Top


घडिल्ल्यो घडणुको


घडिल्ल्यो घडणुको कार्यक्रमांचे वेळापत्रक पेळोपाक क्लिक करा
“एक आनी एकलोच रेय ” ह्या विशयाचेर फिल्म पोस्टर डिझायन आशय. ८ तें ३० सप्टेंबर Click Here New Link
कला आनी संस्कृती संचालनालयान गोंयांत गणेश महोत्सव २०२२
वेळार माटोली आनी देखावा सर्त
२ तें ५ सप्टेंबर Download click
English (100 KB)
फोटो सर्त २०२२ “हर घर तिरंगा मनयूंया” २० ऑगस्ट पर्यंत Download click
English (100 KB)
“हर घर तिरंगा” १३ तें १५ ऑगस्ट Click Here New Link
पर्यटन खात्या कडल्यान छायाचित्रण सर्त २०२२ २२ तें ३१ जुलै Download click
English (100 KB)
द स्पिरिट ऑफ गोवा महोत्सव २०२२ २९ एप्रिल तें १ मे View Details New Link
“राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला २०२२” २१ एप्रिल Download click
English (1 MB)
शिगमोत्सव महोत्सव २०२२ मार्च १९ तें २७ Download click
English (100 KB)
विवा कार्नावल २०२२ २६ फेब्रुवारी तें मार्च १ Download click
English (164 KB)
राष्ट्रीय युवा जागृती-२०२२ १२ जानेवारी Download click
English (353 KB)