Top

सत्तरी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

ध्येय

“कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करप आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करप.”

संस्थेचो इतिहास

सत्तरी सरकारी आयटीआय १९८१ वर्सा स्थापन जालें. इलॅक्ट्रिशियन, प्लंबर, वॅल्डर, टर्नर आनी फिटर ह्या वेवसायांनी सुरुवात जाली. सद्यां प्रस्तूत केल्ले अभ्यासक्रम अशे आसात:- कारागीर प्रशिक्षण येवजणी अंतर्गत इलॅक्ट्रिशियन, मेकॅनीकल आर ए सी, प्लंबर, शिंवणकाम तंत्रगिन्यान, फिटर, इलॅक्ट्रॉनीक्स, मेकॅनीक, मेकॅनीक डिझेल, वॅल्डर, टर्नर, मेकॅनीक मोटार गाडी आनी डी टी पी ओ.

कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करपाक आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करपाक, कारागीर प्रशिक्षण येवजणी अंतर्गत गोंयांत उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापणूक जाल्या. ह्यो रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, हांचे अंतर्गतच्या रोजगार आनी प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीईटी), भारत सरकार वरवीं, राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळाकडेन (एनसीव्हीटी) संलग्न आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. कपिल पी. अयगळ
प्राचार्य
person_ic
नामो
सत्तरी सरकार आयटीआय, होंडा, सत्तरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ - २३७०२४२
Profile Pic
श्री. कपिल पी. अयगळ
प्राचार्य
सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
सत्तरी सरकार आयटीआय, होंडा, सत्तरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २३७०२४२
Profile Pic
श्री. रघुवीर गावडे
गट शिक्षक
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
सत्तरी सरकार आयटीआय, होंडा, सत्तरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २३७०२४२

For more details : Right To Information New Link