Top

शिश्टाचार खाते

खात्याची कळीची कार्यां/ आदेश

शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खातें राज्याच्या पावण्यांखातीर शिश्टाचार सौजन्य/ सुविधा आनी आदरातिथ्याची पुरवण करता. भोवमानेस्त राष्ट्रपती, भोवमानेस्त उपराष्ट्रपती, भोवमानेस्त प्रधानमंत्री, भोवमानेस्त गव्हर्नर आनी लेफ्ट. गव्हर्नर, भारताचे राष्ट्रपती, भोवमानेस्त केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्री, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे भोवमानेस्त मुखेल न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे भोवमानेस्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश, भारत सरकारचे सभापती, उपसभापती, सचीव आनी अतिरिक्त सचीव, विदेशी मानेस्त आनी सरकार आनी देशांचे मुखेली, राजदूत, कॉन्सल जनरल आनी कॉन्सल मुखेली आनी हेर विदेशी मानेस्त, आदींच्या भेंटी/ मुक्कामाखातीर वेवस्था करतात.
तशेंच, हें खातें राष्ट्रीय आनी राज्याच्या म्हत्त्वाच्या सुवाळ्यांखातीर, म्हळ्यार २९ जानेर (प्रजासत्ताक दीस), १८ जून (गोंय क्रांतीदीस), १५ ऑगस्ट (स्वतंत्रताय दीस), १९ डिसेंबर (गोंय मुक्तीदीस) आनी शपथविधींखातीर वेवस्था करता. हें खातें अग्रक्रमाचें अधिपत्र (शिश्टाचार वळेरी) राखता आनी पाळटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. संजीत रॉड्रिगीस, आयएएस
सचीव
person_ic
नामो
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते,
सचीवालय, पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९४६४
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४१९७५२
person_ic
ईमेल
jsprotocol[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in