Top

आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
आदेश "आदर्श आचारसंहिता" - राज्य वेंचणूक आयोगाविशी
English (312 KB) download Date: 21/02/2020
समाज कल्याण आदेश
English (1008KB) download Date: 20/02/2020
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- १८/०२/२०२०)
English (86 KB) download Date: 20/02/2020
सूचना आनी आदेश तारीख : २०/०२/२०२० कार्मिक खात्या विशी
English (157KB) download Date: 20/02/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे नेट / एसईटी मेंटरिंग प्रोग्राम २०२० चे परिपत्र
English (335 KB) download Date: 19/02/2020
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली तारीख १२/०२/२०२०-कार्मिक खातें
English (412KB) download Date: 12/02/2020
आदेश क्र. 6/13/2017-PER/492 तारीख १२/०२/२०२०-कार्मिक खातें
English (147KB) download Date: 12/02/2020
सूचना - अंतर्देशीय उदकांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी संबंधित मामले
English (169 KB) download Date: 11/02/2020
परिपत्रक क्रमांक. C -23011 /SPG/556 तारीख ०६/०२/२० - बंदर कप्तान
English (550 KB) download Date: 11/02/2020
शुद्धीकरण तारीख ३०/०१/२०२० (फाईल क्र. १५/०२/२०२०-पीईआर / ३७८) - कार्मिक खात्या विशी
English (97KB) download Date: 04/02/2020
शुद्धीकरण "प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्सचे एम्पॅनेलमेंट" - गोंय हावसींग बोर्ड (संदर्भ: सुचना क्र. जीएचबी / टीईसीएच / पीएलसी / १२७३ / २०२० त. ०६/०१/२०२०)
English (72KB) download Date: 04/02/2020
परिपत्रक- ई-गव्हर्नन्स प्रस्ताव आनी मेईटीवाय मार्गदर्शकतत्त्वे आनी डीपीआर (परिशिष्ट- I) - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागा
English (2 MB) download Date: 31/01/2020
कायदो खाते – स्थापना विभाग (आदेश आनी परिपत्रकां) - II
English (2MB) download Date: 31/01/2020
कायदो खाते – स्थापना विभाग (आदेश आनी परिपत्रकां) - I
English (2MB) download Date: 31/01/2020
गोंय -आयडीसी_जागो वाटप सूचना
Marathi (536 KB) download Date: 10/12/2019
26/12/2018
आदेश - गृह – सचिवालय (तारीख- ०९/१२/१९)
English (79KB) download Date: 09/12/2019
सूचना - गृह विभाग (सामान्य) (तारीख- २७/०२/१९)
English (1MB) download Date: 18/11/2019
आदेश - गृह विभाग (सामान्य) (तारीख- ११/०७/१७)
English (1MB) download Date: 18/11/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०४/११/१९)
English (199 KB) download Date: 04/11/2019
आदेश २३१८ - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०४/११/१९)
English (259 KB) download Date: 04/11/2019
परिपत्रक क्र .5-15-156-IND परिषद - उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (679KB) download Date: 23/10/2019
परिपत्रक क्र .3-67-2006-IND (भाग) यूएएम - उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (421KB) download Date: 23/10/2019
परिपत्रकां क्र . ७(३७३)/२०११/१०५३ - म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं
कोंकणी (४१७केबी ) download Date: 22/10/2019
परिपत्रकां - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं(तारीख- २५-०९-२०१९)
English (247 KB) download Date: 30/09/2019
परिपत्रकां - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग (तारीख- १०-०९-२०१९)
English  download Date: 24/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ०५/०७/१९)
English  download Date: 16/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- १४/०८/१९)
English  download Date: 16/09/2019
आदेश - कार्मिक खात्या विशी (तारीख- ३१/०७/१९)
English  download Date: 16/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-१७-०७-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-३१-०१-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (१) (तारीख- ०४-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-१७-१०-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख- २३-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (तारीख-२८-०१-२०१९)
English  download Date: 09/09/2019
परिपत्रकां - दक्षता खात्याविशीं (२) (तारीख- ०४-०८-२०१८)
English  download Date: 09/09/2019
आदेश क्र . ०१-०३--१91 / पी अँड एचडी
English  download Date: 28/08/2019
परिपत्र - कारागीर प्रशिक्षण खातें
English  download Date: 06/08/2019
आदेश - आदेश क्रं १४०२०/०२/२०१९-यु टी यस-आय तारीख १८/०७/२०१९
English  download Date: 23/07/2019
गोवा-गुंतवणूक-धोरण-18-जून -2014
English  download Date: 18/07/2019
गोंय गुंतवणूक धोरण तारीख-१८-जून-२०१४
English  download Date: 18/07/2019
Issue Date: 25/07/2019 - Submission Last Date: 31/07/2019
नोटीफिकेशन ऑफ अँपॉईंटिंग डायरेक्टरते ऑफ यच आर डी सी १४७९ तारीख २४-०५-२०१९
English  download Date: 24/05/2019
ऑर्डर ऑफ श्री. रवी झा ,आय ए एस -१३९२ तारीख -१६-०५-२०१९
English  download Date: 16/05/2019
दि .15-04-2019 रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाद्वारे परिपत्रक
परिपत्र -उच्च शिक्षण विभाग, तारीख -१५/०४/२०१९
कोंकणी  download Date: 15/04/2019
ऑर्डर -ऑफ -उप मुख्यमंत्री -जी ए डी - तारीख- २८-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 28/03/2019
नोटिफिकेशन रिग. टायमिंग टू व्हिसिट सेक्रेटरेट - जि ये डी तारीख -२७-०३-२०१९
ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरीज-तारीख -१५-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
सर्क्युलर ऑफ डिलीशन ऑफ रेफेरेंन्स ऑफ पोलीटीशन / मिनिस्टर वेबसाईट डूरिन्ग इलेकशन
कोंकणी  download Date: 15/03/2019
Issue Date: 25/07/2019
सर्क्युलर रिगार्डिग अपलोडिंग ऑफ स्टेट ऍक्टस ऑन इंडियन कोड पोर्टल
कोंकणी  download Date: 12/03/2019
सर्क्युलर -रजि -अपलोडिंग -ऑफ -स्टेट -ऍक्टस -ऑन -इंडिया-कोड -पोर्टल
कोंकणी  download Date: 12/03/2019
वर्क -ऑर्डर -फॉर -कॅरिंग -आऊट -सेक्युरीटी -ऑडीट -ऑफ -स्टेट -पोर्टल
कोंकणी  download Date: 07/03/2019
सर्क्युलर नं . ७८६(जी ए डी )तारीख -०५-०३-२०१९
कोंकणी  download Date: 05/03/2019
नोटीफिकेशन रजि ऑलोकेशन ऑफ वर्क/डिपार्टमेंट्स अमंग्स्ट द सेक्रेटरीज ऑफ द गव्हर्मेंट
कोंकणी  download Date: 05/03/2019
ऑर्डर (६८४)-पर्सोनेल तारीख -२७-०२-२०१९
कोंकणी  download Date: 27/02/2019
नोटिफिकेशन रजि एम्प्लोयमेन्ट कार्ड -लेबर डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 25/02/2019
सर्क्युलर रिगार्डिंग ई -टेन्डरिंग ई -ऑकशनिंग
कोंकणी  download Date: 13/02/2019
परिपत्रक- उद्देग(६८) तारीख -०६-०२-२०१९
कोंकणी (155 KB) download Date: 06/02/2019
नोटिफिकेशन -लेबर डिपार्टमेन्ट (रिजनल एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज )(७७) तारीख -२२-०१-२०१९
येणावळ खातें - सूचना
कोंकणी  download Date: 16/01/2019
परिपत्रक १७०३(तारीख -०७-०१-२०१८)-उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
कोंकणी  download Date: 04/01/2019
फॅक्टरीज अँड बॉईलर्स_ऑर्डर रिगार्डिंग सर्प्राईस इन्स्पेकशन्स ऑर कम्पलेंट -बेस्ड इन्स्पेकशन्स
कोंकणी  download Date: 01/01/2019
यन जी आर डी यस नोटिफिकेशन
कोंकणी  download Date: 31/12/2018
जमीन विकास आनी बिल्डिंग बांधकाम नियम २०१० हातुंत गोंय नियमांत सुधारणां
कोंकणी (1 MB) download Date: 27/12/2018
अमेंडमेंट्स -टू -गोवा -रेग्युलेशन -ऑफ -लॅन्ड -डेव्हलोपमेंट -अँड -बिल्डिंग -कन्स्ट्रकशन -रेग्युलेशनस -२०१०-न्यू
कोंकणी  download Date: 27/12/2018
गोवा - आय डी सी - जागो अल्लोत्तमेन्ट नोटिफिकेशन
कोंकणी  download Date: 26/12/2018
सर्क्युलर_इलेक्टरीसीटी_ऑनलाईन -मॅनडेट-अँड-क्वेरी -टाइमलाईन
कोंकणी  download Date: 21/12/2018
ऑर्डर (३६६७) तारीख - २०-१२-२०१८- पर्सोनेल
कोंकणी  download Date: 20/12/2018
ऑर्डर -लेबर डिपार्टमेण्ट
कोंकणी  download Date: 20/12/2018
ऑर्डर ऑफ श्री एच पी आय ए एस -डेप्युटी कलेक्टर (डिवचलं )
कोंकणी  download Date: 18/12/2018
सरक्युलर - टी सी पी
कोंकणी  download Date: 17/12/2018
ऑर्डर - पर्सोनेल तारीख - १३-१२-२०१८
कोंकणी  download Date: 13/12/2018
परिपत्रक -उद्योग,तारीख:४-१२-२०१८
कोंकणी  download Date: 04/12/2018
सेंट्रल इन्स्पेकक्षण सिस्टिम - ऑर्डर
कोंकणी  download Date: 22/11/2018
लिस्ट ऑफ हॉलीडेज -२०१९
कोंकणी  download Date: 14/11/2018
नोटिफिकेशन रिग. रेकरूईटमेन्ट रूल्स फोर ग्रुप 'सी' आणि ग्रुप 'डी' पोस्ट्स ईन डिपार्टमेंट्स
ट्रान्सफर ऑर्डर - १२८४० तारीख - ०५-११-२०१८
कोंकणी  download Date: 05/11/2018
सर्क्युलर-इलेकशन कमिशन
कोंकणी  download Date: 04/11/2018
सर्क्युलर रजि ई-प्रॉकुरमेन्ट तारीख -२४-१०-२०१८
सर्कलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तारीख - १७-१०-२०१८
कोंकणी  download Date: 17/10/2018
ऑर्डर रिगार्डिंग हार्डवेअर प्रॉकुरमेन्ट-फायनान्स (एक्सपेंडिचर )१२-१०-२०१८
कोंकणी  download Date: 12/10/2018
वेबसाईट सरक्युलर
कोंकणी  download Date: 03/10/2018
नोटिफिकेशन रजि अल्लोकॅशन ऑफ बिझनेस ऑफ द गव्हर्मेंट टू द मिनिस्टर्स
कोंकणी  download Date: 27/09/2018
सरक्युलर रीग पब्लिशिंग ऑफ हिस्टोरिकॅल मंथली डेटा ऑफ पॉवर ऑउतेजस ऑन वेबसाईट
कोंकणी  download Date: 26/09/2018
सी एल इ रिस्क प्रोसीजर -कॉर्रिगेंडम
कोंकणी  download Date: 10/09/2018
सर्क्युलर रजि अरेन्जमेन्ट ऑफ प्लान्ड पॉवर शट डाउन -वीज खातें
कोंकणी  download Date: 26/07/2018
आय टी पोलिसी स्कीम्स २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज तारीख -२-०७-२०१८
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंमिट्टी तू मॉनिटर इम्पलेमेंटेशन ऑफ पी यम जी डी आय यस यच ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर गोय
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंमिट्टी तू मॉनिटर इम्पलेमेंटेशन ऑफ पी यम जी डी आय यस यच ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण गोय
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
टेंडर नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विभाग - III - ६८६ तारीख - २२-०६-२०१८
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
टेंडर नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट -१३२४ तारीख -२२-०६-२०१८
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट लेव्हल कंमिट्टी टू मॉनिटर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पी एम जी डी आय एस एच ए फॉर द स्टेट
कोंकणी  download Date: 22/06/2018
सर्क्युलर रिगार्डिंग एस डी ए फॉर प्रॉकुरमेन्ट हार्डवेअर
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
सरक्युलर रीग प्रोक्रूमेन्ट ऑफ आय सी टी एक्युपमेन्ट्स
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
ऍडव्हर्टीसमेन्ट फॉर फिल्लिंग अप १(वन ) पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीयर इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट बाय ट्रान्सफर ऑन डेप्युटेशन
कोंकणी  download Date: 15/06/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर - १५१८ (पेर्सोनेल ) तारीख -१४-०५-२०१८
कोंकणी  download Date: 14/05/2018
ऑर्डर रजि प्रोमोशन ऑफ अकाऊंटन्ट्स
कोंकणी  download Date: 31/03/2018
ओ यम - जी ये डी तारीख २९-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 29/03/2018
सर्क्युलर-लेखा संचालनालय
कोंकणी  download Date: 28/03/2018
ऑर्डर ऑफ लिंक सेक्रेटरीएस तारीख - २६-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 26/03/2018
ऑर्डर ऑफ श्रीमती . शिवानी बोरकर ,अंडर सेक्रेटरी (ए आर )
कोंकणी  download Date: 19/03/2018
ऑर्डर ऑफ श्री सुनील यम रायकर - ई ई
कोंकणी  download Date: 16/03/2018
नोटीस इन्व्हाईटिंग फॉर फिल्लिंग अप ऑफ १ पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीयर (ग्रुप "ए "गॅझेटटेड पोस्ट ). इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट,गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ,पणजी बाय ट्रान्सफर ऑन डेप्युटेशन.
कोंकणी  download Date: 16/03/2018
ओ एम रीग सरेंडर ऑफ सेविंग्स - फन्डस वर्स २०१७-१८
कोंकणी  download Date: 15/03/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर - सिनियर स्केल (तारीख -१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ट्रान्सफर ऑर्डर -ज्युनिअर स्केल (तारीख -१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ऑफिस मेमोरेंडम -७४६(तारिख-१२-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 12/03/2018
ऑर्डर आय ये यस (तारीख-०९-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 09/03/2018
सरक्युलर रीग अकाउंटिंग प्रोसिजर फॉर प्रोक्यूमेन्ट ऑफ प्रिंटिंग , स्टेशनरी आयटम्स थ्रू दी डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
सर्क्युलर रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसिजर ऑफ प्रिंटिंग ऍण्ड सस्टेशनरी आयटम्स थ्रू द डिपार्टमेंट
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
ओएम जी ए डी तारीख-०८-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 08/03/2018
ऑर्डर पेर्सोनेल (तारीख -६-०३-२०१८)
कोंकणी  download Date: 06/03/2018
सर्क्युलर जी ए डी -०६-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 06/03/2018
औकशन नोटीस पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं, तारीख -०५-०३-२०१८
कोंकणी  download Date: 05/03/2018
सर्क्युलर -लॉ डिपार्टमेन्ट (तारीख-२२-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 28/02/2018
आदेश - उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी (तारीख- २७/०२/२०१८)
English (91 KB) download Date: 27/02/2018
सर्क्युलर रजि रिकॉइनसिलेशन ऑफ द फिगर्स बुकडं इन मंथली अकाउंट बाय द डिव्हिजन
कोंकणी  download Date: 23/02/2018
सरक्युलर- डेटा एन्ट्री ऑपरेटर
कोंकणी  download Date: 22/02/2018
पर्सोनेल - रेलीइविंग ऑर्डर ऑफ श्री बी आर सिंग , आय ये यस (तारीख -२२-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 22/02/2018
कॅर्रीगेडम १-पी डब्लू डी (तारीख -२०-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 20/02/2018
सरक्युलर- गाईडलाईन्स फॉर विथड्रॉव्हल यंद एक्सिट फ्रोम नॅशनल पेन्शन स्कीम तारीख -१९-०२-२०१८
कोंकणी  download Date: 19/02/2018
परिपत्रक :डीएचईन एलडीसीचे रिकामे जागे-उच्च शिक्षण विभाग(तारीख -१६-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 16/02/2018
परिपत्रक - डीएचई मधील एलडीसीच्या उच्च शिक्षण नोंदणी रिक्त जागा (दि. १ 16-०२-२०१))
मेमोरँडम - पर्सोनेल (तारीख - १५-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 15/02/2018
सर्क्युलर-जी ए डी रजि एल ए कयू
कोंकणी  download Date: 12/02/2018
सरक्युलर - विगीलान्स (तारीख - ०९-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 09/02/2018
निवेदन - येणावळ खातें (तारीख - ७-२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 07/02/2018
सर्क्युलर-पेर्सोनेल (तारीख -७-२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 07/02/2018
सूचना - येणावळ खातें (तारीख -०१-०२-२०१८)
कोंकणी  download Date: 01/02/2018
ऑर्डर ऑफ श्री जे. यन. चिमुलकर
कोंकणी  download Date: 25/01/2018
ऑर्डर - फायनान्स (एक्सपेंडीचर )
कोंकणी  download Date: 21/01/2018
ऑर्डर फायनान्स - (रिव आणि कंट्रोल )
कोंकणी  download Date: 17/01/2018
सरक्युलर- लेखा संचालनालय, तारीख - १५-०१-२०१८
कोंकणी  download Date: 15/01/2018
ऑर्डर - फायनान्स (एक्सप) तारीख - ११-०१-२०१८
कोंकणी  download Date: 11/01/2018
परिपत्र - पुष्पांजली शहीद स्मारक -आझाद मैदान, पणजी
English (210 KB) download Date: 08/01/2018
परिपत्र - गृह विभाग (सामान्य) जीएचआरसी
English (264 KB) download Date: 08/01/2018
परिपत्रक - सोपेपणान करपी वेवसायच्या प्रगतीचेर लक्ष दवरुपाखातीर राज्यस्तर समिती
English (81KB) download Date: 05/01/2018
परिपत्रकां - माहिती आणि प्रसिद्धी ४-०१-२०१८
English (56 KB) download Date: 04/01/2018
आदेश - भौशीक भलायकी खाते
Konkani (90 KB) download Date: 04/01/2018
आदेश - कारागीर प्रशिक्षण खातें
English (83 KB) download Date: 04/01/2018
भलायकी विभाग - आदेश
Konkani (91 KB) download Date: 04/01/2018
परिपत्र - येणावळ खातें (तारीख -०२-०१-२०१८)
कोंकणी  download Date: 02/01/2018
परिपत्रकां प्रतिनियुक्ती जीएचआरसीवरील स्टेनो ग्रेड - I चे पद भरत आहे
परिपत्रक - उच्च शिक्षण 26-12-2017
प्रोग्रामरचे उच्च भरण्याचे परिपत्रक- उच्च शिक्षण
शुद्धीकरण - प्रोटोकॉल विभाग
English (117 KB) download Date: 14/12/2017
आदेश - उत्तर गोंय जिल्हा-प्रशासन (तारीख- १२/१२/२०१७)
English (94 KB) download Date: 12/12/2017
परिपत्रक /३६३-उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य
English (122KB) download Date: 11/12/2017
परिपत्रक- जीएचआरसी - 1187
English (98 KB) download Date: 07/12/2017
परिपत्रक- जीएचआरसी - 1148
परिपत्रकां - माहिती आणि प्रसिद्धी
English (1024 KB) download Date: 27/11/2017
डीआय-जायरात -२०१७-१८-३४२० - माहिती आणि प्रसिद्धी
English (70 KB) download Date: 16/11/2017
परिपत्रक - उच्च शिक्षण
English (56 KB) download Date: 22/10/2017
कायदेशीर मापशास्त्र खात्याचो आदेश १२-१०-२०१७
English (321 KB) download Date: 12/10/2017
आदेश - येणावळ खातें (तारीख -२८-०९-२०१७)
कोंकणी  download Date: 28/09/2017
इन्फोटेक कर्मचारी आदेश तारीख ११-०९-२०१७
English (59 KB) download Date: 11/09/2017
परिशिष्ट नोंदणी सूचना क्रमांक ११/१३/९१-एचडी (जी) (तारीख- ०२/०८/२०१३)
English (749 KB) download Date: 18/07/2017
गोंय इन्फोटेक कॉर्पोरेशन चे संचालक मंडळ
English (700 KB) download Date: 05/07/2017