Top


खंय रावप

बुकींग खातीर कृपया भेट दिवची : गोवा पर्यटन विकास म्हामंडळ मर्यादीत संकेतथळ download

उण्या दरांत रावपाची वेवस्था

उण्या दरांत रावपाची वेवस्था
कमित कमी पैशानं प्रवास करणाऱ्यांक आनी चड करून बॅकपॅकिंग करणाऱ्या पर्यटकांखातर ह्या प्रकारची रावपाची सोयं योग्य आसा. नियमित अतिथीगृहाच्यो साद्यो रिकाम्यो कुड्यांपासून ते कुटुंबाद्वारें चलयल्यो अतिथीगृहाच्यो आरामदायक सुसज्ज कुड्यो आसू शकता.
मयें लेक व्ह्यू
मयें लेक व्ह्यू
मयें , डिवचलं
गोयं- ४०३५०४
Phone:
+९१ ८३२ २३६२१४४
ओल्ड गोवा एनॅक्स
ओल्ड गोवा एनॅक्स
पोन्या अग्निशमन दलाच्या लागी,
वेल्हा गोयं,
गोयं - ४०३४०२
Phone:
+९१ ८३२ २२८५३२७
+९१ ८३२ २२८५०१३
फर्मागुडी रॅसिडॅन्सी
फर्मागुडी रॅसिडॅन्सी
फार्मसी कॉलेजच्या मुखार,
फार्मागुडी, फोंडा,
गोयं-४०३४०१
Phone:
+९१ ८३२ २३३५१२२
+९१ ८३२ २३३५०३७

दर्या वेळेर रावपाची वेवस्था

दर्या वेळेर रावपाची वेवस्था
गोयंच्या दर्यासमोर रावपाची उत्कृष्ट सोयं सवायंभितर उपलब्ध आसा. तुमची परिपूर्ण रावपाची सोयं सोधात !!.
कोलवा रॅसिडॅन्सी
कोलवा रॅसिडॅन्सी
कोलवा दर्यादेगीक,
कोलवा,गोयं - ४०३७०८
Phone:
+९१ ८३२ २७८८०४७
+९१ ८३२ २७८८०४८
मिरामार रॅसिडॅन्सी
मिरामार रॅसिडॅन्सी
मिरामार दर्यादेगीक,
मिरामार, पणजी,
गोयं - ४०३००१
Phone:
+९१ ८३२ २४६३८११
+९१ ८३२ २४६४१५४
कळंगूट एनॅक्स
कळंगूट एनॅक्स
कळंगूट दर्यादेगीक,
कळंगूट, गोयं - ४०३५१५
Phone:
+९१ ८३२ २२७६००
कळंगूट रॅसिडॅन्सी
कळंगूट रॅसिडॅन्सी
कळंगूट दर्यादेगीक,
कळंगूट, गोयं
Phone:
+९१ ८३२ २२७६०२४
+९१ ८३२ २२७६१०९

शारांतली रावपाची वेवस्था

शारांतली रावपाची वेवस्था
गोयांतली हॉटेलां आनी रिसॉर्ट्स सोधून काडात आनी उत्कृष्ट किंमत मेळयात.
मडगांव रॅसिडॅन्सी
मडगांव रॅसिडॅन्सी
मडगांव नगरपालिकेच्या मुखार ,
मडगांव,गोयं - ४०३६०१
Phone:
+९१ ८३२ २७१५५२८
+९१ ८३२ २७१५०९६
पणजी रॅसिडॅन्सी
पणजी रॅसिडॅन्सी
महात्मा गांधी रोड,
पोन्ने सचिवालयाच्या फाटल्यान,
पणजी-गोयं
४०३००१
Phone:
+९१ ८३२ २२२३३९६
+९१ ८३२ २२२७१०३
म्हापशें रॅसिडॅन्सी
म्हापशें रॅसिडॅन्सी
कळंगुट -म्हापशा रस्तो,
म्हापशा बस स्टॅण्डलागी,
म्हापशा, गोयं - ४०३५०७
Phone:
+९१ ८३२ २२६२७९४
+९१ ८३२ २२६२६९४
वास्को रॅसिडॅन्सी
वास्को रॅसिडॅन्सी
स्वतंत्र पथ,
नगरपालिका उद्यानामुखार ,
वास्को दा गामा, गोयं - ४०३८०२
Phone:
+९१ ८३२ २५१३११९
+९१ ८३२ २५२१००२

This site is registered on wpml.org as a development site.