Top

गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ

१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यान राती भारत स्वतंत्र जालो. स्वातंत्र्या उपरांत सरकारान आमचो पयलो मानादीक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूच्या फुडारपणासकल देशाक’वेलफेअर स्टेट’ म्हण घोषीत केलें. केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाची स्थापना १२ ऑगस्ट १९५३ दिसा जाली.केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाचो मुखेल हेतू मदत करप आशिल्लो. मदत करात आनी स्वयंसेवी संघटणा, बायलांक, भुरग्यांक, जाण्ट्यांक आनी दुबळ्यांक सक्षम करात. मंडळ डॉ. दुर्गाबाय देशमुख, ह्या एक मुखेल समाजसेविकेच्या समर्थ फुडारपणासकल काम करूंक लागलें.

गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ १९६३ त स्वयंसेवी यत्नांक उर्बा दिवपाच्या आनी मुखार काडपाच्या हेतून बायलां आनी भुरग्यांखातीर स्वयंसेवी संस्थांक कल्याणकारी कार्यक्रम दिवपाच्या कामांत मदत आनी मार्गदर्शन दिवन सुरू जालें. .ताची पयली अध्यक्ष आशिल्ली, मानादीक श्रीमती कामिला डिकोस्ता.

गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ स्वयंसेवी संस्थांक, बायलांक सामुहीक साधन संग्रह आनी जागृतायेंतल्यान, येणावळ जावपाच्या सवलतींतल्यान आनी तेंको दिवपाच्या वावरांतल्यान शिक्षण आनी प्रशिक्षण दिवन सक्षम करपाच्या कामांत तांचे भूमिकेक मुखार व्हरूंक आनी बळगें दिवंक तरेतरेच्यो कार्यवळी दिवन आधार दिता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. कमलिनी आर. पैनगींकर
अध्यक्ष
person_ic
नामो
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ,
2रो माळो, हॉटेल पॅरडायझ इन पाटो ,
रुअ द ओरें,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२५४७४
person_ic
ईमेल
goasswb[at]yahoo[dot]co[dot]in