Top

तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
सचिवालयात सीनियर असिस्टंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड, ज्युनियर असिस्टंट आनी एमठीइअची पदे भरपाखातीर अर्ज latest news icon सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं १४/१०/२०२१ ०१/११/२०२१ क्लिक करात click
English (968 KB)
उमेदवारांनं दिलल्या सूचनांसह नमूद केलेले पद भरपाखातीर अर्ज latest news icon नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं १४/१०/२०२१ ३०/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (660 KB)
मनोरुग्ण केअरटेकरच्या पदाखातीर जाहिरात latest news icon मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं १४/१०/२०२१ २९/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (133 KB)
इअसंआय योजनेतील “एमठीइअ” पदाखातीर सूचना-लिखित परीक्षा latest news icon कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं १४/१०/२०२१ २५/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (154 KB)
खालील उल्लेखित पदांखातीर संचालनालयाकडल्यान अर्ज latest news icon अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं १४/१०/२०२१ २९/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (425 KB)
जाहिरात – पोलीस कॉन्स्टेबल पदे भरपाखातीर अर्ज latest news icon पुलीस खात्या विशी १२/१०/२०२१ ०८/११/२०२१ क्लिक करात click
English (2 MB)
फील्ड सर्व्हेअर पदाखातीर जाहिरात latest news icon जमीन अभिलेख संचालनालय ०८/१०/२०२१ २५/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (607 KB)
वरिष्ठ निवासी पदाखातीर अर्ज latest news icon मानसोपचार आनी मानवी खातें १०/१०/२०२१ २६/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (92 KB)
जाहिरात – कनिष्ठ स्टेनोग्राफर, एलडीसी, स्वीपरची पद भरपा खातीर latest news icon
(अर्ज फॉर्म )
होमगार्ड आनी नागरी संरक्षण (गोंय पुलिस) ०८/१०/२०२१ ०३/११/२०२१ क्लिक करात click
English (764 KB)
दिल्ल्यो जागो भरपा खातीर अर्ज मागल्या latest news icon यससी / यसटी खातीर गोंय आयोग ०७/१०/२०२१ २२/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (162 KB)
यलडीसी आनी एमटीएस पदाखातीर लेखी परीक्षा latest news icon

नोंदणी विभाग ०८/१०/२०२१ १६/१०/२०२१
१७/१०/२०२१
क्लिक करात click
English (276 KB)
विविध पदांखातीर लेखी किंवा कौशल्य चाचणीखातीर पात्र उमेदवारांची सूचना latest news icon कारखाने बॉयलर खातें ०८/१०/२०२१ उल्लेख केला क्लिक करात click
English (850 KB)
दिल्ल्यो जागो भरपा खातीर अर्ज latest news icon जिल्हा ग्रामीण विकास उत्तर गोंय ०८/१०/२०२१ २१/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (1 MB)
जाहिरात क्रमांक १० वर्स २०२१ latest news icon गोंय लोक सेवा आयोग ०८/१०/२०२१ २२/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (702 KB)
उल्लेख केल्या पदाखातीर लेखी परीक्षा , उमेदवारांची यादी आनी परीक्षा वेळापत्रक latest news icon वीज खातें ०७/१०/२०२१ उल्लेख केला क्लिक करात
To View
New Link
विविध पद भरपा खातीर अर्ज आमंत्रित करण्याची सूचना latest news icon वीज खातें ०६/१०/२०२१ १५/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (262 KB)
विभागात विविध उल्लेखित पद भरपा खातीर अर्ज latest news icon

रान खातें ०५/१०/२०२१ ११/११/२०२१ क्लिक करात click
English (898 KB)
परिचर पदाखातीर जाहिरात latest news icon मानसोपचार आनी मानवी खातें ०६/१०/२०२१ २१/१०/२०२१ क्लिक करातclick
English (110 KB)
उमेदवारांची यादी आनी वेगवेगळ्या पदाखातीर लेखी परीक्षची तारिख latest news icon कायदेशीर विभाग २९/०९/२०२१ उल्लेख केला क्लिक करात click
English (2 MB)
विविध पद भरपा खातीर जाहिरात latest news icon उत्तर गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरण २८/०९/२०२१ २८/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (707 KB)
विविध पद भरपा खातीर जाहिरात latest news icon गोंय राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आनी विकास महामंडळ २७/०९/२०२१ १४/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (2 MB)
सूचना – स्टोअर लिपिक, कनिष्ठ सांस्कृतिक सहाय्यक आनी स्टेज सहाय्यक पदाखातीर लेखी परीक्षा latest news icon कला आनी संस्कृती खातें २८/०९/२०२१ उल्लेख केला क्लिक करात click
English (2 MB)
उद्योग निरीक्षक/आर्थिक तपासनीस, कनिष्ठ आशुलिपिक, एलडीसी आनी एमटीएस पद भरपाखातीर अर्ज आमंत्रित उद्योग, व्यापार आनी वाणिज्य संचालनालय २७/०९/२०२१ ११/१०/२०२१ क्लिक करातclick
English (632 KB)
गोंय राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या अध्यक्षपदाखातीर जाहिरात (दुसरो उलो) नागरी पुरवण आनी ग्राहक व्यवहार विभाग २४/०९/२०२१ ०४/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (597 KB)
जाहिरात- विविध अध्यापन पद भरपाखातीर अर्ज आमंत्रित कला अकादमी १६/०९/२०२१ ०४/१०/२०२१ क्लिक करातclick
English (211 KB)
जाहिरात- एमटीएस / शिपाई पदाखातीर भरती latest news icon मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचे कार्यालय २२/०९/२०२१ १४/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (211 KB)
सूचना – दिल्ल्या पद भरपाखातीर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज आमंत्रित गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ २१/०९/२०२१ ०८/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (211 KB)
जाहिरात- पुलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर पद भरपाखातीर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज आमंत्रित latest news icon गोंय पुलिस खातें २१/०९/२०२१ २१/१०/२०२१ क्लिक करात click
English (495 KB)
फॉर्म click
English (108 KB)
कारखान्यांच्या वैद्यकीय निरीक्षकाखातीर मुलाखात कारखाने आनी बॉयलर खातें १५/०९/२०२१ २७/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (844 KB)
जाहिरात क्रमांक ९ वर्स २०२१ गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी ०९/०९/२०२१ २४/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (817 KB)
अध्यक्ष पोस्ट खातीर जाहिरात नागरी पुरवण खात्याविशीं ०२/०९/२०२१ २०/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (1 MB)
अध्यक्ष पोस्ट नियुक्ती गोंय मल्टी फॅकल्टी कॉलेज २२/०८/२०२१ क्लिक करात click
English (93 KB)
अध्यक्ष पोस्ट नियुक्ती गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ २५/०८/२०२१ २५/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (189 KB)
ग्रुप सी नॉन-गॅझेटेड रिक्त पोस्ट भरती खातीर अर्ज भौशीक बांदकाम खात्याविशीं २७/०८/२०२१ २७/०९/२०२१ क्लिक करात click
English (380 KB)