Top

Profile Pic
श्री पुनीत कुमार गोयल, आयएएस् (१९९१)
मुखेल सचीवखातीं
1) दक्षता खात्याविशीं / मुख्य दक्षता अधिकारी
2) गृह
3) कार्मिक आनी प्रशासकीय सुदारणा
4) भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
5) नागरी विमान वाहतूक
6) मुखेल सचीव वीज
7) रान
8) शार आनी नगर नियोजन
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०१ / ०८३२-२४१९४०२ / ०८३२-२४१९६५९
pio_email_icon
cs[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_fax_icon
०८३२ २४१५२०१ / ०८३२ २४१९६५७ / ०८३२-२४१९६८७
Profile Pic
डॉ. व्ही कॅंडावेलो, आयएएस (१९९७)
प्रधान सचीव(वित्त)खातीं
1) वित्त
2) मुखेल सचीव खण आनी भूंयशास्त्राविशीं
3) उद्देग वेपार आनी वाणिज्य
4) हस्तकला कापड आनी कोयर
5) बंदरां
6) न्हंय नौकानयन
7) नियोजन आनी सांख्यिकी
8) महासंचालक - गिपार्ड
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४४० / ०८३२-२४१९६८५
pio_email_icon
sec[hyphen]fin[at]goa[dot]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६८७
Profile Pic
श्री संजय गोयल आयएएस (२००४)
आयुक्त आनी सचीव (सर्वसामान्य प्रशासन)खातीं
1) सर्वसामान्य प्रशासन
2) पर्यटन
3) पंचायत
4) म्हायती तंत्रज्ञान
5) शारी उदरगत
6) ग्रामीण उदरगत
7) विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन
8) नोडल अधिकारी एसबीएम(यू) आनी पीएमएवाय(यू)
9) नोडल अधिकारी एसबीएम (आर)& पीएमएई (आर)
10) मुखेल कार्यकारी अधिकारी - गोंय सीएसआर प्राधिकरण
11) पीपीपी
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४११ / ०८३२ २४१९६१५ / ०८३२ २४१९४०५
pio_email_icon
secyga[dot]goa[at]gov[dot]in
sec[hyphen]tourism[at]goa[dot]gov[dot]in
secy[hyphen]ud[dot]goa[at]gov[dot]in
secpanch[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
Profile Pic
श्री एम.आर.एम राव, आयएएस(२००७)
राज्यपालांक सचिवखातीं
1) राज्यपालांक सचिव
pio_contact_icon
०८३२-२४५३५०४
pio_email_icon
secy[hyphen]governor[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४५३५१०
Profile Pic
श्री संजीव आहुजा, आयएएस (२००८)
निवासी आयुक्तखातीं
1) निवासी आयुक्त गोवा सदन नवी दिल्ली
pio_contact_icon
+९१ ११ २४६२९९६४
pio_fax_icon
+९१ ११ २४६२९९५६
Profile Pic
श्री रमेश वर्मा, आयएएस (२००९)
सचीव (वेंचणूक)खातीं
1) सचीव (वेंचणूक)
2) मुखेल वेंचणूक अधिकारी
pio_contact_icon
०८३२-२२२८४४३ / ०८३२-२२२५२१५ / ०८३२-२२२५२२८
pio_email_icon
ceo[underscore]goa[at]eci[dot]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६४५
Profile Pic
श्री. संदिप जॅक , आयएएस (२००९)
सचिव ( येणावळ )खातीं
1) येणावळ
2) कायदो आनी न्यायवेवस्था आनी कायदो वेव्हार
3) कामगार आनी रोजगार
4) सहकार्य
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४११ / ०८३१-२४१९६२०
pio_email_icon
secyrev[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१६
Profile Pic
श्री सुभाष चंद्र, आयएएस(२००९)
सचीव (उदक संसाधन)खातीं
1) उदका संसाधनां
2) समाज कल्याण
3) प्रोव्हेडोरिया
4) म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं
5) येरादारी
6) कायदेशीर मापनशास्त्र
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१८ / ०८३२-२४१९६४१ / ०८३२-२४१९४१९
pio_email_icon
sec[hyphen]wrd[at]goa[dot]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६३८
Profile Pic
श्री सरप्रीत सिंग गिल, आयएएस(२००९)
सचीव (आदिवासी कल्याण)खातीं
1) आदिवासी कल्याण
2) पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा
3) नुस्तेमारी
4) भौशीक कागाळी
5) राजभास
6) आयुक्त - राज्य कर
pio_contact_icon
०८३२ २४१९४१५ / ०८३२ २४१९६३१
pio_email_icon
secedu[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
Profile Pic
श्री अरुण कुमार मिश्रा, आयएएस (२०१२)
सचीव(पर्यावरण)खातीं
1) पर्यावरण
2) भलायकी
3) बायलां आनी भुरग्यांची उदरगत
4) शेती
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१३ / ०८३२-२४१९६२६
pio_email_icon
secyagri[dot]goa[at]gov[dot]in
Profile Pic
श्री. अजित रॉय, आयएएस (२०१३)
मुख्यमंत्रीचे सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्रीचे सचिव
2) वीज
3) नवी आनी नवीकरणीय उर्जा
4) खणी आनी भूंयशास्त्र
pio_contact_icon
०८३२-२४१९५०७ / ०८३२-२४१९५०८
pio_email_icon
sect[hyphen]cmo[dot]goa[at]nic[dot]in
secpower[dot]goa[at]gov[dot]in
Profile Pic
श्री संजीत रॉड्रिग्ज, आयएएस (२०१३)
सचिव (घर निर्माण )खातीं
1) घर निर्माण
2) छापणावळ आनी स्टेशनरी
3) नागरी पुरवण
4) कारखाने आनी बॉयलर
5) प्रोटोकॉल
6) सचीव - गोंय राज्य आयोग बाल हक्क संरक्षण
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१७ / ०८३२-२४१९६३६
pio_email_icon
secy[hyphen]hou[dot]goa[at]gov[dot]in
Profile Pic
सुश्री श्वेतिका सचन, आयएएस (२०१४)
सचिव (खेळ खातें)खातीं
1) खेळ
2) कला आनी संस्कृताय
3) संचालक - उद्देग वेपार आनी वाणिज्य
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०७ / ०८३२-२४१९४०६
Profile Pic
श्री प्रसाद लोलयेकर, आयएएस (२०१४)
सचीव (शिक्षण)pio_email_icon
secedu[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_email_icon
शिक्षण , कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता, पुरातत्वशास्त्र, अभिलेखागार, संग्रहालय , स्थलविवरण कोश
Profile Pic
मिस अंकिता मिश्रा , आयएएस (२०१८)
खाशेलो सचीव ( महसूल)खातीं
1) खाशेलो सचीव ( महसूल)

This site is registered on wpml.org as a development site.