Top


उपकार करून लक्षांत दवरात : पोर्टलाचेर दिल्लें / दाखयल्लें ही एकमेव सक्रिय भरती जायरात आसा

वर्णन विभाग तारीख निमाणी चड तपशील
जायरात क्रमांक. 12- B वर्स 2023 गोंय लोक सेवा आयोग २२/१२/२०२३ २२/१२/२०२३ Download click
English (61 KB)
जायरात क्रमांक. 12- A वर्स 2023 गोंय लोक सेवा आयोग २२/१२/२०२३ २२/०१/२०२४ Download click
English (121 KB)
नेमणूक – “फुडल्या उल्लेख केल्ल्या” शिक्षणीक आनी बिगर शिक्षणीक पदां खातीर अर्ज आपयतात गोंय मल्टी फॅकल्टी कॉलेज १७/१२/२०२३ २७/१२/२०२३ Download click
English (85 KB)
जायरात – वॉक-इन मुलाखत “आयटी आनी संगणक अनुप्रयोगांत सहाय्यक प्राध्यापक” आनी “तत्वशास्त्रांत सहाय्यक प्राध्यापक” ह्या पदां खातीर गोंय मल्टी फॅकल्टी कॉलेज १७/१२/२०२३ २१/१२/२०२३ Download click
English (69 KB)
जायरात – “सामान्य वेवस्थापक” आनी “उपमहाव्यवस्थापक(टेक)” पदां भरपा खातीर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज आपयतात कदंबा येरादारी म्हामंडळ लिमिटेड (केटीसीएल) १२/१२/२०२३ २२/१२/२०२३ Download click
English (42 KB)

 


This site is registered on wpml.org as a development site.