Top

Profile Pic
श्री पुनीत कुमार गोयल, आयएएस् (१९९१)
मुखेल सचीवखातीं
1) दक्षता खात्याविशीं / मुख्य दक्षता अधिकारी
2) गृह
3) कार्मिक आनी प्रशासकीय सुदारणा
4) भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
5) नागरी विमान वाहतूक
6) खण आनी भूंयशास्त्राविशीं
7) रान
8) शार आनी नगर नियोजन
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०१ / ०८३२-२४१९४०२ / ०८३२-२४१९६५९
pio_email_icon
cs[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_fax_icon
०८३२ २४१५२०१ / ०८३२ २४१९६५७ / ०८३२-२४१९६८७
Profile Pic
डॉ. व्ही कॅंडावेलो, आयएएस (१९९७)
प्रधान सचीव(वित्त)खातीं
1) वित्त
2) उद्देग वेपार आनी वाणिज्य
3) हस्तकला कापड आनी कोयर
4) बंदरां
5) न्हंय नौकानयन
6) नियोजन आनी सांख्यिकी
7) अध्यक्ष - गोंय कर्मचारी निवड आयोग
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४४० / ०८३२-२४१९६८५
pio_email_icon
sec[hyphen]fin[at]goa[dot]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६८७
Profile Pic
श्री आर. मिहिर वर्धन,आयएएस् (२००३)
राज्यपालांक सचिवखातीं
1) राज्यपालांक सचिव
pio_contact_icon
०८३२-२४५३५०४
pio_email_icon
secy[hyphen]governor[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४५३५१०
Profile Pic
श्री एम.आर.एम राव, आयएएस(२००७)
सचीव (सहकार्य)खातीं
1) सहकार्य
2) पीपीपी
3) राजभास
4) स्थलविवरण कोश
5) भौशीक तक्रारी
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४३९ / ०८३२-२४१९६८०
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६८४
Profile Pic
श्री संजीव आहुजा, आयएएस (२००८)
सचीव (पर्यटन)खातीं
1) पर्यटन
2) म्हायती तंत्रज्ञान
3) मुखेल कार्यकारी अधिकारी - गोंय सीएसआर प्राधिकरण
Profile Pic
श्री रमेश वर्मा, आयएएस (२००९)
सचीव (वेंचणूक)खातीं
1) सचीव (वेंचणूक)
2) मुखेल वेंचणूक अधिकारी
3) शारी उदरगत
4) विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन
5) नोडल अधिकारी एसबीएम(यू) आनी पीएमएवाय(यू)
pio_contact_icon
०८३२-२२२८४४३ / ०८३२-२२२५२१५ / ०८३२-२२२५२२८ / ०८३२-२४१९६४६ / ०८३२-२४१९४२०
pio_email_icon
ceo[underscore]goa[at]eci[dot]gov[dot]in
secy[hyphen]ud[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६४५
Profile Pic
श्री. संदिप जॅक , आयएएस (२००९)
सचिव ( सर्वसामान्य प्रशासन )खातीं
1) सर्वसामान्य प्रशासन
2) कायदो आनी न्यायवेवस्था आनी कायदो वेव्हार
3) कामगार आनी रोजगार
4) येणावळ
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४११ / ०८३१-२४१९६२०
pio_email_icon
secyga[dot]goa[at]gov[in]
secyrev[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१६
Profile Pic
श्री सुभाष चंद्र, आयएएस(२००९)
सचीव (उदक संसाधन)खातीं
1) उदका संसाधनां
2) समाज कल्याण
3) आदिवासी कल्याण
4) प्रोव्हेडोरिया
5) म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं
6) येरादारी
7) कायदेशीर मापनशास्त्र
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१८ / ०८३२-२४१९६४१ / ०८३२-२४१९४१९
pio_email_icon
sec[hyphen]wrd[at]goa[dot]gov[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६३८
Profile Pic
श्री मेनिनो डी'सोझा, आयएएस(२०११)
सचीव (पंचायत)खातीं
1) पंचायत
2) ग्रामीण उदरगत
3) पुरातत्वशास्त्र
4) अभिलेखागार
5) शिक्षण
6) कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता
7) नोडल अधिकारी एसबीएम (आर)& पीएमएई (आर)
8) वांगडी-गोंय कर्मचारी निवड आयोग
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०८ / ०८३२-२४१९६१४ / ०८३२-२४१९६१५ / ०८३२-२४१९४२३
pio_email_icon
secpanch[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
secedu[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१२
Profile Pic
श्री अरुण कुमार मिश्रा, आयएएस (२०१२)
सचीव(पर्यावरण)खातीं
1) पर्यावरण
2) भलायकी
3) बायलां आनी भुरग्यांची उदरगत
4) शेती
5) पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा
6) नुस्तेमारी
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१३ / ०८३२-२४१९६२६
pio_email_icon
secyagri[dot]goa[at]gov[dot]in
Profile Pic
श्री. अजित रॉय, आयएएस (२०१३)
मुख्यमंत्रीचे सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्रीचे सचिव
2) खेळां आनी युवा खातें
3) वीज
4) नवी आनी नवीकरणीय उर्जा
pio_contact_icon
०८३२-२४१९५०७ / ०८३२-२४१९५०८
pio_email_icon
sect[hyphen]cmo[dot]goa[at]nic[dot]in
secpower[dot]goa[at]gov[dot]in
Profile Pic
श्री संजीत रॉड्रिग्ज, आयएएस (२०१३)
सचिव (घर निर्माण )खातीं
1) घर निर्माण
2) छापणावळ आनी स्टेशनरी
3) नागरी पुरवण
4) कारखाने आनी बॉयलर
5) प्रोटोकॉल
6) सचीव - गोंय राज्य आयोग बाल हक्क संरक्षण
7) खाशेलो सचीव (गृह आनी कर्मचारी)
8) वांगडी सचीव - गोंय कर्मचारी निवड आयोग
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१७ / ०८३२-२४१९६३६ / ०८३२-२४१९४१५ / ०८३२-२४१९६३१
pio_email_icon
secy[hyphen]hou[dot]goa[at]gov[dot]in
sshome[hyphen]goa[at]gov[dot]in
Profile Pic
श्री नारायण सावंत, आयएएस (२०१३)
सचीव (कला आनी संस्कृताय)खातीं
1) कला आनी संस्कृताय
2) वस्तुसंग्रहालय
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०७ / ०८३२ २४१९६०९