Top


दस्तावेज आनी अहवाल

अर्थसंकल्प २०२०
प्रकाशित तारीख : ०६/०२/२०२०
इंग्रजी (५६० केबी) download
अर्थसंकल्प २०१९
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (१४२ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१८
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (६२६ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१७
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (४४२ केबी) download
माहिती तंत्रज्ञान पॉलिसी योजना
प्रसिद्धी तारीक : १५/०७/२०१८
इंग्रजी (३८९ केबी) download
माहिती तंत्रज्ञान पॉलिसी
प्रसिद्धी तारीक : १५/०७/२०१८
इंग्रजी (३४९ केबी) download
गोंय म्हायती तंत्रज्ञान स्टार्टअप पॉलिसी -२०१७
प्रसिद्धी तारीक : १५/०७/२०१८
इंग्रजी (३७८ केबी) download
गोंय राज्य सौर धोरण -२०१७.
प्रसिद्धी तारीक : ०६/१२/२०१७
इंग्रजी (३७८ केबी) download
म्हाजाळें सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
आयआयएस  म्हाजाळें सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
सरकारी कर्मचारी जनगणना –२०१५
प्रसिद्धी तारीक : ०५/०९/२०१९
इंग्रजी (२३७ केबी) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना – २००७
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी (२३९ केबी) download
पांचवो अर्थीक जनगणना अहवाल २००५
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी(८९० केबी) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१७-१८
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी  (२ मबी ) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१६-१७
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी  (७५० केबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१८-१९
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१०० एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८  भाग १
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१.९ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८  भाग २
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग १
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१.४ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग २
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१.७ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१३-१४
प्रसिद्धी तारीक: २७/०८/२०१३
इंग्रजी ( १६८ केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१२-१३
प्रसिद्धी तारीक: २७/०८/२०१२
इंग्रजी ( १५६ केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१०-११
प्रसिद्धी तारीक: २७/०६/२०११
इंग्रजी (१.२ एमबी) download
 गोंयची अर्थव्यवस्था २०१९
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (७६८ केबी ) download
जन्म आनी  मृत्यूचो वार्षिक अहवाल २०१८
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी (७५२ केबी ) download
इकरावी पंचवर्सुकी येवजण २००७-२०१२ आनी वर्सुकी येवजण २००७
प्रसिद्धी तारीक : २७/०८/२०१३
इंग्रजी (५१२ केबी) download