Top


पोर्टला विशी

ऑनलाइन गोंय राज्य पोर्टल गोंय सरकार आनी ताचे घटक खातीं नागरीकांक, वेवसायीकांक आनी हेर इत्सूक वापरप्यांक (देखीक पर्यटक आनी भांडवलदार) करपी कार्य आनी सेवेसंदर्भात सध्याची, पुराय आनी सारकी म्हायती ऑनलायन पळोवंक मेळटा.

 

सरकारी सेवा केन्ना मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय, वेवसाय प्रक्रिया, लागू जावपी नेम आनी कायदे, सरकारा अंतर्गतची मुखेल संपर्क म्हायती आदी सारकेली म्हायती दिवन पोर्टल नागरीकांक आनी वेवसायिकांक शिक्षण दिता. तशेंच राज्यांतले नागरीकांक, वेवसायिकांक सरकारान दिल्ल्या तांच्या हक्कांविशी, फायदे आनी येवजण्यांविशी, हे फायदे आनी येवजण्यो घेवपाक लागपी आवश्यक गजालीविशी आनी हेर म्हायती पोर्टल दिता.

 

थोडक्यात म्हळ्यार ऑनलाइन गोंय राज्य पोर्टल पारदर्शक आनी जबाबदार पोर्टल आसा जे चिंता मुक्त पर्यावरण तयार करता आनी प्रशासकी भार कमी करपाक आनी सरकार, नागरीक आनी वेवसायिकांचे सेवा पुराय करपाचें मोल मोठ्या प्रमाणात कमी केला.