Top

तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
जायरात क्रमांक . 6 वसस 2020 कारागीर प्रशिक्षण खातें ३०/०७/२०२० क्लिक करात click
English(611 KB)
उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह कारागीर प्रशिक्षण खातें ३०/०७/२०२० क्लिक करात click
English(122 KB)
विविध पदांखातर रिक्त जाग्यांची घोषणा गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी क्लिक करात click
English(75 KB)
आयपीएचबी, बांबोळी, हांगा विविध पदांखातर मुलाकात मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं क्लिक करात click
English(161 KB)
जायराती खातीर शुद्धीपत्र दिव्यांग खातीर आरक्षण गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी ०३/०७/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी(508 KB)
मुख्य इलेक्ट्रिकल अभियंता कर्मचारी पदाखातर जायरात कार्मिक खाते ३०/०६/२०२० क्लिक करात click
English(2 MB)
जायरात क्रमांक ५, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी २६/०६/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (508 KB)
जायरात क्रमांक ४, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी २२/०५/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (155 KB)
जायरात क्रमांक ३, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी २७/०३/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (952 KB)
बाल रोगशास्त्र विभागात आयएपी नियोनाटोलॉजी फेलोशिप गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ ३०/०४/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (231 KB)
रिक्त पदाखातार जाहिरात गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ क्लिक करात click
कोंकणी (2 MB)
जायरात क्रमांक २, वर्स २०२० गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी २८/०२/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (135 KB)
जयरात – रजा रिकामे कालावधीवर भेटी खातर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ क्लिक करात click
English (100 KB )
लेखी परीक्षेखातर जाहिरात – बायला आनी भुरगीं संचालनालय बायला आनी भुरगीं संचालनालय २६/०१/२०२०, ०२/०२/२०२० & ०९/०२/२०२० क्लिक करात click
English (26 KB)
जायरात क्र. १ , वर्स २०२० – गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी २४/०१/२०२० क्लिक करात click
कोंकणी (406 KB)
बॉयलर अटेंडंट्सखातीर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मंजूर करपाखातीर परीक्षा कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं  १४/०१/२०२० २७/०१/२०२०

&

२८/०१/२०२०

क्लिक करात click
English (176 KB)
लेखी परीक्षेची जायरात दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण १९/०१/२०२० क्लिक करात click
English (622 KB)
लेखी परीक्षेची जायरात

शार आनी नगर नियोजन खाते

०५/०१/२० क्लिक करात download
English (820 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र .१२ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२०/१२/१९ २७/१२/१९ क्लिक करात download
English (638 KB)
बॉयलरची तपासणी आनी  प्रमाणपत्र खातर  सक्षम व्यक्तींच्या ओळखीची  परीक्षा

कारखाने आनी बाष्पक खाते

१७/१२/१९ क्लिक करात download
English (171 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र .११ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२२/११/१९ ०६/१२/१९ क्लिक करात download
English (193 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र .१० २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

०८/११/१९ २२/११/१९ क्लिक करात download
English (733 KB)
अनधिकृत सदस्य म्हणून नामनिर्देशनाखातर जायरात -२ रो उलो

मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था

 २०/११/१९ क्लिक करात download
English (116 KB)
अनधिकृत सदस्य म्हणून नामनिर्देशनाखातर जायरात

मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था

०६/११/१९ २०/११/१९ क्लिक करात download
English (116 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर  क्र .०९ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२१/१०/१९ २५/१०/१९ क्लिक करात download
English (378 KB)
विंगड विंगड पदाखातर मुलाखत

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

११/१०/१९  २१/१०/१९ क्लिक करात download
English (284 KB)
ज्येष्ठ रहिवासी पदाखातर जायरात

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

 ११/१०/१९  १८/१०/१९ क्लिक करात download
English (191 KB)
पालवी सरकारी अभियोक्ता पदाखातर जयरात

अभियोग संचालनालय

२६/०९/१९ १५/१०/१९ क्लिक करात download
English (139 KB)
अर्जंखातीर निमाणी तारीख वाडयली – गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

१९/०९/१९  ३०/०९/१९ क्लिक करात download
English (55 KB)
सुधारणा- जायरात क्र ०९/२०१९/५०२५ तारीख ३०/०८/२०१९

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

३1/०८/१९ क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात क्र .०९ २०१९ तारीख:३०/०८/१९-वेगवेगळ्या पदाखातर सुचोवणी

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

३०/०८/१९ २३/०९/१९ क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात क्र .०८ २०१९ तारीख:२८/०८/१९-वेगवेगळ्या पदाखातर सुचोवणी

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

२८/०८/१९ १८/०९/१९ क्लिक करात download
English (506 KB)
वेगवेगळ्या पदांच्या भरतेखातर अर्ज

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

३0/०८/१९ क्लिक करात download
English (120 KB)
नोटरीखातर उमेदवारांची वळेरी

नोंदणी आनी नोटरी

क्लिक करात download
English (1 MB)
गुणवत्ता यादी,श्रेणी बुन्यादीवायले वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी -उच्च शिक्षण संचालनालय

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (51 KB)
प्रयोगशाळा सहायकाच्या पदाखातर सीट नंबर चे बुन्यादीवायले ओएमआर तेस्ट चो परिणाम

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (95 KB)
ओएमआर तेस्ट चे श्रेणी बुन्यादीवायले गुणवत्ता यादी-उच्च शिक्षण संचालनालय

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र . ०८ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२७/०९/२०१९ क्लिक करात download
English (78 KB)
वेगवेगळ्या हृदयाखातर सुचोवणी

कायदेशीर मापशास्त्र

 ०५/०९/१९  २३/०९/१९ क्लिक करात download
English (78 KB)
लेखी परीक्षा प्लंबर पदाखातर सुचोवणी

दंतचिकित्सा महाविद्यालय

क्लिक करात download
English (78 KB)
ग्रुप -सी हृदयांखातर जायरात

मत्स्यसंवर्धन विभाग

२७/०८/२०१९ २०/०९/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
दंतचिकित्सा महाविद्यालयांत कनिष्ठ लगुलेखनकार पदाच्या पात्रतेखातर उमेदवारांची वेंचणूक

दंतचिकित्सा महाविद्यालय

क्लिक करात download
English (2 MB)
लेखी परीक्षा-आयुक्त, कामगार आणी रोजगार हांचेखातीर सुचोवणी

आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार

१३/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हृदयाखातर सुचोवणी पत्र

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र

१३/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
ग्रुप -सी हृदयाखातीर जायरात

कारखाने आणी बाष्पक निरीक्षक

१४/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
विंगड विंगड हृदयांखातर  भरती

कला आनी संस्कृती

 ३०/०८/२०१९ ३०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत महामंडळ

गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत महामंडळ

 २/०८/२०१९ २०/०८/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
 जायरात १ – शार उदरगत

शार उदरगत

क्लिक करात download
English (2 MB)
 जायरात २ – शार उदरगत

शार उदरगत

क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात – हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

११/०२/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात- समाज कल्याण

समाज कल्याण

०४/०२/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात – आदिवासी कल्याण खाते

आदिवासी कल्याण खाते

१४/०२/२०१९ क्लिक करात download
English (2 MB)
उच्च शिक्षण विभागा विशीं,पणजी हांचेकडल्यान वेगवेगळ्या पदाखातर अर्ज मागल्यात

उच्च शिक्षण विभागा विशीं

१/०२/२०१९ वेबसाइट पळयात download
English (2 MB)
आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार,ईएसआय येवजण,पणजी हांचेकडल्यान वेगवेगळ्या पदाखातर अर्ज मागल्यात आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार,ईएसआय येवजण २५/०१/२०१९ क्लिक करात download
English (266 KB)