Top


दस्तावेज आनी अहवाल

खातें
उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खातें
English(66 KB)Download download
मत्स्यसंवर्धन विभाग
English(492 KB)Download download
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती(जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर ,दक्षिण गोंय)
English(69 KB)Download download
नागरी पुरवण खातें
English(87 KB)Download download
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग
English(70 KB)Download download
गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था
English(322 KB)Download download
अबकारी खातेंEnglish(2 MB)Download download
आदिवासी कल्याण खातें
English(1 MB)Download download
खेळां आनी युवा खातेंEnglish(309 KB)Download download
कला आनी संस्कृती खातेंEnglish(95 KB)Download download
हस्थकला,कपडो आनी काथो खातेंEnglish(177 KB)Download download
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग
English(109 KB)Download download
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English(60 KB)Download download
बंदर कप्तान
English(100 KB)Download download
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयEnglish(565 KB)Download download
अन्न आनी वखदां प्रशासनEnglish(22 KB)Download download
कृषी खातें
English(472 KB)Download download
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें English(366 KB)Download download
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय
English(23 KB)Download download
म्हायती तंत्रविज्ञान विभागEnglish(88 KB)Download download
संग्रहालयां विशीं
English(427 KB)Download download
ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती
English(336 KB)Download download
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं

English(1 MB)Download download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०२०-२१
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०२०-२१
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (560 KB) download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०१९-२०
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०१९-२०
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (142 KB) download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०१८-१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०१९-१९
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (626 KB) download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०१७-१८
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०१७-१८
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (442 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (25 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
राज्य सैनिक मंडळ खातें
English (207 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
शार उदरगत खातें
English (252 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
पर्यटन खातें
English (93 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१८-१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (100 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८ भाग १
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.9 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८ भाग २
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग १
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.5 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग २
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.7 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१३-१४
म्हायती तंत्रविज्ञान खातें
English (1.7 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१२-१३
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (152 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१०-११
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.9 MB) download
वार्षिक अहवाल 2020-2021
गोंय मानवाधिकार आयोग
English (257 KB) download
गोंयची अर्थव्यवस्था २०२०
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (772 KB) download
वार्षिक अहवाल २०१८-१९
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (8 MB) download
वार्षिक अहवाल २०१८-१९
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (531 KB) download
वार्षिक प्रशासकीय अहवाल २०१८-१९
राज्य सैनिक मंडळ खातें
English (629 KB) download
२०१८-१९ चे वार्षिक प्रशासकीय अहवालखातर मसुदा साहित्य
पर्यटन खातें
English (338 KB) download
गोंयची अर्थव्यवस्था २०१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (768 KB) download
जन्म आनी मृत्यूचो वार्षिक अहवाल २०१८
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (752 KB) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१८-१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
शैक्षणिक आकडेवारीचेर एक नजर २०१९-२०
शिक्षण खातें
English (2 MB) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१७-१८
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१६-१७
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (750 KB) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना –२०१५
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (240 KB) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना – २००७
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (290 KB) download
पांचवो अर्थीक जनगणना अहवाल २००५
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (945 KB) download
इकरावी पंचवर्सुकी येवजण २००७-२०१२ आनी वर्सुकी येवजण २००७
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (5.5 MB) download

This site is registered on wpml.org as a development site.