Top


निविदा आनी दरपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी निविदा आनी दरपत्रकां दिल्यात.

निविदा आनी दरपत्रकां वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
मुख्यमंत्री अप्रेंटिस येवजण चालीक लावपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या एकठांय करप्यांक (टीपीए) एम्पॅनलमेंट करपा खातीर ईओआय
English (3 MB) download Date: 27/03/2023
निविदा - म्हामंडळा खातीर स्टेशनरीची पुरवण
English (80 kb) download Date: 23/03/2023
Issue Date: 21/03/2023 - Submission Last Date: 29/03/2023
निविदा - म्हामंडळा खातीर ए4/ए3/एफएस कागदपत्रांची खरेदी
English (51 kb) download Date: 23/03/2023
Issue Date: 21/03/2023 - Submission Last Date: 29/03/2023
निविदा - म्हामंडळा खातीर स्टेशनरीची छापणावळ आनी पुरवण
English (55 kb) download Date: 23/03/2023
Issue Date: 21/03/2023 - Submission Last Date: 29/03/2023
निविदा: "गोंयच्या पेर्नेम हांगाच्या तुएम हांगा सामुदायिक भलायकी केंद्रा खातीर नव्या जाग्याची बांदावळ – बॅलेन्स सिव्हिल आनी प्लंबिंग कामां"
English (21 kb) download Date: 23/03/2023
Issue Date: 20/03/2023 - Submission Last Date: 31/03/2023
मडगांवच्या बोरडा हांगाच्या मार्गाव सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था आनी सरकारी बहुउद्देशीय उच्च माध्यमीक शाळा, गोंय-फेज I- छप्पर बांदपाचे काम मोडून परतून बांदप
English (300 KB) download Date: 16/03/2023
जी-20 शिखर सभा खातीर अटल सेतु, पोरवोरीम-गोंयच्या एट-ग्रेड रस्त्याचेर मध्यवर्ती, मंडळां, जुंवे आदी लॅंडस्केपींग
English (473 KB) download Date: 16/03/2023
काकोरा हांगाच्या सामुदायिक भलायकी केंद्राचें अपग्रेडेशन, कर्चोरेम एस.एच. – मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटराची पुरवण, स्थापणूक, चांचणी आनी कमिशनिंग.
English (301 KB) download Date: 10/03/2023
"एनएपीएस येवजणेची अंमलबजावणी करपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या एकठांय करप्यांक(टीपीए) यंत्रणा" खातीर रूची अभिव्यक्ती.
English (2 MB) download Date: 08/03/2023
दीनदयाल पंचायत राज खाला ग्रामीण वाठारांतल्या मुळाव्या साधनसुविधांचो उन्नयन मुळावी बांदावळ उदरगत : सत्तरी तालुक्यांतल्या केरी हांगा पंचायत इमारत बांदप
English (301 KB) download Date: 14/02/2023
निविदा : आल्टिन्हो, पणजी - गोंय हांगा कारखानो आनी बॉयलर निरिक्षण कार्यालय बांदप
English (52 KB) download Date: 12/02/2023
ई-निविदा सुचोवण्यो : “(1)अश्वेम,पर्नेम (2)मोरजीम,पर्नेम आनी (3)बेनौलीम,सालसेटे-गोवा हांगा सह-कार्य जागो संरचनेच्या डिझायन आनी बांदकामा खातीर कंत्राटदाराची निवड”
English (388 KB) download Date: 07/02/2023
ई-निविदा अधिसुचोवणी : कार्यकारी अभियंता कार्यालय CIVIL DIV-XV(N) पट्टो प्लाझा, पणजी , गोंय वीज विभाग
English (98 KB) download Date: 19/01/2023
ई-निविदा अधिसुचोवणी - एक्झिक्यूटिव्ह इंजिनियर सिव्हिल डीआयव्ही-एक्सव्ही(एन),पट्टो प्लाजा, पणजी गोंयच्या कार्यालयान जारी केल्ली (eprocure वेबसायटीचेर दाखयल्या)
English (59 KB) download Date: 16/01/2023
निविदा सुचोवणी (ई-निविदा मोड) : “गोंय स्टार्ट-अप आनी आयटी वेब पोर्टलाच्या विकासा खातीर प्रस्तावा खातीर विनंती (आरएफपी)”
English (1 MB) download Date: 07/01/2023
"म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभाग खात्याक जनसंपर्क (पीआर) खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक आनी विपणन आदार" खातीर निविदा सुचोवणेक दुरुस्ती
English (393 KB) download Date: 28/12/2022
निविदा सुचोवणी : म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याक जनसंपर्क आनी विपणन आदार खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक
English (1 MB) download Date: 23/12/2022
निविदा सुचोवणी (फकत इलॅक्ट्रॉनीक मोड) : “स्टार्टअप आनी आयटी पर्यावरण प्रणालीचो अभ्यास हातांत घेवपा खातीर एजन्सी घेवप”
English (168 KB) download Date: 21/12/2022
निविदा सुचोवणी : म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याक जनसंपर्क आनी विपणन आदार खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक
English (904 KB) download Date: 13/12/2022
निविदा सुचोवणी (फक्त ई-निविदा मोड) : बोरीम सर्कल पेट्रोल पंप ते वाजेम शिरोडा मेरेन एसईटीसीच्या कामाक
English (309 KB) download Date: 12/12/2022
निविदा - टीबी आनी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, सेंट इनेज–गोंय हांगा 13 प्रवासी सह स्ट्रेचर लिफ्टाची पुरवण, स्थापन, चांचणी आनी कमिशनिंग
English (302 KB) download Date: 12/12/2022
सुचोवणी - कामुरलीम आनी थिविम हांगा लिलावा वरवीं / ई-लिलावा वरवीं वेवसायीक प्लॉट विकपा संबंदी
English (259 KB) download Date: 06/12/2022
गोंयांत ई.व्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन, कमिशनिंग, संचालन आनी देखरेखी खातीर व्याज अभिव्यक्ती (ईओआय).
English (274 KB) download Date: 25/11/2022
ई-निविदा अधिसुचोवणी “तुएम पेर्नेम तालुक्यांत ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) हांगा कोयर इमारत बांदप”
English (142 KB) download Date: 11/11/2022
ई-निविदा सुचोवणी “कोलवाले,बारदेज-गोंय हांगाच्या केंद्रीय बंदखणींत तळमजल्यार ई-मुलाक्वाट आनी ई-पेशी खातीर क्युबिकलांची पुरवण आनी स्थापणूक".
English (142 KB) download Date: 11/11/2022
ई-निविदा सुचोवणी - पेर्नेम तालुक्याच्या तुएम गांवांतल्या ग्रीनफील्ड इलॅक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) हांगा ई-वेस्ट यार्ड इमारत बांदप
English (142 KB) download Date: 11/11/2022
ई-निविदा अधिसुचोवणी "गोंय पुलीस खात्या खातीर राऊटर आनी फायरवॉल पुरवण, स्थापणूक आनी कमिशनिंग".
English (142 KB) download Date: 11/11/2022
निविदा सुचोवणी : तारीक वाडोवप - "अधिकृत पुरवणदारांकडल्यान थंड कॅबिनेटांची पुरवण" खातीर.
English (627 KB) download Date: 09/11/2022
सुचोवणी-कामधेनू येवजण (सुधारीत) दुरुस्ती 2021 खाला दुदाची जनावरांची पुरवण करपा खातीर विक्रेत्याची नोंदणी करपा खातीर "व्याज अभिव्यक्ती"
English (1 MB) download Date: 09/11/2022
कर्चोरेम वाठारांनी कामां करपा खातीर मोबायल व्हॅन उद्देशान वाहन भाड्यान घेवपा खातीर कोटेशन
English (77 KB) download Date: 01/11/2022
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं संचालनालयान निविदा अधिसुचोवणी (ई-निविदा) साधनां / उपकरणां पुरवण करपा खातीर
English (117 KB) download Date: 01/11/2022
निविदा नोटीस - चापोरा किल्ल्याची जीर्णोध्दार, अंजुना बार्देज गोंय
English (761 KB) download Date: 31/10/2022
निविदा सुचोवणी - फकत अधिकृत पुरवणदारांकडल्यान "थंड कॅबिनेट पुरवण" खातीर
English (668 KB) download Date: 21/10/2022
निविदा सुचोवणी (ई-निविदा मोड) - पोरवोरिम हांगा 40केएलडी क्षमता सांडपाणी उपचार संयंत्राचें संचालन आनी देखरेख
English (15 KB) download Date: 30/09/2022
गोंय राज्यांतल्या इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशना खातीर गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ कडल्यान रूची अभिव्यक्ती (ईओआय) आमंत्रित
English (272 KB) download Date: 30/09/2022
संस्कृति भवन, पट्टो,पणजी गोवा हांगा विभाग कॅन्टीन चलोवपाक निविदा
English (2 MB) download Date: 29/09/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्याच्या उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें वर्णना खातीर निंदा केल्ल्या वाहना खातीर लिलावाची सुचोवणी
English (459 KB) download Date: 14/09/2022
गोंय राज्यांत राज्य व्यापी फायबर ऑप्टिक केबल(ओएफसी) नेटवर्काची अंमलबजावणी , संचालन आनी देखरेखी खातीर ईओआय
English (723 KB) download Date: 30/08/2022
Issue Date: 29/08/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्या कडल्यान "3D प्रिंटरा खातीर पुरवण, कमिशनिंग, प्रतिष्ठापन आनी हात धरपाचो आदार" खातीर निविदा सुचोवणी आमंत्रण
English (1 MB) download Date: 16/08/2022
मालक (मालकां) / प्रस्तावक (प्रस्तावक) / मुंडकार (मुंडमालक) / मुंडकार (मुंडमालक) कडल्यान आमंत्रित केल्लीं सह-कार्य जाग्या संबंदी जायरातींत दुरुस्ती
English (341 KB) download Date: 08/07/2022
ई-निविदा - कार्यकारी अभियंतेचें कार्यालय, वीज विभाग -II(S&W), आक्वेम, मडगांव -गोंय
English (57 KB) download Date: 04/07/2022
ई-निविदा अधिसुचोवणी कार्यकारी अभियंता कार्यालय, वीज विभाग, विभाग-II(एस डब्ल्यू), आक्वेम, मडगांव -गोंय
English (57 KB) download Date: 29/06/2022
निविदा - उत्पादन अधिकृत पुरवणदारांकडल्यान मोबायल पशुवैजकी युनिट वस्तू पुरवण करपा खातीर
English (7.9 MB) download Date: 22/06/2022
गोंय राज्य जैवविविधता मंडळान वेगवेगळ्या सेवां खातीर कोटेशन आमंत्रित केल्या
English (201 KB) download Date: 17/06/2022
कुडचडे हांगा ०१ क्रमांक भाड्याक घेवपा खातीर कोटेशन ,उपविभागीय अभियंतो, वेंचून काड. उपविभाग पयलो (ओ आनी एम)
English (193 KB) download Date: 15/06/2022
निविदा सूचना - आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालयान निंदा केल्ल्या वाहनाचो विलो लावपा खातीर सीलबंद निविदां आमंत्रण दितात
English (47 KB) download Date: 15/06/2022
जाहिरात - म्हायती तंत्रज्ञान खातें, गोंय सरकारान मालक (मालकां) / प्रस्तावक (प्रस्तावक) / मुंडकार (मुंडकार) / मुंडकार (मुंडकार) कडल्यान ऑफर आमंत्रित केल्यात
English (148 KB) download Date: 10/06/2022
निविदा सुचोवणी - पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्याच्या वेगवेगळ्या शेतांतल्यान रिकामे जूट / एचडीपीई पोतयो उखलपा खातीर
English (518 KB) download Date: 07/06/2022
कोटेशन - उगुएम व्ही.पी.च्या वाठारांनी ओ अँड एम कामां करपा खातीर अतिरिक्त वाहन 01 क्रमांकाची भाड्यान दिवप.
English (158 KB) download Date: 07/06/2022
निविदा सुचोवणी - पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्या कडल्यान अधिकृत पुरवणदारांकडल्यान लसीकरण वस्तू पुरवण करपा खातीर सीलबंद निविदा आमंत्रित केल्या
English (581 KB) download Date: 07/06/2022
निविदाची दुरुस्ती - गोंय राज्य पोर्टलाचो विकास, देखरेख आनी सामुग्री वेवस्थापनाक रूची व्यक्त करपाक निविदा - म्हायती तंत्रज्ञान खातें
English (232 KB) download Date: 07/06/2022
सरकारी खात्यांक / म्हामंडळांक/ स्वायत्त संस्थांक आयसीटी उपकरणांचो आनी अँटीव्हायरसाची पुरवण, स्थापणूक आनी कमिशनिंग करपा खातीर विक्रेत्यांक एम्पॅनलमेंट करप
English (146 KB) download Date: 07/06/2022
गोंय राज्य पोर्टलाचो विकास, देखरेख आनी सामुग्री वेवस्थापनाक रूची व्यक्त करपाक निविदा - म्हायती तंत्रज्ञान खातें
English (122 KB) download Date: 18/05/2022
निविदा सुचोवणी - २०२२ वर्सा खातीर बांबोळे हांगा मोटारगाडी मेट्रोची नितळसाण आनी देखरेख.
English (81 KB) download Date: 16/05/2022
ई- आहार वस्तू, 1)भाकरी, 2) नुस्तें, 3)हाड नाशिल्लें कोंबडी पुरवण करपा खातीर निविदा नोटीस
English (302 KB) download Date: 13/05/2022
निविदा - २०२२ गोंय सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीखातीर जीपीएस आधारित वाहन ट्रॅकिंग करपा एजन्सीची निवड
English (1 MB) download Date: 31/01/2022
"कोलवाळे, बारदेझ, गोंय हांगा संयुक्त विकास माध्यमान व्यावसायिक सुविधांचो विकास" - गोंय गृहनिर्माण मंडळ
English (515 KB) download Date: 23/11/2021
ईओआय चो शुद्दीकरण गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक
English (84 KB) download Date: 03/09/2021
गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक ईओआय
English (190 KB) download Date: 27/08/2021
"प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षेच्या घटका" खातीर ईओआय
English (759 KB) download Date: 26/08/2021
निविदा - पेटंट पशुवैद्यकीय औषधांच्या पुरवठ्याखातीर कर्ज आनी परवाना करार / तृतीय पक्ष उत्पादक
English (864 KB) download Date: 23/08/2021
निविदा सूचना - शासकीय मुद्रण दलाद्वारे वार्षिक कराराचो कचरा कागदाच्या विल्हेवाटीखातर
English (340 KB) download Date: 22/07/2021
गोंयान आशिल्ल्या सगळ्या १० सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खातीर अभियांत्रिकी व्यवसायांच्या सगळ्या प्रशिक्षणार्थींना सुरक्षा खातीर बूटाची खरेदी
English (1 MB) download Date: 16/06/2021
गोंय राज्यात सीएसआर सेवा दिवपा स्वारस्य आशिल्ल्या पक्षांकडून सहाय्य करपाक व्याज व्यक्त
English (95 KB) download Date: 04/06/2021
निविदा सूचना- पेटंट पशुवैद्यकीय औषधांचा पुरवठा (डी-वॉर्मर्स)
English (2 MB) download Date: 29/04/2021
निविदा सूचना -कोयर,कागदाची विल्हेवाट लावपाक
कोंकणी (469 KB) download Date: 28/04/2021
निविदा सूचना - लिक्विड नायट्रोजनच्या पुरवठ्याखातीर वार्षिक दर करार
English (83 KB) download Date: 09/03/2021
सार्वजनिक सूचना- लिक्विड नायट्रोजनखातीर पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें गोंय राज्यातील अधिकृत पुरवठादारांकडून कोट्स आमंत्रित करत
English (849 KB) download Date: 02/03/2021
ई-निविदा - मंजूर आनी पात्र कंत्राटदारांकडून सीलबंद टक्के दर दराखातीर निवेदन - वीज खातें (कुर्टी - फोंडा विभाग )
English (1 MB) download Date: 01/03/2021
निविदा सूचना - गोंय राज्यातले १२ तालुक्यात थेट अंगणवाडी केंद्रांचेर (१२६२) सॅनिटरी नॅपकिनची लोडिंग आनी उतराई.
कोंकणी (610 KB) download Date: 01/03/2021
नवीन वितरण ट्रान्सफॉर्मर चालू करून कमी व्होल्टेज सुधारणचे कामाखातीर पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग - वीज विभाग कुडचडे
English (685 KB) download Date: 24/02/2021
वीज विभाग कुडचडे क्षेत्रात नवे १०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर लावून कमी व्होल्टेज सुधारणचे कामाखातीर पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग
English (114 KB) download Date: 24/02/2021
अमदाई सांग्या महानगरपालिका क्षेत्रात नवे १०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर लावून कमी व्होल्टेज सुधारणचे कामाखातीर पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग
English (354 KB) download Date: 24/02/2021
निविदा सूचना-डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड खातर आयसीटी उपकरणांची पुरवण, स्थापना, आनी सुरुवात
कोंकणी (71 KB) download Date: 18/02/2021
निविदा सुलभ सूचना क्रमांक: 9 -१(-२१-२०/III/Med/AH/2020-21/5781 दिनांक: 12/01/2021
English (114 KB) download Date: 18/02/2021
शुद्धीकरण-राज्य युवा पुरस्कार
English (209 KB) download Date: 11/02/2021
शुद्धीकरण-राज्य युवा धोरण
English (201 KB) download Date: 11/02/2021
कारखाने आनी बाष्पक खातर कंत्राटी आधाराचेर वाहनां भाड्यांक घेवपाबद्दल शुद्धीकरण
English (294 KB) download Date: 05/02/2021
निविदा-निरुपेगी आनी नापसंत वाहनांची विलो लावपाखातीर
English (233 KB) download Date: 05/02/2021
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल - सेंट्रलाइज्ड एअर कंडिशनिंग सिस्टमच्या बटरफ्लाय वाल्व्हचे बदलपाक निविदा
English (90 KB) download Date: 02/02/2021
Issue Date: 01/02/2021 - Submission Last Date: 10/02/2021
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशींच्या प्रयोगशाळेच्या इमारतीची देखभाल - एस.एच. विद्यमान सीसीटीव्ही सिस्टमखातीर एनव्हीआर सिस्टम आनी डोम कॅमेराचे पुरवण आनी स्थापित करपाक निविदा
English (43 KB) download Date: 02/02/2021
Issue Date: 01/02/2021 - Submission Last Date: 10/02/2021
१०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर सेंटरच्या कामा खातीर ई-निविदाची सूचना - वीज खातें उपविभाग V डिचोली
कोंकणी (392 KB) download Date: 29/01/2021
टोनर काड्रिज क्र २०४० टी के ११७८ क्योसेरा इकोसीस यम२०४०डीयन प्रिंटर खातीर दरपत्रकचे आमंत्रण
English (443 KB) download Date: 25/01/2021
वीज उप-विभाग -IV , कुडचडे हांच्या अधिकारक्षेत्रांतल्या वाठारांत खंयचीय समान क्षमतायेच्या वाहन जशी टाटा सुमो, महिंद्रा बोलेरो खंयचीय वाहन भाड्यान घेवपाखातीर दरपत्रक
English (371 KB) download Date: 21/01/2021
वीज उप-विभाग II , केपें हांच्या अधिकारक्षेत्रांतल्या वाठारांत तपासणी /पर्यवेक्षण / अधिकृत सभांना उपस्थिती करपाक खंयचीय समान क्षमतायेच्या वाहनाच्या भाड्यान घेवपाखातीर दरपत्रक.
English (371 KB) download Date: 21/01/2021
निविदाच्या सूचना खातीर शुद्धीकरण / परिशिष्ट : पेन्हा डी फ्रांका हांगा नवीन उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामा खातीर, पर्वरी - एस. एच : खोल साफसफाई आनी घर राखण ची कामा
English (17 KB) download Date: 15/01/2021
Issue Date: 14/01/2021 - Submission Last Date: 19/01/2021
म्हापसा गोंय हांगा बसस्थानाचे बांधकाम खातीर निविदा - वेगवेगळी कामा
English (168 KB) download Date: 15/01/2021
Issue Date: 14/01/2021 - Submission Last Date: 28/01/2021
पणजी शेहरात सीसीपीच्या कार्यक्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन सुविधांची दुरुस्ती आनी उन्नतीकरण - विद्युताची कामा ( दुसरो उलो )
English (168 KB) download Date: 15/01/2021
Issue Date: 14/01/2021 - Submission Last Date: 28/01/2021
निविदा सूचना - सरकारी पॉलीटेक्निक, पणजी कडून निविदा खातीर आमंत्रण
कोंकणी (426 KB) download Date: 06/01/2021
पाजीफोंड, मडगांव - गोंय हांगा रस्त्या वैली लाइटची दुरुस्ती आनी देखभाल साठवण करपा खातीर काम
English (1 MB) download Date: 30/12/2020
निविदा सूचना -मंजूर आनी पात्र कंत्राटदार ची खाली दिल्ल्या कामाची सीलबंद टक्के दर निविदा - वीज खातें (XVIII - कुर्टी )
English (1 MB) download Date: 30/12/2020
निविदा सूचना -मंजूर आनी पात्र कंत्राटदार ची खाली दिल्ल्या कामाची सीलबंद टक्के दर निविदा - वीज खातें (XVIII - कुर्टी )
English (882 KB) download Date: 30/12/2020
शुद्धीकरण - आरकेव्हीवाय अंतर्गत विभागीय येवजन आनी कृषी संबंधित माहितीपर्यंत शेतक प्रवेश सुधारण खातीर आरईपी
कोंकणी (573 KB) download Date: 29/12/2020
निविदा सूचना (ई-निविदा माध्यम) - गोंय सरकारान संस्थांच्या सेवां गुंतपाक प्रस्ताव आमंत्रित विनंती केला
English (526 KB) download Date: 18/12/2020
दरपत्रक - टाटा एस किंवा हेर खंयचीय समान क्षमतायेच्या वाहन ड्राइवर आनी डिझेल वांगडा भाड्यान घेवपाखातीर - वीज खातें ( कुडचडें)
English (698 KB) download Date: 15/12/2020
दरपत्रक - क्विनमॉल सबस्टेशनाखातीर लाइटनिंग अर्रेस्टर्साची पुरवण- वीज खातें ( कुडचडें)
English (616 KB) download Date: 15/12/2020
टाटा एसीईसारखी गाडी भाड्याक दिवपाखातर कोटेशन आनी कसलीही टिळमोल आनी झेलडे क्षेत्रात १० महिन्यांखातर
English (85 KB) download Date: 10/12/2020
डिझाईन, बांधकाम, पुरवठा, स्थापना, चाचणी, ५ एमएलडी एसटीपी कोल्वा हांगा सीवेज पाणी पाईप लाईन चालू करपाक निविदा
English (447 KB) download Date: 04/12/2020
निविदा सूचना - अन्न आनी वखदां प्रयोगशाळेची मायक्रोबायोलॉजी खातर उपकरणेची खरेदी
English (100 KB) download Date: 01/12/2020
३१ मार्च २०२१ पर्यंत अन्नधान्याच्या कंत्राटाची हाताळणी आनी वाहतुकीबाबत निविदा सूचना
English (32 KB) download Date: 01/12/2020
निविदा सूचना- एसआयडीसीएल तारिख -२-११-२०२०
English (394 KB) download Date: 27/11/2020
निविदा सूचना निव्वळ कराराच्या आधाराचेर इलेक्ट्रिक बस आनी संबंधित विद्युत आनी नागरी पायाभूत सुविधा पुरवठो व देखरेखीखातीर एजन्सीची निवड
English (591 KB) download Date: 24/11/2020
निविदा सूचना-कार्यालयीन निवास भाड्याक दिवपाक
English (346 KB) download Date: 24/11/2020
“जशे आधार आसा थय आसा” वाहन विल्हेवाट लावपाखातीर विक्री निविदा व लिलावाची नोटीस
English (217 KB) download Date: 24/11/2020
Issue Date: 24/11/2020 - Submission Last Date: 04/12/2020
ईएसआय हॉस्पिटल, मडगाव गोय हांगा एक वाहन भाड्यानं दिवपाखातीर निविदा सूचना
English (423 KB) download Date: 24/11/2020
कोटेशन - टाटा येस किंवा एक आनीक कसलीही गाडी केप्या हांगा वीज खातें खातीर भाड्याक
English (161 KB) download Date: 23/11/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स वीज सब डीव्ह -३ सांगेंम
English (171 KB) download Date: 23/11/2020
कोटेशन - टाटा एस व आनी एक तशीच समान गाडी कुडचडें भाग IV हांगा वीज खातें खातीर भाड्याक घेवपाक
English (161 KB) download Date: 23/11/2020
निविदा सूचना - एकतर मारुती अर्टिगा किंवा टोयोटा इनोव्हा मॉडेलाचो चार टॅक्सी भाड्याक दिवपाखातर
English (542 KB) download Date: 18/11/2020
३० केव्ही १० केए स्टेशन प्रकारच्या लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर्सच्या पुरवटा खातर कोटेशनाची मुदत तारखेची मुदतवाढ
English (86 KB) download Date: 18/11/2020
निविदा सूचना- पुरवठा टॅब्लेट आयपॅड खातर
English (164 KB) download Date: 18/11/2020
01 लाइट कमर्शियल गाडी किंवा आणिक कसलीही समान वाहन, विद्युत विभाग कुडचडे खातर
English (342 KB) download Date: 11/11/2020
जीएमसीत कोग्युलेशन टेस्ट खातर अभिकर्मकांखातर कोटेशन आमंत्रित केला
English (351 KB) download Date: 10/11/2020
चार्टर्ड अकाउंटंटची नेमणूक करपाखातीर निविदा आमंत्रित करपाचे सूचना
English (909 KB) download Date: 10/11/2020
ई-निविदा - रॉ डेटा आनी पत्रका तयार करपाखातर व दूध आनी फीड प्रोत्साहन दिवपी बिलां भरपाखातर पात्र एजन्सी
English (533 KB) download Date: 10/11/2020
कोटेशन क्र. ईई/डिव्हि/टेक-२२/ कोट-३३[१९-२०]/४५२९ /२०१९-२०- वीज कुडचडे तारीख:२८/०१/२०२०
English (294 KB) download Date: 09/11/2020
कोटेशन ३० केव्ही १० केए स्टेशन प्रकारच्या लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर्सच्या पुरवठोखातीर सब ३३/११ केव्ही क्विनमॉल सबस्टेशन, वीज सब डीव्ह -२ केपे
English (86 KB) download Date: 06/11/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स वीज सब डीव्ह -३ सांगेंम
English (237 KB) download Date: 06/11/2020
निविदा सूचना -ईएसआय हॉस्पिटल, मडगाव-गोय यांच्या वापराखातीर एका वाहनाक भाड्यान दिले
English (84 KB) download Date: 04/11/2020
- Submission Last Date: 13/11/2020
निविदा - डीपीआर खातर कन्सल्टन्सी फर्म / कंपन्या / संस्था / विभाग / व्यक्तींची व्यावसायिक सेवा - विद्युत विभाग (कुर्ती - फोंडा)
English (283 KB) download Date: 02/11/2020
निविदा सूचना- 07(2020-21)/ED/XVIII/1020 तारीक -१९/१०/२०२०-वीज खात्याविशीं
English (2 MB) download Date: 30/10/2020
अतिरिक्त / कॉरिडेंगइम - शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमाचा नियमित अभ्यासक्रम
English (2 MB) download Date: 28/10/2020
मडगाव मतदारसंघातील वेगवेळयो क्षेत्रातल्यो अपार्टमेंटस् आनि वैयक्तिक घरांखातिर विभागातले घरे गटार कनेक्शन प्रदान करतले
English (29 KB) download Date: 23/10/2020
वाडी , मोन्डेअर, माझिलवाडो, अडसूलीम, पुलवादो, पेद्दा आनी रेबॉडा व्ही.पी. हांगा वेगळ्या वेगळ्या रस्त्यांची निविदा-पुनर्वसन बनौलीम मतदारसंघात काम करपाक निविदा
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
कुरतोरीं मतदारसंघात उजरो प्राथमिक शाळा, बॅकभट रोड आनी हंडी खुरीस रोडजवळ एसव्हीडी रस्त्यात बंदुकीच्या सहाय्याने खराब झालल्या पुलाची त्वरित दुरुस्ती.( पाचवो उलो)
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
आयन एक्सचेंज ते देवपालाचो खुरीस नुवेम मतदारसंघात लोटली रस्त्यालगत रोड मार्कर / स्टड रिफ्लेक्टर तत्काळ प्रदान करपाचे आनी निश्चित करपाक काम.
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
सन 2020 वास्को मतदारसंघात पावसाळ्या दरम्यान नैसर्गिक आपत्ती खातर यंत्रसामग्रीची पुरवण.
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
भौशीक बांधकाम विभागा VI अंतर्गत कामांची देखभ करपाचे आनी पर्यटकांक गाडी भाड्याक दिवपाक
English (60 KB) download Date: 22/10/2020
आयएसएल -७ च्या दृष्टीन पीजेएन स्टेडियम, फोर्टोर्डा आनी टिळक मैदान, वास्को हांगा तातडीची दुरुस्ती
English (534 KB) download Date: 22/10/2020
अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, जीएमसी बांबोळे हांगा डाईकिन मेक व्हीआरव्ही एसी सिस्टमची देखभाल
English (534 KB) download Date: 22/10/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स कॉलेम , शिगाओ वीज डिव्ह. कुडचडे
English (85 KB) download Date: 20/10/2020
काजूच्या मळ्यांतल्यान /मालमत्तांकडल्यान काजू आनी सफरचंद एकठांय करपाक
English (2MB) download Date: 15/10/2020
काजू लागवड / मालमत्तांकडल्यान काजू आनी सफरचंदांचे संग्रह
English (2 MB) download Date: 15/10/2020
निविदा सूचना-06(2020-21)/ED/XVIII/919 तारीक -05/10/2020- वीज खात्याविशीं
कोंकणी (1 MB) download Date: 14/10/2020
रावणफोंड, मडगांव हांगा पूलावयलान पादचारी मार्ग तयार करपा खातर अर्ज
English (178KB) download Date: 10/10/2020
Issue Date: 09/10/2020 - Submission Last Date: 28/10/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-११(२०-२१)/२५७२/२०२०-२१ - वीज खाते ( कुडचडे)
कोंकणी (86 KB) download Date: 09/10/2020
चार्टर्ड अकाउंटंटची नेमणूक करपा खातर निविदा आमंत्रित करपाक सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं
कोंकणी (1 MB) download Date: 29/09/2020
कोटेशन-टाटा एसीई / इतर तत्सम क्षमता वाहनांसाठी भाड्याने देण्यासाठी मोबाइल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स कॉलेम , शिगाओ वीज डिव्ह. कुडचडे
English (517 KB) download Date: 29/09/2020
गोय मेडिकल कॉलेज आनि इस्पितळान किरकोळ देखभाल / नूतनीकरणाची कामा - गोय मेडिकल कॉलेजातल्या कार्यक्षेत्रान रुग्णालये आनि आरोग्य केंद्रे यांचो समावेश आसा - प्रभाग १२२ मधील नवीन नर्स कॉल सिस्टमची पुरवठो, स्थापना, चाचणी आणि कमिशनिंग
English (40 KB) download Date: 29/09/2020
Issue Date: 23/09/2020 - Submission Last Date: 30/09/2020
एफडीएच्या अन्न आनि औषध प्रयोगशाळेतल्यो इमारतीची देखभाल - एस.एच. 10 केव्हीए यूपीएस सिस्टमखातीर 12 व्ही 42 एएएम एसएमएफ बॅटरीचो पुरवठो आनि स्थापना
English (157 KB) download Date: 29/09/2020
Issue Date: 28/09/2020 - Submission Last Date: 14/10/2020
रसायनां,ग्लासवेअर आनी हेर उपकरणांची पुरवण
English (75 KB) download Date: 28/09/2020
ऑनलाईन पद्धतीने वर्ष २०२०-२१ खातर शासकीय अन्नधान्य वाहतुकीखातर आनी उतराईखातर वार्षिक ई-निविदा
English (435 KB) download Date: 24/09/2020
- Submission Last Date: 12/10/2020
वर्ष २०२०-२१ खातर नागरी पुरवठा गोल्डॉनमध्ये पडलेले इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजू / मशीन्सची कॅलिब्रेशन, मुद्रांकन आनी देखभाल दुरुस्तीखातर वार्षिक कंत्राट प्रदान करण्याखातर निविदा
English (318 KB) download Date: 24/09/2020
निविदा सूचना-०५(२०२०-२१) / ईडी / ७८२ दिनांक ११/०९/२०२०- वीज खाते(कुर्ती फोंडा)
English (1 MB) download Date: 23/09/2020
कोटेशन-मोबाईल व्हॅन पर्पज ओ एंड एम वर्क्स वाहन भाड्यानं दिवपाखातीर डाबल व्ही.पी. हांगा विद्युत वीज खाते((कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 23/09/2020
वीज खाते विभाग (कुर्ती फोंडा) हांगा नवे अतिरिक्त विद्युत ट्रान्सफॉर्मरचे एस.ई.टी.सी.चे काम
English (606 KB) download Date: 23/09/2020
मडगाव, गोय हागां 500 बेडडेड जिल्हा रूग्णालयातले बांधकाम: वैद्यकीय गॅस पुरवठा प्रणालीची (एमजीएसएस) पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनि कार्यान्वयन - अतिरिक्त कामे
English (54 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 14/09/2020 - Submission Last Date: 18/09/2020
कुट्ठाळे मतदार संघात कॅनसौलिम प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे (पीएचसी) उन्नतकरण - 30 केएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र
English (179 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 22/09/2020 - Submission Last Date: 24/09/2020
गोय मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटलचे मुख्य देखभाल कार्य बंबोळी, गोय, एस.एच. पुरवठो, स्थापना, चाचणी आनि टी. बी. हॉस्पिटल, सेंट इनेज येथे एटीएस पॅनेलचे कार्यान्वयन
English (39 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 15/09/2020 - Submission Last Date: 29/09/2020
ई-निविदा - विघटन परीक्षेचा पुरवठन - अन्न आनी वखदां प्रशासन
कोंकणी (75 KB) download Date: 16/09/2020
गोय मेडिकल कॉलेज आनि हॉस्पिटल, बांबोळी एस.एच. मधील मुख्य देखभाल कार्य: मेडिसिन वॉर्ड १५५ आनि प्रभाग १७७ साठी मेडिकल गॅस लाइनचे अतिरिक्त काम - मेडिसिन ब्लॉक
English (154 KB) download Date: 16/09/2020
Issue Date: 14/09/2020 - Submission Last Date: 24/09/2020
कोटेशन क्र:२३(२०-२१) लाईट कमर्शियल व्हेइकल-वीज खात्याविशीं कर्चोरम तारीख: -१० / ०९ / २०२०
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
चार्टर्ड अकाउंटंट नियुक्त करपा खातर निविदा आमंत्रित करण्याबाबत सूचना
English (88 KB) download Date: 11/09/2020
उत्तर गोंयांत आरोग्य सेवा संचालनालयांतर रुग्णालयेत, सीएचसी, पीएचसी, आरएमडींचे नूतनीकरन / देखभाल - एस.एच. - उत्तर जिल्हा रुग्णालयाची देखभाल / नूतनीकरणाचे काम, मापसा - एचपीए फिल्टरची पुरवठा आनी स्थापना.
English (148 KB) download Date: 11/09/2020
मडगाव, गोय हागां 500 बेडडेड जिल्हा रूग्णालयाचे बांधकाम एसएच: घरगुती व कूलिंग टॉवर वॉटर पंप, फ्लशिंग वॉटर पंप इत्यादिचे स्वयंचलन २रा कॉल
English (178 KB) download Date: 04/09/2020
Issue Date: 03/09/2020 - Submission Last Date: 17/09/2020
लिलाव सूचना तारीक १४/०९/२०१९ -कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
English (694 KB) download Date: 02/09/2020
आलतिन-पणजी हांगा माहिती तंत्रज्ञान विभागासाठी ऑफिस बिल्डिंगचे बांधकाम- मीटरिंग क्यूबिकल मधील पी 33 केव्ही पीटी आनि संबद्ध कामांचे एसआयटीसी
English (40 KB) download Date: 02/09/2020
निविदा - व्यावसायिक यांत्रिकीकृत / स्वयंचलित लाँड्री सेवा आनी जीटीडीसी निवास खातर तागाचे पुरवठा खातर सविस्तर सूचना
English (534 KB) download Date: 31/08/2020
निविदा - जीटीडीसी रहिवाशांखातर व्यावसायिक यांत्रिकीकृत / स्वयंचलित लाँड्री सेवा आनी तागाचे पुरवठा सूचना
English (402 KB) download Date: 31/08/2020
शुद्धीकरण-पेना दे फ्रान्स, पर्वरी, गोय हांगा उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्सच्या निविदा-बांधकाम करण्यासाठी. स्थायी कनेक्शनखातिर पाणीपुरवठा पाईपलाईन टाकणे
English (12 KB) download Date: 27/08/2020
Issue Date: 26/08/2020 - Submission Last Date: 07/09/2020
मडगाव, गोय हांगा 500 बेडडेड जिल्हा रूग्णालयाचे बांधकाम एसएच: घरगुती व कूलिंग टॉवर वॉटर पंपचे ऑटोमेशन व इतर कामे
English (631 KB) download Date: 21/08/2020
डी.एच.एस. एस.एच. अंतर्गत रुग्णालये, उच्च न्यायालय व संस्थांमधील किरकोळ देखभाल / नूतनीकरणाची कामे: आय.एन.ई. बांबोळी हांगा विद्यमान सीसीटी प्रणालीची जीर्णोद्धार
English (49 KB) download Date: 21/08/2020
Issue Date: 18/08/2020 - Submission Last Date: 01/09/2020
टोनर कॅटरीजच्या पुरवणेखातर निविदा सूचना-पशुसंवर्धन खातें
English (400 KB) download Date: 19/08/2020
"गोंय खेळां प्राधिकरणा खातर वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या नियुक्ती" कोटेशना खातर विनंती
English (190 KB) download Date: 19/08/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
निविदा-कदंबा पठार आरएपीडीआरपी भाग ए प्रकल्प च्या डेटा सेंटरआन आशिल्ले नॉन-आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्सखातर एमसी-वीज खातें(मडगांव)
English (2 MB) download Date: 17/08/2020
प्रमाण २००-१००-५ए आनी ११ केव्ही आउटडोअर प्रकार तेल कूल्ड सीटीपीटी युनिटच्या ११ केव्ही सीटी विकत घेवपाक वैधता वडावपाखातर दरपत्रक - वीज खातें (कुडचडे)
English (442 KB) download Date: 14/08/2020
टाटा एसीई / वाहन अन्य समान वाहनाखातीर भाड्यानं दिवपाखातीर कोटेशन व्हेन पर्पज ओ अँड एम वर्क्स. झेल्पेम सबस्टेशन हांगा वीज डिव्ह. सांगेम
English (252 KB) download Date: 14/08/2020
झेल्पपें हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातर दरपत्रक २२ (२०-२१)-वीज खातें(कुडचडें)
English (252KB) download Date: 14/08/2020
टाटा एसीई वाहन भाड्यानं दिवपाक कोटेशन आनी इतर उपयोजनेखातीर ओ.एंड.एम. ​​कार्य करपाक वाहनाच्या इतर समान,केपे वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 13/08/2020
काकोरा , कुडचडे हांगा आशिल्ल्या सामुदायिक भलायकी केंद्राचे अद्ययावतीकरण - 100 केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सांड उदक प्रक्रिया प्रकल्प ची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी सुरुवात(5 वो उलो )
English (302KB) download Date: 13/08/2020
Issue Date: 13/08/2020 - Submission Last Date: 09/09/2020
दाबोळें विमानतळाचेर ग्रेड सेपरेटर - सावधगिरी / चेतावणी साइनबोर्डबरोबर रंबलर्सखातर थर्मोप्लास्टिक पेंट दिवपाक आनी घालपाखातर
English (327KB) download Date: 13/08/2020
Issue Date: 13/08/2020 - Submission Last Date: 24/08/2020
कोटेशन-बॅटरी बँक आनी बॅटरी चार्जर उभारणी, चाचणी आनी कार्यान्वित करपाचे काम- वीज खाते (कुडचडे)
English (244 KB) download Date: 13/08/2020
पेन्हा-डी-फ्रांका, पर्वरी हांगा उच्च न्यायालय संकुलाचे बांधकाम: पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी गॅस आधारित शोध कमिशन उज्या खातर सप्रेशन सिस्टमचे काम
English (42 KB) download Date: 12/08/2020
Issue Date: 05/08/2020 - Submission Last Date: 21/08/2020
ई-निविदा - गोंय राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली खातर साखर खरेदी - नागरी पुरवण खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 11/08/2020
पेटंट पशुवैद्यकीय वखदांच्या पुरवणेखातर निविदा सूचना-पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (623 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - ह्या महिन्याच्यान पगार वेतनाच्या वितरणासंदर्भात तारीख : १६/०७/२०२०
English (371 KB) download Date: 04/08/2020
जीएमसीच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत देखभाल स्टोर हावज (एसएच):गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या चल्यांच्या वसतिगृहात झाडां बारीक /काप्पाची कामां
English (51 KB) download Date: 04/08/2020
पेन्हा द फ्रान्स, पर्वरी , गोंय हांगा उच्च न्यायालय संकुलाचे बांधकाम स्टोर हावज (एस.एच.):कायम उदकाची पुरवणेखातर कनेक्शन पाईपलाईन घालपाक .
English (179 KB) download Date: 03/08/2020
Issue Date: 30/07/2020 - Submission Last Date: 26/08/2020
मडगांव , चिंचिनीम आनी माजोर्डा-फेज I, हांगा आशिल्ल्या आयपीए प्रोव्हिडोरियाच्या पोरन्या वयाच्या घराची मुखेल दुरुस्ती-अलतार रूमखातर लाकडी रेलिंग दिवपाक आनी सारखे करपाक
English (86 KB) download Date: 03/08/2020
Issue Date: 30/07/2020 - Submission Last Date: 14/08/2020
उद्योग भवन, पणजी, गोंय हांगाच्या सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क उभारपाखातर अंतर्गत काम - २०० केव्हीए ट्रान्सफॉर्मरची दुरुस्ती
English (262 KB) download Date: 03/08/2020
गोंय मेडिकल कॉलेज , इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रे हांच्या कार्यक्षेत्रातल्यान नं वापरपी सामान / अप्रचलित सामान आनी पोन्न्या वाहनांची विल्हेवाट.
English (107 KB) download Date: 28/07/2020
कोटेशन मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सची पुरवठ्याखातर - वीज खातें (कुडचडे)
English (79 KB) download Date: 28/07/2020
रिवोना ग्रामपंचायत हांगा टाटा येस किंवा आनीक तसलीच एक गाड़ी भाड्याक चलोवपाक खातर कोटेशन - वीज खातें (कुडचडे)
English (149 KB) download Date: 28/07/2020
मडगांव जिल्ल्यांत, ५०० खाटीच्या इस्पितळाचे बांधकाम: प्रीफेब्र्रीकेटेड स्टेनलेस स्टील मोर्चरी कॅबिनेट ट्रेचीं पुरवण
English (521 KB) download Date: 28/07/2020
कुट्ठाळे मतदार संघात कंसावले प्राथमिक भलायकी केंद्रांत (पीएचसी) ची श्रेणीसुधारणा-सौर उदक तपोवपाच्या यंत्रणा खातर पुरवण , स्थापना, चाचणी आनी सुरवात
English (51 KB) download Date: 28/07/2020
निविदा - एलटीडी / एलटीसी वीजपुरवण खातर ४०० केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर्सपैकी २ क्र एसटीटीसीचे काम - वीज खातें (कुडचडे)
English (997 KB) download Date: 27/07/2020
ई - निविदा खातर आमंत्रित सूचना - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ
English (68 KB) download Date: 16/07/2020
आल्तिन, पणजी हांगा माहिती तंत्रज्ञान खात्यांचे इमारती कडेन बांधकाम - दुसर्‍या आनी तिसर्‍या माळार डीजी बॅकअप दिवपा खातर दुसरो उलो
English (245 KB) download Date: 16/07/2020
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम - बांबोळे जीएमसी संकुलांत आशिल्ल्या विंडो,मेगा स्प्लिट,मल्टी स्प्लिट आनी टॉवर वातानुकूलकाची देखभाल.(२०२०-२०२३)
English (245 KB) download Date: 16/07/2020
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम: प्लाज्माफेरेसिस युनिटाचे ३ केव्हीए क्षमतेचे ऑन-लाइन यूपीएस चे सिस्टमपुरवण आनी स्थापना
English (138 KB) download Date: 16/07/2020
कोटेशन मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सची पुरवठ्याखातर
English (100KB) download Date: 15/07/2020
किचन / ओर्गानिक कचरो चेर ईओआय बायोगॅस संयंत्र येवजण्यो - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
English (71 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 09/07/2020 - Submission Last Date: 31/07/2020
जीएसआयडीसीन मे. सिंप्लॅक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. हांचेकडल्यान ताळगांव साकून ताब्यांत घेतिल्ल्या म्हालाची राखण करपाखातीर सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक ( २०२०-२०२१)
English (829 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 13/07/2020 - Submission Last Date: 21/07/2020
कोरीजेण्डम II - निविदा सूचना /ई ई-X /टेन-०९(१९-२०)/टेक/२०-२१/१०६४/८४१ तारीख - ०७/०७/२०२० - वीज खाते ( फोंडा )
English (401 KB) download Date: 13/07/2020
सोशल मीडियाची व्यवस्थापनाखातर / व्यावसायिक एजन्सीचे निवडीखातर कोटेशन - गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी
English (61 KB) download Date: 10/07/2020
११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटी आनी ०३ क्रमांक चे पुरवठ्याखातर कोटेशन - वीज (कुडचडें)
English (85 KB) download Date: 09/07/2020
करिजेन्डम - II निविदा सूचना खातर - आल्तिन, पणजी हांगा माहिती तंत्रज्ञान खात्यांचे इमारती कडेन बांधकाम - दुसर्‍या आनी तिसर्‍या माळार डीजी बॅकअप दिवपा खातर
English (205 KB) download Date: 08/07/2020
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत बारीक-सारीक देखभाल आनी उदकाच्या कुलरचे देखभाला खातर दुसरो उलो
English (70 KB) download Date: 08/07/2020
निविदा सूचना - ०४ (२०२०-२१) / ई डी /XVIII/४१५ तारीख : २४/०६/२०२० - वीज खाते ( कुर्ती )
English (2 MB) download Date: 06/07/2020
आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, हांगा स्थित आशिल्ले डीजीच्या शेडचे बांधकाम - जीएसआयडीसी
English (79 Kb) download Date: 03/07/2020
निविदा सूचना काझू /१/२०२० दि ती दि : ०४/०२/२०२०-कृषी खात्याविशीं
English (219 KB) download Date: 02/07/2020
25 जून 2020 तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-30/2020-2021 चें परिशिश्ट-आल्तिन्हो , पणजी हांगा आशिल्ल्या म्हायती आनी तंत्रज्ञान विभागाखातर कार्यालय इमारत बांदप - दुसर्‍या आनी तिसर्‍या मळ्याचेर डीजी बॅकअप दिवपाक.
English (206 KB) download Date: 02/07/2020
Issue Date: 02/07/2020 - Submission Last Date: 10/07/2020
११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटी आनी ०३ क्रमांक चे पुरवठ्याखातर कोटेशन - वीज (कुडचडें)
English (147 KB) download Date: 02/07/2020
गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ अद्ययावतीकरण आनी देखभाल हांच्या कामांखातीर 4 जून 2020 तारखेच्या निविदा क्र. जीआयडीसी/ ईएनजीजी./एनआयटी-23/2020-2021 चें परिशिश्ट-सत्तरी तालुक्यांत-पॅकेज - एन((जीपीएस नाणूस,जीपीएस झर्मे,इत्यादी )-उरिल्ले काम-2रो उलो.
English (12 KB) download Date: 02/07/2020
गोंयांत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क सुरू करपाखातर उद्योग भवन पणजी हांगा अंतर्गत काम - एचटी / एलटी केबल्सची सदोष बदली आनी आशिल्ले मेगॅविन ११ केव्ही स्विचचे काम
English (93 KB) download Date: 02/07/2020
कोटेशन - लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१७(२०-२१)/१०७६ तारीख : ०२/०७/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 02/07/2020
कोटेशन - ३० केवी १०केए लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठाखातर - वीज खाते ( कुडचडे)
English (100KB) download Date: 01/07/2020
अ)बांबोळे जीएमसीच्या,केन्द्रीयकृत वातानुकूलन (एसी) प्रणालीचे संचालन व देखभालाचो 3 वर्सां (2020-2023.) पर्यंत करार
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 08/07/2020
(ई) पोरन्या सचिवालय इमारत, पणजी, गोंय हांगाच्या तळ माळ्यार आशिल्ल्या संग्रहालय संचालनालयाखातर एस.एस रॅक आनी पेडेस्टलची पुरवण आनी स्थापना
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 08/07/2020
(क) बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम स्टोरहावज (एसएच)-बांबोळे जीएमसीच्या ट्रान्सफॉर्मेरसांची देखभाल,टी. बी इस्पितळ - सांत इनेझ, आरएचसी-मंदूर आनी आरएमओ हॉस्टेल - बांबोळे ३ वर्सां खातर
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 21/07/2020
(ब) पर्रा-वेरला-कणका फुटबॉल मैदान,पर्रा, बार्देझ - गोंय - पयलो टप्पो - वनट राखून दवरुपखातर बांधकाम
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 14/07/2020
(ड)आल्तिन्हो , पणजी हांगा आशिल्ल्या म्हायती आनी तंत्रज्ञान विभागाखातर कार्यालय इमारत बांदप . - (१) दुसर्‍या आनी तिसर्‍या मळ्याखातर डीजी बॅकअप दिवपाक . (अदमासे खर्च - Rs.34,92,571.00) (२) आरएमयूचीं श्रेणी सुदारणा (अदमासे खर्च - Rs.24,52,762.00)
English (281 KB) download Date: 25/06/2020
Issue Date: 25/06/2020 - Submission Last Date: 02/07/2020
कोरीजेण्डम - निविदा सूचना /ई ई-X /२०-२१/८४१ तारीख - १८/०६/२०२० - वीज खाते ( फोंडा )
English (266 KB) download Date: 23/06/2020
निविदा - साल नदी खातर , भाग - II - बंदर कप्तान विभाग
English (418 KB) download Date: 22/06/2020
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गतची इस्पितळां आनी भलायकी केंद्रां हांचेसयत, गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळांत बारीक-सारीक देखभाल / नुतनीकरणाची कामां-3 वर्सांच्या कालावधीखातर उदकाच्या कूलराची देखभाल.
English (67 KB) download Date: 22/06/2020
बांबोळे, गोंयच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळाचें मुखेल देखभाल काम स्टोरहावज (एसएच):कोविड वार्डांखातर वैद्यकीय गॅस लाईनीचे काम (वार्ड 115 आनी वार्ड 113).
English (558 KB) download Date: 17/06/2020
अन्न व औषध प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न व औषध प्रयोगशाळेच्या इमारतेची देखभाल-स्टोरहावज (एसएच)-सीसीटीव्ही सिस्टमखातर 24 पोर्ट पीओइ स्विचाची पुरवण , स्थापना आनी कॉन्फिगरेशन
English (98KB) download Date: 16/06/2020
Issue Date: 12/06/2020 - Submission Last Date: 22/06/2020
(अ) पणजीच्या सीसीपीच्या कार्यक्षेत्रात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन सुविधांची दुरुस्ती व श्रेणी सुदारीकरण- नागरी कामां - २ रो उलो
English (311 KB) download Date: 16/06/2020
Issue Date: 15/06/2020 - Submission Last Date: 30/06/2020
(अ)काकोराच्या सामुदायिक भलायकी केंद्राचे श्रेणी सुदारीकरण,(1)इस्पितळातल्या फर्निचर, रांचीकुडीतल्या उपकरणे व भितरल्या कामांची पुरवण , स्थापना, चाचणी व सुरुवात(3 रो उलो ),(2)100 केएलडी इलेक्ट्रोलायटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची स्थापना, चाचणी व सुरुवात (4 थो उलो )
English (348 KB) download Date: 16/06/2020
Issue Date: 15/06/2020 - Submission Last Date: 24/06/2020
अतिरिक्त १० एमव्हीए पॉवर ट्रान्सफॉर्मर- वीज खाते (फोंडा) पुरवठो उभारणीचे चाचणी आनी कार्यालयाच्या कामाची निविदा
English (572 KB) download Date: 15/06/2020
(ब) दीनदयाल पंचायत राज पायाभूत सुविधा विकास (सुवर्ण महोत्सव) योजना २०१३ अंतर्गत ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा सुधारणा-पर्रा,बार्देझ ,गोंयच्या पंचायत इमारतीचे पुनर्निर्माण - अंतर्गत काम.
English (311 KB) download Date: 15/06/2020
Issue Date: 15/06/2020 - Submission Last Date: 30/06/2020
निविदा सूचना ०३-(२०२०-२१)- वीज खाते (फोंडा)
English (437 KB) download Date: 15/06/2020
कोरिजेंडम - I निविदा सूचना : GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख : २८ मे २०२० - गोंय -सिव्हिल आनी प्लंबिंग भलायकी सेवा विभाग अंतर्गत रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे आनी संस्थांन किरकोळ देखभाल / नूतनीकरणाची कामाक . (3 रो उलो)
English (71 KB) download Date: 11/06/2020
Issue Date: 10/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
निविदा सुचोवणी क्र. GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख 28th मे 2020 पसून विचलनाचे सादारण संच-लाइन A (2)(अ)काकोरा , कुडचडे हांगा आशिल्ल्या कम्युनिटी भलायकी केंद्राची श्रेणी सुदारणा. 2.100 केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची पुरवण , स्थापना, चाचणी आनी सुरुवात . (4 थो उलो)
English (817KB) download Date: 11/06/2020
लिलाव सूचना - जीएमसी आनी गोंय डेंटल कॉलेजचे मुख्य देखभाल कार्य बंबोली, गोंय एसएच- जीएमसी कडेन अयोग्य वस्तूची विल्हेवाट लावणे - २ रो उलो
English (105 KB) download Date: 11/06/2020
Issue Date: 11/06/2020 - Submission Last Date: 22/06/2020
निविदा सुचोवणी क्र. GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख 28th मे 2020 पसून विचलनाचे सादारण संच-लाइन A (2)(अ)काकोरा , कुडचडे हांगा आशिल्ल्या कम्युनिटी भलायकी केंद्राची श्रेणी सुदारणा. 2.100 केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची पुरवण , स्थापना, चाचणी आनी सुरुवात . (३ रो उलो)
English (700 KB) download Date: 11/06/2020
Issue Date: 09/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
निविदा सूचने खातर धोरण क्र. GSIDC/ENGG./NIT-21/2020-2021 तारीख : २८ मे २०२० -ककोरा, कुडचडे हांगा सामुदायिक आरोग्य केंद्राचे (अ ) श्रेणीसुधारित करण्याच्या कार्या खातर लाइन अ (२) आनी १०० केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित करणे. (४ थो उलो )
English (270 KB) download Date: 08/06/2020
Issue Date: 05/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
कोटेशन ३० केव्ही १० केए स्टेशन प्रकारच्या लाइटनिंग अरेस्टर्स पुरवठोखातीर- वीज (कुडचडें)
English (354 KB) download Date: 08/06/2020
दक्षिण गोंयांत भलायकी सेवा संचालनालया अंतर्गतच्या इस्पितळां, सीएचसी, पीएचसी, आरएमडींचें नुतनीकरण / देखभाल. स्टोर हावज (एसएच):नुतनीकरण / देखभाल काणकोण भलायकी सेवा संचालनालयात - २०० केव्हीए डीजी संचाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी आनी कमिशनिंग
English (634 KB) download Date: 08/06/2020
Issue Date: 05/06/2020 - Submission Last Date: 12/06/2020
संख्यात्मक पृथ्वीचे पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणी कार्यान्वयन आणी चालू रीले विद्युत (कुडचडें) कार्याखातर कोटेशन
English (412 KB) download Date: 08/06/2020
रेश्यो २००-१०० / ५-५ए आणी ११ केव्ही आउटडोअर प्रकार ऑइल कूल्ड सीटीपीटी युनिट-इलेक्ट्रिसिटी (कुडचडें) चे ११ केव्ही सीटी चे खरेदीखातर कोटेश
English (361KB) download Date: 08/06/2020
आरटीजीएस नियमांद्वारे कंत्राटदार-फर्मला ईएमडीच्या रकमेचे हस्तांतरणाबाबत निविदा- वीज (कुडचडें)
English (446 KB) download Date: 08/06/2020
कोटेशन ३३/११ केव्ही बॅटरी बँकेच्या पुरवठोखातीर कार्यक्षेत्र अंतर्गत वीज सब डिव्ह -१, कुडचडें
English (412 KB) download Date: 08/06/2020
दिनांक चे एक्स्टेंशन - कोटेशन क्रमांक -१३(२०-२१) - वीज (कुडचडें)
English (86 KB) download Date: 05/06/2020
कोरीएजेंडम II - निविदा सूचना क्र. ९-१(२१)/नॉन-पॅट.मेड/(ए.एच)/२०२०-२१/१२१५ तारीख : ३/०६/२०२० - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (987 KB) download Date: 04/06/2020
गोंय राज्यांतल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती/ श्रेणी सुदारणा आनी देखभाल - सत्तरी तालुका : पॅकेज - न ( जीपीएस नाणूस , जीपीएस झर्मे , जीपीएस डबें , जीपीएस कुंथोल, जीपीएस करंजोल , जीपीएस करमळी ) - शिल्लक काम - २रो उलो
English (203 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 04/06/2020 - Submission Last Date: 29/06/2020
कोरीएजेंडम I - निविदा सूचना क्र. १३-९१/कंद/(एस)/दूध/२०२०-२१/१२२० तारीख : ३/०६/२०२० - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (868 KB) download Date: 04/06/2020
किरकोळ देखभाल / नूतनीकरण गोंय राज्यातील रुग्णालये , आरोग्य केंद्रे आनी डीएचएस अंतर्गत संस्था - विद्युत कामे - ३रो उलो.
English (203 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 04/06/2020 - Submission Last Date: 29/06/2020
कॅकोरा हांगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरचे अपग्रेडेशन, कुडचडे एस.एच. - मॉर्ट्यूरी कॅबिनेटची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वयन.
English (39 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 02/06/2020 - Submission Last Date: 16/06/2020
कॅकोरा, कुडचडे हांगा सामुदायिक आरोग्य केंद्र यस.यच. - केंद्रीय निर्जंतुकीकरण सेवा विभागाची पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वयन - ३ रो उलो
English (203 KB) download Date: 04/06/2020
Issue Date: 04/06/2020 - Submission Last Date: 29/06/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९ / कोट-११(२०-२१)/६१६ तारीख : २८/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (615 KB) download Date: 02/06/2020
अक्वेम-मडगाव हांगा वीज खाते विभाग (शिल्लक कामे) कार्यालयाचे अनुबंध इमारतीचे बांधकाम
English (977 KB) download Date: 02/06/2020
शुद्धीकरण-सूचना निविदा १०(१-२०-२०) संदर्भात प्रकाशनासाठी - वीज (फोंडा)
English (587 KB) download Date: 02/06/2020
वाहन भाड्यान घेवपाखातर कोटेशन - वीज (कुडचडें)
English (611 KB) download Date: 01/06/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१०(२०-२१)/४९१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (402 KB) download Date: 01/06/2020
(ब) देखभाल / नुतनीकरणाची कामां रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे येथे कार्यरत आहेत आनी गोंय राज्यातील आरोग्य सेवा संचालनालय-सिव्हिल अँड प्लंबिंग वर्क्स.
English (255 KB) download Date: 30/05/2020
(अ) सामुदायिक आरोग्य केंद्र कुडचडे चे दुरुस्ती - (१) रुग्णालय फर्निचर, स्वयंपाकघर उपकरणे आनी अंतर्गतची कामे पुरवण, स्थापना आनी सुरुवात ( ३रो उलो ) (२) १०० केएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (४ थो उलो)
English (255 KB) download Date: 30/05/2020
सामान्य पोर्टलँड सिमेंटच्या पुरवठोचेर निविदा सूचना, पाजीफोंड हांगा आरसीसी पोल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये, मडगाव - वीज (फोंडा)
English (98 KB) download Date: 29/05/2020
कोटेशन वाहन क्रमांक इइ/ Div-VII /कोट -११(२०-२१) /६१६ दिनांक:२८/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें) भाड्यान घेवपाक
English (85 KB) download Date: 29/05/2020
कोरीएजेंडम - द्वितीय निविदा क्र. ०२(१९-२०)/१२६ याच्या संदर्भात प्रकाशन-विद्युत (कर्चोरम)
English (544 KB) download Date: 29/05/2020
कोरीएजेंडम - द्वितीय निविदा क्र. ०२(१९-२०)/५१४४ याच्या संदर्भात प्रकाशन-वीज(कुडचडें)
English (589 KB) download Date: 29/05/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१३(२०-२१)/५५७ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (177 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - बॅटरी बँकेच्या पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-१४(२०-२१)/५५४ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (139 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - लाइटनिंग अरेस्टची पुरवठा - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-०४(२०-२१)/५५५ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (87 KB) download Date: 28/05/2020
कोटेशन - क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२ / कोट-०३(२०-२१)/५५६ / २०२०-२१ तारीख : २६/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 28/05/2020
रेनकोट पुरवण संदर्भाखातर निविदा सूचना - शिक्षण खातें
English (68 KB) download Date: 28/05/2020
नोटबुकच्या पुरवण संदर्भाखातर निविदा सूचना - शिक्षण खातें
English (76 KB) download Date: 28/05/2020
कोरीजेण्डम - II - निविदा सूचना/ ई ई-X /तेन-१०(१९-२०)/तेच/२०-२१/४४८ तारीख : १९/०५/२०२०.- वीज खाते (फोंडा विभाग )
English (442 KB) download Date: 27/05/2020
बंबोली हांगा जीएमसीचे मुख्य देखभाल कार्य एसएच: प्रभाग ११७, प्रभाग १३१ आनी वॉर्ड १२६, मधील जीएमसी, बांबोली हांगा एअर कंडिशनर्सखातर देखभाल कराराचे काम - २रो उलो
English (70 KB) download Date: 22/05/2020
Issue Date: 22/05/2020 - Submission Last Date: 02/06/2020
कोटेशन "पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यालयाचे काम खातर" क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०३(२०-२१)/४४४ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (267 KB) download Date: 22/05/2020
पीएचसी शिरोडा हांगा शवगृह कॅबिनेटची बदली मडगांव गोंय हांगातले होस्पिसिओतले रुग्णालयत.
English (70 KB) download Date: 22/05/2020
Issue Date: 22/05/2020 - Submission Last Date: 02/06/2020
कोरीजेण्डम - I निविदा सूचना क्र. ९-१(२१)नॉन-पॅट.मेद/२०२०-२१/७९२ तारीख : १९/०५/२०२०. - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (870 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन "वीज अररेस्टर्स खातर" क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०३(२०-२१)/४४३ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (279 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन "गादी भाडयाक घेवपा खातर क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०१(२०-२१)/४४५ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (291 KB) download Date: 22/05/2020
कोटेशन भाड्यानं दिवपाखातीर ०१ नंबर वाहन /४०२ - वीज (कुडचडें)
English (427 KB) download Date: 20/05/2020
ट्रान्सफॉर्मर तेलाच्या प्राप्तीसाठी कोटेशन - वीज( कुडचडे)
English (668 KB) download Date: 20/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-११(२०-२१)/४८४/२०२०-२१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
कोंकणी (171 KB) download Date: 20/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-१०(२०-२१)/३७८/२०२०-२१ तारीख : १९/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 20/05/2020
पणजी शहरातले सीसीपीचे कार्यक्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन सुविधांची दुरुस्ती आनी उन्नतीकरण - जीएसआयडीसीएल
English (312 KB) download Date: 20/05/2020
Issue Date: 19/05/2020 - Submission Last Date: 03/06/2020
मडगांव हांगा १०० बेडिंग आशिल्ल्या रूग्णालयाखातर वैद्यकीय यंत्रणा आनी उपकरणे खरेदी. एस.एच. - रेडिओलॉजी आनी प्रतिमा उपकरणे पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित. -दुसरो उलो
English (312 KB) download Date: 20/05/2020
Issue Date: 19/05/2020 - Submission Last Date: 03/06/2020
कोटेशन भाड्यानं दिवपाखातीर ०१ नंबर वाहन /४०३ - वीज (कुडचडें)
English (451 KB) download Date: 20/05/2020
वर्क क्लेडम डिव्हिजनसाठी कोटेशन
English (901 KB) download Date: 19/05/2020
दुरुस्तीच्या कामाखातीर कोटेशन - झेल्डेम सबस्टेशन
English (870 KB) download Date: 19/05/2020
कोरीएजेंडम- निविदेच्या संदर्भात प्रकाशनाखातीर नोटिस करतो- १०(१९-२०) -वीज फोंडा
English (670 KB ) download Date: 19/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं दिवपाखातीर/११७ दि.२०-०४-२०२०- वीज (कुडचडें)
English (593 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन टिन केलेले तांबे फ्यूज वायर क्रमांक ईई / कोट-६०(२०-२१) / २६२ / दिनांक: ०५/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (303 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं घेवपाखातीर क्र. इइ/कोट-०२(२०-२१) /१८० दिनांक:२३/०४/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (339 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं घेवपाखातीर क्र. इइ/कोट-०७(२०-२१) /२६३ दिनांक:०५/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (380 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यान दिवपाखातीर /२७८- वीज (कुडचडें)
English (464 KB) download Date: 18/05/2020
वाहन / 118 भाड्याने देण्यासाठीचे कोटेशन - वीज ( कुडचडे)
English (827 KB) download Date: 18/05/2020
कोटेशन वाहन भाड्यानं घेवपाखातीर क्र. इइ/कोट-०१(२०-२१) /३०७ दिनांक:०७/०५/२०२० - विद्युत विभाग (कुडचडें)
English (307 KB) download Date: 18/05/2020
भाड्यान दिवपाखातीर कोटेशन वाहन क्रमांक ईई / कोट-०८(२०-२१)/२६४ तारीख ०५/०५/२०२० - वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (337 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठा कामाचे कोटेशन पुरवठा क्रमांक ईई / कोट -०३(२०-२१) / २६१ तारिक ०५/०५/२०२०-वीज खात्याविशीं( कुडचडे)
English (302 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठा क्रमांक / ई / कोट -४११ (१९ -२०) /५२६८ साठी कोटेशन तारिक १६/०३/२०२० वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (297 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठा क्रमांक / ई / कोट -४० (१९ -२०) /५३०७ साठी कोटेशन तारिक ३१/०३/२०२० वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (327 KB) download Date: 18/05/2020
भाड्याने देण्यासाठी कोटेशन वाहन / १२० वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (669 KB) download Date: 18/05/2020
वाहन / १२० भाड्याने देण्यासाठी कोटेशन वीज खात्याविशीं ( कुडचडे)
English (517 KB) download Date: 18/05/2020
पुरवठ्खातर कामाचे कोटेशन / ११९ - वीज (कुडचडें)
English (626 KB) download Date: 18/05/2020
विविध रेटिंग्सच्या टिन केलले कॉपर फ्यूज वायरच्या पुरवठ्याचे कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - केप्या हांगा टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
झेलपीम सबस्टेशन, सांग्या हांगा न्यूमेरिकल अर्थ फॉल्ट आनी ओव्हर करंट रिलेच्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी आनी कार्यान्वित करण्याच्या कार्या खातर कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (86KB) download Date: 15/05/2020
निविदा सुचना " सरकारी संस्थेखातर डिजिटलायझेशनचे विविध क्रियांखातर एजन्सीजचे शिपिंग" - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (69 KB) download Date: 15/05/2020
ऑनलाईन सामान दराखातर निविदा - वीज (फोंडा)
कोंकणी (691 KB) download Date: 15/05/2020
कारखाने आनी बाष्पक खात्याखातर आधारभूत एका वाहनाच्या भाड्यान दिवपाची निविदा
English (529 KB) download Date: 15/05/2020
कोटेशन - कुडचडे - काकोरा हांगा टाटा एसीई सारख्या गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 15/05/2020
ट्रान्सफॉर्मर तेलाच्या पुरवठ्याचे कोटेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (140 KB) download Date: 15/05/2020
"शासकीय संघटने खातर डिजिटलायझेशनच्या विविध क्रियां खातर एजन्सीची " निविदा आमंत्रित करण्याबाबत सूचना - इन्फो टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
English (69 KB) download Date: 15/05/2020
ई निविदा सूचना - सेक्स्ड आनी कॉन्व्हेन्शनल फ्रोजेन सीमेन डोसची पुरवठ्याखातर - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (502 KB) download Date: 11/05/2020
कोटेशन तारीख ०७/०५/२०२० - गाडी आनी भाड्याक वाहन चलोवपाक कोटेशन तसेच चालक आनी डिझेल बरोबर चालक आनी डिझेल ओ.एंड.एम. ​​कार्ये - वीज खाते (कुडचडे)
English (85 KB) download Date: 07/05/2020
निविदा सूचना - 3 वर्सा निर्धारित औषधांच्या पुरवता खातर ई-निविदा - प्रोव्हिडोरिया
English (95 KB) download Date: 07/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-०८(२०-२१)/२६४/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३८(१९-२०)/२७९/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३९(१९-२०)/२७८/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 06/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-०७(२०-२१)/२६३/२०२०-२१ तारीख : ५/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (171 KB) download Date: 06/05/2020
विविध रेटिंग्सच्या टिन केलेले कॉपर फ्यूज वायरचे पुरवठोखातीर कोटेशन- वीज खाते ( कुडचडे)
English (112 KB) download Date: 05/05/2020
कोटेशन संख्यात्मक पृथ्वीवरील खराबी आनी सध्याच्या रिलेच्या पुरवठोखातीर, स्थापनेखातीर, चाचणी करण्याखातीर आनी कार्यान्वित करपाचे कार्य
English (157 KB) download Date: 05/05/2020
ई निविदा सूचना - १
English (108 KB) download Date: 04/05/2020
ई निविदा सूचना - २
English (38 KB) download Date: 04/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-४०(१९-२०)/५३०७/२०१९-२० तारीख : ३१/०३/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (89 KB) download Date: 29/04/2020
निविदा सुचना - ऐचऐस आनी बीक़ु लस आनी एंटेरोतोक्साएमा लस खरेदीखातर सामान्य अटी आणि निविदेच्या अटी- पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 29/04/2020
निविदा सूचना - एचएस आनी बीक्यू एकत्रित लस आनी एन्टरोटॉक्सॅमीया खातर पुरवठा आनी विकत घेवपाखातर सर्वसाधारण अटी आनी शर्ती
English (1 MB) download Date: 29/04/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-०४(२०-२१)/२२०/२०२०-२१ प्रोकुयर ऑफ लाईटनिंग अर्रेस्टोर्स तारीख : २७/०४/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (73 KB) download Date: 28/04/2020
ई-निविदा सूचना क्र .९-१ (२१) / नॉन पेटंट वेटरनरी मेड / एएच. / २०२०-२१ / १५९ दिनांक . २२.०४.२०२०- पशुसंवर्धन आनी पशुचिकित्सा
English (933 KB) download Date: 23/04/2020
कोटेशन फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर कॉलम हांगा वाहन भाड्यान दिले
English (262 KB) download Date: 23/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३९ (१९-२०)११८ / २०२०-२१
English (105 KB) download Date: 20/04/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-९/कोट-३८(२०-२१)/११७/२०२०-२१ तारीख : २०/०४/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (105 KB) download Date: 20/04/2020