Top


प्रसिद्धी पत्रकां

गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०४/२०२३
English (571 KB) download Date: 01/04/2023
वीज पुरवण खंडीत - साळ, कासारपाल, मेणकूरे, इब्राम्पूरमये, नार्वा, लामगांव आनी कुडचीरे फिडर
कोंकणी (250 kb) download Date: 31/03/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (92 KB) download Date: 31/03/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - काणकोण
कोंकणी (251 kb) download Date: 31/03/2023
18 जून आत्माराम बोरकर रस्त्यार अवजड वाहनांक निर्बंध
कोंकणी (108 KB) download Date: 31/03/2023
चोर्ला घाट रस्त्यान मल्टिएक्सेल वाहनांक प्रवेश निर्बंध
कोंकणी (94 KB) download Date: 31/03/2023
आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्या
कोंकणी (187 kb) download Date: 31/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 31/03/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (92 KB) download Date: 31/03/2023
एसटी/एससी युवकांखातीर साहस भोंवडी
कोंकणी (112 KB) download Date: 31/03/2023
आधारकार्ड अपडेट करपाच्या मोहिमेची मुख्यमंत्र्यांक म्हायती दिली
कोंकणी (98 KB) download Date: 31/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 30/03/2023
धावेची दुसऱ्या सत्राची परिक्षा 1 एप्रिला सावन सुरू
कोंकणी (109 KB) download Date: 29/03/2023
राज्यपालाकडल्यान रामनमीची परबीं
कोंकणी (98 KB) download Date: 29/03/2023
वीज पुरवण खंडीत म्हार्दोळ
कोंकणी (89 KB) download Date: 29/03/2023
 वीज पुरवण खंडीत विमानतळ फिडराचेर
कोंकणी (89 KB) download Date: 29/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 29/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 28/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 27/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 26/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०३/२०२३
English (571 kb) download Date: 25/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 24/03/2023
उदकास्रोत मंत्री श्री. सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं मळकर्णे हांगा शिंपणावळ येवजणेचे उक्तावण
कोंकणी (280 kb) download Date: 23/03/2023
शिक्षण संचालनालय आनी इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्समदी समजीकाय करार
कोंकणी (314 kb) download Date: 23/03/2023
विधानसभा अधिवेशन काळांत जमाव बंदी
कोंकणी (176 kb) download Date: 23/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 23/03/2023
बेकायदेशीर  जमाव करपाक, मिरवणूक काडपाक बंदी
कोंकणी (111 KB) download Date: 23/03/2023
पंचायत वार्ड पोटवेंचणूक
कोंकणी (114 KB) download Date: 23/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 22/03/2023
वीज पुरवण खंडीत एमईएस
कोंकणी (89 KB) download Date: 21/03/2023
मुख्यमंत्र्या कडल्यान गुडी पाडव्याची परबीं
कोंकणी (95 KB) download Date: 21/03/2023
पोटवेंचणूक जावपी पंचायत वार्डांतल्या मतदार कामगारांक भरपगारी सुटी
कोंकणी (263 kb) download Date: 21/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 21/03/2023
प्रयोगशीलतेतल्यान संगीताच्या मळार स्टार्टअप सुरु करपाचो मुख्यमंत्र्यांचो उलो
कोंकणी (279 kb) download Date: 21/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-ओल्ड गोवा फिडर
कोंकणी (90 KB) download Date: 21/03/2023
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक गुडी  पाडव्याची परबीं
कोंकणी (96 KB) download Date: 21/03/2023
डॉ. आंबेडकर सामाजिक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्या
कोंकणी (113 KB) download Date: 21/03/2023
हॉटेल-घरमालकांनी आपली गिरायकां, भाडेकारांची म्हायती नोंद करपाचो आदेश
कोंकणी (114 KB) download Date: 20/03/2023
पोटवेंचणूक जावपी ग्रामपंचायत वार्डांतली सोरो विक्री आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (96 KB) download Date: 20/03/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (91 KB) download Date: 20/03/2023
शेतकारांनी तरेकवार पिकांची लागवड करपाचो उदकास्त्रोत मंत्र्यांचो उलो
कोंकणी (103 KB) download Date: 20/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०३/२०२३
English (440 KB) download Date: 20/03/2023
लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (113 KB) download Date: 20/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 19/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 18/03/2023
मनोहर पर्रीकार हे प्रबळ आनी वेगळेपण आशिल्लें राजकारणी आशिल्लें : गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई
कोंकणी (118 KB) download Date: 18/03/2023
पोटवेंचणूक जावपी ग्रामपंचायत वार्डांनी सोऱ्याची येरादारी आनी लागी बाळगुपाचेर निर्बंध
कोंकणी (97 KB) download Date: 18/03/2023
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (95 KB) download Date: 18/03/2023
मोंतहिल हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कचेरीचे स्थलांतर
कोंकणी (94 KB) download Date: 18/03/2023
नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत
कोंकणी (91 KB) download Date: 18/03/2023
मुख्यमंत्र्यान सर्गेस्त  मनोहर पर्रीकरांच्या उगडासाक आर्गां ओपली 
कोंकणी (97 KB) download Date: 17/03/2023
वीज पुरवण खंडीत कुंभारजुवा माशेल
कोंकणी (90 KB) download Date: 17/03/2023
वीज पुरवण खंडीत केरी, मांद्रे फिडराचेर
कोंकणी (90 KB) download Date: 17/03/2023
केपे हांगा प्रशासन तुमच्या दारांत कार्यावळीक  मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती
कोंकणी (102 KB) download Date: 17/03/2023
दिवचले प्रशासन तुमच्‍या दारांत कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद
कोंकणी (114 KB) download Date: 17/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 17/03/2023
17 आनी 18 मार्चाक प्रशासन तुमच्या दारांत कार्यावळ
कोंकणी (115 KB) download Date: 17/03/2023
वीज पुरवण खंडीत - कुंभारजुवा फिडर
कोंकणी (240 kb) download Date: 16/03/2023
साहस भोंवडेखातीर एसटी/एससी युवकांकडल्यान अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (261 kb) download Date: 16/03/2023
मुळावें शिक्षण (डी.ईएल.ईडी) पदवीका अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (253 kb) download Date: 16/03/2023
नोंदणीबगर गायचें मांस आनी चिकन विकतल्यांचेर दंडात्मक कारवाय
कोंकणी (264 kb) download Date: 16/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 15/03/2023
वीज पुरवण खंडीत - कुंभारजुवा फिडर
कोंकणी (240 kb) download Date: 14/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 14/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-कुर्बानी बार्र डीटीसी फिडर
कोंकणी (25 KB) download Date: 14/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-कुठ्ठाळी फिडर
कोंकणी (118 KB) download Date: 14/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-सांगोल्डा फिडर
कोंकणी (133 KB) download Date: 14/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-चोडण-दिवाडी फिडर
कोंकणी (104 KB) download Date: 14/03/2023
आरबीएल बँकेच्या सीएसआर उपक्रमाखाला विद्यार्थिनींक 250 सायकलींचे वाटप
कोंकणी (160 KB) download Date: 14/03/2023
सैमीक दायज यात्रा उपक्रमाखाला राज्यपालांची साश्ट, केपे म्हालांत भेट
कोंकणी (117 KB) download Date: 13/03/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - सुरावली
कोंकणी (264 kb) download Date: 13/03/2023
वीज पुरवण खंडीत - अस्नोडा, अडवलपाल आनी कासरपाल फिडर
कोंकणी (263 kb) download Date: 13/03/2023
वीज पुरवण खंडीत - दिवाडी फिडर
कोंकणी (254 kb) download Date: 13/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 13/03/2023
अग्निवीरवायू उमेदवार निवडीखातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (267 kb) download Date: 13/03/2023
रम्बलर स्ट्रीप्स घालपाचो आदेश
कोंकणी (91 KB) download Date: 13/03/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (93 KB) download Date: 13/03/2023
वीज पुरवण खंडीत वास्को-1
कोंकणी (89 KB) download Date: 13/03/2023
वीज पुरवण खंडीत आश्वें
कोंकणी (89 KB) download Date: 13/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०३/२०२३
English (570 kb) download Date: 12/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 11/03/2023
सर्गेस्त दयानंद बांदोडकर हांची जयंती
कोंकणी (122 KB) download Date: 10/03/2023
17 मार्चाक मनोहर पर्रीकरांची पुण्यतिथ
कोंकणी (122 KB) download Date: 10/03/2023
पोटवेंचणूक जावपी ग्रामपंचायत वार्डांतली बार्रां रातच्या 10.00 वरांउपरांत बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (130 KB) download Date: 10/03/2023
दक्षीण गोंयांत वीज पुरवण खंडीत करपाचो कार्यक्रम रद्द
कोंकणी (125 KB) download Date: 10/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवचल उद्देगीक वसणूक फिडर
कोंकणी (124 KB) download Date: 10/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-मये फिडर
कोंकणी (125 KB) download Date: 10/03/2023
तिरुपती देव दर्शन यात्रेखातीर अर्ज स्विकारपाचे स्थगीत दवरपाचो निर्णय
कोंकणी (124 KB) download Date: 10/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०३/२०२३
English (442 kb) download Date: 10/03/2023
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस कार्यक्रमात कर्तृत्वान बायलांचो भोवमान
कोंकणी (290 kb) download Date: 10/03/2023
मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेत आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (269 kb) download Date: 10/03/2023
राज्यपालांची साश्ट, केपे म्हालांत सैमीक दायज यात्रा
कोंकणी (299 kb) download Date: 10/03/2023
डॉ. आंबेडकर सामाजिक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्या
कोंकणी (133 KB) download Date: 10/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०३/२०२३
English (570 kb) download Date: 09/03/2023
15 मार्चाक कायदो सेवा प्राधिकरणावतीन रक्तदान शिबीराचे आयोजन
कोंकणी (265 kb) download Date: 08/03/2023
पोटवेंचणूक जावपी ग्रामपंचायत वार्डांतली बार्रां रातच्या 10.00 वरांउपरांत बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (291 kb) download Date: 08/03/2023
कामगांर शिक्षण मंडळावतीन हिरांची सान्न करपाच्या कुशळटाय सर्तीचें आयोजन
कोंकणी (272 kb) download Date: 08/03/2023
वीज पुरवण खंडीत - बोंडला फिडर
कोंकणी (244 kb) download Date: 08/03/2023
नागरी सेवा फुटबॉल खेळां पंगड  निवड चाचणी
कोंकणी (129 KB) download Date: 08/03/2023
फाल्या राजभवनार राज्य पांवड्याचेर आंतरराष्ट्रीय महिला दीस कार्यक्रम
कोंकणी (275 kb) download Date: 08/03/2023
राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणान कायदेशीर मदत वकील नेमणूकीखातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (259 kb) download Date: 08/03/2023
मुख्य रानपाल खाजगी रानां वांठार अहवालाचो अभ्यास करपा खातीर नियुक्त समितीचे अध्यक्ष
कोंकणी (248 kb) download Date: 08/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०३/२०२३
English (569 KB) download Date: 08/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०३/२०२३
English (569 KB) download Date: 07/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०३/२०२३
English (569 KB) download Date: 06/03/2023
गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई कडल्यान गोंयच्या लोकांक होळयेची परबीं
कोंकणी (89 KB) download Date: 06/03/2023
वीज पुरवण खंडीत माशेल फिडर
कोंकणी (65 KB) download Date: 06/03/2023
परवडपी वखदां  उपलब्ध करपाक सरकार कटीबद्द आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (148 KB) download Date: 06/03/2023
राज्यपालांच्या हस्तुकीं 23 व्या राष्ट्रकुल कायदो परिशदेचे उक्तावण
कोंकणी (92 KB) download Date: 06/03/2023
वीज पुरवण खंडीत अस्नोडा, मेणकुरे, कुडचीरे फिडर
कोंकणी (66 KB) download Date: 06/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०३/२०२३
English (569 kb) download Date: 05/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०३/२०२३
English (569 KB) download Date: 04/03/2023
मोंतहिल हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कचेरीचे
English (123 KB) download Date: 03/03/2023
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (127 KB) download Date: 03/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-चर्च फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 03/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०३/२०२३
English (442 kb) download Date: 03/03/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (62 KB) download Date: 02/03/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी-बोर्डा-मडगांव
कोंकणी (123 KB) download Date: 02/03/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (124 KB) download Date: 02/03/2023
वीज पुरवण खंडीत कुंभारजुवा
कोंकणी (60 KB) download Date: 02/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-मालीम सांगोल्डा आनी फिडर
कोंकणी (125 KB) download Date: 02/03/2023
वीज पुरवण खंडीत-अडवलपाल फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 02/03/2023
नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत
कोंकणी (123 KB) download Date: 02/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 02/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०३/२०२३
English (442 kb) download Date: 01/03/2023
वीज पुरवण खंडीत - दवर्ली फिडर
कोंकणी (241 kb) download Date: 01/03/2023
3 मार्च दिसा चक्रीवादळ आपत्तीचेर मॉक ड्रिल
कोंकणी (259 kb) download Date: 01/03/2023
स्वयंपूर्ण मित्रांची कणेरी मठाक भेट
कोंकणी (129 KB) download Date: 28/02/2023
मार्च  म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (125 KB) download Date: 28/02/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (124 KB) download Date: 28/02/2023
कोपार्डेच्या सरकारी फार्मांतल्या फळझाडांची पावणी
कोंकणी (124 KB) download Date: 28/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-गवळीवाडो फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 28/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०२/२०२३
English (408 KB) download Date: 28/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-कुडचीरे फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 28/02/2023
प्रेस टिप : आंबो, काजू आनी नाल्ल धारक झाडांच्या उपभोगाच्या संग्रहाचेर लिलाव
English (772 KB) download Date: 28/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-साल्वादोर द मुंद फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 28/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-दवर्ली फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 28/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-मेणकुरे आनी कासरपाल फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 28/02/2023
नागरी सेवा क्रिकेट खेळां पंगड निवड चाचणी
कोंकणी (265 kb) download Date: 28/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०२/२०२३
English (571 KB) download Date: 27/02/2023
स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो अभ्यास करपाखातीर आसामचे शिश्टमंडळ गोंय भेटीर
कोंकणी (313 kb) download Date: 27/02/2023
प्रस्नमंजूशा सर्तीत सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, सांखळी आनी नाट्य प्रवेश सर्तीत पीईएस एसआरएसएन हायर सेकंडरी, फर्मागुडी जैतवंत
कोंकणी (326 kb) download Date: 27/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 26/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०२/२०२३
कोंकणी (570 KB) download Date: 25/02/2023
नुतनीकरण केल्ल्या दोनापावला जेटीचे उक्तावण
कोंकणी (72 KB) download Date: 25/02/2023
अस्नोडा उदका प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (125 KB) download Date: 24/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०२/२०२३
English (442 KB) download Date: 24/02/2023
27 फेब्रुवारीक राष्ट्रीय कृमी निर्मूलन दीस
कोंकणी (141 KB) download Date: 24/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-डीटीसी-पर्वरी फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 24/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-धुळापी ओल्ड इंडस्ट्री फिडर
कोंकणी (124 KB) download Date: 24/02/2023
चेतना शिक्षण संस्थेच्या इमारतीचें  26 फेब्रुवारीक उक्तावण
कोंकणी (142 KB) download Date: 24/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवचल मार्केट फिडर
कोंकणी (121 KB) download Date: 24/02/2023
  गोंय  विज्ञान केंद्रा वतीन विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन
कोंकणी (70 KB) download Date: 23/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - ओल्ड खोर्ली फिडर
कोंकणी (179 kb) download Date: 23/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - शिवोली फिडर
कोंकणी (260 kb) download Date: 23/02/2023
चेतना शिक्षण संस्थेच्या इमारतीचें  23 फेब्रुवारीक उक्तावण
कोंकणी  download Date: 23/02/2023
प्रयोगसांज कार्यक्रमात शेनवारा “बिहाईंड द एट बॉल” नाट्यकृतीचे सादरीकरण
कोंकणी (141 KB) download Date: 23/02/2023
गोंयांतल्या तरणाट्यां लेखकांक प्रोत्साहन दिवपाखातीर राजभवनाची "नवी पहल" येवजण
कोंकणी (147 KB) download Date: 23/02/2023
11 व्या बाल तियात्र सर्तीच्या जैतवंतांक इनामां भेटयली
कोंकणी (346 kb) download Date: 23/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०२/२०२३
English (570 kb) download Date: 23/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०२/२०२३
English (570 kb) download Date: 22/02/2023
वाळपय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र परत सुरू
कोंकणी (133 KB) download Date: 21/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - सालय फिडर
कोंकणी (275 kb) download Date: 21/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - कुंभारजुवा, करमळी आनी मळार फिडर
कोंकणी (240 kb) download Date: 21/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 21/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-नावेली फिडर
कोंकणी (148 KB) download Date: 21/02/2023
दिलीप सरदेसाय खेळा उत्कृश्टताय पुरस्कारा खातीर  अर्ज मागयल्यात  
कोंकणी (130 KB) download Date: 21/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - पैगिणी फिडर
कोंकणी (240 kb) download Date: 20/02/2023
कृशी खात्याच्या चित्ररथा वरवीं बाजरी, नाचणी पिकाची लागवड करपाचो संदेश
कोंकणी (145 KB) download Date: 20/02/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - शेल्डे
कोंकणी (278 kb) download Date: 20/02/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - सत्तरी
कोंकणी (284 kb) download Date: 20/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 20/02/2023
फोंडे शारातल्या घाणयारे उदक प्रक्रिया प्रकल्पाचें 23 फेब्रुवारीक उक्तावण
कोंकणी (288 kb) download Date: 20/02/2023
शिरोडकर लोकांखातीर उपलब्ध आसचे ना
कोंकणी (123 KB) download Date: 20/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 18/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 17/02/2023
आयतारा फर्मागुडयेर राज्य पांवड्यावयलो छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो
कोंकणी (136 KB) download Date: 17/02/2023
प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनाचेर कार्यशाळा
कोंकणी (236 kb) download Date: 17/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०२/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/02/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश-दक्षीण गोंय
कोंकणी (123 KB) download Date: 15/02/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (126 KB) download Date: 15/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०२/२०२३
English (570 kb) download Date: 15/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-अडवलपाल आनी नार्वा फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 15/02/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - फोंडा
कोंकणी (252 kb) download Date: 15/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - दिवाडी फिडर
कोंकणी (239 kb) download Date: 15/02/2023
अनुसुचीत जाती/ओबीसी विद्यार्थीं शिश्यवृत्ती येवजणेखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (307 kb) download Date: 15/02/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी - बोर्डा
कोंकणी (251 kb) download Date: 14/02/2023
भाज्यांची लागवड करून  स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमात वांटेकार जावचें- श्री वासुदेव शेट्ये
कोंकणी (146 KB) download Date: 14/02/2023
आवाजाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपाखातीर अधिकाऱ्यांची नेमणूक
कोंकणी (315 kb) download Date: 14/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 14/02/2023
श्रीमती देवकी गावडे ह्या जाण्ट्या बायलेच्या घरांत 40 वर्सांनी लायटीचो उजवाड
कोंकणी (285 kb) download Date: 13/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 13/02/2023
वीज पुरवण खंडीत - मोरजी फिडर
कोंकणी (259 kb) download Date: 13/02/2023
राष्ट्रीय लश्कर महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा
कोंकणी (286 kb) download Date: 13/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०२/२०२३
English (571 KB) download Date: 12/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-कुठ्ठाळी, केळशी, नागोवा आनी वेर्णा फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 11/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 11/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवाडी फिडर
कोंकणी (121 KB) download Date: 10/02/2023
हातमाग विणकाम प्रशिक्षण कार्यक्रमाखातीर अर्ज
कोंकणी (134 KB) download Date: 10/02/2023
14 फेब्रुवारीच्यान विद्यार्थी संसद सर्त
कोंकणी (330 kb) download Date: 10/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-आश्वें फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 10/02/2023
पोरणो मांडवी  पूल 11 आनी 12  फेब्रुवारीक  येरादारीक बंद
कोंकणी (138 KB) download Date: 10/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०२/२०२३
English (569 kb) download Date: 09/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०२/२०२३
English (573 KB) download Date: 08/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०२/२०२३
English (573 KB) download Date: 07/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०२/२०२३
कोंकणी (441 kb) download Date: 06/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०२/२०२३
English (569 KB) download Date: 05/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०२/२०२३
कोंकणी (570 kb) download Date: 04/02/2023
अ‍ॅक्वा गोवा मत्स्य महोत्सवाची लोकजागृताय
कोंकणी (172 KB) download Date: 03/02/2023
नागरी सेवा टेबल टॅनिस खेळां पंगड  निवड चाचणी
कोंकणी (128 KB) download Date: 03/02/2023
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हस्तुकीं श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी मुळावी शाळा इमारतीचे उक्तावण
कोंकणी (318 kb) download Date: 03/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-कुंडय
कोंकणी (121 KB) download Date: 03/02/2023
नागरी सेवा कबड्डी खेळां पंगड  निवड चाचणी
कोंकणी (129 KB) download Date: 03/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०२/२०२३
English (442 KB) download Date: 03/02/2023
ठराविक उत्सवांच्या  दिसांनी लाउडस्पीकराचो वापर करपाक परवानगी
कोंकणी (72 KB) download Date: 03/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०२/२०२३
कोंकणी (442 kb) download Date: 02/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०२/२०२३
English (442 KB) download Date: 02/02/2023
U-WIN पोर्टलाचो फाल्या शुभारंभ
कोंकणी (151 KB) download Date: 01/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-बोरी फिडर
कोंकणी (121 KB) download Date: 01/02/2023
वीज पुरवण खंडीत-बोंडला फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 01/02/2023
पुलीस खात्याचो गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालया वांगडा समंजस करार
कोंकणी (305 KB) download Date: 01/02/2023
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान
English (130 KB) download Date: 01/02/2023
सरकारी कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स महाविद्यालयाक “नॅक” ची मान्यताय मेळोवपाक प्रक्रिया सुरू
कोंकणी (131 KB) download Date: 31/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश - बार्देस
कोंकणी (265 kb) download Date: 31/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश - धारबांदोडा
कोंकणी (254 kb) download Date: 31/01/2023
पणजी कदंब बसस्टॅण्डालागीच्या डॉ. आंबेडकर गार्डनात भितर वचपाच्या आनी भायर येवपाच्या गेटीसामकारच्या रस्त्याचेर झेब्रा क्रॉसिंग रंगोवपाचो आदेश
कोंकणी (243 kb) download Date: 31/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश-पेडणे
कोंकणी (123 KB) download Date: 31/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०१/२०२३
कोंकणी (570 kb) download Date: 31/01/2023
रस्तो बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (245 kb) download Date: 30/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवाडी फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 30/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-करमळी फिडर
कोंकणी (121 KB) download Date: 30/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०१/२०२३
कोंकणी (570 kb) download Date: 30/01/2023
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हुतात्म्यांक आर्गां ओपली
कोंकणी (296 kb) download Date: 30/01/2023
भुंयगत वीज केबल घालपाक जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्याची परवानगी
कोंकणी (256 kb) download Date: 30/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०१/२०२३
कोंकणी (570 kb) download Date: 29/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 28/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 27/01/2023
मुख्यमंत्र्यान  राणे बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओपली
कोंकणी (129 KB) download Date: 26/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०१/२०२३
कोंकणी (570 kb) download Date: 26/01/2023
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं  'मे लाईट लीड अस' ह्या पुस्तकाचे  प्रकाशन
English (155 KB) download Date: 26/01/2023
देशाच्या विकासाखातीर प्रत्येक नागरीकाचे  योगदान म्हत्वाचे-भौशीक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल
कोंकणी (136 KB) download Date: 26/01/2023
सार्वभौमत्वाचे रक्षण करपाची गरज- भारतीयांसामकार  आव्हान- राज्यपाल
कोंकणी (159 KB) download Date: 26/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-करमळी फिडर
कोंकणी (120 KB) download Date: 25/01/2023
शाळांनी मुळाव्यों साधनसुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार वचनबद्द : मुख्यमंत्री
कोंकणी (132 KB) download Date: 25/01/2023
सांतिनेज हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कचेरी
कोंकणी (122 KB) download Date: 25/01/2023
सरकारी फार्मांतल्या फळझाडांची पावणी
कोंकणी (284 kb) download Date: 25/01/2023
वीज पुरवण खंडीत धारबांदोडा आनी बोणबाग
कोंकणी (260 kb) download Date: 25/01/2023
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक प्रजासत्ताक दिसाची परबीं
कोंकणी (129 KB) download Date: 25/01/2023
नवीन शिक्षण धोरण सुलभता आनी गुणवत्तेचेर आधारीत आसा- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
कोंकणी (322 kb) download Date: 25/01/2023
थिवीतल्या उदकास्रोत खात्याच्या कचेरीचे स्थलांतर
कोंकणी (121 KB) download Date: 25/01/2023
प्रजासत्ताक दीस सुवाळो
कोंकणी (133 KB) download Date: 24/01/2023
27 जानेवारीक गोंय विधिमंडळ मंचाची बसका
कोंकणी (139 KB) download Date: 24/01/2023
अंतीम मतदांर वळेरी तपासपा खातीर उपलब्ध
कोंकणी (124 KB) download Date: 24/01/2023
राजभवनार फाल्या श्रीगणेश जल्मोत्सव
कोंकणी (272 kb) download Date: 24/01/2023
वीज पुरवण खंडीत मोरजी फिडराचेर
कोंकणी (166 kb) download Date: 23/01/2023
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं 'मे लाईट लीड अस' ह्या पुस्तकाचे 25 जानेवारीक प्रकाशन
कोंकणी (320 kb) download Date: 23/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 22/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 21/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०१/२०२३
English (442 KB) download Date: 20/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 19/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-मांगूर फिडर
कोंकणी (190 KB) download Date: 19/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-सांगे फिडर
कोंकणी (191 KB) download Date: 19/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पंचवाडी फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 19/01/2023
मुख्यमंत्र्यान 'एक्झाम वॉरियर्स' पुस्तकाचे लोकार्पण केले
English (145 KB) download Date: 19/01/2023
26 जानेवारीक राणे बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओपतले
कोंकणी (67 KB) download Date: 18/01/2023
नवो मांडवी  पूल 20 ते 29 जानेवारी मेरेन रातचो येरादारीक बंद
कोंकणी (79 KB) download Date: 18/01/2023
राज्यपालाहस्तुकीं ‘EXAM WARRIORS’ पुस्तकाचो फाल्या शुभारंभ
कोंकणी (85 KB) download Date: 18/01/2023
कला आनी संस्कृती संचालनालयावतीन प्रयोगसांज महोत्सवाचे आयोजन
कोंकणी (251 KB) download Date: 18/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-बोणबाग फिडर
कोंकणी (205 KB) download Date: 18/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-शिवोले फिडर
कोंकणी (191 KB) download Date: 18/01/2023
खोर्ली जंक्शनार येरादारीच्या मार्गात बदल
कोंकणी (122 KB) download Date: 18/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०१/२०२३
English (442 KB) download Date: 18/01/2023
आयच्यान राज्यांत कोविशिल्ड वासिनीकरण मोहिम
कोंकणी (128 KB) download Date: 17/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०१/२०२३
English (442 KB) download Date: 17/01/2023
नागरी सेवा बुद्दीबळ सर्तीचे आयोजन
कोंकणी (222 KB) download Date: 17/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-माद्रें फिडर
कोंकणी (191 KB) download Date: 17/01/2023
नॅट /सॅट परिक्षेखातीर इत्सूक उमेदवारांखातीर मार्गदर्शन सत्र
कोंकणी (154 KB) download Date: 17/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-शार फिडर
कोंकणी (191 KB) download Date: 17/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 16/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-ओल्ड गोवा  फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 16/01/2023
अवजड वाहनांक प्रवेश बंद
कोंकणी (123 KB) download Date: 16/01/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी-कुंकळ्ळी
कोंकणी (122 KB) download Date: 16/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पंचवाडी  फिडर
कोंकणी (121 KB) download Date: 16/01/2023
लोकोत्सव-2023- स्टॉल घालपाखातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (269 KB) download Date: 16/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०१/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 14/01/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (66 KB) download Date: 13/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-उद्देगीक वसणूक-1 फिडर
कोंकणी (201 KB) download Date: 13/01/2023
खण ब्लॉकांच्या यशस्वी पावणीधारकांक 15 जानेवारीक निश्चितपत्रां भेटयतले
कोंकणी (226 KB) download Date: 13/01/2023
नो पार्किंग वाठार अधिसूचीत
कोंकणी (194 KB) download Date: 13/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०१/२०२२
English (442 KB) download Date: 13/01/2023
नो पार्किंग वाठार अधिसूचीत
कोंकणी (194 KB) download Date: 13/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 12/01/2023
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (127 KB) download Date: 12/01/2023
भारतीय रेडक्रॉस संस्थेच्या गोंय शाखेची बसका
कोंकणी (156 KB) download Date: 12/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 11/01/2023
लम्पी रोगाआड गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा खात्याकडल्यान उपाय
कोंकणी (229 KB) download Date: 11/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश-सत्तरी
कोंकणी (148 KB) download Date: 11/01/2023
विधानसभा अधिवेशन काळांत जमाव बंदी
कोंकणी (128 KB) download Date: 11/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पर्रा फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 11/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पाटे फिडर
कोंकणी (203 KB) download Date: 11/01/2023
दाबोळी विमानतळ वाठारांत दिव्यांचे आनी हेर प्रकाराचे पतंग हुबोवपाक बंदी
कोंकणी (205 KB) download Date: 11/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-वास्को-1 फिडर
कोंकणी (187 KB) download Date: 11/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०१/२०२३
English (571 KB) download Date: 10/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-सोडये फिडर
कोंकणी (186 KB) download Date: 09/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-नेत्रावळी आनी भाटी फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 09/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-अन्नपुर्णा  फिडर
कोंकणी (123 KB) download Date: 09/01/2023
कुडचडेच्या रवींद्र भवनावतीन सांगे- केपेच्या नाट्य संस्थांखातीर कोंकणी नाट्य महोत्सव
कोंकणी (222 KB) download Date: 09/01/2023
गोंय विधिमंडळान विधिकार दीस मनयलो
कोंकणी (135 KB) download Date: 09/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-कासरपाल फिडर
कोंकणी (121 KB) download Date: 09/01/2023
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उद्देजकताय मेळाव्याचे आयोजन
कोंकणी (126 KB) download Date: 09/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०१/२०२२
English (570 KB) download Date: 09/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 09/01/2023
वीज पुरवण खंडीत नेरूल
कोंकणी (64 KB) download Date: 07/01/2023
9  जानेवारीक विधिकार दीस
कोंकणी (82 KB) download Date: 07/01/2023
वीज पुरवण खंडीत वास्को
कोंकणी (65 KB) download Date: 07/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-मळा पणजी हांगाच्या अवंती फिडर
कोंकणी (190 KB) download Date: 06/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-ओल्ड खोर्ली इंडस्ट्रियल फिडर
कोंकणी (192 KB) download Date: 06/01/2023
गोंय नितळ आनी सोबीत दवरप हे प्रत्येकाचें कर्तव्य- मुख्यमंत्री
कोंकणी (249 KB) download Date: 06/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०१/२०२३
English (441 KB) download Date: 06/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवाडी & कुंभारजुवा फिडर
कोंकणी (187 KB) download Date: 06/01/2023
नौदळाचे फारपेट प्रशिक्षण - नाविकांक शिटकावणी
कोंकणी (194 KB) download Date: 06/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवचल शार फिडर
कोंकणी (122 KB) download Date: 06/01/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी-कुंकळ्ळी
कोंकणी (122 KB) download Date: 06/01/2023
मतदार वळेरी निरीक्षक लोकांखातीर उपलब्ध
कोंकणी (128 KB) download Date: 06/01/2023
केंद्रीय जल आयोगाच्या  एकतर्फी निर्णयाचेर शिरोडकराचो आक्षेप
कोंकणी (132 KB) download Date: 06/01/2023
स्पिडब्रेकर /रम्बलर स्ट्रिप्स  घालपाचो आदेश
कोंकणी (140 KB) download Date: 05/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश-फोंडा
कोंकणी (125 KB) download Date: 05/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश-मडगांव
कोंकणी (126 KB) download Date: 05/01/2023
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (197 KB) download Date: 05/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-नेत्रावळी & बाराजण फिडर
कोंकणी (190 KB) download Date: 05/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०१/२०२३
English (442 KB) download Date: 05/01/2023
पेडे हांगा सर्व्हिस रस्तो येरादारीक बंद
कोंकणी (123 KB) download Date: 05/01/2023
रम्बलर स्ट्रिप्स  घालपाचो आदेश
कोंकणी (123 KB) download Date: 05/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पाटे फिडर
कोंकणी (203 KB) download Date: 04/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पंचवाडी & दाबाळ फिडर
कोंकणी (186 KB) download Date: 04/01/2023
फोंडा शारातल्या रस्त्याचेर चारचाकी वाहनांखातीर पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (240 KB) download Date: 04/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 04/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-दिवाडी फिडर
कोंकणी (120 KB) download Date: 04/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-आरएनडी & गुरूद्वार फिडर
कोंकणी (209 KB) download Date: 04/01/2023
युनिफाइड बीच क्रिकेट सर्तीन पर्पल फेस्ट 2023 च्या कार्यक्रमाक   सुरूवात
कोंकणी (88 KB) download Date: 03/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 03/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-सुकुर & सांगोल्डा फिडर
कोंकणी (191 KB) download Date: 03/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (194 KB) download Date: 03/01/2023
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (192 KB) download Date: 03/01/2023
नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (192 KB) download Date: 03/01/2023
कुडचडेच्या रवींद्र भवनावतीन सांगे आनी केपे तालुका पांवड्याचेर गीत गायन सर्त
कोंकणी (221 KB) download Date: 03/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 02/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-आरएनडी & गुरूद्वार फिडर
कोंकणी (210 KB) download Date: 02/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-कुंडय, सावयवेरे & म्हार्दोळ फिडर
कोंकणी (189 KB) download Date: 02/01/2023
वीज पुरवण खंडीत-पर्वरी बाजार & मालीम फिडर
कोंकणी (194 KB) download Date: 02/01/2023
युनिफायड बीच क्रिकेट आनी व्हिलचेअर ई-रिक्षाचे उक्तावण
कोंकणी (116 KB) download Date: 02/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०१/२०२३
English (570 KB) download Date: 01/01/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 31/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/१२/२०२२
English (571 KB) download Date: 30/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 29/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 28/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/१२/२०२२
English (569 KB) download Date: 27/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-साळ & इब्राम्पूर फिडर
कोंकणी (222 KB) download Date: 27/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-सुपर मार्केट डीटीसी, सांगोल्डा , लिला डीटीसी, सुकुर फिडर
कोंकणी (192 KB) download Date: 27/12/2022
बाणस्तारी पूल ते मेरशी जंक्शन मेरेन अवजड येरादारीचेर प्रतिबंद
कोंकणी (193 KB) download Date: 27/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 26/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/१२/२०२२
English (571 KB) download Date: 26/12/2022
राज्यपालाकडल्यान  गोंयच्या लोकांक नातलांची परबीं
कोंकणी (42 KB) download Date: 24/12/2022
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक नातलांची परबीं
कोंकणी (41 KB) download Date: 24/12/2022
गोंयांक शिक्षणीक हब करपा खातीर साधन सुविधांच्या विकासाचेर सरकाराचो भर- मुख्यमंत्री
कोंकणी (80 KB) download Date: 24/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/१२/२०२२
English (870 KB) download Date: 24/12/2022
2023 वर्साचे सरकारी कॅलेंडर विकपाक उपलब्ध
कोंकणी (112 KB) download Date: 23/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/१२/२०२२
English (571 KB) download Date: 23/12/2022
अटल सेतू पुलापोंदा कोयर आनी माती उडोवपाक बंदी
कोंकणी (110 KB) download Date: 23/12/2022
कला आनी संस्कृती खात्याचे कला गौरव पुरस्कांर जाहीर
कोंकणी (264 KB) download Date: 23/12/2022
 वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (96 KB) download Date: 23/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 22/12/2022
राज्य आनी जिल्हा गिरायक कागाळ निवारण आयोगांचे कामकाज पुराय वेळेत सुरू
कोंकणी (200 KB) download Date: 21/12/2022
नातलां आनी नव्या वर्सानिमतान कळंगूट आनी बागा पंचायत वाठारांत वाहन पार्किंग वेवस्था
कोंकणी (199 KB) download Date: 21/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 21/12/2022
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं गोवा सरस प्रदर्शनाचे उक्तावण
कोंकणी (250 KB) download Date: 21/12/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (198 KB) download Date: 20/12/2022
ब्रुसेलोसिस लसीकरण कार्यक्रमाक सुरूवात
कोंकणी (293 KB) download Date: 20/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/१२/२०२२
कोंकणी (571 KB) download Date: 20/12/2022
राज्यांत सुरक्षीत आनी सुरळीत पर्यटन उद्देगाखातीर सरकाराचे प्रयत्न आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (259 KB) download Date: 20/12/2022
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाखातीर सरकार कटीबद्द आसा- श्री. रवी नाईक
कोंकणी (103 KB) download Date: 20/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-बेतूल & चिंचीणी फिडर
कोंकणी (192 KB) download Date: 20/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 19/12/2022
मडगावां जिल्हा पांवड्याचेर  गोंय मुक्ती दीस मनयलो
कोंकणी (106 KB) download Date: 19/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/१२/२०२२
English (571 KB) download Date: 18/12/2022
मुख्यमंत्र्याकडल्यान  गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची परबीं
कोंकणी (102 KB) download Date: 18/12/2022
राज्यपालाकडल्यान  गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची परबीं
कोंकणी (117 KB) download Date: 18/12/2022
अग्निशमन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक
कोंकणी (98 KB) download Date: 17/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/१२/२०२२
English (571 KB) download Date: 17/12/2022
पुलीस अधिक्षक किरण पोडवाल हांका राष्ट्रपती पुलीस पदक
कोंकणी (94 KB) download Date: 17/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/१२/२०२२
English (571 KB) download Date: 16/12/2022
गोंय मुक्ती दिसा संगीत कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (243 KB) download Date: 15/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-चांदोर फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 15/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-नार्वा फिडर
कोंकणी (96 KB) download Date: 15/12/2022
नागरी सेवा बॅडमिंटन सर्तीचे आयोजन
कोंकणी (208 KB) download Date: 15/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 15/12/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (96 KB) download Date: 15/12/2022
हळर्णकर हांणी अंजुणे आनी आमठाणे धरणात नुस्तें सोडले
कोंकणी (117 KB) download Date: 14/12/2022
कला आनी संस्कृती खात्याचे युवा सृजन पुरस्कांर जाहीर
कोंकणी (217 KB) download Date: 14/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 14/12/2022
वीजेची बचत करपा खातीर जागृतायेची गरज आसा- ढवळीकर
English (302 KB) download Date: 14/12/2022
राष्ट्रीय  युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार पर्रीकराच्या नावान दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (129 KB) download Date: 13/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुळे फिडर
कोंकणी (93 KB) download Date: 13/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-बोरी फिडर
कोंकणी (93 KB) download Date: 13/12/2022
हॉटेल/घरमालकांनी आपली गिरायकां, भाडेकारांची म्हायती नोंद करपाचो आदेश
कोंकणी (111 KB) download Date: 13/12/2022
अनुसुचीत जाती/ओबीसी /ईबीसी विद्यार्थीं येवजणांखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (111 KB) download Date: 13/12/2022
मुख्यमंत्र्यान पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपले
कोंकणी (97 KB) download Date: 13/12/2022
गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान
कोंकणी (106 KB) download Date: 13/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 13/12/2022
वीज पुरवण खंडीत पारोडा चांदोर
कोंकणी (58 KB) download Date: 12/12/2022
वीज पुरवण खंडीत कुळे
कोंकणी (36 KB) download Date: 12/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/१२/२०२२
English (568 KB) download Date: 12/12/2022
फाल्या 13 डिसेंबराक सर्गेस्त पर्रीकर जयंती कार्यक्रम
कोंकणी (111 KB) download Date: 12/12/2022
मुख्यमंत्री फाल्या ता. 13 डिसेंबर दिसा पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपतले
कोंकणी (111 KB) download Date: 12/12/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (95 KB) download Date: 12/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-कासरपाल, साळ, इब्राम्पूर आनी मेणकूरे फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 12/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 12/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 10/12/2022
मुख्यमंत्री हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपतले
कोंकणी (35 KB) download Date: 09/12/2022
प्रधानमंत्री 11 डिसेंबराक गोंयांत
कोंकणी (54 KB) download Date: 09/12/2022
ज्येश्ठ नागरिकांच्या मदतीखातीर खास विभागाची स्थापणूक
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/12/2022
वीज पुरवण खंडीत सोडये शिवोली
कोंकणी (36 KB) download Date: 09/12/2022
वीज पुरवण खंडीत खोर्ली
कोंकणी (37 KB) download Date: 09/12/2022
वीज पुरवण खंडीत पारोडा
कोंकणी (37 KB) download Date: 09/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 08/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-वास्को शार फिडर
कोंकणी (187 KB) download Date: 07/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-सांगे फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 07/12/2022
हळर्ण, कासरवर्णे आनी चांदेल-हंसापूर पंचायत वेंचणूकेच्या फाटभूंयेर सोरो विक्री आनी येरादारीचेर निर्बंध
कोंकणी (251 KB) download Date: 07/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 07/12/2022
केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळात भरतीखातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (102 KB) download Date: 07/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुंभारजुवा फिडर
कोंकणी (184 KB) download Date: 07/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-न्यु वाडे फिडर
कोंकणी (185 KB) download Date: 07/12/2022
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (195 KB) download Date: 06/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-ओल्ड गोवा फिडर
कोंकणी (187 KB) download Date: 06/12/2022
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (207 KB) download Date: 06/12/2022
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (197 KB) download Date: 06/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 06/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 05/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 05/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-धारबांदोडा फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 05/12/2022
नाविकांक सुचोवणी
कोंकणी (99 KB) download Date: 05/12/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुडचीरे फिडर
कोंकणी (97 KB) download Date: 05/12/2022
तिळारी प्रकल्पातल्यान शेती खातीर  उदका पुरवण बंद
कोंकणी (37 KB) download Date: 05/12/2022
9 डिसेंबराक मतदान जावपी पंचायत प्रभागांतल्या कामगांर मतदारांक भरपगारी सुटी
कोंकणी (52 KB) download Date: 05/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 03/12/2022
आंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सवाखातीर सांस्कृतिक कार्यक्रम
कोंकणी (77 KB) download Date: 03/12/2022
वीज पुरवण खंडीत कांपाल
कोंकणी (65 KB) download Date: 03/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 02/12/2022
आंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सवात गोलमेज परिशदेचे आयोजन
कोंकणी (274 KB) download Date: 02/12/2022
मुख्यमंत्र्याकडल्यान सेंट फ्रान्सिस झेवियर फेस्तानिमतान गोंयच्या लोकांक परबीं
कोंकणी (197 KB) download Date: 02/12/2022
उणाक दर्ज्याचे सांसवा तेल उत्पादक आनी विक्रेत्याक दंड
कोंकणी (100 KB) download Date: 02/12/2022
पणजे संवसारीक एड्स दीस कार्यक्रम जालो
कोंकणी (42 KB) download Date: 01/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 01/12/2022
गोंयांत 3 ते 6 डिसेंबर मेरेन आंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सवाचे आयोजन
कोंकणी (313 KB) download Date: 30/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/११/२०२२
English (569 KB) download Date: 30/11/2022
अनुसूचीत जमाती आनी अनुसूचीत जातीतल्या गुणवान विद्यार्थ्यांक फुकट लॅपटॉप भेटयले
कोंकणी (47 KB) download Date: 30/11/2022
पेडणे म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (93 KB) download Date: 30/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-केरी फिडर
कोंकणी (93 KB) download Date: 30/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुडतरी फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 30/11/2022
वीज पुरवण खंडीत वास्को
कोंकणी (38 KB) download Date: 30/11/2022
अनुसुचीत जाती/ओबीसी विद्यार्थीं  येवजणांखातीर  अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (111 KB) download Date: 30/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/११/२०२२
English (324 KB) download Date: 29/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/११/२०२२
English (570 KB) download Date: 28/11/2022
श्री. गावडे हांच्या हस्तुकीं राज्य युवा महोत्सवाचे उक्तावण
कोंकणी (215 KB) download Date: 28/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 28/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-वाडे तळे फिडर
कोंकणी (96 KB) download Date: 28/11/2022
नाताला निमतान गोठो सजावट सर्तीचे आयोजन  
कोंकणी (99 KB) download Date: 28/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 26/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/११/२०२२
English (570 KB) download Date: 25/11/2022
झेब्रा क्रॉसिंग अधिसुचीत
कोंकणी (230 KB) download Date: 24/11/2022
रस्तो बंदाची कळोवणी
कोंकणी (133 KB) download Date: 24/11/2022
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (235 KB) download Date: 24/11/2022
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (232 KB) download Date: 24/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/११/२०२२
English (439 KB) download Date: 24/11/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (246 KB) download Date: 24/11/2022
वन-वे अधिसुचीत
कोंकणी (223 KB) download Date: 24/11/2022
पोरणें गोंय फेस्ता खातीर येरादारेचीं वेवस्था
कोंकणी (173 KB) download Date: 23/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 23/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-पर्वरी
कोंकणी (113 KB) download Date: 22/11/2022
मतदार वळेरी निरिक्षक 28 नोव्हेंबराक लोकां खातीर उपलब्ध
कोंकणी (75 KB) download Date: 22/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 22/11/2022
नवो मांडवी पूल 23 नोव्हेंबर तें 30 नोव्हेंबर मेरेन येरादारीक बंद
कोंकणी (111 KB) download Date: 21/11/2022
रेशन कोटा वितरीत करपाची तारीख 24 नोव्हेंबर मेरेन वाडयली
कोंकणी (50 KB) download Date: 21/11/2022
जॅकिस हांची मतदार वळेरी निरिक्षक म्हणून नेमणूक
कोंकणी (117 KB) download Date: 21/11/2022
रोजगार मेळावो-2
कोंकणी (73 KB) download Date: 21/11/2022
प्री-मॅच्युअर निवृत्ती तपासणे खातीर समितीची स्थापना
कोंकणी (73 KB) download Date: 21/11/2022
पिंटोच्या बंडाची याद
कोंकणी (203 KB) download Date: 21/11/2022
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (202 KB) download Date: 21/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 21/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/११/२०२२
English (577 KB) download Date: 20/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 18/11/2022
जिल्लो दंडाधिकार्‍याची म्हशींच्या येरादारेक परवानगी
कोंकणी (164 KB) download Date: 17/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-सांगोल्डा(पर्वरी) फिडर
कोंकणी (98 KB) download Date: 17/11/2022
उत्कृश्ठ समाज सेवक पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (99 KB) download Date: 17/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/११/२०२२
English (439 KB) download Date: 17/11/2022
उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकार्‍यान इफ्फी खातीर कलम 144 लायलो
कोंकणी (110 KB) download Date: 17/11/2022
राज्यपाल 18 नोव्हेंबरांक सांखळी दौऱ्यार
कोंकणी (60 KB) download Date: 17/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/११/२०२२
English (439 KB) download Date: 16/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 15/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 14/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/११/२०२२
English (577 KB) download Date: 12/11/2022
वीज पुरवण खंडीत दिवचल
कोंकणी (37 KB) download Date: 11/11/2022
सांखळे त्रिपुरारी पुनव उत्सवानिमतान आयोजीत नौकानयन सर्तीचो निकाल जाहीर
कोंकणी (44 KB) download Date: 11/11/2022
सहकारातल्यान अर्थिक उदरगतीक नेट
कोंकणी (67 KB) download Date: 11/11/2022
नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात गोंयचो सहभाग
कोंकणी (254 KB) download Date: 11/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 11/11/2022
19 वो राज्य युवा महोत्सव
कोंकणी (81 KB) download Date: 11/11/2022
15 नोव्हेंबराक आदिवासी लोकनाच  उत्सव
कोंकणी (77 KB) download Date: 11/11/2022
वैजकीय उपकरणांची विक्री, स्टॉक, प्रदर्शन आनी वितरणाखातीर नोंदणी प्रमाणपत्र सक्तीचें
कोंकणी (101 KB) download Date: 10/11/2022
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (204 KB) download Date: 10/11/2022
नाविकांक सुचोवणी
कोंकणी (206 KB) download Date: 10/11/2022
दिव्यांग श्रेणींतल्या राज्य पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (204 KB) download Date: 10/11/2022
15 नोव्हेंबराक बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम
कोंकणी (116 KB) download Date: 10/11/2022
वीज पुरवण खंडीत- वास्को शार फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 10/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 10/11/2022
सहकार सप्तकाची कार्यावळ
कोंकणी (111 KB) download Date: 10/11/2022
गोंय फुटबॉल विकास मंडळ तासीका पद्दतीचेर प्रशिक्षका
कोंकणी (95 KB) download Date: 10/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-सोडये फिडर
कोंकणी (187 KB) download Date: 10/11/2022
सांखळे त्रिपुरारी पुनव उत्सवानिमतान आयोजीत नौकानयन सर्तीचो निकाल जाहीर
कोंकणी (69 KB) download Date: 09/11/2022
बेती हांगा पुलीस आऊटपोस्ट इमारतीचे उक्तावण भायल्यान येवन गोंयांत गुन्यांव करपी घटकांपासून सतर्क रावपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो
कोंकणी (66 KB) download Date: 09/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 09/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-आश्वे केबल फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 09/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/११/२०२२
English (575 KB) download Date: 08/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 07/11/2022
राज्यपालाकडल्यान गुरू नानक जयंतीनिमतान परबीं
कोंकणी (208 KB) download Date: 07/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-सावयवेरे फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 07/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 07/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-वसणूक फिडर
कोंकणी (98 KB) download Date: 05/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-पणसामळ फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 04/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 04/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-दोनवाडो ,आयेशा ,ताकिया ,कुर्बानी ,लिमावाडो आराडी फिडर
कोंकणी (191 KB) download Date: 04/11/2022
आंबावली – बाळ्ळी रस्त्यावयल्या येरादारीत बदल
कोंकणी (109 KB) download Date: 04/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/११/२०२२
कोंकणी (579 KB) download Date: 03/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/११/२०२२
English (579 KB) download Date: 02/11/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी-सांगे
कोंकणी (114 KB) download Date: 02/11/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी-पानेली ओल्ड गोवा
कोंकणी (94 KB) download Date: 02/11/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुंकळ्ळी फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 02/11/2022
वीज पुरवण खंडीत- ओल्ड गोवा फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 02/11/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (96 KB) download Date: 01/11/2022
अबकारी खात्यातल्या पदांखातीर शारीरिक फिटनेस चाचणी दिवपाक निमाणी संद
कोंकणी (118 KB) download Date: 01/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/११/२०२२
English (579 KB) download Date: 01/11/2022
सांकवाळ वीज उपकेंद्राच्या फिडरांवयल्यान वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (97 KB) download Date: 01/11/2022
कांदोळी हांगा दर्यात पांदऱ्यात नुस्ते पोसपाच्या फार्माचे उक्तावण
कोंकणी (122 KB) download Date: 01/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 31/10/2022
 वीज पुरवण खंडीत-दांडो मार्किस फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 31/10/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (95 KB) download Date: 31/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/१०/२०२२
English (575 KB) download Date: 30/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/१०/२०२२
English (575 KB) download Date: 29/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 28/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 27/10/2022
राज्यांतली सात तळीं पाणथळ क्षेत्र म्हूण अधिसूचीत लोकांकडल्यान हरकती मागयल्या
कोंकणी (103 KB) download Date: 27/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-म्हार्दोळ फिडर
कोंकणी (186 KB) download Date: 27/10/2022
31 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकता दीस
कोंकणी (235 KB) download Date: 27/10/2022
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (190 KB) download Date: 26/10/2022
वीज पुरवण खंडीत- सोडये & सालय फिडर
कोंकणी (195 KB) download Date: 26/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 26/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/१०/२०२२
English (577 KB) download Date: 25/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-सांगे फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 25/10/2022
30 ऑक्टोबराक जुवारी पूल येरादारीक बंद
कोंकणी (241 KB) download Date: 25/10/2022
साळगांवकर कायदो महाविद्यालयाक अभिरूप न्यायालय सर्तीत जैत
कोंकणी (223 KB) download Date: 25/10/2022
अन्नाची नाशाडी टाळपाखातीर उपक्रम
कोंकणी (244 KB) download Date: 25/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/१०/२०२२
English (577 KB) download Date: 24/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/१०/२०२२
English (577 KB) download Date: 23/10/2022
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक दिवाळीची परबीं
कोंकणी (131 KB) download Date: 23/10/2022
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक दिवाळीची परबीं
कोंकणी (128 KB) download Date: 23/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/१०/२०२२
English (574 KB) download Date: 22/10/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी-काणकोण
कोंकणी (96 KB) download Date: 22/10/2022
कर्तव्य पथार वंदे भारतम् कार्यक्रमाचे सादरीकरण
कोंकणी (122 KB) download Date: 22/10/2022
डिसेंबरासावन दीर्घकालीन रस्तो सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करपाचे मुख्यमंत्र्यांचे उतर
कोंकणी (140 KB) download Date: 21/10/2022
सांगे मामलेदार कार्यालयावतीन आपत्ती वेवस्थापन जागृताय कार्यक्रम
कोंकणी (137 KB) download Date: 21/10/2022
कोडिंग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रम अधिकार समितीची बसका
कोंकणी (125 KB) download Date: 20/10/2022
कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय खात्यातल्या पदांखातीर लेखी परिक्षा
कोंकणी (41 KB) download Date: 20/10/2022
बस स्टॉप अधिसुचीत
कोंकणी (38 KB) download Date: 20/10/2022
झेब्रा क्रॉसिंग रंगोवपाचो आदेश
कोंकणी (36 KB) download Date: 20/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 20/10/2022
पालये हांगाचो पायबाचो बांद आनी मानशीची दुरूस्ती करपाची शेतकारांची मागणी
कोंकणी (38 KB) download Date: 20/10/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (95 KB) download Date: 20/10/2022
प्री-मेट्रीक/पोस्ट-मेट्रीक शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक नवो पोर्टल 
कोंकणी (116 KB) download Date: 20/10/2022
पणजी शारांत पयल्या टप्प्याच्या कामाखातीर रस्ते खणपाक आनी येरादारीच्या मार्गांत बदल करपाक परवानगी
कोंकणी (95 KB) download Date: 20/10/2022
वीज पुरवण खंडीत पर्वरी
कोंकणी (40 KB) download Date: 19/10/2022
ऑनलाईन नॅशनल लोक अदालतीखातीर दिशानिदेशन कार्यक्रम
कोंकणी (38 KB) download Date: 19/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 19/10/2022
29 ऑक्टोबराक उपभोक्ता लोक अदालतीचे आयोजन
कोंकणी (82 KB) download Date: 19/10/2022
बाकरे हांच्या हस्तुकीं मध्य करिअर संवाद कार्यक्रमाचे उक्तावण
कोंकणी (125 KB) download Date: 19/10/2022
24 ऑक्टोबराक संयुक्त राष्ट्र दीस
कोंकणी (114 KB) download Date: 19/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-मांगूर फिडर
English (94 KB) download Date: 19/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 18/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-सोडये फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 18/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-एकोडी मानस आनी चोगम फिडर
कोंकणी (96 KB) download Date: 18/10/2022
सहकार पुरस्कारांखातीर अर्ज
कोंकणी (100 KB) download Date: 18/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/१०/२०२२
English (438 KB) download Date: 14/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 13/10/2022
म्हायती हक्क हो एक क्रांतिकारी कायदो आसा- राज्यपाल
कोंकणी (426 KB) download Date: 12/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 12/10/2022
पणजी म्हापालिकेवतीन वॉकाथॉनचे आयोजन
कोंकणी (208 KB) download Date: 12/10/2022
कदंब येरादारी म्हामंडळाच्या गोवा – शिर्डी बस सेवेक 16 ऑक्टोबराच्यान सुरूवात
कोंकणी (241 KB) download Date: 12/10/2022
मालक/प्रकाशकांक वर्सुकीं स्टेटमेंट दिवपाचो आदेश
कोंकणी (271 KB) download Date: 12/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-वास्को
कोंकणी (95 KB) download Date: 12/10/2022
मतदान आनी मतमेजणी केंद्रा भोवतणची हॉटेल्स
कोंकणी (114 KB) download Date: 12/10/2022
गिरायक कागाळ निवारण आयोगावतीन  गैरहाजिरी खातीर दंड आकारपात येतलो
कोंकणी (94 KB) download Date: 12/10/2022
जिल्हा पंचायत पोटवेंचणूक मतदारसंघातले मतदार आशिल्ल्या कामगारांक पगारी सुटी
कोंकणी (214 KB) download Date: 11/10/2022
माहिती हक्क कायद्याचेर 12 ऑक्टोबराक परिशदेचे आयोजन
कोंकणी (220 KB) download Date: 11/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/१०/२०२२
English (355 KB) download Date: 11/10/2022
जिल्हा पंचायत पोटवेंचणूक मतदारसंघात सोरो विक्री आनी येरादारीचेर निर्बंध
कोंकणी (216 KB) download Date: 11/10/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (199 KB) download Date: 11/10/2022
येरादारी मंत्र्याहस्तुकीं राज्य रस्तो सुरक्षा सप्ता-2022 चे उक्तावण
कोंकणी (255 KB) download Date: 10/10/2022
पुराभिलेख खात्याकडल्या जमीन दाखल्यांचें रोखडेंच डिजिटलायजेशन- श्री. फळदेसाय
कोंकणी (217 KB) download Date: 10/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 10/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 10/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 08/10/2022
भौशीक बांदकाम मंत्री श्री. काब्राल 10 ऑक्टोबराक सत्तरी तालुक्यात भेट दितले
कोंकणी (110 KB) download Date: 08/10/2022
तिरुवनंतपुरमांत  ‘गोवा@60 रोड शो’ क बरो प्रतिसाद
कोंकणी (105 KB) download Date: 08/10/2022
गोंयांक गुंतवणुकी खातीर पसंदीचे राज्य करचे: मुख्यमंत्री
English (105 KB) download Date: 07/10/2022
बांदकाम कोयराचो शास्त्रोक्त पद्दतीन व्हिलो लावपा खातीर योग्य यंत्रणां तयार करपाची गरज- श्री. काब्राल
कोंकणी (235 KB) download Date: 07/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/१०/२०२२
English (326 KB) download Date: 07/10/2022
जेटी धोरणाविशीं पर्यटन खात्याचे स्पश्टीकरण
कोंकणी (123 KB) download Date: 06/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 06/10/2022
शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं उदका पायपलायन घालपाच्या कामाची सुरूवात
कोंकणी (98 KB) download Date: 06/10/2022
उज्ज्वल भविश्याखातीर उच्च शिक्षण म्हत्वाचें- श्री. गोविंद गावडे
कोंकणी (124 KB) download Date: 06/10/2022
वीज पुरवण खंडीत-सोडये फिडर
English (94 KB) download Date: 06/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 06/10/2022
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक दसऱ्याची परबीं
कोंकणी (100 KB) download Date: 04/10/2022
राजा राममोहन रॉय हांच्या जयंती निमतान  महिला सशक्तिकरण जागृताय  रॅली
कोंकणी (99 KB) download Date: 04/10/2022
राज्यपाल 10 ऑक्टोबराक सांतआंद्रे, ताळगांव मतदासंघात भेट
कोंकणी (113 KB) download Date: 04/10/2022
वीज पुरवण खंडीत- मांद्रे आनी आश्वें फिडर
कोंकणी (96 KB) download Date: 04/10/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (95 KB) download Date: 04/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 04/10/2022
साळावली उदका प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण
English (196 KB) download Date: 03/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/१०/२०२२
English (439 KB) download Date: 03/10/2022
वेंचणूक आयोगान संवसारीक ज्येश्ठ नागरिक दीस मनयलो
कोंकणी (139 KB) download Date: 03/10/2022
हर घर जल येवणेखाला गोंयच्या दोनीय जिल्ह्यांक प्रमाणपत्र
कोंकणी (96 KB) download Date: 03/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/१०/२०२२
English (579 KB) download Date: 02/10/2022
वीज पुरवण खंडीत कुंकळ्ळी
कोंकणी (36 KB) download Date: 01/10/2022
वीज पुरवण खंडीत - पिसुर्ले , वाळपय
कोंकणी (38 KB) download Date: 01/10/2022
महात्मा गांधी जयंती निमतान राज्यपालाचो संदेश
कोंकणी (67 KB) download Date: 01/10/2022
वीज पुरवण खंडीत - सोडये , नेरूल
कोंकणी (38 KB) download Date: 01/10/2022
मुख्यमंत्र्यां हस्तुकीं ज्ञान सेतू – ह्या रुआ द ओरे खाडीचेर उभारिल्ल्या पादचारी पूलाचे उक्तावण
कोंकणी (252 KB ) download Date: 01/10/2022
मुख्यमंत्र्यां हस्तुकीं फाल्या माजोर्डा हांगा आश्रय घराचें उक्तावण
कोंकणी (199 KB) download Date: 01/10/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/१०/२०२२
English (578 KB) download Date: 01/10/2022
2 ऑक्टोबराक “ड्राय डे” -राज्यात सोरो विक्री बंद
कोंकणी (227 KB) download Date: 30/09/2022
मुख्यमंत्र्यां हस्तुकीं विशेश गरजवंत विद्यार्थ्यांखातीरच्या वसतिगृहाची पायाभरणी
English (121 KB) download Date: 30/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 30/09/2022
पारंपारीक आकाशकंदील तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (199 KB) download Date: 30/09/2022
महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रमानिमतान पोरण्या गोंया येरादारीत बदल
कोंकणी (214 KB) download Date: 30/09/2022
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक दुर्गा पुजेची परबीं
कोंकणी (214 KB) download Date: 30/09/2022
विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण युरी आलेमांव हांच्या नांवाक मान्यताय
कोंकणी (35 KB) download Date: 30/09/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (204 KB) download Date: 29/09/2022
चोर्ला घाट रस्तो अवजड म्हालयेरादारी वाहनांक बंद- दुरूस्ती आदेश जारी
कोंकणी (221 KB) download Date: 29/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-भुमीका देवस्थान आनी साळ ग्रामपंचायत फिडर
कोंकणी (214 KB) download Date: 29/09/2022
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (215 KB) download Date: 29/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 29/09/2022
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं “रक्षक” ह्या रक्षणकर्तो मोहिमेचे उक्तावण
कोंकणी (360 KB) download Date: 29/09/2022
महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम
कोंकणी (211 KB) download Date: 29/09/2022
प्रजासत्ताक संचलनाक हजर रावपाक आदिवासी सदस्यांकडल्यान अर्ज मागयल्या
कोंकणी (234 KB) download Date: 29/09/2022
प्रयोगसांज कार्यक्रमात शेनवारा दोन हिंदी विज्ञान नाटकुल्यांचे सादरीकरण
कोंकणी (345 KB) download Date: 29/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 28/09/2022
ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाखातीर कुशळटाय चाचणी
कोंकणी (197 KB) download Date: 27/09/2022
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं  गोंय कृशी महाविद्यालयाचे उक्तावण
कोंकणी (141 KB) download Date: 27/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 27/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-वास्को शार फिडर
कोंकणी (189 KB) download Date: 27/09/2022
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत अर्दवेळ एमई अभ्यासक्रमाखातीर प्रवेश
कोंकणी (256 KB) download Date: 27/09/2022
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं मांडवी- ह्या शिक्षणीक फ्लॅगशिप कार्यक्रमाचो शुभारंभ तरणाट्यांनी आपले ज्ञान आनी शिक्षणात  सुदारणा करपाचो उलो
कोंकणी (350 KB) download Date: 26/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 26/09/2022
मुख्यमंत्र्यान बांबोळीच्या विक्रेत्यांक गाड्यांचे वाटप  केले
कोंकणी (118 KB) download Date: 26/09/2022
मुख्यमंत्र्यान डॉ. टी. बी. कुन्य हांका आर्गां ओपली
कोंकणी (205 KB) download Date: 26/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 26/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०९/२०२२
English (408 KB) download Date: 24/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-मायदेऊस सांगोल्डा फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 23/09/2022
24 सप्टेंबराक उपभोक्ता लोक अदालत
कोंकणी (278 KB) download Date: 23/09/2022
रेईस मागूश जिल्हा पंचायत मतदारसंघाची पोटवेंचणूक
कोंकणी (117 KB) download Date: 23/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 23/09/2022
वीज पुरवण खंडीत- पिर्ण
कोंकणी (101 KB) download Date: 23/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुंभारजुवा माशेल फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 23/09/2022
उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी शारांत Goa@60 रोड शो चे उक्तावण
कोंकणी (138 KB) download Date: 23/09/2022
रानहक्क कायद्याखाला फाल्या दक्षीण गोंयांत मालकी हक्क पत्रां भेटोवपाचो कार्यक्रम
कोंकणी (116 KB) download Date: 23/09/2022
 उदकास्त्रोत मंत्र्याची मये मतदारसंघात भेट
कोंकणी (119 KB) download Date: 23/09/2022
चोर्ला घाट रस्तो अवजड म्हालयेरादारी वाहनांक बंद
कोंकणी (95 KB) download Date: 22/09/2022
ऑक्टोबर  म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (97 KB) download Date: 22/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-म्हार्दोळ फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 22/09/2022
26 सप्टेंबराक डॉ. टी. बी. कुन्य हांची पुण्यतिथ
कोंकणी (110 KB) download Date: 22/09/2022
जिल्हा पंचायत वेंचणूक आचारसंहिता भंग प्रकरणी कागाळीं नोंद करपाक नियंत्रण कक्ष
कोंकणी (235 KB) download Date: 22/09/2022
राष्ट्रीय खेळां पुरस्कारांखातीर अर्ज
कोंकणी (100 KB) download Date: 22/09/2022
मागास वर्ग आयोगाचेर अध्यक्ष आनी वांगड्यांची नेमणूक
कोंकणी (97 KB) download Date: 22/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 22/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुंभारजुवा फिडर
कोंकणी (186 KB) download Date: 22/09/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (199 KB) download Date: 22/09/2022
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं आंतरराष्ट्रीय नागरी अभियांत्रिकी परिशदेचे उक्तावण
कोंकणी (143 KB) download Date: 21/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-वास्को & कुठ्ठाळी फिडर
कोंकणी (207 KB) download Date: 21/09/2022
कला अकादमीन पश्चिमी संगीत संचालक पदाखातीरची जायरात घेतली फाटी
कोंकणी (223 KB) download Date: 21/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 21/09/2022
शीम वाठार संबंद मजबूत करपाखातीर गोंय आनी कर्नाटक राज्यपालांची बसका
कोंकणी (124 KB) download Date: 21/09/2022
म्हायती खात्याची राज्य पांवड्याचेर फोटो सर्त
कोंकणी (228 KB) download Date: 20/09/2022
नारी शक्ती पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (266 KB) download Date: 20/09/2022
मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेवतीन हिंदी सृजनोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (244 KB) download Date: 20/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 20/09/2022
मुख्यमंत्र्यान हुतात्मा राजाभाऊ हांका मरणोउपरांत मानपत्र भेटयले
कोंकणी (225 KB) download Date: 20/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०९/२०२२
English (408 KB) download Date: 19/09/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (198 KB) download Date: 19/09/2022
हर घर तिरंगा सर्तीचो निकाल जाहीर
कोंकणी (236 KB) download Date: 19/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-कुंभारजुवा & धुळापी फिडर
कोंकणी (189 KB) download Date: 19/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 19/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 17/09/2022
बायलांच्या लिंगीक छळणूक प्रतिबंध कायद्याचेर प्रशिक्षण कार्यक्रम
कोंकणी (265 KB) download Date: 17/09/2022
वास्कोच्या भूंय सर्वेक्षण कार्यालयाचे स्थलांतर
कोंकणी (185 KB) download Date: 17/09/2022
नारी शक्ती पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (262 KB) download Date: 17/09/2022
वास्कोच्या भूंय सर्वेक्षण कार्यालयाचे स्थलांतर
कोंकणी (185 KB) download Date: 17/09/2022
नारी शक्ती पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
English (262 KB) download Date: 17/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-लामगांव फिडर
कोंकणी (96 KB) download Date: 16/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-बेती आनी नौदळ फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 16/09/2022
राज्यपालाकडल्यान कार्डिनल फिलिप नेरी रॉड्रिग्स हांचे अभिनंदन
कोंकणी (242 KB) download Date: 16/09/2022
उदयपूर हांगा Goa@60 रोड शोक बरो प्रतिसाद
कोंकणी (303 KB) download Date: 16/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०९/२०२२
English (408 KB) download Date: 16/09/2022
उत्कृश्ट साधनसुविधांच्या विकासाखातीर बांदकाम क्षेत्रात नवीन बदल आनी तंत्रज्ञानाचो आस्पाव गरजेचो- श्री. शिरोडकर
कोंकणी (181 KB) download Date: 15/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 15/09/2022
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानात सहभागी जावपाचो उलो
कोंकणी (104 KB) download Date: 15/09/2022
पोस्ट बेसिक डिप्लोमा आनी एम. एससी. नर्सिंग अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (200 KB) download Date: 15/09/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (197 KB) download Date: 14/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 14/09/2022
जैव संपदा मंडळाच्या उपक्रमांचे फाल्या उक्तावण
कोंकणी (101 KB) download Date: 13/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-केरी फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 13/09/2022
राज्यपालांची  फाल्या पेडणे तालुक्यात भेट
कोंकणी (98 KB) download Date: 13/09/2022
नियोजीत आयआयटी वांठारांत जमावबंदी- 144 कलम लागू
कोंकणी (113 KB) download Date: 13/09/2022
आर-एएनएम परिचारिका अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (112 KB) download Date: 13/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 13/09/2022
नितळसाणीचे काम करपी कामगारांच्या भुरग्यांक प्री-मॅट्रीक शिश्यवृत्ती
कोंकणी (114 KB) download Date: 13/09/2022
गुणवंत शिक्षकांचो मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं राज्य शिक्षक पुरस्कार भेटोवन सन्मान
कोंकणी (278 KB) download Date: 13/09/2022
वीज पुरवण खंडीत- सावयवेरे फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 12/09/2022
अहमदाबादेत Goa@60 चेर रोड शो जालो
कोंकणी (139 KB) download Date: 12/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-गुरूद्वार फिडर
कोंकणी (98 KB) download Date: 12/09/2022
निरोगी जीणेखातीर समतोल आहार म्हत्त्वाचो : डॉ. बोरकर
कोंकणी (278 KB) download Date: 12/09/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (96 KB) download Date: 12/09/2022
जेन नेक्स्ट डेमोक्रसी नेटवर्क कार्यक्रमाच्या प्रतिनीधी मंडळाक मुख्यमंत्र्या कडल्यान येवकार
कोंकणी (124 KB) download Date: 12/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 12/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 11/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 10/09/2022
सायबर कॅफे मालकांनी अनवळखी गिरायकांक सेवेचो वापर करपाक प्रतिबंद करपाचो आदेश
कोंकणी (237 KB) download Date: 09/09/2022
बाल शौर्य पुरस्कारा खातीर अर्ज
कोंकणी (217 KB) download Date: 09/09/2022
एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड येवजणे खाला खंयच्यानय राशन घेवपाची सुविधा
कोंकणी (270 KB) download Date: 09/09/2022
हॉटेल/घरमालकांनी आपली गिरायकां, भाडेकारांची म्हायती नोंद करपाचो आदेश
कोंकणी (238 KB) download Date: 09/09/2022
अन्न आनी भौशीक वितरण येवजणेत “म्हजे राशन- म्हजो हक्क” ह्या नवीन वैशिष्ट्याचो आस्पाव
कोंकणी (248 KB) download Date: 09/09/2022
“धरोहर” जलरंग शिबीराचे आयोजन
कोंकणी (237 KB) download Date: 09/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-दिवाडी फिडर
कोंकणी (222 KB) download Date: 09/09/2022
ज्येश्ठ नागरिक सन्मान येवजण- अर्ज करपाक मुजत वाड
कोंकणी (251 KB) download Date: 09/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०९/२०२२
English (482 KB) download Date: 09/09/2022
कला आनी संस्कृती खात्याच्या  माटोळी आनी देखावो सजावट सर्तीचो  निकाल जाहीर
कोंकणी (105 KB) download Date: 09/09/2022
नवो मांडवी पूल ११ सप्टेंबराक येरादारीक बंद
कोंकणी (189 KB) download Date: 08/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-सोडये फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 08/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०९/२०२२
English (438 KB) download Date: 08/09/2022
सरकारान उद्योगांखातीर आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध करून दिल्यात  : मुख्यमंत्री
कोंकणी (126 KB) download Date: 08/09/2022
मुख्यमंत्री 17 सप्टेंबराक मुळाव्या शाळांचे शिक्षक, पालक आनी अधिकाऱ्यांवांगडा संवाद साधतले
कोंकणी (138 KB) download Date: 08/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 07/09/2022
शिक्षणीक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांखातीर तियात्र सर्त
कोंकणी (126 KB) download Date: 07/09/2022
कड्डणांच्या सांठ्याची दिसपट्टी म्हायती नागरी पुरवण खात्याक दिवपाची सक्ती
कोंकणी (101 KB) download Date: 07/09/2022
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक ओणम सणाची परबीं
कोंकणी (100 KB) download Date: 07/09/2022
वेंचून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी मतदारांमदी बरे संबंध आसप गरजेचे- पिल्लई
कोंकणी (124 KB) download Date: 06/09/2022
वीज पुरवण खंडीत-मळार फिडर
कोंकणी (95 KB) download Date: 06/09/2022
वनस्पतीशास्त्र (बॉटनी) विभागात सांस्कृतीक सहाय्यक पदाखातीर अर्ज
कोंकणी (141 KB) download Date: 06/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 06/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 05/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 05/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 03/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०९/२०२२
English (439 KB) download Date: 02/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०९/२०२२
English (579 KB) download Date: 02/09/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 31/08/2022
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक चवथीची परबीं
कोंकणी (102 KB) download Date: 30/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 30/08/2022
गोंयच्या निर्यातीक चालना दिवपाखातीर गोंय सरकाराची नवातीस सोल्युशन्स कंपनीवांगडा समजीकाय कबलात
कोंकणी (138 KB) download Date: 29/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 29/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 29/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०८/२०२२
English (581 KB) download Date: 27/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 26/08/2022
संस्कृती भवनात फाल्या मान्सून एक्सप्रेशन्स कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (119 KB) download Date: 25/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-सुकुर फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 25/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-करमळी फिडर
कोंकणी (96 KB) download Date: 25/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 25/08/2022
शिरोडकर हांची स्नेह मंदिराक भेट
कोंकणी (234 KB) download Date: 25/08/2022
ओबीसी, ईबीसी आनी डीएनटी विद्यार्थ्यां खातीर पीएम यशस्वी येवजण
कोंकणी (281 KB) download Date: 25/08/2022
प्रयोगसांज कार्यक्रमात शेनवारा “द डिपेंडंट”
कोंकणी (329 KB) download Date: 24/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-अस्नोडा, बोर्डे, कारापूर, कुडचीरे, लाडफे, नार्वा, पिळगांव फिडर
कोंकणी (211 KB) download Date: 24/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-मायणा & चावडेश्वर फिडर
कोंकणी (189 KB) download Date: 24/08/2022
श्री. सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं केपे हांगा चतुर्थी बाजाराचे उक्तावण
कोंकणी (103 KB) download Date: 24/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 24/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-सीटी फिडर
कोंकणी (213 KB) download Date: 24/08/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (196 KB) download Date: 24/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 23/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 22/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 20/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०८/२०२२
English (483 KB) download Date: 19/08/2022
अग्निवीर भरती रॅलीचे आयोजन
कोंकणी (247 KB) download Date: 18/08/2022
पत्रकारांखातीर दिशानिदेशन कार्यक्रम
कोंकणी (212 KB) download Date: 18/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-डॉ. विली डीटीसी फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 18/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-मांडोप आनी सांगोल्डा फिडर
कोंकणी (99 KB) download Date: 18/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०८/२०२२
English (576 KB) download Date: 18/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-साळ फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 17/08/2022
वीज पुरवण खंडीत-सोडये फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 17/08/2022
राज्य सगळें बाबतीत सक्षम आनी निरोगी आसपाक जाय - शिरोडकर
कोंकणी (249 KB) download Date: 17/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०८/२०२२
English (439 KB) download Date: 17/08/2022
व्ही.एम.साळगावकर कायदो म्हाविद्यालय प्रस्नमंजुशा सर्तीत जैतवंत
कोंकणी (289 KB) download Date: 17/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 16/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 16/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 14/08/2022
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लाकांक स्वातंत्र्य दिसानिमतान परबीं
कोंकणी (147 KB) download Date: 14/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 13/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 12/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०८/२०२२
English (575 KB) download Date: 11/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 10/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०८/२०२२
English (576 KB) download Date: 09/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०८/२०२२
English (576 KB) download Date: 08/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 07/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०८/२०२२
English (579 KB) download Date: 06/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 05/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०८/२०२२
English (578 KB) download Date: 04/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०८/२०२२
English (201 KB) download Date: 03/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०८/२०२२
English (575 KB) download Date: 02/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०८/२०२२
English (439 KB) download Date: 01/08/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०७/२०२२
English (577 KB) download Date: 31/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०७/२०२२
English (578 KB) download Date: 30/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०७/२०२२
English (577 KB) download Date: 29/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०७/२०२२
English (578 KB) download Date: 28/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०७/२०२२
English (575 KB) download Date: 27/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०७/२०२२
English (578 KB) download Date: 26/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०७/२०२२
English (771 KB) download Date: 25/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०७/२०२२
English (578 KB) download Date: 24/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०७/२०२२
English (578 KB) download Date: 23/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/७/२०२२
English (578 KB) download Date: 22/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०७/२०२२
English (577 KB) download Date: 21/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०७/२०२२
English (575 KB) download Date: 20/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०७/२०२२
English (575 KB) download Date: 19/07/2022
दक्षीण गोंयांत अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचे शाखा कार्यालय
कोंकणी (229 KB) download Date: 19/07/2022
ऑगस्ट म्हयन्या खातीर रेशन कोटा
कोंकणी (195 KB) download Date: 19/07/2022
वीज पुरवण खंडीत-सालय फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 18/07/2022
ग्रामपंचायत वेंचणूक आचारसंहिता भंग प्रकरणी कागाळीं नोंद करपाक नियंत्रण कक्ष
कोंकणी (232 KB) download Date: 18/07/2022
आर्मां, तुबकां पुलीस स्टेशनार जमा करपाचो आदेश
कोंकणी (237 KB) download Date: 18/07/2022
वीज पुरवण खंडीत-मळार फिडर
कोंकणी (188 KB) download Date: 18/07/2022
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (193 KB) download Date: 18/07/2022
भौशीक कागाळ हेल्पलाइन सुरू
कोंकणी (212 KB) download Date: 18/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०७/२०२२
English (576 KB) download Date: 18/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०७/२०२२
English (577 KB) download Date: 17/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०७/२०२२
English (577 KB) download Date: 16/07/2022
मुख्यमंत्र्यान कुंकळ्ळीच्या नायक हुतात्मा स्मारकाचेर श्रद्धांजली ओपली
कोंकणी (258 KB) download Date: 15/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०७/२०२२
English (576 KB) download Date: 15/07/2022
वीज पुरवण खंडीत-सालय फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 14/07/2022
वीज पुरवण खंडीत-करमळी फिडर
कोंकणी (94 KB) download Date: 14/07/2022
नौदळाचो गोळीबार सराव- नाविकांक सुचोवणी
English (113 KB) download Date: 14/07/2022
 हॉटेल घरमालकांनी आपली गिरायकां, भाडेकारांची म्हायती नोंद करपाचो आदेश
कोंकणी (116 KB) download Date: 14/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०७/२०२२
English (575 KB) download Date: 14/07/2022
स्टार्ट-अप्स आनी आयटी उद्देगांक प्रोत्साहन दिवपाखातीर सल्लागार मंडळाची स्थापणूक
कोंकणी (104 KB) download Date: 13/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०७/२०२२
English (575 KB) download Date: 13/07/2022
राष्ट्रपती वेंचणूक मतदान साहित्य गोंयांत पावले
कोंकणी (138 KB) download Date: 13/07/2022
11 ते 17 ऑगस्ट मेरेन स्वतंत्रताय सप्तक
कोंकणी (135 KB) download Date: 12/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०७/२०२२
English (578 KB) download Date: 12/07/2022
कुंकळ्ळी बंडाच्या नायकांक श्रद्धांजली ओपपाक 15 जुलयाक नायक हुतात्मा दीस
कोंकणी (116 KB) download Date: 11/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०७/२०२२
English (580 KB) download Date: 11/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०७/२०२२
English (587 KB ) download Date: 09/07/2022
वीज पुरवण खंडीत-मोरजी फिडर
कोंकणी (202 KB) download Date: 09/07/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (200 KB) download Date: 09/07/2022
वीज पुरवण खंडीत-सोडये-शिवोली फिडर
कोंकणी (187 KB) download Date: 09/07/2022
विधानसभा अधिवेशन काळांत जमाव बंदी
कोंकणी (100 KB) download Date: 08/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०७/२०२२
English (586 KB) download Date: 08/07/2022
आपत्ती वेवस्थापन नियंत्रण कक्ष स्थापन
कोंकणी (206 KB) download Date: 08/07/2022
प्रसादाची  वेवस्था आशिल्ल्या  प्रार्थनास्थळांखातीर BHOG प्रमाणपत्र आवश्यक
कोंकणी (135 KB) download Date: 08/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०७/२०२२
English (581 KB) download Date: 07/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०७/२०२२
English (585 KB) download Date: 06/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०७/२०२२
English (587 KB ) download Date: 05/07/2022
दिव्यांगांखातीर पार्किंग अधिसुचीत
कोंकणी (193 KB) download Date: 05/07/2022
स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (253 KB) download Date: 05/07/2022
अवजड वाहनांक प्रवेश बंद
कोंकणी (206 KB) download Date: 05/07/2022
कोटपा कायद्याची अंमलबजावणी करपा खातीर अंमलबजावणी पंगडाची स्थापना
कोंकणी (223 KB) download Date: 05/07/2022
इज ऑफ डुइंग बिझनेसच्या बाबतीत गोंय 16 व्या स्थानार जाल्यार मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित करपात अग्रेसर राज्य
कोंकणी (265 KB) download Date: 05/07/2022
सावंत सरकाराचे फाल्या शंभर दीस पुराय
कोंकणी (198 KB) download Date: 05/07/2022
बाकिबाब बोरकरांच्या पुण्यतिथी दिसा मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत कार्यावळ
कोंकणी (215 KB) download Date: 04/07/2022
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी (192 KB) download Date: 04/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०७/२०२२
English (586 KB) download Date: 04/07/2022
नवो जुवारी पूल सप्टेंबरांत येरादारीक उकतो करतले- काब्राल
कोंकणी (215 KB) download Date: 04/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०७/२०२२
English (587 KB) download Date: 03/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०७/२०२२
English (588 KB) download Date: 02/07/2022
भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयलो
कोंकणी (102 KB) download Date: 01/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०७/२०२२
English (586 KB) download Date: 01/07/2022
जयश्री माजीक  हांकां सेवानिवृतीनिमतान म्हायती खात्याच्या कर्मचाऱ्यांवतीन निरोप
कोंकणी (98 KB) download Date: 01/07/2022
बुद्दिबळ ऑलिम्पियाड सर्त मशाल मिरवणूकीक 3 जुलयाक गोंयांत येवकार
कोंकणी (116 KB) download Date: 01/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०६/२०२२
English (588 KB) download Date: 30/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०६/२०२२
English (588 KB) download Date: 29/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०६/२०२२
English (590 KB) download Date: 28/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०६/२०२२
English (587 KB) download Date: 27/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०६/२०२२
English (588 KB) download Date: 25/06/2022
घुंवळी वखदां सेवन  आनी बेकायदेशीर तस्करीविरोधी दीस मनयलो
कोंकणी (43 KB) download Date: 24/06/2022
वीज पुरवण खंडीत-शिवोली फिडर
कोंकणी (115 KB) download Date: 24/06/2022
कामगार आनी रोजगार कार्यालयावतीन बँकिंग क्षेत्रात भरती मोहिम आनी जीसीईटी सेमिनारचे आयोजन
कोंकणी (102 KB)