Top


येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
अधिसुचोवणी: “उद्योग आधार येवजण” म्हूण प्रदर्शन/विक्री, मेळावे आनी कार्यशाळा शिबिरांनी वांटो घेवपाक आनी घडोवन हाडपाक अर्थीक मजत.
English (164 KB) download Date: 15/12/2022
अधिसुचोवणी : अंत्य संस्कार सहाय येवजण येवजणेंत दुरुस्ती
English (75 KB) download Date: 15/12/2022
गोंय कोंकणी अकादमी योजना आणि अनुप्रयोग
कोंकणी (73 KB) download Date: 23/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री १00 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (393 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (394 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (गोल्डन राशी ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (498 KB) download Date: 22/09/2021
कोव्हिड -19 येवजण्योखातीर उपेक्षित/असंगठित क्षेत्रांक अर्ज
English (486 KB) download Date: 02/09/2021
येवजण्यो- कोविड -19 उपेक्षित/असंघटित क्षेत्रांक दिलासो
English (2 MB) download Date: 02/09/2021
योजना-गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (345 KB) download Date: 20/08/2021
अधिसूचना - कोविदान बळी पडील्ल्या कुटूंबियांक भूतपूर्व आर्थिक सहाय्य दिवपाक येवजण
English (193 KB) download Date: 06/07/2021
अधिसूचना - “दीन दयाल सेवा योजना” ह्या योजनेत सुधारणा
English (181 KB) download Date: 06/05/2021
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती-येवजण्यो
कोंकणी (90 KB) download Date: 05/03/2021
डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
English (112 KB) download Date: 18/02/2021
गोयं राज्य युवा धोरण -२०१५
English (222 KB) download Date: 11/02/2021
गृह आधार येवजण आनी लाडली लक्ष्मी येवजण दुरुस्ती अधिसूचना
English (100 KB) download Date: 07/01/2021
लाडली लक्ष्मी येवजण
English (92 KB) download Date: 07/01/2021
गृह आधार येवजण
English (252 KB) download Date: 07/01/2021
एक फावट समझोता येवजण २०२०
English (58 KB) download Date: 17/11/2020
डब्ल्यूजीडीपी अंतर्गत दुभत्या जनावरांची खरेदी
English (42KB) download Date: 17/11/2020
बॅकयार्ड पोल्ट्री युनिट (एससीएसटी) येवजण
English (268KB) download Date: 17/11/2020
क्ले आइडल निर्मात्यांक अनुदान दिवपाची येवजण
English (1 MB) download Date: 13/11/2020
सेवानिवृत्त संसाधन शिक्षकांखातर गुंतवणूकी सेवा येवजण
English (94 KB) download Date: 05/11/2020
स्टार्टअप धोरण २०१७
English (89 KB) download Date: 29/10/2020
प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा)
English (36 KB) download Date: 29/10/2020
आदिवासी खेळ शिष्यवृत्तीखातीर फॉर्म
English (452 KB) download Date: 28/10/2020
रोख पुरस्काराखातीर फॉर्म
English (254 KB) download Date: 28/10/2020
खेळां क्लबच्या नोंदणी (ओळख) खातीर फॉर्म
English (116 KB) download Date: 28/10/2020
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं येवजण्यो
English (108 KB) download Date: 23/10/2020
राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ चो येवजण्यो
English (84 KB) download Date: 22/10/2020
गोंय राज्य सरकारान पुरविलेल्या राज्य सैनिक मंडळ खातर येवजण्य
English (377 KB) download Date: 16/10/2020
विशेष निधीद्वारे पुरविल्या योजना येवजण्यो
English (320 KB) download Date: 16/10/2020
रक्षा मंत्रालय द्वारा माजी सैनिक कल्याण निधीच्या माध्यमातून प्रदान खातर येवजण्यो
English (162 KB) download Date: 16/10/2020
गोंय समग्र शिक्षा येवजण्यो
English (244 KB) download Date: 30/09/2020
अन्नधान्य पिकांन तंत्रज्ञानाचे सुधार येवजण्यो
कोंकणी (153 KB) download Date: 24/09/2020
प्राथमिक कृषी पत / ग्राहक / तालुका शेतकरी / प्रक्रिया आनी विपणन सहकारी संस्था येवजण्य हांका आर्थिक प्रोत्साहन
English (458 KB) download Date: 24/09/2020
कुंपण खातर सहाय्य येवजण्यो
English (267 KB) download Date: 14/09/2020
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था हांका आर्थिक सहाय्य देण्याखातर सुधारित सामान्य येवजण्यो
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
मॉडेल फिशरमॅन व्हिलेजचो विकास
English (268 KB) download Date: 14/09/2020
स्वावलंबन योजना
English (119 KB) download Date: 14/09/2020
नागरी सहकारी योजनेखातर संगणकीकरण
English (672 KB) download Date: 14/09/2020
येवजण्यो - सहकार खाते गोंय सरकार – (सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय)
English (207 KB) download Date: 14/09/2020
गोय एकात्मिक कौशल्य विकास योजना आयएसडीएस २०१४
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
नगरविकास / मुनसिपाल प्रशासन केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्य योजना
English (172 KB) download Date: 11/09/2020
जननी सुरक्षा येवजन
English (1 MB) download Date: 11/09/2020
निकेश पोषण येवजन
English (807 KB) download Date: 11/09/2020
दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा येवजन
English (807 KB) download Date: 11/09/2020
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजन
English (211 KB) download Date: 11/09/2020
टीबी उपचार समर्थक खातर मानधन
English (65 KB) download Date: 11/09/2020
खाजगी प्रॅक्टिशनराक प्रोत्साहन
English (67 KB) download Date: 11/09/2020
गोंय मेडिक्लेम येवजन
English (484 KB) download Date: 11/09/2020
कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई येवजन
English (405 KB) download Date: 11/09/2020
कौटुंबिक पेन्शन
English (301 KB) download Date: 09/09/2020
मरण फायदो मेळपाक येवजन
English (311 KB) download Date: 09/09/2020
घर विकपा किंवा घराच्या बांधकामा खातर येवजण्यो
English (472 KB) download Date: 09/09/2020
साधनांच्या खरेदी खातर योजना अनुदान
English (415 KB) download Date: 09/09/2020
योजना अंत्यसंस्कार लाभ
English (190 KB) download Date: 09/09/2020
शिक्षणा खातर आर्थिक सहाय्य
English (595 KB) download Date: 09/09/2020
अपंगत्व पेन्शन खातर येवजण्य
English (305 KB) download Date: 09/09/2020
लग्ना खातर पेन्शन लाभ योजनाची आर्थिक सहाय्य
English (337 KB) download Date: 09/09/2020
येवजण्यो - बायोमास ब्रिकेटिंग मशीन
English (216 KB) download Date: 17/08/2020
येवजण्यो - बायोगॅस प्लांट किचन / सेंद्रिय कचराचेर आधारित
English (122 KB) download Date: 17/08/2020
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधक आनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचो भाग म्हणून विद्यार्थ्यांक प्रकल्पां खातर येवजन
English (165 KB) download Date: 21/07/2020
विज्ञान चर्चासत्र, कार्यशाळा, जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन आनी आर्थिक सहाय्य पुरावपाक अनुदान-मद्दत दिवपाक येवजन
English (171 KB) download Date: 21/07/2020
केटीसीएल महिन्याचो सवलतीचो पास खातर येवजणचो आदेश
English (29 KB) download Date: 21/07/2020
गोंय राज्यात उच्च माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक विद्यालयक विद्यार्थ्यांक खातर मदत अनुदान येवजन
English (153 KB) download Date: 21/07/2020
आर्थिक सहाय्य / शिष्यवृत्ती, पुरस्कार आनी इतर सहाय्य येवजण्यो
English (132 KB) download Date: 20/07/2020
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ चे कलम १० नुसार पात्र घरगुती ओळखपाखातर मार्गदर्शक सूचना
English (200 KB) download Date: 13/07/2020
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याखातर सुधारित येवजण्यो
English (313 KB) download Date: 13/07/2020
गोंय एकात्मिक कौशल्य विकास येवजण्यो २०१४
English (250 KB) download Date: 13/07/2020
येवजण्यो यादी
English (37 KB) download Date: 13/07/2020
तियात्राच्या इतिहासाचे तोंडी दस्तऐवजीकरण
English (108 KB) download Date: 26/06/2020