Top


निविदा आनी दरपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी निविदा आनी दरपत्रकां दिल्यात.

निविदा आनी दरपत्रकां वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
"कोलवाळे, बारदेझ, गोंय हांगा संयुक्त विकास माध्यमान व्यावसायिक सुविधांचो विकास" - गोंय गृहनिर्माण मंडळ
English (515 KB) download Date: 23/11/2021
ईओआय चो शुद्दीकरण गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक
English (84 KB) download Date: 03/09/2021
गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक ईओआय
English (190 KB) download Date: 27/08/2021
"प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षेच्या घटका" खातीर ईओआय
English (759 KB) download Date: 26/08/2021
निविदा - पेटंट पशुवैद्यकीय औषधांच्या पुरवठ्याखातीर कर्ज आनी परवाना करार / तृतीय पक्ष उत्पादक
English (864 KB) download Date: 23/08/2021
निविदा सूचना - शासकीय मुद्रण दलाद्वारे वार्षिक कराराचो कचरा कागदाच्या विल्हेवाटीखातर
English (340 KB) download Date: 22/07/2021
गोंयान आशिल्ल्या सगळ्या १० सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खातीर अभियांत्रिकी व्यवसायांच्या सगळ्या प्रशिक्षणार्थींना सुरक्षा खातीर बूटाची खरेदी
English (1 MB) download Date: 16/06/2021
गोंय राज्यात सीएसआर सेवा दिवपा स्वारस्य आशिल्ल्या पक्षांकडून सहाय्य करपाक व्याज व्यक्त
English (95 KB) download Date: 04/06/2021
निविदा सूचना- पेटंट पशुवैद्यकीय औषधांचा पुरवठा (डी-वॉर्मर्स)
English (2 MB) download Date: 29/04/2021
निविदा सूचना -कोयर,कागदाची विल्हेवाट लावपाक
कोंकणी (469 KB) download Date: 28/04/2021
निविदा सूचना - लिक्विड नायट्रोजनच्या पुरवठ्याखातीर वार्षिक दर करार
English (83 KB) download Date: 09/03/2021
सार्वजनिक सूचना- लिक्विड नायट्रोजनखातीर पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें गोंय राज्यातील अधिकृत पुरवठादारांकडून कोट्स आमंत्रित करत
English (849 KB) download Date: 02/03/2021
ई-निविदा - मंजूर आनी पात्र कंत्राटदारांकडून सीलबंद टक्के दर दराखातीर निवेदन - वीज खातें (कुर्टी - फोंडा विभाग )
English (1 MB) download Date: 01/03/2021
निविदा सूचना - गोंय राज्यातले १२ तालुक्यात थेट अंगणवाडी केंद्रांचेर (१२६२) सॅनिटरी नॅपकिनची लोडिंग आनी उतराई.
कोंकणी (610 KB) download Date: 01/03/2021
अमदाई सांग्या महानगरपालिका क्षेत्रात नवे १०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर लावून कमी व्होल्टेज सुधारणचे कामाखातीर पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग
English (354 KB) download Date: 24/02/2021
वीज विभाग कुडचडे क्षेत्रात नवे १०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर लावून कमी व्होल्टेज सुधारणचे कामाखातीर पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग
English (114 KB) download Date: 24/02/2021
नवीन वितरण ट्रान्सफॉर्मर चालू करून कमी व्होल्टेज सुधारणचे कामाखातीर पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग - वीज विभाग कुडचडे
English (685 KB) download Date: 24/02/2021
निविदा सूचना-डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड खातर आयसीटी उपकरणांची पुरवण, स्थापना, आनी सुरुवात
कोंकणी (71 KB) download Date: 18/02/2021
निविदा सुलभ सूचना क्रमांक: 9 -१(-२१-२०/III/Med/AH/2020-21/5781 दिनांक: 12/01/2021
English (114 KB) download Date: 18/02/2021
शुद्धीकरण-राज्य युवा पुरस्कार
English (209 KB) download Date: 11/02/2021
शुद्धीकरण-राज्य युवा धोरण
English (201 KB) download Date: 11/02/2021
निविदा-निरुपेगी आनी नापसंत वाहनांची विलो लावपाखातीर
English (233 KB) download Date: 05/02/2021
कारखाने आनी बाष्पक खातर कंत्राटी आधाराचेर वाहनां भाड्यांक घेवपाबद्दल शुद्धीकरण
English (294 KB) download Date: 05/02/2021
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल - सेंट्रलाइज्ड एअर कंडिशनिंग सिस्टमच्या बटरफ्लाय वाल्व्हचे बदलपाक निविदा
English (90 KB) download Date: 02/02/2021
Issue Date: 01/02/2021 - Submission Last Date: 10/02/2021
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशींच्या प्रयोगशाळेच्या इमारतीची देखभाल - एस.एच. विद्यमान सीसीटीव्ही सिस्टमखातीर एनव्हीआर सिस्टम आनी डोम कॅमेराचे पुरवण आनी स्थापित करपाक निविदा
English (43 KB) download Date: 02/02/2021
Issue Date: 01/02/2021 - Submission Last Date: 10/02/2021
१०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर सेंटरच्या कामा खातीर ई-निविदाची सूचना - वीज खातें उपविभाग V डिचोली
कोंकणी (392 KB) download Date: 29/01/2021
टोनर काड्रिज क्र २०४० टी के ११७८ क्योसेरा इकोसीस यम२०४०डीयन प्रिंटर खातीर दरपत्रकचे आमंत्रण
English (443 KB) download Date: 25/01/2021
वीज उप-विभाग II , केपें हांच्या अधिकारक्षेत्रांतल्या वाठारांत तपासणी /पर्यवेक्षण / अधिकृत सभांना उपस्थिती करपाक खंयचीय समान क्षमतायेच्या वाहनाच्या भाड्यान घेवपाखातीर दरपत्रक.
English (371 KB) download Date: 21/01/2021
वीज उप-विभाग -IV , कुडचडे हांच्या अधिकारक्षेत्रांतल्या वाठारांत खंयचीय समान क्षमतायेच्या वाहन जशी टाटा सुमो, महिंद्रा बोलेरो खंयचीय वाहन भाड्यान घेवपाखातीर दरपत्रक
English (371 KB) download Date: 21/01/2021
म्हापसा गोंय हांगा बसस्थानाचे बांधकाम खातीर निविदा - वेगवेगळी कामा
English (168 KB) download Date: 15/01/2021
Issue Date: 14/01/2021 - Submission Last Date: 28/01/2021
पणजी शेहरात सीसीपीच्या कार्यक्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन सुविधांची दुरुस्ती आनी उन्नतीकरण - विद्युताची कामा ( दुसरो उलो )
English (168 KB) download Date: 15/01/2021
Issue Date: 14/01/2021 - Submission Last Date: 28/01/2021
निविदाच्या सूचना खातीर शुद्धीकरण / परिशिष्ट : पेन्हा डी फ्रांका हांगा नवीन उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामा खातीर, पर्वरी - एस. एच : खोल साफसफाई आनी घर राखण ची कामा
English (17 KB) download Date: 15/01/2021
Issue Date: 14/01/2021 - Submission Last Date: 19/01/2021
निविदा सूचना - सरकारी पॉलीटेक्निक, पणजी कडून निविदा खातीर आमंत्रण
कोंकणी (426 KB) download Date: 06/01/2021
निविदा सूचना -मंजूर आनी पात्र कंत्राटदार ची खाली दिल्ल्या कामाची सीलबंद टक्के दर निविदा - वीज खातें (XVIII - कुर्टी )
English (1 MB) download Date: 30/12/2020
पाजीफोंड, मडगांव - गोंय हांगा रस्त्या वैली लाइटची दुरुस्ती आनी देखभाल साठवण करपा खातीर काम
English (1 MB) download Date: 30/12/2020
निविदा सूचना -मंजूर आनी पात्र कंत्राटदार ची खाली दिल्ल्या कामाची सीलबंद टक्के दर निविदा - वीज खातें (XVIII - कुर्टी )
English (882 KB) download Date: 30/12/2020
शुद्धीकरण - आरकेव्हीवाय अंतर्गत विभागीय येवजन आनी कृषी संबंधित माहितीपर्यंत शेतक प्रवेश सुधारण खातीर आरईपी
कोंकणी (573 KB) download Date: 29/12/2020
निविदा सूचना (ई-निविदा माध्यम) - गोंय सरकारान संस्थांच्या सेवां गुंतपाक प्रस्ताव आमंत्रित विनंती केला
English (526 KB) download Date: 18/12/2020
दरपत्रक - क्विनमॉल सबस्टेशनाखातीर लाइटनिंग अर्रेस्टर्साची पुरवण- वीज खातें ( कुडचडें)
English (616 KB) download Date: 15/12/2020
दरपत्रक - टाटा एस किंवा हेर खंयचीय समान क्षमतायेच्या वाहन ड्राइवर आनी डिझेल वांगडा भाड्यान घेवपाखातीर - वीज खातें ( कुडचडें)
English (698 KB) download Date: 15/12/2020
टाटा एसीईसारखी गाडी भाड्याक दिवपाखातर कोटेशन आनी कसलीही टिळमोल आनी झेलडे क्षेत्रात १० महिन्यांखातर
English (85 KB) download Date: 10/12/2020
डिझाईन, बांधकाम, पुरवठा, स्थापना, चाचणी, ५ एमएलडी एसटीपी कोल्वा हांगा सीवेज पाणी पाईप लाईन चालू करपाक निविदा
English (447 KB) download Date: 04/12/2020
निविदा सूचना - अन्न आनी वखदां प्रयोगशाळेची मायक्रोबायोलॉजी खातर उपकरणेची खरेदी
English (100 KB) download Date: 01/12/2020
३१ मार्च २०२१ पर्यंत अन्नधान्याच्या कंत्राटाची हाताळणी आनी वाहतुकीबाबत निविदा सूचना
English (32 KB) download Date: 01/12/2020
निविदा सूचना- एसआयडीसीएल तारिख -२-११-२०२०
English (394 KB) download Date: 27/11/2020
निविदा सूचना निव्वळ कराराच्या आधाराचेर इलेक्ट्रिक बस आनी संबंधित विद्युत आनी नागरी पायाभूत सुविधा पुरवठो व देखरेखीखातीर एजन्सीची निवड
English (591 KB) download Date: 24/11/2020
ईएसआय हॉस्पिटल, मडगाव गोय हांगा एक वाहन भाड्यानं दिवपाखातीर निविदा सूचना
English (423 KB) download Date: 24/11/2020
“जशे आधार आसा थय आसा” वाहन विल्हेवाट लावपाखातीर विक्री निविदा व लिलावाची नोटीस
English (217 KB) download Date: 24/11/2020
Issue Date: 24/11/2020 - Submission Last Date: 04/12/2020
निविदा सूचना-कार्यालयीन निवास भाड्याक दिवपाक
English (346 KB) download Date: 24/11/2020
कोटेशन - टाटा एस व आनी एक तशीच समान गाडी कुडचडें भाग IV हांगा वीज खातें खातीर भाड्याक घेवपाक
English (161 KB) download Date: 23/11/2020
कोटेशन - टाटा येस किंवा एक आनीक कसलीही गाडी केप्या हांगा वीज खातें खातीर भाड्याक
English (161 KB) download Date: 23/11/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स वीज सब डीव्ह -३ सांगेंम
English (171 KB) download Date: 23/11/2020
निविदा सूचना- पुरवठा टॅब्लेट आयपॅड खातर
English (164 KB) download Date: 18/11/2020
३० केव्ही १० केए स्टेशन प्रकारच्या लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर्सच्या पुरवटा खातर कोटेशनाची मुदत तारखेची मुदतवाढ
English (86 KB) download Date: 18/11/2020
निविदा सूचना - एकतर मारुती अर्टिगा किंवा टोयोटा इनोव्हा मॉडेलाचो चार टॅक्सी भाड्याक दिवपाखातर
English (542 KB) download Date: 18/11/2020
01 लाइट कमर्शियल गाडी किंवा आणिक कसलीही समान वाहन, विद्युत विभाग कुडचडे खातर
English (342 KB) download Date: 11/11/2020
जीएमसीत कोग्युलेशन टेस्ट खातर अभिकर्मकांखातर कोटेशन आमंत्रित केला
English (351 KB) download Date: 10/11/2020
चार्टर्ड अकाउंटंटची नेमणूक करपाखातीर निविदा आमंत्रित करपाचे सूचना
English (909 KB) download Date: 10/11/2020
ई-निविदा - रॉ डेटा आनी पत्रका तयार करपाखातर व दूध आनी फीड प्रोत्साहन दिवपी बिलां भरपाखातर पात्र एजन्सी
English (533 KB) download Date: 10/11/2020
कोटेशन क्र. ईई/डिव्हि/टेक-२२/ कोट-३३[१९-२०]/४५२९ /२०१९-२०- वीज कुडचडे तारीख:२८/०१/२०२०
English (294 KB) download Date: 09/11/2020
कोटेशन ३० केव्ही १० केए स्टेशन प्रकारच्या लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर्सच्या पुरवठोखातीर सब ३३/११ केव्ही क्विनमॉल सबस्टेशन, वीज सब डीव्ह -२ केपे
English (86 KB) download Date: 06/11/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स वीज सब डीव्ह -३ सांगेंम
English (237 KB) download Date: 06/11/2020
निविदा सूचना -ईएसआय हॉस्पिटल, मडगाव-गोय यांच्या वापराखातीर एका वाहनाक भाड्यान दिले
English (84 KB) download Date: 04/11/2020
- Submission Last Date: 13/11/2020
निविदा - डीपीआर खातर कन्सल्टन्सी फर्म / कंपन्या / संस्था / विभाग / व्यक्तींची व्यावसायिक सेवा - विद्युत विभाग (कुर्ती - फोंडा)
English (283 KB) download Date: 02/11/2020
निविदा सूचना- 07(2020-21)/ED/XVIII/1020 तारीक -१९/१०/२०२०-वीज खात्याविशीं
English (2 MB) download Date: 30/10/2020
अतिरिक्त / कॉरिडेंगइम - शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमाचा नियमित अभ्यासक्रम
English (2 MB) download Date: 28/10/2020
मडगाव मतदारसंघातील वेगवेळयो क्षेत्रातल्यो अपार्टमेंटस् आनि वैयक्तिक घरांखातिर विभागातले घरे गटार कनेक्शन प्रदान करतले
English (29 KB) download Date: 23/10/2020
अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, जीएमसी बांबोळे हांगा डाईकिन मेक व्हीआरव्ही एसी सिस्टमची देखभाल
English (534 KB) download Date: 22/10/2020
सन 2020 वास्को मतदारसंघात पावसाळ्या दरम्यान नैसर्गिक आपत्ती खातर यंत्रसामग्रीची पुरवण.
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
आयएसएल -७ च्या दृष्टीन पीजेएन स्टेडियम, फोर्टोर्डा आनी टिळक मैदान, वास्को हांगा तातडीची दुरुस्ती
English (534 KB) download Date: 22/10/2020
आयन एक्सचेंज ते देवपालाचो खुरीस नुवेम मतदारसंघात लोटली रस्त्यालगत रोड मार्कर / स्टड रिफ्लेक्टर तत्काळ प्रदान करपाचे आनी निश्चित करपाक काम.
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
भौशीक बांधकाम विभागा VI अंतर्गत कामांची देखभ करपाचे आनी पर्यटकांक गाडी भाड्याक दिवपाक
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
कुरतोरीं मतदारसंघात उजरो प्राथमिक शाळा, बॅकभट रोड आनी हंडी खुरीस रोडजवळ एसव्हीडी रस्त्यात बंदुकीच्या सहाय्याने खराब झालल्या पुलाची त्वरित दुरुस्ती.( पाचवो उलो)
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
वाडी , मोन्डेअर, माझिलवाडो, अडसूलीम, पुलवादो, पेद्दा आनी रेबॉडा व्ही.पी. हांगा वेगळ्या वेगळ्या रस्त्यांची निविदा-पुनर्वसन बनौलीम मतदारसंघात काम करपाक निविदा
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स कॉलेम , शिगाओ वीज डिव्ह. कुडचडे
English (85 KB) download Date: 20/10/2020
काजूच्या मळ्यांतल्यान /मालमत्तांकडल्यान काजू आनी सफरचंद एकठांय करपाक
English (2MB) download Date: 15/10/2020
काजू लागवड / मालमत्तांकडल्यान काजू आनी सफरचंदांचे संग्रह
English (2 MB) download Date: 15/10/2020
निविदा सूचना-06(2020-21)/ED/XVIII/919 तारीक -05/10/2020- वीज खात्याविशीं
कोंकणी (1 MB) download Date: 14/10/2020
रावणफोंड, मडगांव हांगा पूलावयलान पादचारी मार्ग तयार करपा खातर अर्ज
English (178KB) download Date: 10/10/2020
Issue Date: 09/10/2020 - Submission Last Date: 28/10/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-११(२०-२१)/२५७२/२०२०-२१ - वीज खाते ( कुडचडे)
कोंकणी (86 KB) download Date: 09/10/2020
गोय मेडिकल कॉलेज आनि इस्पितळान किरकोळ देखभाल / नूतनीकरणाची कामा - गोय मेडिकल कॉलेजातल्या कार्यक्षेत्रान रुग्णालये आनि आरोग्य केंद्रे यांचो समावेश आसा - प्रभाग १२२ मधील नवीन नर्स कॉल सिस्टमची पुरवठो, स्थापना, चाचणी आणि कमिशनिंग
English (40 KB) download Date: 29/09/2020
Issue Date: 23/09/2020 - Submission Last Date: 30/09/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स कॉलेम , शिगाओ वीज डिव्ह. कुडचडे
English (517 KB) download Date: 29/09/2020
चार्टर्ड अकाउंटंटची नेमणूक करपा खातर निविदा आमंत्रित करपाक सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं
कोंकणी (1 MB) download Date: 29/09/2020
एफडीएच्या अन्न आनि औषध प्रयोगशाळेतल्यो इमारतीची देखभाल - एस.एच. 10 केव्हीए यूपीएस सिस्टमखातीर 12 व्ही 42 एएएम एसएमएफ बॅटरीचो पुरवठो आनि स्थापना
English (157 KB) download Date: 29/09/2020
Issue Date: 28/09/2020 - Submission Last Date: 14/10/2020
रसायनां,ग्लासवेअर आनी हेर उपकरणांची पुरवण
English (75 KB) download Date: 28/09/2020
ऑनलाईन पद्धतीने वर्ष २०२०-२१ खातर शासकीय अन्नधान्य वाहतुकीखातर आनी उतराईखातर वार्षिक ई-निविदा
English (435 KB) download Date: 24/09/2020
- Submission Last Date: 12/10/2020
वर्ष २०२०-२१ खातर नागरी पुरवठा गोल्डॉनमध्ये पडलेले इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजू / मशीन्सची कॅलिब्रेशन, मुद्रांकन आनी देखभाल दुरुस्तीखातर वार्षिक कंत्राट प्रदान करण्याखातर निविदा
English (318 KB) download Date: 24/09/2020
वीज खाते विभाग (कुर्ती फोंडा) हांगा नवे अतिरिक्त विद्युत ट्रान्सफॉर्मरचे एस.ई.टी.सी.चे काम
English (606 KB) download Date: 23/09/2020
कोटेशन-मोबाईल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स वाहन भाड्यानं दिवपाखातीर डाबल व्ही.पी. हांगा विद्युत वीज खाते((कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 23/09/2020
निविदा सूचना-०५(२०२०-२१) / ईडी / ७८२ दिनांक ११/०९/२०२०- वीज खाते(कुर्ती फोंडा)
English (1 MB) download Date: 23/09/2020
कुट्ठाळे मतदार संघात कॅनसौलिम प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे (पीएचसी) उन्नतकरण - 30 केएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र
English (179 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 22/09/2020 - Submission Last Date: 24/09/2020
गोय मेडिकल कॉलेज आनि हॉस्पिटल, बांबोळी एस.एच. मधील मुख्य देखभाल कार्य: मेडिसिन वॉर्ड १५५ आनि प्रभाग १७७ साठी मेडिकल गॅस लाइनचे अतिरिक्त काम - मेडिसिन ब्लॉक
English (154 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 14/09/2020 - Submission Last Date: 24/09/2020
गोय मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटलचे मुख्य देखभाल कार्य बंबोळी, गोय, एस.एच. पुरवठो, स्थापना, चाचणी आनि टी. बी. हॉस्पिटल, सेंट इनेज येथे एटीएस पॅनेलचे कार्यान्वयन
English (39 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 15/09/2020 - Submission Last Date: 29/09/2020
ई-निविदा - विघटन परीक्षेचा पुरवठन - अन्न आनी वखदां प्रशासन
कोंकणी (75 KB) download Date: 16/09/2020
मडगाव, गोय हागां 500 बेडडेड जिल्हा रूग्णालयातले बांधकाम: वैद्यकीय गॅस पुरवठा प्रणालीची (एमजीएसएस) पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनि कार्यान्वयन - अतिरिक्त कामे
English (54 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 14/09/2020 - Submission Last Date: 18/09/2020
कोटेशन क्र:२३(२०-२१) लाईट कमर्शियल व्हेइकल-वीज खात्याविशीं कर्चोरम तारीख: -१० / ०९ / २०२०
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
उत्तर गोंयांत आरोग्य सेवा संचालनालयांतर रुग्णालयेत, सीएचसी, पीएचसी, आरएमडींचे नूतनीकरन / देखभाल - एस.एच. - उत्तर जिल्हा रुग्णालयाची देखभाल / नूतनीकरणाचे काम, मापसा - एचपीए फिल्टरची पुरवठा आनी स्थापना.
English (148 KB) download Date: 11/09/2020
चार्टर्ड अकाउंटंट नियुक्त करपा खातर निविदा आमंत्रित करण्याबाबत सूचना
English (88 KB) download Date: 11/09/2020
मडगाव, गोय हागां 500 बेडडेड जिल्हा रूग्णालयाचे बांधकाम एसएच: घरगुती व कूलिंग टॉवर वॉटर पंप, फ्लशिंग वॉटर पंप इत्यादिचे स्वयंचलन २रा कॉल
English (178 KB) download Date: 04/09/2020
Issue Date: 03/09/2020 - Submission Last Date: 17/09/2020
आलतिन-पणजी हांगा माहिती तंत्रज्ञान विभागासाठी ऑफिस बिल्डिंगचे बांधकाम- मीटरिंग क्यूबिकल मधील पी 33 केव्ही पीटी आनि संबद्ध कामांचे एसआयटीसी
English (40 KB) download Date: 02/09/2020
लिलाव सूचना तारीक १४/०९/२०१९ -कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
English (694 KB) download Date: 02/09/2020
निविदा - व्यावसायिक यांत्रिकीकृत / स्वयंचलित लाँड्री सेवा आनी जीटीडीसी निवास खातर तागाचे पुरवठा खातर सविस्तर सूचना
English (534 KB) download Date: 31/08/2020
निविदा - जीटीडीसी रहिवाशांखातर व्यावसायिक यांत्रिकीकृत / स्वयंचलित लाँड्री सेवा आनी तागाचे पुरवठा सूचना
English (402 KB) download Date: 31/08/2020
शुद्धीकरण-पेना दे फ्रान्स, पर्वरी, गोय हांगा उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्सच्या निविदा-बांधकाम करण्यासाठी. स्थायी कनेक्शनखातिर पाणीपुरवठा पाईपलाईन टाकणे
English (12 KB) download Date: 27/08/2020
Issue Date: 26/08/2020 - Submission Last Date: 07/09/2020
मडगाव, गोय हांगा 500 बेडडेड जिल्हा रूग्णालयाचे बांधकाम एसएच: घरगुती व कूलिंग टॉवर वॉटर पंपचे ऑटोमेशन व इतर कामे
English (631 KB) download Date: 21/08/2020
डी.एच.एस. एस.एच. अंतर्गत रुग्णालये, उच्च न्यायालय व संस्थांमधील किरकोळ देखभाल / नूतनीकरणाची कामे: आय.एन.ई. बांबोळी हांगा विद्यमान सीसीटी प्रणालीची जीर्णोद्धार
English (49 KB) download Date: 21/08/2020
Issue Date: 18/08/2020 - Submission Last Date: 01/09/2020
"गोंय खेळां प्राधिकरणा खातर वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या नियुक्ती" कोटेशना खातर विनंती
English (190 KB) download Date: 19/08/2020
टोनर कॅटरीजच्या पुरवणेखातर निविदा सूचना-पशुसंवर्धन खातें
English (400 KB) download Date: 19/08/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
निविदा-कदंबा पठार आरएपीडीआरपी भाग ए प्रकल्प च्या डेटा सेंटरआन आशिल्ले नॉन-आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्सखातर एमसी-वीज खातें(मडगांव)
English (2 MB) download Date: 17/08/2020
प्रमाण २००-१००-५ए आनी ११ केव्ही आउटडोअर प्रकार तेल कूल्ड सीटीपीटी युनिटच्या ११ केव्ही सीटी विकत घेवपाक वैधता वडावपाखातर दरपत्रक - वीज खातें (कुडचडे)
English (442 KB) download Date: 14/08/2020
टाटा एसीई / वाहन अन्य समान वाहनाखातीर भाड्यानं दिवपाखातीर कोटेशन व्हेन पर्पज ओ अँड एम वर्क्स. झेल्पेम सबस्टेशन हांगा वीज डिव्ह. सांगेम
English (252 KB) download Date: 14/08/2020
झेल्पपें हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातर दरपत्रक २२ (२०-२१)-वीज खातें(कुडचडें)
English (252KB) download Date: 14/08/2020
काकोरा , कुडचडे हांगा आशिल्ल्या सामुदायिक भलायकी केंद्राचे अद्ययावतीकरण - 100 केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सांड उदक प्रक्रिया प्रकल्प ची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात(5 वो उलो )
English (302KB) download Date: 13/08/2020
Issue Date: 13/08/2020 - Submission Last Date: 09/09/2020
दाबोळें विमानतळाचेर ग्रेड सेपरेटर - सावधगिरी / चेतावणी साइनबोर्डबरोबर रंबलर्सखातर थर्मोप्लास्टिक पेंट दिवपाक आनी घालपाखातर
English (327KB) download Date: 13/08/2020
Issue Date: 13/08/2020 - Submission Last Date: 24/08/2020
कोटेशन-बॅटरी बँक आनी बॅटरी चार्जर उभारणी, चाचणी आनी कार्यान्वित करपाचे काम- वीज खाते (कुडचडे)
English (244 KB) download Date: 13/08/2020
टाटा एसीई वाहन भाड्यानं दिवपाक कोटेशन आनी इतर उपयोजनेखातीर ओ.एंड.एम. ​​कार्य करपाक वाहनाच्या इतर समान,केपे वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 13/08/2020
पेन्हा-डी-फ्रांका, पर्वरी हांगा उच्च न्यायालय संकुलाचे बांधकाम: पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी गॅस आधारित शोध कमिशन उज्या खातर सप्रेशन सिस्टमचे काम
English (42 KB) download Date: 12/08/2020
Issue Date: 05/08/2020 - Submission Last Date: 21/08/2020
ई-निविदा - गोंय राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली खातर साखर खरेदी - नागरी पुरवण खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 11/08/2020
पेटंट पशुवैद्यकीय वखदांच्या पुरवणेखातर निविदा सूचना-पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (623 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - ह्या महिन्याच्यान पगार वेतनाच्या वितरणासंदर्भात तारीख : १६/०७/२०२०
English (371 KB) download Date: 04/08/2020
जीएमसीच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत देखभाल स्टोर हावज (एसएच):गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या चल्यांच्या वसतिगृहात झाडां बारीक /काप्पाची कामां
English (51 KB) download Date: 04/08/2020
उद्योग भवन, पणजी, गोंय हांगाच्या सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क उभारपाखातर अंतर्गत काम - २०० केव्हीए ट्रान्सफॉर्मरची दुरुस्ती
English (262 KB) download Date: 03/08/2020
मडगांव , चिंचिनीम आनी माजोर्डा-फेज I, हांगा आशिल्ल्या आयपीए प्रोव्हिडोरियाच्या पोरन्या वयाच्या घराची मुखेल दुरुस्ती-अलतार रूमखातर लाकडी रेलिंग दिवपाक आनी सारखे करपाक
English (86 KB) download Date: 03/08/2020
Issue Date: 30/07/2020 - Submission Last Date: 14/08/2020
पेन्हा द फ्रान्स, पर्वरी , गोंय हांगा उच्च न्यायालय संकुलाचे बांधकाम स्टोर हावज (एस.एच.):कायम उदकाची पुरवणेखातर कनेक्शन पाईपलाईन घालपाक .
English (179 KB) download Date: 03/08/2020
Issue Date: 30/07/2020 - Submission Last Date: 26/08/2020
कुट्ठाळे मतदार संघात कंसावले प्राथमिक भलायकी केंद्रांत (पीएचसी) ची श्रेणीसुधारणा-सौर उदक तपोवपाच्या यंत्रणा खातर पुरवण , स्थापना, चाचणी आनी सुरवात
English (51 KB) download Date: 28/07/2020
मडगांव जिल्ल्यांत, ५०० खाटीच्या इस्पितळाचे बांधकाम: प्रीफेब्र्रीकेटेड स्टेनलेस स्टील मोर्चरी कॅबिनेट ट्रेचीं पुरवण
English (521 KB) download Date: 28/07/2020
गोंय मेडिकल कॉलेज , इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रे हांच्या कार्यक्षेत्रातल्यान नं वापरपी सामान / अप्रचलित सामान आनी पोन्न्या वाहनांची विल्हेवाट.
English (107 KB) download Date: 28/07/2020
रिवोना ग्रामपंचायत हांगा टाटा येस किंवा आनीक तसलीच एक गाड़ी भाड्याक चलोवपाक खातर कोटेशन - वीज खातें (कुडचडे)
English (149 KB) download Date: 28/07/2020
कोटेशन मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सची पुरवठ्याखातर - वीज खातें (कुडचडे)
English (79 KB) download Date: 28/07/2020
निविदा - एलटीडी / एलटीसी वीजपुरवण खातर ४०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर्सपैकी २ क्र एसटीटीसीचे काम - वीज खातें (कुडचडे)
English (997 KB) download Date: 27/07/2020
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम - बांबोळे जीएमसी संकुलांत आशिल्ल्या विंडो,मेगा स्प्लिट,मल्टी स्प्लिट आनी टॉवर वातानुकूलकाची देखभाल.(२०२०-२०२३)
English (245 KB) download Date: 16/07/2020
ई - निविदा खातर आमंत्रित सूचना - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ
English (68 KB) download Date: 16/07/2020
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम: प्लाज्माफेरेसिस युनिटाचे ३ केव्हीए क्षमतेचे ऑन-लाइन यूपीएस चे सिस्टमपुरवण आनी स्थापना
English (138 KB) download Date: 16/07/2020
आल्तिन, पणजी हांगा माहिती तंत्रज्ञान खात्यांचे इमारती कडेन बांधकाम - दुसर्‍या आनी तिसर्‍या माळार डीजी बॅकअप दिवपा खातर दुसरो उलो
English (245 KB) download Date: 16/07/2020
कोटेशन मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सची पुरवठ्याखातर
English (100KB) download Date: 15/07/2020
किचन / ओर्गानिक कचरो चेर ईओआय बायोगॅस संयंत्र येवजण्यो - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
English (71 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 09/07/2020 - Submission Last Date: 31/07/2020
कोरीजेण्डम II - निविदा सूचना /ई ई-X /टेन-०९(१९-२०)/टेक/२०-२१/१०६४/८४१ तारीख - ०७/०७/२०२० - वीज खाते ( फोंडा )
English (401 KB) download Date: 13/07/2020
जीएसआयडीसीन मे. सिंप्लॅक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. हांचेकडल्यान ताळगांव साकून ताब्यांत घेतिल्ल्या म्हालाची राखण करपाखातीर सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक ( २०२०-२०२१)
English (829 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 13/07/2020 - Submission Last Date: 21/07/2020
सोशल मीडियाची व्यवस्थापनाखातर / व्यावसायिक एजन्सीचे निवडीखातर कोटेशन - गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी
English (61 KB) download Date: 10/07/2020
११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटी आनी ०३ क्रमांक चे पुरवठ्याखातर कोटेशन - वीज (कुडचडें)
English (85 KB) download Date: 09/07/2020
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत बारीक-सारीक देखभाल आनी उदकाच्या कुलरचे देखभाला खातर दुसरो उलो
English (70 KB) download Date: 08/07/2020
करिजेन्डम - II निविदा सूचना खातर - आल्तिन, पणजी हांगा माहिती तंत्रज्ञान खात्यांचे इमारती कडेन बांधकाम - दुसर्‍या आनी तिसर्‍या माळार डीजी बॅकअप दिवपा खातर
English (205 KB) download Date: 08/07/2020
निविदा सूचना - ०४ (२०२०-२१) / ई डी /XVIII/४१५ तारीख : २४/०६/२०२० - वीज खाते ( कुर्ती )
English (2 MB) download Date: 06/07/2020
आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, हांगा स्थित आशिल्ले डीजीच्या शेडचे बांधकाम - जीएसआयडीसी
English (79 Kb) download Date: 03/07/2020
गोंयांत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क सुरू करपाखातर उद्योग भवन पणजी हांगा अंतर्गत काम - एचटी / एलटी केबल्सची सदोष बदली आनी आशिल्ले मेगॅविन ११ केव्ही स्विचचे काम
English (93 KB) download Date: 02/07/2020
25 जून 2020 तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-30/2020-2021 चें परिशिश्ट-आल्तिन्हो , पणजी हांगा आशिल्ल्या म्हायती आनी तंत्रज्ञान विभागाखातर कार्यालय इमारत बांदप - दुसर्‍या आनी तिसर्‍या मळ्याचेर डीजी बॅकअप दिवपाक.
English (206 KB) download Date: 02/07/2020
Issue Date: 02/07/2020 - Submission Last Date: 10/07/2020
गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ अद्ययावतीकरण आनी देखभाल हांच्या कामांखातीर 4 जून 2020 तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-23/2020-2021 चें परिशिश्ट-सत्तरी तालुक्यांत-पॅकेज - एन((जीपीएस नाणूस,जीपीएस झर्मे,इत्यादी )-उरिल्ले काम-2रो उलो.
English (12 KB) download Date: 02/07/2020
११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटी आनी ०३ क्रमांक चे पुरवठ्याखातर कोटेशन - वीज (कुडचडें)
English (147 KB) download Date: 02/07/2020
निविदा सूचना काझू /१/२०२० दि ती दि : ०४/०२/२०२०-कृषी खात्याविशीं
English (219 KB) download Date: 02/07/2020
कोटेशन - लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१७(२०-२१)/१०७६ तारीख : ०२/०७/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 02/07/2020
कोटेशन - ३० केवी १०केए लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठाखातर - वीज खाते ( कुडचडे)
English (100KB) download Date: 01/07/2020
(ई) पोरन्या सचिवालय इमारत, पणजी, गोंय हांगाच्या तळ माळ्यार आशिल्ल्या संग्रहालय संचालनालयाखातर एस.एस रॅक आनी पेडेस्टलची पुरवण आनी स्थापना
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 08/07/2020
(ब) पर्रा-वेरला-कणका फुटबॉल मैदान,पर्रा, बार्देझ - गोंय - पयलो टप्पो - वनट राखून दवरुपखातर बांधकाम
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 14/07/2020
अ)बांबोळे जीएमसीच्या,केन्द्रीयकृत वातानुकूलन (एसी) प्रणालीचे संचालन व देखभालाचो 3 वर्सां (2020-2023.) पर्यंत करार
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 08/07/2020
(ड)आल्तिन्हो , पणजी हांगा आशिल्ल्या म्हायती आनी तंत्रज्ञान विभागाखातर कार्यालय इमारत बांदप . - (१) दुसर्‍या आनी तिसर्‍या मळ्याखातर डीजी बॅकअप दिवपाक . (अदमासे खर्च - Rs.34,92,571.00) (२) आरएमयूचीं श्रेणी सुदारणा (अदमासे खर्च - Rs.24,52,762.00)
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 02/07/2020
(क) बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम स्टोरहावज (एसएच)-बांबोळे जीएमसीच्या ट्रान्सफॉर्मेरसांची देखभाल,टी. बी इस्पितळ - सांत इनेझ, आरएचसी-मंदूर आनी आरएमओ हॉस्टेल - बांबोळे ३ वर्सां खातर
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 21/07/2020
कोरीजेण्डम - निविदा सूचना /ई ई-X /२०-२१/८४१ तारीख - १८/०६/२०२० - वीज खाते ( फोंडा )
English (266 KB) download Date: 23/06/2020
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत बारीक-सारीक देखभाल / नुतनीकरणाची कामां-3 वर्सांच्या कालावधीखातर उदकाच्या कूलराची देखभाल.
English (67 KB) download Date: 22/06/2020
निविदा - साल नदी खातर , भाग - II - बंदर कप्तान विभाग
English (418 KB) download Date: 22/06/2020
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम स्टोरहावज (एसएच):कोविड वार्डांखातर वैद्यकीय गॅस लाईनीचे काम (वार्ड 115 आनी वार्ड 113).
English (558 KB) download Date: 17/06/2020
अन्न व औषध प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न व औषध प्रयोगशाळेच्या इमारतेची देखभाल-स्टोरहावज (एसएच)-सीसीटीव्ही सिस्टमखातर 24 पोर्ट पीओइ स्विचाची पुरवण , स्थापना आनी कॉन्फिगरेशन
English (98KB) download Date: 16/06/2020
Issue Date: 12/06/2020 - Submission Last Date: 22/06/2020
(अ) पणजीच्या सीसीपीच्या कार्यक्षेत्रात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन सुविधांची दुरुस्ती व श्रेणी सुदारीकरण- नागरी कामां - २ रो उलो
English (311 KB) download Date: 16/06/2020
Issue Date: 15/06/2020 - Submission Last Date: 30/06/2020
(अ)काकोराच्या सामुदायिक भलायकी केंद्राचे श्रेणी सुदारीकरण,(1)इस्पितळातल्या फर्निचर, रांचीकुडीतल्या उपकरणे व भितरल्या कामांची पुरवण , स्थापना, चाचणी व सुरुवात(3 रो उलो ),(2)100 केएलडी इलेक्ट्रोलायटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची स्थापना, चाचणी व सुरुवात (4 थो उलो )
English (348 KB) download Date: 16/06/2020
Issue Date: 15/06/2020 - Submission Last Date: 24/06/2020
(ब) दीनदयाल पंचायत राज पायाभूत सुविधा विकास (सुवर्ण महोत्सव) योजना २०१३ अंतर्गत ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा सुधारणा-पर्रा,बार्देझ ,गोंयच्या पंचायत इमारतीचे पुनर्निर्माण - अंतर्गत काम.
English (311 KB) download Date: 15/06/2020
Issue Date: 15/06/2020 - Submission Last Date: 30/06/2020
निविदा सूचना ०३-(२०२०-२१)- वीज खाते (फोंडा)
English (437 KB) download Date: 15/06/2020
अतिरिक्त १० एमव्हीए पॉवर ट्रान्सफॉर्मर- वीज खाते (फोंडा) पुरवठो उभारणीचे चाचणी आनी कार्यालयाच्या कामाची निविदा
English (572 KB) download Date: 15/06/2020
निविदा सुचोवणी क्र. GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख 28th मे 2020 पसून विचलनाचे सादारण संच-लाइन A (2)(अ)काकोरा , कुडचडे हांगा आशिल्ल्या कम्युनिटी भलायकी केंद्राची श्रेणी सुदारणा. 2.100 केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची पुरवण , स्थापना, चाचणी आनी सुरुवात . (३ रो उलो)
English (700 KB) download Date: 11/06/2020
Issue Date: 09/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
लिलाव सूचना - जीएमसी आनी गोंय डेंटल कॉलेजचे मुख्य देखभाल कार्य बंबोली, गोंय एसएच- जीएमसी कडेन अयोग्य वस्तूची विल्हेवाट लावणे - २ रो उलो
English (105 KB) download Date: 11/06/2020
Issue Date: 11/06/2020 - Submission Last Date: 22/06/2020
कोरिजेंडम - I निविदा सूचना : GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख : २८ मे २०२० - गोंय -सिव्हिल आनी प्लंबिंग भलायकी सेवा विभाग अंतर्गत रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे आनी संस्थांन किरकोळ देखभाल / नूतनीकरणाची कामाक . (3 रो उलो)
English (71 KB) download Date: 11/06/2020
Issue Date: 10/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
निविदा सुचोवणी क्र. GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख 28th मे 2020 पसून विचलनाचे सादारण संच-लाइन A (2)(अ)काकोरा , कुडचडे हांगा आशिल्ल्या कम्युनिटी भलायकी केंद्राची श्रेणी सुदारणा. 2.100 केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची पुरवण , स्थापना, चाचणी आनी सुरुवात . (4 थो उलो)
English (817KB) download Date: 11/06/2020
कोटेशन ३३/११ केव्ही बॅटरी बँकेच्या पुरवठोखातीर कार्यक्षेत्र अंतर्गत वीज सब डिव्ह -१, कुडचडें
English (412 KB) download Date: 08/06/2020
रेश्यो २००-१०० / ५-५ए आणी ११ केव्ही आउटडोअर प्रकार ऑइल कूल्ड सीटीपीटी युनिट-इलेक्ट्रिसिटी (कुडचडें) चे ११ केव्ही सीटी चे खरेदीखातर कोटेश
English (361KB) download Date: 08/06/2020
कोटेशन ३० केव्ही १० केए स्टेशन प्रकारच्या लाइटनिंग अरेस्टर्स पुरवठोखातीर- वीज (कुडचडें)
English (354 KB) download Date: 08/06/2020
निविदा सूचने खातर धोरण क्र. GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख : २८ मे २०२० -ककोरा, कुडचडे हांगा सामुदायिक आरोग्य केंद्राचे (अ ) श्रेणीसुधारित करण्याच्या कार्या खातर लाइन अ (२) आनी १०० केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित करणे. (४ थो उलो )
English (270 KB) download Date: 08/06/2020
Issue Date: 05/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
दक्षिण गोंयांत भलायकी सेवा संचालनालया अंतर्गतच्या इस्पितळां, सीएचसी, पीएचसी, आरएमडींचें नुतनीकरण / देखभाल. स्टोर हावज (एसएच):नुतनीकरण / देखभाल काणकोण भलायकी सेवा संचालनालयात - २०० केव्हीए डीजी संचाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग
English (634 KB) download Date: 08/06/2020
Issue Date: 05/06/2020 - Submission Last Date: 12/06/2020
संख्यात्मक पृथ्वीचे पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणी कार्यान्वयन आणी चालू रीले विद्युत (कुडचडें) कार्याखातर कोटेशन
English (412 KB) download Date: 08/06/2020
आरटीजीएस नियमांद्वारे कंत्राटदार-फर्मला ईएमडीच्या रकमेचे हस्तांतरणाबाबत निविदा- वीज (कुडचडें)
English (446 KB) download Date: 08/06/2020
दिनांक चे एक्स्टेंशन - कोटेशन क्रमांक -१३(२०-२१) - वीज (कुडचडें)
English (86 KB) download Date: 05/06/2020
गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ श्रेणी सुदारणा आनी देखभाल - सत्तरी तालुका : पॅकेज - न ( जीपीएस नाणूस , जीपीएस झर्मे , जीपीएस डबें , जीपीएस कुंथोल, जीपीएस करंजोल , जीपीएस करमळी ) - शिल्लक काम - २रो उलो
English (203 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 04/06/2020 - Submission Last Date: 29/06/2020
कोरीएजेंडम I - निविदा सूचना क्र. १३-९१/कंद/(एस)/दूध/२०२०-२१/१२२० तारीख : ३/०६/२०२० - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (868 KB) download Date: 04/06/2020
कॅकोरा हांगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरचे अपग्रेडेशन, कुडचडे एस.एच. - मॉर्ट्यूरी कॅबिनेटची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वयन.
English (39 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 02/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
किरकोळ देखभाल / नूतनीकरण गोंय राज्यातील रुग्णालये , आरोग्य केंद्रे आनी डीएचएस अंतर्गत संस्था - विद्युत कामे - ३रो उलो.
English (203 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 04/06/2020 - Submission Last Date: 29/06/2020
कॅकोरा, कुडचडे हांगा सामुदायिक आरोग्य केंद्र यस.यच. - केंद्रीय निर्जंतुकीकरण सेवा विभागाची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वयन - ३ रो उलो
English (203 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 04/06/2020 - Submission Last Date: 29/06/2020
कोरीएजेंडम II - निविदा सूचना क्र. ९-१(२१)/नॉन-पॅट.मेड/(ए.एच)/२०२०-२१/१२१५ तारीख : ३/०६/२०२० - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (987 KB) download Date: 04/06/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९ / कोट-११(२०-२१)/६१६ तारीख : २८/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (615 KB) download Date: 02/06/2020
अक्वेम-मडगाव हांगा वीज खाते विभाग (शिल्लक कामे) कार्यालयाचे अनुबंध इमारतीचे बांधकाम
English (977 KB) download Date: 02/06/2020
शुद्धीकरण-सूचना निविदा १०(१-२०-२०) संदर्भात प्रकाशनासाठी - वीज (फोंडा)
English (587 KB) download Date: 02/06/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१०(२०-२१)/४९१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (402 KB) download Date: 01/06/2020
वाहन भाड्यान घेवपाखातर कोटेशन - वीज (कुडचडें)
English (611 KB) download Date: 01/06/2020
(अ) सामुदायिक आरोग्य केंद्र कुडचडे चे दुरुस्ती - (१) रुग्णालय फर्निचर, स्वयंपाकघर उपकरणे आनी अंतर्गतची कामे पुरवण, स्थापना आनी सुरुवात ( ३रो उलो ) (२) १०० केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (४ थो उलो)
English (255 KB) download Date: 30/05/2020
(ब) देखभाल / नुतनीकरणाची कामां रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे येथे कार्यरत आहेत आनी गोंय राज्यातील आरोग्य सेवा संचालनालय-सिव्हिल अँड प्लंबिंग वर्क्स.
English (255 KB) download Date: 30/05/2020
कोरीएजेंडम - द्वितीय निविदा क्र. ०२(१९-२०)/५१४४ याच्या संदर्भात प्रकाशन-वीज(कुडचडें)
English (589 KB) download Date: 29/05/2020
सामान्य पोर्टलँड सिमेंटच्या पुरवठोचेर निविदा सूचना, पाजीफोंड हांगा आरसीसी पोल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये, मडगाव - वीज (फोंडा)
English (98 KB) download Date: 29/05/2020
कोरीएजेंडम - द्वितीय निविदा क्र. ०२(१९-२०)/१२६ याच्या संदर्भात प्रकाशन-विद्युत (कर्चोरम)
English (544 KB) download Date: 29/05/2020
कोटेशन वाहन क्रमांक इइ/ Div-VII /कोट -११(२०-२१) /६१६ दिनांक:२८/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें) भाड्यान घेवपाक
English (85 KB) download Date: 29/05/2020
रेनकोट पुरवण संदर्भाखातर निविदा सूचना - शिक्षण खातें
English (68 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-०३(२०-२१)/५५६ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 28/05/2020
नोटबुकच्या पुरवण संदर्भाखातर निविदा सूचना - शिक्षण खातें
English (76 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-०४(२०-२१)/५५५ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (87 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१३(२०-२१)/५५७ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (177 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - बॅटरी बँकेच्या पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१४(२०-२१)/५५४ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (139 KB) download Date: 28/05/2020
कोरीजेण्डम - II - निविदा सूचना/ ई ई-X /तेन-१०(१९-२०)/तेच/२०-२१/४४८ तारीख : १९/०५/२०२०.- वीज खाते (फोंडा विभाग )
English (442 KB) download Date: 27/05/2020
कोटेशन "वीज अररेस्टर्स खातर" क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०३(२०-२१)/४४३ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (279 KB) download Date: 22/05/2020
बंबोली हांगा जीएमसीचे मुख्य देखभाल कार्य एसएच: प्रभाग ११७, प्रभाग १३१ आनी वॉर्ड १२६, मधील जीएमसी, बांबोली हांगा एअर कंडिशनर्सखातर देखभाल कराराचे काम - २रो उलो
English (70 KB) download Date: 22/05/2020
Issue Date: 22/05/2020 - Submission Last Date: 02/06/2020
कोटेशन "पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यालयाचे काम खातर" क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०३(२०-२१)/४४४ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (267 KB) download Date: 22/05/2020
कोरीजेण्डम - I निविदा सूचना क्र. ९-१(२१)नॉन-पॅट.मेद/२०२०-२१/७९२ तारीख : १९/०५/२०२०. - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (870 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन "गादी भाडयाक घेवपा खातर क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०१(२०-२१)/४४५ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (291 KB) download Date: 22/05/2020
पीएचसी शिरोडा हांगा शवगृह कॅबिनेटची बदली मडगांव गोंय हांगातले होस्पिसिओतले रुग्णालयत.
English (70 KB) download Date: 22/05/2020
Issue Date: 22/05/2020 - Submission Last Date: 02/06/2020
पणजी शहरातले सीसीपीचे कार्यक्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन सुविधांची दुरुस्ती आनी उन्नतीकरण - जीएसआयडीसीएल
English (312 KB) download Date: 20/05/2020
Issue Date: 19/05/2020 - Submission Last Date: 03/06/2020
कोटेशन भाड्यानं दिवपाखातीर ०१ नंबर वाहन /४०३ - वीज (कुडचडें)
English (451 KB) download Date: 20/05/2020
कोटेशन भाड्यानं दिवपाखातीर ०१ नंबर वाहन /४०२ - वीज (कुडचडें)
English (427 KB) download Date: 20/05/2020
मडगांव हांगा १०० बेडिंग आशिल्ल्या रूग्णालयाखातर वैद्यकीय यंत्रणा आनी उपकरणे खरेदी. एस.एच. - रेडिओलॉजी आनी प्रतिमा उपकरणे पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित. -दुसरो उलो
English (312 KB) download Date: 20/05/2020
Issue Date: 19/05/2020 - Submission Last Date: 03/06/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-११(२०-२१)/४८४/२०२०-२१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
कोंकणी (171 KB) download Date: 20/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-१०(२०-२१)/३७८/२०२०-२१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 20/05/2020
ट्रान्सफॉर्मर तेलाच्या प्राप्तीसाठी कोटेशन - वीज( कुडचडे)
English (668 KB) download Date: 20/05/2020
वर्क क्लेडम डिव्हिजनसाठी कोटेशन
English (901 KB) download Date: 19/05/2020
कोरीएजेंडम- निविदेच्या संदर्भात प्रकाशनाखातीर नोटिस करतो- १०(१९-२०) -वीज फोंडा
English (670 KB ) download Date: 19/05/2020
दुरुस्तीच्या कामाखातीर कोटेशन - झेल्डेम सबस्टेशन
English (870 KB) download Date: 19/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं घेवपाखातीर क्र. इइ/कोट-०२(२०-२१) /१८० दिनांक:२३/०४/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (339 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं दिवपाखातीर/११७ दि.२०-०४-२०२०- वीज (कुडचडें)
English (593 KB) download Date: 18/05/2020
वाहन / 118 भाड्याने देण्यासाठीचे कोटेशन - वीज ( कुडचडे)
English (827 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं घेवपाखातीर क्र. इइ/कोट-०१(२०-२१) /३०७ दिनांक:०७/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (307 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन टिन केलेले तांबे फ्यूज वायर क्रमांक ईई / कोट-६०(२०-२१) / २६२ / दिनांक: ०५/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (303 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं घेवपाखातीर क्र. इइ/कोट-०७(२०-२१) /२६३ दिनांक:०५/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (380 KB) download Date: 18/05/2020
भाड्यान दिवपाखातीर कोटेशन वाहन क्रमांक ईई / कोट-०८(२०-२१)/२६४ तारीख ०५/०५/२०२० - वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (337 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठा कामाचे कोटेशन पुरवठा क्रमांक ईई / कोट -०३(२०-२१) / २६१ तारिक ०५/०५/२०२०-वीज खात्याविशीं( कुडचडे)
English (302 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यान दिवपाखातीर /२७८- वीज (कुडचडें)
English (464 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठा क्रमांक / ई / कोट -४११ (१९ -२०) /५२६८ साठी कोटेशन तारिक १६/०३/२०२० वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (297 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठा क्रमांक / ई / कोट -४० (१९ -२०) /५३०७ साठी कोटेशन तारिक ३१/०३/२०२० वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (327 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठ्खातर कामाचे कोटेशन / ११९ - वीज (कुडचडें)
English (626 KB) download Date: 18/05/2020
भाड्याने देण्यासाठी कोटेशन वाहन / १२० वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (669 KB) download Date: 18/05/2020
वाहन / १२० भाड्याने देण्यासाठी कोटेशन वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (517 KB) download Date: 18/05/2020
"शासकीय संघटने खातर डिजिटलायझेशनच्या विविध क्रियां खातर एजन्सीची " निविदा आमंत्रित करण्याबाबत सूचना - इन्फो टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
English (69 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - केप्या हांगा टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (86KB) download Date: 15/05/2020
ऑनलाईन सामान दराखातर निविदा - वीज (फोंडा)
कोंकणी (691 KB) download Date: 15/05/2020
कारखाने आनी बाष्पक खात्याखातर आधारभूत एका वाहनाच्या भाड्यान दिवपाची निविदा
English (529 KB) download Date: 15/05/2020
विविध रेटिंग्सच्या टिन केलले कॉपर फ्यूज वायरच्या पुरवठ्याचे कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
झेलपीम सबस्टेशन, सांग्या हांगा न्यूमेरिकल अर्थ फॉल्ट आनी ओव्हर करंट रिलेच्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित करण्याच्या कार्या खातर कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 15/05/2020
ट्रान्सफॉर्मर तेलाच्या पुरवठ्याचे कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (140 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - कुडचडे - काकोरा हांगा टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
निविदा सुचना " सरकारी संस्थेखातर डिजिटलायझेशनचे विविध क्रियांखातर एजन्सीजचे शिपिंग" - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (69 KB) download Date: 15/05/2020
ई निविदा सूचना - सेक्स्ड आनी कॉन्व्हेन्शनल फ्रोजेन सीमेन डोसची पुरवठ्याखातर - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (502 KB) download Date: 11/05/2020
कोटेशन तारीख ०७/०५/२०२० - गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 07/05/2020
निविदा सूचना - 3 वर्सा निर्धारित औषधांच्या पुरवता खातर ई-निविदा - प्रोव्हिडोरिया
English (95 KB) download Date: 07/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३९(१९-२०)/२७८/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-०७(२०-२१)/२६३/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-०८(२०-२१)/२६४/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३८(१९-२०)/२७९/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन संख्यात्मक पृथ्वीवरील खराबी आनी सध्याच्या रिलेच्या पुरवठोखातीर, स्थापनेखातीर, चाचणी करण्याखातीर आनी कार्यान्वित करपाचे कार्य
English (157 KB) download Date: 05/05/2020
विविध रेटिंग्सच्या टिन केलेले कॉपर फ्यूज वायरचे पुरवठोखातीर कोटेशन- वीज खाते ( कुडचडे)
English (112 KB) download Date: 05/05/2020
ई निविदा सूचना - २
English (38 KB) download Date: 04/05/2020
ई निविदा सूचना - १
English (108 KB) download Date: 04/05/2020
निविदा सुचना - ऐचऐस आनी बीक़ु लस आनी एंटेरोतोक्साएमा लस खरेदीखातर सामान्य अटी आणि निविदेच्या अटी- पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 29/04/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-४०(१९-२०)/५३०७/२०१९-२० तारीख : ३१/०३/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (89 KB) download Date: 29/04/2020
निविदा सूचना - एचएस आनी बीक्यू एकत्रित लस आनी एन्टरोटॉक्सॅमीया खातर पुरवठा आनी विकत घेवपाखातर सर्वसाधारण अटी आनी शर्ती
English (1 MB) download Date: 29/04/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-०४(२०-२१)/२२०/२०२०-२१ प्रोकुयर ऑफ लाईटनिंग अर्रेस्टोर्स तारीख : २७/०४/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (73 KB) download Date: 28/04/2020
ई-निविदा सूचना क्र .९-१ (२१) / नॉन पेटंट वेटरनरी मेड / एएच. / २०२०-२१ / १५९ दिनांक . २२.०४.२०२०- पशुसंवर्धन आनी पशुचिकित्सा
English (933 KB) download Date: 23/04/2020
कोटेशन फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर कॉलम हांगा वाहन भाड्यान दिले
English (262 KB) download Date: 23/04/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३८(२०-२१)/११७/२०२०-२१ तारीख : २०/०४/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (105 KB) download Date: 20/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३९ (१९-२०)११८ / २०२०-२१
English (105 KB) download Date: 20/04/2020
निविदा सुचना - लिक्विड नायट्रोजन पुरवठ्याखातर वार्षिक दर करार - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (323KB) download Date: 01/04/2020
कॅनिन अँटी - रेबीज लस खरेदीखातर सामान्य अटी आणि निविदेच्या अटी- पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (287KB) download Date: 01/04/2020
निविदा सूचना - निविदा सूचना संचाच्या विस्ताराची तारीख- पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (166KB) download Date: 01/04/2020
निविदा सूचना तारीख १७/०३/२०२० - सरकारी पॉलीटेक्निक, पणजी विशीं
English ( 364KB) download Date: 20/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३७ (१९-२०) / ५१०८ तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (710 KB) download Date: 19/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३९ (१९-२०) / ५१६७ तारीख : ०९/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (632 KB) download Date: 19/03/2020
निविदांच्या पावतीखातर कालावधी मर्यादा वाढविणे - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (298KB) download Date: 12/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३९ (१९-२०) / ५१६७ / २०१९ - २० तारीख : ०९/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171 KB) download Date: 09/03/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३९(१९-२०)/५१६७/२०१९-२० तारीख :०९/०३/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 09/03/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग-VII / टेक-९ / कोट - ३७ (१९ -२०) / ५१०८/ २०१९-२० तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171KB) download Date: 06/03/2020
कोटेशन क्र. ईई / विभाग -VII / टेक -२ / कोट - ३६(१९-२०) /४९७३ तारीख : २७/०२/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (85 KB) download Date: 03/03/2020
निविदा क्रमांक - ०५/इडी/XVIII२०१९-२०/११८८ तारीख :१८/०२/२०२० - वीज फोंडा
English (752 KB) download Date: 03/03/2020
कोरीजेण्डम - २ निविदा संदर्भात प्रकाशनाखातर सूचना ४(१९-२०) - वीज फोंडा
English (707 KB) download Date: 03/03/2020
कोरीजेण्डम - ३ क्रमांक - ८४/ईई-(एसएस)/२०१९-२०/३१८८ त : २०/०२/२०२० - वीज फोंडा
English (506 KB) download Date: 27/02/2020
निविदा क्रमांक १५ /१९-२०, १० / १९ -२० निविदा सूचना - वीज खाते विभाग I (ओ & यम )
English (238KB) download Date: 25/02/2020
निविदा सूचना - ईई / भाग -VII / टेक-निविदा -०२ (१९-२०) / ४८७१/ २०१९-२० तारीख :१८-०२-२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (273KB) download Date: 25/02/2020
निविदा सुचना क्र . पीडब्लूडी IX / २०६२ / १४ / २०१९-२० तारीख : २१/०२/२०२० - भौशीक बांदकाम खात्याविशीं - मडगाव विभाग
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
निविदा सुचना क्र . पीडब्लूडी IX / २०६२ / १३ / २०१९-२० तारीख : २०/०२/२०२० - भौशीक बांदकाम खात्याविशीं - मडगाव विभाग
English (1MB) download Date: 21/02/2020
निविदा क्र डीई / अ‍ॅक्ट्स / नोटबुक / २०-२१/ १५२० / तारीख : १९/०२/२०२० - शिक्षण संचालनालय
English (259KB) download Date: 21/02/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३६(१९-२०)/४८५१ तारीख :१४/०२/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (319 KB) download Date: 21/02/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३५(१९-२०)/४८२९ तारीख :१३/०२/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (352 KB) download Date: 21/02/2020
कोरीएजेंडम क्रमांक टेक-८४-ईई (एसएस)-२०१९-२०-३०६२- दिनांक ७/०२/२०२० -वीज खाते फोंडा
English (392 KB) download Date: 18/02/2020
निविदा ४(१९-२०) च्या संदर्भात प्रकाशनाखातीर कोरीएजेंडम -१ सूचना दि.१३/०२/२०२० -वीज खाते फोंडा
English (510 KB) download Date: 18/02/2020
निविदा सूचना क्र. पीडब्ल्यूडी आयएक्स / २०६२/१२/ २०१९-२० - तारीख १२/२/२०२०- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
English (2 MB) download Date: 18/02/2020
निविदा सूचना - अ‍ॅन्टी रेबीज लसीकरण - संचालनालय पशुसंवर्धन आनी पशुवैद्यकीय सेवा
English (563 KB) download Date: 14/02/2020
गोंयातले विस्तारित जीबीबीएन कनेक्टिव्हिटी आनी संगणक नेटवर्किंगचे एएमसी -म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
English (736KB) download Date: 14/02/2020
कोटेशन क्र ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-३५ (१९-२०)/४८२९ /२०१९-२० तारीख - १३/०२/२०२० - वीज कुडचडे
English (171 KB) download Date: 14/02/2020
कोटेशन क्र. ईई / भाग -VII / टेक -२ / ३३/१९ -२०/४८३४/२०१९ -२० तारिख : १३/०२/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (85KB) download Date: 14/02/2020
कोटेशन क्र ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-३६ (१९-२०)/४८५१ /२०१९-२० तारीख - १४/०२/२०२० - वीज कुडचडे
English (171 KB) download Date: 14/02/2020
गोंयच्या प्रमुख जाग्याचेर लाइट पोल, हाय मस्त दिवे आनी प्रमुख जाग्यार जाहिरात जागांची स्थापना, ऑपरेशन्स आनी देखभाल. - जीटीडीसी
English (77KB) download Date: 13/02/2020
फोन्या फर्मागुडी हांगा कल्याण केंद्र आनी रिसॉर्टचे विकास, ऑपरेशन्स आनी देखभाल - जीटीडीसी
English (79KB) download Date: 13/02/2020
निविदा क्रमांक जीटीडीसी / एमकेटीजी / २०१९-२० / ४७०९ तारिख : १२.०२. २०२० - जीटीडीसी
English (96KB) download Date: 13/02/2020
निविदा सूचना क्र. पीडब्ल्यूडी आयएक्स /२०६२/ ११/ २०१९-२० दिनांक ११-०२-२०२० - पीडब्ल्यूडी मडगांव
English (830 KB) download Date: 12/02/2020
२२० ३३ केव्ही कुकोळ्या उपकेंद्रात वीज पुरवण करपाखातर कोटेशन - वीज - केपे
English (2 MB) download Date: 12/02/2020
झेलडॅम हांगा लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर्सच्या पुरवणखातर कोटेशन - वीज - केपे
English (2 MB) download Date: 12/02/2020
निविदा क्रमांक पीडब्ल्यूडी आयएक्स / २०६२/१० / २०१९-२० तारीख -०५ /०२/२० - पीडब्ल्यूडी (फॅटोर्डा)
English (917 KB) download Date: 11/02/2020
निविदा क्रमांक आयटीजी-आयटी / ०६२५ / एम्पानेल विक्रेते व्हीसी / २०१९ तारीख -११ / ०२/२० - आयटीजी (आय)
English (73 KB) download Date: 11/02/2020
निविदा क्रमांकः आयटीजी-आयटी / ०६२५ / एम्पानेल विक्रेते व्हीसी / २०१ D दिनांक -११ / ०२ / २० - आयटीजी (II)
English (659 KB) download Date: 11/02/2020
निविदा क्रमांकः आयटीजी-आयटी /०६४३ / प्रोक-पोलिस / सी-डॉट एलईएमएफ / २०२० तारीख -११/ ०२/२० - आयटीजी
English (462 KB) download Date: 11/02/2020
शुद्धीकरण "प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्सचे एम्पॅनेलमेंट" - गोंय हावसींग बोर्ड (संदर्भ: सुचना क्र. जीएचबी / टीईसीएच / पीएलसी / १२७३ / २०२० त. ०६/०१/२०२०)
English (72KB) download Date: 04/02/2020
सूचना (आमंत्रित ई-निविदा) क्र. निविदा सूचना / ईई-एक्स (टर्न) / १९ -२० / त : ०३/०२/२०२० - वीज फोंडा
English (130KB) download Date: 04/02/2020
शुद्धीकरण तारीख ३०/०१/२०२० (फाईल क्र. १५/०२/२०२०-पीईआर / ३७८) - कार्मिक खात्या विशी
English (97KB) download Date: 04/02/2020
कोटेशन क्र ईई / भाग - VII / टेक - २/ कोट - ३३ [ १९-२०] / ४५२९ / २०१९-२० तारीख - २८/०१/२०२०
English (85 KB) download Date: 31/01/2020
निविदा क्रमांक: ११ (९) / डीओआयटी / २०१८ / आपत्ती पुनर्प्राप्ती अंमलबजावणी / भाग फाइल - I / १६८६ दिनांक: ०१/२८/२०२० - डीओआयटी
English (2 MB) download Date: 30/01/2020
निविदा क्रमांक . २ /५ / ०२-९८ / २०१९ / जीटी / एचई / ४३४ - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
English (85KB) download Date: 24/01/2020
निविदा क्रमांकः आयटीजी-आयटी / ०५५३ / एम्पानेल वेंडर एएमसी (लॅन, यूपीएस, फाइबर व वॅन) / २०१ - - इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड - I
English (648 KB) download Date: 24/01/2020
निविदा क्रमांक : आयटीजी -आयटी / ०५५४ / इएमपी . एएमसी-आयसीटी / २०१९- - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड- I
English (1 MB) download Date: 24/01/2020
निविदा क्रमांकः आयटीजी-आयटी / ०५५२ / एम्पॅनेल विक्रेते (सॉफ्टवेअर) / २०१९ - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड - II
English (117KB) download Date: 24/01/2020
निविदा क्रमांक : आयटीजी -आयटी / ०५५४ / इएमपी . एएमसी-आयसीटी / २०१९- - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड- II
English (102 KB) download Date: 24/01/2020
निविदा क्रमांकः आयटीजी-आयटी / ०५५२ / एम्पॅनेल विक्रेते (सॉफ्टवेअर) / २०१९ - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड - I
English (890KB) download Date: 24/01/2020
निविदा क्रमांकः आयटीजी-आयटी / ०५५३/ एम्पानेल वेंडर एएमसी (लॅन, यूपीएस, फाइबर व वॅन) / २०१ - - इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड - II
English (114 KB) download Date: 24/01/2020
शुद्धीकरण - क्र. १/१/२०२०-पी&एचडी / २७ - शिश्टाचार खाते . त -२०-०१-२०२०.
English (1MB) download Date: 23/01/2020
कोटेशन क्र . ईई / डिव - VII / टेक -२ / कोटेशन - २९ / [१९-२०] / ४४६८ / २०१९-२० - वीज कुडचडे
English (87 KB) download Date: 23/01/2020
निविदा सूचना क्र. ०६ / २०१९-२० - वीज खाते (फोंडा विभाग ) त . १५/०१/२०२०
English (1MB) download Date: 22/01/2020
निविदा सूचना क्र. डीई / व्हीओसी / एमडीएम / ७८२ / २०१९-२०२० / ४२९ - त .१७/०१/२०२० - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (1MB) download Date: 22/01/2020
कोटेशन क्र . ईई / डिव - VII / टेक -२ / कोटेशन - ३३ / [१९-२०] / ४४२८ / २०१९-२० - वीज कुडचडे
English (1MB) download Date: 21/01/2020
निविदा सुचना - वीज खातें फोंडा विभाग - क्र . ईडी / XVIII / २०१९-२० / ९८७ - तारीख ०८/०१/२०२०
English (456KB) download Date: 17/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक.GHB/TECH/PLC/1273/2020 तारीख ०६/०१/२०१९
English (362 KB) download Date: 16/01/2020
कोटेशन क्र . इ इ / विभाग VII / टेक - २/ कोट - २९/(१९-२०) / तारीख ०७-०१-२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (679KB) download Date: 14/01/2020
निविदा सुचना PWD-IX/2062/09/19-20 dt.06/01/2020
English (112 KB) download Date: 09/01/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-२९(१९-२०)/४२२९ /२०१९-२०- वीज खाते ( कुडचडे)
English (116 KB) download Date: 08/01/2020
ईओआय क्रमांक १-१५२-२०१९-२० / V खातीर डीएसएसएल / ११२२ तारीख १२/११/२०१९
English (427 KB) download Date: 06/01/2020
ईओआय क्रमांक १-१५२-२०१९-२० / डीएसएसएल / ११२२ दिनांक १२/११/२०१९ आमंत्रित करपाखातर सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं
English (419KB) download Date: 03/01/2020
निविदा सुचना - उच्च शिक्षण उच्च शिक्षण विभागा क्र. आयआयटी / एमआयएससीआय / कॉम लॅब / ४२/२०१९/७८०७ - तारीख ३१ डिसेंबर २०१९
English (277KB) download Date: 03/01/2020
लॉटरी व्यवस्थापन खातर अंमलबजावणीची व्याज व्यक्त - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
English (1MB) download Date: 02/01/2020
कोरीजेण्डम - IV क्रमांक 1-152-2019-20 / डीएसएसएल / 1122 दि. 12/11/2019
English (455 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्र. एसएजी / ईई-ईडी / टीईसीएच / एफ.०८ / २०१९-२० / ३५०८ - तारीख: ३०/१२/२०१९
English (525 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक एसएजी / ईई-ईडी / २०१९-२०/३५०८ - तारीख: ३०/१२/१९
English (525 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक.EE/Div-VII/Tech-9/Quot-32(19-20)/4026/2019-20 - वीज (कुरचोरम)
English (535 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक. ईई / भाग - VII / टेक - २/ कोट - २९ (१९-२०) / ४०४० / तारीख : ३०/१२/२००९ - वीज खाते कुडचडे
English (675 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक. ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - २७ (१९-२०) / ३९९७ / तारीख : २४/१२/२००९ - वीज खाते कुडचडे
English (563 KB ) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक.EE/Div-VII/Tech-9/Quot-26(19-20)/3996/2019-20 - वीज (कुरचोरम)
English (489 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक. ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३० (१९-२०) / ३९७४ / तारीख : २३/१२/२००९ - वीज खाते कुडचडे
English (437 KB) download Date: 01/01/2020
निविदा सूचना क्रमांक एसएजी / ईई-ईडी / २०१९-२०/३५७९ - तारीख: २६/१२/१९
English (237 KB) download Date: 27/12/2019
निविदा सूचना क्रमांक एसएजी / एनजीएस / एसएमसी / टीडी -१ / २०१७-१८ / ३५५६; तारीख: २४/१२/२०१९
English (89 KB) download Date: 24/12/2019
निविदा सूचना क्रमांक एसएजी / एनजीएस / एसएमसी / टीडी -१ /२०१७-१८ / ३५५६ ; तारीख: २४/१२/२०१९
English (89 KB) download Date: 24/12/2019
कोट -३१ (१९-२-) क्यूटी. व्हीकल कुडचडें एसडी-IV वर भाड्यान देण्याखातर
English (196 KB) download Date: 23/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/३९७४ - वीज खातें - कुडचडे
English (170 KB) download Date: 23/12/2019
निविदा सूचना - वीज खातें (फातोर्डा)
English (2 MB) download Date: 23/12/2019
ईओआय क्रमांक १-१५२-२०१९-२० / डीएसएसएल / १२५८ रोजी दिनांक २३/१२/२०१९
English (446 KB) download Date: 23/12/2019
लिलाव सूचना तारीख - १६/१२/२०१९ - सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल
English (499kb) download Date: 20/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/३९१३ वीज खातें - कुडचडे
इंग्रजी (1MB) download Date: 17/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/३८८६ वीज खातें - कुडचडे
English (364 KB) download Date: 17/12/2019
अवतरण क्र ई ई / भाग -VII/टेक -९/अवतरण -२७(१९-२०)/३८९१ - वीज खातें - कुडचडे
English (515 KB) download Date: 17/12/2019
(१) पायकुल, सत्तारी, गोंय हांगा पुलाचे बांधकाम - दुसरो उलो . (२) गोंय राज्यातली अंगणवाडी केंद्रांची दुरुस्ती / सुधारणा आनी देखभाल - डिचोली तालुक्यातली नागरी, नळ आनी विद्युत कामे. (कासारपाल, देऊळवाडा उसाप आनी सावरभात उस्सप): - पॅकेज अ - गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ
इंग्रजी (189KB) download Date: 13/12/2019
अवतरण क्र २८- वीज खातें - कुडचडे
कोंकणी (191 KB) download Date: 12/12/2019
अवतरण क्र २७- वीज खातें - कुडचडे
कोंकणी (174 KB) download Date: 11/12/2019
शुद्धीकरण क्रमांक १ निविदा क्रमांक. 4682 दि. 18/11/2019 - पशुसंवर्धन आनी पशुवैद्यकीय
English (274 KB) download Date: 11/12/2019
अवतरण क्र २६- वीज खातें - कुडचडे
English (170 KB) download Date: 11/12/2019
ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती ,कोरीएजेंडम - III- ईओआय क्रमांक १-१५२-२०१९-२० /डीएसएसएल/११२२ दिनांक १२/११/२०१९
English (110 KB) download Date: 09/12/2019
ईओआय क्रमांक १-१५२-२०१९-२०/ डीएसएसएल / ११२२ दिनांक १२/११/२०१९ आमंत्रित करपा सूचनेखातिर सूट - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती
English (965 KB) download Date: 02/12/2019
कोरीएजेंडम - II ईओआय क्रमांक १-१५२-२०१९-२० / डीएसएसएल /११२२ दिनांक १२/११/२०१९ - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती
English (1 MB) download Date: 02/12/2019
तपशीलवार निविदा सूचना २९/११/२०१९ - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
English (141 KB) download Date: 29/11/2019
थोडक्यात निविदा सूचना २९/११/२०१९ - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
English (69 KB) download Date: 29/11/2019
संक्षिप्त निविदा सूचना तारीख 26/11/2019 - जीटीडीसी
English (69 KB) download Date: 29/11/2019
निविदा सूचना पीडब्ल्यूडी आयएक्स /२०६२/०७ / २०१९-२० तारीख : २१/११/१९ - पीडब्ल्यूडी फातोर्डा मडगांव
English (281 KB) download Date: 28/11/2019
निविदा क्रमांक ६ ईई / विभाग आय / १९ -२० / ४३०७ - वीज पणजीखातर निविदा सूचना
English (730KB) download Date: 27/11/2019
गोंयांत नवें पर्यटन सेवांचे परिचय : “गोंयांत कॉन्सॅक्ट्युलायझिंग आनी ऑपरेटिव्ह एक्सपीरियन्सी टूर करपाक ऑपरेटरची नेमणूक”
English (154 KB) download Date: 25/11/2019
गोंयांत नवीन पर्यटन सेवांचा परिचय - फेज 16: "गोंय चाकांचा विकास, संचालन आनी देखभाल" - जीटीडीसी
English (153 KB) download Date: 25/11/2019
गोंयांत नवे पर्यटन सेवांचा आढावा : गोंयांत मीटिंग, ग्रीट आनी लाऊंज सेवा दिवपाक ऑपरेटरची नियुक्ती
English (154 KB) download Date: 25/11/2019
गोंयांत नवीन पर्यटन सेवांचा परिचय - फेज 16: “हेरिटेज बोट क्रूझ खातर ऑपरेटर” - जीटीडीसी
English (154 KB) download Date: 25/11/2019
व्याज अभिव्यक्तीची सूचना
English (826 KB) download Date: 25/11/2019
तपशीलवार निविदा - जीटीडीसी
English (64.5 KB) download Date: 21/11/2019
संक्षिप्त निविदा - जीटीडीसी
English (83.7 KB) download Date: 21/11/2019
निविदा -पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (761 KB) download Date: 20/11/2019
कोरीएजेंडम: कार्यालय ज्ञापन क्रमांक १३/१९/८९/ एसडब्ल्यूडी /३९८३ दि.०७/०८/२०१३ - समाज कल्याण
English (387 KB) download Date: 20/11/2019
निविदा-ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती
English (829 KB) download Date: 19/11/2019
लिलाव सूचना-कला आनी संस्कृती खात्याविशीं
English (184 KB) download Date: 18/11/2019
निविदा सूचना- डीएसी/५/मान्यता-कॅन्टीन/२०१९-२०/५१००
English (87 KB) download Date: 18/11/2019
निविदा ७(( १९ -२०) च्या प्रकाशनाखातीर सूचनेचें परिशिश्ट - III - वीज फोंडा
English (454 KB) download Date: 15/11/2019
कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्या कांसावली प्राथमीक भलायकी केंद्राचें (पीएचसी) श्रेणी सुदारीकरण - 30 केएलडी क्षमतायेचें सांड उदक प्रक्रिया प्रकल्प,२ रो उलो
English (179KB) download Date: 15/11/2019
श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ते जीएमसीमेरेनच्या रस्त्याच्या दिव्यांची दुरुस्ती
English (231KB) download Date: 15/11/2019
दरपत्रक ईई / भाग -सात / टेक -9 / दरपत्रक -25 (19-20) / ३४५४/ - वीज कुडचडे
English (469KB) download Date: 15/11/2019
म्हापसा,उत्तर गोंय हांगच्या जिल्लो इस्पितळाच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्राचे मुखेल देखभाल काम :३३ केव्ही एचटी पॅनेलची दुरुस्ती आनी ट्रान्सफॉर्मराचें सर्व्हिसिंग
English (101KB) download Date: 15/11/2019
चिखलीच्या उप-जिल्लो इस्पितळच्या रांचीकुडींत कुड्डापाचे शेल्फ,विभागणी (पार्टिशन) व वायर जाळीची पुरवण.
English (108 KB) download Date: 15/11/2019
कोर्टालें मतदार संघात कॅनसौलिम प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी) चे श्रेणीसुधारण - 30 केएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया - दुसरो उलो.
English (179 KB) download Date: 15/11/2019
आस्था व्यक्त करपाखातीर सूचना-तारीख:१२/११/१९-ल्हान बचत आनी लॉटरी
English (412KB) download Date: 12/11/2019
व्याज अभिव्यक्तीक आमंत्रित करपाखातीर सूचना दिनांक: १२/११/१९ -ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती
English (412 KB) download Date: 12/11/2019
निविदा -पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1.21 MB) download Date: 11/11/2019
गोंय राज्य म्हायती आयोग,कामत टॉवर ,इ डी सी पाटो प्लाझा,पणजी-गोंय खातर भितरली कामां :-अग्निशामक यंत्रणेची दुरुस्ती.
English (386kb) download Date: 08/11/2019
प्रशासकीय संकुलाच्या इमारतीच्या डिझायन आनी नियोजनाखातीर आस्था व्यक्त करप - जीएसआयडीसी
English (352kb) download Date: 08/11/2019
उसगांवचे सुसोबीतकरणं - दुसरो उलो
English (177kb) download Date: 08/11/2019
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम (एसएच): पेयवॉर्ड आणी कॅज्युअल्टी वॉर्ड कडेन वातानुकूलकाची आणी कॅसेट युनिट् देखभाल खातर ३ वर्साचो करार. (२०१९-२०२२)
English (91kb) download Date: 08/11/2019
निविदा - शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी
English (258kb) download Date: 07/11/2019
Issue Date: 06/11/2019 - Submission Last Date: 15/11/2019
निविदा - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1.16 MB) download Date: 30/10/2019
त्रिपुरारी सविस्तर नागरी कामाची सूचना
English (70.1 KB) download Date: 29/10/2019
संक्षिप्त सूचना - त्रिपुरारी - जीटीडीसी खातर नागरी कामे
English (64.7 KB) download Date: 29/10/2019
तपशील निविदा सूचना - जीटीडीसी
English (73.9 KB) download Date: 29/10/2019
संक्षिप्त निविदा सूचना - जीटीडीसी
English (60.1 KB) download Date: 29/10/2019
कोटेशन तारीख २२/१०/२०१९ -वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English (95.5 KB) download Date: 25/10/2019
(अ) करंजाळें, गोंय हांगा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स कँपसाचें बांदकाम - तयार फर्निचर काम. (ब) उत्तर गोंयांत भलायकी सेवा संचालनालया अंतर्गतच्या इस्पितळां, सीएचसी, पीएचसी, आरएमडींचें नुतनीकरण / देखभाल. स्टोर हावज (एसएच): उत्तर गोंय जिल्लो इस्पीतळ, म्हापशें हांगाच्या प्राणवायू, नायट्रोजन, हवा आनी व्हॅक्यूम हांचेखातीरच्या वैजकी वायू वितरण प्रणालीची दुरुस्ती. - 2रो उलो. (क) कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्या कांसावली प्राथमीक भलायकी केंद्राचें (पीएचसी) श्रेणी सुदारीकरण - 30 केएलडी क्षमतायेचें सांड उदक प्रक्रिया प्रकल्प.
English (176KB) download Date: 25/10/2019
कोटेशन तारीख १६/१०/२०१९ -वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी (87.7 KB) download Date: 25/10/2019
लिलाव नोटीस क्र . १९/३०४६ - कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
कोंकणी (283 KB) download Date: 22/10/2019
रान खात्याच्या आल्तीनो हांगच्या पोरण्या आयपीएचबी संकुलांत नव्यान बांदिल्ल्या कार्यालय इमारतीखातीर इंटरअ‍ॅक्टिव्ह एलईडी पॅनल्स आनी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग प्रणालीची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात करप. (2 रो उलो)
English (178kb) download Date: 22/10/2019
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत बारीक-सारीक देखभाल / नुतनीकरणाची कामां - वॉर्ड 121 मदीं नव्या नर्स कॉल प्रणालीची पुरवण आनी स्थापना (2 रो उलो)
English (76kb) download Date: 22/10/2019
अ) अद्ययावत केल्लें ईएसआय इस्पितळ, मडगांव, खातीर वैजकी यंत्रसामुग्री आनी उपकरणांची खरेदी. स्टोर हावज (एसएच) - रेडियॉलॉजी आनी इमेजिंग उपकरणांची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात करप. (ब) उद्योग भवन, पणजी हांगा नव्या लिफ्टची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात करप - दुसरो उलो. (क) जिल्लो इस्पितळ, मडगांव, गोंय हांगा ५०० खाटांचे बांदकाम - शिंश्यांची (लॅड) दारां आनी शिंश्यांच्यो कंवच्यो (लॅड ग्लास) हांची पुरवण आनी स्थापना - दुसरो उलो.
English (204kb) download Date: 22/10/2019
ई-निविदा सूचना क्र. जीएचबी / ईई (एस)/३२०/२०१९-गोय हाऊसिंग बोर्ड
English (87 KB) download Date: 20/10/2019
निविदा क्रमांक: -1 -१ (२१) / नॉन-पेट.एमईडी / ए.एच. / २०१ 9 -२० / 858585-पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (76 KB) download Date: 18/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / ३०१४ -वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English (१७० केबी ) download Date: 16/10/2019
निविदा आयटीजी-आयटी/०५०५/ जीबीबीएन-पोलिस/२०१९
English (1.39MB) download Date: 16/10/2019
निविदा आयटी/०५०५ - आयटीजी (तारीख १६/०९/१९)
English (87.1KB) download Date: 16/10/2019
निविदा ईई/३०८३ - वीज खाते (तारीख २७/०९/१९)
English (75.5 KB) download Date: 15/10/2019
निविदा ईई/३०७८ - वीज खाते फोंडा (तारीख २६/०९/१९)
English (83.9KB) download Date: 15/10/2019
निविदा ३२१२ - वीज खाते (तारीख ०३/०९/१९)
English (189KB) download Date: 15/10/2019
गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ अद्ययावतीकरण आनी देखभाल हांच्या कामांखातीर १९ सप्टेंबर २०१९ तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-६२/२०१९-२०२० चें परिशिश्ट - १ - नागरी बांदकामां, नळ आनी पायपांची आनी विजेची कामां - केपें तालुका - पॅकेज - डी (जीपीएस कट्टा फातर्पा, जीपीएस शिर्ली)
English (305kb) download Date: 09/10/2019
सांखळेंत भंडारवाड्याक विठ्ठलपुरावांगडा जोडपी पुलाचें वाळवंटी न्हंयेचेर उपमार्गांसयत बांदकाम. (ब) कला अकादमी इमारत, कांपाल, पणजी-गोंय खातीर दुय्यम काम. (क) पर्वरी, गोंय हांगा एससीईआरटी खातीर नव्या इमारतीचें बांदकाम - विजेचें अतिरिक्त संकीर्ण काम. (दुसरो उलो)
English (178kb) download Date: 09/10/2019
निविदा २०६०/०६ - भौशीक बांदकाम खाते (तारीख ०३/१०/१९)
English (977KB) download Date: 07/10/2019
उद्देगीक भलायकी, उद्देगीक स्वच्छताय, आयसीटी उपकरणां आनी हेर संकीर्ण ई-कोयर वस्तूंचो विलो लावपाखातर सुचोवणी - कारखाने आनी बाष्पक खातें
English (261kb) download Date: 03/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / ७६१ कोटेशन-वीज खात्याविशीं (केपे)
English (1.15MB) download Date: 03/10/2019
चिखलेंतल्या अस्तित्वांतल्या कॉटेज इस्पितळाच्या विस्ताराची श्रेणी सुदारणा. स्टोर हावज (एसएच): उप-जिल्लो इस्पितळ, चिखली हांगा शिंश्यांच्या (लॅड) दारांची पुरवण आनी स्थापना.
English (48kb) download Date: 02/10/2019
निविदा सूचना क्रमांक एफ.०८ / २०१९-२० / २२२३ - गोवा क्रीडा प्राधिकरण
English (623 KB) download Date: 01/10/2019
कोटेशन क्र ई ई / २६३४-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
English ( ५०४ केबी) download Date: 27/09/2019
कोरीएजेंडम क्रमांक ५२७-१-२०१९-डीपी / लेट. / ९१८ - अभियोग संचालनालया
English (97 KB) download Date: 27/09/2019
कोरीएजेंडम क्रमांक ५२७-डीपी / लेट. / ९१८- अभियोग संचालनालया
English (97 KB) download Date: 27/09/2019
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत बारीक-सारीक देखभाल / नुतनीकरणाची कामां - वॉर्ड 121 मदीं नव्या नर्स कॉल प्रणालीची पुरवण आनी स्थापना
English (89.8kb) download Date: 26/09/2019
झरीवाडो, दावर्लीं, सालसेत -गोंय हांगा सालसेतच्या सर्व्हे क्र. २५/१ आशिल्ल्या संपत्तींत, फुटबॉल मैदानाचो विकास - स्टोर हावज (एस.एच.): उच्च दाबाच्या/उण्या दाबाच्या (एचटी/एलटी) तारांसयत विजेच्या खांब्यांचें स्थलांतर.
English (37.3kb) download Date: 26/09/2019
शुद्धीकरण-जाहिरात क्र.०९ / २०१९/५०२५ दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी प्रकाशित: गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
English (65 KB) download Date: 22/09/2019
निविदा पसून विचलनाचे सादारण संच सुचोवणी क्र. - २६ जुलाय २०१९ तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-३६/२०१९-२०२० चें परिशिश्ट - २ कार्याचें नांव: (ब) “कुडचडेंच्या रविंद्र भवनाच्या दुसर्‍या टप्प्याचें नुतनीकरण आनी बांदकाम” - ब1. ऑडियो व्हिडियो (एव्ही) कामां.
English (1MB) download Date: 19/09/2019
२६ जुलाय २०१९ तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-३६/२०१९-२०२० चें परिशिश्ट - २ कार्याचें नांव: (ब) “कुडचडेंच्या रविंद्र भवनाच्या दुसर्‍या टप्प्याचें नुतनीकरण आनी बांदकाम” - ब1. ऑडियो व्हिडियो (एव्ही) कामां.
English (120kb) download Date: 19/09/2019
Issue Date: 18/09/2019 - Submission Last Date: 13/11/2019
निविदा २८३० - वीज खाते (तारीख ०९/०९/१९)
English  download Date: 18/09/2019
निविदा ०४/२६४८ - वीज खाते (तारीख ३०/०८/१९)
English  download Date: 17/09/2019
न्यायविशयक वैजकी आनी विषचिकित्सा, बांबोळी हांगाच्या पोरण्या मड्यांकूड आनी क्षयरोग इस्पितळ, सांत इनेज, पणजी हांगाचो पोरणो रांदचेकुडेचो ब्लॉक मातयेभरवण करप.
English (101kb) download Date: 11/09/2019
अवतरण क्रमांक-ईई / भाग-VII/२३३०-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी  download Date: 05/09/2019
परिशिश्ट क्रमांक 2302-कार्मिक
English  download Date: 04/09/2019
उप-जिल्लो इस्पितळ, चिखली हांगा फार्मसी कावंटरालागीं सरकटपी कंवचेच्या विभागणी (पार्टिशन) दारांची पुरवण करप - जीएसआयडीसी
English  download Date: 30/08/2019
गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ श्रेणी सुदारणा आनी देखभाल - पेडणें तालुका: पॅकेज - 4 (जीपीएस तिवाडे धारगळ, जीपीएस चांदेल, जीपीएस मडकय वझरी, जीपीएस वारखंड, जीपीएस भटपावणी, जीपीएस पत्रादेवी, जीपीएस फकीरपाटो तोरसे, जीपीएस तुळसकरवाडी) - जीएसआयडीसी
English  download Date: 29/08/2019
दीनदयाळ पंचायत राज साधनसुविधा उदरगत (भांगरा महोत्सव) येवजण 2013 अंतर्गत ग्रामीण वाठारांतल्या साधनसुविधांची श्रेणी सुदारणा - पंचायत घराचें बांदकाम, ग्रामपंचायत पंचवाडी - स्टोअर हावज (एसएच): अतिरिक्त फर्निचर काम - जीएसआयडीसी
English  download Date: 29/08/2019
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम स्टोरहावज (एसएच): ८.७५ टीआर डक्टेबल वातानुकूलकाची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात - जीएसआयडीसी
English  download Date: 29/08/2019
निविदा क्रमांक पीडब्ल्यूडी आयएक्स / २०६२/०४ -पीडब्ल्यूडी (फॅटोर्डा)
English (977 KB) download Date: 28/08/2019
निविदा DFES/PRT/S-1/2194-अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं
English  download Date: 28/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-१९/२३३०-वीज खात्याविशीं (कुरचोरेंम)
कोंकणी  download Date: 28/08/2019
निविदा सूचना क्र. पीडब्ल्यूडी / डब्ल्यूडी एक्सएक्सआय / एफ .३०१२ / ०३ / २०१९-२०-विज खातें (फातोर्डा)
English (63.3 KB) download Date: 22/08/2019
निविदा - वाहन चालकांचे शिपिंग / 1921 - गोंय पर्यटन विकास महामंडळ
English  download Date: 22/08/2019
निविदा सूचना क्रमांक ४७६ - जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा (उत्तर)
English  download Date: 22/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-९/कोट-१७(१९-२०)/२१५६/२०१९-२०
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
अवतरण-क्रमांक-ईई/भाग-VII/टेक-२/कोट-२०(१९-२०)/२१८९
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
गोंय विद्यापीठ परिसरांत विज्ञानाच्या प्राध्यापकवर्गाखातर इमारतीचें बांदकाम - डी ई ब्लॉकाच्या तळमजल्याच्या नकली छपराची दुरुस्ती: हॉल - जीआयडीसी
English  download Date: 16/08/2019
निविदा सूचना क्रमांक 2867 -पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English  download Date: 16/08/2019
अवतरण क्रमांक. ७२४ कार्यालय स्टेशनरी साहित्य पुरवण - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
कोटेशन क्र . ई ई / भाग -VI/ टेक - ९/कोटेशन-१४(१९-२०)/२०६७/२०१९-२०
कोंकणी (704 KB) download Date: 14/08/2019
झेल्पपें हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातर दरपत्रक २२ (२०-२१)-वीज खातें(कुडचडें)
English (175 KB) download Date: 08/08/2019
ईओटी कोटेशन-ईई / डिव्ह-सातवा (वीज खात्याविशीं कुरचोरम)
English (58 KB) download Date: 07/08/2019
“बांबोळे संकुल, बांबोळे, तिसवाडी -गोंय हांगच्या अन्न आनी वखद संचालनालय ब्लॉकां अंतर्गतच्या अस्तित्वांतल्या अन्न आनी वखद प्रयोगशाळेचें सशक्तीकरण - अतिरिक्त काम”
English  download Date: 01/08/2019
निविदा सूचना क्र. पीडब्ल्यूडी- IX / ०३, विद्युत (फोर्टोडा)
English (1.55 MB) download Date: 01/08/2019
विस्तार सूचना क्र. PWD/WDXXI/०२ (१), फोर्टोर्डा
कोंकणी  download Date: 01/08/2019
कोटेशन- क्रमांक- ईई / भाग-VII/ १७७१- (वीज - कुरचोरम)
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
कोटेशन- क्रमांक- ईई /भाग-VII/१८२२-(विद्युत - कुरचोरम)
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
कोरीएजेंडम (संदर्भ: १६२८) - शहर आणि देश नियोजन
English  download Date: 31/07/2019
(अ) गोंय दंत म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाच्या बांबोळे, गोंय हांगच्या दुसर्‍या टप्प्याचें बांदकाम - फर्निचर, इंटिरियर आनी संकीर्ण काम. (ब) कुडचडें, गोंय हांगच्या रविंद्र भवनाचें नुतनीकरण आनी दुसर्‍या टप्प्याचें बांदकाम - 1. ऑडियो व्हिडियो (एव्ही) काम 2. रंगमंचाची प्रकाश वेवस्था आनी पड्ड्यांचें काम 3. सीसीटीव्हीचें काम.
English  download Date: 26/07/2019
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ, गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची भलायकी केंद्रां आनी इस्पितळां हांच्या निरुपेगी/ कालबाह्य साहित्य आनी पोरण्यो गाडयो हांचो विलो - क्षयरोग इस्पितळ, सांत इनेज, पणजी हांगच्या निरुपेगी लिफ्ट सदळविदळ करप.
English  download Date: 26/07/2019
“गोंय वैजकी म्हाविद्यालय संकुल, बांबोळे, गोंय हांगच्या उदका पुरवण, वीज पुरवण आनी सांड उदक जाळ्यांतली सुदारणा आनी दुरुस्ती - टप्पो 2: अग्निशमन काम स्टोर हावज: अग्निशमन कुडीची तपासणी आनी दुरुस्तीचें काम (पोरणी इमारत) - 5वो उलो”.
English  download Date: 26/07/2019
अ) गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ श्रेणी सुदारणा आनी देखभाल. (ब) अन्न आनी वखद संचालनालय, बांबोळे, गोंयच्या इमारतीची देखभाल. (क) गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळे, हॉस्पिसियो इस्पितळ, मडगांव आनी केरी आनी ठाणे हांगचें आरएमडी हांच्या इस्पितळ सुविधांची श्रेणी सुदारणा. स्टोर हावज़ (ड) गोंय वैजकी म्हाविद्यालय परिसर, बांबोळे, गोंयच्या उदका पुरवण, वीज पुरवण आनी सांड उदक नॅटवर्कांची सुदारणा आनी दुरुस्ती - 2 - स्टोर हावज: अग्निशामकांची पुरवण आनी स्थापना. (ई) माहिती आनी तंत्रगिन्यान विभागाखातर आल्तिनो, पणजी हांगा कार्यालयीन इमारतीचें बांदकाम - आरएमयूची श्रेणी सुदारणा.
English  download Date: 26/07/2019
०१ वाहन भाड्याक दिवपाचे कोटेशन - विद्युत विभाग कुरचोरम
कोंकणी  download Date: 26/07/2019
" रेनॉव्हशन / मेन्टेनन्स ऑफ हॉस्पिटल्स , सी यच सी , पी यच सी आणी आर यम डी अंडर डिरेक्टरतें ऑफ हेअल्थ सर्विसेस इन नॉर्थं गोवा - यस यच: रेनॉव्हशन / मेन्टेनन्स वर्क ऑफ कॉम्म्युनिटी हेअल्थ सेन्टर डिचोलीम - कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अनुयाल मेन्टेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ २००के वि येय ट्रान्सफॉर्मर फॉर पिरियड ऑफ ३ वर्स
English (545 KB) download Date: 25/07/2019
(अ) सावय, फोंडें, गोंय हांगच्या सरकारी प्राथमीक शाळेची पुनर्बांदणी. (ब) सावय वेरें, फोंडें, गोंयच्या सरकारी माध्यमीक शाळेचें बांदकाम (संलग्न इमारत). (क) गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ श्रेणी सुदारणा आनी देखभाल
English  download Date: 24/07/2019
“मंडूर, गोंयच्या इस्पितळ आनी वसतीगृहाचें मोडप आनी बांदकाम - स्टोर हावज: डिझेल जनरेटराची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात करप’. - (अदमासे खर्च - रु. ५,९१,९३०.००))
English  download Date: 24/07/2019
“मिरामार हांगच्या श्री. मनोहर पर्रीकर हांच्या स्मृती स्थळाचें डिझायन” ह्या कामाखातर वास्तुशास्त्रीय / सल्लागार कंपन्यांच्या पूर्व-पात्रताये खातीर आस्था व्यक्त करप”
English  download Date: 24/07/2019
जीएसआयडीसीन मे. सिंप्लॅक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. हांचेकडल्यान ताळगांव साकून ताब्यांत घेतिल्ल्या म्हालाची राखण करपाखातीर सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक (२०१९-२०२०) - (अदमासे खर्च - रु. ५,६१,१६८.००)
English  download Date: 24/07/2019
1. सत्तरी तालुको - पॅकेज - एन (जीपीएस नानूस, जीपीएस सावरशें, जीपीएस झर्में, जीपीएस दाबें, जीपीएस कुमठोल, जीपीएस करंझोळ, जीपीएस करमली बुद्रुक) - 4थो उलो. (अदमासे खर्च - रु. १,४४,१६,३१२.००) 2. सत्तरी तालुको - पॅकेज - पी (जीपीएस धनगरवाडो भुयपाल, जीपीएस नायावाडो, जीपीएस शेळप ठाणे, जीपीएस सात्रे, जीपीएस सोनाळ, जीपीएस मालोली) - 3रो उलो. - (अदमासे खर्च - रु. १,२५,४३,४९८.००) 3. केपें तालुको - जीपीएस मंगल - 3रो उलो. - (अदमासे खर्च - रु. १९,१०,४६९.००).
English  download Date: 24/07/2019
कोरीएजेंडम- डीआरडीए-एन / ईडब्ल्यू / जीसीएसवाय / कोरीग / टीएन /०५/२०१९-२०/४८१-जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा(उत्तर)
English  download Date: 20/07/2019
निविदा सूचना क्र. पीडब्ल्यूडी / XXI (पीएचई) / एफ .३०१२/२०१९-२०/५०२- पीडब्ल्यूडी (फातोर्डा )
English (601 KB) download Date: 20/07/2019
निविदा क्रमांक १ / २१ / टीसीपी / वाहन / पार / २०१७-१९ / १४४७.-शार आनी नगर नियोजन
English  download Date: 20/07/2019
निविदा सूचना क्रमांक डीआरडीए-एन / ईडब्ल्यू / सीजीएसवाय / २०१९-२०/४७५- जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा(उत्तर)
English  download Date: 20/07/2019
कोरीएजेंडम-डीआरडीए-एन / ईडब्ल्यू / जीसीएसवाय / २०१९-२०/४८२-जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा (उत्तर)
English  download Date: 20/07/2019
लिलाव नोटीस - १९ जुलै -२०१९ च्या कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं निरीक्षक
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
निविदा सूचना जीएचबी- जीएचबी-ईई- ४२-२०१९ तारीक -३०-०५-२०१९-गोवा गृहनिर्माण मंडळ
English (221 KB) download Date: 30/05/2019
शुद्धीकरण - एएचव्हीएस दि.-28-05-2019:पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (484 KB) download Date: 28/05/2019
पीडब्ल्यूडी कोरीएजेंडम II - २३४ तारीख -२७-०५-२०१९
English (86 KB) download Date: 27/05/2019
पीडब्ल्यूडी कॉरिएजेंडम III - २३५ दिनांक -२७-०५-२०१९
English (85 KB) download Date: 27/05/2019
निविदा सूचना-पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (849 KB) download Date: 24/05/2019
आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरच पुरवठा, स्थापना आनी कार्यान्वित करपा खातर निविदा
English (6 KB) download Date: 09/05/2019
दिनांक-30०--4-२०१. पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं सेवांची निविदा सूचना
English (929 KB) download Date: 08/05/2019
शुद्धीकरण-II टीपीए च्या निवडी खातीर
English (846 KB) download Date: 09/04/2019
दिनांक and--4-२०१.पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं निविदा सूचना
English (1024 KB) download Date: 04/04/2019
एसडीसी अल्तिन हांगा आयटी पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आनी पुरवठा
English (415 KB) download Date: 26/03/2019
शुद्धीकर:थर्ड पार्टी ऑडिटर खातीर -म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
English (473 KB) download Date: 17/03/2019
सर्क्युलर ऑफ डिलीशन ऑफ रेफेरेंन्स ऑफ पोलीटीशन / मिनिस्टर वेबसाईट डूरिन्ग इलेकशन
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
Issue Date: 25/07/2019
निविदा:थर्ड पार्टी ऑडिटरा खातीर आरएफपी
English (351 KB) download Date: 07/03/2019
गोवा एसडीसी_०७. ०३. २०१९ साठी आयटी पायाभूत सुविधांच्या पुरवठ्यासाठी निविदा
English (830 KB) download Date: 07/03/2019
लघु निविदा सूचना - गोंय हावसींग बोर्ड
English (6 KB) download Date: 28/02/2019
निविदा दस्तऐवज इलेक्शन वेबकास्टिंग-इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा
English (686 KB) download Date: 20/02/2019
निविदा कागदपत्र पोल मॅनेजमेंट - इन्फोटेक कॉर्पोरेशन गोंय
English (352 KB) download Date: 20/02/2019
ईओएल-पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं
English (35 KB) download Date: 18/02/2019
निविदा - लोकसभा निवडणूक २०१९ खातीर गंभीर घटनां खातर व्हिडिओग्राफी - गोवा लिमिटेडची माहिती तंत्रज्ञान निगम
English (297 KB) download Date: 13/02/2019
निविदा २०६४-२१ तारीख -११-०२-२०१९ - सार्वजनिक बांधकाम विभाग
English (491 KB) download Date: 11/02/2019
वेळेचा विस्तार - कमिशनर, कामगार आनी रोजगार खातें
English (84 KB) download Date: 29/01/2019
निविदा सूचना-गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाविशीं
English (107 KB) download Date: 29/01/2019
कालावधी मर्यादेचा विस्तार - 4865 दिनांक -23-01-2019 - वीज कर्चोरम
English (89 KB) download Date: 23/01/2019
निविदा सूचना ३२९६ - एनजीपीडीए तारीख -२२-०१-२०१९
English (66 KB) download Date: 22/01/2019