Top


नवें कितें

गोंयां विशीं

गोंय ही भारताच्या अस्तंत दर्यादेगेवयली समृद्ध अशी सुपुल्ली भूंय आनी संयुक्त भारताचे २५ वे घटक राज्य. गोंय १९६१ ह्या वर्सा पुर्तुगेजांच्या सत्तेतल्यान मेकळें जालें. ३० मे १९८७ मेरेन गोंय हें, गोंय दमण दिव ह्या केंन्द्रशाशित प्रदेशाचें एक भाग आशील्लें. गोंय हें एक वेगळें राज्य जावचें ह्या खातीर तें केंन्द्रशाशित प्रदेशा कडल्यान वेगळें काडलें.
गोंय ३७०२ चौ.कि.मी. क्षेत्र व्यापता आनी तांतूंत उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय अशे दोन महसूल जिल्हे आसात. गोंय राज्याच्यो सीमो उत्तर तेरेखोल नदेन मूर्त केल्यात. हि नदी गोंयाक पूर्वेकडेन महारष्ट्राक, दक्षिणेकडेन कर्नाटक राज्याक, आनी पश्चिमेकडेन अरबी समुद्राकडल्यान कुशिन काडता. गोंय भारताच्या पश्चिम किनार्याेचेर आसा आनी तें मुंबय शारा पासून ५९४कि.मी.(रस्त्यान) पयस आसा.

राजधानी
पणजी
भासो
कोंकणी
लोकसंख्या
1.82 M
जिल्ले
2
विस्तार
3702 km2
पिनकोड

पदाधिकारी

श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई
आदरणीय राज्यपाल
श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई
Photo Of Dr. Pramod Sawant
माननीय मुखेलमंत्री
डॉ.प्रमोद सावंत

मुखेल वेवसाय उद्देग

Agriculture

कृषी

शेतकाम हें गोंयच्या म्हत्त्वपूर्ण वावरांतले एक आसा. वट्ट कृषी क्षेत्र अदमासे १४०० चौ. किमी. आसा, ज्यांतुंतलें १२०० चौ.किमी. सरकाराच्या मालकीचें आसा आनी बाकिचें २०० चौ.किमी.खाजगी मालकीचें आसा.
तांदूळ आनी नाल्ल ही गोंयची मुखेल उत्पादनां.पावसाळ्यांत जून ते सप्टेंबर म्हयन्यांत भातशेतीची लागवड जाता.

Mining

खण

१९६१ पयली सावन, गोंय जेन्ना पुर्तुगेज शेकापोंदा आशिल्ले,तेन्नाच्यानच गोंयांत मिनाखणींचें काम सुरू जालें. जपानी मिनाखण प्रॉस्पॅक्टरांनी गोंयचें सर्वेक्षण केल्लें आनी पश्चिमी घाटाच्या दोंगराळ वाठारांत तांका लोखंडाचें मीन, मँगनीज आनी बॉक्सायट मेळ्ळें.
वसणुकवादी सरकारान भाडेपट्टीचेर ३३६ मिनाखणी मंजूर केल्ल्यो. १९ डिसेंबर १९६१ वेर गोंय वसणुकवादी सरकारापसून स्वतंत्र जालें.

Tourism

पर्यटन

बदलत्या काळाप्रमाण,गोंय हें विंगड विंगड लोकांखातर वेगवेगळे म्हत्त्व राखून आसा.गोंय जिखपी पुर्तुगेज कॉन्क्विस्तादोरांखातर,भांगराळे गोंय,पुर्वेकडले रोम आशिल्लें.
ताची सुंदराय आनी भव्यताय अशी आशिल्ली,की एका प्रवाशान म्हटिल्ले,’ज्या कोणें गोंय पळयलां,ताका लिस्बोआ वचपाची गरज ना’-लिस्बन,जे त्या काळार पुर्तुगेज वर्चस्वाचो विशाल केंद्रबिंदू आशिल्ले.

फुडलें/चालू आसात ते कार्यक्रम


सध्या काय कार्यक्रम चालू ना

उपयोगी मदतीचे क्रमांक

 

पुलीस
पुलीस
१००/११२
child
भुरग्यांक मदत
१०९८
fire
उजो पालोवणी
१०१
gmc
गोमॅको बांबोळी
०८३२-२४९५१६९
senior-citizen
जाण्ट्यांक मदत
१०९०
helpline
बायलांक मदत
१०९१
७८७५७५६१७७
(व्हॉट्सअँप)
ambulance
रुग्णवाहिका
१०८/१०२
electricity helpline
वीज हॅल्पलायन
१९१२

दुसऱ्यो उपेगी जोडण्यो