Top


येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर "एसटी विद्यार्थी" खातीर मॅट्रीक उपरांतच्या शिश्यवृत्तीच्या केंद्रीय प्रायोजीत येवजणे खातीर एनएसपीचेर अर्ज करपा खातीर वेळरेखा वाडोवप
English (85 KB) download Date: 29/12/2023
शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर केंद्रीय प्रायोजीत प्री-मॅट्रीक येवजणे खातीर राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर पोर्टल वेळरेखा वाडोवपाक
English (80 KB) download Date: 29/12/2023
शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर केंद्रीय प्रायोजीत "मॅट्रीक पयलीं आनी मॅट्रीक उपरांतची येवजण" खातीर राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर पोर्टल वेळरेखेचो विस्तार
English (85 KB) download Date: 29/12/2023
"विद्या लक्ष्मी अर्ज" सादर करपाची निमाणी तारीक ३१/०१/२०२४ मेरेन वाडयल्या
English (59 KB) download Date: 29/12/2023
येवजणेंत दुरुस्ती – पयसुल्ल्या वाठारांतल्या अनुसुचीत जमातींच्या भुरग्यां खातीर प्राथमीक शाळा
English (225 KB) download Date: 30/10/2023
अधिसुचोवणी: “उद्योग आधार येवजण” म्हूण प्रदर्शन/विक्री, मेळावे आनी कार्यशाळा शिबिरांनी वांटो घेवपाक आनी घडोवन हाडपाक अर्थीक मजत.
English (164 KB) download Date: 15/12/2022
अधिसुचोवणी : अंत्य संस्कार सहाय येवजण येवजणेंत दुरुस्ती
English (75 KB) download Date: 15/12/2022
गोंय कोंकणी अकादमी योजना आणि अनुप्रयोग
कोंकणी (73 KB) download Date: 23/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री १00 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (393 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (394 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (गोल्डन राशी ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (498 KB) download Date: 22/09/2021
कोव्हिड -19 येवजण्योखातीर उपेक्षित/असंगठित क्षेत्रांक अर्ज
English (486 KB) download Date: 02/09/2021
येवजण्यो- कोविड -19 उपेक्षित/असंघटित क्षेत्रांक दिलासो
English (2 MB) download Date: 02/09/2021
योजना-गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (345 KB) download Date: 20/08/2021
अधिसूचना - कोविदान बळी पडील्ल्या कुटूंबियांक भूतपूर्व आर्थिक सहाय्य दिवपाक येवजण
English (193 KB) download Date: 06/07/2021
अधिसूचना - “दीन दयाल सेवा योजना” ह्या योजनेत सुधारणा
English (181 KB) download Date: 06/05/2021
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती-येवजण्यो
कोंकणी (90 KB) download Date: 05/03/2021
डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
English (112 KB) download Date: 18/02/2021
गोयं राज्य युवा धोरण -२०१५
English (222 KB) download Date: 11/02/2021
गृह आधार येवजण
English (252 KB) download Date: 07/01/2021
लाडली लक्ष्मी येवजण
English (92 KB) download Date: 07/01/2021
गृह आधार येवजण आनी लाडली लक्ष्मी येवजण दुरुस्ती अधिसूचना
English (100 KB) download Date: 07/01/2021
बॅकयार्ड पोल्ट्री युनिट (एससीएसटी) येवजण
English (268KB) download Date: 17/11/2020
डब्ल्यूजीडीपी अंतर्गत दुभत्या जनावरांची खरेदी
English (42KB) download Date: 17/11/2020
एक फावट समझोता येवजण २०२०
English (58 KB) download Date: 17/11/2020
क्ले आइडल निर्मात्यांक अनुदान दिवपाची येवजण
English (1 MB) download Date: 13/11/2020
सेवानिवृत्त संसाधन शिक्षकांखातर गुंतवणूकी सेवा येवजण
English (94 KB) download Date: 05/11/2020
स्टार्टअप धोरण २०१७
English (89 KB) download Date: 29/10/2020
प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा)
English (36 KB) download Date: 29/10/2020
रोख पुरस्काराखातीर फॉर्म
English (254 KB) download Date: 28/10/2020
खेळां क्लबच्या नोंदणी (ओळख) खातीर फॉर्म
English (116 KB) download Date: 28/10/2020
आदिवासी खेळ शिष्यवृत्तीखातीर फॉर्म
English (452 KB) download Date: 28/10/2020
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं येवजण्यो
English (108 KB) download Date: 23/10/2020
राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ चो येवजण्यो
English (84 KB) download Date: 22/10/2020
गोंय राज्य सरकारान पुरविलेल्या राज्य सैनिक मंडळ खातर येवजण्य
English (377 KB) download Date: 16/10/2020
विशेष निधीद्वारे पुरविल्या योजना येवजण्यो
English (320 KB) download Date: 16/10/2020
रक्षा मंत्रालय द्वारा माजी सैनिक कल्याण निधीच्या माध्यमातून प्रदान खातर येवजण्यो
English (162 KB) download Date: 16/10/2020
गोंय समग्र शिक्षा येवजण्यो
English (244 KB) download Date: 30/09/2020
अन्नधान्य पिकांन तंत्रज्ञानाचे सुधार येवजण्यो
कोंकणी (153 KB) download Date: 24/09/2020
प्राथमिक कृषी पत / ग्राहक / तालुका शेतकरी / प्रक्रिया आनी विपणन सहकारी संस्था येवजण्य हांका आर्थिक प्रोत्साहन
English (458 KB) download Date: 24/09/2020
येवजण्यो - सहकार खाते गोंय सरकार – (सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय)
English (207 KB) download Date: 14/09/2020
मॉडेल फिशरमॅन व्हिलेजचो विकास
English (268 KB) download Date: 14/09/2020
नागरी सहकारी योजनेखातर संगणकीकरण
English (672 KB) download Date: 14/09/2020
गोय एकात्मिक कौशल्य विकास योजना आयएसडीएस २०१४
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
स्वावलंबन योजना
English (119 KB) download Date: 14/09/2020
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था हांका आर्थिक सहाय्य देण्याखातर सुधारित सामान्य येवजण्यो
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
कुंपण खातर सहाय्य येवजण्यो
English (267 KB) download Date: 14/09/2020
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजन
English (211 KB) download Date: 11/09/2020
दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा येवजन
English (807 KB) download Date: 11/09/2020
गोंय मेडिक्लेम येवजन
English (484 KB) download Date: 11/09/2020
निकेश पोषण येवजन
English (807 KB) download Date: 11/09/2020
जननी सुरक्षा येवजन
English (1 MB) download Date: 11/09/2020
नगरविकास / मुनसिपाल प्रशासन केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्य योजना
English (172 KB) download Date: 11/09/2020
टीबी उपचार समर्थक खातर मानधन
English (65 KB) download Date: 11/09/2020
खाजगी प्रॅक्टिशनराक प्रोत्साहन
English (67 KB) download Date: 11/09/2020
कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई येवजन
English (405 KB) download Date: 11/09/2020
अपंगत्व पेन्शन खातर येवजण्य
English (305 KB) download Date: 09/09/2020
शिक्षणा खातर आर्थिक सहाय्य
English (595 KB) download Date: 09/09/2020
लग्ना खातर पेन्शन लाभ योजनाची आर्थिक सहाय्य
English (337 KB) download Date: 09/09/2020
योजना अंत्यसंस्कार लाभ
English (190 KB) download Date: 09/09/2020
घर विकपा किंवा घराच्या बांधकामा खातर येवजण्यो
English (472 KB) download Date: 09/09/2020
मरण फायदो मेळपाक येवजन
English (311 KB) download Date: 09/09/2020
साधनांच्या खरेदी खातर योजना अनुदान
English (415 KB) download Date: 09/09/2020
कौटुंबिक पेन्शन
English (301 KB) download Date: 09/09/2020
येवजण्यो - बायोगॅस प्लांट किचन / सेंद्रिय कचराचेर आधारित
English (122 KB) download Date: 17/08/2020
येवजण्यो - बायोमास ब्रिकेटिंग मशीन
English (216 KB) download Date: 17/08/2020
केटीसीएल महिन्याचो सवलतीचो पास खातर येवजणचो आदेश
English (29 KB) download Date: 21/07/2020
विज्ञान चर्चासत्र, कार्यशाळा, जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन आनी आर्थिक सहाय्य पुरावपाक अनुदान-मद्दत दिवपाक येवजन
English (171 KB) download Date: 21/07/2020
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधक आनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचो भाग म्हणून विद्यार्थ्यांक प्रकल्पां खातर येवजन
English (165 KB) download Date: 21/07/2020
गोंय राज्यात उच्च माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक विद्यालयक विद्यार्थ्यांक खातर मदत अनुदान येवजन
English (153 KB) download Date: 21/07/2020
आर्थिक सहाय्य / शिष्यवृत्ती, पुरस्कार आनी इतर सहाय्य येवजण्यो
English (132 KB) download Date: 20/07/2020
गोंय एकात्मिक कौशल्य विकास येवजण्यो २०१४
English (250 KB) download Date: 13/07/2020
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याखातर सुधारित येवजण्यो
English (313 KB) download Date: 13/07/2020
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ चे कलम १० नुसार पात्र घरगुती ओळखपाखातर मार्गदर्शक सूचना
English (200 KB) download Date: 13/07/2020
येवजण्यो यादी
English (37 KB) download Date: 13/07/2020
तियात्राच्या इतिहासाचे तोंडी दस्तऐवजीकरण
English (108 KB) download Date: 26/06/2020
व्याज अनुदान योजना
English (2 MB) download Date: 11/03/2020
येवजण्यो - गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान
English (324KB) download Date: 03/03/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ५
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ४
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ३
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - २
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - १
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळचे येवजण्यो
English (188 KB) download Date: 14/02/2020
योवजण्यांची वळेरी
English (93 KB) download Date: 11/02/2020
सेवा पुरविल्या कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (211KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (35KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो-गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ
English (149 KB) download Date: 17/01/2020
सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 30/12/2019
प्रकाशन येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 24/12/2019
जीटीईजीपी नवीन
English (222 KB) download Date: 18/12/2019
स्थानिक उद्योजकांक २५% अनुदान
English (190 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री दुरुस्ती
English (159 KB) download Date: 18/12/2019
लक्ष्य येवजण्यो
English (796 KB) download Date: 18/12/2019
मायक्रो आणि एसएसई येवजण्यो खातीर प्राधान्य विकत घेवपाक प्रोत्साहन
English (570 KB) download Date: 18/12/2019
रोजगार नवीन
English (138 KB) download Date: 18/12/2019
क्ले मूर्ति निर्मात्याची येवजण्यो
English (1.86 MB) download Date: 18/12/2019
भांडवल अनुदान नवीन
English (992 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री येवजण्योची अधिसूचना
English (303 KB) download Date: 18/12/2019
फ्लो चार्ट छत्री येवजण्यो
English (293 KB) download Date: 18/12/2019
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोवा - येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 18/12/2019
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची येवजण्योची तपशील
English (197 KB) download Date: 18/12/2019
भारत सरकाराच्या आयटी सुरक्षा लेखा परीक्षण गरज
English (1.10 MB) download Date: 18/12/2019
स्वरोजगार येवजण्यो
English (57 KB) download Date: 18/12/2019
अश्रया आधार येवजण्यो
English (93 KB) download Date: 18/12/2019
हॉकर्स / विक्रेते हांका अल्प मुदत कर्ज
English (50 KB) download Date: 18/12/2019
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ - येवजण्यो
English (64 KB) download Date: 17/12/2019
येवजण्यो - कृषी खात्याविशीं
इंग्रजी (153KB) download Date: 16/12/2019
येवजण्यो- पर्यावरण विभाग
इंग्रजी (80KB) download Date: 09/12/2019
अनुसूचित जाती आनी ओबीसी विद्यार्थ्यांखातीर फुकट प्रशिक्षण येवजण
English (24KB) download Date: 03/12/2019
अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसीच्या कल्याणखातीर येवजण
English (37KB) download Date: 03/12/2019
दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण
English (18KB) download Date: 03/12/2019
सगळी येवजण
English (39KB) download Date: 03/12/2019
गोय भटक्या गाय -गुरे व्यवस्थापन योजना २०१३ (सुधारित)
English (106 KB) download Date: 02/12/2019
कृषी व संबंधित उपक्रमांखातीर कर्जाचेर व्याज अनुदान
English (135 KB) download Date: 02/12/2019
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 29/11/2019
पोन्नी प्रवासी बसेस बदलपाक गोंय राज्य अनुदान
English (12 KB) download Date: 29/11/2019
येल्लोव ब्लॅक मोटर सायकलीखातर राज्य अनुदान
English (13 KB) download Date: 29/11/2019
नुस्तेकारांखातीर कल्याण येवजण्यो
English (94 KB) download Date: 27/11/2019
आर्थिक सहाय्य आनी येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
येवजण्यो आनी आर्थिक सहाय्य
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
राजा राममोहन रॉय वाचनालय फाऊंडेशन
English (49 KB) download Date: 27/11/2019
गैर सरकारी संस्थेन वाचनालयाखातीर चलयल्ली येवजण
English (34 KB) download Date: 27/11/2019
महाविद्यालयाचे सुदारीकरण
English (10KB) download Date: 27/11/2019
शैक्षणिक खुर्चीची मान्यता
English (11KB) download Date: 27/11/2019
सेमिनार आनी वर्कशॉप्स चे आयोजन
English (10KB) download Date: 27/11/2019
बर्सरी येवजण
English (127 KB) download Date: 17/10/2019
अनाथांखातीर दयानंद बांदोडकर येवजण
English (160 KB) download Date: 17/10/2019
विज्ञान शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवपी येवजण
English (330 KB) download Date: 17/10/2019
उत्कृष्ट राज्य शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण येवजणीन-२०१८
English (160KB) download Date: 17/10/2019
परिशिष्टः अधिसूचना क्र. जीआरबी / ०६ / व्ही २-२ / ०७-०८ ता . ०८/०४/२०१०
English (226 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो (फोर लेन एनएच -१७B बी बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन), २००८
English (73 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो, २००७
English (206 KB) download Date: 09/10/2019
अधिकृत राजपत्रां
English (28 KB) download Date: 09/10/2019
सर्वसाधारण मुदत कर्ज येवजण्य
English (64 KB) download Date: 29/08/2019
सुधारित व्याज सवलत येवजण्य २०१२
English (65 KB) download Date: 29/08/2019
सीएमआरवाय व्यथित लाभार्थ्यां एक्झिट पॉलिसी
English (64 KB) download Date: 29/08/2019
अचल मालमत्ता तारण दवरपाक आर्थिक सहाय्य येवजण्य
English (67 KB) download Date: 29/08/2019
वैयक्तिक कर्ज येवजण्य
English (67 KB) download Date: 29/08/2019
ट्रॅक रेकॉर्डसह दवरपाक ईडीसी ग्राहकांक एकत्रित कर्ज येवजण्य
English (469 KB) download Date: 29/08/2019
राज्य सरकारचे एजन्सींना कर्ज सहाय्य येवजण्य
English (469 KB) download Date: 29/08/2019
बांधकाम कर्ज येवजण्य
English (40 KB) download Date: 29/08/2019
पात्र व्यावसायिकांना मुदत कर्ज सहाय्याची येवजण्य
English (280 KB) download Date: 29/08/2019
जीटीईजीपी येवजण्य
English (85 KB) download Date: 29/08/2019
सीएमआरवाय येवजण्य
English (85 KB) download Date: 29/08/2019
पंतप्रधानांची रोजगार निर्मिती येवजण
English (30KB) download Date: 16/08/2019
संस्थांखातर अनुदान
English (28 KB) download Date: 30/07/2019
पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र, उदयपूर योजना
English (44 KB) download Date: 30/07/2019
रवींद्र भवन / सांस्कृतिक परिसरांची स्थापना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक समूहांचे आंतर राज्य विनिमय
English (32 KB) download Date: 30/07/2019
पुरस्कार इत्यादींचे सादरीकरण
English (30 KB) download Date: 30/07/2019
देशी परिस्थितीत प्रख्यात कलाकारांक कला सन्मान योजना (आर्थिक सहाय्यक)
English (145 KB) download Date: 30/07/2019
काळकर कृतद्नाट्य निधि
English (29 KB) download Date: 30/07/2019
शिबिर / अभ्यासक्रम / महोत्सव / सांस्कृतिक कार्यक्रम / व्याख्यानमाले हांचे आयोजन
English (32 KB) download Date: 30/07/2019
कला आणि संस्कृती साहित्याचो प्रचार
English (29 KB) download Date: 30/07/2019
दीर्घकालीन प्रकल्पांखातर आर्थिक सहाय्यक
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
गोवा राज्य ग्रंथालय आर्थिक सहाय्यक
English (58 KB ) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक संघटनांखातर अनुदान दिवपाची योजना (देखभाल अनुदान)
English (76 KB) download Date: 30/07/2019
कला गौरव पुरस्कारांचे सादरीकरण
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
युवा सृजन पुरस्कार हांचे सादरीकरण
English (13 KB) download Date: 30/07/2019
गोमंत विभूषण पुरस्कार
English (69 KB) download Date: 30/07/2019
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप योजना
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
गैर-शासकीय संचालित ग्रंथालयांक अनुदान
English (213 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक गटांची आंतरराज्य देवाणघेवाण
English (303 KB) download Date: 30/07/2019
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंय संस्कृती जतन आणि संरक्षित करपाखातर आर्थिक सहाय्य
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंयच्याभयार कला आणि संस्कृतीच्या खयचाय क्षेत्रात शिक्षण मिळपाखातर विद्यार्थ्यांक मदत दिवपाची योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंयच्या उत्सवी रंगभूमीच्या उन्नतीखातर योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
प्रकाशकांखातर आर्थिक सहाय्य दिवपाची योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा आनी शिष्यवृत्ती योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
युवा सृजन पुरस्कार
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधारणा प्रकल्प (व्हीटीआयपी) अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
संकल्प प्रकल्प
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
औद्योगिक मूल्य वर्धित करपाखातर कौशल्य घट्ट करप
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
मनिसपण विकास
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रमाणपत्र आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो २०१७ खातीर आर्थिक प्रोत्साहन
English  download Date: 19/07/2019
छत्री-येवजण्यो
English  download Date: 19/07/2019
क्ले गणेश मूर्ती येवजण्यो
English (55 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय युवा रोजगार योजना येवजण्यो
English (38 KB) download Date: 19/07/2019
बचत गट २०१० खातीर बियाणे भांडवली कर्ज येवजण्यो
English (85 KB) download Date: 19/07/2019
बचत गट २०११ खातीर बियाणे भांडवली कर्ज येवजण्यो
English (28 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो १
English (73 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो २
English (76 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो ३
English (67 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो
English (10 KB) download Date: 19/07/2019
अक्षर मित्र येवजण्यो
English (213 KB) download Date: 19/07/2019
राजभाष प्रशिक्षण येवजण्यो २००८
English (176 KB) download Date: 19/07/2019
राजभाषा जागृती येवजण्यो
English (215 KB) download Date: 19/07/2019
भाषा पुरस्कार आनी भाषा विकास येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- I
English (2 MB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- II
English (5 MB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- III
English (3 MB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- IV
English (4 MB) download Date: 19/07/2019
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवपाची येवजण
English (854 KB) download Date: 19/07/2019
स्थानिक पुरवठा येवजण खरेदीस प्रोत्साहित करपाची प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
संभाव्य कर्मचारी येवजण्यो प्रशिक्षण दिवपाखातीर उद्योगांना प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
व्याज अनुदान येवजण्यो २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
हरित गुंतवणूक येवजण प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
प्रमाणन आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो खातीर आर्थिक प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
राजपत्रां ११०१
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
भांडवल अनुदान योजनेसाठी मसुदा योजनेची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
रोजगार अनुदान योजनेखातीर मसुदा येवजणची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 26/06/2018
प्रधान मंत्री आवास योजना - सगळ्यांखातीर घर - मार्गदर्शक सूचना 2015
English (637KB) download Date: 06/10/2017
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शार आजीविका मिशन
English (818KB) download Date: 06/10/2017
स्वच्छ भारत मिशन - घरनिर्माण व शशार व्यवहार मंत्रालय
English (39KB) download Date: 06/10/2017
राजभाषा जागृती योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
भाषा पुरस्कार योजना आणि भाषा विकास योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
राजभाष प्रशिक्षण एवझोन २००८
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
प्रकाशन योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
अक्षर मित्रं योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
गोय भटक्या मांजरी व्यवस्थापन येवजण
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
गोय लहान प्राणी बचाव व्यवस्थापन येवजण
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
गोपाल रत्ना पुरस्कार येवजण्य
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
सामुदायिक दुग्ध पालन येवजण्यो
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत दुभत्या जनावरांच्या खरेदीसाठी सुधारित योजना
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
विज्ञान शिक्षणास प्रोत्साहन दिवपाची येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
५०० ब्रॉयलर / १००० थरांची पोल्ट्री उभारणीची येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
गोय राज्याबाहेर तयार पोल्ट्री फीडच्या वाहतुकीखातीर अनुदान
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
स्कीम फॉर पिग्गरी डेव्हलोपमेंट फॉर २० सोवस एन्ड २ बोअर्स
कृषी आणि संबंधित उपक्रमांखातीर कर्जावैले व्याज अनुदान.
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
आधुनिक पोल्ट्री फार्म स्थापना आणि कुक्कुट पालन उपकरणे खरेदीखातीर आर्थिक सहाय्य
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
इंसेण्टिवे टू डेरी फार्मर फॉर रेनोवेशन / रिपेर ऑफ कॅटलॅशेड
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
राज्यात बारमाही आणि हंगामी चारा विकासखातीर हिरव्या चारो लागवडीस प्रोत्साहन दिल्ले येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
कामधेनू येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिवपाखातीर सुधारित येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
पायाभूत सुविधा येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
पशुपालन येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
दुग्ध उपकरणे येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप स्कीम
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोमंत विभूषण पुरस्कार
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोय वाचनालयची आर्थिक येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
इंटर स्टेट एक्सचेन्ज ऑफ कलचरल ट्रॉउप्स
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
युवा सृजन पुरस्कार
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
देखभाल अनुदान येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कला सन्मान येवजण , २०१६
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कला आणि संस्कृती क्षेत्रात दीर्घ मुदती प्रकल्प संस्थेस अनुदान दिवपाची येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
मूळ दीर्घकालीन येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कला गौरव पुरस्कार येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कॉर्रिगेंडॅम अड्डेन्डम लॉन्ग टर्म स्कीम
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांन सांस्कृतिक क्रीडा आणि सह-अभ्यासक्रमाची उपक्रमांन प्रोत्साहन दिवपाचे येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
व्यावसायिक संस्थांन उच्च शिक्षण / तांत्रिक शिक्षणाखातीर आर्थिक सहाय्य येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
व्याजमुक्त शिक्षण कर्ज येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि उन्नतीसाठी अनुदान-देणगी / अनुदान नाशिल्ले अनुदान संस्थांना सॉफ्ट कर्जाची येवजण.
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
उच्च शिक्षण घेणार्या अनुसूचित जाती / वर्गातील विद्यार्थ्यांखातीर फी माफी येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोय अभ्यासकांच्या निवडीखातीर येवजण २०१५-१६
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
शैक्षणिक उद्देशान स्वयंसेवी संस्था आणि बाकीच्यांक आर्थिक सहाय्य येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
एन डी ए कॅडेट्साक गोय राज्य शिष्यवृत्तीची येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोव्यातील शासकीय व शासकीय सहाय्यित महाविद्यालयांवैले प्रशिक्षित सल्लागार प्रदान करपाची येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
बुरसरी स्कीम
कोंकणी  download Date: 12/12/2016
अनाथ बुर्ग्यांखातीर उच्च शिक्षणाखातीर दयानंद बांदोडकर चे येवजण
कोंकणी  download Date: 12/12/2016

This site is registered on wpml.org as a development site.