Top

गोंय शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ

गोंय शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ ही राज्य विधानमंडळाच्या “गोंय, दमण आनी दीव शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ कायदो, १९७५” (१९७५ चो कायदो क्र.१३) (२७ मे, १९७५ ) ह्या कायद्यान स्थापन केल्ली एक निगमीत वैधानीक संस्था आसा.

 

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. रामकृष्ण सामंत
सचीव
person_ic
नामो
बार्देझ ,पोर्वोरी ,आल्तो बेतीं ,
गोंय ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१७५९३
०८३२-२४१७५८४

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्रीमती गेराल्डीना मेंडीस
सहसचिव/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बार्देझ ,पोर्वोरी ,आल्तो बेतीं ,
गोवा ४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
९०११६५१९२४/०८३२-२४१७५९३
Profile Pic
श्रीमती ज्योत्सना सरीन
सहाय्यक सचिव/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बार्देझ ,पोर्वोरी ,आल्तो बेतीं ,
गोवा ४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
८३०८१८०८७६/०८३२-२४१७५९३

For more details :Right To Information New Link

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात