Top

कायदो खात्या विशी – कायदेशीर प्रकरण

कायदो संबंदी विभाग वा आस्थापन विभागाचे उप खाते वा हेर सरकारी खात्या विशीच्यो वेगवेगळ्या मुद्द्यांतली प्रक्रिया कायदो खाते तपासता. अभियोग संचालनालय, कायदेशीर वेव्हार संबंदी कायदो, आस्थापनां आनी नोंदणी ह्या चार उप कार्यालयानी ताचें विभाजन केलां.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. चोखा राम गर्ग (आयएएस)
सचिव
person_ic
नामो
सचीवालय, पर्वरी,
गोंय-४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९४१७ (कायदेशीर प्रकरण)
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४१९६१२
person_ic
ईमेल
secywcd[dot]goa[at]gov[dot]in
भौशीक सूचना तारीख :०३/११/२०१९
English (435 KB) download
मॉडेल कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पलेट(पीडीएफ स्वरूप)
English (291 KB) download
मॉडेल कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पलेट(डॉकएक्स स्वरूप)
English (56 KB) download
Name/Designation
कायदेशीर सहाय्यक
सहाय्यक भौशीक माहिती आदिकारी


address
कायदो खात्या विशी
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय
Name/Designation
अधीक्षक
भौशीक माहिती आदिकारी


address
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी,
बार्देज, गोंय

For more details : Right To Information New Link