Government of Goa | सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणें
Top

सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणें

गोवा कला आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, विनोर्डा गोवा, गोवा विद्यापीठाच्यो बी.ए. आनी बी.कॉम पदव्यो दिवपी अभ्यासक्रमाचे स अर्दसत्रां एकवटिल्ले शिक्षणक्रम प्रदान करता. हें म्हाविद्यालय सद्ध्याक गोवा विद्यापीठाच्यो बी.ए. आनी बी.कॉम. पदव्यांमेरेन पावोवपाचो अभ्यासक्र प्रदान करता. हें सद्ध्याक गोवा विद्यापीठाकडेन संबंधीत आसा आनी १९५६ चो यु.जी.सी.ऍक्टाच्या कलम २(एफ) आनी १२(बी) सकल युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट कमिशन (यु.जी.सी.) नवी दिल्ली, कडच्यान मान्यतायप्राप्त आसा. आमचें म्हाविद्यालय एनएएसी (नॅशनल ऍसेसमेंट ऍण्ड ऍक्रिडिटेशन कौन्सील) मान्यताय प्राप्त आसा सीजीपीए चे ४.०० तले २.८५ ‘बी’ श्रेणी.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.फिलिप रॉड्रिक्स ई मेलो
प्राचार्य (कार्यवाहक) - सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणें
person_ic
नामो
विरनोडा, पेडणें गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२०१२१०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२०१७६२
person_ic
ईमेल
gcacpg[at]yahoo[dot]co[dot]in

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
डॉ.फिलिप रॉड्रिक्स ई मेलो
पयले अपिलीय प्राधिकरण / प्राचार्य (कार्यवाहक)


address
विरनोडा, पेडणें गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२०१२१०
Profile Pic
ऑस्कर दे नोरोन्हा
भौशीक म्हायती अधिकारी / सहाय्यक प्राचार्य


address
विरनोडा, पेडणें गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२२४५६२२०
Profile Pic
उल्हास सालेलकर
उच्च कारकून / पालवी भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विरनोडा, पेडणें गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८३४३४५३४२

For more details :Right To Information New Link