Top

दस्तावेज आनी अहवाल

दर्यादेग नियंत्रण वाठार (सीआरझेड) 2010 पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान जारी केल्लें मसुदो परिपत्रक
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (214 केबी) download
इकरावी पंचवर्सुकी येवजण 2007-12 आनी वर्सुकी येवजण 2007-08
प्रसिद्धी तारीक : 27/08/2013
English (5,126 केबी) download
म्हायती तंत्रज्ञान खात्याचो 2014-2015चो वर्सुकी आराखडो
प्रसिद्धी तारीक : 15/05/2014
English (271 केबी) download
अर्थसंकल्प 2017
प्रसिद्धी तारीक :
English (442 केबी) download
अर्थसंकल्प 2015
प्रसिद्धी तारीक : 26/03/2015
English (738 केबी) download
अर्थसंकल्प 2014
प्रसिद्धी तारीक : 05/03/2014
Konkani (501 केबी) download
अर्थसंकल्प 2013
प्रसिद्धी तारीक : 21/06/2013
Konkani (983 केबी) download
अर्थसंकल्प 2012
प्रसिद्धी तारीक : 21/06/2013
Konkani (656 केबी) download
अर्थसंकल्प 2011
प्रसिद्धी तारीक : 31/03/2011
English (344 केबी) download
माहिती तंत्रज्ञान पॉलिसी योजना
प्रसिद्धी तारीक : 15/07/2018
English (398 केबी) download
माहिती तंत्रज्ञान पॉलिसी
प्रसिद्धी तारीक : 15/07/2018
English (398 केबी) download
गोंय म्हायती तंत्रज्ञान स्टार्टअप पॉलिसी -२०१७
प्रसिद्धी तारीक : 15/07/2018
English (398 केबी) download
गोंय राज्य सौर धोरण -२०१७.
प्रसिद्धी तारीक : 06/12/2017
English (398 केबी) download
कावलाविशींचें धोरण
प्रसिद्धी तारीक : 04/11/2010
English (6,121 केबी) download
बोटांठशे हजेरी पद्दतीचो तपशील
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (51 केबी) download
म्हाजाळें सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
आयआयएस 6.0 म्हाजाळें सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
हिशेब तपासणी आनी नोंदवही मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
गोंय सरकाराच्या वॅबसायटीं खातीर तांत्रीक तपशील
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (97 केबी) download
संगणक आनी जाळें प्रशासकाच्या हार्डवॅर जाळें वेवस्थापनाचीं मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (5,758 केबी) download
भारत सरकाराच्या वॅबसायटीं खातीर मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (1,615 केबी) download
गोंय सरकाराच्या वॅबसायटींची रुपरेखा, विकसन आनी अंमलबजावणीविशींचें परिपत्रक
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (190 केबी) download
म्हायती तंत्रगिन्यान साधनसुविधांच्या वर्सुकी सांबाळ कंत्राटाचीं मार्गदर्शक तत्वां (Version 2.0)
प्रसिद्धी तारीक : 21/08/2014
English (0 केबी) download
विंडोवस एक्स पी संचालन प्रणाली अद्यावत करपाखातीर आशिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांविशीं परिपत्रक
प्रसिद्धी तारीक : 17/02/2014
English (0 केबी) download
गोवा राज्य युवा धोरण (मराठी)
प्रसिद्धी तारीक : 22/08/2014
English (0 केबी) download
गोंय राज्य युवा धोरण
प्रसिद्धी तारीक : 22/08/2014
English (0 केबी) download
द्रव्यसहाय्यप्राप्त दरांचेर वरव-गोटो मेळोवपाखातीर राज्यांतली पात्र कुटूंबा सोदून काडपाखातीर मार्गदर्शी सुचोवण्यो
प्रसिद्धी तारीक : 11/12/2014
English (0 केबी) download
राज्य डॅटा केंद्र आवृत्ती 2.0 हांगा वॅब सर्वर सुरक्षा आनी संकेतथळ परिनीयोजनाखातीर मार्गदर्शी सुचोवण्यो
प्रसिद्धी तारीक : 11/12/2014
English (0 केबी) download
म्हायती तंत्रज्ञान गुंतवणूक धोरण २०१५-२०
प्रसिद्धी तारीक : 11/12/2014
English (588 केबी) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना –२०१५
प्रसिद्धी तारीक : ०६/०९/२०१९
English (239 एमबी) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना –2015
प्रसिद्धी तारीक : 05/09/2019
English (239 एमबी) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना – 2007
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (239 केबी) download
शेती जनगणना अहवाल 2005-06
प्रसिद्धी तारीक : 27/08/2013
English (349 केबी) download
पांचवो अर्थीक जनगणना अहवाल 2005
प्रसिद्धी तारीक : 27/08/2013
English (945 केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण 2010-2011
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (1,955 केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण 2012-2013
प्रसिद्धी तारीक : 27/08/2013
English (2,559 केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण 2013-2014
प्रसिद्धी तारीक : 27/08/2013
English (162 केबी) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका 2016-17
प्रसिद्धी तारीक : 05/09/2019
English (1.71 एमबी) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका 2008-2009
प्रसिद्धी तारीक : 27/06/2011
English (972 केबी) download