Top


घडिल्ल्यो घडणुको


२०२३ वर्सा जाल्ले कार्यावळी

 

घडिल्ल्यो घडणुको कार्यक्रमांचे वेळापत्रक पेळोपाक क्लिक करा
गोंय कार्नवाल २०२३ १८ तें २१ फेब्रुवारी २०२३ Click Here New Link
“लोकोत्सव २०२३” राष्ट्रीय पांवड्यावेलो लोककला आनी हस्तकला महोत्सव ३० जानेवारी तें ८ फेब्रुवारी मेरेन Download click
English (253 KB)
गोंयांतल्या नंदा तळ्यांत (रामसर स्थळ) “वर्ल्ड वेटलँड डे २०२३” चो राष्ट्रीय पांवड्यावेलो उत्सव ४ फेब्रुवारी Download click
English (660 KB)
गोंयचो ६वो बर्ड फेस्टिवल महोत्सव २०२३ २७ तें २९ जानेवारी Click Here New Link
पर्पल फेस्ट २०२३ ६ तें ८ 2023 जानेवारी Click Here New Link