Top

आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
सँड बारद्वारे प्लाय वेसल्स बार्जेस परवानगी दिवपाखातर परिपत्र - बंदर कप्तान
English (996 KB) download Date: 29/05/2020
परिपत्र - राज्य कोटा आनी एआयक्यू पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा विद्यार्थ्यांक पहिल्या फेरीच्या २०२०-२१ दरम्यान जागो दिवपाक आयिल्ली तारीख
कोंकणी (558 KB) download Date: 27/05/2020
जिल्हा न्यायालय आनी सगळ्या तालुका न्यायालयांत काम करणाऱ्या अधिकारांची व्यवस्था केल्ले परिपत्र
कोंकणी (486 KB) download Date: 19/05/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचें हालचालींखातर ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल - तारीख : १९/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/05/2020
आदेश - सरकारान घर बांधणीचे आगाऊ नियम / योजना फाटी घेवपाचो / बंद करपाचो निर्णय घेतला तारीख : १५/०५/२०२०
English (45 KB) download Date: 18/05/2020
31 मे 2020 पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो आनी त्याखातर मार्गदर्शक तत्त्वां-गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 17/05/2020
आदेश - ट्रेननातल्यान लोकांची हालचाल खातर यस ओ पी तारीख : ११/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 11/05/2020
आदेश-गोंय लोकसेवा गट अ च्या कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेडींत वरिष्ठ स्केल अधिकाऱ्यांक पदवी दिवपाखातर
English (61KB) download Date: 06/05/2020
कनिष्ठ स्केल अधिका-यांक गोंय भौशीक सर्व्हिस ग्रुप अ च्या वरिष्ठ स्केल अधिकाऱ्याची पदवी दिवपाखातर
English (65KB) download Date: 06/05/2020
राज्य स्तरार अंतरमेट चालणूक सेलची निर्मितीखातर आदेश
English (235 KB) download Date: 04/05/2020
आदेश -कलम १४४ उत्तर गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध / बंदी लागू
English (680KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, वाईनरी आनी देशी दारूच्या बाटली युनिटांत उत्पादन व विक्री उपक्रम चलोवपाखातर परवानगी
English (123KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -सीलबंद बाटल्यांतल्यान घाऊक विक्रेते आनी किरकोळ विक्रेत्यांकडून दारू विकपाक परवानगी
English (118KB) download Date: 03/05/2020
आदेश - २ आठवड्यांखातर लॉकडाउन कालावधी वाढयला जो ०४-०५-२०२० च्यान लागु जातलो ह्या खातर नवीन मार्गदर्शकतत्त्वां तारीख ०१-०५-२०२०
English (945KB) download Date: 01/05/2020
आदेश-रेल्वे मंत्रालयाद्वारा चलयल्ल्या विशेष गाड्यांद्वारा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अडकल्ल्या लोकांच्या हालचालींक परवानगी दिवपाक
English (158KB) download Date: 01/05/2020
लॉडावनाक लागून शिरकून उरिल्ले स्थलांतरित कामगार,पर्यटक,हेर लोकांक आपल्या राज्यांक वचपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिली,ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वां
English (176KB) download Date: 29/04/2020
आदेश - २४/०४/२०२० च्या आदेशात केलेल्या सूक्ष्म हेतूखातर कर्मचार्‍यांचे प्राधिकरण
English (93 KB) download Date: 28/04/2020
ई-कॉमर्स चालायणाऱ्यांक आवश्यक परवानग्यांसंयत गाडयो चलोवपाची परवानगी दिवपाचो आदेश - तारीख १९/०४/२०२०
English (708 KB) download Date: 27/04/2020
सरकाराचो आदेश-व्यायामशाळा / सिनेमा थिएटर / सार्वजनिक जलतरण तलाव / स्पा / हॉटेल्स आनी हेर चलोवपाचेर बंदी
English (73KB) download Date: 25/04/2020
महानगरपालिका आनी त्यांच्या भितर आशिल्ल्या दुकानाबद्दल आदेश
English (810 KB) download Date: 25/04/2020
गोंय राज्यात कोविड -१९ चो प्रसार थांबोवपाखातर आदेश - भौशीक भलायकी खाते
English (106 KB) download Date: 24/04/2020
परिपत्रकां - स्वयंरोजगार आनी बांधकामाक परवानगी बाबत - पंचायती विशी
English (1 MB) download Date: 23/04/2020
मंत्रालय आनी हेरांनी कठोर अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करपाचो एनईसीचो आदेश
English (628 KB) download Date: 21/04/2020
परिपत्रकां - तंत्रिकी शिक्षणिक संस्थां ३१ मे, २०२० पर्यंत बंद - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (497 KB) download Date: 20/04/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचो हालचाल दवरपाक ऑपरेटिंग सिस्टम तारीख - १९/०४/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
आदेश - क्लिनिक / प्रयोगशाळा परत उगडपाची सर्व खासगी वैद्यकीय चिकित्सक / सल्लागार तारीख १९/०४/२०२० - भलायकी सेवा संचालनालय
English (47 KB) download Date: 19/04/2020
परिपत्रक तारीख १७/०४/२०२० - आयटी आनी आयटीएस ट्रॅव्हल पास जारी करपाचे - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
कोंकणी (2 MB) download Date: 18/04/2020
आदेश -लॉकडाऊन दरम्यान सहकारी पतसंस्था उघड करपाखातर
English (66KB) download Date: 17/04/2020
आदेश - सोरो विक्रीची सगळीं दुकानां ३ मे मेरेन बंद आसतलीं -अबकारी खाते
English (50 KB) download Date: 16/04/2020
परिपत्रक - सरकारी अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी आपले इत्सेन आपलो एका दिसाचो पगार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड-गोवा कोवीड-19 खातीर दिवचो - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (649 KB) download Date: 16/04/2020
आदेश -मंत्रालय / विभाग आनी हेर संस्था हांच्या कडक अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना.-गृह मंत्रालय
English (697KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - II - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 15/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - I - गृह मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 15/04/2020
आदेश -वरिष्ठ अधिकारी आनी तांच्या समान आशिल्ले अधिकाऱ्यांक १५/०४/२०२० तारखेच्यान काम,हेर बाकीचे कर्मचाऱ्यांनी घराकडल्यान काम करचें
English (223KB) download Date: 14/04/2020
आदेश-०३-०५-२०२० पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो -गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 14/04/2020
आदेश - सरकारचो आदेश परत काम सुरू करपाक सर्व शैक्षणिक संस्था आनी सगळ्या कर्मचार्‍यांक सूचना - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (523KB) download Date: 13/04/2020
परिपत्रक-माध्यमिक शाळा परिक्षेखातर गरज पडटा तेन्ना शिक्षकांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमद्वारां भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें
English (88KB) download Date: 13/04/2020
आदेश - सरकारी विभागाचे काम परत सुरू करपाचे शासनान घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्व शासकीय विभागांक सूचना - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (582KB) download Date: 12/04/2020
परिपत्रक-व्यवस्थापनान थारायल्ल्या प्रमाणें गोंयंच्या कर्मचार्‍यांनी तांच्या कामाक येवचे-कामगार आनी रोजगार खातें
English (107KB) download Date: 12/04/2020
आदेश - फिशिंग वेसल / सहकारी संस्था / व्यक्ती / मत्स्यपालकांना सूचना - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (184KB) download Date: 11/04/2020
परिपत्रक - सगळ्या सरपंचानी / ग्रामपंचायती स्थलांतरित मजदुरांक ओळखून तांका पास / वर्क परमिट दिवपाचे/करपाचे निर्देशित
English (105KB) download Date: 10/04/2020
आदेश-किंमतीपरस चड किमतीन विकपि वस्तूंचेर कडक कारवाई जातली - दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 10/04/2020
लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित मार्गदर्शन घेवप - गृह मंत्रालय
English (363 KB) download Date: 10/04/2020
नॉडल अधिकारी अनिवासी गोंय संबंधित समस्येखातर नेमणूक - सचिव (महसूल) / सदस्य सचिव (एसईसी आणि एसडीएमए) कार्यालय
English (728KB) download Date: 10/04/2020
आदेश – बर्ड फ्लू बाधित नाशिल्ल्या भागातल्यांत उत्तर गोयात तातया धाडपाक परवानगी दिवप -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (198 KB) download Date: 08/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
आदेश – दिल्ल्या बचत गटांनी उल्लेख केल्लो तांदूळ उखलपाखातर तालुका नागरी पुरवण निरीक्षकांकडेन संपर्क साधू शकता – नागरी पुरवण खातें
English (905 KB) download Date: 02/04/2020
परिपत्रक -योग्य किंमत लायणाऱ्या मालकांक वितरण ईपीओएस डिव्हाइचेर स्वत: प्रमाणित करपाक मागणी केल्या – नागरी पुरवण खातें
English (590KB) download Date: 02/04/2020
आदेश क्र ५/१/२०१८/९६५/ तारीख : ०१/०४/२०२० - कार्मिक खाते
English (51KB) download Date: 01/04/2020
आदेश – तारीख : ०१/०४/२०२० जिल्हाधिकारी कार्यालय (उत्तर) हांगा विशेष शुल्क (ओएसडी) अधिकारी तैनात केला – कार्मिक खातें
English (51 KB) download Date: 01/04/2020
कार्यालयाचो आदेश – चालू दवरपाची / अधिकृत करपाची वैधता वाडयली – गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
English (216 KB) download Date: 31/03/2020
हॉटेलांन रावणाऱ्यांची गरजेची काळजी हॉटेलांनी घेवपाखातर परिपत्र – पर्यटन खाते
English (105 KB) download Date: 31/03/2020
आदेश – स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मोबाइल एटीएमची गाडी उल्लेखित जाग्यार आसतली – पोलिस अधीक्षक कार्यालय
English (91 KB) download Date: 31/03/2020
आदेश -स्टॉक म्हायतीची तपासणी करपाखातर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचो विशेष पंगड – नागरी पुरवण खाते
English (630 KB) download Date: 30/03/2020
आदेश-दक्षीण गोयांत जवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (105 KB) download Date: 29/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
आदेश-उत्तर गोयांत जेवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (108 KB) download Date: 29/03/2020
लॉकडाउन उपायांचेर घर मंत्रालयाच्या आदेशातलो दुसरो परिशिष्ट (२७.०३.२०२०)-घर मंत्रालय
English (972 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसार थांबोवप व व्यवस्थापनाखातर वेगवेगळे उपक्रमांखातर विशेष शुल्क (ओएसडी) चेर तैनात अधिकारी -कार्मिक खातें
English (83 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंय
English (111 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश-पेट्रोल पंप/एलपीजी एजन्सी नव्यो सूचनांसयत सद्यस्थितीत काम करप – नागरी पुरवण खाते
English (143 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोंय
English (572 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश- कोविड -१९ आपत्ती व्यवस्थापना संबंदात राज्य नोडल अधिकाऱ्याची निवड – पशुसंवर्धन आनी पशु सेवा संचालनालय
English (966 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश क्र . ६/१३/२०१७-पीईआर /३९१ तारीख :२६/०३/२०२० - कार्मिक खात्या विशी
English (362KB) download Date: 26/03/2020
आदेश -संबंधित जिल्हाधिकारीच्या कार्यालयात मददत करपाक खातर नियुक्त लोक- पर्यटन खात्याविशी
English (208 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश – गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरीखातर अधिकृतता -तारीख: २५/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (970 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (803 KB) download Date: 25/03/2020
प्रवास परवानगी आनी गर्जेच्यो सेवा घरपोत पावोवप-उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (686 KB) download Date: 25/03/2020
२५-०३-२०२० तारखेची मार्गदर्शकतत्त्वांत परिशिष्टांबरोबर घर मंत्रालयाचो आदेश-घर मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२० – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
माननीय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षाखाला उच्चस्तरीय कमिटी तारीख २४-०३-२०२० – मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (655 KB) download Date: 25/03/2020
आदेश – चड संखेन लोकांग हाडणाऱ्या विमानाचेर निर्बंध- तारीख २३/०३/२०२०- नागरी उड्डाण मंत्रालय
English (520 KB) download Date: 23/03/2020
परिपत्र क्रमांक १३/१/२००९-जीएडी-III/ ५३८२ - तारीख -२३/०३/२०२० - जीएडी
English (349 KB) download Date: 23/03/2020
कोविद-१९ खातर देखरेख आनी पर्यवेक्षी कार्यसंघांची रचना – मुख्यमंत्र्यांची सचिव चे कार्यालय
English (555 KB) download Date: 23/03/2020
परिपत्रक -२३ ते २५ मार्च २०२० पर्यंत सार्वजनिक सुट्ट्यो जाहीर केल्यो तारीख :२३/०३/२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (349 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – वाहनांचे आंतरराज्यीय हालचालींचेर निर्बंध – येरादारी खातें
English (371 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ कोविड-१९ विशीं अफवा पसरवपाचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (194 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – जिल्हा पंचायत निवडणुक फाटी घेतली तारीख : २०-०३-२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खाते
English (391 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारूच्या विक्रीचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (230 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश कलम १४४ तारीख : २२-०३-२०२० -दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (2MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – साप्ताहिक बझार, पब, कोचिंग क्लासेस आनी शॉपिंग मॉल बंद – भलायकी सेवा संचालनालय
English (170 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २१-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (75 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं , खाजगी उद्योग व हेर दुसरी आस्थापनां बंद तारीख -२२/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (232KB) download Date: 22/03/2020
आदेश-खाजगी इस्पतळांनी आनी नर्सिंग होम हाणीं विदेशी नागरिकांबद्दल अहवाल दिवपाचो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (147KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (2MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (233 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (70KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी वेगवेगळे खावपाचें जागे बंद- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (67KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं बंद – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (69KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (237KB) download Date: 22/03/2020
आदेश कर : यमस / आरईवि - पीएफ/ डीसीएफ / डब्लूपी / २०१९-२० - रानां खात्या विशीं
English (107KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ चार व चड व्यक्तींची गर्दी करपाची बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (173KB) download Date: 21/03/2020
आदेश "वन्यजीव अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने बंद" तारीख : १६/०३/२०२० - रानां खात्या विशीं
English (91KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -वन्यजीव अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने सामान्य लोकांखातर बंद तारीख : १६/०३/२०२० – रानां खात्या विशीं
English (91 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४ "कोविड-१९" :तारीख २०-०३-२०२०- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (1MB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४ "वाहतुकीचेर ":तारीख २०-०३-२०२०- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (1MB) download Date: 21/03/2020
आदेश "जिल्हा पंचायत २०२० चे निवडणूक पुढे ढकलल्या" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (96KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (172 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश U/S १४४ Cr. P.C.-२०० मीटर तारीख १९/०३/२०२० -डीएम , जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कार्यालय उत्तर गोंय
English (203KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४ "चुकीच्या माहिती":तारीख २०-०३-२०२०- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (937KB) download Date: 21/03/2020
आदेश कलम १४४:तारीख २०-०३-२०२०-डीएम उत्तर गोंय चे कार्यालय
English (238KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ खावपाचे जागे बंद – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (282KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – जमीन मालकांकडेन आक्षेप / प्रतिनिधित्वाखातर आसल्यार आमंत्रण – रान खाते
English (107 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी विभाग, उद्योग व हेर आस्थापनां बंद तारीख :२१-०३-२०२० -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (244KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ प्रवासी वाहनांच्या हालचालीचेर बंदी- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (174KB) download Date: 21/03/2020
परिपत्रक – सगळी शैक्षणिक संस्था बंद,शिकयणाऱ्यानी व न-शिकयणाऱ्यानी घरातल्यान काम करप – उच्च शिक्षण खाते
English (125 KB) download Date: 21/03/2020
पारिपत्रक – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर जनता कर्फ्यू तारीख : २१/०३/२०२० – शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी )
English (646KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर परिवहन सेवेचे नियमन- येरादारी खाते
English (984 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – आरटीओ कार्यालयांत कमीत कमी नागरिकांच्यो सेवा उपलब्ध आसतल्यो तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (782 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – रेंट अ कार आनी रेंट अ बाईक सेवा बंद तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (1 MB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम 144 लागू तारीख २०-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (285 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम १४४ लागू तारीख २०-०३-२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (238 KB) download Date: 21/03/2020
परिपत्रक-दक्षिण गोंयांतल्या न्यायालयांच्या कामकाजाविशीं तारीख :१६/०३/२०२० -जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षीण गोंय
English (131 KB) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक क्र Acad/cir-2/2020/741, तारीख :२०/०३/२०२० चे शुद्धीकरण-शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (147KB) download Date: 20/03/2020
IX ते XII मेरेनच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यो-शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (390KB) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक क्र. : डीएससी / एमएआर / एडीएम -६०/२०२०/२८८१ तारीख : १६/०३/२०२० - जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाविशी, दक्षीण गोंय
English (131KB) download Date: 20/03/2020
आदेश तारीख : १९/०३/२०२० -डीएम , जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कार्यालय, दक्षिण गोंय
English (2MB) download Date: 19/03/2020
आदेश क्र.DHS/IDSP/19-20/120/560 :तारीख १९-०३-२०२०-भलायकी सेवा विभाग
English (109KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्र क्रमांक ३७/२/२०२०-जीएडी-III/ ५३४६ - तारीख -१८/०३/२०२० - जीएडी
English (149 KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्रक क्र . ३७ /२/२०२०-जीएडी- III / २६२४ तारीख : १७/०३/२०२० -जीएडी
English (70KB) download Date: 19/03/2020
आदेश १४४: ड्राय डे तारीख १९/०३/२०२० -डीएम , जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कार्यालय, उत्तर गोंय
English (270KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्रक-सरकारी खात्यांनीं कामाच्या जाग्याची निवळसाण दवरची – तारीख :१७/०३/२०२० – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (357KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्र - आठवीमेरेन परीक्षा रद्द
English (1 MB) download Date: 17/03/2020
परिपत्र क्रमांक ३५/५/२०१९-जीएडी- III / ५३२२ - दिनांक: १७/०३/२०२०
English (40 KB) download Date: 17/03/2020
परिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकारपरिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (1 MB) download Date: 17/03/2020
नियमित वर्गांचे निलंबन संबंधित परिपत्रक तारीख : १४/०३/२०२० – तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (583KB) download Date: 16/03/2020
परिपत्रिका क्र. डीटीई / सीओविआईडी १९/ २०१९-२०/ ३९४४ तारीख : १४/०३/२०२० - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (583KB) download Date: 16/03/2020
आदेश क्र. डीएचएस / आयडीएसपी / १९-२० / १२०/५४७ सरकारी आदेश तारीख : १४/०३/२०२० - भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (68KB) download Date: 16/03/2020
अधिसूचना क्र .२३ / २० / २०१४-I / पीएचडी / भाग IV / ५५२ तारीख : १३/०३/२०२० - भौशीक भलायकी खाते
English (957KB) download Date: 16/03/2020
आदेश – जिम्नॅशियम, सिनेमा थिएटर, नाईट क्लब आनी हेर स्थळां बंद तारीख : १४/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (68 KB) download Date: 16/03/2020
कोविड -१९ खातर वर्ग बंद दवरपाचो आदेश – तारीख १४/०३/२०२० -शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (375 KB) download Date: 14/03/2020
गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां बंद -उच्च शिक्षण खातें
English (267 KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक क्र. १ / कोविद १९ / एसीएडी २ / ३ तारीख : १५ /०३/२०२० - उच्च शिक्षण विभागा विशीं
English (168KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक क्रमांक: १ / सीओव्हीआयडी १९/ एसीएडी २ /३ गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालये - तारीख :१५/०३/२०२० -उच्च शिक्षण विभागा विशीं
English (267KB) download Date: 14/03/2020
कोरोना खातर शाळा बंद दवरुपाचो आदेश क्र. Acad/CIR-2/2020/709 तारीख:१४/०३/२०२०-शिक्षण खातें
English (375KB) download Date: 14/03/2020
कृषी यंत्रसामग्री खरेदीकतार परिपत्रक सहाय्य २०१७-१८ - कृषी खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
कृषी कार्डांचे परिपत्रक
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
शेतकरी आधार निधीचे परिपत्रक २०१७
English (891 KB) download Date: 11/03/2020
नोडल अधिकारी ई-गव्हर्नन्सचे परिपत्रक २०१७ - कृषी खात्याविशीं
english (508KB) download Date: 11/03/2020
कृषी यंत्रसामग्री खरेदीकतार परिपत्रक सहाय्य २०१७-१८ - कृषी खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
परिपत्रक राज्य क्षेत्र योजना सेपिकल घटक योजना (एससीपी) २०१३-१४ - कृषी खात्याविशीं
English (1MB) download Date: 11/03/2020
राज्य क्षेत्र योजनेखातर परिपत्रक - २०१६-१७ च्या जागो दुरुस्ती खातर सहाय्य
English (242KB) download Date: 11/03/2020
वर्मी कंपोस्ट युनिट २०१६-१७ मध्ये परिपत्रक स्थायी खर्च - कृषी खात्याविशीं
English (452KB) download Date: 11/03/2020
पश्चिम घाट विकास २०१६-१७ची अंमलबजावणी संबंधी परिपत्रक - कृषी खात्याविशीं
English (549KB) download Date: 11/03/2020
खते आनी खतांचे राज्य क्षेत्रात्र योजनेचे अंबल बजजावणीबाबत परिपत्रक २०१६-१७ - कृषी संचालनालय
English (566KB) download Date: 11/03/2020
आदेश क्र. डीएसी / अ‍ॅडमिन / वर्क-अलोक / २०१८-७५६२ - कला आनी संस्कृती
English (363 KB) download Date: 11/03/2020
नाव बदलपाखातर परिपत्र - विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन
English (220 KB) download Date: 09/03/2020
परिपत्रक क्रमांक ६-१८-२०१९ / ईएनव्हीटी / डीआयआर / १३९९ - पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग तारीख : २८/०२/२०२०
English (67KB) download Date: 03/03/2020
परिपत्र क्रमांक १३/१/२०१४ / डीओआयटी / वेबसाइट प्रवेश /१८५० तारीख -२६ /०२/२०२० - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
English (861 KB) download Date: 27/02/2020
आदेश "आदर्श आचारसंहिता" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (312 KB) download Date: 21/02/2020
सूचना आनी आदेश तारीख : २०/०२/२०२० कार्मिक खात्या विशी
English (157KB) download Date: 20/02/2020
समाज कल्याण आदेश
English (1008KB) download Date: 20/02/2020
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- १८/०२/२०२०)
English (86 KB) download Date: 20/02/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे नेट / एसईटी मेंटरिंग प्रोग्राम २०२० चे परिपत्र
English (335 KB) download Date: 19/02/2020
आदेश क्र. ६/१३/२०१७-कार्मिक खातें/४९२ तारीख १२/०२/२०२०-कार्मिक खातें
English (147KB) download Date: 12/02/2020
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली तारीख १२/०२/२०२०-कार्मिक खातें
English (412KB) download Date: 12/02/2020
परिपत्रक क्रमांक. C -23011 /SPG/556 तारीख ०६/०२/२० - बंदर कप्तान
English (550 KB) download Date: 11/02/2020
सूचना - अंतर्देशीय उदकांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी संबंधित मामले
English (169 KB) download Date: 11/02/2020
शुद्धीकरण "प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्सचे एम्पॅनेलमेंट" - गोंय हावसींग बोर्ड (संदर्भ: सुचना क्र. जीएचबी / टीईसीएच / पीएलसी / १२७३ / २०२० त. ०६/०१/२०२०)
English (72KB) download Date: 04/02/2020
शुद्धीकरण तारीख ३०/०१/२०२० (फाईल क्र. १५/०२/२०२०-पीईआर / ३७८) - कार्मिक खात्या विशी
English (97KB) download Date: 04/02/2020
कायदो खाते – स्थापना विभाग (आदेश आनी परिपत्रकां) - I
English (2MB) download Date: 31/01/2020
कायदो खाते – स्थापना विभाग (आदेश आनी परिपत्रकां) - II
English (2MB) download Date: 31/01/2020
परिपत्रक- ई-गव्हर्नन्स प्रस्ताव आनी मेईटीवाय मार्गदर्शकतत्त्वे आनी डीपीआर (परिशिष्ट- I) - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागा
English (2 MB) download Date: 31/01/2020
गोंय -आयडीसी_जागो वाटप सूचना
Marathi (536 KB) download Date: 10/12/2019
26/12/2018
आदेश - गृह – सचिवालय (तारीख- ०९/१२/१९)
English (79KB) download Date: 09/12/2019
आदेश - गृह विभाग (सामान्य) (तारीख- ११/०७/१७)
English (1MB) download Date: 18/11/2019
सूचना - गृह विभाग (सामान्य) (तारीख- २७/०२/१९)
English (1MB) download Date: 18/11/2019
आदेश २३१८ - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०४/११/१९)
English (259 KB) download Date: 04/11/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०४/११/१९)
English (199 KB) download Date: 04/11/2019
परिपत्रक क्र .5-15-156-IND परिषद - उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (679KB) download Date: 23/10/2019
परिपत्रक क्र .3-67-2006-IND (भाग) यूएएम - उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (421KB) download Date: 23/10/2019
परिपत्रकां क्र . ७(३७३)/२०११/१०५३ - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी (४१७केबी ) download Date: 22/10/2019
परिपत्रकां - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं(तारीख- २५-०९-२०१९)
English (247 KB) download Date: 30/09/2019
परिपत्रकां - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग (तारीख- १०-०९-२०१९)
English  download Date: 24/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ३१/०७/१९)
English  download Date: 16/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०५/०७/१९)
English  download Date: 16/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- १४/०८/१९)
English  download Date: 16/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-१७-०७-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-३१-०१-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (१) (तारीख- ०४-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (२) (तारीख- ०४-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-१७-१०-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-२८-०१-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख- २३-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
आदेश क्र . ०१-०३--१91 / पी अँड एचडी
English  download Date: 28/08/2019
परिपत्र - कारागीर प्रशिक्षण खातें
English  download Date: 06/08/2019
आदेश - आदेश क्रं १४०२०/०२/२०१९-यु टी यस-आय तारीख १८/०७/२०१९
English  download Date: 23/07/2019
गोवा-गुंतवणूक-धोरण-18-जून -2014
English  download Date: 18/07/2019
गोंय गुंतवणूक धोरण तारीख-१८-जून-२०१४
English  download Date: 18/07/2019
Issue Date: 25/07/2019 - Submission Last Date: 31/07/2019
नोटीफिकेशन ऑफ अँपॉईंटिंग डायरेक्टरते ऑफ यच आर डी सी १४७९ तारीख २४-०५-२०१९
English  download Date: 24/05/2019
ऑर्डर ऑफ श्री. रवी झा ,आय ए एस -१३९२ तारीख -१६-०५-२०१९
English  download Date: 16/05/2019
परिपत्र -उच्च शिक्षण विभाग, तारीख -१५/०४/२०१९
कोंकणी  download Date: 15/04/2019
दि .15-04-2019 रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाद्वारे परिपत्रक
ऑर्डर -ऑफ -उप मुख्यमंत्री -जी ए डी - तारीख- २८-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 28/03/2019
नोटिफिकेशन रिग. टायमिंग टू व्हिसिट सेक्रेटरेट - जि ये डी तारीख -२७-०३-२०१९
सर्क्युलर ऑफ डिलीशन ऑफ रेफेरेंन्स ऑफ पोलीटीशन / मिनिस्टर वेबसाईट डूरिन्ग इलेकशन
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
Issue Date: 25/07/2019
ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरीज-तारीख -१५-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
सर्क्युलर -रजि -अपलोडिंग -ऑफ -स्टेट -ऍक्टस -ऑन -इंडिया-कोड -पोर्टल
कोंकणी  download Date: 12/03/2019
सर्क्युलर रिगार्डिग अपलोडिंग ऑफ स्टेट ऍक्टस ऑन इंडियन कोड पोर्टल
कोंकणी  download Date: 12/03/2019
वर्क -ऑर्डर -फॉर -कॅरिंग -आऊट -सेक्युरीटी -ऑडीट -ऑफ -स्टेट -पोर्टल
कोंकणी  download Date: 07/03/2019
सर्क्युलर नं . ७८६(जी ए डी )तारीख -०५-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 05/03/2019
नोटीफिकेशन रजि ऑलोकेशन ऑफ वर्क/डिपार्टमेंट्स अमंग्स्ट द सेक्रेटरीज ऑफ द गव्हर्मेंट
कोंकणी  download Date: 05/03/2019
ऑर्डर (६८४)-पर्सोनेल तारीख -२७-०२-२०१९
कोंकणी  download Date: 27/02/2019
नोटिफिकेशन रजि एम्प्लोयमेन्ट कार्ड -लेबर डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 25/02/2019
सर्क्युलर रिगार्डिंग ई -टेन्डरिंग ई -ऑकशनिंग
कोंकणी  download Date: 13/02/2019
परिपत्रक- उद्देग(६८) तारीख -०६-०२-२०१९
कोंकणी (155 KB) download Date: 06/02/2019
नोटिफिकेशन -लेबर डिपार्टमेन्ट (रिजनल एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज )(७७) तारीख -२२-०१-२०१९
येणावळ खातें - सूचना
कोंकणी  download Date: 16/01/2019
परिपत्रक १७०३(तारीख -०७-०१-२०१८)-उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
कोंकणी  download Date: 04/01/2019
फॅक्टरीज अँड बॉईलर्स_ऑर्डर रिगार्डिंग सर्प्राईस इन्स्पेकशन्स ऑर कम्पलेंट -बेस्ड इन्स्पेकशन्स
कोंकणी  download Date: 01/01/2019
यन जी आर डी यस नोटिफिकेशन
कोंकणी  download Date: 31/12/2018
अमेंडमेंट्स -टू -गोवा -रेग्युलेशन -ऑफ -लॅन्ड -डेव्हलोपमेंट -अँड -बिल्डिंग -कन्स्ट्रकशन -रेग्युलेशनस -२०१०-न्यू
कोंकणी  download Date: 27/12/2018
जमीन विकास आनी बिल्डिंग बांधकाम नियम २०१० हातुंत गोंय नियमांत सुधारणां
कोंकणी (1 MB) download Date: 27/12/2018
गोवा - आय डी सी - जागो अल्लोत्तमेन्ट नोटिफिकेशन
कोंकणी  download Date: 26/12/2018
सर्क्युलर_इलेक्टरीसीटी_ऑनलाईन -मॅनडेट-अँड-क्वेरी -टाइमलाईन
कोंकणी  download Date: 21/12/2018
ऑर्डर (३६६७) तारीख - २०-१२-२०१८- पर्सोनेल
कोंकणी  download Date: 20/12/2018
ऑर्डर -लेबर डिपार्टमेण्ट
कोंकणी  download Date: 20/12/2018
ऑर्डर ऑफ श्री एच पी आय ए एस -डेप्युटी कलेक्टर (डिवचलं )
कोंकणी  download Date: 18/12/2018
सरक्युलर - टी सी पी
कोंकणी  download Date: 17/12/2018
ऑर्डर - पर्सोनेल तारीख - १३-१२-२०१८
कोंकणी  download Date: 13/12/2018
परिपत्रक -उद्योग,तारीख:४-१२-२०१८
कोंकणी  download Date: 04/12/2018
सेंट्रल इन्स्पेकक्षण सिस्टिम - ऑर्डर
कोंकणी  download Date: 22/11/2018
लिस्ट ऑफ हॉलीडेज -२०१९
कोंकणी  download Date: 14/11/2018
नोटिफिकेशन रिग. रेकरूईटमेन्ट रूल्स फोर ग्रुप 'सी' आणि ग्रुप 'डी' पोस्ट्स ईन डिपार्टमेंट्स
ट्रान्सफर ऑर्डर - १२८४० तारीख - ०५-११-२०१८
कोंकणी  download Date: 05/11/2018
सर्क्युलर-इलेकशन कमिशन
कोंकणी  download Date: 04/11/2018
सर्क्युलर रजि ई-प्रॉकुरमेन्ट तारीख -२४-१०-२०१८
सर्कलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तारीख - १७-१०-२०१८
कोंकणी  download Date: 17/10/2018
ऑर्डर रिगार्डिंग हार्डवेअर प्रॉकुरमेन्ट-फायनान्स (एक्सपेंडिचर )१२-१०-२०१८
कोंकणी  download Date: 12/10/2018
वेबसाईट सरक्युलर
कोंकणी  download Date: 03/10/2018
नोटिफिकेशन रजि अल्लोकॅशन ऑफ बिझनेस ऑफ द गव्हर्मेंट टू द मिनिस्टर्स
कोंकणी  download Date: 27/09/2018
सरक्युलर रीग पब्लिशिंग ऑफ हिस्टोरिकॅल मंथली डेटा ऑफ पॉवर ऑउतेजस ऑन वेबसाईट
कोंकणी  download Date: 26/09/2018
सी एल इ रिस्क प्रोसीजर -कॉर्रिगेंडम
कोंकणी  download Date: 10/09/2018
सर्क्युलर रजि अरेन्जमेन्ट ऑफ प्लान्ड पॉवर शट डाउन -वीज खातें
कोंकणी  download Date: 26/07/2018
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
आय टी पोलिसी स्कीम्स २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज तारीख -२-०७-२०१८
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंमिट्टी तू मॉनिटर इम्पलेमेंटेशन ऑफ पी यम जी डी आय यस यच ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण गोय
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
टेंडर नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट -१३२४ तारीख -२२-०६-२०१८
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट लेव्हल कंमिट्टी टू मॉनिटर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पी एम जी डी आय एस एच ए फॉर द स्टेट
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंमिट्टी तू मॉनिटर इम्पलेमेंटेशन ऑफ पी यम जी डी आय यस यच ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर गोय
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
टेंडर नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विभाग - III - ६८६ तारीख - २२-०६-२०१८
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
ऍडव्हर्टीसमेन्ट फॉर फिल्लिंग अप १(वन ) पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीयर इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट बाय ट्रान्सफर ऑन डेप्युटेशन
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
सर्क्युलर रिगार्डिंग एस डी ए फॉर प्रॉकुरमेन्ट हार्डवेअर
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
सरक्युलर रीग प्रोक्रूमेन्ट ऑफ आय सी टी एक्युपमेन्ट्स
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर - १५१८ (पेर्सोनेल ) तारीख -१४-०५-२०१८
कोंकणी  download Date: 14/05/2018
ऑर्डर रजि प्रोमोशन ऑफ अकाऊंटन्ट्स
कोंकणी  download Date: 31/03/2018
ओ यम - जी ये डी तारीख २९-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 29/03/2018
सर्क्युलर-लेखा संचालनालय
कोंकणी  download Date: 28/03/2018
ऑर्डर ऑफ लिंक सेक्रेटरीएस तारीख - २६-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 26/03/2018
ऑर्डर ऑफ श्रीमती . शिवानी बोरकर ,अंडर सेक्रेटरी (ए आर )
कोंकणी  download Date: 19/03/2018
नोटीस इन्व्हाईटिंग फॉर फिल्लिंग अप ऑफ १ पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीयर (ग्रुप "ए "गॅझेटटेड पोस्ट ). इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट,गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ,पणजी बाय ट्रान्सफर ऑन डेप्युटेशन.
कोंकणी  download Date: 16/03/2018
ऑर्डर ऑफ श्री सुनील यम रायकर - ई ई
कोंकणी  download Date: 16/03/2018
ओ एम रीग सरेंडर ऑफ सेविंग्स - फन्डस वर्स २०१७-१८
कोंकणी  download Date: 15/03/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर - सिनियर स्केल (तारीख -१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ऑफिस मेमोरेंडम -७४६(तारिख-१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर -ज्युनिअर स्केल (तारीख -१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ऑर्डर आय ये यस (तारीख-०९-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 09/03/2018
ओएम जी ए डी तारीख-०८-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
सर्क्युलर रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसिजर ऑफ प्रिंटिंग ऍण्ड सस्टेशनरी आयटम्स थ्रू द डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
सरक्युलर रीग अकाउंटिंग प्रोसिजर फॉर प्रोक्यूमेन्ट ऑफ प्रिंटिंग , स्टेशनरी आयटम्स थ्रू दी डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
सर्क्युलर जी ए डी -०६-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 06/03/2018
ऑर्डर पेर्सोनेल (तारीख -६-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 06/03/2018
औकशन नोटीस पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं, तारीख -०५-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 05/03/2018
सर्क्युलर -लॉ डिपार्टमेन्ट (तारीख-२२-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 28/02/2018
आदेश - उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी (तारीख- २७/०२/२०१८)
English (91 KB) download Date: 27/02/2018
सर्क्युलर रजि रिकॉइनसिलेशन ऑफ द फिगर्स बुकडं इन मंथली अकाउंट बाय द डिव्हिजन
कोंकणी  download Date: 23/02/2018
सरक्युलर- डेटा एन्ट्री ऑपरेटर
कोंकणी  download Date: 22/02/2018
पर्सोनेल - रेलीइविंग ऑर्डर ऑफ श्री बी आर सिंग , आय ये यस (तारीख -२२-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 22/02/2018
कॅर्रीगेडम १-पी डब्लू डी (तारीख -२०-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 20/02/2018
सरक्युलर- गाईडलाईन्स फॉर विथड्रॉव्हल यंद एक्सिट फ्रोम नॅशनल पेन्शन स्कीम तारीख -१९-०२-२०१८
कोंकणी  download Date: 19/02/2018
परिपत्रक - डीएचई मधील एलडीसीच्या उच्च शिक्षण नोंदणी रिक्त जागा (दि. १ 16-०२-२०१))
परिपत्रक :डीएचईन एलडीसीचे रिकामे जागे-उच्च शिक्षण विभाग(तारीख -१६-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 16/02/2018
मेमोरँडम - पर्सोनेल (तारीख - १५-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 15/02/2018
सर्क्युलर-जी ए डी रजि एल ए कयू
कोंकणी  download Date: 12/02/2018
सरक्युलर - विगीलान्स (तारीख - ०९-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 09/02/2018
सर्क्युलर-पेर्सोनेल (तारीख -७-२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 07/02/2018
निवेदन - येणावळ खातें (तारीख - ७-२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 07/02/2018
सूचना - येणावळ खातें (तारीख -०१-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 01/02/2018
ऑर्डर ऑफ श्री जे. यन. चिमुलकर
कोंकणी  download Date: 25/01/2018
ऑर्डर - फायनान्स (एक्सपेंडीचर )
कोंकणी  download Date: 21/01/2018
ऑर्डर फायनान्स - (रिव आणि कंट्रोल )
कोंकणी  download Date: 17/01/2018
सरक्युलर- लेखा संचालनालय, तारीख - १५-०१-२०१८
कोंकणी  download Date: 15/01/2018
ऑर्डर - फायनान्स (एक्सप) तारीख - ११-०१-२०१८
कोंकणी  download Date: 11/01/2018
परिपत्र - पुष्पांजली शहीद स्मारक -आझाद मैदान, पणजी
English (210 KB) download Date: 08/01/2018
परिपत्र - गृह विभाग (सामान्य) जीएचआरसी
English (264 KB) download Date: 08/01/2018
परिपत्रक - सोपेपणान करपी वेवसायच्या प्रगतीचेर लक्ष दवरुपाखातीर राज्यस्तर समिती
English (81KB) download Date: 05/01/2018
परिपत्रकां - माहिती आणि प्रसिद्धी ४-०१-२०१८
English (56 KB) download Date: 04/01/2018
भलायकी विभाग - आदेश
Konkani (91 KB) download Date: 04/01/2018
आदेश - कारागीर प्रशिक्षण खातें
English (83 KB) download Date: 04/01/2018
आदेश - भौशीक भलायकी खाते
Konkani (90 KB) download Date: 04/01/2018
परिपत्र - येणावळ खातें (तारीख -०२-०१-२०१८)
कोंकणी  download Date: 02/01/2018
परिपत्रकां प्रतिनियुक्ती जीएचआरसीवरील स्टेनो ग्रेड - I चे पद भरत आहे
परिपत्रक - उच्च शिक्षण 26-12-2017
प्रोग्रामरचे उच्च भरण्याचे परिपत्रक- उच्च शिक्षण
शुद्धीकरण - प्रोटोकॉल विभाग
English (117 KB) download Date: 14/12/2017
आदेश - उत्तर गोंय जिल्हा-प्रशासन (तारीख- १२/१२/२०१७)
English (94 KB) download Date: 12/12/2017
परिपत्रक /३६३-उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (122KB) download Date: 11/12/2017
परिपत्रक- जीएचआरसी - 1187
English (98 KB) download Date: 07/12/2017
परिपत्रक- जीएचआरसी - 1148
परिपत्रकां - माहिती आणि प्रसिद्धी
English (1024 KB) download Date: 27/11/2017
डीआय-जायरात -२०१७-१८-३४२० - माहिती आणि प्रसिद्धी
English (70 KB) download Date: 16/11/2017
परिपत्रक - उच्च शिक्षण
English (56 KB) download Date: 22/10/2017
कायदेशीर मापशास्त्र खात्याचो आदेश १२-१०-२०१७
English (321 KB) download Date: 12/10/2017
आदेश - येणावळ खातें (तारीख -२८-०९-२०१७)
कोंकणी  download Date: 28/09/2017
इन्फोटेक कर्मचारी आदेश तारीख ११-०९-२०१७
English (59 KB) download Date: 11/09/2017
परिशिष्ट नोंदणी सूचना क्रमांक ११/१३/९१-एचडी (जी) (तारीख- ०२/०८/२०१३)
English (749 KB) download Date: 18/07/2017
गोंय इन्फोटेक कॉर्पोरेशन चे संचालक मंडळ
English (700 KB) download Date: 05/07/2017