Top

विधीमंडळ सचीवलया विशीं

गोंयचे विधानसभेचें आनी नागरी सचीवालयाचे कामकाज पोन्ने सचीवालयांतल्यान म्हळ्यार अदिलशाहच्या राजवाड्यातल्यान चलताले, पूण ही इमारत सामकी पोन्नी जाल्ली, तशेंच म्हत्वाच्यो समिती बसका घेवपाखातीर सुवात उणी पडटाली. ताका लागून, विधानसभेचें कामकाज अधिक कार्यक्षमतेन चलचें म्हूण कामकाज चलपाखातीर योग्य आनी कायम स्वरूपी इमारतीची गरज पडली.

विधानसभा इमारत फक्त राज्याच्या बऱ्यांखातीर लोकप्रतिनिधीनी भासाभास आनी निर्णय घेवपाची लाक्षणीक सुवात आनी शक्तीचे घर नासून, ते लोकांचेय घर. हे घटक मतींत दवरून आनी लोक आनी लोकप्रतिनिधीमदले नाते घटमूट करपाखातीर ह्या नव्या विधानसभा संकुलाची संकल्पना तयार केली.

सरकारान त्याखातीर राष्ट्रीय म्हामार्ग १७च्या कुशीक, मांडवी न्हंय लागसार आशिल्ल्या, दोंगराळ पठारावेल्या खासा जागेची निवड करून, चर्तुभुज आकाराची ५४, २५० चौ मी सुवातीची निवड केली. विधानसभा संकुलाची ही सुवात बार्देज तालुक्यातल्या पेन्हा द फ्रांस गांवांत आसा. हे प्रतिश्ठीत संकुल, गोंय राज्याचे प्रतीक आनी आदल्या संघटनेचे गुण आशिल्ले प्रेरणा स्त्रोत आसून, तातूंत इतिहासीक निरंतरता, आनी सुवातीची परंपरा राखून दवरल्या.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
मिस नम्रता उल्मन
सचिव - विधीमंडळ सचीवलया विशीं
person_ic
नामो
गोंय विधानसभा सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९३३१५
०८३२-२४१०९१७
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४११०५४

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्री उदय डी. बिचोलकर
समिती अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
गोंय विधानसभा सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
Profile Pic
श्रीमती. लिगिया गुदिन्हो
अवर सचिव
जन म्हायती अधिकारी


address
गोंय विधानसभा सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
Profile Pic
कु. नम्रता उलमान
सचिव
पयलो अपील प्राधिकरण


address
गोंय विधानसभा सचीवालय,
पर्वरी, गोंय

For more details : Right To Information New Link