Top

सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें

इतिहास

गांवगिऱ्या वाठांरांत तकनिकी शिक्षण पातलावपाच्या हेतून गोंय सरकारान सरकारी पॉलीटॅक्नीक कुडचडें ची स्थपना केली. तेदेवेळावयलो कुडचडेंचो आमदार, श्री डॉमनिक फेर्नांदीस हाचें तें बौद्धिक भुरगें, १६ ऑगस्ट १९९६ क ताजी स्थापना जाली. कडा कॉम्प्लेक्स आमोणा हो ताचो तात्पुरतो वांठार आनी यांत्रीकभियांत्रिकींतलो पदविका अभ्यासक्रम सुरवातीचो अभ्यासक्रम आशिल्लो.

म्हाविद्यालयाक शिंपणावळ विभागाच्यो तीन पांखें आशिल्ल्यो सुवाती आशिल्ल्यो. हांगाच्यान नमयाळेची सुरवात करून ताचो हुंबरो हुपतल्या सगल्यांक म्हाविद्यालय मोलादीक शिक्षण दीत आसा.

माजी प्राचार्य-डॉ. ए.आर.नायक(कार्यकाळ जानेवारी १९९७ -जानेवारी १९९९),माजी प्राचार्य- श्री. विवेक बी. कामत (कार्यकाळ जा.१९९९-डिसेंबर २००५), कार्यकारी प्राचार्य, अजीत एम. गांवकार(२००५-)एच..ओ डी. यांत्रिकी लुईस फेर्नांदीस,व्याख्याते श्रीमती निशा आमोणकार, क्लासी मोंतेरो, प्रीथा राव,शेरॉन फेर्नांदीस, श्री. क्रुझ डिसोजा, श्रीमती संगीता कामत, श्रीमती पद्मजा साळकर आनी श्री. मायकल डिसोजा, अनुदेशक-श्री. संजय नायक, निलेश एम. जाधव, आनी शशिकांत डी. च्यारी च्या स्वरूपांत पयली कायमस्वरूपी नियुक्ती ह्या सपनाक आकार दिवंक अग्रणी आशिल्ली.

ह्या उभरत्या म्हाविद्यालयाक बऱोय आडखळींच्यो समस्या आशिल्ल्यो. सुर्वेक आतांच्या पोरन्या विद्यावाठारांत भौतीक विज्ञान, रसायन आनी ऍप्लायड मेकेनिकलनिक्स आनी कार्यशाळा प्रयोगशाळा तात्पुरत्यो उबारीमेरेन कर्मचारी आनी विद्यार्थ्यांक पैसुल्ल्या सरकारी पॉलीटॅक्नीक दिवचल, आय.टी.आय. काणकोण, आयएसबीटी,वास्को,पणजी आनी आग्नेल पॉलीटॅक्नीक सारखल्या शिक्षणसंस्थांनी प्रॅक्टीकल करचेखातीर वचचें पडटालें.

विद्यार्थी परिमंडळाची घटना श्री. मायकल एम. डिसोजा न बरयिल्ली, श्रीमती शेरॉन, फेर्नांदीस, विद्यार्थी कार्याचो ताबो आशिल्ली, न संपादीत केल्ली आनी विद्यार्थी परिमंडळ १९९९ न मान्य केल्ली. जून १९९९ त पयले फावट विद्यर्थीमंडळाक मतदान यंत्रांचो उपेग करून मतदान जालें.१९९८-९९ च्या शैक्षणीक वर्सा रेफ्रिजिरेशन आनी एअर कंडिशनिंगांतली पदविका(अभ्यासक्रम) प्रस्तूत जालो.

थंय तशी फावो ती साधन सुविधा नाशिल्ल्यान, काकोडें, कुडचडें हांगा ८५००० चौ.मी.जागो घेवन पॉलीटॅक्नीक बांदपाचें पयलें पांवले घालें. बुन्यादी फातोर १९ एप्रील २००१ त मानादीक मुखेलमंत्री श्री. मनोहर पर्रीकार आनी मानादीक कायदो मंत्री श्री. रामराव देसाय हांणी बसयलो. बांदकाम सुमार एका वर्सान पुराय जाले उपरांत आतां ते इमारतींत वर्ग कुडी, रेखाटन हॉल, कार्यशाळा, संगणक केंद्र आनी वाचपघर आनी कार्यालय आसपावता.

दुसरो टप्प्यार श्री. लुइझीन फालेरो, गोंय सरकाराचो मानादीक शिक्षण आनी उद्देग मंत्री कडच्यान उक्तावण जालें. आज सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें दिता-

  • यांत्रिकी अभियांत्रकींतली पदविका
  • संगणक अभियांत्रिकींतली पदविका आनी
  • विद्युत आनी इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकींतली पदविका
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. अजीत एम. गांवकार
प्राचार्य - सरकारी म्हाविद्यालय, कुडचडें
person_ic
नामो
सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें
काकोडा उद्देगीक वसणुकेकडेन
काकोडा, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२६५४४००
person_ic
फॅक्स
०८३२-२६५४४००
person_ic
ईमेल
diplomagpc[at]rediffmail[dot]com

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Name/Designation
श्री. प्रवीण कामत
वीज अभियांत्रिकी मुखेल
भौशीक माहिती अधिकारी


address
सरकारी पॉलिटॅक्नीक कुडचडें
काकोडें उद्योगीक वसणूक
काकोडें - गोंय
contact details
pio_email_icon
diplomagpc[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
+91 832 2654400
+91 832 2967602
+91 832 2967603
pio_fax_icon
+91 832 2654400
Name/Designation
सुश्री. शेरोन मिनेझीश
वरिश्ठ इंग्लीह व्याख्याती
सहा. भौशीक माहिती अधिकारी


address
सरकारी पॉलिटॅक्नीक कुडचडें
काकोडें उद्योगीक वसणूक
काकोडें - गोंय
contact details
pio_email_icon
diplomagpc[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
+91 832 2654400
+91 832 2967602
+91 832 2967603
pio_fax_icon
+91 832 2654400
Name/Designation
श्री. अजीत एम. गांवकार
प्रिन्सिपल
पयल्या निवाड्याचो अधिकारी


address
सरकारी पॉलिटॅक्नीक कुडचडें
काकोडें उद्योगीक वसणूक
काकोडें - गोंय
contact details
pio_email_icon
diplomagpc[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
+91 832 2654400
+91 832 2967602
+91 832 2967603
pio_fax_icon
+91 832 2654400

For more details : Right To Information New Link