Top


आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर "एसटी विद्यार्थी" खातीर मॅट्रीक उपरांतच्या शिश्यवृत्तीच्या केंद्रीय प्रायोजीत येवजणे खातीर एनएसपीचेर अर्ज करपा खातीर वेळरेखा वाडोवप
English (85 KB) download Date: 29/12/2023
शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर केंद्रीय प्रायोजीत प्री-मॅट्रीक येवजणे खातीर राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर पोर्टल वेळरेखा वाडोवपाक
English (80 KB) download Date: 29/12/2023
शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर केंद्रीय प्रायोजीत "मॅट्रीक पयलीं आनी मॅट्रीक उपरांतची येवजण" खातीर राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर पोर्टल वेळरेखेचो विस्तार
English (85 KB) download Date: 29/12/2023
"विद्या लक्ष्मी अर्ज" सादर करपाची निमाणी तारीक ३१/०१/२०२४ मेरेन वाडयल्या
English (59 KB) download Date: 29/12/2023
कार्यालयीन निवेदन - वित्तीय वर्सा २०२३-२४ वर्सा खर्च आनी खजिन्य नियंत्रण आदारीत खर्च वेवस्थापनाचे तर्कसंगतीकरण
English (298 KB) download Date: 22/12/2023
आदेश- अवर सचीव( महसूल-I) महसूल, आयटी, कामगार आनी रोजगार मंत्री कार्यालयांत पीआयओ जावपा संबंदी
English (172 KB) download Date: 18/12/2023
२०२३-२४ च्या शिक्षणीक वर्सा खातीर एसटी विद्यार्थ्याक गगन भररी शिक्षा येवजण आनी मेरिट बेस्ड पुरस्कार संबंदीत परिपत्रकाचो विस्तार
English (97 KB) download Date: 18/12/2023
कार्यालय निवेदन - पुनरावलोकन डी.ए. ६व्या केंद्रीय पगार आयोगा प्रमाण पगार प्रमाण/ग्रेड काडपाचें काम चालू दवरपी केंद्र सरकार आनी केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक
English (202 KB) download Date: 12/12/2023
कार्यालयीन निवेदन - डी.ए.च्या दरांची पुनरावलोकन. ५व्या केंद्रीय पगार आयोगा प्रमाण पगार प्रमाण काडपाचें काम चालू दवरपी केंद्र सरकार आनी केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक
English (225 KB) download Date: 12/12/2023
परिपत्रक - "पंचम ते दशमी वर्गांत शिकपी अनुसुचीत जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजण".
English (100 KB) download Date: 08/12/2023
कार्यालयीन निवेदन - सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर १ जुलय २०२३ सावन मुळाव्या पगाराच्या ४२टक्के वयल्यान ४६टक्के मेरेन कर्तव्य भत्तो वाडोवप
English (1 MB) download Date: 09/11/2023
कार्यालय निवेदन – ३१/१०/२०२४ मेरेन फुडल्या एका वर्सा खातीर सद्याच्या कंत्राटी नेमणूक / आउटसोर्सिंग सेवांचो विस्तार
English (545 KB) download Date: 30/10/2023
परिपत्रक – “राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दीस)” ३१ ऑक्टोबर २०२३
English (870 KB) download Date: 30/10/2023
परिपत्रक – २०२३-२४ शिक्षणीक वर्सा खातीर एसटी विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक उपरांतची शिश्यवृत्ती केंद्रीय प्रायोजीत येवजण
English (378 KB) download Date: 30/10/2023
परिपत्रक – २०२३-२४ शिक्षणीक वर्सा खातीर १०वी आनी ९वी वर्गांतल्या एसटी विद्यार्थ्यां खातीर प्री-मॅट्रीक शिश्यवृत्तीची केंद्रीय प्रायोजीत येवजण
English (331 KB) download Date: 30/10/2023
आदेश - ड्रोन कॅमेरे आनी उडपी बलुनांचो वापर करून अशा खंयच्याय रुपांत हवाई छायाचित्रण आनी व्हिडियोग्राफी आडावप
English (2 MB) download Date: 25/10/2023
परिपत्रक – २५ ऑक्टोबर २०२३ ते १३ नोव्हेंबर २०२३ मेरेन दिवाळी सुटी परतून वेळापत्रक करपा संबंदी
English (515 KB) download Date: 03/10/2023
अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर समान संद धोरण
English (2 MB) download Date: 23/08/2023
आदेश - ममलतदार / संयुक्त ममलतदार / सतर्क अधिकारीच्या कॅडरांत सकयल दिल्ल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी नेमणूक
English (1 MB) download Date: 17/08/2023
परिपत्रक- "मेरी माटी मेरा देश" मोहीम, "आजादी का अमृत महोत्सव" ची एक उपक्रम.
English (220 KB) download Date: 11/08/2023
परिपत्रक - १४ ऑगस्ट, २०२३ दिसा जावपी दुसरें ‘जनता दरबार’ संबंदी
English (367 KB) download Date: 06/07/2023
परिपत्रक - गोंयच्या इन्फो टेक कॉर्पोरेशनान ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पां खातीर गुंतयल्लीं सल्लागार फर्मा, मुळावी बांदावळ आनी तिसऱ्या पक्षाच्या लेखापरीक्षण सेवां खातीर वेव्हार सल्लागार
English (679 KB) download Date: 05/07/2023
कार्यालय निवेदन – सामान्य भविष्य निधी (केंद्रीय सेवा) नेम, 1960 कडेन गोंय सरकार जीपीएफ अटी आनी नेम सुगम करप
English (213 KB) download Date: 24/04/2023
कार्यालय निवेदन – केंद्र सरकाराच्या निवृत्तीवेतनधारकांक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांक मोलादीक आदार दिवप सुदारीत दर 01.01.2023 सावन प्रभावी
English (264 KB) download Date: 24/04/2023
आदेश – श्री प्रसाद लोलायेकर, आयएएस (AGMUT:2014) सरकाराचे सचीव म्हणून नेमणूक
English (377 KB) download Date: 19/04/2023
आदेश – श्री प्रसाद लोलायेकर आयएएस, श्री पोलुमटला अभिषेक आयएएस आनी श्रीमती स्नेहा गिट्टे आयएएस हांकां दिल्ल्या शुल्का संबंदी
English (430 KB) download Date: 19/04/2023
श्री अमरसेन राणे आनी श्री हरीश अडकोणकार हांचे खातीर आदेश – हस्तांतरण आनी पदस्थापन
English (449 KB) download Date: 19/04/2023
आदेश - श्री सुनील आंचीपाका आयएएस, श्री पोलुमटला पी.अभिषेक आयएएस आनी श्रीमती स्नेहा गिट्टे आयएएस हांकां हस्तांतरण आनी पोस्टिंग संबंदी
English (447 kb) download Date: 03/04/2023
Issue Date: 03/04/2023
7/17/2022-PER/939
आदेश - बदली आनी पोस्टिंग डॉ गीता सुरेश नागवेंकर हांचे कडेन संबंदीत
English (413 kb) download Date: 03/04/2023
Issue Date: 03/04/2023
आदेश -कलम 144 सीआर.पी.सी. गांठ कातीच्या रोगा संबंदीं
English (1 MB) download Date: 03/04/2023
परिपत्रक - गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड राज्य सरकाराच्या खात्यां / म्हामंडळांच्या सगळ्या वेबसायटी संबंदीत कार्यावळीं खातीर राज्य नियुक्त एजन्सी म्हूण नेमणूक
English (2 MB) download Date: 27/03/2023
आदेश - मतदान दिसा खातीर प्रतिबंधात्मक आदेश पाळपा खातीर आनी उपवेंचणुके खातीर मेजपा खातीर कलम 144 खाला कलम
English (2 MB) download Date: 23/03/2023
आदेश - उपवेंचणुके खातीर मतदान करचे पयलीं 48 वरां खातीर प्रतिबंधात्मक आदेश पाळपा खातीर कलम 144 खाला कलम
English (2 MB) download Date: 23/03/2023
आदेश - श्री सुनील आंचीपाका, आयएएस (अगमूत:2014) आनी सुश्री श्वेतिका संचन, आयएएस (आगमूत 2014) सरकाराचे सचीव म्हणून नेमणूक
English (459 kb) download Date: 22/03/2023
Issue Date: 21/03/2023
7/27/2022-PER/773
आदेश-संबंदीत पिरायेच्या 60 वर्सां मेरेन सेवा चालू दवरप
English (243 KB) download Date: 15/03/2023
आदेश-परिपक्वपणान निवृत्त जाल्ल्या पेन्शनरां कडल्यान मेळिल्ल्या प्रतिनिधीत्वांची तपासणी करप/सुदारीत करप
English (78 KB) download Date: 15/03/2023
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या निवड ग्रेड अधिकाऱ्यांक वरिश्ठ प्रशासकीय ग्रेड (गट ‘अ’ राजपत्रीत) उपरांत बडटी
English (57 KB) download Date: 13/03/2023
आदेश - वर्साचे सुरवेक, 2023 वर्सा नेमिल्ल्या आनी वेव्हारांत आशिल्ल्या नोटरींची वळेरी
English (1 MB) download Date: 09/03/2023
परिपत्रक - भारत सरकाराचे आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सरवस्त श्री मनोहर पर्रीकार हांची पुण्यतिथि पाळप
English (476 KB) download Date: 08/03/2023
आदेश - श्री पोलुमटला पी. अभिषेक आयएएस आनी श्रीमती स्नेहा गिट्टे आयएएस हांकां दिल्ल्या शुल्का संबंदी
English (421 KB) download Date: 13/02/2023
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या फुडल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी नोकरी
English (881 KB) download Date: 20/01/2023
आदेश - ममलतदार / संयुक्त ममलतदार / सतर्क अधिकारी हांच्या सकयल दिल्ल्या अधिकाऱ्यांचें हस्तांतरण आनी पदस्थापन
English (481 KB) download Date: 20/01/2023
कार्यालय निवेदन - एलटीसी ब्लॉक वर्स 2018-21(विस्तारित) 3 म्हयन्यांच्या काळा खातीर वाडोवप
English (253 KB) download Date: 20/01/2023
आदेश- श्री सुनील पी. मसुरकर हांकां तात्काळ परिणामा सयत बदली आनी अतिरिक्त मुखेल विद्युत अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या
English (434 KB) download Date: 20/01/2023
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या फुडल्या कनिश्ट प्रमाणांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी नोकरी
English (866 KB) download Date: 20/01/2023
आदेश - श्री दिपक एम.बांदेकार हांकां कार्यकारी संपादक गोंय राजपत्र खात्याचो अतिरिक्त प्रभारांतल्यान सुटका
English (100 KB) download Date: 20/01/2023
परिपत्रक - "राष्ट्रीय मतदार दीस" 25 जानेवारी 2023 दिसा मनयतले
English (862 KB) download Date: 20/01/2023
कार्यालयीन निवेदन : वित्तीय वर्सा सामान्य भविष्य निधी(जीपीएफ) च्या सबस्क्रिप्शनाचेर 5 लाख रुपयांची मर्यादा
English (103 KB) download Date: 19/01/2023
सगळ्या राज्य खात्यां खातीर / म्हामंडळां खातीर आनी स्वायत्त संस्थां खातीर G20 लोगो वापरपा संबंदी / प्रदर्शना संबंदी परिपत्रक आनी मार्गदर्शक तत्वां
English (2 MB) download Date: 04/01/2023
कार्यालय निवेदन - वित्तीय वर्सा 2022-23 वर्सा खर्च आनी खजिनो नियंत्रण आदारीत खर्च वेवस्थापनाचे तर्कसंगतीकरण
English (509 KB) download Date: 26/12/2022
परिपत्रक- अकाली निवृत्त कर्मचाऱ्यां संबंदी
English (204 KB) download Date: 26/12/2022
गोंय सरकाराच्या कायदो खात्यांतल्या भौशीक म्हायती अधिकाऱ्यां संबंदी आदेश
English (95 KB) download Date: 21/12/2022
परिपत्रक - भारत सरकाराचे आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रीकार हांची जल्मदीस उत्सव मनयतात
English (458 KB) download Date: 07/12/2022
परिपत्रक - अस्तंत विभागीय परिशदेच्या तेराव्या स्थायी समितीच्या बसके संबंदी
English (522 KB) download Date: 06/12/2022
आदेश -श्री. एम. आर.एम राव आयएएस (एजीएमयूटी:2007) हांकां राज्यपालाक सचिव म्हणून नेमल्यात
English (490 KB) download Date: 30/11/2022
परिपत्रक- निफ्ट अभ्यासक्रमां विशीं एसटी तरणाट्यां मदीं म्हायती मोहीम
English (1 MB) download Date: 21/11/2022
कार्यालयीन निवेदन - 365 दिसां परस चड भुरग्यांच्या संगोपन सुटये खातीर पगाराची गणना
English (948 KB) download Date: 17/11/2022
कार्यालय निवेदन - कंत्राटी तत्वाचेर नेमिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सकयल दिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकारची सुटी दिवप
English (1 MB) download Date: 17/11/2022
परिपत्रक - केंद्रीय प्रायोजीत "पोस्ट मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजणे" खातीर एनएसपीचेर अर्ज करपा खातीर 30/11/2022 मेरेन वेळ वाडोवप
English (411 KB) download Date: 14/11/2022
परिपत्रक - शिक्षणीक वर्सा 2022-23 खातीर केंद्रीय प्रायोजीत "प्री मॅट्रिक शिश्यवृत्ती येवजण" खातीर एनएसपीचेर अर्ज करपा खातीर वेळ वाडोवप
English (519 KB) download Date: 14/11/2022
आदेश - स्थानांतरण आनी पदस्थापन श्री. जोआव बी फर्नांडीस गोंय नागरी सेवेचो कनिश्ट प्रमाण अधिकारी
English (85 KB) download Date: 03/11/2022
आदेश-हस्तांतरण आनी सकयल दिल्ल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक
English (72 KB) download Date: 03/11/2022
परिपत्रक - "माहिती तंत्रज्ञान विभाग" ची नांवां बदलून "माहिती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभाग" जाली
English (876 KB) download Date: 01/11/2022
परिपत्रक - मतदारांच्या फोटो वळखपत्रांक आधारा कडेन जोडपा संबंदी
English (354 KB) download Date: 21/10/2022
परिपत्रक- संगणक आदारीत परिक्षा प्रणालीच्या वेगवेगळ्या सेवांचे सुदारीत दर
English (542 KB) download Date: 20/10/2022
परिपत्रक - गोंय शिश्यवृत्ती पोर्टला संबंदी राज्य प्री मॅट्रीक विशीं सुदारीत
English (80 KB) download Date: 13/10/2022
आज़ादी का अमृत महोत्सव (अकाम) खातीर परिपत्रक - मुद्रांक डिझायन सर्त
English (277 KB) download Date: 11/10/2022
परिपत्रक- सरकारी सर्किट हाऊस, आल्तिन्हो, पणजी हांगा रावपाची वेवस्था.
English (804 KB) download Date: 11/10/2022
आदेश - बेकायदेशीर कार्यावळी (प्रतिरोधक) कायदो,१९६७ (३७, १९६७) चो कलम ३ (१) चो प्रदत्त सत्ता आबकारी बद्दल माहिती
English (1 MB) download Date: 04/10/2022
परिपत्र - "शिक्षा पर्व २०२२"
English (220 KB) download Date: 04/10/2022
आदेश - कलम १४४, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, दक्षिण गोंय जिल्ह्यांतल्या सांगे तालुक्याच्या कोर्तली गांवांत लादलो
English (766 KB) download Date: 04/10/2022
कार्यालय निवेदन - संबंदीत सरकारी खातें / पीएसयू हांची सद्याची कंत्राटी नेमणूक 31/10/2023 मेरेन वाडोवप
English (478 KB) download Date: 30/09/2022
आदेश दिनांक ३०/०९/२०२२ - गोंय नागरी सेवेच्या सकयल दिल्ल्या वरिश्ठ प्रमाणांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापन
English (261 KB) download Date: 30/09/2022
आदेश - काम वाटप अतिरिक्त श्री मेनिनो डिसोझा आयएएस, सचीव (पंचायत) आनी सुश्री स्वेटिका संचन, आयएएस
English (667 KB) download Date: 30/09/2022
परिपत्रक - मेळिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या फायलीं / प्रकरणां / प्रस्ताव / पत्रवेव्हाराच्या बेगीन विलो लावपा संबंदी सगळ्या खात्यां खातीर
English (2 MB) download Date: 29/09/2022
कार्यालय निवेदन - प्रक्रिया सोंपी करपा खातीर स्वता प्रमाणीकरण तरतुदी संबंदी
English (701 KB) download Date: 29/09/2022
परिपत्रक - प्रकल्प वीरगाथा 2.0
English (567 KB) download Date: 28/09/2022
कार्यालय निवेदन - केंद्रीय सेवांनी परिक्षा / पुष्टीकरणाचेर मास्टर परिपत्रक
English (1 MB) download Date: 26/09/2022
परिपत्रक - बी.आर्क / एम.आर्क (वास्तुशिल्प मंडळ) प्रवेशाची तारीख वाडोवपा संबंदी
English (716 KB) download Date: 26/09/2022
परिपत्रक - कॅयक मालकांनी जिवीत वाचवपी तंत्र प्रमाणपत्र सादर करप
English (2 MB) download Date: 26/09/2022
आदेश - श्री प्रसिध्द प्रकाश नायक हांचे कडेन येरादारी, उद्देग, पंचायत आनी प्रोटोकल मंत्री हांचे कडेन अवर सचिवाचो प्रभार आसतलो
English (112 KB) download Date: 19/09/2022
परिपत्रक - "विद्यार्थी विज्ञान मंथन" बाबत
English (15 MB) download Date: 19/09/2022
आदेश - श्री संजीत रोड्रिगस आयएएस , सचीव (हावसिंग) हांकां खाशेलो सचीव (गृह / कार्मिक) चोय प्रभार घेवपाचो
English (60 KB) download Date: 15/09/2022
आदेश - गोंय पुलीस सेवेच्या वरिश्ठ स्केल अधिकाऱ्यां कडेन सकयल दिल्ल्या कनिश्ट पांवड्याच्या अधिकाऱ्यांक बडटी दिवप (गट 'अ' राजपत्रित)
English (977 KB) download Date: 29/08/2022
आदेश - श्री प्रकाश एल पै, कार्यकारी अभियंतो - पीडब्ल्यूडी हांकां सेवांत विस्तारांत अनुदान
English (1 MB) download Date: 29/08/2022
आदेश – श्री राहुल सी. देसाय आनी श्री कृष्ण गौन्स हांची बदली आनी पदस्थापन
English (444 KB) download Date: 29/08/2022
आदेश - राज्यांतल्या स्टार्ट- अप आनी आयटी उद्देगांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर म्हायती तंत्रज्ञान सल्लागार मंडळ
English (721 KB) download Date: 14/07/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या कनिश्ट प्रमाणांतल्या अधिकाऱ्यांक पाळो दिवपाचो अतिरिक्त शुल्क प्रशिक्षण आनी धारण करपा खातीर अधिकारी तयार केले
English (2 MB) download Date: 11/07/2022
आदेश - श्री ए.अश्विन चंद्रू, आयएएस (एजीएमयूटी : 2019) हांची पदस्थापना संबंदी
English (447 KB) download Date: 11/07/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या सकयल दिल्ल्या उल्लेख केल्ल्या वरिश्ठ प्रमाणांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापन
English (920 KB) download Date: 30/06/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या सकयल दिल्ल्या उल्लेख केल्ल्या कनिश्ट प्रमाणांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी नेमणूक
English (1 MB) download Date: 30/06/2022
आदेश - नोंदणी खात्यांत पयलो अपील प्राधिकरण म्हूण सकयल दिल्ल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या
English (636 KB) download Date: 29/06/2022
कार्यालय निवेदन- नोंदणी विभागांत आरटीआय कायदो 2005 च्या कलम 5 खाला पयलो अपील प्राधिकरण (राज्य निबंधक-सह-नोटरी सेवा मुखेल)
English (594 KB) download Date: 29/06/2022
आदेश - बदली आनी पदस्थापन श्रीमती एस. सोनिया सिद्धेश हळणकार आनी श्रीमती एस. श्राधा सुभाष भोबे, नागरी निबंधक-सह-उपनिबंधक
English (596 KB) download Date: 29/06/2022
आदेश- श्री. दिपक एम. बांदेकार हांकां गोवा गॅझेटीअर विभागांत अभिलेखागार आनी पुरातत्व संचालकाचे अतिरिक्त प्रभार आनी कार्यकारी संपादक प्रभार आसतले
English (110 KB) download Date: 29/06/2022
"पावसाळ्या दरम्यान बोटींक ढापुन दवरचें" संबंदी बंदर कप्तान खात्याचे परिपत्रक
English (222 KB) download Date: 29/06/2022
आदेश - श्री संजय गिहार, आयएएस सचिव (कला आनी संस्कृती) राज्य प्रशासना कडल्यान आदेश मुक्त करप. ३०/०६/२०२२ ह्या दिसा जाली
English (115 KB) download Date: 28/06/2022
आदेश - तात्काळ प्रभावीपणान सकयल दिल्ल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापन
English (756 KB) download Date: 22/06/2022
परिपत्रक - अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या हक्कां खातीर ऑनलायन म्हायती आनी सेवां खातीर सुलभताय मार्गदर्शक तत्वां कायदो (आरपीडब्ल्यूडी कायदो), २०१६
English (335 KB) download Date: 22/06/2022
आदेश- श्री ए.अश्विन चंद्रू, आयएएस (एजीएमयूटी:२०१९) २६/०५/२०२२ दिसासांन गोंय राज्य प्रशासनांत सामील जाल्यात(बी.एन.)
English (395 KB) download Date: 20/06/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवेच्या फालोइंग वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापना तात्काळ प्रभावीपणान
English (997 KB) download Date: 17/06/2022
आदेश - श्रीमती नेहा नायक पनवेलकर आनी श्री. सुधीर एस केरकार हांची बदली
English (691 KB) download Date: 15/06/2022
परिपत्रक - गोंय भूंय महसूल संहिता 1968 खाला ममलतदाराचे अधिकार दिल्ल्या नोंदणी अधिकाऱ्यांक अधिसुचोवणी संदर्भा सयत
English (407 KB) download Date: 14/06/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवांचे फॉलोइंग वरिश्ठ स्केल अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापन
English (1 MB) download Date: 13/06/2022
आदेश - लेखा संचालनालयाच्या सामान्य लेखा संवर्गा खाला एएओ सकयल दिल्ले हे वरवीं हस्तांतरीत केल्यात आनी खात्यांत पोस्ट केल्यात
English (973 KB) download Date: 08/06/2022
आदेश - श्री संजीव एम. गडकर, आयएएस आनी श्री मायकल डिसोझा , आयएएस हांचें हस्तांतरण आनी पदस्थापन
English (531 KB) download Date: 17/05/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवांच्या सकयल दिल्ल्या उल्लेख केल्ल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापन
English (223 KB) download Date: 17/05/2022
खात्यां संबंदीत कामाच्या विलो लावपा खातीर आदेश पाळपी सचीवांक लिंक सचीव म्हणून नेमतात
English (1 MB) download Date: 12/05/2022
आदेश - डॉ. तारिक थॉमस आयएएस , श्री हेमंत कुमार आयएएस आनी श्रीमती. वंदना राव आयएएस हांका राज्य सरकारच्या कामाच्या प्रशासनातून तारीख १३/०५/२०२२ पासून मुक्त करपाचो आदेश
English (547 KB) download Date: 10/05/2022
- Submission Last Date: 27/05/2022
आदेश - श्रीमती रुचिका कात्याल, आयएएस, श्रीमती. स्वेतिका सचान, आयएएस, श्री मायकेल डिसोझा, आयएएस आनी सुश्री ज्योती कुमारी, IAS हांची कामाची बदली आनी नियुक्ती.
English (881 KB) download Date: 10/05/2022
आदेश - गोंय नागरी सेवेत आशिल्ल्या उल्लेखित कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांची बदली
English (164 KB) download Date: 20/04/2022
आदेश - श्री दिपक देसाई हांची कारागीर प्रशिक्षण खात्यान संचालक म्हणून बदली
English (61 KB) download Date: 20/04/2022
आदेश - श्री प्रसाद लोलयेकर, आय.ए.एस गोंय खेळां प्राधिकरण खात्याचे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त
English (103 KB) download Date: 20/04/2022
आदेश - तारीख ०७/०३/२०२२ दरम्यान दिल्ल्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम हांचेर निर्बंध लागू
English (784 KB) download Date: 07/03/2022
परिपत्रक - दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत
English (373 KB) download Date: 05/03/2022
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत
English (618 KB) download Date: 04/03/2022
परिपत्रक - शैक्षणिक वर्स २०२२-२३ खातीर शैक्षणिक मुदत आनी सुट्टी बद्दल आदेश
English (205 KB) download Date: 04/03/2022
आदेश - श्री. जे. अशोक कुमार, आयएएस, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव हांका गोंय राज्य प्रशासनाकडून दिलासा दिला
English (414 KB) download Date: 01/03/2022
परिपत्रक - शाळा परत सुरू करण्याबाबत आनी आदेश पालन करपाखातीर सूचना
English (623 KB) download Date: 18/02/2022
आदेश - श्री रमेश वर्मा, आयएस हांची गोंय सरकारान सचिव म्हणून नियुक्ती आनी तें उल्लेख केल्ले खातें सामळतले
English (866 KB) download Date: 17/02/2022
परिपत्रक - २१/०२/२०२२ तारखेच्यान कक्षा एक तें बारावी पर्यंत शैक्षणिक संस्था सुरु करपाचो आदेश
English (88 KB) download Date: 17/02/2022
आदेश - श्री. संजय कुमार, आयएएस , सचिव (महसूल) हांका गोंय राज्य प्रशासनाकडून दिलासा
English (777 KB) download Date: 02/02/2022
आदेश - श्री ब्रिजेश मणेरकर हांच्या आनी श्री महादेव अरौंडेकरचे अतिरिक्त कार्यभार नियुक्तीबाबत
English (718 KB) download Date: 02/02/2022
आदेश - श्री पुनीत कुमार गोयल, आयएस हांका गोंय राज्यात मुख्य सचिवपदी नियुक्ती
English (1 MB) download Date: 02/02/2022
परिपत्रक - आदरणीय राज्यपालांच्या २०२२ वर्साच्या अभिभाषणाखातीर साहित्य बद्दल
English (145 KB) download Date: 31/01/2022
आदेश - फुडलो आदेश येईपर्यंत उल्लेख केल्ल्या उपक्रम / कार्यक्रमचेर कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधित केल्या
English (946 KB) download Date: 31/01/2022
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत
English (371KB) download Date: 28/01/2022
आदेश - केंद्रिय गृह मंत्रालय चो कोविड प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन सुनिश्चित करपा खातीर आदेश तारीख : २७/०१/२०२२
English (691 KB) download Date: 27/01/2022
परिपत्रक - १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत गोंयांत आशिल्ली सगळी शैक्षणिक संस्था बंद आसतली
English (528 KB) download Date: 25/01/2022
आदेश व्यतिरिक्त - उल्लेख केल्ल्या उपक्रम / कार्यक्रमचेर कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधित केल्या
English (441 KB) download Date: 24/01/2022
आदेश - फुडलो आदेश येईपर्यंत उल्लेख केल्ल्या उपक्रम / कार्यक्रमचेर कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधित केल्या
English (1 MB) download Date: 23/01/2022
आदेश - गोंय सरकार कडल्यान फुडलो आदेश येईपर्यंत उल्लेख केल्ल्या उपक्रम / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम निर्बंध केल्या
English (161 KB) download Date: 23/01/2022
आदेश - फुडलो आदेश येईपर्यंत उल्लेख केल्ल्या उपक्रम / कार्यक्रमचेर कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधित केल्या
English (923KB) download Date: 21/01/2022
परिपत्रक - कटोर पालनाखातीर वॉटरस्पोर्ट्स बोटीसह नोंदणीखातीर दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्त्वे/सूचना
English (302 KB) download Date: 21/01/2022
परिपत्रक - "मुखेल वेंचणूक अधिकारीक बरेयात" अशी स्पर्धा आयोजित केल्या
English (228 KB) download Date: 18/01/2022
परिपत्रक - वेगवेगळ्या सरकारी मंडळ / स्वायत्त संस्था च्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार संबंधित
English (591 KB) download Date: 17/01/2022
आदेश - श्रीमती. वंदना राव, आयएस (एजीएमयूटी: २०१५) हांका विभाग प्रभार आनी श्री. हेमंत कुमार, आयएस (एजीएमयूटी: २०१३) हांका अतिरिक्त शुल्क
English (700 KB) download Date: 17/01/2022
कार्यालय न्यायपत्र - राज्य सरकारी विभागाच्या सरकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांखातीर कठोर तरेन पळोवपाक मार्गदर्शक तत्त्वे
English (677 KB) download Date: 17/01/2022
आदेश - आदर्श आचारसंहितेशी संबंधित प्रस्तावांखातीर स्क्रीनिंग समितीबाबत
English (762 KB) download Date: 14/01/2022
परिपत्रक - सामान्य आनी व्यावसायिक कार्यक्रमांच्या पदवी खातीर "ऑफलाइन परीक्षा फुढे धुकल्ल्या"
English (498 KB) download Date: 14/01/2022
Issue Date: 13/01/2022
GU/Exam Div/2022/158
परिपत्रक - सेमिस्टरच्या शेवटच्या परीक्षेत बसपाक मेळना त्या विद्यार्थ्यांक विशेष परीक्षा आयोजित केल्ली जातली
English (411 KB) download Date: 14/01/2022
Issue Date: 13/01/2022
GU/Exam Div/2022/157
परिपत्रक - परीक्षेत बसपाक मेळना त्या विद्यार्थ्यांक विशेष परीक्षा आयोजित केल्ली जातली
English (523 KB) download Date: 14/01/2022
Issue Date: 12/01/2022
GU/Exam Div/2022/156
परिपत्रक - पूर्वप्राथमिक मदतनीसांना शासनाच्या मंजुरीबाबत सरकार कडल्यान आदेश
English (483KB) download Date: 05/01/2022
आदेश - ०५/०१/२०२० पासून गोंय राज्यातल्यान कर्नाटक राज्यात प्रवेश करपा खातीर आरटीपीसीआर चाचणी हि गरजेची आसतली
English (170 KB) download Date: 05/01/2022
परिपत्रक - सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक आनी आदर्श आचारसंहितेबाबत सगळ्या संस्थांनाक सूचना
English (458KB) download Date: 05/01/2022
परिपत्रक - सातवी तें बारावी पर्यंत भुरग्यांखातीर उपस्तित चालू आशिल्ली शाळा कोविदक लागून थोडे दिस बंद दवरपाचे असो आदेश
English (451KB) download Date: 05/01/2022
परिपत्रक - १५ तें १८ वर्स आशिल्ल्या भुरग्यांखातीर कोविद-१९ ची लसीकरण खातीर सूचना
English (597 KB) download Date: 05/01/2022
कार्यालय न्यायपत्रक - गोंय सरकारच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांक संगणकासह तंत्रज्ञान येवजण
English (367 KB) download Date: 04/01/2022
आदेश - गोंय सरकार कडल्यान फुडलो आदेश येईपर्यंत उल्लेख केल्ल्या उपक्रम / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम निर्बंध केल्या
English (2 MB) download Date: 29/12/2021
कोविद प्रतिबंधात्मक उपाय दवरपा खातीर केंद्रीय गृह मंत्रालयचो आदेश तारीख : २७/१२/२०२१
English  download Date: 27/12/2021
आदेश - श्री विनेश आर्लेंकर हांका गोंय राज्य अल्पसंख्याक वित्त आनी विकास महामंडळ हाजी अतिरिक्त काम दिला
English (468 KB) download Date: 20/12/2021
परिपत्रक - गोंय विधानसभेच्या २०२२ खातीर सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत
English (200 KB) download Date: 19/12/2021
परिपत्रक - पीयसएफ आनी वेगळे स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाखातीर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (49 KB) download Date: 17/12/2021
गोय राज्य कोऑपरेटिव्ह बँक लि. आनी बिचोलिम अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लि. संदर्भात परिपत्रकाची परिशिष्ट.
English (188 KB) download Date: 17/12/2021
Issue Date: 04/12/2019
No. 6/ 47 / 2019 - Fin(DMU) / 199
परिपत्रक - गोय राज्य सहकारी बँक लि. आनी बिचोलिम अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लि. बाबत.
English (417 KB) download Date: 17/12/2021
Issue Date: 10/07/2020
No. 6/ 47 / 2019 / Fin(DMU) / 1529
परिपत्रक - सुधारित वेतन रचनेची अंमलबजावणी
English (1 MB) download Date: 17/12/2021
Issue Date: 27/11/2017
No. 9/1/2010-Fin(DMU) / 39
परिपत्रक - सार्वजनिक उपक्रम (पीएससी ) आनी इतर स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाखातर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (234 KB) download Date: 17/12/2021
Issue Date: 20/10/2014
No. 2-4-2011-Fin(DMU)
परिपत्रक - सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आनी इतर स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाखातर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (420 KB) download Date: 17/12/2021
Issue Date: 16/04/2020
No. 6/ 47 / 2019 - Fin(DMU)
परिपत्रक - सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आनी इतर स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाखातर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (215KB) download Date: 17/12/2021
Issue Date: 17/06/2021
No. 6/ 47 / 2019 - Fin(DMU) / 340
आदेश - श्री कबीर शिरगावकर आनी जीसीएसचे श्री क्लेन मडेरिया हांची बदली आनी पोस्टिंग
English (184 KB) download Date: 15/12/2021
Issue Date: 01/12/2021
5/1/2018-PER/3112
आदेश -कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी अधिकार्‍यांची ज्येष्ठता अंतिम केली
English (1 MB) download Date: 15/12/2021
Issue Date: 14/12/2021
File no: 6/4/2020-PER/3206
आदेश - गोय सरकाराक विशेष निधी व्यवस्थापकीय समितीची पुनर्नियुक्ती आनी पुनर्गठन केले
English (1 MB) download Date: 15/12/2021
Issue Date: 25/11/2019
15/1/87-HD/3150
आदेश- वित्त समिती
English (667 KB) download Date: 15/12/2021
Issue Date: 24/04/2020
17/5/2010-HD(G)/DSW/983
शिक्षण खात्यानं "एलडीसी" पदांच्या भरतीबाबत परिपत्रकाची शुद्धीपत्र
English (268 KB) download Date: 14/12/2021
परिपत्रक - आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत पोस्ट कार्ड मोहीम
English (417 KB) download Date: 08/12/2021
Issue Date: 08/12/2021
SCERT/Acad/ AKAM/ 923/ 2021/ 3780
०८ डिसेंबर २०२१ सार्वजनिक सुट्टी आनी २०२२ खातीर विशेष सुटयो
English (1 MB) download Date: 08/12/2021
Issue Date: 06/12/2021
Acad/P.Holiday/Term&Vac/2021-22/2482
परिपत्रक- भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाच्या 7व्या आवृत्तीबाबत
English (500 KB) download Date: 08/12/2021
Issue Date: 01/12/2021
Acad/Cir/146/Misc/2021/2452
आदेश - श्री अरुण कुमार मिश्रा, आयएएस हांका अतिरिक्त विभाग सांबाळपा खातीर आदेश
English (486 KB) download Date: 01/12/2021
आदेश - मामलतदार / अदिरिक्त मामलतदार / अदिरिक्त संचालक नागरी पुरवण ह्या श्रेणी असशिल्या अधिकाऱ्यांचो परिक्षेचो निकाल
English (903 KB) download Date: 01/12/2021
आदेश- गोंय नागरी सेवेच्या अंतर्गत कनिष्ठ अधिकाऱ्याची बदली आनी पदस्थापना
English (102 KB) download Date: 30/11/2021
आदेश - आयएएस आनी गोंय नागरी सेवात आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांची बदली आनी नेमणुक
English (237 KB) download Date: 29/11/2021
आदेश - विभागीय निवड समिती आनी विभागीय पदोन्नती समिती सचिवालय भायले सरकारी विभागातल्या गट क पदांबाबत
English (94 KB) download Date: 29/11/2021
परिपत्रक - गोंयांत शिक्षण संचालक अंतर्गत आशिल्ल्या सगळ्या शाळांत वर्ग परत सुरु करपाच्या निमतान कडक आदेश
English (380 KB) download Date: 26/11/2021
परिपत्रकं - VII तें VIII खातीर शाळा परत सुरू करपा खातीर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (790 KB) download Date: 23/11/2021
आदेश - उल्लेख केल्ल्या मामलतदार / संयुक्त मामलतदार / सहाय्यक संचालक नागरी पुरवण हांची बदली
English (310 KB) download Date: 09/11/2021
आदेश - ज्योती कुमारी आयएफयस हांका उपजिल्हाधिकारी (दक्षिण - I) आनी उपजिल्हाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार (दक्षिण - II) दिला
English (101 KB) download Date: 03/11/2021
आदेश - श्री दिनेश कनान आयएफयस हांका वनसंरक्षक (संवर्धन) हो पद दिला
English (96 KB) download Date: 03/11/2021
दिवाणी न्यायाधीशांचे, कनिष्ठ विभाग आनी जे.यम.एफ.सी 'ई' आनी 'एफ' चे न्यायालयच्या पत्त्या बदल परिपत्रक
English (621 KB) download Date: 30/10/2021
परिपत्रकं - ३१ ऑक्टोबर दिसा "राष्ट्रीय एकता दिवस"
English (929 KB ) download Date: 29/10/2021
आदेश - गोंय नागरी सेवेतील उल्लेख केल्ल्या कनिष्ठ श्रेणी अधिकार्‍यांची बदली आनी पदस्थापना
English (211 KB) download Date: 27/10/2021
परिपत्रक-डिजिटल स्वाक्षरी केल्ल्या किंवा संगणकाद्वारे तयार केल्ल्या रेकॉर्ड ऑफ राइट्स आनी सर्वे प्लॅन
English (333 KB) download Date: 14/10/2021
आदेश -चुकीच्या सबमिशनबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांक वसुली /जादा देय माफी
English (603 KB) download Date: 22/09/2021
Issue Date: 08/09/2021
No.8/4/2021-Fin(R&C)/1854
परिपत्रक-लोगो डिझाईन आनी टॅगलाईन स्पर्धा
English (435 KB) download Date: 21/09/2021
Issue Date: 21/09/2021
No: SCERT / Acad / Revision / Syllabus / 892 / 2021 / 3202
आदेश -उल्लेख केल्ल्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम कोविड -१९ खातीर फुडलो आदेश येपर्यंत प्रतिबंधित आसतली
English (162 KB) download Date: 19/09/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १९ सप्टेंबर पर्यंत
English (1 MB) download Date: 14/09/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १३ सप्टेंबर पर्यंत
English (660 KB) download Date: 06/09/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात काणकोण हांगा मायक्रो आनी बफर कंटेनमेंट अशे जाहीर केला
English (858 KB) download Date: 06/09/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात काणकोण हांगा मायक्रो आनी बफर कंटेनमेंट अशे जाहीर केला
English (892 KB) download Date: 06/09/2021
गोयं राज्यांत दोनूय लसीकरण जाल्ल्या लोकांक प्रवेशाबाबत आदेश
कोंकणी (1 MB) download Date: 03/09/2021
परिपत्रक-"आझादी का अमृत महोत्सव" मनोवपा खातीर
English (317 KB) download Date: 30/08/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी ६ सप्टेंबर पर्यंत
English (548 KB) download Date: 29/08/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी ६ सप्टेंबर पर्यंत
English (103 KB) download Date: 29/08/2021
आदेश - 30 ऑगस्ट परेन कर्फ्यू वाढयलो - उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल गोष्टींचेर काटेकोर पालन करपाक प्रतिबंध, निषेध आनी सल्लो
कोंकणी (2 MB) download Date: 22/08/2021
No.8/8/2021/MAG/L&O/Vol-II/1762
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी २३ ऑगस्ट पर्यंत
English (2 MB) download Date: 16/08/2021
कार्यालय न्यायपत्र - राज्य सरकार विभाग आनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या अनुपालनाखातीर सूचना/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्या
English (751 KB) download Date: 09/08/2021
परिपत्रक - शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२१ खातीर पाठ्यपुस्तकांची यादी
English (1 MB) download Date: 04/08/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात सालेरी,कोला, काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट "न्ही" जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 03/08/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात सालेरी,कोला, काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट अशे जाहीर केला
English (999 KB) download Date: 03/08/2021
परिपत्रक - गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत न्यू इंडिया @75 च्या अंमलबजावणीखातीर राज्यस्तरीय समिती
कोंकणी (2 MB) download Date: 03/08/2021
आदेश - श्री भूषण के. सावईकर हांची शिक्षण संचालनालयाच्या संचालकपदी नियुक्ती
English (1 MB) download Date: 03/08/2021
परिपत्रक - हॉटेल उद्योगाचा राष्ट्रीय एकात्मता डेटाबेस
कोंकणी (697 KB) download Date: 03/08/2021
आदेश - 9 ऑगस्ट परेन कर्फ्यू वाढयलो - उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल गोष्टींचेर पालन करपाक प्रतिबंध, निषेध आनी सल्लो
कोंकणी (2 MB) download Date: 01/08/2021
Issue Date: 01/08/2021
No.8/8/2021/MAG/L&O/Vol-II/1609
केंद्र गृह मंत्रालय चो आदेश तारीख : २८/०७/२०२१ कोविड-१९ चे कंटेन्टमेंटखातीर
English (152 KB) download Date: 30/07/2021
केंद्र गृह मंत्रालय चो आदेश तारीख : २८/०७/२०२१ बद्दल सगळ्या राज्याच्या मुख्य सचिवक केंद्र सरकारं कडल्यान पत्र
English (398 KB) download Date: 30/07/2021
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या न्यायालयांच्या नियमित कार्याबाबत
English (626 KB) download Date: 30/07/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी २ ऑगस्ट पर्यंत
English (886 KB) download Date: 27/07/2021
परिपत्रक - इयत्ता अकरावीनं विज्ञान प्रवाह प्रवेशाबाबत
English (495 KB) download Date: 20/07/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी २६ जुलै पर्यंत
English (2MB) download Date: 18/07/2021
आदेश - २६ जुलै परेन कर्फ्यू वाढयलो - उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल गोष्टींचेर पालन करपाक प्रतिबंध, निषेध आनी सल्लो
कोंकणी (867KB) download Date: 18/07/2021
Issue Date: 18/07/2021
No.37/19/2020/L&O/MAG/7842
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात लोलिएम काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 15/07/2021
आदेश-११ जुलै २०२१ च्यान पर्यटकांक / प्रवाशांक आंतरराज्यीय हालचालींखातर
English (1MB) download Date: 14/07/2021
शुद्धीकरण-लोकांच्या आंतरराज्यीय हालचाली खातीर तारीख ११/०७/२०२१
English (1MB) download Date: 14/07/2021
आदेश -दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात मूडचेली, अगोंड काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 14/07/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन आनी बफर झोन अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 14/07/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १९ जुलै पर्यंत
English (1 MB) download Date: 11/07/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १९ जुलै पर्यंत
English (777 KB) download Date: 11/07/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात मस्तीमोल काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 06/07/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात अगोंड काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन आनी बफर झोन अशे जाहीर केला
English (970 KB) download Date: 06/07/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १२ जुलै पर्यंत
English (918 KB) download Date: 04/07/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १२ जुलै पर्यंत
English (2 MB) download Date: 04/07/2021
केंद्र गृह मंत्रालय चो आदेश तारीख : २९/०६/२०२१ कोविड-१९ चे कंटेन्टमेंटखातीर
English (857 KB) download Date: 02/07/2021
केंद्र गृह मंत्रालय चो आदेश तारीख : २९/०६/२०२१ बद्दल सगळ्या राज्याच्या मुख्य सचिवक केंद्र सरकारं कडल्यान पत्र
English (1 MB) download Date: 02/07/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी ५ जुलै पर्यंत
कोंकणी (2 MB) download Date: 28/06/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी ५ जुलै पर्यंत
कोंकणी (2 MB) download Date: 28/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत पणसळी, वानशे, लोटलेय हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 24/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत काणकोण हांगा गांवडोंगरे आनी अगोंडा हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 24/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत कोटा , केप्या हांगा दत्ता मेन्शेन बिल्डिंग हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 24/06/2021
आदेश-गोंय नागरी सेवेंतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांखातीर शासनान बदली आदेश जारी केले
English (856 KB) download Date: 23/06/2021
आदेश - गोंय नागरी सेवेंतल्या दिल्या अधिकाऱ्यांखातीर शासनान बदली आदेश जारी केले
English (63 KB) download Date: 23/06/2021
आदेश - २८ जून परेन कर्फ्यू वाढयलो - उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल गोष्टींचेर पालन करपाक प्रतिबंध, निषेध आनी सल्लो
कोंकणी (423 KB) download Date: 20/06/2021
Issue Date: 20/06/2021
No.8/8/2021/MAG/L&O/Vol-II/1344
परिपत्रक - अपंग आनी गर्भवती बायलांनी सरकारी विभागात कामाक सध्या ह्या कोविदच्या परिस्तिथीत येवचे न्ही आनी तांच्यांनी घराकडल्यान काम करचे
English (348 KB) download Date: 18/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत शेलर काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 18/06/2021
दहावीच्या परीक्षा चो (एसएससी) निकाल २०२१ काडपाखातीर टॅब्युलेशन करपा खातीर एसओपी
English (326 KB) download Date: 17/06/2021
परिपत्रक-२१ जून २०२१ च्यान ऑनलाईन सुरु
English (942 KB) download Date: 17/06/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी २१ जून पर्यंत
English (413 KB) download Date: 15/06/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यातील कलम १४४ लागू आसल्यान आदेशात दिल्ल्या सल्लागारचेर कठोर अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी २१ जून पर्यंत
English (2 MB) download Date: 14/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत विठ्ठलामोडं ,केप्या हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अशे जाहीर केला
English (990 KB) download Date: 14/06/2021
दक्षिण गोंय जिल्होधिकाऱ्याचो कर्फ्यू एक्सटेंशनचे ०६/०६/२०२१ दिसा आदेश जारी केल्ल्या स्पर्धात्मक परिक्षा आनी शिक्षण सुरू करपाक परवानगी.
English (1 MB) download Date: 09/06/2021
आदेश - कलम १४४ लागू आशिल्ली तारीख वाढेल्ल्या दरम्यान दक्षिण गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध आसतले
English (765 KB) download Date: 06/06/2021
आदेश - कलम १४४ लागू आशिल्ली तारीख वाढेल्ल्या दरम्यान उत्तर गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध आसतले
English (2 MB) download Date: 06/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिवानबाग, अगोंदा, कॅनाकोना
कोंकणी (2 MB) download Date: 04/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत , मुंडवेल, समोर. केटीसी बस स्टँड, वास्को-दा-गामा
कोंकणी (1 MB) download Date: 04/06/2021
परिपत्रक - महाविद्यालय / विद्यापीठ कार्यालय कर्मचारी ७ जून २०२१ पासून त्यांच्या संबंधित कार्यालत उपस्थित आसपाचो आदेश
English (645 KB) download Date: 04/06/2021
आदेश - मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल कोविड-१९ खातीर हॉस्पिटल, म्हणून समर्पित केला .
English (730 KB) download Date: 02/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत सुंदरम बिल्डिंग, विद्यानगर, मडगांव हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अशे जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 02/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत घर क्र १०४ केपेमवाद पाटणे आनी घर क्र १९/२ गावंडोंगरी काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (2 MB) download Date: 02/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत सातोरली,गावंडोंगरे , काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन "न्ही" अशे जाहीर केला
English (2 MB) download Date: 02/06/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दत्ता मेन्शेन बिल्डिंग, कोटो , केप्या हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अशे जाहीर केला
English (838 KB) download Date: 01/06/2021
परिपत्रक - दहावीच्या बोर्ड परीक्षा २०२१ गुणांच्या टॅब्युलेशन आनी अकरावीक प्रवेश करपा परीक्षा चो अभ्यासक्रम तयार करपा खातीर पॉलिसीचे कागदपत्र
English (2 MB) download Date: 01/06/2021
आदेश तारीख : २९/०५/२०२१ - कलम १४४ परत जारी केल्यानं दक्षिण गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध लागू
English (2 MB) download Date: 31/05/2021
तारीख १५/०६/२०२१ पर्यंत राज्य शासन विभाग, निमसरकारी आनी बाकीच्या संस्थांचे काटेकोर अनुपालन करपाखातीर सुचना आनी मार्गदर्शक तत्वे
English (467 KB) download Date: 31/05/2021
परिपत्रक - २०२१ ची एसएससी परीक्षा रद्द करण्याबाबत
English (73 KB) download Date: 28/05/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. C4/1, वैभव अपार्टमेंट, दावोरली , साश्टी हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हणून जाहीर केला
English (2 MB) download Date: 28/05/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत सामुदायिक आरोग्य केंद्र चा फाटल्यान , शेलार , काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला
English (957 KB) download Date: 28/05/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत पाळोळे काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला
English (831 KB) download Date: 28/05/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. १९७ ,देसोनाईक वाडो , ऑर्ली , साश्टी हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हणून जाहीर केला
English (264 KB) download Date: 28/05/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले सोंशे ,कुरतोरी , साश्टी हांगा आशिल्ली घरा मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हणून जाहीर केला
English (2 MB) download Date: 28/05/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. २६४ माळभात , मडगांव मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हणून जाहीर केला
English (2 MB) download Date: 28/05/2021
आदेश -दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. 534 डायलगोना, तळावले ,नावेली हांचे घर मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (350 KB) download Date: 27/05/2021
आदेश -दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. 97/B काणकोण, निराकर किंडलेच्या फाटल्यान हांचे घर मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (2 MB) download Date: 27/05/2021
आदेश -दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. 50D पोकवाडो, बेतालबाटी ,साल्सेट हांचे घर मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (327 KB) download Date: 27/05/2021
आदेश -दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र.193/B ओसीउलि, बोरसुले, कुयेलीं ,कान्सावळें हांचे घर मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (292 KB) download Date: 27/05/2021
आदेश -दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले काणकोणच्या तारिर, मंगण , पान्येफोंड, डुप्यामोल, शिरीस्थल हांगची घरां मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (2 MB) download Date: 27/05/2021
आदेश - सामुदायिक आरोग्य केंद्र, वाळपई हें गोंय राज्यानं कोविद-१९ खातीर रुग्णालय म्हणून जाहीर केला
English (474 KB) download Date: 26/05/2021
दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतल्या काणकोण शारांतल्या वेगवेगळ्या गावांनी आशिल्ली घरां मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
English (1 MB) download Date: 25/05/2021
दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतल्या सांगें शारांतल्या वेगवेगळ्या गावांनी आशिल्ली घरां मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
English (1 MB) download Date: 25/05/2021
दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. 197 डेसो नाईक वार्ड,ऑरलीम, सालसेट हांचे घर मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (748 KB) download Date: 25/05/2021
दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतले घर क्र. जी 10 ,मुरीदा,फातोर्डे हांचे घर मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही म्हूण जाहीर
कोंकणी (653 KB) download Date: 25/05/2021
आदेश -दक्षीण गोय जिल्ह्यात केप्यातले अंबाउलीम, झेल्डेम, सिरवोई गावांत मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही अशे जाहीर केला
English (827 KB) download Date: 24/05/2021
आदेश - पावसाळ्या दरम्यान ह्या आदेशात दिल्ल्या सगळ्या प्रकारच्या रस्त्यांची खोदाई आनी दुरुस्ती करपाची बंदी
English (159 KB) download Date: 24/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू तारीख : २२/०५/२०२१ परत जारी केल्यानं उत्तर गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध
English (171 KB) download Date: 24/05/2021
आदेश - दक्षीण गोय जिल्ह्यातील शिरोडा मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही असो जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 22/05/2021
आदेश -दक्षीण गोय जिल्ह्यानं ग्रामपंचायत पंचवाडी, फोडा हांच्या कार्यक्षेत्रान मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही असो जाहीर केला
English (2 MB) download Date: 22/05/2021
आदेश -दक्षीण गोय जिल्ह्यानं केरी, रिव्होना, सांगुईम मायक्रो कंटेनमेंट झोन न्ही असो जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 22/05/2021
आदेश -उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम हांचेर निर्बंध / निर्बंध जारी
कोंकणी (1 MB) download Date: 18/05/2021
Issue Date: 12/05/2021
No.50-32/Coll(N)/DMC/T.P./2020-21/701
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात, मार्केअर फार्म, मुगोली, सांग्या हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अधिसूचित केला
English (1 MB) download Date: 14/05/2021
आदेश - गोंयांत प्रवेश करता ते प्रवाशांच्या हालचालीबद्दल लक्ष दवरपाखातीर फ्लाइंग स्कॉड
English (1 MB) download Date: 14/05/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात, काणकोणा हांगा मायक्रो कंटेनमेंट आनी बफर झोन अधिसूचित केला
English (1016 KB) download Date: 14/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू तारीख : ११/०५/२०२१ परत जारी केल्यानं दक्षिण गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध
English (2 MB) download Date: 12/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू तारीख : ११/०५/२०२१ परत जारी केल्यानं उत्तर गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध
English (3 MB) download Date: 12/05/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात , काणकोण ,पाळोळें,कुरेम, घर क्र १९ हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अधिसूचित केला
English (1 MB) download Date: 12/05/2021
आदेश तारीख : ११/०५/२०२१ परत जारी - दक्षिण गोंय जिल्ल्यातल्यान गोंयांत प्रवेश करपी लोकांखातीर निर्बंधाबाबत
English (1 MB) download Date: 12/05/2021
आदेश तारीख : ११/०५/२०२१ परत जारी - उत्तर गोंय जिल्ल्यातल्यान गोंयांत प्रवेश करपी लोकांखातीर निर्बंधाबाबत
English (1 MB) download Date: 12/05/2021
आदेश -उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम हांचेर निर्बंध / निर्बंध जारी
कोंकणी (1 MB) download Date: 08/05/2021
Issue Date: 08/05/2021
No.8/8/2021/MAG/L&O/Vol-II/1124
आदेश तारीख-०७/०५/२०२१ - राज्य सरकारांन साथीचे रोग कायदा अधिनियम, १८९७ प्रमाणे कठोर अनुपालन करपाखातीर दिशानिर्देशानंतरचे मुद्दे
English (486 KB) download Date: 07/05/2021
आदेश - दिलल्या अधिका-यांचे हस्तांतरण आनी बदली तारीख - ०४/०५/२०२१
English (175 KB) download Date: 04/05/2021
आदेश - दिलल्या अधिका-यांचे हस्तांतरण आनी बदली तारीख - ०३/०५/२०२१
English (49 KB) download Date: 04/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू केल्यानं दक्षिण गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध तारीख : ०४/०५/२०२१
English (906 KB) download Date: 04/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू केल्यानं उत्तर गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध तारीख : ०४/०५/२०२१
English (2 MB) download Date: 04/05/2021
परिपत्रक-उत्तर गोंय जिल्ह्यांतल्या न्यायालयांच्या कामकाजाविशी तारीख ०४-०५-२०२१
कोंकणी (1 MB) download Date: 03/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू केल्यानं उत्तर गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध तारीख : ०२/०५/२०२१
English (2MB) download Date: 02/05/2021
आदेश - कलम १४४ लागू केल्यानं दक्षिण गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांचेर प्रतिबंध तारीख : ०२/०५/२०२१
English (1MB) download Date: 02/05/2021
आदेश -उत्तर गोयं जिल्ह्यान कलम १४४ अंतर्गत सकयल क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम हांचेर निर्बंध / निर्बंध जारी
कोंकणी (2MB) download Date: 02/05/2021
Issue Date: 02/05/2021
परिपत्रक - लॉकडाऊन दरम्यान जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंयच्या कामकाजा बद्दल
English (970 KB) download Date: 29/04/2021
परिपत्रक - शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी फुडलो आदेश येय मेरेन शाळेंत येवचे न्हय
English (77 KB) download Date: 28/04/2021
आदेश - कलम १४४ लागू केल्यानं दक्षिण गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांवर प्रतिबंध तारीख : २८/०४/२०२१
English (2 MB) download Date: 28/04/2021
आदेश - कलम १४४ लागू केल्यानं उत्तर गोंय झिलल्यात वेगवेगळ्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / घटनांवर प्रतिबंध तारीख : २८/०४/२०२१
English (1 MB) download Date: 28/04/2021
परिपत्रिका - उच्च शिक्षण संचालनालय अंतर्गत आशिल्ल्या सगळी शैक्षणिक संस्था फुडलो आदेश येत पर्यंत बंद आसतले
English (832 KB) download Date: 27/04/2021
आदेश - राज्य वेंचणूक आयोगान नगरपालिका आनी पंचायत निवडणुक जाले म्हणून बंदी लागू आशिल्ली काढली
English (933 KB) download Date: 27/04/2021
आदेश - राज्य कार्यकारिणी समितीन ह्या आदेशात दिल्ल्या अधिकाऱ्यांक श्री हेमंत कुमार, आय.ए.एस हांका अहवाल दिवपा निर्देश केला
English (363 KB) download Date: 26/04/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात , गांवडोंगरे,काणकोण, हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अधिसूचित केला
English (796 KB) download Date: 26/04/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात , झुरिनगर मोरमुगाओ हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अधिसूचित केला
English (816 KB) download Date: 26/04/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात , बेटलबॅटिम साश्टी हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अधिसूचित केला
English (806 KB) download Date: 26/04/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात , साश्टी हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन अधिसूचित केला
English (1 MB) download Date: 25/04/2021
परिपत्रक - ऑफलाइन क्लासीस बंद, अध्यापन आनी शिक्षकेतर कर्मचार्यानी आपल्या कामार येवपाचे
कोंकणी (473 KB) download Date: 23/04/2021
परिपत्रक - जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय कामकाज बद्दल
कोंकणी (377 KB) download Date: 23/04/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यात निर्बंध कलम १४४ लागू तारीख २१/०४/२०२१
English (1 MB) download Date: 22/04/2021
सरकारी शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीसंदर्भात कार्यालय निवेदन
English (445 KB) download Date: 22/04/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात कलम १४४ लागू निर्बंध तारीख २१/०४/२०२१
English (528 KB) download Date: 21/04/2021
आदेश - कलम १४४ अंतर्गत लागू कार्य आनी इतर कामांखातीर लोकांना एकत्रित करण्यास निर्बंध घातला
English (350 KB) download Date: 19/04/2021
सगळ्या तरेचे शस्त्र बाळगपाचेर बंदी घाला
कोंकणी (219 KB) download Date: 08/04/2021
Issue Date: 07/04/2021
No.8/8/2021/MAG/L&O/Vol-II/889
परिपत्रक-उत्तर गोंयांतल्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय च्या कामकाजाविशी
English (685 KB) download Date: 06/04/2021
आदेश-श्री श्रीनेत कोठवाले च्या पोस्टिंग बदद्ल
English (39KB) download Date: 02/04/2021
आदेश-हस्तांतरण आनी बदली तारीख ३०-०३-२०२१
कोंकणी (286 KB) download Date: 30/03/2021
श्री. डब्ल्यू. व्ही. रामणामूर्ती, आयएएस (सेवानिवृत्त) हांची गोंय राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती
English (829 KB) download Date: 18/03/2021
आदेश - श्री. दिपक एम बांदेकर चे नवीन हस्तांतरण आनी पोस्टिंग
कोंकणी (365 KB) download Date: 11/03/2021
आदेश - श्री.संजय गिहार, आय.ए.एस., सचिव , श्री सी. आर. गर्ग, आय.ए.एस., राज्य निवडणूक आयुक्त हांच्या विभागांचे तात्पुरते प्रभार सांबाळतले
English (78 KB) download Date: 24/02/2021
आदेश - श्री.संजय गिहार, आय.ए.एस., सचिव, हांका गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था विभाग सांबाळपाचो आदेश
English (414 KB) download Date: 24/02/2021
आदेश - गोंय नागरी सेवेत आशिल्ले अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात बदली ०१/०३/२०२१ पासून प्रभाव
English (85 KB) download Date: 24/02/2021
आदेश - गोंय नागरी सेवेत आशिल्ले अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात बदली
English  download Date: 24/02/2021
आदेश - डॉ. सुरेखा परुळेकराक डीएचएस अंतर्गत मुख्य वैद्यकीय अधिकारी गोंय राज्यात लोकपाल म्हणून नियुक्त केला
English (490 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश - सांखळे नगरपरिषदेच्या IX वॉर्डत निवडणुकी खातीर आचारसंहिता
English (262 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश - वेगवेगळ्या पंचायतीच्या वेगवेगळ्या वॉर्डात निवडणुकी खातीर आचारसंहिता
English (356 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश - नावेली पंचायतीत निवडणुकी खातीर आचारसंहिता
English (669 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश - २०२१ नगरपालिका निवडणुकी खातीर आचारसंहिता
English (284 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश - २०२१ पणजी महानगरपालिका निवडणुकी खातीर आचारसंहिता
English (265 KB) download Date: 23/02/2021
आदेश - उप. संचालक (प्रशासन), वसाहत आनी भुअभिलेख खातें संबंधित विभागाच्या सार्वजनिक तक्रारी खातीर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त
English (66 KB) download Date: 18/02/2021
आदेश-मामलेदारांच्यो बदल्यो
English (197 KB) download Date: 17/02/2021
परिपत्रक - एनएसएस आनी बाकीचे स्वयंसेवकांद्वारे कोविड-१९ महामारी दरम्यान भुरग्यांखातीर घरा प्रदान करपाखातीर वर्धित मार्गदर्शक सूचना
English (1 MB) download Date: 08/02/2021
परिपत्रक-सगळ्या खात्यांनी जीआयएस संबंधित हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आनी डेटाच्या खंयच्याय संसाधनांची म्हायती दिवची
English (506 KB) download Date: 05/02/2021
आदेश - राज्य नागरी सेवेंतल्या 6 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो.
English (291 KB) download Date: 03/02/2021
परिपत्रक - ई-गव्हर्नन्स २०२१-११ खातीर राष्ट्रीय पुरस्कारांविषयी
English (1 MB) download Date: 02/02/2021
परिपत्रक - ०१/०२/२०२१ पासून सगळ्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांच्या नियमित शारिरीक कामकाजाबाबत
English (513 KB) download Date: 30/01/2021
आदेश - आदरणीय राज्यपालांन ह्या आदेशात दिल्ल्या आययेयस अधिकाऱ्यांची नवीन बदली आनी पोस्टिंग केल्या
English (63 KB) download Date: 29/01/2021
आदेश - आदरणीय राज्यपालांन ह्या आदेशात श्री गुरुदास पिळर्णेकर,गोंय नागरी सेवा अधिकारीची बदली नवीन खात्यानं केल्या
English (59 KB) download Date: 29/01/2021
गृह मंत्रालय चो आदेश मार्गदर्शक तत्त्वे पाळत दवरपाक , कंटेनमेंट आनी खबरदारी तारीख-२७/०१/२०२१
English (509 KB) download Date: 28/01/2021
आदेश - गोंय राज्यपाल, श्री. रघुवीर केणी हांका विद्युत विभागात मुख्य विद्युत अभियंता म्हणून नियुक्त करपाचो आदेश काढला
English (461 KB) download Date: 27/01/2021
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय हांचे परिपत्रक गोंय राज्यात कार्यालय बदलणे आनी न्यायालयीन कामाच्या वेळाच्या कामाबाबत
English (820 KB) download Date: 22/01/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्यात आदेशात दिल्ल्या वस्तू प्रतिबंधीत
English (205 KB) download Date: 20/01/2021
आदेश - उत्तर गोंय जिल्यात इफी खातीर कलम १४४ लागू
English (220 KB) download Date: 20/01/2021
आदेश - २०२१ वर्षाच्या सुरूवातीस गोंय सरकारान नियुक्त केलल्या नोटरिंची यादी
English (2 MB) download Date: 19/01/2021
आदेश - आदरणीय गोंय राज्यपाल च्या अनुसार दिल्ल्या आययेयस अधिकार्यांक राज्य प्रशासनातून मुक्त करपाचो आदेश
कोंकणी (1 MB) download Date: 13/01/2021
आदेश-दक्षिण गोंयांत कोंबडी आनी तांतयांचे आयातीचेर बंदी
English (742 KB) download Date: 12/01/2021
परिपत्रक - सगळ्या राज्य सरकाराचे विभाग / महामंडळ / स्वायत्त संस्था हांच्यानी '६० गोंय मुक्ती दिसाचो' लोगो / प्रदर्शन लोगो हो वापरपाचो
English (74 KB) download Date: 07/01/2021
आदेश - विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशींचेर अधिकाराची पदोन्नती
English (208 KB) download Date: 06/01/2021
आदेश - गोंय मेडिक्लेम येवजन अंतर्गत मेडिक्लेमच्या उद्देशान सरकारान "प्रसाद नेत्रालय सुपर स्पेशालिटी नेत्र रुग्णालय उडुपी" मान्यता दिल्या.
English (381 KB) download Date: 05/01/2021
आदेश - श्रीमती. वंदना राव, आयएएस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (I) उत्तर, हांची बदली गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणुन केल्या
English (404 KB) download Date: 05/01/2021
आदेश - गोंय राज्यपालांन ताबडतोब प्रभावासह गोंय नागरी सेवेतले अधिका-यांची जनहितार्थ बदली आनी पोस्टिंग करपाचो आदेश दिल्या
English (351 KB) download Date: 05/01/2021
आदेश - गोंय राज्यपालांन ताबडतोब प्रभावासह गोंय नागरी सेवेतले अधिका-यांची जनहितार्थ बदली आनी पोस्टिंग करपाचो आदेश दिल्या
English (341 KB) download Date: 05/01/2021
आदेश-३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता वाढयल्ल्या बद्दल राज्यांच्या मुखेल सचिवांक पत्र
English (2 MB) download Date: 29/12/2020
आदेश- स्टेडिया व खेळां संकुल उघडपाखातर एसओपीबरोबर राज्यांच्या मुखेल सचिवांक पत्र
English (1 MB) download Date: 28/12/2020
आदेश-सर्व्हेलन्स , कंटेनमेंट आनी कौशन खातर मार्गदर्शक तत्वां ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत वाढयली
English (587 KB) download Date: 28/12/2020
परिपत्रक - गोंय सरकार अधिकृत पोर्टल चेर नियमितपणे माहिती दवरपा खातीर सगळ्या सरकारी विभाग/म्हामंडळ/स्वायत्त संस्थाक सूचना
English (642 KB) download Date: 23/12/2020
आदेश - डिसेंबर २०२० महिन्याखातीर राजपत्रित आनी अराजपत्रित कर्मचार्‍यांक वेतन आनी भत्ते आनी निवृत्तीवेतन आनी स्वातंत्र्यसैनिकांचो निवृत्तीवेतन
English (66 KB) download Date: 22/12/2020
वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांक सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरवठा, स्थापना आनी कार्यान्वित करपाखातीर विक्रेत्यांचे शिपिंग
कोंकणी (1 MB) download Date: 21/12/2020
आयसीटी उपकरणांच्या वार्षिक देखभाल-विक्री खातीर वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांक विक्रेत्यांचे शिपिंग
English (660 KB) download Date: 21/12/2020
आदेश - गोवा सिव्हिल सर्व्हिसेस चे दिल्ले कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी अधिकाऱ्यांची निवड ग्रेडात पदोन्नती (गट 'अ' राजपत्र)
English (462 KB) download Date: 17/12/2020
आदेश - गोवा सिव्हिल सर्व्हिसच्या अनुसूची II कनिष्ठ अधिकारी (गट 'अ' राजपत्र) पदाचेर समाविष्ट असलेल्या दिल्ले पदाधिकाऱ्यांची पदोन्नती
English (415 KB) download Date: 17/12/2020
आदेश - गोवा सिव्हिल सर्व्हिसच्या अनुसूची II कनिष्ठ अधिकारी (गट 'अ' राजपत्र) पदाचेर समाविष्ट असलेल्या दिल्ले पदाधिकाऱ्यांची पदोन्नती
English (581 KB) download Date: 17/12/2020
नाविकांक सुचना
English (660 KB) download Date: 16/12/2020
आदेश - गोंय सरकारांन श्री रवी धवन, आयएएस हांका पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे एमडी आनी सीईओ अधिकारी म्हणून नियुक्त केला
English (283 KB) download Date: 16/12/2020
२०२०-२१ चे नाताळाच्यो सुटयो वाडयल्ल्या बद्दल परिपत्रकाचें परिशिश्ट
कोंकणी (587 KB) download Date: 15/12/2020
आदेश - ०५/१२/२०२० ते १४/१२/२०२० मध्यरात्र पर्यंत आचारसंहिता लागू
English (221 KB) download Date: 08/12/2020
परिपत्रक - पयली ते बारावी पर्यंत वर्गवारीचें वेळापत्रक
English (1 MB) download Date: 08/12/2020
परिपत्रक-०५/०१/२०२१ पर्यंत उत्तर गोंय जिल्लो न्यायालयांच्या कामकाजाखातर वेळेप्रमाणे विश्रांती
English (524 KB) download Date: 05/12/2020
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यात हॉटेल्स / लॉजिंग मालकांखातर कोविड - १९ ची प्रतिबंधात्मक उपाय
English (168 KB) download Date: 01/12/2020
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्लो न्यायालयांच्या कामकाजाविशी एसओपी
English (1 MB) download Date: 30/11/2020
आदेश - कलम १४४ दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध/बंदी
English (2 MB) download Date: 28/11/2020
परिपत्रक - सायबर सुरक्षा खातर ऑडिट बेसलाइन गरजेचें
कोंकणी (925 KB) download Date: 27/11/2020
आदेश-सीएससीतर्फे ई-सेवा वितरणाचो प्रस्ताव
English (193KB) download Date: 24/11/2020
आदेश - गोंय राज्यात जीआयएस कार्याचे कामकाज तसेच देखरेख करपाखातर जीआयएस सुकाणू समितीसंदर्भात
English (115 KB) download Date: 24/11/2020
परिपत्रक - वेबसाइट सुरक्षा ऑडिट आनी एसएसएल प्रमाणपत्र आयोजित करपाखातर
English (1MB) download Date: 24/11/2020
आदेश - श्रीमती ईशा खोसला, आयएएस, निवासी आयुक्त, गोवा सदन, नवी दिल्ली हांका राज्य प्रशासनाकडून मुक्त केले
English (534 KB) download Date: 19/11/2020
आदेश-नागरिक सेवा केंद्र स्थापित करपाखातर
English (1 MB) download Date: 12/11/2020
परिपत्रक - मायगोव्ह गोंय पोर्टलचेर सरकारी विभाग संबंधित क्रियाकलाप होस्ट करपाखातर
English (737 KB) download Date: 11/11/2020
आदेश - फिशिंग वेसल्स मच्छीमार सहकारी संस्था इत्यादी खातर अटी आनी मार्गदर्शक तत्त्वे
English (2 MB) download Date: 11/11/2020
पत्र - कोविड -१९ दरम्यान फिशिंग वेसल्सखातर मच्छीमार क्रिया चलयताना मार्गदर्शक आदेश
English (245 KB) download Date: 11/11/2020
कोविड -१९ खातर लॉकडाऊन दरम्यान मच्छी विक्रीखातर फिशिंग अ‍ॅक्टिव्हिटी परवानगीसंदर्भात
English (728 KB) download Date: 11/11/2020
आदेश- कोविड -१९ दरम्यान फिशिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज करताना मार्गदर्शक तत्त्वे
English (811 KB) download Date: 11/11/2020
२१ नोव्हेंबर २०२० च्यान धावी आनी बारावीची शाळा परत सुरू करची
English (1 MB) download Date: 10/11/2020
आदेश - "आत्मनिभार भारत आनी स्वयंपूर्णा गोंय " कार्यक्रमा खातर नोडल अधिकारी नियुक्त
English (449 KB) download Date: 06/11/2020
गोंय नागरी सेवेचे बदली व पोस्टिंग तारीख:05/11/2020
English (332KB) download Date: 05/11/2020
तारखेचो विस्तार एनटीएसई आनी एनएमएमएसएस परीक्षा २०२०-२१ फॉर्म सादर केले
English (106 KB) download Date: 30/10/2020
परिपत्रक - तारीख ३१/१०/२०२० दिसा "राष्ट्रीय एकता दिवस" साजरा करपाक
English (823 KB) download Date: 30/10/2020
आदेश- गोंय नागरी सेवा अधिकारी हांचे पोस्टिंग तारीख : ३०/१०/२०२०
English (502 KB) download Date: 30/10/2020
परिपत्रक - गोंय शिक्षण खातें शाळां खातर दिवाळी आनी नाताळची सुट्टी संदर्भात
English (370 KB) download Date: 30/10/2020
कार्यालय निवेदन-राज्य सरकाराच्या खात्यांनी / स्वायत्त संस्था /म्हामंडळांनी बायोमेट्रिक उपस्थिती परत सुरु करपाखातर
English (106KB) download Date: 29/10/2020
आदेश - गृहराज्य मंत्रालयाची परत चालू जावचे म्हणून मार्गदर्शक सूचनां तारीख ३०/११/२०२० पर्यंत
English (443 KB) download Date: 28/10/2020
'मनोदरपण' पोर्टलचो वापर
English (617 KB) download Date: 22/10/2020
राज्यस्तरीय राष्ट्रीय साधने गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०२०-२१
English (1 MB) download Date: 22/10/2020
परिपत्रक - राज्यस्तरीय (पहिला टप्पा) राष्ट्रीय प्रतिभा शोध परीक्षा 2020-21
English (1 MB) download Date: 22/10/2020
परिपत्रक - शैक्षणिक ववर्स 2020-21 खातर इयत्ता पहिली ते आठवी खातर अभ्यासक्रम - प्राथमिक
English (1 MB) download Date: 22/10/2020
परिपत्रक - शैक्षणिक ववर्स 2020-21 खातर इयत्ता पहिली ते आठवी खातर अभ्यासक्रम - वरील प्राथमिक भाग
English (1 MB) download Date: 22/10/2020
परिपत्रक- कोविड -१९ खातर सार्वजनिक वर्तनावर परिणाम करपाक जनजागृती
कोंकणी (2 MB) download Date: 21/10/2020
आदेश- रोजगार विनिमय म्हूण आरएसबीक सूचित केलें.
English (223 KB) download Date: 19/10/2020
परिपत्रक - वॉटरपोर्ट्स आनी रिव्हर क्रूझ क्रियाकलापांखातर सुरक्षितता आनी स्वच्छता मार्गदर्शक
English (607 KB) download Date: 19/10/2020
आदेश तारीख १४/१०/२०२० - उत्तर गोंय जिल्ह्यात बंदी / निर्बंध लागू
English (217 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना-राज्य सैनिक मंडळान खातें म्हूण नव्यान डिझाइन केलें
English (555 KB) download Date: 16/10/2020
आदेश -वित्त समितीची परत स्थापना
English (125 KB) download Date: 16/10/2020
आदेश-मुद्रांक शुल्क सूट
English (156 KB) download Date: 16/10/2020
आदेश -हाऊस टॅक्स सूट
English (84 KB) download Date: 16/10/2020
आदेश- कार्यकारी समितीची परत स्थापना
English (108 KB) download Date: 16/10/2020
आदेश - एसपीएल फु च्या राज्य व्यवस्थापकीय समितीची स्थापना
English (121 KB) download Date: 16/10/2020
आदेश तारीख १४/१०/२०२० - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात बंदी / निर्बंध लागू
कोंकणी (2 MB) download Date: 15/10/2020
आदेश - श्री हेमंत कुमार, आय.ए.एस., राज्य कर आयुक्त हांका अतिरिक्त कर्तव्ये तारीख : १३/१०/२०२०
English (176 KB) download Date: 13/10/2020
अधिसूचना - केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान हांच्या निधन झाल्याबद्दल गोंय सरकार कडून तीव्र दु: ख
English (451 KB) download Date: 09/10/2020
आदेश - आपल्या पुढील आवश्यक क्रिये खातीर सर्व प्रकारचे रस्ते खोदणे आनी मोडपाचे हांचेर बंदी लादणे.
कोंकणी (209 KB) download Date: 09/10/2020
परिपत्रक-उत्तर गोंय जिल्ल्यांत न्यायालयाच्या कामकाज संदर्भात तारीख : ०९/१०/२०२०
English (378 KB) download Date: 09/10/2020
आदेश- गोंय नागरी सेवा अधिका यांचे पोस्टिंग तारीख : ०१/१०/२०१०
English (171 KB) download Date: 01/10/2020
परिपत्रिका - मायगोव्ह गोवा पोर्टलची सामग्री व्यवस्थापना खातर एसओपी
English (1 MB) download Date: 29/09/2020
आदेश -गोंयचे राज्यपाल ,श्रीमती निला मोहनन हांका ३०/०९/२०२० च्यान राज्य प्रशासनांतल्यान आयएएस सचिव (आरोग्य) म्हणून मुक्त करपाक प्रसन्न.
कोंकणी (119 Kb) download Date: 23/09/2020
आदेश -पुलीस निरिक्षकांक उपअधिक्षक पदार बडटी(कार्यकारी आधार)
English (106KB) download Date: 23/09/2020
आदेश -पुलीस निरिक्षकांक उपअधिक्षक पदार बडटी(नियमित आधार)
English (99KB) download Date: 23/09/2020
आदेश- श्री. राजीव रामदास सामंत, कार्यकारी अभियंता, हांका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विद्युत विभागाचो अतिरिक्त कार्यभार
English (175KB) download Date: 22/09/2020
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्ह्यातले सगळ्या न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत
English (1 MB) download Date: 19/09/2020
ऑर्डर - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग
English (2 MB) download Date: 17/09/2020
आदेश - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग तारीख : ०३-०८-२०२०
कोंकणी (156 KB) download Date: 15/09/2020
परिपत्रक- स्वतंत्र नोंदणी अर्जदाराची नेमणूक - सहकार खाते गोंय सरकार – (सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय)
English (25 KB) download Date: 14/09/2020
कोविद -१९ दरम्यान परीक्षा घेवपाक प्रतिबंधात्मक उपायांवर सुधारितचो प्रसार करपाक एसओपी
English (144 KB) download Date: 10/09/2020
आदेश - वास्को-दा-गामा हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन
English (2 MB) download Date: 09/09/2020
आदेश - झुआरीनगर, मुरगांव मधील वास्को द गामा, दक्षिण गोंय जिल्ह्यात मायक्रो कंटेनमेंट झोनाच्या बद्दल.
English (719 KB) download Date: 09/09/2020
आदेश-जिल्हास्तरीय कार्यालये आनी तालुकास्तरीय कार्यालयांपायली केल्यो अर्जांखातर प्रक्रिया शुल्क.
English  download Date: 09/09/2020
Issue Date: 23/04/2013
Out. No.45/3/2(Processing Fees)/13/1
सूचना - आदले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हांकां गोंय सरकाराची आर्गां, 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर अशे सात दीस सरकारान राज्यांत दुखवटो जाहीर केला.
English (539 KB) download Date: 01/09/2020
आदेश - बार, रेस्टॉरंट्स आनी टॅव्हर्न्सक सोरो वाटपा खातर परवानगी
English (113 KB) download Date: 01/09/2020
आदेश तारीख : ३१/०८/२०२० - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात कलम १४४ बंदी / निर्बंध
English (1 MB) download Date: 31/08/2020
आदेश तारीख : ३१/०८/२०२० - उत्तर गोंय जिल्ह्यात कलम १४४ बंदी / निर्बंध
English (1 MB) download Date: 31/08/2020
अनलॉक ४ खातर मार्गदर्शक सूचना -गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 29/08/2020
आदेश-अनलॉक 4 संबंधित मुख्य सचिवांक व प्रशासकांक मार्गदर्शक सूचना:गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 29/08/2020
आदेश- फोंडा तालुक्यांतल्या कुर्ती खांडेपार गावांतलो कंटेनमेंट आनी बफर झोन न्ही असो जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 28/08/2020
कार्यालय निवेदन-सचिवालयाच्या खात्यांनी / कार्यालयांनी कोविड -१९ च्या वाड जाल्ल्या बद्दल सूचना
English (358KB) download Date: 28/08/2020
आदेश- सालसेट तालुक्यांतल्या राया गावांतलो आरलें गांव कंटेनमेंट आनी बफर झोन न्ही असो जाहीर केलो
English (883KB) download Date: 24/08/2020
आदेश- फोंडा तालुक्यांतल्या उसगांव-गांजे गावांतलो कंटेनमेंट आनी बफर झोन न्ही असो जाहीर केला
English (809 KB) download Date: 24/08/2020
आदेश -हस्तांतरण व बदली तारीख : २१/०८/२०२०-कार्मिक खातें
English (89KB) download Date: 21/08/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
आदेश - मोतीडोंगोर ( मोंन्टे हिल ) हांगा कंटेनमेंट झोन संदर्भात
English (585 KB) download Date: 14/08/2020
आदेश- कोविड -१९ खातर वेगळे दवरूपाच्या सुविधांमधल्या कर्तव्यांचो संदर्भ
English (176 KB) download Date: 13/08/2020
सगळ्या प्रवाशांच्या दाव्या हाताचेर तारीख आनी शिक्का दिवपाच्या संदर्भात
English (156 KB) download Date: 13/08/2020
कार्यालय निवेदन-कोविड -१९ रोगाचो पसार थांबोवपाखातर सामाजिक अंतराबाबत सल्लोगार
English (1 MB) download Date: 13/08/2020
आदेश-डॉ महेश वेर्लेकर मडगांवच्या होस्पिसिओ इस्पितळ हांगा व्यवस्थापन आनी वेगळे दवरूपाच्या सुविधेत सहाय्य करतले.
English (431 KB) download Date: 13/08/2020
परिपत्रक-कोविड कर्तव्याखातर समुपदेशकाच्या पदाच्या जाग्या विषय यादी
English (291 KB) download Date: 13/08/2020
परिपत्रक-कोविड कर्तव्याखातर टेलिकॉन्सोल्टेशन सर्व्हिसेस (जनरल ओपीडी) दिवपाखातर वैद्यकीय अधिकऱ्यांची यादी व वेळापत्रक
English (296 KB) download Date: 13/08/2020
आदेश - वास्को-दा-गामा हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन
English (449 KB) download Date: 12/08/2020
आदेश - कोविड हॉस्पिटलचे चार्जर्स ह्या आदेशान दिल्ल्या डॉक्टरांकडे दीतले तारीख : ११/०८/२०२०
English (613 KB) download Date: 12/08/2020
आदेश - लक्षण नाशिल्ल्या कोरोना बाडितांक घरा वेगळे रावपाचो अर्ज करपाक खातर नोडल अधिकारीची निवडूक
English (270 KB) download Date: 12/08/2020
आदेश - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग तारीख : १०/०८/२०२०
English (515 KB) download Date: 11/08/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात कंटेनमेंट आनी मायक्रो कंटेनमेंट झोनाच्या बद्दल.
English (655 KB) download Date: 09/08/2020
आदेश - यम/यस दृष्टि लाइफसेव्हिंग प्रायव्हेट लिमिटेड हांच्याकडल्यान भंगार आनी न वापरता वस्तूंचो ताबो घेवप तारीख : ३१/०७/२०२०
English (1 MB) download Date: 06/08/2020
आदेश - इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्मखातर नोडल अधिकारी निवडूक तारीख :१५/०६/२०२०
English (682 KB) download Date: 06/08/2020
आदेश - फक्त त्या नोंदणीकृत हॉटेल्संक परवानगी मेळतळी ज्यांनी हॉस्पिटॅलिटी व्यवसाय सुर करपाची ऑपरेशन्स चालू केल्या तारीख : ०८/०७/२०२०
English (956 KB) download Date: 06/08/2020
परिपत्रिका - शिक्षक आनी न-शिक्षक कर्मचारीनी घराकडल्यान काम करपाचे आनी तांका विनाकारण खंच्यायी संस्थेनं आपोवपाचे नां
English (693 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणापर्यंत पावपाखातीर माहिती तारीख : १६/०७/२०२०
English (476 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - शिक्षक आनी न-शिक्षक कर्मचारीनी कामाक परत येवपाचे तारीख : २३/०६/२०२०
English (517 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - उच्च माध्यमिक शाळांखातर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात तारीख : २४/०७/२०२०
English (334 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - बलराथ बस ड्रायव्हर्स आनी अटेंडंटक दिवपाच्या पगार तारीख :०६/०७/२०२०
English (439 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - सर्व शासकीय आनी अनुदानित शाळांक मद्रास उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना तारीख : २५/०६/२०२०
English (724 KB) download Date: 04/08/2020
सामान्य सूचना - नियम ७४ आनी ७६ आनी कार्यपद्धती निश्चित केल्यानुसार काटेकोरपणे पालन करपाचे - तारीख : २६/०६/२०२०
English (629 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग अनुदान दिवपा खातर येवजन तारीख : २५/०६/२०२०
English (723 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - तारीख : २४/०७/२०२० परिपत्रकाचे स्पष्टीकरन घरा कडल्यान काम करपाखातीर
English (314 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - माननीय मुखेलमंत्र्यान विद्यार्थ्यांसमवेत ऑनलाईन संवाद साधण्याबाबत तारीख : ०३/०८/२०२०
English (213 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ बाबत तारीख : २०/०७/२०२०
English (582 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - परिपत्रक क्रमांक डीई २०२०-२१ ५३२ संदर्भात स्पष्टीकरन तारीख : १७/०७/२०२०
English (53 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ खातर फी वाडोवपा खातर फाटी घेवपाचे तारीख : ०९/०७/२०२०
English (517 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - शाळा परत सुरू करण्याबाबत, प्रशिक्षण वर्ग, तारीख : ०३/०६/२०२०
English (2 MB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - पालक आनी इतर भागधारकांशी सल्लामसलत तारीख : ०४/०६/२०२०
English (588 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - गोंय शालेय शिक्षण नियम १९८६ चे नियम ८८ सुधारणा तारीख : २०/०७/२०२०
English (518 KB) download Date: 04/08/2020
परत उगड करपाखातर मार्गदर्शक सूचना 3-गृह सचिवालय
English (829KB) download Date: 01/08/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , फोंडा , हांगा कंटेनमेंट झोन
English (2 MB) download Date: 22/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , उसगाव , हांगा कंटेनमेंट झोन
English (2 MB) download Date: 22/07/2020
परिपत्रक - N-95 मास्क अनुचित वापरल्याबद्दल तारीख : २२/०७/२०२० - भौशीक भलायकी खातें
English (73 KB) download Date: 22/07/2020
आदेश-बदली आनी पोस्टिंग-कार्मिक खातें
English (74 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - श्री संतोष आमोणकर हांणी शिक्षण खात्याचो संचालक पदभार सांभाळपाचो आदेश - कार्मिक खातें
English (48 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात बेतकी - काणडोळा मायक्रो कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
केटीसीएल महिन्याचो सवलतीचो पास खातर येवजणचो आदेश
English (29 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - फातरप्या हांगा कंटेनमेंट झोन, दक्षिण गोंय जिल्हा
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , झुआरीनगर, मोरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात ,सदा , वास्क-ड-गामा , मोरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , मोतीडोंगोर , मडगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , मांगोर , वास्को-ड-गामा हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , खारीवाडा , वास्को-ड-गामा,मुरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , कुरतोरीं हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश-लॉकडावनांत गरजेच्यो सेवा सोडून हेर सगलें बंद तारीख - दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं १६-०७-२०२०
English (2MB) download Date: 20/07/2020
आदेश-मोरमुगाव तालुक्यान प्रतिबंध / बंदी
English (1MB) download Date: 19/07/2020
आदेश - २०/०७/२०२० ते १०/०८/२०२० सीलबंद बाटल्यांतल्यान घाऊक विक्रेते आनी किरकोळ विक्रेत्यांकडून दारू विकपाक परवानगी
English (105 KB) download Date: 17/07/2020
परिपत्रक - लॉकडाऊन खातर उत्तर गोंय जिल्ल्याच्या न्यायालयांच्या कामचो वेळ तारीख : १६/०७/२०२०
English (693 KB) download Date: 16/07/2020
१०/०८/२०२० पर्यंत रातचें 8:00 ते सकाळी 6:00 ह्या वेळा मदी अनावश्यक कामांखातर लोकांच्या हालचालीचेर निर्बंध
English (149KB) download Date: 16/07/2020
आदेश-लॉकडावनांत गरजेच्यो सेवा सोडून हेर सगलें बंद तारीख १६-०७-२०२०
English (1MB) download Date: 16/07/2020
आदेश - राती ८:०० ते सकाळी ६:०० मदी अपरिहार्य क्रियाकलापांलागून मनुष्याचा हालचालीचेर निर्बंध
कोंकणी (149KB) download Date: 16/07/2020
Issue Date: 10/08/2020
No.8/8/2020/MAG/L&O/Vol-I/5186
आदेश - पावसाळ्या पायली सज्जता खातर उत्तर आनी दक्षिण गोंया जिल्हा आनी तालुका नोडल अधिकारी निवडल्या
English (394 KB) download Date: 15/07/2020
सरकारी कर्मचाऱ्यांचो व ताच्या कुटुंबातल्या खंयच्याय वंगडयांचो कोरोना चांचणीचो अहवाल येवपाचो आसत जाल्यार अशा कर्मचाऱ्यान अहवाल येय मेरेन कामार येवचे न्हंय
English (107KB) download Date: 15/07/2020
आदेश- कार्मिक खाते/१५६५ तारीख १०/०७/२०२०
English (58 KB) download Date: 10/07/2020
परिपत्रक - शैक्षणिक वर्स २०२०-२०२१ खातीर फी वाडोवपाची ना - शिक्षण खाते
English (80 KB) download Date: 09/07/2020
पर्यटन विभागान परवानगी दिल्या ती हॉटेल्स सुरू करण्याखातर परिपत्र
English (988 KB) download Date: 03/07/2020
आदेश-अनलॉक 2 खातर मार्गदर्शक सूचना तारीख २९-०६-२०२०-गृह मंत्रालय
English (434KB) download Date: 30/06/2020
परिपत्रकां-कोविद -१९ खातीर एसओपी आनी गोंय राज्यात चित्रपट शूटिंगखातीर सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे
English (271 KB) download Date: 29/06/2020
आदेश - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग/१४५२
English (65 KB) download Date: 27/06/2020
आदेश - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग/१४५३
English (63 KB) download Date: 27/06/2020
परिपत्र - प्रसिद्ध परिपत्रकां आनी जायरात संबंधित हातान हाडून दिवपाची बंदी
English (200 KB) download Date: 26/06/2020
कार्यालय निवेदन - सरकारी / अर्ध सरकारी आनी इतर स्वायत्त संस्थांन कार्यरत कर्मचार्‍यांक सूचना
English (134 KB) download Date: 19/06/2020
परिपत्रक- २ शिफ्टची व्यवस्था १९ जून पासून प्रभावी
English (301 KB) download Date: 18/06/2020
ग्रुप अ ग्रुप ब - डीओआयटीच्या पुनर्निर्देशन संदर्भात आदेश
English (586 KB) download Date: 12/06/2020
अडकलेल्या स्थलांतरित अर्जदार फॉर्म
English (43 KB) download Date: 11/06/2020
परिपत्रक क्रमांक स्पष्टीकरण - तारीख - ३०/०५/२०२०
English (215 KB) download Date: 08/06/2020
आदेश कलम १४४-8 जून 2020 च्यान उत्तर गोंयांत निर्बंध / बंदी
English (683KB) download Date: 07/06/2020
परिपत्रक- न्यायालयांचे कामकाज 8 जूनपासून 2 शिफटानीं चालू जातलें
English (1MB) download Date: 06/06/2020
परिपत्रक - शाळा सुरु जावपाच्यो तारख्यो फुडली सूचना येमेरेन फुडें धकल्ल्या
English (77 KB) download Date: 03/06/2020
गोंयांत रेल्वेमार्ग/एअरमार्गे प्रवास करणार्‍या प्रवासाखातर एसओपी संबंधी आदेश
English (991 KB) download Date: 02/06/2020
जिल्हा विकास समन्वय आनी देखरेख समिती 'दिशा' ही भारत सरकारान उत्तर गोंय जिल्ह्खातर स्थापन केला
English (2 MB) download Date: 02/06/2020
उत्तर गोंय जिल्ह्यान जिह्ल्ले आनी सगळे तालुका न्यायालयांत काम करपी अधिकाऱ्यांक केलेल्या व्यवस्थेबाबत परिपत्र
कोंकणी (1 MB) download Date: 02/06/2020
सँड बारद्वारे प्लाय वेसल्स बार्जेस परवानगी दिवपाखातर परिपत्र - बंदर कप्तान
English (996 KB) download Date: 29/05/2020
परिपत्र - राज्य कोटा आनी एआयक्यू पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा विद्यार्थ्यांक पहिल्या फेरीच्या २०२०-२१ दरम्यान जागो दिवपाक आयिल्ली तारीख
कोंकणी (558 KB) download Date: 27/05/2020
जिल्हा न्यायालय आनी सगळ्या तालुका न्यायालयांत काम करणाऱ्या अधिकारांची व्यवस्था केल्ले परिपत्र
कोंकणी (486 KB) download Date: 19/05/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचें हालचालींखातर ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल - तारीख : १९/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/05/2020
आदेश - सरकारान घर बांधणीचे आगाऊ नियम / योजना फाटी घेवपाचो / बंद करपाचो निर्णय घेतला तारीख : १५/०५/२०२०
English (45 KB) download Date: 18/05/2020
31 मे 2020 पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो आनी त्याखातर मार्गदर्शक तत्त्वां-गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 17/05/2020
आदेश - ट्रेननातल्यान लोकांची हालचाल खातर यस ओ पी तारीख : ११/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 11/05/2020
आदेश-गोंय लोकसेवा गट अ च्या कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेडींत वरिष्ठ स्केल अधिकाऱ्यांक पदवी दिवपाखातर
English (61KB) download Date: 06/05/2020
कनिष्ठ स्केल अधिका-यांक गोंय भौशीक सर्व्हिस ग्रुप अ च्या वरिष्ठ स्केल अधिकाऱ्याची पदवी दिवपाखातर
English (65KB) download Date: 06/05/2020
राज्य स्तरार अंतरमेट चालणूक सेलची निर्मितीखातर आदेश
English (235 KB) download Date: 04/05/2020
आदेश -कलम १४४ उत्तर गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध / बंदी लागू
English (680KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, वाईनरी आनी देशी दारूच्या बाटली युनिटांत उत्पादन व विक्री उपक्रम चलोवपाखातर परवानगी
English (123KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -सीलबंद बाटल्यांतल्यान घाऊक विक्रेते आनी किरकोळ विक्रेत्यांकडून दारू विकपाक परवानगी
English (118KB) download Date: 03/05/2020
आदेश - २ आठवड्यांखातर लॉकडाउन कालावधी वाढयला जो ०४-०५-२०२० च्यान लागु जातलो ह्या खातर नवीन मार्गदर्शकतत्त्वां तारीख ०१-०५-२०२०
English (945KB) download Date: 01/05/2020
आदेश-रेल्वे मंत्रालयाद्वारा चलयल्ल्या विशेष गाड्यांद्वारा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अडकल्ल्या लोकांच्या हालचालींक परवानगी दिवपाक
English (158KB) download Date: 01/05/2020
लॉडावनाक लागून शिरकून उरिल्ले स्थलांतरित कामगार,पर्यटक,हेर लोकांक आपल्या राज्यांक वचपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिली,ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वां
English (176KB) download Date: 29/04/2020
आदेश - २४/०४/२०२० च्या आदेशात केलेल्या सूक्ष्म हेतूखातर कर्मचार्‍यांचे प्राधिकरण
English (93 KB) download Date: 28/04/2020
ई-कॉमर्स चालायणाऱ्यांक आवश्यक परवानग्यांसंयत गाडयो चलोवपाची परवानगी दिवपाचो आदेश - तारीख १९/०४/२०२०
English (708 KB) download Date: 27/04/2020
सरकाराचो आदेश-व्यायामशाळा / सिनेमा थिएटर / सार्वजनिक जलतरण तलाव / स्पा / हॉटेल्स आनी हेर चलोवपाचेर बंदी
English (73KB) download Date: 25/04/2020
महानगरपालिका आनी त्यांच्या भितर आशिल्ल्या दुकानाबद्दल आदेश
English (810 KB) download Date: 25/04/2020
गोंय राज्यात कोविड -१९ चो प्रसार थांबोवपाखातर आदेश - भौशीक भलायकी खाते
English (106 KB) download Date: 24/04/2020
परिपत्रकां - स्वयंरोजगार आनी बांधकामाक परवानगी बाबत - पंचायती विशी
English (1 MB) download Date: 23/04/2020
मंत्रालय आनी हेरांनी कठोर अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करपाचो एनईसीचो आदेश
English (628 KB) download Date: 21/04/2020
परिपत्रकां - तंत्रिकी शिक्षणिक संस्थां ३१ मे, २०२० पर्यंत बंद - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (497 KB) download Date: 20/04/2020
आदेश - क्लिनिक / प्रयोगशाळा परत उगडपाची सर्व खासगी वैद्यकीय चिकित्सक / सल्लागार तारीख १९/०४/२०२० - भलायकी सेवा संचालनालय
English (47 KB) download Date: 19/04/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचो हालचाल दवरपाक ऑपरेटिंग सिस्टम तारीख - १९/०४/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
परिपत्रक तारीख १७/०४/२०२० - आयटी आनी आयटीएस ट्रॅव्हल पास जारी करपाचे - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
कोंकणी (2 MB) download Date: 18/04/2020
आदेश -लॉकडाऊन दरम्यान सहकारी पतसंस्था उघड करपाखातर
English (66KB) download Date: 17/04/2020
आदेश -मंत्रालय / विभाग आनी हेर संस्था हांच्या कडक अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना.-गृह मंत्रालय
English (697KB) download Date: 16/04/2020
परिपत्रक - सरकारी अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी आपले इत्सेन आपलो एका दिसाचो पगार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड-गोवा कोवीड-19 खातीर दिवचो - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (649 KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - सोरो विक्रीची सगळीं दुकानां ३ मे मेरेन बंद आसतलीं -अबकारी खाते
English (50 KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - II - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 15/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - I - गृह मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 15/04/2020
आदेश -वरिष्ठ अधिकारी आनी तांच्या समान आशिल्ले अधिकाऱ्यांक १५/०४/२०२० तारखेच्यान काम,हेर बाकीचे कर्मचाऱ्यांनी घराकडल्यान काम करचें
English (223KB) download Date: 14/04/2020
आदेश-०३-०५-२०२० पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो -गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 14/04/2020
आदेश - सरकारचो आदेश परत काम सुरू करपाक सर्व शैक्षणिक संस्था आनी सगळ्या कर्मचार्‍यांक सूचना - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (523KB) download Date: 13/04/2020
परिपत्रक-माध्यमिक शाळा परिक्षेखातर गरज पडटा तेन्ना शिक्षकांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमद्वारां भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें
English (88KB) download Date: 13/04/2020
आदेश - सरकारी विभागाचे काम परत सुरू करपाचे शासनान घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्व शासकीय विभागांक सूचना - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (582KB) download Date: 12/04/2020
परिपत्रक-व्यवस्थापनान थारायल्ल्या प्रमाणें गोंयंच्या कर्मचार्‍यांनी तांच्या कामाक येवचे-कामगार आनी रोजगार खातें
English (107KB) download Date: 12/04/2020
आदेश - फिशिंग वेसल / सहकारी संस्था / व्यक्ती / मत्स्यपालकांना सूचना - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (184KB) download Date: 11/04/2020
आदेश-किंमतीपरस चड किमतीन विकपि वस्तूंचेर कडक कारवाई जातली - दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 10/04/2020
लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित मार्गदर्शन घेवप - गृह मंत्रालय
English (363 KB) download Date: 10/04/2020
परिपत्रक - सगळ्या सरपंचानी / ग्रामपंचायती स्थलांतरित मजदुरांक ओळखून तांका पास / वर्क परमिट दिवपाचे/करपाचे निर्देशित
English (105KB) download Date: 10/04/2020
नॉडल अधिकारी अनिवासी गोंय संबंधित समस्येखातर नेमणूक - सचिव (महसूल) / सदस्य सचिव (एसईसी आणि एसडीएमए) कार्यालय
English (728KB) download Date: 10/04/2020
आदेश – बर्ड फ्लू बाधित नाशिल्ल्या भागातल्यांत उत्तर गोयात तातया धाडपाक परवानगी दिवप -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (198 KB) download Date: 08/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
आदेश – दिल्ल्या बचत गटांनी उल्लेख केल्लो तांदूळ उखलपाखातर तालुका नागरी पुरवण निरीक्षकांकडेन संपर्क साधू शकता – नागरी पुरवण खातें
English (905 KB) download Date: 02/04/2020
परिपत्रक -योग्य किंमत लायणाऱ्या मालकांक वितरण ईपीओएस डिव्हाइचेर स्वत: प्रमाणित करपाक मागणी केल्या – नागरी पुरवण खातें
English (590KB) download Date: 02/04/2020
आदेश – तारीख : ०१/०४/२०२० जिल्हाधिकारी कार्यालय (उत्तर) हांगा विशेष शुल्क (ओएसडी) अधिकारी तैनात केला – कार्मिक खातें
English (51 KB) download Date: 01/04/2020
आदेश क्र ५/१/२०१८/९६५/ तारीख : ०१/०४/२०२० - कार्मिक खाते
English (51KB) download Date: 01/04/2020
कार्यालयाचो आदेश – चालू दवरपाची / अधिकृत करपाची वैधता वाडयली – गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
English (216 KB) download Date: 31/03/2020
हॉटेलांन रावणाऱ्यांची गरजेची काळजी हॉटेलांनी घेवपाखातर परिपत्र – पर्यटन खाते
English (105 KB) download Date: 31/03/2020
आदेश – स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मोबाइल एटीएमची गाडी उल्लेखित जाग्यार आसतली – पोलिस अधीक्षक कार्यालय
English (91 KB) download Date: 31/03/2020
आदेश -स्टॉक म्हायतीची तपासणी करपाखातर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचो विशेष पंगड – नागरी पुरवण खाते
English (630 KB) download Date: 30/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
आदेश-उत्तर गोयांत जेवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (108 KB) download Date: 29/03/2020
आदेश-दक्षीण गोयांत जवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (105 KB) download Date: 29/03/2020
लॉकडाउन उपायांचेर घर मंत्रालयाच्या आदेशातलो दुसरो परिशिष्ट (२७.०३.२०२०)-घर मंत्रालय
English (972 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसार थांबोवप व व्यवस्थापनाखातर वेगवेगळे उपक्रमांखातर विशेष शुल्क (ओएसडी) चेर तैनात अधिकारी -कार्मिक खातें
English (83 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंय
English (111 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश-पेट्रोल पंप/एलपीजी एजन्सी नव्यो सूचनांसयत सद्यस्थितीत काम करप – नागरी पुरवण खाते
English (143 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोंय
English (572 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश- कोविड -१९ आपत्ती व्यवस्थापना संबंदात राज्य नोडल अधिकाऱ्याची निवड – पशुसंवर्धन आनी पशु सेवा संचालनालय
English (966 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश -संबंधित जिल्हाधिकारीच्या कार्यालयात मददत करपाक खातर नियुक्त लोक- पर्यटन खात्याविशी
English (208 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश – गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरीखातर अधिकृतता -तारीख: २५/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (970 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश क्र . ६/१३/२०१७-पीईआर /३९१ तारीख :२६/०३/२०२० - कार्मिक खात्या विशी
English (362KB) download Date: 26/03/2020
प्रवास परवानगी आनी गर्जेच्यो सेवा घरपोत पावोवप-उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (686 KB) download Date: 25/03/2020
२५-०३-२०२० तारखेची मार्गदर्शकतत्त्वांत परिशिष्टांबरोबर घर मंत्रालयाचो आदेश-घर मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२० – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (803 KB) download Date: 25/03/2020
माननीय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षाखाला उच्चस्तरीय कमिटी तारीख २४-०३-२०२० – मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (655 KB) download Date: 25/03/2020
आदेश – चड संखेन लोकांग हाडणाऱ्या विमानाचेर निर्बंध- तारीख २३/०३/२०२०- नागरी उड्डाण मंत्रालय
English (520 KB) download Date: 23/03/2020
कोविद-१९ खातर देखरेख आनी पर्यवेक्षी कार्यसंघांची रचना – मुख्यमंत्र्यांची सचिव चे कार्यालय
English (555 KB) download Date: 23/03/2020
परिपत्रक -२३ ते २५ मार्च २०२० पर्यंत सार्वजनिक सुट्ट्यो जाहीर केल्यो तारीख :२३/०३/२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (349 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – वाहनांचे आंतरराज्यीय हालचालींचेर निर्बंध – येरादारी खातें
English (371 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ कोविड-१९ विशीं अफवा पसरवपाचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (194 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारूच्या विक्रीचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (230 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – जिल्हा पंचायत निवडणुक फाटी घेतली तारीख : २०-०३-२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खाते
English (391 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (237KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (233 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (2MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं , खाजगी उद्योग व हेर दुसरी आस्थापनां बंद तारीख -२२/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (232KB) download Date: 22/03/2020
आदेश-खाजगी इस्पतळांनी आनी नर्सिंग होम हाणीं विदेशी नागरिकांबद्दल अहवाल दिवपाचो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (147KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं बंद – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (69KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी वेगवेगळे खावपाचें जागे बंद- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (67KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (70KB) download Date: 22/03/2020
आदेश कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २१-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (75 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – साप्ताहिक बझार, पब, कोचिंग क्लासेस आनी शॉपिंग मॉल बंद – भलायकी सेवा संचालनालय
English (170 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश कलम १४४ तारीख : २२-०३-२०२० -दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (2MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ प्रवासी वाहनांच्या हालचालीचेर बंदी- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (174KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ चार व चड व्यक्तींची गर्दी करपाची बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (173KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (172 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ खावपाचे जागे बंद – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (282KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी विभाग, उद्योग व हेर आस्थापनां बंद तारीख :२१-०३-२०२० -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (244KB) download Date: 21/03/2020
परिपत्रक – सगळी शैक्षणिक संस्था बंद,शिकयणाऱ्यानी व न-शिकयणाऱ्यानी घरातल्यान काम करप – उच्च शिक्षण खाते
English (125 KB) download Date: 21/03/2020
पारिपत्रक – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर जनता कर्फ्यू तारीख : २१/०३/२०२० – शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी )
English (646KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर परिवहन सेवेचे नियमन- येरादारी खाते
English (984 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – रेंट अ कार आनी रेंट अ बाईक सेवा बंद तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (1 MB) download Date: 21/03/2020
आदेश – आरटीओ कार्यालयांत कमीत कमी नागरिकांच्यो सेवा उपलब्ध आसतल्यो तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (782 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – जमीन मालकांकडेन आक्षेप / प्रतिनिधित्वाखातर आसल्यार आमंत्रण – रान खाते
English (107 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम 144 लागू तारीख २०-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (285 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम १४४ लागू तारीख २०-०३-२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (238 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -वन्यजीव अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने सामान्य लोकांखातर बंद तारीख : १६/०३/२०२० – रानां खात्या विशीं
English (91 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कर : यमस / आरईवि - पीएफ/ डीसीएफ / डब्लूपी / २०१९-२० - रानां खात्या विशीं
English (107KB) download Date: 21/03/2020
आदेश "वन्यजीव अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने बंद" तारीख : १६/०३/२०२० - रानां खात्या विशीं
English (91KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४ "चुकीच्या माहिती":तारीख २०-०३-२०२०- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (937KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४ "कोविड-१९" :तारीख २०-०३-२०२०- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (1MB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४ "वाहतुकीचेर ":तारीख २०-०३-२०२०- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (1MB) download Date: 21/03/2020
आदेश "जिल्हा पंचायत २०२० चे निवडणूक पुढे ढकलल्या" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (96KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४:तारीख २०-०३-२०२०-डीएम उत्तर गोंय चे कार्यालय
English (238KB) download Date: 21/03/2020
आदेश U/S १४४ Cr. P.C.-२०० मीटर तारीख १९/०३/२०२० -डीएम , जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कार्यालय उत्तर गोंय
English (203KB) download Date: 21/03/2020
परिपत्रक-दक्षिण गोंयांतल्या न्यायालयांच्या कामकाजाविशीं तारीख :१६/०३/२०२० -जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षीण गोंय
English (131 KB) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक क्र Acad/cir-2/2020/741, तारीख :२०/०३/२०२० चे शुद्धीकरण-शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (147KB) download Date: 20/03/2020
IX ते XII मेरेनच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यो-शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (390KB) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक क्र. : डीएससी / एमएआर / एडीएम -६०/२०२०/२८८१ तारीख : १६/०३/२०२० - जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाविशी, दक्षीण गोंय
English (131KB) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक-सरकारी खात्यांनीं कामाच्या जाग्याची निवळसाण दवरची – तारीख :१७/०३/२०२० – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (357KB) download Date: 19/03/2020
आदेश १४४: ड्राय डे तारीख १९/०३/२०२० -डीएम , जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कार्यालय, उत्तर गोंय
English (270KB) download Date: 19/03/2020
आदेश तारीख : १९/०३/२०२० -डीएम , जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कार्यालय, दक्षिण गोंय
English (2MB) download Date: 19/03/2020
आदेश क्र.DHS/IDSP/19-20/120/560 :तारीख १९-०३-२०२०-भलायकी सेवा विभाग
English (109KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्र क्रमांक ३७/२/२०२०-जीएडी-III/ ५३४६ - तारीख -१८/०३/२०२० - जीएडी
English (149 KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्रक क्र . ३७ /२/२०२०-जीएडी- III / २६२४ तारीख : १७/०३/२०२० -जीएडी
English (70KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकारपरिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (1 MB) download Date: 17/03/2020
परिपत्र क्रमांक ३५/५/२०१९-जीएडी- III / ५३२२ - दिनांक: १७/०३/२०२०
English (40 KB) download Date: 17/03/2020
परिपत्र - आठवीमेरेन परीक्षा रद्द
English (1 MB) download Date: 17/03/2020
नियमित वर्गांचे निलंबन संबंधित परिपत्रक तारीख : १४/०३/२०२० – तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (583KB) download Date: 16/03/2020
आदेश – जिम्नॅशियम, सिनेमा थिएटर, नाईट क्लब आनी हेर स्थळां बंद तारीख : १४/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (68 KB) download Date: 16/03/2020
परिपत्रिका क्र. डीटीई / सीओविआईडी १९/ २०१९-२०/ ३९४४ तारीख : १४/०३/२०२० - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (583KB) download Date: 16/03/2020
आदेश क्र. डीएचएस / आयडीएसपी / १९-२० / १२०/५४७ सरकारी आदेश तारीख : १४/०३/२०२० - भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (68KB) download Date: 16/03/2020
सूचना- क्र .२३ / २० / २०१४-I / पीएचडी / भाग IV / ५५२ तारीख : १३/०३/२०२० - भौशीक भलायकी खाते
English (957KB) download Date: 16/03/2020
गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां बंद -उच्च शिक्षण खातें
English (267 KB) download Date: 14/03/2020
कोविड -१९ खातर वर्ग बंद दवरपाचो आदेश – तारीख १४/०३/२०२० -शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (375 KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक No. 1 / COVID 19 / ACAD 2 / ३ तारीख : १५ /०३/२०२० चें शुध्दीकरण - उच्च शिक्षण विभागा विशींभलायकी
English (168KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक - तारीख :१५/०३/२०२० गोंय विद्यापीठ आनी ताच्या नियंत्रणात आशिल्ली महाविद्यालयां बंद दवरुपाखातीर -उच्च शिक्षण विभागा विशीं
English (267KB) download Date: 14/03/2020
कोरोना खातर शाळा बंद दवरुपाचो आदेश क्र. Acad/CIR-2/2020/709 तारीख:१४/०३/२०२०-शिक्षण खातें
English (375KB) download Date: 14/03/2020
आदेश क्र. डीएसी / अ‍ॅडमिन / वर्क-अलोक / २०१८-७५६२ - कला आनी संस्कृती
English (363 KB) download Date: 11/03/2020
खते आनी खतांचे राज्य क्षेत्रात्र योजनेचे अंबल बजजावणीबाबत परिपत्रक २०१६-१७ - कृषी संचालनालय
English (566KB) download Date: 11/03/2020
पश्चिम घाट विकास २०१६-१७ची अंमलबजावणी संबंधी परिपत्रक - कृषी खात्याविशीं
English (549KB) download Date: 11/03/2020
परिपत्रक राज्य क्षेत्र योजना सेपिकल घटक योजना (एससीपी) २०१३-१४ - कृषी खात्याविशीं
English (1MB) download Date: 11/03/2020
वर्मी कंपोस्ट युनिट २०१६-१७ मध्ये परिपत्रक स्थायी खर्च - कृषी खात्याविशीं
English (452KB) download Date: 11/03/2020
राज्य क्षेत्र योजनेखातर परिपत्रक - २०१६-१७ च्या जागो दुरुस्ती खातर सहाय्य
English (242KB) download Date: 11/03/2020
कृषी यंत्रसामग्री खरेदीकतार परिपत्रक सहाय्य २०१७-१८ - कृषी खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
कृषी यंत्रसामग्री खरेदीकतार परिपत्रक सहाय्य २०१७-१८ - कृषी खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
नोडल अधिकारी ई-गव्हर्नन्सचे परिपत्रक २०१७ - कृषी खात्याविशीं
english (508KB) download Date: 11/03/2020
शेतकरी आधार निधीचे परिपत्रक २०१७
English (891 KB) download Date: 11/03/2020
कृषी कार्डांचे परिपत्रक
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
नाव बदलपाखातर परिपत्र - विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन
English (220 KB) download Date: 09/03/2020
परिपत्रक क्रमांक ६-१८-२०१९ / ईएनव्हीटी / डीआयआर / १३९९ - पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग तारीख : २८/०२/२०२०
English (67KB) download Date: 03/03/2020
परिपत्र क्रमांक १३/१/२०१४ / डीओआयटी / वेबसाइट प्रवेश /१८५० तारीख -२६ /०२/२०२० - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
English (861 KB) download Date: 27/02/2020
आदेश "आदर्श आचारसंहिता" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (312 KB) download Date: 21/02/2020
सूचना आनी आदेश तारीख : २०/०२/२०२० कार्मिक खात्या विशी
English (157KB) download Date: 20/02/2020
समाज कल्याण आदेश
English (1008KB) download Date: 20/02/2020
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- १८/०२/२०२०)
English (86 KB) download Date: 20/02/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे नेट / एसईटी मेंटरिंग प्रोग्राम २०२० चे परिपत्रक
English (335 KB) download Date: 19/02/2020
आदेश क्र. ६/१३/२०१७-कार्मिक खातें/४९२ तारीख १२/०२/२०२०-कार्मिक खातें
English (147KB) download Date: 12/02/2020
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली तारीख १२/०२/२०२०-कार्मिक खातें
English (412KB) download Date: 12/02/2020
परिपत्रक क्रमांक. C -23011 /SPG/556 तारीख ०६/०२/२० - बंदर कप्तान
English (550 KB) download Date: 11/02/2020
सूचना - अंतर्देशीय उदकांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी संबंधित मामले
English (169 KB) download Date: 11/02/2020
कायदो खाते – स्थापना विभाग (आदेश आनी परिपत्रकां) - I
English (2MB) download Date: 31/01/2020
कायदो खाते – स्थापना विभाग (आदेश आनी परिपत्रकां) - II
English (2MB) download Date: 31/01/2020
परिपत्रक- ई-गव्हर्नन्स प्रस्ताव आनी मेईटीवाय मार्गदर्शकतत्त्वे आनी डीपीआर (परिशिष्ट- I) - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागा
English (2 MB) download Date: 31/01/2020
गोंय -आयडीसी_जागो वाटप सूचना
Marathi (536 KB) download Date: 10/12/2019
26/12/2018
आदेश - गृह – सचिवालय (तारीख- ०९/१२/१९)
English (79KB) download Date: 09/12/2019
आदेश - गृह विभाग (सामान्य) (तारीख- ११/०७/१७)
English (1MB) download Date: 18/11/2019
सूचना - गृह विभाग (सामान्य) (तारीख- २७/०२/१९)
English (1MB) download Date: 18/11/2019
आदेश २३१८ - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०४/११/१९)
English (259 KB) download Date: 04/11/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०४/११/१९)
English (199 KB) download Date: 04/11/2019
परिपत्रक क्र .5-15-156-IND परिषद - उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (679KB) download Date: 23/10/2019
परिपत्रक क्र .3-67-2006-IND (भाग) यूएएम - उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (421KB) download Date: 23/10/2019
परिपत्रकां क्र . ७(३७३)/२०११/१०५३ - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी (४१७केबी ) download Date: 22/10/2019
विकास प्रस्तावांखातर प्रक्रिया शुल्क
English (37.4 KB) download Date: 30/09/2019
Issue Date: 23/04/2013
Out. no. 45/3/2(Processing Fees)/13/1
कोझखातर अर्ज फॉर्म (फॉर्म - ए)
English (28 KB) download Date: 30/09/2019
आरपीजी २१ आधारित अर्जावर प्रक्रिया करपाखातर प्रादेशिक योजना आदेश
English (37.5 KB) download Date: 30/09/2019
Issue Date: 06/04/2018
Out. No. 29/8/TCP/2018(pt.file)/645
प्रादेशिक योजना आदेश
English (44.7 KB) download Date: 30/09/2019
Issue Date: 20/08/2018
कलम ४९ (६) अंतर्गत अर्ज करपाची प्रक्रिया
English (38.8 KB) download Date: 30/09/2019
Issue Date: 28/03/2018
Out. No. 21/1/TCP/2018/605
एनओसीखातर विक्री प्रक्रिया शुल्क
English (27.5 KB) download Date: 30/09/2019
Issue Date: 10/04/2018
Out. No. 21/1/TCP/2018/773
झोनिंग प्रमाणपत्राखातर प्रक्रिया शुल्क
English (32.5 KB) download Date: 30/09/2019
Issue Date: 28/03/2007
Out. no. 29/8/TCP/Pt File/07/1184
परिपत्रकां - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं(तारीख- २५-०९-२०१९)
English (247 KB) download Date: 30/09/2019
परिपत्रकां - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग (तारीख- १०-०९-२०१९)
English  download Date: 24/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ३१/०७/१९)
English  download Date: 16/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०५/०७/१९)
English  download Date: 16/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- १४/०८/१९)
English  download Date: 16/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-२८-०१-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (२) (तारीख- ०४-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख- २३-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-१७-१०-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-१७-०७-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (१) (तारीख- ०४-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-३१-०१-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
आदेश क्र . ०१-०३--१91 / पी अँड एचडी
English  download Date: 28/08/2019
परिपत्र - कारागीर प्रशिक्षण खातें
English  download Date: 06/08/2019
आदेश - आदेश क्रं १४०२०/०२/२०१९-यु टी यस-आय तारीख १८/०७/२०१९
English  download Date: 23/07/2019
गोय राज्य कृषी विपणन मंडळाच्या निवडलेल्या/नामांकित सदस्यांची यादी
English (68 KB) download Date: 19/07/2019
Issue Date: 30/08/2018
No. G-2/RNP/GOA/32/2018-20
गोंय गुंतवणूक धोरण तारीख-१८-जून-२०१४
English  download Date: 18/07/2019
Issue Date: 25/07/2019 - Submission Last Date: 31/07/2019
गोवा-गुंतवणूक-धोरण-18-जून -2014
English  download Date: 18/07/2019
नोटीफिकेशन ऑफ अँपॉईंटिंग डायरेक्टरते ऑफ यच आर डी सी १४७९ तारीख २४-०५-२०१९
English  download Date: 24/05/2019
ऑर्डर ऑफ श्री. रवी झा ,आय ए एस -१३९२ तारीख -१६-०५-२०१९
English  download Date: 16/05/2019
परिपत्रक -उच्च शिक्षण विभाग, तारीख -१५/०४/२०१९
कोंकणी  download Date: 15/04/2019
दि .15-04-2019 रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाद्वारे परिपत्रक
ऑर्डर -ऑफ -उप मुख्यमंत्री -जी ए डी - तारीख- २८-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 28/03/2019
नोटिफिकेशन रिग. टायमिंग टू व्हिसिट सेक्रेटरेट - जि ये डी तारीख -२७-०३-२०१९
ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरीज-तारीख -१५-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
सर्क्युलर ऑफ डिलीशन ऑफ रेफेरेंन्स ऑफ पोलीटीशन / मिनिस्टर वेबसाईट डूरिन्ग इलेकशन
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
Issue Date: 25/07/2019
सर्क्युलर रिगार्डिग अपलोडिंग ऑफ स्टेट ऍक्टस ऑन इंडियन कोड पोर्टल
कोंकणी  download Date: 12/03/2019
सर्क्युलर -रजि -अपलोडिंग -ऑफ -स्टेट -ऍक्टस -ऑन -इंडिया-कोड -पोर्टल
कोंकणी  download Date: 12/03/2019
वर्क -ऑर्डर -फॉर -कॅरिंग -आऊट -सेक्युरीटी -ऑडीट -ऑफ -स्टेट -पोर्टल
कोंकणी  download Date: 07/03/2019
नोटीफिकेशन रजि ऑलोकेशन ऑफ वर्क/डिपार्टमेंट्स अमंग्स्ट द सेक्रेटरीज ऑफ द गव्हर्मेंट
कोंकणी  download Date: 05/03/2019
सर्क्युलर नं . ७८६(जी ए डी )तारीख -०५-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 05/03/2019
ऑर्डर (६८४)-पर्सोनेल तारीख -२७-०२-२०१९
कोंकणी  download Date: 27/02/2019
नोटिफिकेशन रजि एम्प्लोयमेन्ट कार्ड -लेबर डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 25/02/2019
सर्क्युलर रिगार्डिंग ई -टेन्डरिंग ई -ऑकशनिंग
कोंकणी  download Date: 13/02/2019
परिपत्रक- उद्देग(६८) तारीख -०६-०२-२०१९
कोंकणी (155 KB) download Date: 06/02/2019
नोटिफिकेशन -लेबर डिपार्टमेन्ट (रिजनल एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज )(७७) तारीख -२२-०१-२०१९
येणावळ खातें - सूचना
कोंकणी  download Date: 16/01/2019
परिपत्रक १७०३(तारीख -०७-०१-२०१८)-उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
कोंकणी  download Date: 04/01/2019
फॅक्टरीज अँड बॉईलर्स_ऑर्डर रिगार्डिंग सर्प्राईस इन्स्पेकशन्स ऑर कम्पलेंट -बेस्ड इन्स्पेकशन्स
कोंकणी  download Date: 01/01/2019
यन जी आर डी यस नोटिफिकेशन
कोंकणी  download Date: 31/12/2018
अमेंडमेंट्स -टू -गोवा -रेग्युलेशन -ऑफ -लॅन्ड -डेव्हलोपमेंट -अँड -बिल्डिंग -कन्स्ट्रकशन -रेग्युलेशनस -२०१०-न्यू
कोंकणी  download Date: 27/12/2018
जमीन विकास आनी बिल्डिंग बांधकाम नियम २०१० हातुंत गोंय नियमांत सुधारणां
कोंकणी (1 MB) download Date: 27/12/2018
गोवा - आय डी सी - जागो अल्लोत्तमेन्ट नोटिफिकेशन
कोंकणी  download Date: 26/12/2018
सर्क्युलर_इलेक्टरीसीटी_ऑनलाईन -मॅनडेट-अँड-क्वेरी -टाइमलाईन
कोंकणी  download Date: 21/12/2018
ऑर्डर -लेबर डिपार्टमेण्ट
कोंकणी  download Date: 20/12/2018
ऑर्डर (३६६७) तारीख - २०-१२-२०१८- पर्सोनेल
कोंकणी  download Date: 20/12/2018
ऑर्डर ऑफ श्री एच पी आय ए एस -डेप्युटी कलेक्टर (डिवचलं )
कोंकणी  download Date: 18/12/2018
सरक्युलर - टी सी पी
कोंकणी  download Date: 17/12/2018
आदेश- साइट तपासणी अहवाल-बाबत
English (271 KB) download Date: 17/12/2018
Issue Date: 17/12/2018
No. 35/15/TCP/2016-18/2367
ऑर्डर - पर्सोनेल तारीख - १३-१२-२०१८
कोंकणी  download Date: 13/12/2018
परिपत्रक -उद्योग,तारीख:४-१२-२०१८
कोंकणी  download Date: 04/12/2018
सेंट्रल इन्स्पेकक्षण सिस्टिम - ऑर्डर
कोंकणी  download Date: 22/11/2018
लिस्ट ऑफ हॉलीडेज -२०१९
कोंकणी  download Date: 14/11/2018
नोटिफिकेशन रिग. रेकरूईटमेन्ट रूल्स फोर ग्रुप 'सी' आणि ग्रुप 'डी' पोस्ट्स ईन डिपार्टमेंट्स
ट्रान्सफर ऑर्डर - १२८४० तारीख - ०५-११-२०१८
कोंकणी  download Date: 05/11/2018
सर्क्युलर-इलेकशन कमिशन
कोंकणी  download Date: 04/11/2018
सर्क्युलर रजि ई-प्रॉकुरमेन्ट तारीख -२४-१०-२०१८
सर्कलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तारीख - १७-१०-२०१८
कोंकणी  download Date: 17/10/2018
ऑर्डर रिगार्डिंग हार्डवेअर प्रॉकुरमेन्ट-फायनान्स (एक्सपेंडिचर )१२-१०-२०१८
कोंकणी  download Date: 12/10/2018
आदेश - हार्डवेअर खरेदी संदर्भात - तारीख : १२-१०-२०१८
English (208 KB) download Date: 12/10/2018
वेबसाईट सरक्युलर
कोंकणी  download Date: 03/10/2018
नोटिफिकेशन रजि अल्लोकॅशन ऑफ बिझनेस ऑफ द गव्हर्मेंट टू द मिनिस्टर्स
कोंकणी  download Date: 27/09/2018
सरक्युलर रीग पब्लिशिंग ऑफ हिस्टोरिकॅल मंथली डेटा ऑफ पॉवर ऑउतेजस ऑन वेबसाईट
कोंकणी  download Date: 26/09/2018
सी एल इ रिस्क प्रोसीजर -कॉर्रिगेंडम
कोंकणी  download Date: 10/09/2018
सर्क्युलर रजि अरेन्जमेन्ट ऑफ प्लान्ड पॉवर शट डाउन -वीज खातें
कोंकणी  download Date: 26/07/2018
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
आय टी पोलिसी स्कीम्स २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज तारीख -२-०७-२०१८
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
टेंडर नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विभाग - III - ६८६ तारीख - २२-०६-२०१८
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंमिट्टी तू मॉनिटर इम्पलेमेंटेशन ऑफ पी यम जी डी आय यस यच ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर गोय
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंमिट्टी तू मॉनिटर इम्पलेमेंटेशन ऑफ पी यम जी डी आय यस यच ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण गोय
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
टेंडर नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट -१३२४ तारीख -२२-०६-२०१८
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट लेव्हल कंमिट्टी टू मॉनिटर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पी एम जी डी आय एस एच ए फॉर द स्टेट
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
सरक्युलर रीग प्रोक्रूमेन्ट ऑफ आय सी टी एक्युपमेन्ट्स
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
सर्क्युलर रिगार्डिंग एस डी ए फॉर प्रॉकुरमेन्ट हार्डवेअर
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
ऍडव्हर्टीसमेन्ट फॉर फिल्लिंग अप १(वन ) पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीयर इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट बाय ट्रान्सफर ऑन डेप्युटेशन
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर - १५१८ (पेर्सोनेल ) तारीख -१४-०५-२०१८
कोंकणी  download Date: 14/05/2018
ऑर्डर रजि प्रोमोशन ऑफ अकाऊंटन्ट्स
कोंकणी  download Date: 31/03/2018
ओ यम - जी ये डी तारीख २९-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 29/03/2018
सर्क्युलर-लेखा संचालनालय
कोंकणी  download Date: 28/03/2018
ऑर्डर ऑफ लिंक सेक्रेटरीएस तारीख - २६-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 26/03/2018
ऑर्डर ऑफ श्रीमती . शिवानी बोरकर ,अंडर सेक्रेटरी (ए आर )
कोंकणी  download Date: 19/03/2018
ऑर्डर ऑफ श्री सुनील यम रायकर - ई ई
कोंकणी  download Date: 16/03/2018
नोटीस इन्व्हाईटिंग फॉर फिल्लिंग अप ऑफ १ पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीयर (ग्रुप "ए "गॅझेटटेड पोस्ट ). इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट,गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ,पणजी बाय ट्रान्सफर ऑन डेप्युटेशन.
कोंकणी  download Date: 16/03/2018
ओ एम रीग सरेंडर ऑफ सेविंग्स - फन्डस वर्स २०१७-१८
कोंकणी  download Date: 15/03/2018
कार्यालयाचे निवेदन - सरेंडर ऑफ सेव्हिंग्ज-फंड वर्स २०१७-१८
English (53 KB) download Date: 15/03/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर - सिनियर स्केल (तारीख -१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ऑफिस मेमोरेंडम -७४६(तारिख-१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर -ज्युनिअर स्केल (तारीख -१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ऑर्डर आय ये यस (तारीख-०९-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 09/03/2018
सरक्युलर रीग अकाउंटिंग प्रोसिजर फॉर प्रोक्यूमेन्ट ऑफ प्रिंटिंग , स्टेशनरी आयटम्स थ्रू दी डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
ओएम जी ए डी तारीख-०८-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
सर्क्युलर रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसिजर ऑफ प्रिंटिंग ऍण्ड सस्टेशनरी आयटम्स थ्रू द डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
ऑर्डर पेर्सोनेल (तारीख -६-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 06/03/2018
सर्क्युलर जी ए डी -०६-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 06/03/2018
औकशन नोटीस पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं, तारीख -०५-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 05/03/2018
सर्क्युलर -लॉ डिपार्टमेन्ट (तारीख-२२-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 28/02/2018
आदेश - उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी (तारीख- २७/०२/२०१८)
English (91 KB) download Date: 27/02/2018
सर्क्युलर रजि रिकॉइनसिलेशन ऑफ द फिगर्स बुकडं इन मंथली अकाउंट बाय द डिव्हिजन
कोंकणी  download Date: 23/02/2018
सरक्युलर- डेटा एन्ट्री ऑपरेटर
कोंकणी  download Date: 22/02/2018
पर्सोनेल - रेलीइविंग ऑर्डर ऑफ श्री बी आर सिंग , आय ये यस (तारीख -२२-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 22/02/2018
कॅर्रीगेडम १-पी डब्लू डी (तारीख -२०-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 20/02/2018
सरक्युलर- गाईडलाईन्स फॉर विथड्रॉव्हल यंद एक्सिट फ्रोम नॅशनल पेन्शन स्कीम तारीख -१९-०२-२०१८
कोंकणी  download Date: 19/02/2018
परिपत्रक :डीएचईन एलडीसीचे रिकामे जागे-उच्च शिक्षण विभाग(तारीख -१६-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 16/02/2018
परिपत्रक - डीएचई मधील एलडीसीच्या उच्च शिक्षण नोंदणी रिक्त जागा (दि. १ 16-०२-२०१))
मेमोरँडम - पर्सोनेल (तारीख - १५-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 15/02/2018
सर्क्युलर-जी ए डी रजि एल ए कयू
कोंकणी  download Date: 12/02/2018
सरक्युलर - विगीलान्स (तारीख - ०९-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 09/02/2018
सर्क्युलर-पेर्सोनेल (तारीख -७-२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 07/02/2018
निवेदन - येणावळ खातें (तारीख - ७-२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 07/02/2018
सूचना - येणावळ खातें (तारीख -०१-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 01/02/2018
ऑर्डर ऑफ श्री जे. यन. चिमुलकर
कोंकणी  download Date: 25/01/2018
आदेश - वित्त विभाग- खर्च भाग
English (110 KB) download Date: 22/01/2018
ऑर्डर - फायनान्स (एक्सपेंडीचर )
कोंकणी  download Date: 21/01/2018
ऑर्डर फायनान्स - (रिव आणि कंट्रोल )
कोंकणी  download Date: 17/01/2018
आदेश - वित्त विभाग – महसूल आनी नियंत्रण विभाग
English (66 KB) download Date: 17/01/2018
सरक्युलर- लेखा संचालनालय, तारीख - १५-०१-२०१८
कोंकणी  download Date: 15/01/2018
ऑर्डर - फायनान्स (एक्सप) तारीख - ११-०१-२०१८
कोंकणी  download Date: 11/01/2018
परिपत्र - पुष्पांजली शहीद स्मारक -आझाद मैदान, पणजी
English (210 KB) download Date: 08/01/2018
परिपत्र - गृह विभाग (सामान्य) जीएचआरसी
English (264 KB) download Date: 08/01/2018
परिपत्रक - सोपेपणान करपी वेवसायच्या प्रगतीचेर लक्ष दवरुपाखातीर राज्यस्तर समिती
English (81KB) download Date: 05/01/2018
परिपत्रकां - माहिती आणि प्रसिद्धी ४-०१-२०१८
English (56 KB) download Date: 04/01/2018
आदेश - भौशीक भलायकी खाते
Konkani (90 KB) download Date: 04/01/2018
आदेश - कारागीर प्रशिक्षण खातें
English (83 KB) download Date: 04/01/2018
भलायकी विभाग - आदेश
Konkani (91 KB) download Date: 04/01/2018
परिपत्र - येणावळ खातें (तारीख -०२-०१-२०१८)
कोंकणी  download Date: 02/01/2018
आदेश - वित्त विभाग – महसूल आनी नियंत्रण विभाग
English (58 KB) download Date: 02/01/2018
परिपत्रकां प्रतिनियुक्ती जीएचआरसीवरील स्टेनो ग्रेड - I चे पद भरत आहे
परिपत्रिका - वित्त – अर्थसंकल्प विभाग ०२-०१-२०१८
English (62 KB) download Date: 02/01/2018
परिपत्रक - उच्च शिक्षण 26-12-2017
प्रोग्रामरचे उच्च भरण्याचे परिपत्रक- उच्च शिक्षण
शुद्धीकरण - प्रोटोकॉल विभाग
English (117 KB) download Date: 14/12/2017
आदेश - उत्तर गोंय जिल्हा-प्रशासन (तारीख- १२/१२/२०१७)
English (94 KB) download Date: 12/12/2017
परिपत्रक /३६३-उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (122KB) download Date: 11/12/2017
परिपत्रक- जीएचआरसी - 1187
English (98 KB) download Date: 07/12/2017
परिपत्रक- जीएचआरसी - 1148
परिपत्रकां - माहिती आणि प्रसिद्धी
English (1024 KB) download Date: 27/11/2017
डीआय-जायरात -२०१७-१८-३४२० - माहिती आणि प्रसिद्धी
English (70 KB) download Date: 16/11/2017
परिपत्रक - उच्च शिक्षण
English (56 KB) download Date: 22/10/2017
कायदेशीर मापशास्त्र खात्याचो आदेश १२-१०-२०१७
English (321 KB) download Date: 12/10/2017
आदेश - येणावळ खातें (तारीख -२८-०९-२०१७)
कोंकणी  download Date: 28/09/2017
इन्फोटेक कर्मचारी आदेश तारीख ११-०९-२०१७
English (59 KB) download Date: 11/09/2017
परिशिष्ट नोंदणी सूचना क्रमांक ११/१३/९१-एचडी (जी) (तारीख- ०२/०८/२०१३)
English (749 KB) download Date: 18/07/2017
गोंय इन्फोटेक कॉर्पोरेशन चे संचालक मंडळ
English (700 KB) download Date: 05/07/2017
राज्य पोर्टल सामग्री साइन-ऑफसाठी नोडल ऑफिसरला आदेश
English  download Date: 16/12/2016