Top


येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधक आनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचो भाग म्हणून विद्यार्थ्यांक प्रकल्पां खातर येवजन
English (165 KB) download Date: 21/07/2020
गोंय राज्यात उच्च माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक विद्यालयक विद्यार्थ्यांक खातर मदत अनुदान येवजन
English (153 KB) download Date: 21/07/2020
विज्ञान चर्चासत्र, कार्यशाळा, जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन आनी आर्थिक सहाय्य पुरावपाक अनुदान-मद्दत दिवपाक येवजन
English (171 KB) download Date: 21/07/2020
केटीसीएल महिन्याचो सवलतीचो पास खातर येवजणचो आदेश
English (29 KB) download Date: 21/07/2020
आर्थिक सहाय्य / शिष्यवृत्ती, पुरस्कार आनी इतर सहाय्य येवजण्यो
English (132 KB) download Date: 20/07/2020
गोंय एकात्मिक कौशल्य विकास येवजण्यो २०१४
English (250 KB) download Date: 13/07/2020
येवजण्यो यादी
English (37 KB) download Date: 13/07/2020
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ चे कलम १० नुसार पात्र घरगुती ओळखपाखातर मार्गदर्शक सूचना
English (200 KB) download Date: 13/07/2020
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याखातर सुधारित येवजण्यो
English (313 KB) download Date: 13/07/2020
तियात्राच्या इतिहासाचे तोंडी दस्तऐवजीकरण
English (108 KB) download Date: 26/06/2020
येवजण्यो - गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान
English (324KB) download Date: 03/03/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ५
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - २
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ३
English (1 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - १
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
अधिसूचित योवजण्यो - ४
English (2 MB) download Date: 24/02/2020
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळचे येवजण्यो
English (188 KB) download Date: 14/02/2020
गोंयच्यो मेडिक्लेम येवजण्यो
English (120 KB) download Date: 13/02/2020
योवजण्यांची वळेरी
English (93 KB) download Date: 11/02/2020
सेवा पुरविल्या कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (211KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो - कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं
English (35KB) download Date: 10/02/2020
येवजण्यो-गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ
English (149 KB) download Date: 17/01/2020
सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 30/12/2019
प्रकाशन येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 24/12/2019
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोवा - येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 18/12/2019
जीटीईजीपी नवीन
English (222 KB) download Date: 18/12/2019
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची येवजण्योची तपशील
English (197 KB) download Date: 18/12/2019
भारत सरकाराच्या आयटी सुरक्षा लेखा परीक्षण गरज
English (1.10 MB) download Date: 18/12/2019
स्वरोजगार येवजण्यो
English (57 KB) download Date: 18/12/2019
अश्रया आधार येवजण्यो
English (93 KB) download Date: 18/12/2019
हॉकर्स / विक्रेते हांका अल्प मुदत कर्ज
English (50 KB) download Date: 18/12/2019
फ्लो चार्ट छत्री येवजण्यो
English (293 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री येवजण्योची अधिसूचना
English (303 KB) download Date: 18/12/2019
भांडवल अनुदान नवीन
English (992 KB) download Date: 18/12/2019
रोजगार नवीन
English (138 KB) download Date: 18/12/2019
मायक्रो आणि एसएसई येवजण्यो खातीर प्राधान्य विकत घेवपाक प्रोत्साहन
English (570 KB) download Date: 18/12/2019
लक्ष्य येवजण्यो
English (796 KB) download Date: 18/12/2019
छत्री दुरुस्ती
English (159 KB) download Date: 18/12/2019
स्थानिक उद्योजकांक २५% अनुदान
English (190 KB) download Date: 18/12/2019
क्ले मूर्ति निर्मात्याची येवजण्यो
English (1.86 MB) download Date: 18/12/2019
अनुसूचित जातींखातर येवजण्यो
English (70.5 KB) download Date: 17/12/2019
दुसऱ्या मागास वर्गीयाखातीर येवजण्यो
English (70.2 KB) download Date: 17/12/2019
अपंगाखातर येवजण्यो
English (57.4 KB) download Date: 17/12/2019
सफारी कर्मचार्याक येवजण्यो
English (68.7 KB) download Date: 17/12/2019
ग्रह सुरक्षा (घर दुरुस्ती येवजण्यो )
English (39.9 KB) download Date: 17/12/2019
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ - येवजण्यो
English (64 KB) download Date: 17/12/2019
येवजण्यो - कृषी खात्याविशीं
इंग्रजी (153KB) download Date: 16/12/2019
येवजण्यो- पर्यावरण विभाग
इंग्रजी (80KB) download Date: 09/12/2019
अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसीच्या कल्याणखातीर येवजण
English (37KB) download Date: 03/12/2019
दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण
English (18KB) download Date: 03/12/2019
अनुसूचित जाती आनी ओबीसी विद्यार्थ्यांखातीर फुकट प्रशिक्षण येवजण
English (24KB) download Date: 03/12/2019
सगळी येवजण
English (39KB) download Date: 03/12/2019
येल्लोव ब्लॅक मोटर सायकलीखातर राज्य अनुदान
English (13 KB) download Date: 29/11/2019
पोन्नी प्रवासी बसेस बदलपाक गोंय राज्य अनुदान
English (12 KB) download Date: 29/11/2019
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 29/11/2019
राजा राममोहन रॉय वाचनालय फाऊंडेशन
English (49 KB) download Date: 27/11/2019
सेमिनार आनी वर्कशॉप्स चे आयोजन
English (10KB) download Date: 27/11/2019
शैक्षणिक खुर्चीची मान्यता
English (11KB) download Date: 27/11/2019
आर्थिक सहाय्य आनी येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, येवजण्यो
English (28 KB) download Date: 27/11/2019
नुस्तेकारांखातीर कल्याण येवजण्यो
English (94 KB) download Date: 27/11/2019
महाविद्यालयाचे सुदारीकरण
English (10KB) download Date: 27/11/2019
गैर सरकारी संस्थेन वाचनालयाखातीर चलयल्ली येवजण
English (34 KB) download Date: 27/11/2019
अनाथांखातीर दयानंद बांदोडकर येवजण
English (160 KB) download Date: 17/10/2019
विज्ञान शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवपी येवजण
English (330 KB) download Date: 17/10/2019
गोंयच्या सरकारी व सरकारी सहाय्यक महाविद्यालयांन प्रशिक्षित समन्वयक पूर्वणीची येवजण
English (56.8KB) download Date: 17/10/2019
बर्सरी येवजण
English (127 KB) download Date: 17/10/2019
अनुदान-देणगी / अनुदान नाशिल्ली संस्थांक साधनसुविधांच्या दुरुस्ती/ अद्ययावतीकरण करपाक सॉफ्ट कर्जाची येवजण
English (132KB) download Date: 17/10/2019
उत्कृष्ट राज्य शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण येवजणीन-२०१८
English (160KB) download Date: 17/10/2019
परिशिष्टः अधिसूचना क्र. जीआरबी / ०६ / व्ही २-२ / ०७-०८ ता . ०८/०४/२०१०
English (226 KB) download Date: 09/10/2019
अधिकृत राजपत्रां
English (28 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो, २००७
English (206 KB) download Date: 09/10/2019
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ येवजण्यो (फोर लेन एनएच -१७B बी बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन), २००८
English (73 KB) download Date: 09/10/2019
सुधारित व्याज सवलत येवजण्य २०१२
English (65 KB) download Date: 29/08/2019
जीटीईजीपी येवजण्य
English (85 KB) download Date: 29/08/2019
सीएमआरवाय व्यथित लाभार्थ्यां एक्झिट पॉलिसी
English (64 KB) download Date: 29/08/2019
सर्वसाधारण मुदत कर्ज येवजण्य
English (64 KB) download Date: 29/08/2019
सीएमआरवाय येवजण्य
English (85 KB) download Date: 29/08/2019
पात्र व्यावसायिकांना मुदत कर्ज सहाय्याची येवजण्य
English (280 KB) download Date: 29/08/2019
बांधकाम कर्ज येवजण्य
English (40 KB) download Date: 29/08/2019
राज्य सरकारचे एजन्सींना कर्ज सहाय्य येवजण्य
English (469 KB) download Date: 29/08/2019
ट्रॅक रेकॉर्डसह दवरपाक ईडीसी ग्राहकांक एकत्रित कर्ज येवजण्य
English (469 KB) download Date: 29/08/2019
वैयक्तिक कर्ज येवजण्य
English (67 KB) download Date: 29/08/2019
अचल मालमत्ता तारण दवरपाक आर्थिक सहाय्य येवजण्य
English (67 KB) download Date: 29/08/2019
पंतप्रधानांची रोजगार निर्मिती येवजण
English (30KB) download Date: 16/08/2019
गोंयच्या उत्सवी रंगभूमीच्या उन्नतीखातर योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
देशी परिस्थितीत प्रख्यात कलाकारांक कला सन्मान योजना (आर्थिक सहाय्यक)
English (145 KB) download Date: 30/07/2019
काळकर कृतद्नाट्य निधि
English (29 KB) download Date: 30/07/2019
शिबिर / अभ्यासक्रम / महोत्सव / सांस्कृतिक कार्यक्रम / व्याख्यानमाले हांचे आयोजन
English (32 KB) download Date: 30/07/2019
कला आणि संस्कृती साहित्याचो प्रचार
English (29 KB) download Date: 30/07/2019
गोंय संस्कृती जतन आणि संरक्षित करपाखातर आर्थिक सहाय्य
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोमंत विभूषण पुरस्कार
English (69 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक गटांची आंतरराज्य देवाणघेवाण
English (303 KB) download Date: 30/07/2019
गैर-शासकीय संचालित ग्रंथालयांक अनुदान
English (213 KB) download Date: 30/07/2019
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप योजना
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
युवा सृजन पुरस्कार हांचे सादरीकरण
English (13 KB) download Date: 30/07/2019
कला गौरव पुरस्कारांचे सादरीकरण
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक संघटनांखातर अनुदान दिवपाची योजना (देखभाल अनुदान)
English (76 KB) download Date: 30/07/2019
पुरस्कार इत्यादींचे सादरीकरण
English (30 KB) download Date: 30/07/2019
पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र, उदयपूर योजना
English (44 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक समूहांचे आंतर राज्य विनिमय
English (32 KB) download Date: 30/07/2019
गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा आनी शिष्यवृत्ती योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
युवा सृजन पुरस्कार
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोंयच्याभयार कला आणि संस्कृतीच्या खयचाय क्षेत्रात शिक्षण मिळपाखातर विद्यार्थ्यांक मदत दिवपाची योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
प्रकाशकांखातर आर्थिक सहाय्य दिवपाची योजना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
गोवा राज्य ग्रंथालय आर्थिक सहाय्यक
English (58 KB ) download Date: 30/07/2019
संस्थांखातर अनुदान
English (28 KB) download Date: 30/07/2019
दीर्घकालीन प्रकल्पांखातर आर्थिक सहाय्यक
English (68 KB) download Date: 30/07/2019
रवींद्र भवन / सांस्कृतिक परिसरांची स्थापना
English (39 KB) download Date: 30/07/2019
संकल्प प्रकल्प
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
औद्योगिक मूल्य वर्धित करपाखातर कौशल्य घट्ट करप
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधारणा प्रकल्प (व्हीटीआयपी) अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
मनिसपण विकास
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
English (27 KB) download Date: 22/07/2019
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवपाची येवजण
English (854 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- IV
English (4 MB) download Date: 19/07/2019
क्ले गणेश मूर्ती येवजण्यो
English (55 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय युवा रोजगार योजना येवजण्यो
English (38 KB) download Date: 19/07/2019
बचत गट २०१० खातीर बियाणे भांडवली कर्ज येवजण्यो
English (85 KB) download Date: 19/07/2019
बचत गट २०११ खातीर बियाणे भांडवली कर्ज येवजण्यो
English (28 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो १
English (73 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो २
English (76 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो ३
English (67 KB) download Date: 19/07/2019
येवजण्यो
English (10 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय ग्रामीण उर्जा योजना
English (36 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय ग्राम समृद्धी योजना
English (32 KB) download Date: 19/07/2019
एकात्मिक कचरो विकास कार्यक्रम
English (55 KB) download Date: 19/07/2019
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम
English (29 KB) download Date: 19/07/2019
ग्रामीण घरनिर्माण
English (41 KB) download Date: 19/07/2019
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
English (34 KB) download Date: 19/07/2019
प्रमाणपत्र आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो २०१७ खातीर आर्थिक प्रोत्साहन
English  download Date: 19/07/2019
छत्री-येवजण्यो
English  download Date: 19/07/2019
अक्षर मित्र येवजण्यो
English (213 KB) download Date: 19/07/2019
राजभाष प्रशिक्षण येवजण्यो २००८
English (176 KB) download Date: 19/07/2019
राजभाषा जागृती येवजण्यो
English (215 KB) download Date: 19/07/2019
भाषा पुरस्कार आनी भाषा विकास येवजण्यो
English (185 KB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- I
English (2 MB) download Date: 19/07/2019
स्थानिक पुरवठा येवजण खरेदीस प्रोत्साहित करपाची प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- II
English (5 MB) download Date: 19/07/2019
गोंय , दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो , १९७६ भाग- III
English (3 MB) download Date: 19/07/2019
हरित गुंतवणूक येवजण प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
प्रमाणन आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो खातीर आर्थिक प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
व्याज अनुदान येवजण्यो २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
संभाव्य कर्मचारी येवजण्यो प्रशिक्षण दिवपाखातीर उद्योगांना प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
राजपत्रां ११०१
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
भांडवल अनुदान योजनेसाठी मसुदा योजनेची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
रोजगार अनुदान योजनेखातीर मसुदा येवजणची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 26/06/2018
प्रधान मंत्री आवास योजना - सगळ्यांखातीर घर - मार्गदर्शक सूचना 2015
English (637KB) download Date: 06/10/2017
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शार आजीविका मिशन
English (818KB) download Date: 06/10/2017
स्वच्छ भारत मिशन - घरनिर्माण व शशार व्यवहार मंत्रालय
English (39KB) download Date: 06/10/2017