Top

अभियोग संचालनालया विशीं

अभियोग संचालनालय १९८२ वर्सा स्थापन केल्ले. श्रम शक्ती भवन, सातवो माळो, पाटो, पणजी हांगां आशिल्ले अभियोग संचालनालयाचें कार्यालय राज्य अभियोगाचे मुख्यालय आसतले. संचालनालयाचे मुखेलपण संचालक आसतले, जो राज्यातल्या अभियोगाची निरिक्षण अधिकारणी आसतली. संचालक, तपास यंत्रणा आनी अभियोगा मदी समन्वयाचें काम करतलो. ही अभियोग यंत्रणा तपास यंत्रणा तशेंच न्यायवेवस्थे पसून वेगळी आनी स्वतंत्र यंत्रणा आसतली. ह्या राज्यातल्या सगळ्या न्यायालयानी अभियोगाच्या वागणुके खातीर संचालनालय जापसालदार आसतले आनी सगळ्या केसीनी पुरावे न्यायालयांत दाखल करचें पयली ते तपासपाचे स्वतंत्र आसतले तशेंच चवकशी कायद्याक धरून चलल्या हाची काळजी संचालनालय घेता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. पूनम एस. भरणे
संचालक, अभियोग संचालनालय
person_ic
नामो
श्रम शक्ती भवन,
सातवो माळो, पाटो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४३७६६५
+९१ ९८२३९७९६१४
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dp[dot]goa[at]nic[dot]in