Top

गृह – सचिवालय

प्रस्तावना
गृह खात्याचे मुखेली आसात, सचीव (गृह) ह्या नात्यान, मुखेल सचीव. हेर अधिकारी आसात:-
१. अतिरिक्त सचीव (गृह)
२. अवर सचीव (गृह-१)
३. अवर सचीव (गृह-२)
४. विभागीय अधिकारी -३
खात्यांत दोन विभाग आसात, म्हळ्यार गृह खातें (सादारण) आनी गृह खातें (विदेशी व्यक्ती आनी नागरीकत्व). दोनूय विभागांचे मुखेली अवर सचीव आसात आनी ते अतिरिक्त सचीव (गृह) हांका अहवाल सादर करतात.
खात्या अंतर्गतचे श्रेणीबद्ध विभाग, आस्थापनां आनी संस्था:
गृह खातें फुडल्या खात्यांखातीर/ संस्थांखातीर प्रशासकीय खातें आसा:-
१. गोंय पुलीस
२. अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालय
३. बंदखण म्हानिरीक्षकालय
४. गृहरक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग
५. अभियोग संचालनालय
६. राज्य सैनिक कल्याण खातें
Read More

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रीतीदास गांवकर
अवर सचिव I - (गृह) II- (गृह)
person_ic
नामो
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१९४५०
person_ic
ईमेल
usgen[hyphen]home[dot]goa[at]nic[dot]in