Top

गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं

भारतांत डिसेंबर १९४६ त मुंबय नागरी क्षुब्धताय नियंत्रीत करतना आनी संप्रदायीक दंगे आळाबंदा हाडटना पुलीसेक मदत करूंक गृहरक्षकांक वयर काडले. उपरांत, ही स्वंयसेवी नागरीक शक्तीची संकल्पना जशी पुलिसांक कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळूंक आनी हुंवार, उजो, दुकळ बी सारख्या आपत्काळांत गरज भागोवंक सहाय्यक थारली तशी बाकीच्या विंगड विंगड राज्यांनी ती आपणायली. १९६२ तल्या चिनी हल्ल्याच्या वेळार केंद्रान सगलीं राज्यां आनीक संध प्रदेशांक ताणी आपल्यो अस्तित्वांत आशिल्ल्यो स्वयंसेवी संघटणा एके अखिल भारतीय “होम गार्ड” नांवांच्या शक्तींत जी विचार आनी आचार दोनांतय आपवावुरपी आसतली आशिल्ली, तातूंत एकवटावपाचो सल्लो दिलो. गृहरक्षक संघटणा गोयांत १९६७ वर्सा सुरू जाली आनी ती पुलीस विभगाखाला काम करताली. १९८१ वर्सा ती आय.जीयपी./एक्स-ओफिशिओ कमांडंट जनरल होम गार्डस आनी संचालक, नागरी संरक्षण हांच्या हाता सकल पुरायतरेन वाडली. द बॉम्बे होमगार्डस ऍक्ट, १९४७, १९६५ वर्सा गोंय, दमण आनी दीव च्या संघप्रदेशांत पावलो. त्या कायद्या प्रमाणें ही एक आपवावुरपी संघटणा आपत्काळांत वापरचे खातीर गोंयच्या राज्यांतल्या बाकीच्या प्रयोजनां खातीर आसा. सद्ध्याक पुलीस म्हासंचालक जो एक्स ऑफिशिओ कमांडंट जनरल होम गार्ड्,स आनी संचालक, नागरी संरक्षण आसा तो होमगार्ड ऍण्ड सिव्हिल डिफेन्स ऑर्गनायझेशनाचो मुखेली आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रणब नंदा,आयपीएस
कमांडंट जनरल - गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं
person_ic
नामो
गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग,
पोलिस मुख्यालय,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२८३६०
०८३२ २४२८२६७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२५५३४
०८३२ २२२६०७३

फॉर्म ए

English (158 KB) download
Profile Pic
उच श्रेणी कारकून (सर्व नागरी संरक्षण प्रकरणे)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२००१९
Profile Pic
मुख्य लिपिक (सर्व होमगार्ड प्रकरणे)
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
-
Profile Pic
कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी नागरी संरक्षण व जिल्हा कमांडंट होमगार्ड्स, पणजी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
-
Profile Pic
उप कमांडंट जनरल होमगार्ड्स आणि उप. संचालक नागरी संरक्षण
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
-

For more details : Right To Information New Link