Top


राज्यपाल

 
आदरणीय राज्यपाल
श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई
श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई
 
 • १५ जुलै २०२१ दिसा , श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांच्यानी गोंय राज्याचे २२वे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली.

 

 Home
राज भवन, दोनापावला, गोंय ४०३००४

 

Email icon
governor[dot]goa[at]gov[dot]in

 

contact icon
(EPABX) +९१ ८३२ २४५३५०६ / +९१ ८३२ २४५३५०७ / +९१ ८३२ २४५३५०८

 

contact icon
(Off) +९१ ८३२ २४५३५०१ / +९१ ८३२ २४५३५०२

 

fax icon
+९१ ८३२ २४५३५०१

(फक्त थोडक्यात दिल्या ; तपशील आनी सत्यते खातीर भारतीय राज्यघटना पळेया)

 • प्रत्येक राज्याखातीर राज्यपाल आसपाकूच जाय (भारतीय राज्यघटनेतले अनुच्छेद १५३)
 • राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांचेर आसता आनी ती भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्यक्ष राज्यपालांन किंवा तांच्या अधीन आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी उपयोग करपाचो (अनुच्छेद १५४)
 • राज्याच्या राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतीं त्यांच्या अधिकारक्षेत्र आनी शिक्कामोर्तब करता (अनुच्छेद १५५)
 • राज्यपाल म्हणून नियुक्तीस पात्र आसपाक एक व्यक्ती भारताचा नागरिक आसपा जाय आनी ताचे वय ३५ वर्षे वैर आसपा जाय (अनुच्छेद १५७)
 • राज्यपाल हे विधिमंडळ किंवा संसदेचे सदस्य आसपा जायना ; तांणी कसलेय पद धारण करपा जायना, तांणी पैशे किंवा भत्ते मेळपा शकतात. (अनुच्छेद १५८)
 • प्रत्येक राज्यपाल आनी राज्यपालांचे कामकाज सोडणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीन सदस्‍यतेची शपथ किंवा पुष्टीकरण करपाचे (अनुच्छेद १५९)
 • Tघटनेअनुसार दुसर्‍या अध्यायात कसलेही तरतूद न केलल्या कसलंय आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्या राज्यपालांच्या कारभाराखातीर योग्य वाटलें ताशे
  राष्ट्रपती अशी तरतूद करपा शकतात (अनुच्छेद १६०)
 • राज्यपालाकडे क्षमा, परतफेड दिवपा अधिकार आसा (अनुच्छेद १६१)
 • राज्यपालांक तांच्या कार्यपद्धतीचो सल्लो देण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांबरोबर एक समिती आसतली जे राज्यपालांक तांच्या कार्यपद्धतीची किंवा तांच्या निर्णयाचेर अवलंबून आशिल्ली कसलीही गोष्ट राज्यघटनेनुसार किंवा तांच्या अधीन आसतली (अनुच्छेद १६३).
 • राज्यपाल मुख्यमंत्री आनी इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. (अनुच्छेद १६४).
 • राज्यपाल राज्याखातीर महाधिवक्ता नियुक्त करतात. (अनुच्छेद १६५).
 • राज्यपालांच्या सगळ्या कार्यकारी कृती राज्यपालांच्या नावानं केल्याबद्दल व्यक्त करपा जाता (अनुच्छेद १६६)
 • राज्यपाल वेळोवेळी सभा आपवोंन किंवा विधानसभेचे विमोचन करपा शकता. (अनुच्छेद १७४).
 • राज्यपाल विधानसभा संबोधित करपा शकता ….; राज्यपाल सभागृहात संदेश दिवपा शकता. (अनुच्छेद १७५).
 • राज्यपाल सभागृहास विशेष संबोधित करपा शकता. (अनुच्छेद १७६)
 • राज्यपाल विधानसभेत मंजूर केलल्या विधेयकाच्या विचाराखातीर राज्यसभेची नियुक्ती करपा किंवा संमती रावोपा किंवा राखीव दवरपा शकता. (अनुच्छेद २००)
 • राज्यपाल प्रत्येक आर्थिक वर्साच्या संदर्भात सभागृहासमोर हजेरी लावपा जाय…. अंदाजित पावती आनी खर्चाचे विधान मागपा शकता (अनुच्छेद २०२)
 • राज्यपालांच्या अर्जशिवाय अनुदानाची मागणी केल्ली जावचींना. (अनुच्छेद २०३ (३))
 • राज्यपाल…….. सभागृहासमोर ठदवरपाचे कारण म्हणजे अंदाजित खर्चाचे आणखी एक विधान (अनुच्छेद २०५).
 • राज्यपाल कसलेही विशिष्ट परिस्थितीत अध्यादेश काढू शकतात. (अनुच्छेद २१३)
 • राज्यपालांचा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीखातीर सल्लामसलत करपा जाता. (अनुच्छेद २१७)
 • हायकोर्टाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केल्ल्या प्रत्येक व्यक्ती …….. राज्यपालांकडे …….. बनून सदस्यता घेवपाचे …… शपथ किंवा कबुलीजबाब …… (अनुच्छेद २१७))
 • राज्यपाल हें गोंय विद्यापीठाचे कुलपती आनी गोंय विद्यापीठ अधिनियम, १९८४ आनी नियमांनुसार नियुक्त केलल्या अधिकारांचो उपयोग करता.
 • राज्यपाल हें इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, गोंय शाखेचे प्रभारी अध्यक्ष आनी तांका अध्यक्ष म्हणून गोंय शाखे खातर सभापती आनी माननीय सचिव हांची नेमणूक करपा मेळटा.
 • राज्यपाल हें गोंय राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष , जें गोंय सरकारान स्थापित केल्ली एक सल्लागार संस्था.
 • राज्यपाल हें माजी सैनिकांचे पुनर्रचना आनी पुनर्वसन विशेष निधीचें अध्यक्ष.
 • राज्यपाल शैक्षणिक संस्थांतल्या रॅगिंग मॉनिटर सेलचे अध्यक्ष.

This site is registered on wpml.org as a development site.