Top


कायदे आनी नेम

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी कायदे दिल्यात.

कायदे आनी नियम कळपा खातर : हांगा क्लिक करा New Link

वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
अधिसुचोवणी - गोंय माल आनी सेवा कर (पांचवी दुरुस्ती) नेम, 2022
English (2 MB) download Date: 19/01/2023
अधिसुचोवणी: “उद्योग आधार येवजण” म्हूण प्रदर्शन/विक्री, मेळावे आनी कार्यशाळा शिबिरांनी वांटो घेवपाक आनी घडोवन हाडपाक अर्थीक मजत.
English (164 KB) download Date: 15/12/2022
"गोंय अंतर्देशीय जहाजां नोंदणी नेम,१९६५ अंतर्देशीय जहाजां(बांदकाम आनी सर्वेक्षण)नियम,१९६५ हातूंत दुरुस्ती करपी अधिसुचोवण्यो मसुदो"-आमंत्रण दिवपी हरकत/सुचोवण्यो
English (614 KB) download Date: 13/09/2022
अधिसूचना - गोंय खाजगी सुरक्षा एजन्सी नियम, २०२२ च्या व्यवसायाबाबत
English (371 KB) download Date: 05/05/2022
बार्ज कर सवलतीबाबत राजपत्रक अधिसूचना
English (593 KB) download Date: 13/01/2022
: रान (संवर्ान) अवर्नेम, 1980 त सुचयल्ले दुरुस्तींचेर रटप्पणी आनी सुचोवण्यो मागोवंक कालावर्ी वाडोवपा- संबंदी
कोंकणी (312 KB) download Date: 22/10/2021
अधिसूचना - गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम २०२१ बाबत
English (141 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा सरकारने खालील (राजश्री २१ मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या आहेत
English (401 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा शासनाने १५.१०.२०२१ पासून सरकारी अधिसूचनेचे पालन केले
English (149 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोय सरकारनं खालील (राजश्री १० मासिक) लॉटरी योजना तयार केला
English (391 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) नियम २०२१
English (114 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री १00 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (393 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (394 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (गोल्डन राशी ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (498 KB) download Date: 22/09/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आनी नियमन) कायदो २०१९
कोंकणी (238 KB) download Date: 04/08/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आनी नियमन) नियम २०२१
कोंकणी (844 KB) download Date: 04/08/2021
मानवाधिकार अधिनियम, १९९३ चे संरक्षण
कोंकणी (3.94 MB) download Date: 22/07/2021
गोंय मानवाधिकार आयोग-नियम
कोंकणी (1 MB) download Date: 22/07/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना कायदो २०१९
English (238 KB) download Date: 07/06/2021
गोंय भौशीक भलायकी ( दुरुस्ती ) नियम २०१९
English (2 MB) download Date: 07/06/2021
गोंय भौशीक भलायकी कायदो १९८५ आनी नियम १९८७
English (493 KB) download Date: 07/06/2021
गोंय भौशीक भलायकी दुरुस्ती कायदो २०१४
English (158 KB) download Date: 07/06/2021
भूखंड नियमांक पयली दुरुस्ती
कोंकणी (102 KB ) download Date: 06/04/2021
भूखंड नियमांक दुसरी दुरुस्ती
कोंकणी (149 KB) download Date: 06/04/2021
गोंय दमन आनी दीव फायर फोर्स कायदो आनी नियम, १९८६
कोंकणी (393 KB) download Date: 09/02/2021
गोंय नगरपालिका कायदो १९६८
English (1 MB) download Date: 23/01/2021
कॉस्मेटिक्स नियम २०२०
English (944 KB) download Date: 06/01/2021
वैद्यकीय डिव्हाइस नियम २०१७
English (2 MB) download Date: 06/01/2021
सेवा प्रमाणपत्रांचे नियमान नियम
कोंकणी (420 KB) download Date: 01/01/2021
सोसायटी नोंदणी ( दुसरी दुरुस्ती ) कायदो , १९९८
English (212 KB) download Date: 01/01/2021
गोंय परीक्षा आनी स्पर्धा प्रमाणपत्रांचे अनुदान
कोंकणी (843 KB) download Date: 01/01/2021
सूचना - बंदर कप्तान
English (376 KB) download Date: 01/01/2021
सर्वेक्षण नियम तयार करण्याचे नियम १९६५ , २०१४ पर्यंत सुधारित
कोंकणी (480 KB) download Date: 01/01/2021
१९६५ च्या सर्व्हेर नियमांनुसार अतिरिक्त फीचे नियम
कोंकणी (423 KB) download Date: 01/01/2021
इनलँड वेसेल्स अपघात हक्क न्यायाधिकरणचे नियम, १९८१
English (518 KB) download Date: 01/01/2021
इनलँड वेसेल्स नोंदणी खातीर नियम, १९६५ , २०१४ पर्यंत सुधारित
English (1 MB) download Date: 01/01/2021
इनलँड स्टीम वेसल कायदो १९१७
English (1 MB) download Date: 01/01/2021
स्थानिक स्वराज्य संस्थां खातर आदर्श आचारसंहिता
English (1 MB) download Date: 08/12/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड नियम २०२०
English (391 KB) download Date: 04/11/2020
गोयं शाळा शिक्षण कायदो १९८४
English (308 KB) download Date: 03/11/2020
शिक्षण मंडळ कायदे आनी नियम १९७५
English (923 KB) download Date: 03/11/2020
शिक्षण हक्क विधेयक २००५
English (119 KB) download Date: 03/11/2020
गोय शिक्षण नियम १९८६
English (1 MB) download Date: 03/11/2020
जैविक विविधता कायदो २००२ आनी नियम, २००४
कोंकणी (680 KB) download Date: 09/10/2020
गोंय , दमन आनी दीव शहर आनी देश नियोजन कायदो ,१९७४ आनी नियम,१९७६
English (612 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय (जमीन विकास आनी बांधकाम) नियम २००८
English (186 KB) download Date: 09/09/2020
वेतन कायदा, १९३६ - गोवा दमण व दीव अधिसूचना - दि. १५/०८/१९६३
English (133 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय, दमण आनी दीव कामगार भरपाई (व्यावसायिक रोगराई) नियम, १९६५
English (376 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय कर इन्फ्रास्ट्रक्चर कायदो २०१६
English (102 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय बंदर नियम, १९८३
English (353 KB) download Date: 19/08/2020
गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ कायदे २०१४
English (145 KB) download Date: 12/08/2020
गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ नियम
English (3 MB) download Date: 12/08/2020
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ (हस्तांतरण आनी उप-पट्टा नियमन) २०१८
English (218 KB) download Date: 06/08/2020
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ कायदा १९६५, गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ वाटप विनियम, २०१४ आनी गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ हस्तांतरण उप-पट्टा नियमन, २०१४
English (15 MB) download Date: 06/08/2020
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ वाटप (प्रथम दुरुस्ती) विनियम, २०१६
English (198 KB) download Date: 06/08/2020
सर्वसाधारण आर्थिक नियम २०१७
English (18 MB) download Date: 04/08/2020
प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या गुन्ह्यांक खातर मानक ऑपरेशन प्रक्रिया – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (349 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ बाबत तारीख : २०/०७/२०२०
English (582 KB) download Date: 04/08/2020
आपत्ती व्यवस्थापन योजना
English (1 MB) download Date: 30/07/2020
नियम आनी आचारसंहिता - सरकारी म्हाविद्यालय मडगांव
English (133 KB) download Date: 20/07/2020
मानवाधिकार संरक्षण (दुरुस्ती) कायदो , २०१९ - गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
संरक्षण मानवी हक्क कायदे,१९९३ - गोंय मानवाधिकार आयोग
English (2.3 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (2 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020

To view older posts click here to go to our Archives