Top

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
पशुसंवर्धन आरोग्य आनी कल्याण बद्दल धोरण २०२०-२५ Download click
English (955 KB)
गोंय राज्य गायी आनी म्हशींचे प्रजनन धोरण अधिसूचना Download click
English (138 KB)


म्हायती तंत्रविज्ञान खातें
गोंय स्टार्टअप धोरण २०२१ Download click
English (949 KB)
म्हायती तंत्रविज्ञान धोरण २०१८ Download click
English (1 MB)
म्हायती तंत्रविज्ञान धोरण येवजन २०१८ Download click
English (1.8 MB)
गोंय स्टार्टअप धोरण येवजन २०१७ Download click
English (2 MB)
गोंय स्टार्टअप धोरण २०१७ Download click
English (1.5 MB)


पर्यटन खातें
पर्यटन खातें धोरण २०२० Download click
English (342 KB)
गोंय पर्यटन शॅक धोरण २०१९-२२ View Details New Link
(External Link)
गोंय जलक्रीडा धोरण २०१२-१३ Download click
(External Link)


अर्थीक उदरगत म्हामंडळ
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरण Download click
English (36 KB)
“ग्राहकाक जाणून घ्या” (केव्हायसी) आनी “मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा” (पियमएलये) धोरण Download click
English (167 KB)
दक्षता यंत्रणा धोरण Download click
English (141 KB)
अर्थीक उदरगत म्हामंडळचे म्हायती तंत्रविज्ञान धोरण Download click
English (129 KB)
वाजवी आचरण संहिता धोरण Download click
English (260 KB)


गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ More Details
गोंय इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण Download click
English (260 KB)
गोंय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी २०२१ Download click
English (949 KB)
गोंय राज्य सौर धोरण २०१७ Download click
English (398 KB)


गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ
गोंय गुंतवणूक धोरण २०१४ Download click
English (987 KB)


भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
गोंय दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण अधिसूचना २०२० Download click
English (83 KB)

This site is registered on wpml.org as a development site.