Top

फर्मागुडी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

ही संस्था मार्च, १९७३त स्थापन जाली. ही उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था कुशळटाय उदरगत आनी उद्यमशीलता संचालनालया अंतर्गत स्थापन जाली. ही येवजण कुशळटाय उदरगत आनी उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली हांचे अंतर्गत, प्रशिक्षण महासंचालक (डीजीटी) हांचेवरवीं, राष्ट्रीय/ राज्य वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ (एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी), नवी दिल्ली/ गोंय हांचेकडेन संलग्न आसा. ही संस्था, राष्ट्रीय/ राज्य वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ (एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी), नवी दिल्ली/ गोंय हांचेवांगडा सल्लोमसलत करून भारत सरकारान मंजूर केल्ल्या अभ्यासक्रमाप्रमाण, अभियांत्रिकी आनी गैर-अभियांत्रिकी वेवसायांतल्या प्रशिक्षणाची पुरवण करता.
सद्यां ही संस्था १६ लोकप्रिय वेवसाय चलयता, म्हळ्यार कंप्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट, ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल, ड्राफ्ट्समन सिव्हिल, इलॅक्ट्रिशियन, फिटर, मेकॅनीक रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वॅल्डर, मेकॅनीक डिझेल, टर्नर, मशीनिस्ट, आयसीटीएसएम, इलॅक्ट्रॉनिक्स मेकॅनीक, इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनीक, मेकॅनीक मोटार गाडी, आनी हे सगले वेवसाय एनसीव्हीटी (राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ) नवी दिल्ली, भारत हांचेवांगडा संलग्न आसात.
जाल्यार, वॅल्डर (जीटीएडब्लू आनी जीएमएडब्लू), डिजिटल फोटोग्राफी हे एससीव्हीटी (राज्य वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ) पणजी-गोंय हांचेवांगडा संलग्न आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री स. स. गांवकर
प्राचार्य (वरिष्ठ पातळी)
person_ic
नामो
फर्मागुडी, फोंडा,
गोंय-४०३४०१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२९८००७०

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री संदीप क नाईक
गट प्रशिक्षक
सहाय्य भौशीक म्हायती अधिकारी


address
फर्मागुडी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
फर्मागुडी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२९८००७०/+९१ ९४२२६३५५१४
Profile Pic
श्री स. स .गांवकर
प्राचार्य (वरिष्ठ पातळी)


address
फर्मागुडी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
फर्मागुडी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२९८००७०/+९१ ९४२२०६२९२९

For more details : Right To Information New Link