Top

श्री देवकी कृष्ण देवूळ

देवकी कृष्ण देवूळ
श्री देवकी कृष्ण देवूळ
person_ic
नामो
श्री देवकी कृष्ण देवूळ,
माशेल, गोवा

माशेल हो गोंयातलो ल्हान गांव हिंदूंच्या सुमार 15 वयर देव-देवतांच्या देवळांचे स्थान आसा. फोंडे तालुक्यांतलो माशेल गांव पणजेच्यान 17 किलोमीटराच्या अंतराचेर आसा जाल्यार पणजे फोंडे रस्त्यावेल्या बाणस्तारी पुलाकडल्यान सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर आसा.

ह्या देवळाचे खाशेलपण म्हळ्यार हे भारतांतले एकमेव देवूळ जंय कृष्णाक देवकीकृष्ण म्हणून देवकीच्या कुशीक पुजतात आनी ताची भक्ती करतात.

Read more