Top


गोंय स्टार्टअप धोरण २०२१
English (990 KB) download Date: 13/11/2021
गोंय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन धोरण २०२१
English (697 KB) download Date: 10/08/2021
गोंय पर्यटन धोरण २०२०
English (342KB) download Date: 20/11/2020
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा कल्याण धोरण 2020-25
English (955 KB) download Date: 11/09/2020
गोंय टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी २०२०
English (83 KB) download Date: 07/09/2020
गोंय राज्याखातर जनावर आनी म्हैशी जातीचे प्रजनन धोरण
English (138 KB) download Date: 20/11/2019
सौर धोरण २०१७
कोंकणी (125 KB) download Date: 17/08/2019
गोंय राज्याचे सौर धोरण २०१७
कोंकणी (397 KB) download Date: 17/08/2019