Top


येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
गोंय कोंकणी अकादमी योजना आणि अनुप्रयोग
कोंकणी (73 KB) download Date: 23/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (गोल्डन राशी ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (498 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (394 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री १00 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (393 KB) download Date: 22/09/2021
कोव्हिड -19 येवजण्योखातीर उपेक्षित/असंगठित क्षेत्रांक अर्ज
English (486 KB) download Date: 02/09/2021
येवजण्यो- कोविड -19 उपेक्षित/असंघटित क्षेत्रांक दिलासो
English (2 MB) download Date: 02/09/2021
योजना-गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (345 KB) download Date: 20/08/2021
अधिसूचना - कोविदान बळी पडील्ल्या कुटूंबियांक भूतपूर्व आर्थिक सहाय्य दिवपाक येवजण
English (193 KB) download Date: 06/07/2021
अधिसूचना - “दीन दयाल सेवा योजना” ह्या योजनेत सुधारणा
English (181 KB) download Date: 06/05/2021
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती-येवजण्यो
कोंकणी (90 KB) download Date: 05/03/2021
डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
English (112 KB) download Date: 18/02/2021
गोयं राज्य युवा धोरण -२०१५
English (222 KB) download Date: 11/02/2021
लाडली लक्ष्मी येवजण
English (92 KB) download Date: 07/01/2021
गृह आधार येवजण
English (252 KB) download Date: 07/01/2021
गृह आधार येवजण आनी लाडली लक्ष्मी येवजण दुरुस्ती अधिसूचना
English (100 KB) download Date: 07/01/2021
एक फावट समझोता येवजण २०२०
English (58 KB) download Date: 17/11/2020
डब्ल्यूजीडीपी अंतर्गत दुभत्या जनावरांची खरेदी
English (42KB) download Date: 17/11/2020
बॅकयार्ड पोल्ट्री युनिट (एससीएसटी) येवजण
English (268KB) download Date: 17/11/2020
क्ले आइडल निर्मात्यांक अनुदान दिवपाची येवजण
English (1 MB) download Date: 13/11/2020
सेवानिवृत्त संसाधन शिक्षकांखातर गुंतवणूकी सेवा येवजण
English (94 KB) download Date: 05/11/2020
प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा)
English (36 KB) download Date: 29/10/2020
स्टार्टअप धोरण २०१७
English (89 KB) download Date: 29/10/2020
आदिवासी खेळ शिष्यवृत्तीखातीर फॉर्म
English (452 KB) download Date: 28/10/2020
खेळां क्लबच्या नोंदणी (ओळख) खातीर फॉर्म
English (116 KB) download Date: 28/10/2020
रोख पुरस्काराखातीर फॉर्म
English (254 KB) download Date: 28/10/2020
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं येवजण्यो
English (108 KB) download Date: 23/10/2020
राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ चो येवजण्यो
English (84 KB) download Date: 22/10/2020
विशेष निधीद्वारे पुरविल्या योजना येवजण्यो
English (320 KB) download Date: 16/10/2020
गोंय राज्य सरकारान पुरविलेल्या राज्य सैनिक मंडळ खातर येवजण्य
English (377 KB) download Date: 16/10/2020
रक्षा मंत्रालय द्वारा माजी सैनिक कल्याण निधीच्या माध्यमातून प्रदान खातर येवजण्यो
English (162 KB) download Date: 16/10/2020
गोंय समग्र शिक्षा येवजण्यो
English (244 KB) download Date: 30/09/2020
प्राथमिक कृषी पत / ग्राहक / तालुका शेतकरी / प्रक्रिया आनी विपणन सहकारी संस्था येवजण्य हांका आर्थिक प्रोत्साहन
English (458 KB) download Date: 24/09/2020
अन्नधान्य पिकांन तंत्रज्ञानाचे सुधार येवजण्यो
कोंकणी (153 KB) download Date: 24/09/2020
स्वावलंबन योजना
English (119 KB) download Date: 14/09/2020
कुंपण खातर सहाय्य येवजण्यो
English (267 KB) download Date: 14/09/2020
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था हांका आर्थिक सहाय्य देण्याखातर सुधारित सामान्य येवजण्यो
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
येवजण्यो - सहकार खाते गोंय सरकार – (सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय)
English (207 KB) download Date: 14/09/2020
गोय एकात्मिक कौशल्य विकास योजना आयएसडीएस २०१४
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
मॉडेल फिशरमॅन व्हिलेजचो विकास
English (268 KB) download Date: 14/09/2020
नागरी सहकारी योजनेखातर संगणकीकरण
English (672 KB) download Date: 14/09/2020
नगरविकास / मुनसिपाल प्रशासन केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्य योजना
English (172 KB) download Date: 11/09/2020
दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा येवजन
English (807 KB) download Date: 11/09/2020
गोंय मेडिक्लेम येवजन
English (484 KB) download Date: 11/09/2020
निकेश पोषण येवजन
English (807 KB) download Date: 11/09/2020
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजन
English (211 KB) download Date: 11/09/2020
टीबी उपचार समर्थक खातर मानधन
English (65 KB) download Date: 11/09/2020
जननी सुरक्षा येवजन
English (1 MB) download Date: 11/09/2020
कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई येवजन
English (405 KB) download Date: 11/09/2020
खाजगी प्रॅक्टिशनराक प्रोत्साहन
English (67 KB) download Date: 11/09/2020
योजना अंत्यसंस्कार लाभ
English (190 KB) download Date: 09/09/2020
कौटुंबिक पेन्शन
English (301 KB) download Date: 09/09/2020
साधनांच्या खरेदी खातर योजना अनुदान
English (415 KB) download Date: 09/09/2020
मरण फायदो मेळपाक येवजन
English (311 KB) download Date: 09/09/2020
घर विकपा किंवा घराच्या बांधकामा खातर येवजण्यो
English (472 KB) download Date: 09/09/2020
लग्ना खातर पेन्शन लाभ योजनाची आर्थिक सहाय्य
English (337 KB) download Date: 09/09/2020
शिक्षणा खातर आर्थिक सहाय्य
English (595 KB) download Date: 09/09/2020
अपंगत्व पेन्शन खातर येवजण्य
English (305 KB) download Date: 09/09/2020
येवजण्यो - बायोमास ब्रिकेटिंग मशीन
English (216 KB) download Date: 17/08/2020
येवजण्यो - बायोगॅस प्लांट किचन / सेंद्रिय कचराचेर आधारित
English (122 KB) download Date: 17/08/2020
केटीसीएल महिन्याचो सवलतीचो पास खातर येवजणचो आदेश
English (29 KB) download Date: 21/07/2020
विज्ञान चर्चासत्र, कार्यशाळा, जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन आनी आर्थिक सहाय्य पुरावपाक अनुदान-मद्दत दिवपाक येवजन
English (171 KB) download Date: 21/07/2020
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधक आनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचो भाग म्हणून विद्यार्थ्यांक प्रकल्पां खातर येवजन
English (165 KB) download Date: 21/07/2020
गोंय राज्यात उच्च माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक विद्यालयक विद्यार्थ्यांक खातर मदत अनुदान येवजन
English (153 KB) download Date: 21/07/2020
आर्थिक सहाय्य / शिष्यवृत्ती, पुरस्कार आनी इतर सहाय्य येवजण्यो
English (132 KB) download Date: 20/07/2020
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ चे कलम १० नुसार पात्र घरगुती ओळखपाखातर मार्गदर्शक सूचना
English (200 KB) download Date: 13/07/2020
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याखातर सुधारित येवजण्यो
English (313 KB) download Date: 13/07/2020
गोंय एकात्मिक कौशल्य विकास येवजण्यो २०१४
English (250 KB) download Date: 13/07/2020
येवजण्यो यादी
English (37 KB) download Date: 13/07/2020
तियात्राच्या इतिहासाचे तोंडी दस्तऐवजीकरण
English (108 KB) download Date: 26/06/2020
व्याज अनुदान योजना
English (2 MB) download Date: 11/03/2020
येवजण्यो - गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान
English (324KB) download Date: 03/03/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ४
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - १
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - २
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ३
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ५
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळचे येवजण्यो
English (188 KB) download Date: 14/02/2020
योवजण्यांची वळेरी
English (93 KB) download Date: 11/02/2020
येवजण्यो - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (35KB) download Date: 10/02/2020
सेवा पुरविल्या कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (211KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो-गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ
English (149 KB) download Date: 17/01/2020
सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 30/12/2019
प्रकाशन येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 24/12/2019
रोजगार नवीन
English (138 KB) download Date: 18/12/2019
जीटीईजीपी नवीन
English (222 KB) download Date: 18/12/2019
हॉकर्स / विक्रेते हांका अल्प मुदत कर्ज
English (50 KB) download Date: 18/12/2019
अश्रया आधार येवजण्यो
English (93 KB) download Date: 18/12/2019
स्वरोजगार येवजण्यो
English (57 KB) download Date: 18/12/2019
फ्लो चार्ट छत्री येवजण्यो
English (293 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री येवजण्योची अधिसूचना
English (303 KB) download Date: 18/12/2019
भांडवल अनुदान नवीन
English (992 KB) download Date: 18/12/2019
क्ले मूर्ति निर्मात्याची येवजण्यो
English (1.86 MB) download Date: 18/12/2019
भारत सरकाराच्या आयटी सुरक्षा लेखा परीक्षण गरज
English (1.10 MB) download Date: 18/12/2019
लक्ष्य येवजण्यो
English (796 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री दुरुस्ती
English (159 KB) download Date: 18/12/2019
स्थानिक उद्योजकांक २५% अनुदान
English (190 KB) download Date: 18/12/2019
मायक्रो आणि एसएसई येवजण्यो खातीर प्राधान्य विकत घेवपाक प्रोत्साहन
English (570 KB) download Date: 18/12/2019
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोवा - येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 18/12/2019
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची येवजण्योची तपशील
English (197 KB) download Date: 18/12/2019
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ - येवजण्यो
English (64 KB) download Date: 17/12/2019
येवजण्यो - कृषी खात्याविशीं
इंग्रजी (153KB) download Date: 16/12/2019
येवजण्यो- पर्यावरण विभाग
इंग्रजी (80KB) download Date: 09/12/2019
अनुसूचित जाती आनी ओबीसी विद्यार्थ्यांखातीर फुकट प्रशिक्षण येवजण
English (24KB) download Date: 03/12/2019
अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसीच्या कल्याणखातीर येवजण
English (37KB) download Date: 03/12/2019
दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण
English (18KB) download Date: 03/12/2019
सगळी येवजण
English (39KB) download Date: 03/12/2019
गोय भटक्या गाय -गुरे व्यवस्थापन योजना २०१३ (सुधारित)
English (106 KB) download Date: 02/12/2019
कृषी व संबंधित उपक्रमांखातीर कर्जाचेर व्याज अनुदान
English (135 KB) download Date: 02/12/2019
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 29/11/2019
पोन्नी प्रवासी बसेस बदलपाक गोंय राज्य अनुदान
English (12 KB) download Date: 29/11/2019
येल्लोव ब्लॅक मोटर सायकलीखातर राज्य अनुदान
English (13 KB) download Date: 29/11/2019
आर्थिक सहाय्य आनी येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
नुस्तेकारांखातीर कल्याण येवजण्यो
English (94 KB) download Date: 27/11/2019
सेमिनार आनी वर्कशॉप्स चे आयोजन
English (10KB) download Date: 27/11/2019
शैक्षणिक खुर्चीची मान्यता
English (11KB) download Date: 27/11/2019
महाविद्यालयाचे सुदारीकरण
English (10KB) download Date: 27/11/2019
गैर सरकारी संस्थेन वाचनालयाखातीर चलयल्ली येवजण
English (34 KB) download Date: 27/11/2019
राजा राममोहन रॉय वाचनालय फाऊंडेशन
English (49 KB) download Date: 27/11/2019
येवजण्यो आनी आर्थिक सहाय्य
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
बर्सरी येवजण
English (127 KB) download Date: 17/10/2019
विज्ञान शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवपी येवजण
English (330 KB) download Date: 17/10/2019
उत्कृष्ट राज्य शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण येवजणीन-२०१८
English (160KB) download Date: 17/10/2019
अनाथांखातीर दयानंद बांदोडकर येवजण
English (160 KB) download Date: 17/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो, २००७
English (206 KB) download Date: 09/10/2019
अधिकृत राजपत्रां
English (28 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो (फोर लेन एनएच -१७B बी बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन), २००८
English (73 KB) download Date: 09/10/2019
परिशिष्टः अधिसूचना क्र. जीआरबी / ०६ / व्ही २-२ / ०७-०८ ता . ०८/०४/२०१०
English (226 KB) download Date: 09/10/2019