Top


घडिल्ल्यो घडणुको


घडिल्ल्यो घडणुको कार्यक्रमांचे वेळापत्रक पेळोपाक क्लिक करा
गोंय राज्य जैवविविधता मंडळ हांगा लोगो स्पर्धा १६ ते २६ ऑक्टोबर Download click
English (407 KB)
गोंय शिग्मोत्सव २०२० १० ते २४ मार्च Download click
English (50 KB)
गोंय कार्नवाल २०२० २२ ते २५ फेब्रुवरी Download click
English (202 KB)
अन्न आनी सांस्कृतिक महोत्सव २०२० २१ ते २३ फेब्रुवरी Download click
English (202 KB)
एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिव्हल २०२० १३ ते १५ फेब्रुवरी Download click
English (317 KB)
डी डी कोसंबी – कल्पनांचा उत्सव २०२० २७ ते ३० जानेवारी Download click
English (886 KB)
रवींद्र भवन मडगांव प्रस्तुत करता मराठी नाटक “इथे ओशाळा मृत्यू” २३ डिसेंबर २०१९ Download click
English (100 KB)
भारत कौशल्य स्पर्धा २०२० ३१ डिसेंबर २०१९ Download click
English (223 KB)
राज्यस्तरीय सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा – कार्यांचे प्रदर्शन २५ नोव्हेंबर २०१९ Download click
English (197 KB)
राज्यस्तरीय सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा – सिद्धांत आनी रेखांकन /चित्रकला २४ नोव्हेंबर २०१९ Download click
English (189 KB)
सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा – दक्षिण गोंय तालुका २४ ते २६ सप्टेंबर Download click
English (180 KB)
सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा – उत्तर गोंय तालुका १७ ते १९ सप्टेंबर Download click
English (70 KB)
२०१९ गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं माटोळी आनी देखावो सर्तीचे आयोजन ८ ते ११ सप्टेंबर आनी
४ ते ७ सप्टेंबर २०१९
Download click
English (72 KB)