Top

राजभवन विशीं

गोंयच्या राज्यपालाच्या अधिकृत सरकारी निवासाक राजभवन म्हण्टात. अरबी समुद्राभितर गेल्ल्या बारीक टोकदार जमनीचेर सामकें टोकार हे प्रशस्त भवन उबारलां. ही सुवात अशा जाग्यार आसा ज्या जाग्यार एकेवटेन मांडवी न्हंय आनी दुसरे वटेन झुआरी न्हंय येवन अरबी समुद्रांत मेळटात. हें भवन म्हळ्यार अभियांत्रीक म्हत्वाचे आनी पोन्ने आनी इतिहासीक म्हत्वाचें आसा. हाचें पयलीं, पुर्तुगीत काळांत, जे गव्हर्नर जनरलाचे अधिकृत निवास आशिल्ले आनी ताका पॅलेसिओ दो काबो म्हूण वळखताले.

उपरांत हें भवन गोंय, दमण आनी दीव ह्या केंद्र शासीत प्रदेशाच्या लॅफ्टनंट गव्हर्नराचे अधिकृत निवास जालें. तेन्ना ताका काबो राजभवन ह्या नांवांन वळखताले, हें नांव 1987 वर्सां गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ मेरेन तशेच उरलें.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. रुपेश कुमार ठाकूर, आएस
सचीव
person_ic
नामो
राजभवन, दोनापावला,
गोंय – ४०३००४
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४५३५०१
+९१ ८३२ २४५३५०२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५३५१०