Top


स्पॉट लायट

लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (113 KB) download Date: 20/03/2023
"एनएपीएस येवजणेची अंमलबजावणी करपा खातीर तिसऱ्या पक्षाच्या एकठांय करप्यांक(टीपीए) यंत्रणा" खातीर रूची अभिव्यक्ती.
English (2 MB) download Date: 08/03/2023
प्रेस टिप : आंबो, काजू आनी नाल्ल धारक झाडांच्या उपभोगाच्या संग्रहाचेर लिलाव
English (772 KB) download Date: 28/02/2023
अधिसुचोवणी : उद्देगीक भलायकी एसोसिएट फेलो (एएफआयएच) (फकत एमबीबीएस दोतोरां खातीर) अभ्यासक्रमाची काळ: ३ म्हयने (०१/०३/२०२३ ते ३१/०५/२०२३)
English (445 KB) download Date: 10/02/2023
प्रेस टिप : हस्तकला, कापड आनी कोयर खात्यान बाल भवन केंद्र, क्वेरीम सत्तरीच्या आवारांत "हस्तकरघा विणकाम अभिमुखीकरण कार्यावळी संबंदी"
English (75 KB) download Date: 08/02/2023
"गोंय बंदर नियम,१९८३" दुरुस्ती करपी अधिसुचोवणी मसुदो - बंदर खात्याच्या कॅप्टनाची हरकत / सुचोवणी आमंत्रण
English (505 KB) download Date: 08/02/2023
सगळ्या राज्य खात्यां खातीर / म्हामंडळां खातीर आनी स्वायत्त संस्थां खातीर G20 लोगो वापरपा संबंदी / प्रदर्शना संबंदी परिपत्रक आनी मार्गदर्शक तत्वां
English (2 MB) download Date: 04/01/2023
कदंबा येरादारी म्हामंडळ लिमिटेड ईव्ही बशींचो वेळ (वेळ वेळापत्रक) मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा कडेन वचपाक आनी येवपाक
English (55 KB) download Date: 03/01/2023
"म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभाग खात्याक जनसंपर्क (पीआर) खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक आनी विपणन आदार" खातीर निविदा सुचोवणेक दुरुस्ती
English (393 KB) download Date: 28/12/2022
निविदा सुचोवणी : म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याक जनसंपर्क आनी विपणन आदार खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक
English (1 MB) download Date: 23/12/2022
निविदा सुचोवणी (फकत इलॅक्ट्रॉनीक मोड) : “स्टार्टअप आनी आयटी पर्यावरण प्रणालीचो अभ्यास हातांत घेवपा खातीर एजन्सी घेवप”
English (168 KB) download Date: 21/12/2022
सांखालीम, वाल्पोई, पेर्नेम, कानाकोना, सांगुएम आनी क्वेपेम हांगाच्या कला अकादेमी संगीत केंद्रां खातीर प्रवेश फॉर्माचो विस्तार
English (85 KB) download Date: 21/12/2022
निविदा सुचोवणी : म्हायती तंत्रज्ञान, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याक जनसंपर्क आनी विपणन आदार खातीर सेवा पुरवणदाराची नेमणूक
English (904 KB) download Date: 13/12/2022
सुचोवणी - कामुरलीम आनी थिविम हांगा लिलावा वरवीं / ई-लिलावा वरवीं वेवसायीक प्लॉट विकपा संबंदी
English (259 KB) download Date: 06/12/2022
गोंयांत ई.व्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन, कमिशनिंग, संचालन आनी देखरेखी खातीर व्याज अभिव्यक्ती (ईओआय).
English (274 KB) download Date: 25/11/2022
प्रेस टिप "2021-22 शिक्षणीक वर्सा खातीर मनोहर पर्रीकार गोंय विद्वान येवजणे खाला वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी".
English (819 KB) download Date: 22/11/2022
अधिसुचोवणी - पी.एम.ए.ए.जी.वाय.च्या अंमलबजावणी खातीर मार्गदर्शक तत्वां सयत पी.एम.ए.ए.जी.वाय खाला 21 गांवांची वळेरी
English (1 MB) download Date: 21/11/2022
डीएसपीसीए दक्षिण गोंय खातीर "क्षेत्र अधिकारी" नेमपा खातीर रूची उक्तावपाची अधिसुचोवणी
English (289 KB) download Date: 14/11/2022
दादले आनी बायलां खातीर "अग्नीव्हर्वायु" ची भरती भारतीय वायुसेनेंत
English (142 KB) download Date: 11/11/2022
कला आनी संस्कृती संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या "त्रिपुरारी पूर्णिमा" राज्य पांवड्यावेल्या बोटी सर्तीचो निकाल 2022
English  download Date: 10/11/2022
सुचोवणी-कामधेनू येवजण (सुधारीत) दुरुस्ती 2021 खाला दुदाची जनावरांची पुरवण करपा खातीर विक्रेत्याची नोंदणी करपा खातीर "व्याज अभिव्यक्ती"
English (1 MB) download Date: 09/11/2022
8 नोव्हेंबर 2022 दिसा फार्मसींत मास्टर्स (फार्माकोग्नोसी : फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री) खातीर प्रवेश स्पॉट फेरी
English (115KB) download Date: 01/11/2022
अपीलाची सुचोवणी - पुरातत्व खात्या कडल्यान अपीलाची सुचोवणी पाळपा खातीर भौशीक / एनजीओ / संघटनां कडल्यान प्रतिनिधीत्व आमंत्रण दितात
English (270 KB) download Date: 19/10/2022
गोंय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन नोकरी मेळावो ८ नोव्हेंबर २०२२ दिसा नियोजीत केला
English (439 KB) download Date: 18/10/2022
जाहिरात - माफसू, नागपूर हांगा बी.व्ही.एससीत आनी ए.एच पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेश संबंदी वर्स २०२२-२३
English (1 MB) download Date: 10/10/2022
गोंय राज्यांतल्या इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशना खातीर गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ कडल्यान रूची अभिव्यक्ती (ईओआय) आमंत्रित
English (272 KB) download Date: 30/09/2022
सुचोवणी - गेडा प्रतिश्ठीत निर्मात्या कडल्यान अर्ज आमंत्रित करता / अधिकृत विक्रेत्यांक /आदी. एमएनआरईच्या राष्ट्रीय पोर्टला खाला एम्पॅनल मेळोवपा खातीर
English (1 MB) download Date: 15/09/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्याच्या उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें वर्णना खातीर निंदा केल्ल्या वाहना खातीर लिलावाची सुचोवणी
English (459 KB) download Date: 14/09/2022
"गोंय अंतर्देशीय जहाजां नोंदणी नेम,१९६५ अंतर्देशीय जहाजां(बांदकाम आनी सर्वेक्षण)नियम,१९६५ हातूंत दुरुस्ती करपी अधिसुचोवण्यो मसुदो"-आमंत्रण दिवपी हरकत/सुचोवण्यो
English (614 KB) download Date: 13/09/2022
सुचोवणी – कारखाने आनी बॉयलर निरीक्षणालयान “बॉयलर अटेंडंट” परिक्षे खातीर अर्ज आमंत्रित
English (609 KB) download Date: 10/09/2022
इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन हांणी सुदारीत सहाय्यक नर्स सुईण प्रॉस्पॅक्टस वर्स २०२२-२३
English (283 kb) download Date: 09/09/2022
शिक्षणीक वर्स २०२२-२३ खातीर पदव्युत्तर एमडी आनी एमएस अभ्यासक्रमां खातीर पात्रताय आनी मेरिट वळेरी - जीएमसी
English (534 KB) download Date: 06/09/2022
शिक्षणीक वर्स २०२२-२३ खातीर पदव्युत्तर एमडी आनी एमएस अभ्यासक्रमां खातीर तात्पुरती पात्रताय आनी मेरिट वळेरी - जीएमसी
English (1 MB) download Date: 30/08/2022
गोंय राज्यांत राज्य व्यापी फायबर ऑप्टिक केबल(ओएफसी) नेटवर्काची अंमलबजावणी , संचालन आनी देखरेखी खातीर ईओआय
English (723 KB) download Date: 30/08/2022
Issue Date: 29/08/2022
आबकारी आयुक्त कार्यालयाची सुचोवणी - निमाणी शारिरीक फिटनेस चांचणी 1२ आनी १३ सप्टेंबर २०२२ दिसा सकयल दिल्ल्या सुवातींनी जातली
English (766 KB) download Date: 29/08/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्या कडल्यान "3D प्रिंटरा खातीर पुरवण, कमिशनिंग, प्रतिष्ठापन आनी हात धरपाचो आदार" खातीर निविदा सुचोवणी आमंत्रण
English (1 MB) download Date: 16/08/2022
भौशीक सुचोवणी - 186 गांव पंचायत 2022 मेरेन येवपी सामान्य वेंचणुकेच्या नदरेन आबकारी खात्यान स्थापन केल्लीं नियंत्रण कक्ष
English (887 KB) download Date: 21/07/2022
अधिसुचोवणी - सामान्य वेंचणुके खातीर ग्राम पंचायतींत जागे आरक्षण 2022
English (185 KB) download Date: 15/07/2022
वेंचणुकेची सुचोवणी आनी पंचायती राज आनी समुदाय उदरगत खात्या कडल्यान पंचायत वेंचणुके खातीर भौशीक सुचोवणी
English (74 KB) download Date: 01/07/2022
अधिसुचोवण्यो - गोंय सरकार हाचेवरवीं गांवच्या पंचायतींखातीर सकयल दिल्ल्या "प्रशासकाची" नेमणूक करता
English (23 MB) download Date: 17/06/2022
सहकार खात्या कडल्यान जाग्या खातीर सुचोवणी (सहकारी संस्थांचो रजिस्ट्रार)
English (635 KB) download Date: 13/06/2022
जाहिरात - म्हायती तंत्रज्ञान खातें, गोंय सरकारान मालक (मालकां) / प्रस्तावक (प्रस्तावक) / मुंडकार (मुंडकार) / मुंडकार (मुंडकार) कडल्यान ऑफर आमंत्रित केल्यात
English (148 KB) download Date: 10/06/2022
निविदाची दुरुस्ती - गोंय राज्य पोर्टलाचो विकास, देखरेख आनी सामुग्री वेवस्थापनाक रूची व्यक्त करपाक निविदा - म्हायती तंत्रज्ञान खातें
English (232 KB) download Date: 07/06/2022
गोंय राज्य पोर्टलाचो विकास, देखरेख आनी सामुग्री वेवस्थापनाक रूची व्यक्त करपाक निविदा - म्हायती तंत्रज्ञान खातें
English (122 KB) download Date: 18/05/2022
नाविकांक सूचना आगवाद सँड बार हो मार्ग बंद आसतोलो
English (249 KB) download Date: 11/05/2022
निविदा सूचना - २०२२-२३ वर्साखातीर सरकारी पशुधन फार्मच्या वापराखातीर कडबा कुट्टीच्या पुरवण
English (611 KB) download Date: 04/05/2022
अधिसूचना - गोंय सरकाराक आशिल्ल्या सचिवांमधी काम / विभागांचो वाटो
English (100 KB) download Date: 04/04/2022
अधिसूचना - गोंय माननीय मुखेलमंत्रीन उल्लेख केल्ल्या गोंयच्या नवीन मंत्र्यांक सरकारी खात्यांचे कामकाजाचे वाटपाचो आदेश
English (559 KB) download Date: 03/04/2022
सार्वजनिक सूचना - गोंयांत रेल्वे कायदा १९८९ अंतर्गत विशेष रेल्वे प्रकल्पाखातीर भूसंपादन
English (683 KB) download Date: 03/03/2022
नाविकांक सूचना - मंडोवी आनी झुआरी नदीत सर्व अंतर्देशीय जलवाहतुकीखातीर सूचना
English (246 KB) download Date: 01/03/2022
सार्वजनिक सूचना- डेक आनी इंजिन रूम विभागात कर्मचाऱ्यांखातीर रिफ्रेशर कोर्स च्या शिशक्षणा बाबत
English (240 KB) download Date: 01/03/2022
सूचना - १४ फेब्रुवारी २०२२ दिसा गोंय विधानसभा २०२२ सार्वत्रिक निवडणुक आसल्या कारणानं "सार्वजनिक सुट्टी" घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 07/02/2022
अधिसूचना - ०६/०२/२०२२ तें ०८/०२/२०२२ पर्यंत पूर्ण गोंय राज्यात राज्य शोक आसतलो
English (275 KB) download Date: 06/02/2022
निविदा - २०२२ गोंय सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीखातीर जीपीएस आधारित वाहन ट्रॅकिंग करपा एजन्सीची निवड
English (1 MB) download Date: 31/01/2022
मतदार मार्गदर्शीका
कोंकणी (2 MB) download Date: 11/01/2022
कोविड दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका खातीर आयोजन - सुधारित व्यापक मतदार मार्गदर्शीका तत्त्वे २०२२
English (1 MB) download Date: 11/01/2022
नोंदणी आनी नोटरी विशीं खात्यानं "यमटीयस" चे पद भरपाखातीर ०६/०१/२०२२ दिसा दनपरा ३क निवडलेले उमेदवारक कागदपत्र पडताळणीखातीर पात्र
English (143 KB) download Date: 05/01/2022
नोंदणी आनी नोटरी विशीं खात्यानं "एलडीसी" चे पद भरपाखातीर ०६/०१/२०२२ दिसा परीक्षा
English (162 KB) download Date: 05/01/2022
कार्यालय न्यायपत्रक - गोंय सरकारच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांक संगणकासह तंत्रज्ञान येवजण
English (367 KB) download Date: 04/01/2022
२३/१२/२०२१ दिसा जावपाच्या "वॉच रूम ऑपरेटर" ह्या पदाखातीर उमेदवारांची यादी - अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं
English (268 KB) download Date: 21/12/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ खातीर "मनोहर पर्रीकर गोयं स्कॉलर्स स्कीम" अंतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांची यादी
English (244 KB) download Date: 21/12/2021
२३/१२/२०२१ दिसा "अलडीसी " पदाखातीर उमेदवार आनी परीक्षा केंद्रांची यादी - नोंदणी आनी नोटरी विशीं
English (7 MB) download Date: 21/12/2021
ईयसआय येवजणे अंतर्गत "स्टाफ नर्स" च्या पदांखातीर निवडलेल्या उमेदवारांची आनी प्रतीक्षात दवरलेल्या मेदवारांची यादी
English (154 KB) download Date: 09/12/2021
सहाय्यक पदाखातीर पोल क्लाइंबिंग चाचणीखातीर उमेदवारांची यादी "लाईन हेल्पर" पद -वीज खातें
English (249 KB) download Date: 08/12/2021
सहाय्यक पदाखातीर पोल क्लाइंबिंग चाचणीखातीर उमेदवारांची यादी "लाईनमन वायरमन" पद -वीज खातें
English (573 KB) download Date: 08/12/2021
तांत्रिक सहाय्यक (सिव्हिल) आनी तांत्रिक सहाय्यक (खाण/मेकॅनिकल/सिव्हिल/ इलेक्ट्रिकल) ह्या पदांखातीर लेखी परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 08/12/2021
कायदेशीर मापशास्त्र खात्यानं "वेगवगेळ्या पदाखातीर" निवडून आयल्या लोकांची यादी
English (144 KB) download Date: 01/12/2021
वेगवगेळ्या पदाखातीर आशिल्ल्या लेखी परिक्षेचो निकाल - झिल्ला ग्रामीण विकास
English (100 KB) download Date: 30/11/2021
गोंय कला आनी संस्कृती खात्यानं वेगवेगळ्या उल्लेख केल्ल्या पदांखातीर आयोजित केलेल्या उमेदवारांचो परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 29/11/2021
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थन वेगवगेळ्या पदांखातीर आशिल्ली लेखी परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 26/11/2021
गोंय कला अकादमी पाश्चात्य संगीतात उल्लेखित श्रेणींत नावनोंदणीखातीर संगीत प्रेमींकडून अर्ज आमंत्रित केल्या
English (7 KB) download Date: 23/11/2021
कायदेशीर मापशास्त्र खात्यानं वेगवगेळ्या उल्लेखित पदांखातीर आयोजित केल्ल्या लेखी परीक्षेचो निकाल
English  download Date: 22/11/2021
गोंय कला अकादमी विभागात तांत्रिक सहाय्यक (इलेक्ट्रिकल) ह्या पदाखातीर जाल्ल्या परीक्षेचो निकाल
English (900 KB) download Date: 18/11/2021
बंदर कप्तान ह्या विभागात वेगवेगळ्या पदांखातीर निवडून आयल्या उमेदवारांची यादी
English (737 KB) download Date: 17/11/2021
कला आनी संस्कृती संचालनालयानं "कनिष्ठ सांस्कृतिक सहाय्यक" पदाखातर गुण आनी आसन क्र.
English (739 KB) download Date: 16/11/2021
कला आनी संस्कृती संचालनालयानं "स्टोअर क्लर्क" पदाखातर उमेदवारांची चिन्हांकित यादी
English (41 KB) download Date: 15/11/2021
बंदर कप्तान खात्यानं "घट क" नाविक आनी लाइट हाऊस कीपर ह्या पदाखातीर निवडून आयल्या उमेदवारांची यादी
English  download Date: 11/11/2021
कामगार आनी रोजगार खात्यानं आयोजित केलल्या स्टाफ नर्स ह्या परिक्षेचो निकाल
English (1 MB) download Date: 05/11/2021
वीज खात्यानं वेगवगेळ्या उल्लेख केल्ल्या पद भरपा खातीर लेखी परिक्षेचे उम्मेदवार
English (-) download Date: 05/11/2021
कला आनी संस्कृती खात्यानं वेगवेगळ्या पदांखातीर विविध परीक्षांत गुणांसह
English (-) download Date: 02/11/2021
बंदर कप्तान खातेंतले वेगवेगळ्या पदांची लेखी परीक्षा घेतिल्ली ताजो निकाल
English (170 KB) download Date: 30/10/2021
"ऑडिटर" पदाखातीर लेखी परीक्षेचो निकाल आनी निवडून अयिल्या उमेदवारांची यादी - उच्च शिक्षण संचालनालय खातें
English (120 KB) download Date: 27/10/2021
सहाय्यक लाईनमन/वायरमन वीज खातेंतल्या पदाखातीर पोल क्लाइंबिंग ची परीक्षा
English (415 KB) download Date: 27/10/2021
कोविद-१९ दरम्यान त्रास जाल्ल्या लोकांखातीर "नातेवाइकांच्या माजी अनुदान मदत" खातीर अर्जाचो नमुना आनी मार्गदर्शक तत्त्वे
English (1 MB) download Date: 20/10/2021
ईओआय "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा खातीर घट 'अ' आनी 'ब' खातीर येवजण आनी अनुप्रयोगांसह "
English (2MB) download Date: 06/10/2021
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजद्वारे सहाय्यक रोजगार अधिकारी पदाखातीर घेतिल्ली परीक्षेचो निकाल
English (1 MB) download Date: 01/10/2021
वीज खात्यानं लाइनमन वायरमन पदांची पोल क्लाइंबिंग चाचणी खातीर उमेदवारांची यादी
English (2MB) download Date: 21/09/2021
ईओआय चो शुद्दीकरण गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक
English (84 KB) download Date: 03/09/2021
गोंयांत आशिल्ल्या धरणानचेर ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट्स उभारपाक ईओआय
English (190 KB) download Date: 27/08/2021
"प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षेच्या घटका" खातीर ईओआय
English (759 KB) download Date: 26/08/2021
गोंय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन धोरण २०२१
English (697 KB) download Date: 10/08/2021
कार्यालय न्यायपत्र - राज्य सरकार विभाग आनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या अनुपालनाखातीर सूचना/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्या
English (751 KB) download Date: 09/08/2021
स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ज्युनियर स्टेनोग्राफर ,यलडीसी आनी यमटीयस पदांखातीर अभ्यासक्रम ची सूचना
English (88 KB) download Date: 02/08/2021
वेगवेळ्या पदांखातीर लेखी परीक्षा ची जाहीर सूचना आनी वरिष्ठ विपणन निरीक्षकांची यादी - सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय
English (299 KB) download Date: 19/07/2021
शुद्धीकरण - नागरी पुरवण खात्याविशीं दिलल्या रिकामी दिलल्या जाहिराबद्दल दुरुस्तीबाबत सूचना
Engish (455 KB) download Date: 16/07/2021
विज्ञानक 'ब' आनी एमटीएस पोस्टखातीर निमणी लोकांची नावांची यादी - गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
Engish (15 KB) download Date: 15/07/2021
सूचना - सामान्य निवास अंतर्गत 'ड' प्रकार क्वार्टर रिक्त करपाक
कोंकणी (492 KB) download Date: 12/07/2021
सुचना - सुपर स्पेशालिटी फॅकल्टी खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळात मुलाकात आसतली
English (764 KB) download Date: 08/07/2021
निम्न विभाग लिपिक पदाखातीर (एलडीसी) वेगवेगळ्या शाळेत लेखी परीक्षा - कला आनी संस्कृती खातें
English (1 MB) download Date: 05/07/2021
५ जुलै २०२१ पासून टिका उत्सव १.२ कोविद-१९ लसीकरण
English (153 KB) download Date: 05/07/2021
नागरी पुरवण खात्यानं "राज्य ग्राहक हक्क दिन" स्पर्धेखातीर नोंदी आमंत्रित केल्या
कोंकणी (966 KB) download Date: 29/06/2021
विविध हस्तकौशल्यांच्या व्यवसायात कौशल्य प्रशिक्षण दिवपा मास्टर कारागीरच्या अनुप्रयोगांक आमंत्रित करपाक सूचना
English (241 KB) download Date: 17/06/2021
गोंयांत टीका उत्सव ३.० कोविड-१९ खातीर लसीकरण
English (594 KB) download Date: 13/06/2021
सूचना - पुलिस कॉन्स्टेबल पदाच्या उमेदवारांच्या निवड चाचणी संदर्भात
English (93 KB) download Date: 02/06/2021
कुंबरजुआ कनालातल्यान दिसाचे जलवाहतूक संदर्भात नाविकांना सूचना
English (2 MB) download Date: 27/05/2021
गोंयांत टीका उत्सव २.०
English (2 MB) download Date: 26/05/2021
आदेश - पावसाळ्या दरम्यान ह्या आदेशात दिल्ल्या सगळ्या प्रकारच्या रस्त्यांची खोदाई आनी दुरुस्ती करपाची बंदी
English (159 KB) download Date: 24/05/2021
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कर्मचार्‍यांक खातर ड्युटी रोस्टर मार्गदर्शक सूचना २१/०४/२०२१ दिसा जारी केल्ली ३०/०५/२०२१ पर्यंत विस्तारित केल्या
English (271 KB) download Date: 13/05/2021
दक्षीण गोवा जिल्हो हाॅस्पिटलांतल्यान स्वॅब तपासणी सेंटर मडगांवांतल्यान रवींद्र भवनांत
English (116 KB) download Date: 06/05/2021
कार्यालय ज्ञापनपत्र - सगळ्या सरकारी कार्यालये आनी सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर आनी पोस्टर्स लावपाचो आदेश
English (1 MB) download Date: 27/04/2021
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कर्मचार्‍यांक खातर ड्युटी रोस्टर तयार करपाक विभाग प्रमुखकाक सूचना आनी मार्गदर्शक सूचना
English (866 KB) download Date: 22/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा पंचायत पोट-निवडणूकखातीर सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा ५ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
स्थलविवरण कोश विभागाविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (104 KB) download Date: 12/04/2021
अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (193 KB) download Date: 09/04/2021
रिकाम्या गट 'सी' पदाच्या जायरातीचे शुद्धीकरण
कोंकणी (680 KB) download Date: 23/03/2021
शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी व्हिजन दस्तऐवज
English (1 MB) download Date: 19/03/2021
ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती व्हिजन दस्तऐवज
English (336 KB) download Date: 17/03/2021
उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (66 KB) download Date: 16/03/2021
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय व्हिजन दस्तऐवज
English (23 KB) download Date: 05/03/2021
बंदर कप्तान व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (1019 KB) download Date: 05/03/2021
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (565 KB) download Date: 05/03/2021
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग व्हिजन दस्तऐवज
English (109 KB) download Date: 05/03/2021
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (22 KB) download Date: 05/03/2021
कृषी खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (472 KB) download Date: 05/03/2021
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
English (366 KB) download Date: 05/03/2021
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (117 KB) download Date: 05/03/2021
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं दस्तऐवज
English (95 KB) download Date: 05/03/2021
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (60 KB) download Date: 05/03/2021
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (69 KB) download Date: 05/03/2021
नागरी पुरवण खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (87 KB) download Date: 05/03/2021
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (70 KB) download Date: 05/03/2021
गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (322 KB) download Date: 05/03/2021
अबकारी खात्याविशीं व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (2 MB) download Date: 05/03/2021
आदिवासी कल्याण खाते व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (1 MB) download Date: 05/03/2021
खेळां आनी युवा खात्या विशी व्हिजन दस्तऐवज
कोंकणी (309 KB) download Date: 05/03/2021
माहिती आनी तंत्रज्ञान विभागाचे व्हिजन मिशन दस्तऐवज
English (88 KB) download Date: 04/03/2021
संग्रहालय संचालनालयाचो व्हिजन दस्तऐवज
English (427 KB) download Date: 04/03/2021
सार्वजनिक सूचना- लिक्विड नायट्रोजनखातीर पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें गोंय राज्यातील अधिकृत पुरवठादारांकडून कोट्स आमंत्रित करत
English (849 KB) download Date: 02/03/2021
२०२१ भारत कौशल्य स्पर्धेखातीर नोंदणी
English (945 KB) download Date: 26/02/2021
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)न घेतिल्ल्या लेखी परीक्षेचो वेगवेगळ्या पदांचो निकाल
English (854 KB) download Date: 16/02/2021
शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ खातीर एएचएसचे पीजी कोर्सची अंतिम पात्रता यादी
English (1 MB) download Date: 13/02/2021
बी.एस्सी नर्सिंग प्रोग्राम वर्ष २०२०-२०२१ खातीर रिकामी आशिल्ल्या जाग्या बद्दल सूचना
English (405 KB) download Date: 10/02/2021
सूचना - गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान उमेदवारांकडून अर्ज मागल्या
English (597 KB) download Date: 09/02/2021
परिपत्रक-सगळ्या खात्यांनी जीआयएस संबंधित हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आनी डेटाच्या खंयच्याय संसाधनांची म्हायती दिवची
English (506 KB) download Date: 05/02/2021
सूचना-मंत्रीमंडळांतली ‘सिनियरीटी’ बदल्ली
English (746 KB) download Date: 05/02/2021
लिलाव सूचना - ०१ निषेध वाहनाचे म्हणजेच मारुती सुझुकी (झेन) हाच्याखातीर सीलबंद निविदा
English (969 KB) download Date: 04/02/2021
सार्वजनिक सुचना - ०४/०२/२०२१ दिसा दक्षिण गोंयांत प्रतिबंधित उदकाचो पुरवण
English (40 KB) download Date: 01/02/2021
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागचो मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षाचो परिणाम
English (919 KB) download Date: 22/01/2021
सार्वजनिक सूचना - पेन्हा-डी-फ्रांका, पर्वरी गोंय हांगा नवीन हाय कोर्ट लागी आशिल्ले कॉलोनीन वचपाक रस्तो तात्पुरते बंद
English (674 KB) download Date: 30/12/2020
डॉना पॉला ,गोंय हांगा आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्राच्या विकासाखातीर आरएफपी
English (1 MB) download Date: 18/12/2020
नाविकांक सुचना
English (660 KB) download Date: 16/12/2020
अधिसूचना - गोंय राज्यात जिल्हा पंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक खातर १२/१२/२०२० दिसा सशुल्क सुट्टी
English (1 MB) download Date: 10/12/2020
सूचना- उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जिल्हा पंचायत मतदार संघात निवडणूक खातर मद्य विकपाचे बंद आसतले
English (194 KB) download Date: 10/12/2020
जिल्हा परिषद निवडणूक २०२० चे आयोजन करपाखातर मार्गदर्शक तत्वां
English (2MB) download Date: 09/12/2020
हवामान बदल खातर गोंय राज्य कृती योजनेचो मसुद्याखातर लोकांकडल्यान मेळपाक सार्वजनिक सूचना
English (166 KB) download Date: 04/12/2020
सूचना - गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालत वरिष्ठ रहिवाशां खातर मुलाखत फुढे ढकलय्या
English (1 MB) download Date: 02/12/2020
गोंयांतल्या विमानतळाचेर आनी रेल्वे स्टेशनांचेर दुसर्‍या राज्यांतल्यान येवपी प्रवाशांकडल्यान कोविद १९ चो प्रसार समाविष्ट करपाखातर प्रतिबंधात्मक उपाय
English (88 KB) download Date: 25/11/2020
अधिसूचना - गोंय आयटी धोरण २०१७ आनी येवजण्योचो वैधतेचा विस्तार
English (605 KB) download Date: 25/11/2020
जाहिरात बीएव्हीएससी आनी एएच अर्जदारांना एमएएफएसयू, नागपूर
English (757 KB) download Date: 20/11/2020
जीएमसीत कोग्युलेशन टेस्ट खातर अभिकर्मकांखातर कोटेशन आमंत्रित केला
English (351 KB) download Date: 10/11/2020
गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड खातर सार्वजनिक टिप्पण्यांचे आमंत्रण
English (228 KB) download Date: 04/11/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड २०२०
English (2 MB) download Date: 04/11/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड नियम २०२०
English (391 KB) download Date: 04/11/2020
आदेश- गोंय नागरी सेवा अधिकारी हांचे पोस्टिंग तारीख : ३०/१०/२०२०
English (502 KB) download Date: 30/10/2020
परिपत्रक - तारीख ३१/१०/२०२० दिसा "राष्ट्रीय एकता दिवस" साजरा करपाक
English (823 KB) download Date: 30/10/2020
कार्यालय निवेदन-राज्य सरकाराच्या खात्यांनी / स्वायत्त संस्था /म्हामंडळांनी बायोमेट्रिक उपस्थिती परत सुरु करपाखातर
English (106KB) download Date: 29/10/2020
राष्ट्रीय एकता दिवस 2020 मनोवपाच्या निमित्त्यानं बस्केची मिनटां
English (198KB) download Date: 29/10/2020
आयटीजींत शासकीय संघटनेखातर डिजिटायझेशनच्यो विविध क्रियांखातर एजन्सीजची शिपिंग
English (989 KB) download Date: 28/10/2020
पयले वर्स नीट डिग्री कोर्स बी. व्ही.यससी. आनी ये.यच बद्दल अर्ज फॉर्म डीटीई कडेन सादर करपाचे
English (222 KB) download Date: 21/10/2020
जाहिरात - हस्थकला आनी वस्त्र तंत्रज्ञानचो तीन वर्साचो डिप्लोमा अर्थात घेवपाक गोंयातले पात्र रहिवाशांकडून अर्ज
English (653 KB) download Date: 20/10/2020
परिपत्रक - वॉटरपोर्ट्स आनी रिव्हर क्रूझ क्रियाकलापांखातर सुरक्षितता आनी स्वच्छता मार्गदर्शक
English (607 KB) download Date: 19/10/2020
जाहिरात - गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण अध्यक्ष आनी सदस्य सचिव पदावर नियुक्ती
English (144 KB) download Date: 15/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातीर आरोग्य आनी सुरक्षाखातीर मार्गदर्शक सूचना
English (1 MB) download Date: 14/10/2020
कोविड -१९ चो प्रसार समाविष्ट करपंखातर प्रतिबंधात्मक उपायांवर चित्रपटांच्या प्रदर्शन करपाक एसओपी
English (650 KB) download Date: 14/10/2020
उत्सव दरम्यान कोविड -१९ चो प्रसार समाविष्ट करपंखातर प्रतिबंधात्मक उपायांवर एसओपी
English (93 KB) download Date: 14/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातीर आरोग्य आनी सुरक्षाखातीर मार्गदर्शक सूचना खातीर एसओपीसंदर्भात सगळ्या राज्यांक पत्र
English (1 MB) download Date: 14/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१४/१०/२०२०
English (366KB) download Date: 14/10/2020
आदेश - श्री हेमंत कुमार, आय.ए.एस., राज्य कर आयुक्त हांका अतिरिक्त कर्तव्ये तारीख : १३/१०/२०२०
English (176 KB) download Date: 13/10/2020
अधिसूचना - केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान हांच्या निधन झाल्याबद्दल गोंय सरकार कडून तीव्र दु: ख
English (451 KB) download Date: 09/10/2020
उत्सव दरम्यान कोविड -१९ प्रसार समाविष्ट करपाच्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर मानक कार्यप्रणाली
English (93 KB) download Date: 07/10/2020
सूचना-सचिवांक वाटून दिल्ली कार्यां तारीख : ०६/१०/२०२०
English (519KB) download Date: 06/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातर भलायकी आनी सुरक्षा प्रोटोकॉलखातर एसओपी / मार्गदर्शक तत्वां आनी शारीरिक / सामाजिक अंतर बद्दल शिकवण
English (426 KB) download Date: 06/10/2020
अंतिम गुणवत्ता यादी - डिप्लोमा प्रवेश - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (2 MB) download Date: 01/10/2020
आदेश- गोंय नागरी सेवा अधिका यांचे पोस्टिंग तारीख : ०१/१०/२०१०
English (171 KB) download Date: 01/10/2020
जाहिरात - "गोंय राज्य मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळावर" सदस्य म्हणून नामांकन
English (71 KB) download Date: 30/09/2020
अंतिम गुणवत्ता यादी - द्वितीय वर्ष बी.ई. - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (929 KB) download Date: 29/09/2020
परिपत्रिका - मायगोव्ह गोवा पोर्टलची सामग्री व्यवस्थापना खातर एसओपी
English (1 MB) download Date: 29/09/2020
आदेश -गोंयचे राज्यपाल ,श्रीमती निला मोहनन हांका ३०/०९/२०२० च्यान राज्य प्रशासनांतल्यान आयएएस सचिव (आरोग्य) म्हणून मुक्त करपाक प्रसन्न.
कोंकणी (119 Kb) download Date: 23/09/2020
आदेश- श्री. राजीव रामदास सामंत, कार्यकारी अभियंता, हांका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विद्युत विभागाचो अतिरिक्त कार्यभार
English (175KB) download Date: 22/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/०९/२०२०
English (175KB) download Date: 22/09/2020
राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलाचेर केंद्र पुरस्कृत प्री मॅट्रिक आनी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती खातर आमंत्रण
English (22 KB) download Date: 16/09/2020
ई-निविदा - विघटन परीक्षेचा पुरवठन - अन्न आनी वखदां प्रशासन
कोंकणी (75 KB) download Date: 16/09/2020
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा कल्याण धोरण 2020-25
English (955 KB) download Date: 11/09/2020
सचिवांक काम / विभागांचे हस्तांतरण करपाक अधिसूचनेत बदल
English (69KB) download Date: 10/09/2020
सूचना-सगळ्या म्हायती व तंत्रज्ञान घटकांक अटीं
English (412 KB) download Date: 01/09/2020
सूचना - आदले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हांकां गोंय सरकाराची आर्गां, 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर अशे सात दीस सरकारान राज्यांत दुखवटो जाहीर केला.
English (539 KB) download Date: 01/09/2020
गोयांत प्रवेश करपाखातर एसओपी
English (426KB) download Date: 25/08/2020
सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांक पत्र व्यक्ती-वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय हालचालींबाबत
English (484KB) download Date: 23/08/2020
आदेश -हस्तांतरण व बदली तारीख : २१/०८/२०२०-कार्मिक खातें
English (89KB) download Date: 21/08/2020
"गोंय खेळां प्राधिकरणा खातर वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या नियुक्ती" कोटेशना खातर विनंती
English (190 KB) download Date: 19/08/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
झेल्पपें हांगा एलसीव्ही भाड्यान घेवपाखातर दरपत्रक २२ (२०-२१)-वीज खातें(कुडचडें)
English (252KB) download Date: 14/08/2020
आदेश - हस्तांतरण आनी पोस्टिंग तारीख : १०/०८/२०२०
English (515 KB) download Date: 11/08/2020
सणांखातर मार्गदर्शक सूचना.
English (2MB) download Date: 09/08/2020
प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या गुन्ह्यांक खातर मानक ऑपरेशन प्रक्रिया – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (349 KB) download Date: 04/08/2020
आदेश-बदली आनी पोस्टिंग-कार्मिक खातें
English (74 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - श्री संतोष आमोणकर हांणी शिक्षण खात्याचो संचालक पदभार सांभाळपाचो आदेश - कार्मिक खातें
English (48 KB) download Date: 21/07/2020
सूचना -गोंय वैजकी म्हाविद्यालयत पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा स्टेट कोटा समुपदेशन शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ चे दुसरी फेरी आनी मॅप अप फेरी संदर्भात सूचना
English (66 KB) download Date: 16/07/2020
मॅन्युअल ट्री प्रूनर्सच्या पूर्वणेखातर अवतरण
English (100KB) download Date: 15/07/2020
किचन / ओर्गानिक कचरो चेर ईओआय बायोगॅस संयंत्र येवजण्यो - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
English (71 KB) download Date: 13/07/2020
Issue Date: 09/07/2020 - Submission Last Date: 31/07/2020
सूचना -उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह - कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
English (122 KB) download Date: 10/07/2020
०३ - ११ केव्ही रेसीन कास्ट सीटीस आनी ०३- रेसीन कास्ट पीटीस खातर कोटेशन - वीज खाते ( कुडचडे )
English (85 KB) download Date: 09/07/2020
सूचना - गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना - पर्यटन खाते
English (515 KB) download Date: 03/07/2020
गोंयचे पर्यटन उद्योगा खातर सेफ्टी आनी हायजीन मार्गदर्शक - पर्यटन खाते
English (993 KB) download Date: 03/07/2020
सूचना-केंद्र शासनान किल्ले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्री) नामांची अंमलबजावणी २००१ - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 02/06/2020
कोटेशन "गादी भाडयाक घेवपा खातर क्र. ई ई / भाग-VII /कोट-०१(२०-२१)/४४५ तारीख : १४/०५/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (291 KB) download Date: 22/05/2020
विजेचे अटक करपाक कोटेशन क्विनमॉल सबस्टेशन विद्युत उपविभाग केप्या आनी सांग्या हांगा वॅडम आनी झेलपेम सबस्टेशन - वीज खाते (कुडचडे)
English (86 KB) download Date: 15/05/2020
सांख्यिकीय पृथ्वीचेर खराबी आनी सध्याच्या रिले अधिक पुरवण स्थापना, चाचणी आनी कार्याखातर काम तारीख : ०५/०५/२०२०
English (157KB) download Date: 05/05/2020
विविध रेटिंग्जचे टिन केलेले कॉपर फ्यूज वायर्स पुरवण्याखातर कोटेशन- वीज खाते ( कुडचडे)
English (112KB) download Date: 05/05/2020
कोटेशन क्र. ई ई / भाग-VII / टेक-२/कोट-४०(१९-२०)/५३०७/२०१९-२० तारीख : ३१/०३/२०२० - वीज खाते ( कुडचडे)
English (89 KB) download Date: 29/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ३८ (१९-२०) / ११७ / २०२०-२१ तारीख : २०/०४/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (105 KB) download Date: 20/04/2020
कोटेशन क्र . ईई / भाग - VII / टेक - ९/ कोट - ०१ (२०-२१) / १२० / २०२०-२१ तारीख : ०५/०३/२०२० - वीज खाते कुडचडे
English (171 KB) download Date: 20/04/2020