Top

येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
येवजण्यो - गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान
English (324KB) download Date: 03/03/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ४
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ३
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - २
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - १
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ५
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळचे येवजण्यो
English (188 KB) download Date: 14/02/2020
गोंयच्यो मेडिक्लेम येवजण्यो
English (120 KB) download Date: 13/02/2020
योवजण्यांची वळेरी
English (93 KB) download Date: 11/02/2020
सेवा पुरविल्या कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (211KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (35KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो-गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ
English (149 KB) download Date: 17/01/2020
सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 30/12/2019
प्रकाशन येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 24/12/2019
फ्लो चार्ट छत्री येवजण्यो
English (293 KB) download Date: 18/12/2019
लक्ष्य येवजण्यो
English (796 KB) download Date: 18/12/2019
हॉकर्स / विक्रेते हांका अल्प मुदत कर्ज
English (50 KB) download Date: 18/12/2019
अश्रया आधार येवजण्यो
English (93 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री येवजण्योची अधिसूचना
English (303 KB) download Date: 18/12/2019
भांडवल अनुदान नवीन
English (992 KB) download Date: 18/12/2019
रोजगार नवीन
English (138 KB) download Date: 18/12/2019
मायक्रो आणि एसएसई येवजण्यो खातीर प्राधान्य विकत घेवपाक प्रोत्साहन
English (570 KB) download Date: 18/12/2019
क्ले मूर्ति निर्मात्याची येवजण्यो
English (1.86 MB) download Date: 18/12/2019
छत्री दुरुस्ती
English (159 KB) download Date: 18/12/2019
स्थानिक उद्योजकांक 25% अनुदान
English (190 KB) download Date: 18/12/2019
जीटीईजीपी नवीन
English (222 KB) download Date: 18/12/2019
स्वरोजगार येवजण्यो
English (57 KB) download Date: 18/12/2019
भारत सरकाराच्या आयटी सुरक्षा लेखा परीक्षण गरज
English (1.10 MB) download Date: 18/12/2019
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची येवजण्योची तपशील
English (197 KB) download Date: 18/12/2019
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोवा - येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 18/12/2019
अनुसूचित जातींखातर येवजण्यो
English (70.5 KB) download Date: 17/12/2019
दुसऱ्या मागास वर्गीयाखातीर येवजण्यो
English (70.2 KB) download Date: 17/12/2019
अपंगाखातर येवजण्यो
English (57.4 KB) download Date: 17/12/2019
सफारी कर्मचार्याक येवजण्यो
English (68.7 KB) download Date: 17/12/2019
ग्रह सुरक्षा (घर दुरुस्ती येवजण्यो )
English (39.9 KB) download Date: 17/12/2019
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ - येवजण्यो
English (64 KB) download Date: 17/12/2019
येवजण्यो - कृषी खात्याविशीं
इंग्रजी (153KB) download Date: 16/12/2019
येवजण्यो- पर्यावरण विभाग
इंग्रजी (80KB) download Date: 09/12/2019
अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसीच्या कल्याणखातीर येवजण
English (37KB) download Date: 03/12/2019
अनुसूचित जाती आनी ओबीसी विद्यार्थ्यांखातीर फुकट प्रशिक्षण येवजण
English (24KB) download Date: 03/12/2019
दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण
English (18KB) download Date: 03/12/2019
सगळी येवजण
English (39KB) download Date: 03/12/2019
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 29/11/2019
पोन्नी प्रवासी बसेस बदलपाक गोंय राज्य अनुदान
English (12 KB) download Date: 29/11/2019
येल्लोव ब्लॅक मोटर सायकलीखातर राज्य अनुदान
English (13 KB) download Date: 29/11/2019
आर्थिक सहाय्य आनी येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
सेमिनार आनी वर्कशॉप्स चे आयोजन
English (10KB) download Date: 27/11/2019
राजा राममोहन रॉय वाचनालय फाऊंडेशन
English (49 KB) download Date: 27/11/2019
सहकार खात्याची येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
गैर सरकारी संस्थेन वाचनालयाखातीर चलयल्ली येवजण
English (34 KB) download Date: 27/11/2019
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, येवजण्यो
English (28 KB) download Date: 27/11/2019
शैक्षणिक खुर्चीची मान्यता
English (11KB) download Date: 27/11/2019
नुस्तेकारांखातीर कल्याण येवजण्यो
English (94 KB) download Date: 27/11/2019
महाविद्यालयाचे सुदारीकरण
English (10KB) download Date: 27/11/2019
गोंयच्या सरकारी व सरकारी सहाय्यक महाविद्यालयांन प्रशिक्षित समन्वयक पूर्वणीची येवजण
English (56.8KB) download Date: 17/10/2019
उत्कृष्ट राज्य शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण येवजणीन-२०१८
English (160KB) download Date: 17/10/2019
अनुदान-देणगी / अनुदान नाशिल्ली संस्थांक साधनसुविधांच्या दुरुस्ती/ अद्ययावतीकरण करपाक सॉफ्ट कर्जाची येवजण
English (132KB) download Date: 17/10/2019
अनाथांखातीर दयानंद बांदोडकर येवजण
English (160 KB) download Date: 17/10/2019
बर्सरी येवजण
English (127 KB) download Date: 17/10/2019
विज्ञान शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवपी येवजण
English (330 KB) download Date: 17/10/2019
अधिकृत राजपत्रां
English (28 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो, २००७
English (206 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो (फोर लेन एनएच -१७B बी बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन), २००८
English (73 KB) download Date: 09/10/2019
परिशिष्टः अधिसूचना क्र. जीआरबी / 06 / व्ही 2-2 / 07-08 ता . 08/04/2010
English (226 KB) download Date: 09/10/2019
पंतप्रधानांची रोजगार निर्मिती येवजण
English (30KB) download Date: 16/08/2019
सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा आनी शिष्यवृत्ती योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
शिबिर / अभ्यासक्रम / महोत्सव / सांस्कृतिक कार्यक्रम / व्याख्यानमाले हांचे आयोजन
English (32 KB) download Date: 30/07/2019
कला आणि संस्कृती साहित्याचो प्रचार
English (29 KB) download Date: 30/07/2019
दीर्घकालीन प्रकल्पांखातर आर्थिक सहाय्यक
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
गोवा राज्य ग्रंथालय आर्थिक सहाय्यक
English (58 KB ) download Date: 30/07/2019
गोंयच्याभयार कला आणि संस्कृतीच्या खयचाय क्षेत्रात शिक्षण मिळपाखातर विद्यार्थ्यांक मदत दिवपाची योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंय संस्कृती जतन आणि संरक्षित करपाखातर आर्थिक सहाय्य
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक गटांची आंतरराज्य देवाणघेवाण
English (303 KB) download Date: 30/07/2019
गैर-शासकीय संचालित ग्रंथालयांक अनुदान
English (213 KB) download Date: 30/07/2019
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप योजना
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
गोमंत विभूषण पुरस्कार
English (69 KB) download Date: 30/07/2019
युवा सृजन पुरस्कार हांचे सादरीकरण
English (13 KB) download Date: 30/07/2019
काळकर कृतद्नाट्य निधि
English (29 KB) download Date: 30/07/2019
पुरस्कार इत्यादींचे सादरीकरण
English (30 KB) download Date: 30/07/2019
देशी परिस्थितीत प्रख्यात कलाकारांक कला सन्मान योजना (आर्थिक सहाय्यक)
English (145 KB) download Date: 30/07/2019
संस्थांखातर अनुदान
English (28 KB) download Date: 30/07/2019
युवा सृजन पुरस्कार
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंयच्या उत्सवी रंगभूमीच्या उन्नतीखातर योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
प्रकाशकांखातर आर्थिक सहाय्य दिवपाची योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र, उदयपूर योजना
English (44 KB) download Date: 30/07/2019
रवींद्र भवन / सांस्कृतिक परिसरांची स्थापना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक समूहांचे आंतर राज्य विनिमय
English (32 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक संघटनांखातर अनुदान दिवपाची योजना (देखभाल अनुदान)
English (76 KB) download Date: 30/07/2019
कला गौरव पुरस्कारांचे सादरीकरण
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
मनिसपण विकास
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
संकल्प प्रकल्प
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधारणा प्रकल्प (व्हीटीआयपी) अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
औद्योगिक मूल्य वर्धित करपाखातर कौशल्य घट्ट करप
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवपाची येवजण
English (854 KB) download Date: 19/07/2019
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम
English (29 KB) download Date: 19/07/2019
क्ले गणेश मूर्ती येवजण्यो
English (55 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय युवा रोजगार योजना येवजण्यो
English (38 KB) download Date: 19/07/2019
बचत गट २०१० खातीर बियाणे भांडवली कर्ज येवजण्यो
English (85 KB) download Date: 19/07/2019
बचत गट २०११ खातीर बियाणे भांडवली कर्ज येवजण्यो
English (28 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो १
English (73 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो २
English (76 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो ३
English (67 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो
English (10 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय ग्रामीण उर्जा योजना
English (36 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय ग्राम समृद्धी योजना
English (32 KB) download Date: 19/07/2019
एकात्मिक कचरो विकास कार्यक्रम
English (55 KB) download Date: 19/07/2019
प्रमाणपत्र आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो २०१७ खातीर आर्थिक प्रोत्साहन
English  download Date: 19/07/2019
छत्री-येवजण्यो
English  download Date: 19/07/2019
ग्रामीण घरनिर्माण
English (41 KB) download Date: 19/07/2019
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
English (34 KB) download Date: 19/07/2019
अक्षर मित्र येवजण्यो
English (213 KB) download Date: 19/07/2019
राजभाष प्रशिक्षण येवजण्यो २००८
English (176 KB) download Date: 19/07/2019
राजभाषा जागृती येवजण्यो
English (215 KB) download Date: 19/07/2019
भाषा पुरस्कार आनी भाषा विकास येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , 1976 भाग- I
English (2 MB) download Date: 19/07/2019
स्थानिक पुरवठा येवजण खरेदीस प्रोत्साहित करपाची प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , 1976 भाग- II
English (5 MB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , 1976 भाग- III
English (3 MB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , 1976 भाग- IV
English (4 MB) download Date: 19/07/2019
संभाव्य कर्मचारी येवजण्यो प्रशिक्षण दिवपाखातीर उद्योगांना प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
प्रमाणन आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो खातीर आर्थिक प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
हरित गुंतवणूक येवजण प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
व्याज अनुदान येवजण्यो २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
राजपत्रां ११०१
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
भांडवल अनुदान योजनेसाठी मसुदा योजनेची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
रोजगार अनुदान योजनेखातीर मसुदा येवजणची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 26/06/2018
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शार आजीविका मिशन
English (818KB) download Date: 06/10/2017
स्वच्छ भारत मिशन - घरनिर्माण व शशार व्यवहार मंत्रालय
English (39KB) download Date: 06/10/2017
प्रधान मंत्री आवास योजना - सगळ्यांखातीर घर - मार्गदर्शक सूचना 2015
English (637KB) download Date: 06/10/2017