Top


खात्यांचे मुखेली

<

खातें मुखेल्याचो हुद्दो कार्यालयीन नामो ई-मेल
प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय अवर सचिव सचीवालय, परवरी, गोंय us[hyphen]ard[dot]goa[at]nic[dot]in
प्रशासकीय लवादा विशीं निबंधक वैद्या हॉस्पीटल इमारत,नगरपालिका बाजारा मुखार,पणजी, गोंय reg[hyphen]tribunal[dot]goa[at]gov[dot]in
बाल भवन संचालक बाल भवन, कांपाल,पणजी, गोंय goabalbhavan[at]yahoo[dot]in
दिवचल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य दिवचल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाळशी दिवचल गोंय, ४०३५०४ bicholim[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य काकोरा , कुडचडे -गोंय cacora[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य मस्तीमळ,काणकोण, गोंय canacona[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
बंदर कप्तान बंदरकप्तान,गोंय दयानंद बांदोडकार मार्ग,पणजी, गोंय cpt[hyphen]port[dot]goa[at]nic[dot]in
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं जिल्लोधिकारी जिल्लोधिकारी इमारत,पणजी, गोंय coln[dot]goa[at]nic[dot]in
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं जिल्लोधिकारी माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय. cols[dot]goa[at]nic[dot]in
पणजी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड,आल्तिन्हो ,पणजी, गोंय commissioner[at]ccpgoa[dot]com
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं संचालक पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,पणजी, गोंय
dir[hyphen]ahvs[dot]goa[at]nic[dot]in
नागरी पुरवण खात्याविशीं संचालक पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय adi[hyphen]csca[dot]goa[at]nic[dot]in
वेवसायीक कर खात्याविशीं वेवसायीक कर विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,पणजी, गोंय adcomm[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
सहकार खात्याविशीं सहकारी संस्था निबंदक सहकार संकुल, ईडीसी संकुल, पाटो,पणजी, गोंय reg[hyphen]orcs[dot]goa[at]nic[dot]in
पर्यावरण विभाग आनी हवामान बदल संचालक पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय dir[hyphen]env[dot]goa[at]nic[dot]in
अबकारी खात्याविशीं अबकारी आयुक्त पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
exci[hyphen]comm[dot]goa[at]nic[dot]in
वित्त विभाग सचिव सचिवालय,पर्वरी, गोंय jsfin[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
वित्त ऑडिट विभागा अवर सचिव सचिवालय,पर्वरी, गोंय usrc[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
वित्त – अर्थसंकल्प विभाग अवर सचिव सचिवालय,पर्वरी, गोंय jsfin[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
वित्त विभाग- खर्च भाग अवर सचिव सचिवालय,पर्वरी, गोंय usfinexp[hyphen]sect[dot]gov[at]nic[dot]in
वित्त विभाग – महसूल आनी नियंत्रण विभाग अवर सचिव सचिवालय,पर्वरी, गोंय usrc[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
रानां खात्या विशीं पप्रधान मुख्य रानां संरक्षक वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय – ४०३००१ pccf[hyphen]fore[dot]goa[at]gov[dot]in
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं संचालक क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर,पणजी – गोंय dhtcgoa[at]gmail[dot]com
उद्देग खाते , सचीवालय अवर सचिव (उद्देग) सचीवालय, पर्वरी, गोंय usind[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं संचालक तिसरो माळो, उद्योग भवन,पणजी, तिसवाडी, गोंय dir[hyphen]info[dot]goa[at]nic[dot]in
म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं संचालक 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो,पणजी, गोंय dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]in
कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं कायदेशीर मापशास्त्राचो नियंत्रक पालिका उद्यानालागसार, दियागो दो कावंटो मार्ग,पणजी, गोंय con[hyphen]lega[dot]goa[at]nic[dot]in
कार्मिक खात्या विशी अवर सचिव सचिवालय पर्वरी गोंय us[hyphen]pers[dot]goa[at]nic[dot]in
छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं संचालक आझाद मैदानालागी,पणजी, गोंय dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती संचालक शांता इमारत, सांतिनेज,पणजी, गोंय pdn[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in
राज्य सैनिक मंडळ खात्या विशीं सचीव शांता इमारत, सांतिनेज,पणजी, गोंयग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय secyrsbgoa[at]gmail[dot]com
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग संचालक साळगांव बार्देज, गोंय dir[hyphen]ste[dot]goa[at]nic[dot]in
पर्यटन खात्याविशी संचालक पर्यटन खाते, पाटो, पणजी-गोंय dir[hyphen]tour[dot]goa[at]nic[dot]in
येरादारी खात्या विशी संचालक जुंता हावज, पयलो माळो, पणजी, गोंय dir[hyphen]tran[dot]goa[at]nic[dot]in
आदिवासी कल्याण खाते संचालक श्रम शक्ती भवन,पाटो,पणजी-गोंय dir[hyphen]tw[dot]goa[at]nic[dot]in
शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी ) संचालक ईडीसी पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic[dot]in