Top

वेंचणुक कार्यालयाविशीं

खात्या विशीं

मुखेल वेंचणुक अधिकारी, गोंय राज्य, गोंय विधानसभा आनी राज्यांत जावपी लोकसभा वेंचणुको पारदर्शक आनी निश्पक्ष जावच्यो म्हणून वावुरता. भारताच्या वेंचणुक आयोगान त्या त्या वेळार गोंय विधानसभा वा लोकसभा वेंचणुक जाहीर केले उपरांत गोंय राज्याच्या मुखेल वेंचणुक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाला ह्यो वेंचणुको जातात. तेच प्रमाण, मुखेल वेंचणुक अधिकारी भारताच्या वेंचणुक आयोगान जाहीर केले उपरांत गरज आसा ते प्रमाण मतदार यादिंची नेटान तपासणी, संक्षीप्त तपासणी आनी खास तपासणी घडोवन हाडटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
मुखेल वेंचणूक अधिकारी
मुखेल वेंचणूक अधिकारी
person_ic
नामो
पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत
आल्तीन, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२८४४३
०८३२ २२२५२१५
०८३२ २२२५२२८
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२५४४८
person_ic
ईमेल
ceo[underscore]goa[at]eci[dot]gov[dot]in