Top


सुचनां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले सूचना मेळटलीं.

सूचना पळोवपा खातीर खातें वेंचून काडात
गोंय पुलीस खात्या कडल्यान सुचोवणी - सकयल्या विभाग लिपिक पदां खातीर उमेदवारांच्या दस्तावेज सत्यापना संबंदी
English (242 KB) download Date: 21/12/2023
अधिसुचोवणी - गुंतवणूक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंय राज्य प्रोत्साहन (दुसरी दुरुस्ती) येवजण, २०२३
English (220 KB) download Date: 11/12/2023
Issue Date: 01/12/2023
प्रेस टिप : आधार रेशन कार्ड लावार्थ्यांनी आपलें आधार कार्ड त्या त्या तालुका नागरी पुरवण कार्यालयांत सादर करचें अशें आवाहन
English (300 KB) download Date: 28/11/2023
अधिसुचोवणी - मुख्यमंत्री हाचे वरवीं सकयल दिल्ल्या मंत्र्यांक सरकाराचो वेवसाय फुडले प्रमाण वाटप करता
English (500 KB) download Date: 28/11/2023
पदव्युत्तर एमडी/एमएस जाग्यां खातीर खाशेल्या भटक्या रिक्त पदाच्या फेरये खातीर प्रवेश सह समुपदेशना खातीर सुचोवणेक दुरुस्ती शिक्षणीक वर्सा २०२३-२४ खातीर राज्य कोटा
English (50 KB) download Date: 20/11/2023
प्रेस टिप - कला अकादमी गोंय अस्तंत संगीत विभागांत नांव नोंदणी खातीर संगीत शिकपाची इत्सा आशिल्ल्या उमेदवारांक अर्ज आपयता
English (30 KB) download Date: 20/11/2023
अधिसुचोवणी - राज्य आदिवासी उप येवजण (टीएसपी) खाला जिल्लो पातळेचेर नियोजन आनी निरिक्षण समिती उत्तर गोंय जिल्ह्याची बसका
English (1 MB) download Date: 13/11/2023
येवजणेंत दुरुस्ती – पयसुल्ल्या वाठारांतल्या अनुसुचीत जमातींच्या भुरग्यां खातीर प्राथमीक शाळा
English (225 KB) download Date: 30/10/2023
गोंय राज्य अनुसूचित जनजाति अर्थ विकास म्हामंडळान कनिश्ट स्टेनोग्राफर पदा खातीर वेव्हारीक परिक्षे खातीर भौशीक सुचोवणी
English (2 MB) download Date: 26/10/2023
अधिसुचोवणी - २६ ऑक्टोबर २०२३ दिसा दनपारां १ वरांचेर सगळ्यो सरकारी कार्यालयां बंद उरतलीं असो आदेश सरकाराक दिला
English (495 KB) download Date: 25/10/2023
अधिसुचोवणी - २०२४ वर्सा खातीर भौशीक सुटयेची वळेरी , खाशेले, प्रतिबंधीत, वेवसायीक आनी उद्देगीक आनी बँक सुटयेची वळेरी
English (2 MB) download Date: 25/10/2023
अधिसुचोवणी – डॉ. पुनीत कुमार गोएल, आयएएस (१९९१) आनी डॉ. व्ही. कांडवेलू ,आयएएस (१९९७) हांकां काम / खात्यांचें वाटप आदेश
English (370 KB) download Date: 16/10/2023
अधिसुचोवणी – सरकाराच्या सचिवांक श्री संजय गोयल आयएएस आनी श्री रमेश वर्मा आयएएस हांकां काम / विभाग वाटप
English (125 KB) download Date: 06/10/2023
ओलसाणीच्या वाठार (संवर्धन आनी वेवस्थापन) नेम, २०१७ च्या नियम ७ खाला आनी पर्यावरण संरक्षण कायदो, १९८६ च्या कलमा खाला गोंय राज्य ओलसाणीच्या प्राधिकरणाची अधिसुचोवणी मसुदो
English (2 MB) download Date: 04/10/2023
नेव्हिगेशन खातीर आगुआडा रेंव बार उगडपा संबंदी बंदरांच्या कॅप्टनान मॅरिनरांक दिल्ले सुचोवणी
English (3 MB) download Date: 15/09/2023
सकयल्या विभागांतल्या लिपिक पदाचेर संगणक टायपिंग चांचणे संबंदी गोंय पुलीस खात्याची सुचोवणी
English (695 KB) download Date: 23/08/2023
अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर समान संद धोरण
English (2 MB) download Date: 23/08/2023
१६/०८/२०२३ दिसा जाल्ल्या पीजी पदवी / डिप्लोमा अभ्यासक्रमां खातीर ५०% राज्य कोटा समुपदेशन सह प्रवेशाच्या पयल्या फेरयेंत प्रवेश घेतिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी
English (204 KB) download Date: 22/08/2023
अधिसुचोवणी – काम / विभाग वाटप तात्काळ परिणामा सयत सरकाराक सकयल दिल्ल्या सचीवा मदीं वांटून दिल्लें
English (570 KB) download Date: 19/04/2023
अधिसुचोवणी - श्री संजीव आहूजा, आयएएस(२००८) आनी श्री सुभाष चंद्र,आयएएस (२००९) हांकां विभागांचें काम वाटप
English (496 kb) download Date: 03/04/2023
Issue Date: 03/04/2023
भौशीक सुचोवणी : सेंट सेबास्टियन इगर्ज, होडार ते उजो पालोवपी दळ, कर्चोरेम मेरेन 07 दिसां खातीर तात्पुरतो रस्तो बंद करप येरादारी वळोवपाची येवजण संलग्न आसा
English (440 kb) download Date: 30/03/2023
अधिसुचोवणी - गोंय सरकारान सकयल दिल्ल्या संचालकांचो आस्पाव आशिल्लें गोंय मनीस संसाधन उदरगत म्हामंडळ परतून स्थापन केलां
English (631 kb) download Date: 23/03/2023
Issue Date: 15/03/2023
सुचोवण्यो - दुस्मान मालमत्ता नेम 2015 च्या कलम 5 खाला
English (10 MB) download Date: 15/03/2023
अधिसुचोवणी – गोंय गुंतवणूक प्रवर्धन आनी सुविधा मंडळाच्या संदर्भांत
English (2 MB) download Date: 15/03/2023
सुचोवणी - उल्लेख केल्ले होमगार्ड स्वयंसेवक गोंय पुलीस खात्यांतल्या "पुलीस हवालदार" पदाचेर आत्मसात जावपाचेर नेमणूक
English (947 KB) download Date: 13/03/2023
सुचोवणी - गोंय पुलीस खात्यांत "पुलीस हवालदार" पदाचेर नेमिल्ले उल्लेख केल्ले दादले उमेदवार सकयल दिल्ले
English (2 MB) download Date: 13/03/2023
सुचोवणी - गोंय पुलीस खात्यांत "पुलीस हवालदार" पदाचेर नेमिल्ले उल्लेख केल्ले बायल उमेदवार सकयल दिल्ले
English (2 MB) download Date: 13/03/2023
प्रेस टिप : आंबो, काजू आनी नाल्ल धारक झाडांच्या उपभोगाच्या संग्रहाचेर लिलाव
English (772 KB) download Date: 28/02/2023
अधिसुचोवणी : उद्देगीक भलायकी एसोसिएट फेलो (एएफआयएच) (फकत एमबीबीएस दोतोरां खातीर) अभ्यासक्रमाची काळ: ३ म्हयने (०१/०३/२०२३ ते ३१/०५/२०२३)
English (445 KB) download Date: 10/02/2023
"गोंय बंदर नियम,१९८३" दुरुस्ती करपी अधिसुचोवणी मसुदो - बंदर खात्याच्या कॅप्टनाची हरकत / सुचोवणी आमंत्रण
English (505 KB) download Date: 08/02/2023
प्रेस टिप : हस्तकला, कापड आनी कोयर खात्यान बाल भवन केंद्र, क्वेरीम सत्तरीच्या आवारांत "हस्तकरघा विणकाम अभिमुखीकरण कार्यावळी संबंदी"
English (75 KB) download Date: 08/02/2023
अधिसुचोवणी - गोंय सरकार हाचे वरवीं गोंय पुनर्वसन मंडळाची फुडें पुनर्रचना करता
English (171 KB) download Date: 03/02/2023
अधिसुचोवणी - गोंय माल आनी सेवा कर (पांचवी दुरुस्ती) नेम, 2022
English (2 MB) download Date: 19/01/2023
अधिसुचोवणी - गोंय सरकारान "उजो" मनीस प्रेरीत आपत्ती म्हूण अधिसुचोवणी दिल्या
English (95 KB) download Date: 13/01/2023
कार्यालय निवेदन - वित्तीय वर्सा 2022-23 वर्सा खर्च आनी खजिनो नियंत्रण आदारीत खर्च वेवस्थापनाचे तर्कसंगतीकरण
English (509 KB) download Date: 26/12/2022
अधिसुचोवणी: “उद्योग आधार येवजण” म्हूण प्रदर्शन/विक्री, मेळावे आनी कार्यशाळा शिबिरांनी वांटो घेवपाक आनी घडोवन हाडपाक अर्थीक मजत.
English (164 KB) download Date: 15/12/2022
अधिसुचोवणी : अंत्य संस्कार सहाय येवजण येवजणेंत दुरुस्ती
English (75 KB) download Date: 15/12/2022
मॅरिनरांक सुचोवणी : व्हीव्हीआयपी भेटीच्या नदरेन "11/12/2022" दिसा मांडोवी आनी ज़ुआरी न्हंयांनी नेव्हिगेशनाचेर बंदी घालप
English (2 MB) download Date: 07/12/2022
सुचोवणी - कामुरलीम आनी थिविम हांगा लिलावा वरवीं / ई-लिलावा वरवीं वेवसायीक प्लॉट विकपा संबंदी
English (259 KB) download Date: 06/12/2022
गोंयांत ई.व्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन, कमिशनिंग, संचालन आनी देखरेखी खातीर व्याज अभिव्यक्ती (ईओआय).
English (274 KB) download Date: 25/11/2022
अधिसुचोवणी - पी.एम.ए.ए.जी.वाय.च्या अंमलबजावणी खातीर मार्गदर्शक तत्वां सयत पी.एम.ए.ए.जी.वाय खाला 21 गांवांची वळेरी
English (1 MB) download Date: 21/11/2022
सुचोवणी-कामधेनू येवजण (सुधारीत) दुरुस्ती 2021 खाला दुदाची जनावरांची पुरवण करपा खातीर विक्रेत्याची नोंदणी करपा खातीर "व्याज अभिव्यक्ती"
English (1 MB) download Date: 09/11/2022
अधिसुचोवणी - गोंय सरकाराच्या वेवसायाक जोडिल्ल्या अनुसुचींत दुरुस्ती (वांटणी) नेम,1987 (पंचळीसवी दुरुस्ती)नियम,2022
English (450 KB) download Date: 27/10/2022
अधिसुचोवणी - 2023 वर्सा खातीर भौशीक सुटयो आनी खाशेल्या सुटयांची वळेरी
English (1 MB) download Date: 21/10/2022
अधिसुचोवणी - राज्यांत 24 ऑक्टोबर 2022 दिसा मनयपाचो "संयुक्त राष्ट्र दीस"
English (462 KB) download Date: 21/10/2022
अपीलाची सुचोवणी - पुरातत्व खात्या कडल्यान अपीलाची सुचोवणी पाळपा खातीर भौशीक / एनजीओ / संघटनां कडल्यान प्रतिनिधीत्व आमंत्रण दितात
English (270 KB) download Date: 19/10/2022
गोंय राज्यांतल्या इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशना खातीर गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ कडल्यान रूची अभिव्यक्ती (ईओआय) आमंत्रित
English (272 KB) download Date: 30/09/2022
अधिसुचोवणी - श्री संजीव आहुजा, आयएएस (एजीएमयूटी:2008) हांकां सरकाराचो सचीव म्हूण नेमणूक केल्या आनी सकयल दिल्ल्या उल्लेख केल्ल्या खात्यांचो प्रभार घेतले
English (742 KB) download Date: 30/09/2022
भौशीक सुचोवणी - उल्लेख केल्ल्या प्रमाण वेगवेगळ्या मुखेल विशयांत आनी उपविशयांत कला अकादमी गोंयची "मुक्त परिक्षा” अशी जायरात
English (43 KB) download Date: 27/09/2022
सुचोवणी - गेडा प्रतिश्ठीत निर्मात्या कडल्यान अर्ज आमंत्रित करता / अधिकृत विक्रेत्यांक /आदी. एमएनआरईच्या राष्ट्रीय पोर्टला खाला एम्पॅनल मेळोवपा खातीर
English (1 MB) download Date: 15/09/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्याच्या उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें वर्णना खातीर निंदा केल्ल्या वाहना खातीर लिलावाची सुचोवणी
English (459 KB) download Date: 14/09/2022
अधिसुचोवणी - सरकाराक सकयल दिल्ल्या सचीवा मदीं काम / खातें वाटपाचो कार्य आदेश
English (41 KB) download Date: 14/09/2022
"गोंय अंतर्देशीय जहाजां नोंदणी नेम,१९६५ अंतर्देशीय जहाजां(बांदकाम आनी सर्वेक्षण)नियम,१९६५ हातूंत दुरुस्ती करपी अधिसुचोवण्यो मसुदो"-आमंत्रण दिवपी हरकत/सुचोवण्यो
English (614 KB) download Date: 13/09/2022
सुचोवणी – कारखाने आनी बॉयलर निरीक्षणालयान “बॉयलर अटेंडंट” परिक्षे खातीर अर्ज आमंत्रित
English (609 KB) download Date: 10/09/2022
शिक्षणीक वर्स २०२२-२३ खातीर पदव्युत्तर एमडी आनी एमएस अभ्यासक्रमां खातीर तात्पुरती पात्रताय आनी मेरिट वळेरी - जीएमसी
English (1 MB) download Date: 30/08/2022
भौशीक सुचोवणी - 186 गांव पंचायत 2022 मेरेन येवपी सामान्य वेंचणुकेच्या नदरेन आबकारी खात्यान स्थापन केल्लीं नियंत्रण कक्ष
English (887 KB) download Date: 21/07/2022
अधिसुचोवणी - सामान्य वेंचणुके खातीर ग्राम पंचायतींत जागे आरक्षण 2022
English (185 KB) download Date: 15/07/2022
अधिसुचोवणी - नियोजन विकास आनी बांदकाम समिती संबंदी
English (106 KB) download Date: 11/07/2022
अधिसुचोवणी - गोंयच्या राज्यपालान सकयल दिल्ल्या सचीवा मदीं काम/खातांचें वाटप करपाचो आदेश दिवपाक खोशी आसा
English (120 KB) download Date: 11/07/2022
वेंचणुकेची सुचोवणी आनी पंचायती राज आनी समुदाय उदरगत खात्या कडल्यान पंचायत वेंचणुके खातीर भौशीक सुचोवणी
English (74 KB) download Date: 01/07/2022
अधिसुचोवणी - डॉ व्ही कॅंडावेलो आयएएस हांची निवड गोंय कर्मचारी निवड आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून जाल्या
English (967 KB) download Date: 22/06/2022
अधिसुचोवणी राजपत्र - मातृत्व योजना येवजनची दुरुस्ती
English (148 KB) download Date: 17/06/2022
अधिसुचोवणी राजपत्र - येवजण गगन भररी शिक्षण योजनांत दुरुस्ती
English (75 KB) download Date: 17/06/2022
लिलावाची सुचोवणी - आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालया कडल्यान निंदा केल्ल्या वाहनाचो विलो लावपा खातीर सीलबंद निविदां आमंत्रण दितात
English (47 KB) download Date: 17/06/2022
गोंय राज्य जैवविविधता मंडळान वेगवेगळ्या सेवां खातीर कोटेशन आमंत्रित केल्या
English (201 KB) download Date: 17/06/2022
अधिसुचोवण्यो - गोंय सरकार हाचेवरवीं गांवच्या पंचायतींखातीर सकयल दिल्ल्या "प्रशासकाची" नेमणूक करता
English (23 MB) download Date: 17/06/2022
अधिसुचोवणी- गोंय सरकारान गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळाची पुनर्रचना केली
English (220 KB) download Date: 08/06/2022
नाविकांक सूचना आगवाद सँड बार हो मार्ग बंद आसतोलो
English (249 KB) download Date: 11/05/2022
अधिसूचना - गोंय सरकारच्या सचिवांमधी काम / विभाग वाटपाचो नवीन आदेश
English (1 MB) download Date: 10/05/2022
अधिसूचना - गोंय खाजगी सुरक्षा एजन्सी नियम, २०२२ च्या व्यवसायाबाबत
English (371 KB) download Date: 05/05/2022
अधिसूचना - गोंय सरकाराक आशिल्ल्या सचिवांमधी काम / विभागांचो वाटो
English (100 KB) download Date: 04/04/2022
अधिसूचना - गोंय माननीय मुखेलमंत्रीन उल्लेख केल्ल्या गोंयच्या नवीन मंत्र्यांक सरकारी खात्यांचे कामकाजाचे वाटपाचो आदेश
English (559 KB) download Date: 03/04/2022
सार्वजनिक सूचना - गोंयांत रेल्वे कायदा १९८९ अंतर्गत विशेष रेल्वे प्रकल्पाखातीर भूसंपादन
English (683 KB) download Date: 03/03/2022
सार्वजनिक सूचना- डेक आनी इंजिन रूम विभागात कर्मचाऱ्यांखातीर रिफ्रेशर कोर्स च्या शिशक्षणा बाबत
English (240 KB) download Date: 01/03/2022
नाविकांक सूचना - मंडोवी आनी झुआरी नदीत सर्व अंतर्देशीय जलवाहतुकीखातीर सूचना
English (246 KB) download Date: 01/03/2022
सूचना - सोमारा , ७ फेब्रुवारी २०२२ दिसा गोंयांत आशिल्ल्या न्यायालयत सुट्टी जाहीर करण्याबाबत
English (577 KB) download Date: 07/02/2022
सूचना - १४ फेब्रुवारी २०२२ दिसा गोंय विधानसभा २०२२ सार्वत्रिक निवडणुक आसल्या कारणानं "सार्वजनिक सुट्टी" घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 07/02/2022
अधिसूचना - ०६/०२/२०२२ तें ०८/०२/२०२२ पर्यंत पूर्ण गोंय राज्यात राज्य शोक आसतलो
English (275 KB) download Date: 06/02/2022
बार्ज कर सवलतीबाबत राजपत्रक अधिसूचना
English (593 KB) download Date: 13/01/2022
सूचना - उत्पादन शुल्क विभागात "विविध पदांखातीर" अर्ज केलेल्या केप्या तालुक्यातील उमेदवाराखातीर
Konkani (63 KB) download Date: 31/12/2021
लॉटरी व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीखातीर प्रस्ताव विनंती
English (49 KB) download Date: 29/12/2021
सूचना - उत्पादन शुल्क विभागान "विविध उल्लेखित पदांखातीर" शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणीचे वेळापत्रक आनी ठिकाण
कोंकणी (133 KB) download Date: 27/12/2021
सुचना - कारागीर प्रशिक्षण खात्यानं "वेगवेगळ्या" अर्ज प्राप्त करपा खातीर शेवटची तारीख "वाडेल्या"
English (302 KB) download Date: 22/12/2021
अधिसूचना- अनुसूचित जमाती आनी अनुसूचित जातीच्या दुग्ध उत्पादक शेतकारांक मूलभूत दुग्ध उपकरणे विकत घेवपाक आर्थिक सहाय्य
English (135 KB) download Date: 20/12/2021
अधिसूचना- अनुसूचित जमाती आनी अनुसूचित जातीच्या दुग्ध उत्पादक शेतकारांक मूलभूत दुग्ध उपकरणे विकत घेवपाक आर्थिक सहाय्य
English  download Date: 20/12/2021
अधिसूचना- इडीसी मर्यादित (लिंक ऑफिसर) सीएमआरय कर्ज मंजूर करपाक अधिकृत आसा
English (41 KB) download Date: 17/12/2021
सीएमआरय योजनेबाबत सूचना
English (22 KB) download Date: 17/12/2021
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेबाबत अधिसूचना
English (55 KB) download Date: 17/12/2021
कायदेशीर सल्लागार, लेखापाल आनी लेखा परीक्षक (विशेषतः चार्टर्ड अकाउंटंट) हांच्या नियुक्तीखातीर स्वारस्य व्यक्त करपाची सूचना
English (215 KB) download Date: 14/12/2021
14-09-AH/DSPCA South/21-22/Part/08
अधिसूचना - २०२२ वर्साखातीर सार्वजनिक सुटयो आनी विशेष सुट्ट्यांचो यादी
English (2 MB) download Date: 29/11/2021
"आझादी का अमृत महोत्सव" मनोवपाक "सुशासन सप्ताह" बाबत
English (184 KB) download Date: 29/11/2021
सूचना – उदकां स्त्रोत खात्यानं “वेगवगेळे उल्लेखित पदांखातीर” अर्ज केलल्या उमेदवारांखातीर लेखी परीक्षा
English (1 MB) download Date: 27/11/2021
अधिसूचना - गोंय सरकारान आशिल्ल्या सचिवांक काम / विभागांचे वाटप खातीर सूचना
English (287 KB) download Date: 27/11/2021
"कोलवाळे, बारदेझ, गोंय हांगा संयुक्त विकास माध्यमान व्यावसायिक सुविधांचो विकास" - गोंय गृहनिर्माण मंडळ
English (515 KB) download Date: 23/11/2021
कार्यालय न्यायपात्र - सगळ्या सरकारी कर्मचार्‍यांखातीर आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली परत सुरू करपाची ताझाखातीर सूचना/मार्गदर्शक तत्त्वे
English (373 KB) download Date: 16/11/2021
सूचना - चालक पदाखातर लेखी परीक्षा (अभ्यासक्रम आनी उमेदवारांची यादी)- कला आनी संस्कृती संचालनालय
English (620 KB) download Date: 15/11/2021
सूचना- कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता पदाखातर जाहिरात
English (746 KB) download Date: 15/11/2021
सूचना - महाराष्ट्र पशू आनी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील (एमएएफअसयू) सर्व बी.व्ही.अससी आनी ए.एच अर्जदारांखातीर
English (771 KB) download Date: 15/11/2021
सूचना - शारीरिक मानक परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांखातीर लेखी परीक्षा - मानसोपचार आनी मानवी संस्था
English (79 KB) download Date: 10/11/2021
सूचना- २२/११/२०२१ पर्यंत विस्तारित औद्योगिक जागो घेवपाक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त करपाक शेवटची तारीख
English (100 KB) download Date: 09/11/2021
सूचना- २२/११/२०२१ पर्यंत विस्तारित व्यावसायिक जागो घेवपाक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त करपाक शेवटची तारीख
English (200 KB) download Date: 09/11/2021
प्रवेश सूचना - यम. फार्म २०२१-२२ फार्मसी प्रवेशाची स्पॉट फेरी -गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय
English (368 KB) download Date: 09/11/2021
अधिसूचना - गोंय उत्पादन शुल्क (सुधारण) नियम, २०२१
English (398 KB) download Date: 28/10/2021
मडगांव नियोजन क्षेत्राचा मसुदा ओडीपी – २०३१ पर्यंत तयार करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना
English (132 KB) download Date: 28/10/2021
फोंडा नियोजन क्षेत्राचा मसुदा ओडीपी – २०३१ पर्यंत तयार करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना
English (138 KB) download Date: 28/10/2021
गोयं कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ बाबत राजपत्र अधिसूचना
English (493 KB) download Date: 25/10/2021
गोयं कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ बाबत राजपत्र अधिसूचना
English (687 KB) download Date: 24/09/2021
अधिसूचना - गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम २०२१ बाबत
English (141 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा सरकारने खालील (राजश्री २१ मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या आहेत
English (401 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा शासनाने १५.१०.२०२१ पासून सरकारी अधिसूचनेचे पालन केले
English (149 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोय सरकारनं खालील (राजश्री १० मासिक) लॉटरी योजना तयार केला
English (391 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) नियम २०२१
English (114 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री १00 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (393 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (394 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (गोल्डन राशी ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (498 KB) download Date: 22/09/2021
जलवाहतूक वाहतुकीखातीर आग्वाद रेवेचो बार उघडपाक नौसैनिक हांका सूचना
English (1 MB) download Date: 15/09/2021
१४ ऑगस्ट २०२१ दिसा ग्रंथपाल ग्रेड -१, लायब्ररी अटेंडंट आनी बुक बाइंडर ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा ठरल्या - कला आनी संस्कृती खातें
English (607 KB) download Date: 05/08/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आनी नियमन) नियम २०२१
कोंकणी (844 KB) download Date: 04/08/2021
एमटीएस आनी एलडीसी पदाखातीर लेखी परीक्षा, अभ्यासक्रम आनी सूचनां - आयएफबी
English (990 KB) download Date: 04/08/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आनी नियमन) कायदो २०१९
कोंकणी (238 KB) download Date: 04/08/2021
अर्ज आमंत्रित करण्याबाबत शुद्धीकरण तारीख २७.०३.२०२१ - आयएफबी
English (590 KB) download Date: 04/08/2021
सूचना - मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं स्टाफ नर्सच्या पदाखातीर लेखी परीक्षा आयतारा ०८/०७/२०२१ दिसा दवरल्या.
English (350 KB) download Date: 22/07/2021
वेगवेळ्या पदांखातीर लेखी परीक्षा ची जाहीर सूचना आनी वरिष्ठ विपणन निरीक्षकांची यादी - सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय
English (299 KB) download Date: 19/07/2021
सूचना - सामान्य निवास अंतर्गत 'ड' प्रकार क्वार्टर रिक्त करपाक
कोंकणी (492 KB) download Date: 12/07/2021
सुचना - सुपर स्पेशालिटी फॅकल्टी खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळात मुलाकात आसतली
English (764 KB) download Date: 08/07/2021
अधिसूचना - कोविदान बळी पडील्ल्या कुटूंबियांक भूतपूर्व आर्थिक सहाय्य दिवपाक येवजण
English (193 KB) download Date: 06/07/2021
निम्न विभाग लिपिक पदाखातीर (एलडीसी) वेगवेगळ्या शाळेत लेखी परीक्षा - कला आनी संस्कृती खातें
English (1 MB) download Date: 05/07/2021
सूचना - पुलिस कॉन्स्टेबल पदाच्या उमेदवारांच्या निवड चाचणी संदर्भात
English (93 KB) download Date: 02/06/2021
कुंबरजुआ कनाल संदर्भात नाविकांना सूचना
English (578 KB) download Date: 01/06/2021
कुंबरजुआ कनालातल्यान दिसाचे जलवाहतूक संदर्भात नाविकांना सूचना
English (2 MB) download Date: 27/05/2021
अधिसूचना - दिल्ल्या व्यक्तींक लसीकरणाच्या उद्देशाने 'फ्रंटलाइन कामगार' म्हणून घोषित केला
English (104 KB) download Date: 08/05/2021
अधिसूचना - “दीन दयाल सेवा योजना” ह्या योजनेत सुधारणा
English (181 KB) download Date: 06/05/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा ५ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या मतदान खातीर सशुल्क सुट्टी जाहीर केल्या.
English (188 KB) download Date: 21/04/2021
सिंगल बोर्ड कंप्यूटिंग डिव्हाइस आनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटरच्या पुरवठ्खातीर निविदा सूचना
English (335 KB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा ५ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा पंचायत पोट-निवडणूकखातीर सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- गोंय सरकारांन वेगवेगळ्या सरकारी विभाग आनी त्यांच्या एजन्सींक डिजिलोकर दत्तक वापरपाक लायला
कोंकणी (317 KB) download Date: 05/03/2021
सार्वजनिक सूचना- लिक्विड नायट्रोजनखातीर पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें गोंय राज्यातील अधिकृत पुरवठादारांकडून कोट्स आमंत्रित करत
English (849 KB) download Date: 02/03/2021
विभाजनासंदर्भात अधिसूचना
English (64 KB) download Date: 18/02/2021
बी.एस्सी नर्सिंग प्रोग्राम वर्ष २०२०-२०२१ खातीर रिकामी आशिल्ल्या जाग्या बद्दल सूचना
English (405 KB) download Date: 10/02/2021
सूचना - गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान उमेदवारांकडून अर्ज मागल्या
English (597 KB) download Date: 09/02/2021
सूचना-मंत्रीमंडळांतली ‘सिनियरीटी’ बदल्ली
English (746 KB) download Date: 05/02/2021
अधिसूचना-गोंय मूल्यवर्धित कर कायदो 2005 अंतर्गत नोंदणी केल्ल्या विशेष किरकोळ दुकानांखातर
English (47 KB) download Date: 05/02/2021
अधिसूचना - गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल चेर वाढ
English (42 KB) download Date: 05/02/2021
लिलाव सूचना - ०१ निषेध वाहनाचे म्हणजेच मारुती सुझुकी (झेन) हाच्याखातीर सीलबंद निविदा
English (969 KB) download Date: 04/02/2021
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळात पीजी एएचएस कोर्सेस अ‍ॅकॅडमिक बॅच २०२०-२१ खातीर सूचना
English (388 KB) download Date: 02/02/2021
सार्वजनिक सुचना - ०४/०२/२०२१ दिसा दक्षिण गोंयांत प्रतिबंधित उदकाचो पुरवण
English (40 KB) download Date: 01/02/2021
सूचना - आदरणीय राज्यपालांन ह्या सूचनेत दिल्ल्या आययेयस अधिकाऱ्यांक नवीन काम / विभाग वाटल्या
English (59 KB) download Date: 29/01/2021
सूचना - श्री एस. के. भंडारी आयएएस (एजीएमयूटी: २००४) आनी श्री. रवि धवन आयएएस (एजीएमयूटी: २०११) हांच्या नवीन कर्तव्यांबाबत
English (75 KB) download Date: 29/01/2021
सूचना - वास्को दा गामा नियोजन क्षेत्रा खातीर प्रारूप विकास आराखडा २०३० बाबत सार्वजनिक सूचना
English (694 KB) download Date: 28/01/2021
सूचना - गोंय राज्यात गुंतवणूकीस दवरपाखातीर आनी व्यवसाय-अनुकूल पर्यावरणशास्त्र तयार करपाक इझ ऑफ डॉइंग बिझिंग रिफॉर्म्सची अंमलबजावणी
English (40 KB) download Date: 27/01/2021
लाडली लक्ष्मी येवजण
English (92 KB) download Date: 07/01/2021
गृह आधार येवजण आनी लाडली लक्ष्मी येवजण दुरुस्ती अधिसूचना
English (100 KB) download Date: 07/01/2021
सार्वजनिक सूचना - पेन्हा-डी-फ्रांका, पर्वरी गोंय हांगा नवीन हाय कोर्ट लागी आशिल्ले कॉलोनीन वचपाक रस्तो तात्पुरते बंद
English (674 KB) download Date: 30/12/2020
सूचना - तांत्रिक आनी तक्रार समिती अधिसूचना २०२०
कोंकणी (104 KB) download Date: 21/12/2020
सूचना - गोवा राज्य वेटलँड अथॉरिटीची स्थापना
कोंकणी (93 KB) download Date: 21/12/2020
सूचना - अधिकृत राजपत्रात तारीख : २६-१०-२०१७ प्रकाशित केलले अधिसूचनांन शुद्धीकरण
कोंकणी  download Date: 21/12/2020
अधिसूचनेचा मसुदा गोंय राज्यातील उदिक संस्थांविषयी
कोंकणी (910 KB) download Date: 18/12/2020
अधिसूचना - गोंय राज्यात जिल्हा पंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक खातर १२/१२/२०२० दिसा सशुल्क सुट्टी
English (1 MB) download Date: 10/12/2020
सूचना- उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जिल्हा पंचायत मतदार संघात निवडणूक खातर मद्य विकपाचे बंद आसतले
English (194 KB) download Date: 10/12/2020
सूचना - गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालत वरिष्ठ रहिवाशां खातर मुलाखत फुढे ढकलय्या
English (1 MB) download Date: 02/12/2020
सूचना - गोय राज्यानं उदिक संस्थांविषयी
English (228 KB) download Date: 26/11/2020
अधिसूचना - गोंय आयटी धोरण २०१७ आनी येवजण्योचो वैधतेचा विस्तार
English (605 KB) download Date: 25/11/2020
येरादारी खात्याचे प्रेस नोट
English (554 KB) download Date: 20/11/2020
गोय राज्य पशु कल्याण मंडळाची पुनर्रचना
English (105 KB) download Date: 20/11/2020
मत्स्यसंवर्धनखातर सूचना आनी मार्गदर्शक सूचना
English (754 KB) download Date: 11/11/2020
सूचना-२०२१ खातीर सार्वजनिक / विशेष / प्रतिबंधित / वाणिज्यिक आनी औद्योगिक / बँक सुटी
English (95 KB) download Date: 11/11/2020
अधिसूचना - कृषी आनी संबंधित कामांखातीर कर्जात व्याज अनुदान
English (794 KB) download Date: 11/11/2020
अधिसूचना - गोंयाची निर्यात धोरण
English (1 MB) download Date: 09/11/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड नियम २०२०
English (391 KB) download Date: 04/11/2020
अधिसूचना-दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना खातर
English (90KB) download Date: 03/11/2020
गोंय सरकारान ३० ऑक्टोबर २०२० ह्या दिसा विशेष सुटी घोषित केली
English (39 KB) download Date: 29/10/2020
राष्ट्रीय एकता दिवस 2020 मनोवपाच्या निमित्त्यानं बस्केची मिनटां
English (198KB) download Date: 29/10/2020
सार्वजनिक सूचना-फील्ड आस्थापना वापराखातीर पेटंट पशुवैद्यकीय औषध, सायरिंज आनी सुयो साठी कोट आमंत्रित केले
English (570 KB) download Date: 29/10/2020
आयटीजींत शासकीय संघटनेखातर डिजिटायझेशनच्यो विविध क्रियांखातर एजन्सीजची शिपिंग
English (989 KB) download Date: 28/10/2020
अधिसूचना - गोंय सरकारान गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ बोर्डाची परत स्थापना केली
English (113 KB) download Date: 27/10/2020
आदेश- रोजगार विनिमय म्हूण आरएसबीक सूचित केलें.
English (223 KB) download Date: 19/10/2020
अधिसूचना-राज्य सैनिक मंडळान खातें म्हूण नव्यान डिझाइन केलें
English (555 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना- आरएसबीची परत घटना
English (214 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना-नोंदणी शुल्क सूट
English (162 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना (गोंय तरूणांना आर्थिक प्रोत्साहन अनुदान)
English (558 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना - केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान हांच्या निधन झाल्याबद्दल गोंय सरकार कडून तीव्र दु: ख
English (451 KB) download Date: 09/10/2020
सूचना-सचिवांक वाटून दिल्ली कार्यां तारीख : ०६/१०/२०२०
English (519KB) download Date: 06/10/2020
श्री कुणाल, आय.ए.एस., गोंय सरकारचे सचिव हांका काम / विभाग वाटप खातर सुचना तारीख : ११/०९/२०२०
English (77 KB) download Date: 16/09/2020
गोय एकात्मिक कौशल्य विकास योजना आयएसडीएस २०१४
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा कल्याण धोरण 2020-25
English (955 KB) download Date: 11/09/2020
सचिवांक काम / विभागांचे हस्तांतरण करपाक अधिसूचनेत बदल
English (69KB) download Date: 10/09/2020
फोंडा नगरपरिषदन रियल टाइम टी 302 आनी फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टमचा विनामूल्य वेब आधारित सॉफ्टवेअरसह पुरवठा
English (303 KB) download Date: 02/09/2020
फोंडा नगरपरिषदन ईपीएबीएक्स सिस्टमची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी दुरुस्ती
English (341 KB) download Date: 02/09/2020
फोंडा नगरपरिषदन सीसीटीव्ही पाळत ठेवणारी यंत्रणाची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी दुरुस्ती
English (360 KB) download Date: 02/09/2020
सूचना-सगळ्या म्हायती व तंत्रज्ञान घटकांक अटीं
English (412 KB) download Date: 01/09/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
सार्वजनिक सूचना - बीएड खातर सामान्य प्रवेश प्रक्रिया 2020-22
English (34 KB) download Date: 05/08/2020
अधिसूचना-आयएएस अधिकारीची बदली - कार्मिक खातें
English (171KB) download Date: 21/07/2020
श्रीमती ईशा कोसला, आय.ए.एस. हांका काम / विभाग वाटपाबाबत अधिसूचनेत बदल - कार्मिक खातें
English (87 KB) download Date: 21/07/2020
सूचना -गोंय वैजकी म्हाविद्यालयत पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा स्टेट कोटा समुपदेशन शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ चे दुसरी फेरी आनी मॅप अप फेरी संदर्भात सूचना
English (66 KB) download Date: 16/07/2020
सूचना -उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह - कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
English (122 KB) download Date: 10/07/2020
सूचना - गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना - पर्यटन खाते
English (515 KB) download Date: 03/07/2020
सूचना-केंद्र शासनान किल्ले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्री) नामांची अंमलबजावणी २००१ - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 02/06/2020
ऑनलाईन (प्लिकेशन्स (फक्त ई-अप्लिकेशन मोड) पूर्णपणे विक्रीवरील संस्थात्मक भूखंडांच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी - गोय हाऊसिंग बोर्ड
English (93 KB) download Date: 23/04/2020
दहावी च्या भुरग्यांखातर गणित व विज्ञान विषयांत ऑनलाईन परीक्षा आनी विषयानुसार ऑनलाईन वर्ग
English (175KB) download Date: 02/04/2020
सूचना -गोय राज्य संग्रहालयां विशीं कोविड १९ खातीर बंद
English (285 KB) download Date: 18/03/2020
सूचना- क्र .२३ / २० / २०१४-I / पीएचडी / भाग IV / ५५२ तारीख : १३/०३/२०२० - भौशीक भलायकी खाते
English (957KB) download Date: 16/03/2020
सूचना - कर्ज 2016 वर व्याज अनुदान
English (715 KB) download Date: 11/03/2020
सूचना-मानवी कृषी विकास
English (2 MB) download Date: 11/03/2020
सूचना-मानव संसाधन विकास योजना
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
सूचना-कृषी यंत्रणा प्रोत्साहन
English (585 KB) download Date: 11/03/2020
सूचना-नाविकां खातर - तारीख: ११/०२/२० - बंदर कप्तान
English (657 KB) download Date: 11/02/2020
लिलाव सुचना क्रमांक पीएमसी / ट्राय / सोपो फी / ४३८८ / २०१९-२०- फोंडा मुन्सीपाल परिषद
English (1MB) download Date: 05/02/2020
लिलाव सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती ( तारीख २७-०१-२०२०)
English (1MB) download Date: 29/01/2020
लिलाव सुचना - गोंय मांस संकुल (तारीख . १५/०१/२०२०)
English (406KB) download Date: 17/01/2020
लिलाव सूचना तारीख - १६/१२/२०१९ - सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल
English (499kb) download Date: 20/12/2019
टॉवर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाईडर असोसिएशन (टीएआयपीए) खातीर तयार केल्ले ड्राफ्ट राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पॉलिसी
English (957 KB) download Date: 13/12/2019
लिलाव सूचना-कला आनी संस्कृती खात्याविशीं
English (184 KB) download Date: 18/11/2019
सूचना- क्रमांक २४/११/२०१८-लॅब / ६७५
English (410 KB) download Date: 15/11/2019
सूचना- क्रमांक २४/११/२०१८-लॅब / ६७३
English (379 KB) download Date: 15/11/2019
सूचना- तारीख : ०१/०९/२०१९ - कार्मिक खात्या विशी
English (322kb) download Date: 08/11/2019
सूचना क्र. २४/१/२०१९-पीईआर /२३०२ तारीख :०१/११/२०१९
कोंकणी (73KB) download Date: 01/11/2019
सूचना आमंत्रित कोटेशन - आर्किटेक्चर
English (42 KB) download Date: 01/11/2019
लिलाव नोटीस क्र . १९/३०४६ - कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं
कोंकणी (283 KB) download Date: 22/10/2019
नोटिफिकेशन क्र. ३७/५/३२८७ - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
कोंकणी (937 KB) download Date: 22/10/2019
सचिव आनी आय ए एस अधिकाऱ्यांचे काम वाटील्लो आदेश
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
उमेदवारांखातीर सुचोवणी - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
कोंकणी  download Date: 14/08/2019
लिलाव नोटीस - १९ जुलै -२०१९ च्या कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं निरीक्षक
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
सुधारित गोय राज्य सोलर पॉलीसी २०१७
English (447 KB) download Date: 17/08/2018
सूचना- भांडवल अनुदान योजनेसाठी मसुदा योजना अधिसूचना, २०१७
English (228 KB) download Date: 02/07/2018

To view older posts click here to go to our Archives 


This site is registered on wpml.org as a development site.