Top

प्रसिद्धी पत्रकां

नारी शक्ती पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (86 KB) download Date: 13/12/2019
वीज पुरवण खंडीत - पेडणे
कोंकणी (28 KB) download Date: 13/12/2019
तेल गळटी थांबोवपाच्या उपायांचेर मॉकड्रिल कवायत
कोंकणी (89 KB) download Date: 13/12/2019
मनोहर पर्रीकर स्मृती स्थळाखातीर पायाभरणी
कोंकणी (84 KB) download Date: 13/12/2019
संजय विशेंश शिक्षण केंद्राची ब्रेन व्हिटा प्रस्नोत्तरी सर्त फुडें धुकल्ली
कोंकणी (34 KB) download Date: 13/12/2019
राज्यपालान दिल्लींत प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली
कोंकणी (31 KB) download Date: 13/12/2019
एकपात्री नाट्य सर्तीखातीर प्रवेशिका मागयल्या
कोंकणी (89 KB) download Date: 13/12/2019
संप करपाक सरकारची बंदी
कोंकणी (50KB) download Date: 10/12/2019
वीज पुरवण खंडीत(दिवाडी)
कोंकणी (50KB) download Date: 10/12/2019
दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेत दुरूस्ती
कोंकणी (48KB) download Date: 10/12/2019
सरकारी वेव्हारीक उपेगाचे कॅलेंडर विकपाक उपलब्ध
कोंकणी (51kB) download Date: 10/12/2019
वीज पुरवण खंडीत(आमोणा)
कोंकणी (49KB) download Date: 10/12/2019
संजय विशेंश शिक्षण केंद्राची प्रस्नोत्तरी सर्त
कोंकणी (54KB) download Date: 10/12/2019
हॉटेल-घरमालकांनी आपली गिरायकां भाडेकारांची म्हायती नोंद करून घेवपाचो आदेश
कोंकणी (69 KB) download Date: 10/12/2019
सायबर कॅफे मालकांनी अनवळखी गिरायकांक आपल्या सेवेचो वापर करपाक प्रतिबंद करपाचो आदेश
कोंकणी (54 KB) download Date: 10/12/2019
बांबोळी-दोनापावला रस्त्यार नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (50 KB) download Date: 10/12/2019
वीज पुरवण खंडीत (बोरी)
कोंकणी (49 KB) download Date: 10/12/2019
गोंयवीज पुरवण खंडीत (उजगांव)
कोंकणी (49 KB) download Date: 10/12/2019
सांगे आनी सावर्डे मतदारसंघ वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (50 KB) download Date: 10/12/2019
कला अकादमीत राज्य कला प्रदर्शनाचे आयोजन
कोंकणी (51KB) download Date: 06/12/2019
गृहरक्षक आनी नागरी संरक्षण स्वंयसेवक समाजाक तोखणायेची सेवा दितात-आयजीपी
कोंकणी (54KB) download Date: 06/12/2019
ईडीसीतल्या “इग्नायट” ह्या इन्क्युबेशन सेंटराची तांक वाडयली
कोंकणी (70KB) download Date: 06/12/2019
महिलांनी आपल्या प्रभागांनी महिला सशक्तीकरणाचे उपक्रमं राबोवचे-मुख्यमंत्री
कोंकणी (54KB) download Date: 06/12/2019
वीज पुरवण खंडीत(हरी मंदीर)
कोंकणी (51KB) download Date: 06/12/2019
स्टार्ट-अप इंडिया ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल समिट-2019
कोंकणी (51KB) download Date: 03/12/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं गोंय पक्षी उत्सवा वयल्या व्हेबसायटीचे उकतावण
कोंकणी (60KB) download Date: 03/12/2019
मदले सुटयेतले खाण तयार करपी बायलांखातीर प्रशिक्षण कार्यावळ जाली
कोंकणी (53KB) download Date: 02/12/2019
पर्रा वाठारांत नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (52KB) download Date: 02/12/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (50KB) download Date: 02/12/2019
सोरो विक्री आनी येरादारीचेर निर्बंध
कोंकणी (53KB) download Date: 02/12/2019
संस्कृती भवनात महापरिनिर्वाण दीस कार्यावळ
कोंकणी (52KB) download Date: 02/12/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं दिक्षा कार्यक्रमाचो शुभारंभ
कोंकणी (72KB) download Date: 02/12/2019
प्रसाद नाईक हांका नियंत्रक पदाचेर बडटी
कोंकणी (48KB) download Date: 27/11/2019
अल्पसंख्यांक समाजांक आपरोजगारा खातीर रीण
कोंकणी (52KB) download Date: 27/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(वास्को)
कोंकणी (48KB) download Date: 27/11/2019
राज्य पावंड्यावयल्या सांस्कृतीक प्रज्ञासोद सर्तीचो निकाल जाहिर
कोंकणी (69KB) download Date: 27/11/2019
विध्यार्थ्यांक संविधानाची म्हायती करून दिवपाची गरज आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (76KB) download Date: 27/11/2019
दिवचले शास्त्रीय संगीत कार्यावळ
कोंकणी (70KB) download Date: 27/11/2019
२ डिसेंबराक गांधी कथा कार्यावळीचे आयोजन
कोंकणी (74KB) download Date: 27/11/2019
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीजच्या महिला विभागाची बसका
कोंकणी (84 KB) download Date: 26/11/2019
सांगे आनी सावर्डे मतदारसंघ वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण
कोंकणी (77 KB) download Date: 26/11/2019
सचिवालयांत आयज संविधान दीस मनयलो
कोंकणी (80 KB) download Date: 26/11/2019
वॉल्टर व्हियेरा हांचे गोवा चेंबरात व्याख्यान
कोंकणी (84 KB) download Date: 26/11/2019
प्रधानमंत्री पीक विमा येवजण गोंयांत 2019-20 च्या रब्बी हंगामाखातीर चालू उरतली
कोंकणी (81 KB) download Date: 26/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - शिवोली
कोंकणी (77 KB) download Date: 26/11/2019
गोंय राज्याक इंडिया टुडेचो पुरस्कार
कोंकणी (79 KB) download Date: 26/11/2019
गोंयच्या इतिहासाचेर संस्कृती भवनात परिसंवाद
कोंकणी (68 kB) download Date: 26/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - पिळगांव
कोंकणी (79 KB) download Date: 26/11/2019
शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम
कोंकणी (83 KB) download Date: 26/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - लाडफे
कोंकणी (१६७ केबी ) download Date: 25/11/2019
सोरो येरादारी खातीर परमीट दिवपाचे बंद दवरपाचो आदेश
कोंकणी (२४६ केबी ) download Date: 25/11/2019
ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाखातीर 27 नोव्हेंबराक कुशळताय/लेखी परीक्षा
कोंकणी (79 KB) download Date: 25/11/2019
राज्यपालाकडल्यान ईदाची परबीं
कोंकणी (52KB) download Date: 09/11/2019
कुडचडेच्या रविंद्र भवनात भुरग्यांखातीर कार्यशाळा
कोंकणी (51KB) download Date: 09/11/2019
अनुसुचीत जमाती वित्त आनी उदरगत महामंडळाच्या येवजणांचेर जागृती कार्यक्रम जालो
कोंकणी (60.9 KB) download Date: 08/11/2019
अपंगुळ श्रेणींतल्या राज्य पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (57.3 KB) download Date: 08/11/2019
मुख्यमंत्र्याकडल्यान उच्च न्यायालय इमारत प्रकल्प बांदकामाची पळोवणी
कोंकणी (56.5 KB) download Date: 08/11/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं वेळगें हांगा भलायकी केंद्राचे उकतावण
कोंकणी (56.7 KB) download Date: 08/11/2019
गुंतवणूक करचे पयली सादुरताय बाळगूपाचो आरबीआय चो सल्लो
कोंकणी (56KB) download Date: 08/11/2019
आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात गोंयचे दालन
कोंकणी (53KB) download Date: 08/11/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश - वाळपय
कोंकणी (53.6 KB) download Date: 08/11/2019
७ नोव्हेंबराक बॉक्सिंग आनी कबड्डी निवड चाचणी
कोंकणी (61KB) download Date: 06/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(ओल्ड गोवा)
https://www.goa.gov.in/wp-content/uploads/2019/11/वीज-पुरवण-खंडीतओल्ड-गोवा.pdf (59KB) download Date: 06/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(तोर्से)
कोंकणी (58KB) download Date: 06/11/2019
राजभवन दर्शन भेट दिवप्यांक बंद
कोंकणी (74 KB) download Date: 05/11/2019
पणजी म्हापालिका वाठारांत दिव्यांगांखातीर पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (80 KB) download Date: 05/11/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं माशेलांत मुळाव्या शाळा इमारतीची पायाभरणी
कोंकणी (82 KB) download Date: 05/11/2019
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (51KB) download Date: 05/11/2019
वीज पुरवण खंडीत - तोर्से
कोंकणी (158 KB) download Date: 04/11/2019
सुर्ला पंचायत वाठारांत कॉन्वेक्स हारसे बसोवपाचो आदेश
कोंकणी (49KB) download Date: 04/11/2019
वीज पुरवण खंडीत(लाडफे)
कोंकणी (49KB) download Date: 04/11/2019
विधवा बायलांनी ना हरकत दाखल्याचेर सय करपाची अट घेतली फाटी
कोंकणी (181 KB) download Date: 04/11/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश - सालय-तोर्डा
कोंकणी (198KB) download Date: 04/11/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश- पेडण
कोंकणी (211KB) download Date: 04/11/2019
म्हापसा नगरपालिका वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (181KB) download Date: 04/11/2019
हरमल वाठारांत नो पार्किंग अधिसूचीत
कोंकणी (171 kB) download Date: 04/11/2019
श्री. सत्यपाल मलीक हांका गोंयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत
कोंकणी (35.0 KB) download Date: 03/11/2019
विधवा बायलांनी ना हरकत दाखल्याचेर सय करपाची अट घेतली फाटी
कोंकणी (32.3 KB) download Date: 03/11/2019
श्री. सत्यपाल मलीक हांका 3 नोव्हेंबराक गोंयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत
कोंकणी (51KB) download Date: 01/11/2019
एकता दौडीचो उपमुख्यमंत्र्या हस्तुकीं शुभारंभ
कोंकणी (32.9KB) download Date: 31/10/2019
प्रधानमंत्री श्रमयोगी आनी लघू व्यापारी मानधन येवजणेविशीं जागृताय आनी नोंदणी मोहिम
कोंकणी (34.9 KB) download Date: 31/10/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (29.1KB) download Date: 31/10/2019
मध्यान्ह आहार येवजणेखाला प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो
कोंकणी (34,2 KB) download Date: 31/10/2019
म्हायती खात्यात शेनवारा सत्यनारायण महापूजा
कोंकणी (31.0 KB) download Date: 31/10/2019
सचिवालयांत एकता दीस पाळ्ळो
कोंकणी (32.3KB) download Date: 31/10/2019
अनुसूचीत जमाती कल्याणकारी येवजणांचेर जागृताय कार्यक्रम
कोंकणी (30.1KB) download Date: 31/10/2019
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकऱ्यांबाबतीत गृह खात्याचो खुलासो
कोंकणी (53KB) download Date: 31/10/2019
रत्नागिरीत सैनिक भरती रॅलीचे आयोजन
कोंकणी (32.4KB) download Date: 31/10/2019
मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्यां खात्यांच्या खर्चाचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (53KB) download Date: 29/10/2019
समाज सेवक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्या
कोंकणी (53KB) download Date: 29/10/2019
सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपूण लोकसेवक आशिल्ल्याची जाणीव दवरपाक जाय- मुख्यमंत्री
कोंकणी (55KB) download Date: 28/10/2019
वीज पुरवण खंडीत-धारगळ
कोंकणी (50KB) download Date: 28/10/2019
हवामान बदल कृती आराखडो तयार करपाक सूचोवण्यो
कोंकणी (57KB) download Date: 28/10/2019
200 फेमस गोवन्स पुस्तकाचे प्रकाशन
कोंकणी (58KB) download Date: 26/10/2019
नु शी नलिनी जहाजाच्या परिस्थितीचो तंज्ञांच्या पंगडा कडल्यान आढावो
कोंकणी (54KB) download Date: 26/10/2019
गृह आधार येवजणेच्या लावधारकांक कळोवणी
कोंकणी (50KB) download Date: 25/10/2019
प्रज्ञासोद परिक्षा केंद्रां जाहीर
कोंकणी (55KB) download Date: 25/10/2019
दुर्भाट-रासय आनी शिरोडा-राशोल मार्गार अतिरिक्त फेरीबोट सेवा
कोंकणी (51KB) download Date: 25/10/2019
तियात्र अकादेमीन नामनेच्या तियात्रिस्तांक पूरस्कार भेटयले
कोंकणी (75KB) download Date: 25/10/2019
श्री. कुमारस्वामी गोंय रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथरीटीचे अध्यक्ष
कोंकणी (77KB) download Date: 25/10/2019
मुख्यमंत्र्याचो विध्यार्थ्यांकडेन संवाद
कोंकणी (72KB) download Date: 25/10/2019
पालक आनी ज्येश्ट नागरीक कायद्याचेर आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान मुलाखतीचे प्रसारण
कोंकणी (52KB) download Date: 24/10/2019
ज्येश्ट नागरीक सांबाळ कायद्याविशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाचेर बसकेत चर्चा
कोंकणी (56KB) download Date: 24/10/2019
पणजे शारांत शेनवारा नरकासूर सर्तीं निमतान एकमार्गी येरादारी
कोंकणी (52KB) download Date: 24/10/2019
राजभवन भेट दिवप्यांक बंद
कोंकणी (47KB) download Date: 24/10/2019
रेफ्रिजरेशन आनी एअर कंडिशनिंगात अल्प मुजत अभ्यासक्रम
कोंकणी (52KB) download Date: 24/10/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्टाचें उकतावण
कोंकणी (57KB) download Date: 24/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(बोरी)
कोंकणी (49KB) download Date: 24/10/2019
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला समग्र शिक्षा अभियानाची बसका जाली
कोंकणी (55KB) download Date: 23/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(बोरी)
कोंकणी (50KB) download Date: 23/10/2019
उपमुख्यमंत्र्यान बार्शे पंचायत वाठारांतल्या उदरगत कामांचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (54KB) download Date: 23/10/2019
नोव्हेंबर-2019 म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी (78 KB) download Date: 22/10/2019
मरिना प्रकल्पाचेर 2 नोव्हेंबराक भौशीक सुनावणी
कोंकणी (79 KB) download Date: 22/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - धारगळ
कोंकणी (74 KB) download Date: 22/10/2019
24 ऑक्टोबराक संयुक्त राष्ट्र दीस
कोंकणी (79 KB) download Date: 22/10/2019
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला आयज घनरूप कोयर वेवस्थापन समितीची बसका जाली
कोंकणी (56KB) download Date: 22/10/2019
आयतारा बाणस्तारी पुल दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (48KB) download Date: 22/10/2019
 एकमार्गी येरादारी अधिसूचीत
कोंकणी (28.4 KB) download Date: 21/10/2019
महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक
कोंकणी (33.5 KB) download Date: 21/10/2019
कामगांर कल्याण मंडळावतीन कामगांर नोंदणी मोहिम
कोंकणी (32.3 KB) download Date: 21/10/2019
पुलीस हुतात्मा दीस पाळपात आयलो
कोंकणी (36.4 KB) download Date: 21/10/2019
नाटकांतल्या मेकपाचेर कार्यशाळेचे आयोजन
कोंकणी (33.5 KB) download Date: 21/10/2019
वीज पुरवण खंडीत पोकरमळ
कोंकणी (29.9 KB) download Date: 21/10/2019
वीज पुरवण खंडीत पिकेनो नेवरा
कोंकणी (29.9 KB) download Date: 21/10/2019
२१ ऑक्टोबरला पोलीस स्मतृिदिनाचे पालन
कोंकणी (459KB) download Date: 19/10/2019
ट्रायथलॉन सर्तीच्या दिसा येरादारीच्या वेवस्थेत तात्पुरतो बदल
कोंकणी (42KB) download Date: 17/10/2019
बॉम जिजस बासिलीका चर्च भेट दिवप्यांक 19 ऑक्टोबराक बंद
कोंकणी (32KB) download Date: 17/10/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तूकीं व्हायब्रण्ट गोवा-गुंतवणूक परिशदेचे उकतावण
कोंकणी (44KB) download Date: 17/10/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं 19 ऑक्टोबराक ताळगांवा रोजगार मेळाव्याचे उक्तावण
कोंकणी (36KB) download Date: 17/10/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (38KB) download Date: 17/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(लाडफे)
कोंकणी (33KB) download Date: 17/10/2019
लोकांनी विकास प्रक्रियेत सक्रिय वाटो घेवपाची गरज- आयुषमंत्री
कोंकणी (३७. २ केबी) download Date: 16/10/2019
वीज पुरवण खंडीत( पर्रा)
कोंकणी (59KB) download Date: 16/10/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी ( २९. ४ केबी) download Date: 16/10/2019
ताळगांवा 19 ऑक्टोबराक रोजगार मेळावो
कोंकणी (62KB) download Date: 15/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(पर्रा)
कोंकणी (59KB) download Date: 15/10/2019
केंद्रीय आयुष मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला जिल्हा विकास समन्वय आनी देखरेख समितीची पयली बसका जाली
कोंकणी (35KB) download Date: 15/10/2019
चिकणमातयेपासून पणट्यों तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (57KB) download Date: 15/10/2019
वीरज्योती पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात
कोंकणी (66KB) download Date: 15/10/2019
प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंद कायद्याचेर प्रशिक्षण कार्यक्रम जालो
कोंकणी (१९५ केबी ) download Date: 14/10/2019
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (१६३केबी ) download Date: 14/10/2019
हॉटेल/ घरमालकांनी आपल्या कडेन येवपी गिरायकांक, भाडेकारांक वळखपत्र दाखोवपाची सक्ती करपाचो आदेश
कोंकणी (२४५ केबी ) download Date: 14/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - नागझर
कोंकणी ( १५९ केबी ) download Date: 14/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - नेवरा
कोंकणी (१५९ केबी ) download Date: 14/10/2019
पिसुर्ले उद्देगीक वसणूकेत रसायनीक आपत्तीचेर मॉकड्रिल कवायत जाली
कोंकणी (60KB) download Date: 12/10/2019
पर्वरीच्या मॉल द गोवांत दिपोत्सव प्रदर्शनाचे आयोजन
कोंकणी (59KB) download Date: 12/10/2019
कला सन्मान येवजणेच्या लावधारकांनी हयात आशिल्ल्याचो दाखलो दिवचो
कोंकणी (58KB) download Date: 12/10/2019
जनरेटर बसोवपाक वीज खात्याची परवानगी आवश्यक
58KB (कोंकणी ) download Date: 12/10/2019
पणजी वाठारांत नो स्टॉपिंग-नो स्डॅंडिंग विभाग
कोंकणी (72KB) download Date: 12/10/2019
मूक अभिनय कार्यशाळेचे आयोजन
कोंकणी (59KB) download Date: 12/10/2019
बोरी पुलाची अर्दी लेन  21 ते 30 ऑक्टोबर मेरेन येरादारीक बंद
कोंकणी (56KB) download Date: 12/10/2019
सायबर कॅफे मालकांनी अनवळखी गिरायकांक आपल्या सेवेचो वापर करपाक प्रतिबंद करपाचो आदेश
कोंकणी (60KB) download Date: 12/10/2019
हॉटेल-घरमालकांनी आपली गिरायकां, भाडेकारांची म्हायती नोंद करून घेवपाचो आदेश
कोंकणी (75KB) download Date: 12/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(तूये )
कोंकणी (56KB) download Date: 12/10/2019
वीज पुरवण खंडीत(कुट्ठाळी )
कोंकणी (58KB) download Date: 12/10/2019
उदकांत गळपी तेल एकठांय करपाच्या बोटीचे उकतावण
कोंकणी (62KB) download Date: 10/10/2019
फाल्या पणजे बेटी बचाओ बेटी पढावो रॅलीचे आयोजन
कोंकणी (59KB) download Date: 10/10/2019
बोरी पूल 13 ऑक्टोबराक दोन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (55KB) download Date: 10/10/2019
मया आंतरराष्ट्रीय बालिका दीस कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (57KB) download Date: 10/10/2019
सुभाषचंद्र बोस आपत्ती वेवस्थापन पुरस्कारा खातीर अर्ज
कोंकणी (60KB) download Date: 10/10/2019
रसायनीक आपत्तीविशीं मॉकड्रिल कवायत
कोंकणी (58KB) download Date: 10/10/2019
उपमुख्यमंत्र्या हस्तुकीं केपे हांगा व्यायामशाळेचे उकतावण
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/10/2019
बोरी पुलाच्या कंपनाविशीं भौशीक बांदकाम खात्याचो खुलासो
कोंकणी (61 KB) download Date: 09/10/2019
भारतीय सांस्कृतिक मंडळाच्या दसरोत्सवाक उपमुख्यमंत्र्याची हाजिरी
कोंकणी (62 KB) download Date: 09/10/2019
गोंया खातीर टपाल खात्याचो वेगळो विभाग आसपाची गरज- मुख्यमंत्री
कोंकणी (71 KB) download Date: 09/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - बोणबाग फिडर
कोंकणी (55 KB) download Date: 09/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - नेवरा फिडर
कोंकणी (64 KB) download Date: 09/10/2019
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक दसऱ्याची परबीं
कोंकणी (२४०केबी ) download Date: 07/10/2019
शेतकारांनी कृषी येवजणांचो लाव घेवपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो
कोंकणी (३२२केबी ) download Date: 07/10/2019
वीज पुरवण खंडीत - तुयें
कोंकणी (३०४केबी ) download Date: 07/10/2019
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक दसऱ्याची परबीं
कोंकणी (२४८केबी ) download Date: 07/10/2019
वायुसेना दिसा निमतान राज्यपालाकडल्यान परबीं
कोंकणी (51 kB) download Date: 07/10/2019
पोर्तावाडो शिवोली हांगा सवाय धान्य दुकान सुरू करपाक अर्ज
कोंकणी (33.4KB) download Date: 05/10/2019
जुवारी पूल फाल्या 6 ऑक्टोबराक तीन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (30.6KB) download Date: 05/10/2019
मनशाच्या जीणेखातीर पर्यावरणाचो समतोल राखपाची गरज आसा- मुख्यमंत्री
कोंकणी (35KB) download Date: 05/10/2019
साखळे जाल्ल्या बँकांच्या रीण आनी सेवा मेळाव्याक मुख्यमंत्र्याची उपस्थिती
कोंकणी (37KB) download Date: 05/10/2019
चोर्ला घाट रस्तो अवजड येरादारीक 31 डिसेंबर 2019  मेरेन बंद
कोंकणी (30.2KB) download Date: 05/10/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी (30.9KB) download Date: 05/10/2019
सहकार संस्थां पालवी निबंधकाच्या कचेरीचे स्थलांतर
कोंकणी (29.0KB) download Date: 05/10/2019
राजभवन दर्शन 18 ऑक्टोबराच्यान उकतें
कोंकणी (28.5KB) download Date: 05/10/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (29.5KB) download Date: 05/10/2019
कळंगुट वाठारांत नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (76 KB) download Date: 30/09/2019
कांदोळी वाठारांत नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (77 KB) download Date: 30/09/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (76 KB) download Date: 30/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (78 KB) download Date: 30/09/2019
केरोसिन कोटा वितरावपाक मुदत वाड
कोंकणी (79 KB) download Date: 30/09/2019
मडगांव वाठारांत नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (76 KB) download Date: 30/09/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (77 KB) download Date: 30/09/2019
लोकसंपर्क अधिकाऱ्यांनी आपल्या खात्याविशीं सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करपाक जाय- म्हायती सचीव
कोंकणी  download Date: 30/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (१५९केबी ) download Date: 30/09/2019
मंत्री श्री. मायकल लोबो दर शुक्राराक लोकांक मेळटले
कोंकणी  download Date: 25/09/2019
उदका स्त्रोतांचो सांबाळ करपाची गरज- मुख्यमंत्री
कोंकणी  download Date: 25/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 25/09/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी  download Date: 25/09/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
कोंकणी  download Date: 25/09/2019
रोजगार विनीमय केंद्रांतल्या ऑनलायन नोंदणी प्रक्रियेविशीं  खुलासो
कोंकणी  download Date: 25/09/2019
कार्डिओ थोरासीस आनी निओनॅटल नर्सिंग अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (80 KB) download Date: 24/09/2019
जुवारी पूल 6 ऑक्टोबराक तीन वरां येरादारीक बंद
कोंकणी (77 KB) download Date: 24/09/2019
26 सप्टेंबराक कला महाविद्यालयाचो नामनेच्या कला संस्थां वांगडा समंजस करार
कोंकणी (82 KB) download Date: 24/09/2019
सांतिनेज हांगा नो पार्किंग विभाग
कोंकणी (76 KB) download Date: 24/09/2019
फुटबॉल विकास मंडळाच्या नव्या केंद्राचे फाल्या उकतावण
कोंकणी  download Date: 24/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 24/09/2019
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ती आनी बाल कल्याण पुरस्काराखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी  download Date: 24/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 24/09/2019
रस्तो सुरक्षा सप्तकाचो समारोप
कोंकणी (२८१ केबी ) download Date: 23/09/2019
नुस्तें प्रक्रिया प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
कोंकणी (१६१ केबी ) download Date: 23/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (१६९ केबी ) download Date: 23/09/2019
शौर्य पुरस्कारा खातीर अर्ज
कोंकणी (१८०केबी ) download Date: 23/09/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी (१६२केबी ) download Date: 23/09/2019
नाविकांक कळोवणी
कोंकणी (42 kB) download Date: 20/09/2019
डेंगे दुयेंसाआड भलायकी सेवा खात्याचे उपाय
कोंकणी ( 43 kB) download Date: 20/09/2019
फेसबूक आनी इंस्टाग्राम वापराचेर कार्यशाळा
कोंकणी (189kb) download Date: 19/09/2019
डॉ. जयंती कुमारेश हांचो सारावथी विणा वादन कार्यक्रम
कोंकणी (138kb) download Date: 19/09/2019
२६ सप्टेंबराक डॉ. टी. बी. कुन्य हांची पुण्यतिथ
कोंकणी (123kb) download Date: 19/09/2019
मतदारांनी मतदांर वळेरीतल्या आपल्या नावाची तपासणी करची
कोंकणी (124 kB) download Date: 19/09/2019
संस्कृती भवनात झेलो तोरण तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (140kb) download Date: 19/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 19/09/2019
राज्य सैनिक मंडळाची पुर्नरचणूक
कोंकणी (147kb) download Date: 19/09/2019
३७ व्या जिएसटी मंडळाच्या बसकेक सुरूवात
कोंकणी (137kb) download Date: 19/09/2019
राष्ट्रीय पेन्शन वेवस्था सगळ्यां कर्मचाऱ्यांक लागू
कोंकणी (143kb) download Date: 19/09/2019
सरकारी पत्रकवीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी  download Date: 17/09/2019
सरकारी पत्रकवीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी  download Date: 17/09/2019
सरकारी पत्रकवीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 17/09/2019
मानवी तस्करी आडावपा खातीर संबंदीत यंत्रणांमदी समन्वय गरजेचो-श्री. गर्ग
कोंकणी  download Date: 17/09/2019
१८ आनी १९ सप्टेंबराक सागर कवच मोहिम
कोंकणी  download Date: 17/09/2019
विकास प्रक्रियेत अभियंत्यांचे योगदान म्हत्वाचे- श्री. कवळेकर
कोंकणी  download Date: 17/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (42KB) download Date: 16/09/2019
राज्य वेंचणूक आयोगाक स्कॉच ऑर्डर ऑफ मॅरीट पुरस्कार
कोंकणी (44KB) download Date: 16/09/2019
मानवी तस्करी आडावपाचेर चर्चासत्र कार्यक्रम
कोंकणी (41KB) download Date: 16/09/2019
रस्त्यांवयलीं फोंडकुलां पुरोवपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याचे यत्न
कोंकणी (39KB) download Date: 16/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (40.6 KB) download Date: 14/09/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी (41.2 KB) download Date: 14/09/2019
लुगटा पासून बॅगां तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (39.9 KB) download Date: 14/09/2019
दिवचल नगरपालिका वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी (43.5 KB) download Date: 14/09/2019
प्रजासत्ताक संचलनाक हजर रावपाक आदिवासी सदस्यांकडल्यान अर्ज मागयल्या
कोंकणी  download Date: 13/09/2019
उद्देग संचालक गुंतवणूक प्रोत्साहन येवजणेचे नोडल ऑफिसर
कोंकणी  download Date: 13/09/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं राज्य शिक्षक पुरस्कार भेटयले
कोंकणी (45 KB) download Date: 13/09/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी  download Date: 13/09/2019
पर्यटन उद्देगाच्या वाडिखातीर सरकार आवश्यक साधनसुविधां दितले- मुख्यमंत्री
कोंकणी  download Date: 13/09/2019
राजभवन दर्शन बंद
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
कला आनी संस्कृती खात्याच्या गणेशोत्सव देखावो सर्तीचो निकाल
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
कला आनी संस्कृती खात्याच्या माटोळी सजावट सर्तीचो निकाल
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
सरकारी पत्रकअनिवासी भारतीय युवकांनी राज्यपालाची भेट घेतली
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
मतदार वळेरी उजळणी कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
सरकारी पत्रकगोझू रीऊ कराटे पंगडाच्या वांगड्यांचो सत्कार
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
सरकारी पत्रकवीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 12/09/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी  download Date: 11/09/2019
आर-एएनएम नर्सिंग अभ्यासक्रम प्रवेश अर्थीक मागास वर्ग जाग्यांखातीर नवीन अर्ज मागल्यात
कोंकणी  download Date: 11/09/2019
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय टेबल टेनीस आनी बुद्दीबळ सर्तीत वस्ताद
कोंकणी  download Date: 11/09/2019
राज्यपालाकडल्यान शिक्षक दिसाची परबीं
कोंकणी  download Date: 04/09/2019
मुख्यमंत्र्यान अटल ग्राम विकास यंत्रणेची बसका घेतली
कोंकणी  download Date: 31/08/2019
अंगणवाडी सेवीकांक रोखडेंच सेवानिवृत्तीचे फायदे मेळटले-मुख्यमंत्री
कोंकणी  download Date: 31/08/2019
एम. एससी. नर्सिंग प्रवेश
कोंकणी  download Date: 31/08/2019
राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक चवथीची परबीं
कोंकणी  download Date: 31/08/2019
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक चवथीची परबीं
कोंकणी  download Date: 31/08/2019
श्री. कामत हांचे कडल्यान गोंयच्या लोकांक चवथीची परबीं
कोंकणी  download Date: 31/08/2019
गोमंतक साहित्य सेवक मंडळावतीन भजन कलाकारांचो सत्कार
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर माटोळीचो बाजार
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
सरकारी गॅस्ट हाऊस आनी सर्किट हाऊसातल्या राबीत्याखातीर सुदारीत दर
कोंकणी  download Date: 30/08/2019
फोंडे म्हालातल्या हुंवार पिडेस्तांक मजत वितरीत
कोंकणी  download Date: 28/08/2019
सरकारी कर्मचाऱ्यांक 29 ऑगस्टाक पगार
कोंकणी  download Date: 27/08/2019
वखदीं झाडांच्या लागवडीखातीर अनुदान
कोंकणी  download Date: 27/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 27/08/2019
महात्मा गांधीजींच्या जीणेचेर आयोजीत आंतर महाविद्यालयीन
कोंकणी  download Date: 27/08/2019
स्पीड ब्रेकर/झेब्रा क्रॉसिंग अधिसूचीत
कोंकणी  download Date: 26/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 26/08/2019
राज्यपाला हस्तूकीं  राजभवनार ई-पास सेवेचो शुभारंभ
कोंकणी  download Date: 26/08/2019
मुख्यमंत्र्यान वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आढावो बसका घेतली
कोंकणी  download Date: 26/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणीं
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
लोकजागृती खातीर तियात्र हे प्रभावी माध्यम- श्री. गावडे
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
साखळेच्या रविंद्र भवनात सांस्कृतीक कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
प्रयोगसांज कार्यक्रमात “सोल टू सोल” चे सादरीकरण
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
वीज पुरवठा खंडीत
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
वीज पुरवठा खंडीत
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
वीज गिरायकांक तीन म्हयन्यांखातीर एफपीपीसीए लागू
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
सप्टेंबर म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी  download Date: 22/08/2019
केंद्रीय घर मंत्री फाल्यां गोंयांत येतले
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्काराखातीर अर्ज
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
केंद्रीय आयुष मंत्र्याची पुरग्रस्त वाठारांत भेट
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
साखळी नगरपालिका वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
“आल्फ्रेड रोझ, द किंग ऑफ मेलडी” पुस्तकाचे फाल्या प्रकाशन
Konkani  download Date: 20/08/2019
कांदोळी वाठारांत नो पार्किंग/पार्किंग/बस-बे अधिसूचीत
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
नौदळाचे फारपेट प्रशिक्षण
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
“आल्फ्रेड रोझ, द किंग ऑफ मेलडी” पुस्तकाचे फाल्या प्रकाशन
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
महात्मा गांधी जयंती निमतान महाविद्यालयीन पातळीचेर प्रसनोत्तरी सर्त
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं “सासाय” ह्या कोंकणी संशोधन पत्रिकेचें लोकार्पण
कोंकणी  download Date: 20/08/2019
सुचोवणी डेरी उपकरणे खातीर - डी आय आर ये यच वि यस
कोंकणी  download Date: 19/08/2019
 वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 17/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 17/08/2019
ज्येश्ठ नागरीकांचो सांबाळ आनी कल्याणकारी कायद्याचेर जागृताय करपाचो निर्णय
कोंकणी  download Date: 17/08/2019
सरकार पर्यटन वेवसायाक आडखळीं येवपाक दिवचें ना-मॉविन गुदिन्हो
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
खण कामगारांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर येवजण सूरू करतले-श्री. पाऊसकार
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
काणकोणा स्वातंत्रताय दीस मनयलो
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
वीज पुरवण खंडीत4
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
इस्टर्न आनी वेस्टर्न कला आनी वस्तूंसंग्रहालय प्रदर्शनाचेर वर्णनात्मक उलवप
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
वीज पुरवण खंडीत
कोंकणी  download Date: 16/08/2019
ग्रंथपाल दिस मनयलो
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
15 ऑगस्टाक धावपाची सर्त
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
15 ऑगस्ट रोजी रोडरेसचे आयोजन
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
ग्रंथालय चळवळ बरकट करण्यासाठी एकत्रित काम करूया-श्री गावडे
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
मुख्यमंत्र्यांहस्ते डिजिटल मधुमेह रजिस्ट्रीचा शुभारंभ
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
आंगडी लोटली रस्ता बंद
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
मुख्यमंत्र्या हस्तूकीं डिजिटल डायबेटीस रजिस्ट्रीचो शुभारंभ
कोंकणी  download Date: 09/08/2019
सायबर कॅफे मालकांनी गिरायकांची वळख सिद्ध करपाचो आदेश
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
हॉटेल/घरमालकांनी भाडेकारांची म्हायती घेवची
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
सुष्मा स्वराज्य हांच्या मरणाचेर राज्यापाला कडल्यान दुःख्ख परगट
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
गोंय डायबिटीस रजिस्ट्रीचे ९ ऑक्टोबराक आरंभ
कोंकणी  download Date: 07/08/2019
स्वतंत्रय दिस कार्यक्रमास हजर राहण्यास स्वतंत्र सैनिकासाठी कदंब बस सेवेची वेवस्था
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
आझाद मैदानाचेर लष्कराचो बॅंडवादंन कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
स्वतंत्रताय सुवाळ्याक हजर रावपाखातीर स्वतंत्र सैनिकांक कदंब बशीची वेवस्था
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
१५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्राय दिस समारंभ
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
१५ ऑगस्टाक स्वातंत्र्य दिस कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
पेडणे महालांत वीज पुरवण सुरळीत करपाखातीर खात्याचे प्रयत्न
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
पेडणे भागात पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वीज खात्याचे प्रयत्न
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
भांडेकरूंची माहिती देण्याचा आदेश
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
राष्ट्रीय कृमी निमूर्लन दिवस कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
८ ऑगस्टाक राष्ट्रीय दंत निमूर्लन दिस कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
आझाद मैदानाचवर स्वतंत्रदिन निमित्त लष्कर बॅंड वादंन कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 06/08/2019
कला आनी संस्कृती खात्याची राज्य पांवड्यावयली माटोळी आनी देखावो सर्त जाहीर
कोंकणी  download Date: 05/08/2019
महात्मा गांधी जयंती निमतान माहाविध्यालयीन पातळीचेर प्रश्नोरतरी सर्त
कोंकणी  download Date: 05/08/2019
महात्मा गांधीवर आधारित अखिल गोवा प्रश्न मंजुषा स्पर्धेचे माहिती खात्यातर्फे आयोजन
कोंकणी  download Date: 05/08/2019
वीज पुरवण खंडित
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
जून म्हयन्यात राज्यातल्या रस्त्यांचेर जाल्ले अपघात
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
रस्ते खाणपाक बंदी
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
ग्रामीण पत्रकारां खातीर साखळे कार्यशाळा
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
ग्रामीण पत्रकारां खातीर आज साखळीत कार्यशाळा
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
रस्ते खोदण्यावर बंदी
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
४ ऑगस्टाक पगारी सुटी
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
स्स्वतंत्र्य दिसा पत्रादेवीच्या स्मारक थळार हुतात्म्याक आर्गा ओपतले
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
सोरो विकपाची आस्थापना बंद
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
महाविद्यालयीन आनी विध्यापीठ विध्यात्याखातीर केंद्रीय शिष्यवृती
कोंकणी  download Date: 02/08/2019
शिरोडा येथे गुरुपौर्णिमा साजरी
कोंकणी  download Date: 31/07/2019
पत्रकारदिनी फोंडा पत्रकार संघाचा 38 वा वर्धापनदिन
कोंकणी  download Date: 30/07/2019
श्री. राणे यांच्याकडून महिलांना निर्भिडपणे काम करून सशक्त होण्याचे आवाहन
कोंकणी  download Date: 20/07/2019
मुख्यमंत्र्याची साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
जुलय म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
उद्देगीक कामगाराखातीर कामगार कल्याण मंडळाच्यो येवजण्यो
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
जुलय म्हयन्याचो रेशन कोटा
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
गोवा मजुर कल्याण मंडळाच्या विविध योजना
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
कला आनी संस्कृती संचालनालयात भारतनाटयम नाचाचे वर्ग
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
वीज पुरवण खंडित
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
साळगांव येथील गोवा घनकचरा व्यवस्थापक प्रकल्पास मुख्यमंत्र्याची भेट
कोंकणी  download Date: 19/06/2019
भांगराळे गोंय करपाक आमी सगळ्यांनी एकवटान यत्न करूया - मुख्यमंत्री
कोंकणी  download Date: 18/06/2019
फोडेंच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत ओआरएस केंद्राचे उक्तावण
कोंकणी  download Date: 18/06/2019
प्रधानमंत्री येवजण्याच्या जाग्रृती खातीर शिबिराचे आयोजन
कोंकणी  download Date: 18/06/2019
मुख्यमंत्रहस्ते सचिवालयात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तसबिरींचे अनावरण
कोंकणी  download Date: 18/06/2019
मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं सचिवालयात स्वातंत्रयसैनिकांचे फोटो लायले
कोंकणी  download Date: 18/06/2019
गोव्याला भांगळाले गोंय बनविण्यासाठी एकत्र येऊया - मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
कोंकणी  download Date: 18/06/2019
मुख्यमंत्राकडल्यान गोंय क्रांती दिसाची परबीं
कोंकणी  download Date: 17/06/2019
राज्यपालाकडल्यान गोंय क्रांती दिसाची परबीं
कोंकणी  download Date: 17/06/2019
१८ जून रोजी जागतिक अन्न सुरक्षा दिवस
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
वीज ग्राहकांना वीज खात्याच्या सूचना
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
वीज पुरवण खंडित
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
पणजी तंत्रनिकेतनातर्फे ब्युटिशियन वर्गाचे आयोजन
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
उपमुख्यमंत्री श्री. अजगांवकर यांच्याहस्ते प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खात्यामध्ये प्रिंटिंग मशीनचे उद्गाटन
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
१४ जून रोजी जागतीक रक्तदाता दिवस
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
मुख्यमंत्री नवी दिल्लीला रवाना
कोंकणी  download Date: 13/06/2019
निरोगी आणि चांगल्या वातावरणात मुलांचे पोषण करात - जस्टीस गुप्ते
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
१६ जून रोजी वास्को येथे माजी सैनिक संपर्क कार्यक्रम
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
१४ जूनपासून एसएससी परिक्षेस प्रारंभ
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
फोंडा येथील राजीव गांधी कला मंदीरासाठी नवीन समितीची स्थापना
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
१८ जून रोजी राज्यातर्फे गोवा क्रांती दिवस साजरा करणार
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
सहा महिने कालावधीचा मश्चिमारी प्रशिक्षण वर्ग
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
वीज पुरवण खंडित
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
क्रांतिदिनी स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी कदंबा बस सेवेची व्यवस्था
कोंकणी  download Date: 12/06/2019
नाविकाक कळोवणी
कोंकणी (49केबि) download Date: 13/05/2019
पुलवामा हुतात्मा निधीखातीर मदत
कोंकणी (४९ केबी) download Date: 25/02/2019
आर्म पुलिस स्टेशनार जमा करपाचो आदेश
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 12/02/2019
भारतीय संविधान सप्तक कार्यक्रमाचेर बसकेत भासाभास
कोंकणी (३० केबी) download Date: 16/01/2019
मधुमेह दुयेसावीशी भोवकेंद्रित अभ्यास
कोकणी (१०८ केबी) download Date: 16/01/2019
नॉन-बँकिंग वित्त कंपन्यावयल्या समन्वय समितीची बसका
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 16/01/2019
गृह आधार लाभधारकांक प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजणेचो लाभ
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 16/01/2019
नावती हांनी म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो घेतलो
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 16/01/2019
राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय प्रवेश
कोंकणी (३५ केबी) download Date: 16/01/2019
रोजगार करपाखातीर गोंवा बाजार, ग्लोबल व्हिलेज प्रकल्पाचो प्रस्ताव – श्री साळगावकर
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 16/01/2019
नव्या मांडवी पुलाची तपासणी सोशल मिडीयावयली पोस्ट लोंकामंदी भय निर्माण करपाच्या उद्देशान
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 15/01/2019
भलायकी मंत्र्याहस्तुकी मानसोपचार इमारत, जीएमसी च्या व्याख्यान सभाघरांची पायाभरणी
कोंकणी (११२ केबी) download Date: 15/01/2019
वीज पुरवण खंडित - १५-०१-२०१९
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 15/01/2019
येरादारीचे नेम मोड्प्याक दंड फारिक करपाखातीर विस्तार कक्ष
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 10/01/2019
गावच्या विकासाखातीर लोकांची एकजूट महत्वाची - राज्यपाल
कोंकणी (५८ केबी) download Date: 10/01/2019
वस्तूसंग्रहालय सप्तक कार्यक्रमात घर म्हज्या मनातले
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 10/01/2019
राज्य युवा महोत्सव
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 10/01/2019
सहकार खात्याचो प्रगती अहवाल
कोकणी (१०९ केबी) download Date: 07/01/2019
९ जानेवारिक विधीकार दीस
कोकणी (१०० केबी) download Date: 07/01/2019
कला आनी संस्कृती मंत्र्याहस्तुकी “ओसे कार्न्नव्हाल” पुस्तकाचे विमोचन
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 07/01/2019
अनधीकृत द्रोणाचो सोद लावपी यंत्रणेची यशस्वी चाचणी
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 07/01/2019
अत्यावश्यक सेवा कायदयाखाला संप करपाक बंदी
कोंकणी (२२ केबी) download Date: 07/01/2019
वस्तूसंग्रहालय सप्तक ७ टे ११ जानेवारी मरेन
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 04/01/2019
राज्य सांस्कृतिक प्रज्ञासोत सर्त
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 04/01/2019
गोठो सजावट सर्तीचो निकाल
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 03/01/2019
किरकोळ खनीजांची येरादारी करपी टकांक जीपीएस ची सक्ती
कोकणी (१०० केबी) download Date: 03/01/2019
संस्कृती भवनात बालनाट्याचो प्रयोग
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 03/01/2019
डिसेंबर म्हयन्याचो केरोसीन कोटा
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 02/01/2019
नर्सिंग पदविका पूर्व मुळाव्या अभ्यासक्रमाखातीर प्रवेश
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 02/01/2019
बुद्धिबळ खेळाक लागून भुरग्याच्या बुद्धीचो विकास जाता – श्री काब्राल
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 01/01/2019
गोय वैजकीय महाविध्यालय वाठारात नितळसाण मोहीम
कोकणी (३१ केबी) download Date: 01/01/2019
स्ट्रोबेरी लागवडी खातीर आर्थिक मदत दिवपाच्या प्रकल्पचो २३ डीसेंबराक शुभारंभ
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 21/12/2018
राज्यापाला हस्तुकी गुड गव्हर्नंन्स यात्रेचो शुभारंभ
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 21/12/2018
धारबांदोडा आरटीओ कार्यालयाचे फाल्या उक्तावण
कोकणी (१०५ केबी) download Date: 20/12/2018
ब्राचियल प्लेक्सस ईज्यूरी विशयाचेर कार्यशाळा
कोकणी (१०५ केबी) download Date: 20/12/2018
सरकारी कर्मचाऱ्यानी आपल्या कर्तव्याकडेन प्रामाणिक रावपाक जाय – श्री पीळणकर
कोंकणी (५५ केबी) download Date: 20/12/2018
राज्यपालाकडल्यान गोयच्या लोकांक गोय मुक्ती दिसाची परबी
कोंकणी (१३४ केबी) download Date: 18/12/2018
राज्यात ५७ वो गोंय मुक्ती दीस मनयलो
कोकणी (१३९ केबी) download Date: 18/12/2018
माहिती हक्क कायद्याचेर मडगाव कार्यशाळा
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 18/12/2018
बार्जी, बोटीचेर काम करपी कामगाराची प्रधानमंत्री विमा येवजणेखाला नोंदणी
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 18/12/2018
मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोयच्या लोकांक मुक्तीदिसाची परबी
कोंकणी (१३४ केबी) download Date: 18/12/2018
गोय मुक्ती दीस सुवाळो
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 18/12/2018
जीनो खेळा पुरस्कार भेटयले
कोंकणी (११० केबी) download Date: 18/12/2018
साकवाच्या बांदकामाखातीर रस्तो बंद
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 14/12/2018
स्टेमी-गोंवा प्रकल्पाचो फाल्या शुभारंभ
कोंकणी (११३ केबी) download Date: 14/12/2018
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजणेच्या विमाधारकांची संख्या वाडोवपाक मोहीम
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 14/12/2018
काळजा दुयेसांचे निदान आनी उपचाराखातीर स्टेमी यंत्रणा १५ डीसेंबराक चालिक
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 13/12/2018
प्रादेशिक सैन्य दळाच्या पायदळ पलटणीत भरती
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 10/12/2018
सशस्त्र सेना ध्वज दीस मनयलो
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 10/12/2018
८ डीसेंबराक आंतराष्ट्रीय दिव्यांग दीस कार्यक्रम
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 07/12/2018
एचआयव्ही रुग्णाची काळजी घेवपाक सरकार केंद्राची स्थापना करतले – भलायकी मंत्री
कोंकणी (८२ केबी) download Date: 06/12/2018
उपजीविका विशयाचेर चर्चासत्र कार्यक्रम
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 06/12/2018
टेक्सी स्टेड अधिसूचित
कोकणी (१०३ केबी) download Date: 06/12/2018
कुष्ट रोगाची लक्षणा दिसल्यार भलायकी केंद्रांनी डॉक्टरांक मेळचे
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 06/12/2018
पशुसंवर्धन खात्याच्या मुलाखतीच्या वेळेत बदल
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 06/12/2018
तरणाट्यांक ‘सुर्यामित्र’ ऐवजणेत सहभागी जावपाचो उलो
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 29/11/2018
सफाई कर्माचार्याच्या प्रस्नाचेर बसकेत चर्चा
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 29/11/2018
गुंतवणूक प्रोस्ताहन मंडळाच्या बसकेत २२९कोटी गुंतवणूकीच्या प्रकल्पांक मंजुरी
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 29/11/2018
ट्रेन्द नर्सीस ओफ परिशदेचे गोयात आयोजन
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 29/11/2018
आयुष मंत्र्याहस्तुकी कासारवरणेच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे उक्तावण
कोंकणी (११० केबी) download Date: 28/11/2018
त्रीपुरारी पुनव नोकानयन सर्तीचो निकाल जाहिर
कोंकणी (११३ केबी) download Date: 28/11/2018
वीज मंत्र्याहस्तुकी भलायकी शिबिराचे उक्तावण
English (58 KB) download Date: 27/11/2018
येरादारिक सुचोवणी दिवपी फलक लावपाचो आदेश
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 27/11/2018
पणजे रक्तदान शिबीर जाले
कोंकणी (५३ केबी) download Date: 27/11/2018
राज्यपालाकडल्यान गुरु नानक जयंतीनिमतान परबी
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 23/11/2018
भलायकी हेल्पलायन-१०४ चो शुभारंभ
कोंकणी (५८ केबी) download Date: 23/11/2018
एसटी युवकांखातीर राष्ट्रीय एडव्हेचर उत्सव
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 23/11/2018
अक्षता, सुकूर सांस्कृतिक दीस सर्तीचे जैतवंत
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 23/11/2018
२६ नोव्हेबराक संविधान दीस
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 23/11/2018
राज्यपालाकाडल्यान ईदाची परबी
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 21/11/2018
राष्ट्रीय एकात्मता सप्तक
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 21/11/2018
बांधकाम कोयर वेवस्थापनाचेर परिषद
कोंकणी (३० केबी) download Date: 21/11/2018
शेती खात्याचो ऑक्टोबर म्हयन्याचो नियाळ
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 09/11/2018
राष्ट्रीय एकता दीस पाळलो
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 02/11/2018
श्री. सावंत हांका निरोप
कोंकणी (१४१ केबी) download Date: 02/11/2018
मतदार नोंदणी जागृताय रॅली पणजेंत जाली
कोंकणी (३४७ केबी) download Date: 31/10/2018
दक्षता जागृताय सप्तकाचे उक्तावण
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 31/10/2018
राज्यपाला हस्तुकी तिश्या श्री हांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन
कोंकणी (३५७ केबी) download Date: 31/10/2018
जेष्ठ नागरिक कायद्याचेर जागृती कार्यक्रम
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 31/10/2018
अनैतिक वेव्हार प्रतिबंद कायदो अंमलबजावणी सल्लागार मंडळाच्या स्थापणूके खातीर अर्ज
कोंकणी (२७९ केबी) download Date: 31/10/2018
राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान परिसंवाद
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 31/10/2018
सैन्य भरती रॅली
कोंकणी (३५१ केबी) download Date: 31/10/2018
राष्ट्रीय एकता दिसानिमतान निवंद सर्तीचे आयोजन
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 31/10/2018
दक्षता जागृताय सप्तक
कोंकणी (२४१ केबी) download Date: 26/10/2018
पर्यटन मंत्य्रांचे हस्तुकी वारखंड हांगा बाल भवन केंद्राचे उक्तावण
कोंकणी (३१७ केबी) download Date: 22/10/2018
नितेश हांका डॉ आंबेडकर राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार भेटयलो
कोंकणी (३१९ केबी) download Date: 22/10/2018
नाविकां खातीर सुचोवणी
कोंकणी (३२३ केबी) download Date: 22/10/2018
राज्यपाला कडल्यान गोंयच्या लोकांक दसरयार्ची परबी
कोंकणी (३९१ केबी) download Date: 22/10/2018
केंद्रीय राज्यमंत्र्या कडल्यान राज्य आनी केंद्रीय येवजण्यांचो नियाळ
English (154 KB) download Date: 17/10/2018
पणजेच्या तंत्रनिकेतनात वेल्डिंग, फेब्रीकेशन, एसी, रेफ्रीजरेशन अभ्यासक्रम
कोंकणी (२५२ केबी) download Date: 16/10/2018
चली भुरग्याच्या जल्मांक उर्बेभरीत येवकार दियात
कोंकणी (३३८ केबी) download Date: 15/10/2018
रेशीम धाग्या पासून दागिने तयार करपाचे कार्यशाळेचें उक्तावण
कोंकणी (२५० केबी) download Date: 12/10/2018
बोरी पूल येरादारीक बंद
कोंकणी (१५९ केबी) download Date: 12/10/2018
११ ऑक्टोबराक चली भुरगे दीस
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 10/10/2018
नाटीका सादरीकरण सर्तींत बंदर कप्तान खातें पयले सुवातेर
कोंकणी (१४६ केबी) download Date: 09/10/2018
ई-मार्केटिंग वयल्या कार्यशालेचे उक्तावण
कोंकणी (३२९ केबी) download Date: 05/10/2018
शेती खात्याचो सप्टेबर म्हयन्याचो नियाळ
कोंकणी (२८ कबी) download Date: 05/10/2018
राष्ट्रीय स्वेच्छा रक्तदान दीस पाळलो
कोंकणी (२७६ केबी) download Date: 05/10/2018
समाज कल्याण खात्यावतीन १७ वरिष्ठ नागरीकांचो सत्कार
कोंकणी (११० केबी) download Date: 04/10/2018
गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळावतीन स्वच्छ अभियान
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 04/10/2018
शिरोडा हांगा युवा वैद्यानिक २०१८ कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 04/10/2018
२० व्या पाळीव जनावरांच्या जनगणनेला १ ऑक्टोबर पासून प्रारंभ
कोंकणी (२५१ केबी) download Date: 28/09/2018
२ ऑक्टोबर कॅसिनो खातीर ड्राय डे
कोंकणी (२४८ केबी) download Date: 28/09/2018
देखावो सर्तीचो निकाल जाहीर
कोंकणी (३९३ केबी) download Date: 26/09/2018
मंत्र्यांक खात्यांचें वांटप
कोंकणी (३१९ केबी) download Date: 26/09/2018
मिलिंद नाईक आणि निलेश काब्राल यांना मंत्रीपदाची शपथ
कोंकणी (१६४ केबी) download Date: 25/09/2018
पर्यटन मंत्र्यानी वांटली लाडली लक्ष्मी येवजणेचीं मंजुरी पत्रां
कोंकणी (३५७ केबी) download Date: 21/09/2018
पर्यटन मंत्र्यानी वांटली लाडली लक्ष्मी येवजणेचीं मंजुरी पत्रां
कोंकणी (३५७ केबी) download Date: 20/09/2018
ज्येष्ठ नागरीकांचो सन्मान-अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 15/09/2018
अल्प मुदत फॅशन डिजायनिंग अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयतात
कोंकणी (२४१ केबी) download Date: 14/09/2018
भलायकी मंत्र्याहस्तुकी बायलाखातीरच्या युनिव्हर्सल हेल्पलायन सेवेचे उक्तावण
कोंकणी (११२ केबी) download Date: 14/09/2018
आरोग्य मंत्र्याच्या हस्ते १८१ युनिवर्सल महिला हेल्पलाईनची सुरूवा1
कोंकणी (३५४ केबी) download Date: 14/09/2018
राज्यपाला कडल्यान गोयच्या लोंकाक चवथीची परबी
कोंकणी (२८८ केबी) download Date: 13/09/2018
यश सपांदन करपाखातीर परिश्रम आनी संघर्श महत्वाचो – श्री गोविंद गावडे
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 10/09/2018
येरादारी पुलीसांक कागार्ळीचे चित्रण करपाक केमेरे
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 07/09/2018
पेडण्या आयुर्वेदीक न्युरो थेरपी वैजकी शिबीराचें उक्तावण
कोंकणी (२४९ केबी) download Date: 05/09/2018
राज्यपालाकडल्यान शिक्षक दिसाची परबी
कोंकणी (३४ केबी) download Date: 05/09/2018
मुख्यमंत्र्याकडल्यान शिक्षक दिसाची परबी
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 05/09/2018
कारखाने आनी बाश्पक संचालनालयाची ऑनलायन सेवा
कोंकणी (३२१ केबी) download Date: 05/09/2018
आयुर्वेदीक उपचारांचो लाव घेवपाक आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारतांत येतातः भलायकी मंत्री
कोंकणी (२६० केबी) download Date: 05/09/2018
येरादारी पुलीसांक कागार्ळीचे चित्रण करपाक केमेरे
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 05/09/2018
पोस्ट-मेट्रीक आनी प्री-मेट्रिक शिष्यवृत्तीखातीर अर्ज करपाक मुदत वाड
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 05/09/2018
शार उदरगत-नगरपालिका प्रशासन खात्याचे स्थलांतर
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 05/09/2018
पर्यटन मंत्र्याहस्तुकी पेडण्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण
कोंकणी (२८ क३बि) download Date: 04/09/2018
शिखा पांडे हांका दिलीप सरदेसाय उत्कृश्ट खेळा पुरस्कार प्रदान
कोंकणी (२५४ केबी) download Date: 01/09/2018
स्टार्ट-अप मळार गोय आपले योग्य स्थान निर्माण करपाक शकता – श्री खंवटे
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 30/08/2018
पीसी – पीएनडीटी कायध्याक पाळो न दिवपी क्लिनीकांचे परवाने रद्द करपाचो निर्णय
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 30/08/2018
म्हातारपण पिरायेची जीण उमेदीची करपाक आयुर्वेद उपचार सोदपाची गरज- राज्यपाल
कोंकणी (३५ केबी) download Date: 30/08/2018
स्मार्ट सिटी येवजणेखाला पणजी शाराचो विंकास
कोंकणी (४५ केबी) download Date: 28/08/2018
आयओसी आनी एचपीसी प्रकल्पात २९ ऑगस्टक मॉकड्रील
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 28/08/2018
शांतता आनी सलोख्या खातीर गोंयची सगळी कडेन वळख
कोंकणी (३९५ केबी) download Date: 28/08/2018
गोंय फोटो-पत्रकार संघटनेन संवसारीक फोटोग्राफी दीस मनयलो
कोंकणी (३५ केबी) download Date: 28/08/2018
पीकांचे उत्पादन वाढविण्यात मधमाशांची शेती उपयोगी
कोंकणी (४१७ केबी) download Date: 27/08/2018
पेपर बेग तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 22/08/2018
सुर्ला गावात सोरो बंदीत वाड
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 21/08/2018
पेपर बेग तयार करपाची कार्यशाळा
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 21/08/2018
स्वातंत्र्य दिसा निमतान तरेकवार कार्यक्रमाचे आयोजन
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 14/08/2018
पेडणेचो बसस्टेड आनी बाजार प्रकल्पाचे फाल्या उक्तावण
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 14/08/2018
मुख्यमंत्य्राकडल्यान लोंकाक स्वातंत्र्य दिसाची परबी
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 14/08/2018
मध्यवर्ती वाचनालयान ग्रंथपाल दीस मनयलो
कोंकणी (४२८ केबी) download Date: 09/08/2018
दाबोळी विमानतळ वाठारात दिव्याचे पतंग , लेझर बीम वापराक बंदी
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 09/08/2018
अभ्यासक्रमात नागरिक जाणीव विशयांचो आस्पाव केल्लेखातीर राज्यापालाकाल्ड्यान तोखणाय
कोंकणी (३७ केबी) download Date: 09/08/2018
एनएसएस स्वयसेवकांनी गोंय प्लास्टिक मुक्त करपाचे उद्दीष्ट दवरचे – श्री. अशोक कुमार
कोंकणी (३४ केबी) download Date: 09/08/2018
ईडीसीचे अध्यक्ष लोंकाखातीर उपलब्ध आसचे ना
कोंकणी (४७केबी) download Date: 07/08/2018
सर्गेस्त दयानंद बांदोडकराची पुण्यतिथ
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 07/08/2018
परिचारिका शिक्षण संस्थेत एएनएम अभ्यासक्रम प्रवेश
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 07/08/2018
स्वातंत्रदीस सुवाळ्याक हजर रावपाखातीर स्वातंत्र्य सैनिकांक कंदंब बशीची वेवस्था
कोंकणी (५२ केबी) download Date: 06/08/2018
भुरग्यांक १० ऑगस्ट दिसा दंताची गुळी दितले
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 03/08/2018
वातावरणातल्या आवाज प्रदूशणाच्या दर्ज्याचेर देखरेख दवरपाखातीर अधिकारिणी
कोंकणी (३४ केबी) download Date: 02/08/2018
स्वच्च भारत अभियानाचो बसकेत नियाळ
कोंकणी (११३ केबी) download Date: 02/08/2018
दुकरांक भोशिक जाग्यार न सोडपाचो आदेश
कोंकणी (२३ केबी) download Date: 31/07/2018
वाहन चलयतना मोबायल वापरताल्याचेर कारवाय
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 31/07/2018
श्री विश्राम बोरकर राज्यपालाचे एडीसी
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 24/07/2018
दक्षिण गोयांत पावसाळ्यात रस्ते खणपाक बंदी
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 23/07/2018
सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक बंदखंण
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 23/07/2018
दिव्यांग विध्यार्थीखातीर शिष्यवृत्ती आनी विध्यावेतन ऐवजण
कोंकणी (३६ केबी) download Date: 23/07/2018
वीज पुरवण खंडित - २६-०७-२०१८
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 19/07/2018
सावर्डे हांगा स्वयंरोजगार जागृती शिबिराचे आयोजन
कोंकणी (१०६केबी) download Date: 16/07/2018
राज्यपालां हस्तुकी १०८ रुग्णवाहिकांचे उक्तावण
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 12/07/2018
बाल कल्याण कायध्याचेर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उक्तावण
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 12/07/2018
कॅप्टन ऑफ पोर्त खात्याचा नव्या बोटीचे जलावतरण
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 10/07/2018
एसएससी पुरवणी परीक्षेचो निकाल ३ जुलै
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 02/07/2018
लोकनाच, संगीत पगडाखातीर निवड चाचणी ता. १९ ते २१ जुलै मरेन
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 02/07/2018
Minutes of meeting on 19-06-2018 - Mines and Geology
English (167 KB) download Date: 20/06/2018
फोंडेचो गोय क्रांती दीस कार्यक्रम
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 19/06/2018
गोय मुक्ती चळवळीचो इतिहास पाठ्यपुस्तकात आसपाव करपाची गरज – राज्यपाल
कोंकणी (११४ केबी) download Date: 19/06/2018
योगाचेर परिसंवाद कार्यशाळा
कोंकणी (२६ केबी) download Date: 14/06/2018
शंभर प्रतिशे निकाल लागील्या सरकारी शाळांच्या मुख्याध्यापकाचो सत्कार
कोंकणी (३६ केबी) download Date: 14/06/2018
अन्न आनी पिवपा उदक उत्पादकाखातीर प्रशिक्षण कार्यक्रम
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 11/06/2018
धावेच्या परीक्षेत सरकारी हायस्कुलांचो निकाल उत्कृष्ट
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 11/06/2018
जीसीईटी निकाल १४ मे दिसा जाहिर
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 11/05/2018
पावसाळ्यात पसरपी दुयेसाचेर बसकेत चर्च
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 11/05/2018
स्वच्श भारत गीमाळ्या इंटन्शीप कार्यक्रमाखातीर एनएसएस स्वयसेवकांची नोंदी
कोंकणी (३० केबी) download Date: 10/05/2018
एससी-एसटी विध्यार्थी आनी युवकांखातीर कार्यशाळा
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 10/05/2018
भलायकी मंत्र्याहस्तुकी देवळाच्या बांदकामाची पायाभरणी
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 07/05/2018
तंत्रनिकेतनच्या विध्यार्थ्याक लॅपटॉप वाटप
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 04/05/2018
जल्म आनी मरण नोंदीचे स्थलांतर
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 03/05/2018
आयटीआय अभ्यासक्रम परीक्षाचो निकाल जाहिर
कोंकणी (१०६ एबी) download Date: 03/05/2018
‘गेडा’ चे कार्यालय पाट्यार स्थलांतर
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 26/04/2018
ऑटिजम विशयाचेर चर्चासत्र
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 25/04/2018
जागतीक मलेरिया दीस कार्यक्रम
कोंकणी (३० केबी) download Date: 25/04/2018
जुवारी अग्रो केमिकल्स कारखान्यात कवायत प्रत्याक्षिका
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 25/04/2018
वीज पुरवण खंडित २४-०४-२०१८
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 23/04/2018
माकडजोराची वासिना करून घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 23/04/2018
रेईश मागुस वाठरात रस्त्याचे हॉटमिक्स
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 23/04/2018
पर्यटन मंत्र्याहस्तुकी दत्ताराम काणेकर नाट्य महोत्सवाचे उक्तावण
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 20/04/2018
लोकांनी गीमाळ्यात दुयेंसा जावची न्हय म्हुण खबरदारी घेवची
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 20/04/2018
गोय राज्य चित्रपट महोत्सव – २०१८
कोंकणी (३० केबी) download Date: 20/04/2018
दाबोळी विमानतळाचे आधुनिकीकरण करतले – श्री प्रभू
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 19/04/2018
तियात्र अकादमीन तियात्र दीस मनयलो
कोंकणी (३० केबी) download Date: 18/04/2018
पंचायत पाताळीचेर ग्राम स्वराज्य अभियान
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 18/04/2018
राज्यपालांकडल्यान विशू आनी बैसाखी सणाची परबी
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 13/04/2018
बायालां आनी भुरग्याच्या विकासाखातीर आप वावूरपि संस्थानी सहकार्य करचे – श्री राणे
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 13/04/2018
म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यात नितळसांण मोहीम
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 13/04/2018
खेळा मंत्राकडल्यान राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या तयारीचो नियाळ
कोंकणी (३० केबी) download Date: 11/04/2018
१४ एप्रिलाक डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 11/04/2018
कार्य अभ्यास तथा विसंगत समितीक मुजतवादड
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 11/04/2018
वीज यंत्रणाविशी शिटकावणी
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 06/04/2018
वीज पुरवण खंडित - ०६-०४-२०१८
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 06/04/2018
येरादारीचे नेम मोडप्याचे परवाने रद्द करपाचो आदेश
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 06/04/2018
निराधार बायलांच्या पुनर्वसनाखातीर स्वधार गृह ऐवजण
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 06/04/2018
रियल इस्टेट प्रकल्प नोदणीबाबतीत सुचोवणी
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 05/04/2018
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचेर बसकेत चर्चा
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 05/04/2018
विधानसभासत्राक उपस्थित रावपाक पत्रकारांक नवीन वळखपत्र जारी करपाक अर्ज
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 03/04/2018
मायक्रो, लगू आनी मध्यम उद्देगाखातीर सर्टीफिकेशन आनी जागृती शिबीर जाले
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 03/04/2018
खण वाठारात उदका पुरवण चालू दवारपाचो आदेश
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 02/04/2018
२ एप्रिलाक बँकाचो वर्सुकी बंद दिस
कोंकणी (९८ केबी) download Date: 02/04/2018
राज्यपालांकडल्यान ईस्टराची परबी
कोंकणी (९६ केबी) download Date: 02/04/2018
भौशीक बंदकाममंत्र्यान कुंडय वाठाराaत विकास कामाचो शुभारंभ केलो
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 28/03/2018
भलायकी मंत्र्याहस्तुकी जीएमसी प्रकल्पात २४७ इन-हाउस फार्मसीचे उक्तावण
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 28/03/2018
विशेश ऑलिपिक खेळात पदक जैतवंत खेळगाड्यांक रोख पुरस्कार भेटयले
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 27/03/2018
हाऊसिंग फायनान्स फेडरेशनावतीन सरकाराक लाभाश धनादेश
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 27/03/2018
बायलांक आदर आनी नम्रतयेची वागणूक दियात - राज्यपाल
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 27/03/2018
दिव्यांग आयुक्त कार्यालय मडगांवा स्थलांतर
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 27/03/2018
राज्यपालाकडल्यान रामनवमीची परबी
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 26/03/2018
ग्रामीण पर्यटन साधनसुविधा कामाची पायाभरणी
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 24/03/2018
उदकास्तोत्र खात्यान संवसारीक उदक दीस मनयलो
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 22/03/2018
जलमार्गाचो विकास काळाची गरज – श्री गडकरी
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 21/03/2018
उत्तर गोय जिल्हो परिषदेची बसका
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 21/03/2018
कला महाविध्यालयाचो कला उत्सव
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 21/03/2018
पर्यटन मंत्र्याहस्तुकी धनगर समाजातल्या १४ कुटुंबाक नवीन घरा बांदपाखातीर पायाभरणी
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 21/03/2018
मानसिक भलायकीचेर शाळांनी जागृती
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 20/03/2018
सहकार निबंधक कार्यालयान महिला दिस मनयलो
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 16/03/2018
वेवसायिकांखातीर वखदां दर नियंत्रणाचेर जागृती कार्यशाळा
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 15/03/2018
कर्मचाऱ्याची म्हायती दिवपाची मालकांक सुचोवणी
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 01/03/2018
अन्न तपासणी भोवती प्रयोगशाळा
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 01/03/2018
म्हापशा लोंकाची गाऱ्हाणी सोडोवपाक बसका
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 28/02/2018
मालकांक सुचोवणी
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 26/02/2018
डोंगोर कापणी प्रकरणात कारवाय
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 26/02/2018
स्प्लेंडर ऑफ ऑर्चीड विशयाचेर व्याख्यान
कोंकणी (११० केबी) download Date: 22/02/2018
कला अकादमीत संगीत नाटक महोत्सव
कोंकणी (४५ केबी) download Date: 22/02/2018
राज्यपालांहस्तुकी ‘एज्यूकेशनल चेलेंज - गोवा’ नेमाळ्याचे विमोचन
कोंकणी (५५ केबी) download Date: 21/02/2018
जैवविविधता मंडळावतीन लोगो आनी लेबल सर्त
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 21/02/2018
समाज कल्याण येवजणाचो लाव घेवपाक आधार कार्ड सक्तीचे
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 20/02/2018
छत्रपती शिवाजी महाराजाक आदरंजली ओपली
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 19/02/2018
गृहआधार आनी लाडली लक्षमी ऐवजणेची मंजूरी पत्रा भेटयली
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 19/02/2018
क्षमता वाड प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उक्तावण
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 19/02/2018
मुर्डी – देवसू ट्रान्सफॉर्मर उबारपाच्या कामाची सुरवात
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 16/02/2018
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो
कोंकणी (५९ केबी) download Date: 16/02/2018
एरियल वीज केबल यंत्रणा कार्यर्न्वित
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 15/02/2018
पारपारिक लोककला प्रकारांचे जतन कारापाचो उलो
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 15/02/2018
कृषी बाजार प्रकल्पाचे उक्तावण
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 15/02/2018
बायलमनीस ही सोसणिकायेचे रूप – राज्यपाल
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 15/02/2018
म्हार्दोळ हांगा शास्त्रीय नृत्य महोस्तव
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 15/02/2018
भलायकी मंत्र्यंची परिचारिका शिक्षण संस्थेक भेट
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 14/02/2018
प्रधानमंत्री विध्यार्थ्यावांगडा संवाद साद्तले
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 14/02/2018
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो श्री लहू गायकवाड हांचे फर्मागुडी हंगा व्याख्यान
कोंकणी (११६ केबी) download Date: 14/02/2018
गोय पुनर्वसन मंडळाची पुनरस्थापना
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 09/02/2018
राज्य युवा संसद कार्यक्रमाचे उक्तावण
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 09/02/2018
मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात संगीत नृत्य कार्यावळ
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 08/02/2018
पोर्ट्रट पेंटिग कार्यशाळेचे उक्तावण
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 08/02/2018
ट्राफिक सेन्टीनल येवजन आयज पुरस्कार वितरण
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 08/02/2018
शेती खात्याचो जानेवारी म्ह्यन्याचो प्रगती नियाळ
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 08/02/2018
मुख्यामंत्र्याहस्तुकी १०८ दुचाकी एम्बूलन्स सेवेचो शुभारंभ
कोंकणी (११० केबी) download Date: 08/02/2018
गोय नितळ आनी सोबीत दवरात – श्री. गुदिन्हो
कोंकणी (११० केबी) download Date: 06/02/2018
पंचायत आनी जिल्होपंचायत वांगडयांखातीर प्रक्षीक्षण कार्यक्रम
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 06/02/2018
१० फेब्रुवारीक राष्ट्रीय दंत निर्मुलन दीस पाळटले
कोंकणी (२८ केबी) download Date: 06/02/2018
मुख्यमंत्र्याहस्तुकी राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तकाचे उक्तावण
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 06/02/2018
राजभवनार हनी मीशन कार्यक्रमाखाला म्होवामुस पोसपाचे प्रशिक्षण जाले
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 05/02/2018
ट्राफिक सेनटीनल येवजणेक लोकांचो बरो प्रतिसाद
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 05/02/2018
नोबेल प्राईज सिरीज प्रदर्शनाक विद्यार्थ्यानी भेट दीवची
कोंकणी (२४ केबी) download Date: 05/02/2018
विध्यार्थ्यानी जिज्ञासू जावचे – नोबेल पुरस्कार विजेत्यांचे सांर्गी
कोंकणी (११० केबी) download Date: 05/02/2018
समाज कल्याण येवजणाचे सर्वेक्षण
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 05/02/2018
स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करपाक ग्रामपचयतीन योगदान दीवचे – मुख्यमंत्री
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 02/02/2018
गोय पयल्या क्रमाकांचे राज्य करपाक लोंकाचे सहकार्य महत्वाचे – मुख्यमंत्री
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 02/02/2018
ब्रँन्ड नाशिल्ले सांसवा तेल विकतल्याक दंड
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 01/02/2018
वीज गिरायकांक बिलाची थकबाकी बरपाची सुचोवणी
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 01/02/2018
दिव्यांगांखातीर मोलावणी शिबिरां
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 01/02/2018
छांयाचित्रकार श्री प्रभाकर शिरोडकर हांचो सत्कार
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 01/02/2018
तरणाट्यांनी आपरोजगार सुरु करचो – मुख्यमंत्री
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 01/02/2018
मुख्यमंत्र्यान हुतात्म्याक आर्गा ओपली
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 31/01/2018
अबकारी कायध्याचे उल्लघन करप्याआड कारवाय
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 31/01/2018
मोव्हामुस पोसपाच्या प्रशिक्षण कार्याक्रमाचो समारोप
कोंकणी (१०७ केब) download Date: 31/01/2018
कदंब महामंडळ आनी पेट्रोलियम रिसर्च संघटनेमदी करार
कोंकणी (१०४ केबी) download Date: 29/01/2018
विशेश भुरग्यांच्या शाळेच्या खेळामेळाचो समारोप
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 22/01/2018
समाज कल्याण येवजणाचे सर्वेक्षण
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 19/01/2018
राष्ट्रीय वेचणूक प्रस्नोत्तरी सर्तीत पीपल्सच्या पंगडाक येस
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 19/01/2018
राज्यपातळीवेलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 19/01/2018
Issue Date: 19/01/2018
विध्यार्थी संसद सर्त – २०१८
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 19/01/2018
सविधानीक जागृतीचेर खास कार्यक्रम भारतीय संविधान हे सर्वोच्च कायदो
कोंकणी (३६ केबी) download Date: 18/01/2018
केरी ‘ बेटी बचावो, बेटी पढावो’ संकल्पनेचेर स्नेहसंमेलन
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 18/01/2018
सुकुर हांगा सरकारी येवजणो जागृती शिबीर
कोंकणी (१०३ केबी) download Date: 18/01/2018
इंधन भचत संघटनेच्या ‘सक्षम’ कार्यक्रमाचे उक्तांवण
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 16/01/2018
केंद्र सरकार भलायकी येवजण सेवा केंद्राचे उक्तावण
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 16/01/2018
नोबेल पुरस्कार माळ, भारत २०१८ फेब्रुवारीत गोयांत आयोजन
कोंकणी (१११ केबी) download Date: 11/01/2018
डोंगोर कापणी मातीचो प्रकरणात कारवाय
कोंकणी (२७ केबी) download Date: 10/01/2018
गोंय विधीकार मंचान विधीकार दिस मनयालो
कोंकणी (१०८) download Date: 09/01/2018
भारतीय संस्कृतीत नितळसाणेक खास महत्व – राज्यपाल
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 09/01/2018
फाल्या विधीकार दीस कार्यक्रम
कोंकणी (९९ केबी) download Date: 09/01/2018
गोंयच्या अर्थवेवस्थेविशी श्री. शांताराम नायक हाणी केल्या विधानाचेर सरकारचो खुलासो
कोंकणी (३० केबी) download Date: 02/01/2018
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षान एससीएसटी येवजणाचो नियाळ घेतलो
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 01/01/2018
बेटी बचाओ बेटी पढावो लघूपट सर्त
कोंकणी (३२ केबी) download Date: 01/01/2018
राज्यपालाकडल्यान नव्या वर्साची परबी
कोंकणी (३१ केबी) download Date: 01/01/2018
मुख्यमंत्र्याहस्तुकी सात नव्या १०८ रुग्णवाहिकाचे उक्तावण
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 22/12/2017
राज्यपालांकडल्यान नातलांची परबी
कोंकणी (३० केबी) download Date: 22/12/2017
शैक्षणिक साधनसुविधाच्या विकासाक सरकारचे प्राध्यान – मुख्यमंत्री
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 22/12/2017
गोंय मुक्ती दिसा नागरिकांक राजभवन उद्यानात प्रवेश
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 11/12/2017
मुख्यमंत्री आपल्या वाढदिसा लोंकाखातीर उपलब्ध
कोंकणी (१०० केबी) download Date: 11/12/2017
राष्ट्रीय वायोश्री ऐवजणेखाला १५०० लाभधारकांक जीणे आदाराची उपकरणा भेटयली
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 11/12/2017
बेकायदेशीर टेक्सी वेवसाय करतल्याचेर कारवाय
कोंकणी (१०१ केबी) download Date: 07/12/2017
राजभवनार सशस्त्र सैन्य दळ ध्वज दीस मनायालो
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 07/12/2017
राज्यात कंत्राटी शेत लागवडिक प्रोस्ताहन दिवपाचो विचार आसा – मुख्यमंत्री
कोंकणी (१०९ केबी) download Date: 06/12/2017
बाणस्तारी अंडरपास रस्त्याचे उक्तावण
कोंकणी (५३ केबी) download Date: 05/12/2017
पालवी येरादारी संचालकाचे कार्यालय पर्यटन भवनात
कोंकणी (२० केबी) download Date: 05/12/2017
अनिवासी भारतीयांक वळखपत्र म्हुण आधार कार्ड लागू करपा संदर्भात
konkani (107 KB) download Date: 01/12/2017
स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षण
konkani (111 KB) download Date: 01/12/2017
संवसारीक एड्स दीस मनायालो
कोंकणी (१०७ केबी) download Date: 01/12/2017
एससीएसटी विध्यार्थ्याखातीर शिक्षणिक मार्गदर्शन कार्यशाळा
कोंकणी (१०६ केबी) download Date: 29/11/2017
बसकेत केंद्रीय आदिवासी कल्याण येवजणाचो आढावो
कोंकणी (१०८ केबी) download Date: 29/11/2017
रिअल अॅडमिरल संदीप विच्छा नौदळ महाविध्यालयाचे नवे कमांडन्ट
कोंकणी (२९ केबी) download Date: 29/11/2017
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानाच्या कार्यशाळेचो समारोप
कोंकणी (११० केबी) download Date: 29/11/2017
सेंट झेवियर फेस्तानिमतान येरादारीची वेवस्था
konkani (114 KB) download Date: 28/11/2017
उदकाचो योग्य तरेन वापर करचो – भोशिक बांदकाममंत्री
Konkani (110 KB) download Date: 28/11/2017
पोरणे गोंय फुकट दोळे तपासणी शिबीर जाले
konkani (106 KB) download Date: 23/11/2017
टेक्सीक मीटर, स्पीड गवर्नरस बसोवपाचो निर्णय दोन आठवड्याभीतर
konkani (101 KB) download Date: 23/11/2017
वेचणुक आयोगाच्या प्रस्नोत्तरी सर्तीचो निकाल
कोंकणी (105 KB) download Date: 22/11/2017
वीज पुरवण खंडित - २३-११-२०१७
Konkani (101 KB) download Date: 22/11/2017
मुख्यमंत्य्राहस्तुकी नुतनीकरण केल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचे उक्तावण
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 22/11/2017
मतदार वळेरी उजळणी मोहीम
कोंकणी (१०२ केबी) download Date: 20/11/2017
सहकार सप्तकानिमतान साबार कडेन कार्यक्रमाचे आयोजन
Konkani (30 KB) download Date: 14/11/2017
प्रगती मैदानावर गोय पव्हीलीयनाचे उक्तावण
Konkani (109 KB) download Date: 14/11/2017
राज्यपालाकडल्यान भुरग्यांक बालदिसाची परबी
कोंकणी (३३ केबी) download Date: 13/11/2017
अनुसूचित जातीच्या विध्यार्थ्यांक उच्च शिक्षणाखातीर आर्थिक मदत
कोंकणी (१०५ केबी) download Date: 13/11/2017
एससीएसटी सरकारी कर्मचाऱ्याखातीर परिसंवाद
Konkani (104 KB) download Date: 10/11/2017
गिरायक सुरक्षा मंडळाची बसका
Konkani (105 KB) download Date: 10/11/2017
महसूलमंत्र्यान दिवचलच्या लोंकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो
Konkani (106 KB) download Date: 10/11/2017
राज्यपालाचो सर्गेस्त उदयराज सिंग स्मृती पुरस्कार भेटोवन सन्मान
Konakni (28 KB) download Date: 08/11/2017
कामगार कल्याण मंडळाची बसका
Konkani (104 KB) download Date: 08/11/2017
गोंय नवी दिल्लीत वेपार मेळाव्यात सहभागी जातले
Konkani (27 KB) download Date: 08/11/2017
दिव्यागांक उपकरणा मंजुरी पत्रा भेटवपाचो कार्यक्रम
Konkani (27 KB) download Date: 08/11/2017
१६ नोव्हेंबराक राष्ट्रीय पत्रकारीता दिस
Konkani (108 KB) download Date: 06/11/2017
मुख्यमंत्र्याहस्तुकी दक्षता सप्तकाचे उक्तावण
Konkani (32 KB) download Date: 01/11/2017
पर्यटन पर्व कार्यक्रमाचे उक्तावण
Konkani (28 KB) download Date: 26/10/2017
गोयांत ग्रीन कोरिडोर विकासाखातीर करार
Konkni (29 KB) download Date: 13/10/2017
हॉटेल, घरमालकांनी पर्यटक आनी भाडेकारांची माहिती दिवपाचो आदेश
Konkani  download Date: 12/10/2017
एससीएसटी पंच आनी नागरसेवकाखातीर कार्यशाळा जागृती
Konkani  download Date: 12/10/2017
नागरीकांनी मुद्रा ऐवजणेचो लाब घेवचो- श्रीपाद नाईक
Konkani (98 KB) download Date: 09/10/2017
स्वेच्छा रक्तदान शिबीर
Konkani (94 KB) download Date: 04/10/2017
एलईडी लायट नुस्तेमारी कार्यशाळेचे उक्तावण
Konkani (96 KB) download Date: 04/10/2017
गोवा फुटबॉल विकास मंडळाचे कार्यालय स्थलांतर
Konkani (94 KB) download Date: 23/09/2017
मुख्यमंत्र्याहस्तुकी अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान परीशदेचे उक्तावण
Konkani (22 KB) download Date: 22/09/2017
राज्यपालाहस्तुकी हिंदी सृजनोत्सव कार्यक्रमाचे उक्तावण
Konkani (21 KB) download Date: 21/09/2017
नाल्ल आनी आंबे काडपाखातीर पावणी
Konkani (94 KB) download Date: 19/09/2017
उत्कुष्ट प्रशासन आनी उत्कृष्ठ पध्दतीचे अनुकरण – परीशदेचो समारोप
Konkani  download Date: 15/09/2017
स्वच्छता ही सेवा-अभियानात सहभागी जावपाचो राज्यपालाचो उलो
Konkani (24 KB) download Date: 15/09/2017
दीनदयाळ स्वास्थ येवजणेखातीर सल्लागार म्हुण डॉ. पै हांची नेमणूक
Konkani (95 KB) download Date: 14/09/2017
उत्कृष्ट प्रशासन पद्दतीचेर विभागीय परिशद
Konkani (18 KB) download Date: 13/09/2017
नैतिक मतदानाचेर रेलीचे आयोजन
Konkani (94 KB) download Date: 21/08/2017
स्तंभलेखक जोगळेकर हांचे निधन
Konkani (19 KB) download Date: 21/08/2017
अल्पसंख्याक समाजातल्या विद्यर्थीखातीर शिश्यवृत्ती ऐवजण
Konkani (114 KB) download Date: 18/08/2017
स्वांतत्र्य दिसानिमतान मुख्यमंत्र्याचो संदेश
Konkani  download Date: 14/08/2017
स्वांतत्र्य दीस सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याची राष्ट्रीय तीरंग्याक मानवंदना
Konkani (101 KB) download Date: 14/08/2017
राज्यपालाहस्तुकी बायोगेस, इथानोल इंदानाचेर चलपी बस गाड्याचो शुभारंभ
Konkani  download Date: 14/08/2017
मुबई आयआयटी पदवीदान सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्याची उपस्थीती
Konkani  download Date: 14/08/2017
स्वातंत्र्य दिसानिमतान तरेकवार कार्यक्रमाचे आयोजन
Konkani (21 KB) download Date: 10/08/2017
पोटवेंचणूकेखातीर निरीक्षकाची नेमणूक
Konakni  download Date: 10/08/2017
समुद्री जीवनाचेर प्रस्नोत्तरी सर्त
Konkani (24 KB) download Date: 10/08/2017
पोटवेंचणूकेखातीर प्रसार माध्यम देखरेख समिती
Konkani  download Date: 09/08/2017
१५ ऑगस्टाक स्वातंत्र्य सैनिकांखातीर बशीची वेवस्था
Konkani (19 KB) download Date: 07/08/2017
मुख्यमंत्री शेनवारा लोकांक उपलब्ध आसचे ना
Konkani (92 KB) download Date: 03/08/2017
पोटवेंचणूकेखातीर खर्च मर्यादा
Konkani (93KB) download Date: 03/08/2017
उडान येवजणेखाली चलयांक शिक्षणाची संद
Konkani (21 KB) download Date: 02/08/2017
रुपिंदर कुमार पुलीस खात्याचे मुख्य पीआरओ
English  download Date: 01/08/2017
जिल्हो पंचायत आनी ग्रामपंचायत वार्डांखातीर पोटवेंचणूक
Konkani (19 KB) download Date: 31/07/2017
संस्कृती आनी साहित्य लोंकांक संघटीत करपाचे माध्यम- डॉ मृदुला सिन्हा
Konkani (20 KB) download Date: 31/07/2017
विभागीय पाताळीचेर विध्यान परीसंवादाचे आयोजन
Konkani  download Date: 31/07/2017
जेलगार्ड पदाखातीर लेखी परीक्षा
Konkani (18 Kb) download Date: 27/07/2017
रेशन कार्डात दुरुस्ती करपाचो उलो
konkani (19 KB) download Date: 25/07/2017
गोंय विज्ञान केंद्रात संवसारीक लोकसंख्या दीस
Konkani (100 KB) download Date: 11/07/2017
श्री. तेंडुलकर आनी श्री. शांताराम नाईक हाणी राज्यसभेखातीर उमेदवारी अर्ज भरले
Konkani (96 KB) download Date: 11/07/2017
११ जुलयाक संवसारीक लोकसंख्या दीस
Knkani  download Date: 10/07/2017
एसएससी पुरवणी परीक्षेचो निकाल ११ जुलयाक
Konkani (96 KB) download Date: 07/07/2017
विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन ११ जुलयाक गोयांत
Konkani (19 KB) download Date: 06/07/2017
परवाने आनी आरसी बुक घरा पावोवपाची सुविधा
Konkani (94 KB) download Date: 06/07/2017
गोंयकार युवंकाखातीर लाकुड हस्तकला कार्यशाळा
Konkani (18 KB) download Date: 06/07/2017
महसूलमंत्र्यान बहुउद्देशीय सभाघर बांदकामाची पळोवणी केली
Konkani (96 KB) download Date: 05/07/2017
मुख्यमंत्र्याहस्तुकी हरमला गणपत पार्सेकर शिक्षण महाविद्यालयाच्या इमारतीचे उक्तावण
Konkani (100 KB) download Date: 05/07/2017
सांस्कृतीक आनी युवा सृजन पुरस्कार जाहिर
Konkani (22 Kb) download Date: 05/07/2017
जीएसटी सुविधा केंद्राची स्थापना
Konkani (18 KB) download Date: 04/07/2017
दिव्यांग विध्यारर्थ्याखातीर शिष्यवृत्ती येवजण
Konkani (100 KB) download Date: 03/07/2017
दीनदयाळ कार्डधारकांक मणिपाल हॉस्पीटलात ओपीडी सेवा
Konkani (94 KB) download Date: 03/07/2017
चेकपोस्टाचेर प्रवेश शुल्क बंद
Konkani (93 KB) download Date: 30/06/2017
मुख्यमंत्र्याहस्तूकी ओल्ड गोवा-करमळी जक्शन रस्त्याच्या सुधारणा कामाचो बुन्यादी फातर
Konkani (102 KB) download Date: 29/06/2017
मुख्यमंत्र्याहस्तूकी जीएसटी संकेतथळाचे उक्तावण
Konkani (19 KB) download Date: 28/06/2017
मोटरसायकलीचेर फाटल्यान वसपी मनशाकय हेल्मेट
Konkani (94 KB) download Date: 21/06/2017
रक्षक पुरस्कार स्वांतत्र्य दीसा भेटयतले
Konkani (20 KB) download Date: 21/06/2017
राज्यात आंतरराष्ट्रीय योगा दीस मनयलो
Konkani (22 KB) download Date: 21/06/2017
आंतराष्ट्रीय योगा दीस कार्यक्रम
Konkani (21 KB) download Date: 20/06/2017
क्रॉकीट टेक्नोलॉजीवयल्या कार्यशाळेचे उक्तावण
Konakni (22 KB) download Date: 20/06/2017
आयटीआय अभ्यासक्रम परीक्षांचो निकाल जाहिर
Konkani (19 KB) download Date: 19/06/2017
विदेशी नागरीकांक राबीतो सुविधा दिवप्यानी सी-फॉर्म भरपाचो सल्लो
Konkani (94 KB) download Date: 19/06/2017
गोंय क्रांतिदीस मनयलो
konkani (25 KB) download Date: 18/06/2017
जीएसटी कायदो-दुसरी जागृताय फेरी
konkani (20 KB) download Date: 16/06/2017
गोंय लोक सेवा अयोग जायरात
konkani (527KB) download Date: 06/06/2017
फिफा अंडर-१७ वर्ल्ड कप सर्तीच्या सुकाणू समितीची बसका
konkani (98 KB) download Date: 15/05/2017
जीसीईटी निकाल जाहीर
konkani (99 KB) download Date: 15/05/2017
भालायकी मंत्र्याची शिवोलीच्या मुळाव्या भालायकी केन्द्राक भेट
konkani (95 KB) download Date: 15/05/2017
मुख्यमंत्र्याची कामगारांक अंतरराष्ट्रीय कामगार दिसाची परबी
konkani  download Date: 01/05/2017
कलांगण केंद्राच्या नाच, संगीत आनी नाटक महोत्सवाचे उक्तावण
konkani (20 KB) download Date: 28/04/2017
राज्यपाला हस्तुकी निबंध सर्तीच्या जैतवंताक पुरस्कार भेटयले
konkani (42 KB) download Date: 24/04/2017
वीज पुरवण खंडित
konani (93 KB) download Date: 10/04/2017
तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या बांदकामाखातीर येरादारी वेवस्था
konkani (19 Kb) download Date: 10/04/2017
भलायकेच्या नव्या आव्हानाक सामोरे वचपाक उपाय करपाची गरज-श्री सुधीर महाजन
konkani  download Date: 08/04/2017
वीज पुरवण खंडित
konkani (18 KB) download Date: 04/04/2017
शाळांच्या भुरग्याखातीर गिमाळी उस्तव
konkani (95 KB) download Date: 03/04/2017
सिटीजन चार्टर सुधारणेखातीर बसका
konkani (95 KB) download Date: 03/04/2017
गोंय लोकसेवा आयोगाच्या नवीन कार्यालयाचे उक्तावण
konkani (20 KB) download Date: 03/04/2017
फिफा वर्ल्ड कपाखातीर सुकाणू समिती
konkani (19 KB) download Date: 03/04/2017
हस्तकला खात्याकडेन कारागिरांची फेरनोंदणी
konkani  download Date: 01/04/2017
वीज पुरवण खंडित
konkani (17 kb) download Date: 31/03/2017
बाल हक्क जागृताय कार्यक्रमाचे उक्तावण
Konkani (27KB) download Date: 03/03/2017
गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेची बसका जाली
konkani  download Date: 03/03/2017
वीज पुरवण खंडित
konkani (18 KB) download Date: 03/03/2017
मतमेजणी दिसा दक्षिण गोयांत येरादारीची वेवस्था
konkani (21 KB) download Date: 03/03/2017
भलायकी, नितळसाण आनी पुष्टीकतेचेर कार्यशाळा जाली
konkani  download Date: 03/03/2017
कोंकणी भाशा मंडळाच्या “पेटूल” कार्यक्रम मुख्य सचीवांची हजीरी
konkani (20 KB) download Date: 02/03/2017
वस्तू संग्रहालय खात्याच्या चित्रकला सर्तीचो निकाल
konkani (19 KB) download Date: 01/03/2017
आचारसंहिता वेचणूक प्रक्रिया सोपमेरेन लागू
konkani (31 KB) download Date: 28/02/2017
हुरहुरे-रुबेला वासीना दिवपाची मोहीम
konkani (33 KB) download Date: 28/02/2017
कुडचडयार कार्नावाल चीत्ररथ मिरवणूक जाली
konkani (27 KB) download Date: 28/02/2017
वीज पुरवण खंडित
konkani (24 KB) download Date: 28/02/2017
परीक्षेच्या काळात कुजीरा शिक्षणीक प्रकल्पात पार्किंग वेवस्था
konkani (24 KB) download Date: 27/02/2017