Top


खातीं निर्देशिका

ह्या पानार गोयं सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांचे दूरध्वनी निर्देशिका दिसतल्यो.

निर्देशिका पोवपाखातर एका खात्याची निवड करा
Profile Pic
श्रीमती दिप्ती काणकोणकर
उप संचालक
क्राफ्ट्समन ट्रैनिंग श्रमशक्ती भवन, तिसरो माळो, पाटटो प्लाझा, पणजी
telephone
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
Profile Pic
श्री.मेघनाथ पोरोब
व्यवस्थापकीय संचालक
दुसरो माळो, दयानंद स्मृती बिल्डिंग ,स्वामी विवेकानंद रोड, पणजी, गोंय-४०३००१
pio_contact_icon
९९७०४७२२२४
telephone
२४२६९४९/ २४२६२६८
Profile Pic
श्री रोहित कदम
उपजिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय, दक्षिण गोंय जिल्हा केपें
Profile Pic
श्री. प्रदीप नाईक
उपजिल्हाधिकारी व एसडीओ
धारबंदोरा, दक्षिण गोंय.
Profile Pic
उप जिल्हाधिकारी,येणावळ (जिल्हाधिकारी कार्यालय-दक्षिण)
उप जिल्हाधिकारी,येणावळ
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २७९४३१५
Profile Pic
श्री कबीर कृष्णा शिरगांवकर
उप जिल्हाधिकारी
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) बार्देझ-II,गोंय
Profile Pic
श्रीमती. आर. मेनका,आयएएस
जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२३६१२
+९१ ८३२ २२२५३८३
+९१ ८३२ २४२७६९० .+९१ ८३२ २४२६७५८
Profile Pic
श्रीमती. ब्लॉसम मेदिरा
आर्किव्हिस्ट (सामान्य)
राभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें, रुआ दी ओरेम, पणजी, तिसवाडी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२ +९१ ८३२ २२८७९५
Profile Pic
श्री संजय य प्रभु
सह संचालक - लेखा संचालनालय
लेखा संचालनालय दक्षिण शाखा कार्यालय, मडगांव, गोंय
telephone
०८३२-२७१५०५४
०८३२-२७१४८४७
Profile Pic
श्री राजेश नार्वेकर
अध्यक्ष
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८२२७२४६६१
telephone
०८३२ २४३१९७४(O)/०८३२ २४१५७३०(R)/०८३२ २४२१९७३(F)
Profile Pic
श्रीमती ज्योती प सातार्डेकर
आय / सी कुलसचिव
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२५३२०
Profile Pic
श्री. नेव्हिल अल्फोन्सो
संचालक
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८४०
+९१ ८३२ २४६५८४८
Profile Pic
श्री. संजीव मयेकर
जिल्हा कृषी अधिकारी (उत्तर)
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
pio_contact_icon
९४२२५४५२६३
telephone
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८४०
Profile Pic
श्री नेविल अल्फोनसो
जिल्हा कृषी अधिकारी (उत्तर )
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
pio_contact_icon
९४२३८८९६६२
telephone
+९१ ८३२ २७३५०७९
Profile Pic
श्रीमती एना कमारा
उप संचालक कृषी (विस्तार)
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २७६५४४३
Profile Pic
श्री पांडुरंग तलगांवकर
उप संचालक (अ‍ॅडमिन)
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २७६५४४३
Profile Pic
डॉ. संतोष देसाई
संचालक
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२४३७२४४
०८३२-२४३७८४१
०८३२-२४३७२४५
०८३२-२४३७८४०
Profile Pic
उपसंचालक (Gyn)
उपसंचालक (Gyn)
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२४३७२४५
०८३२-२४३७८४०
Profile Pic
डॉ दत्तराज नाईक पर्रीकर
उप संचालक (एपिड)
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७२४५
+९१ ८३२ २४३७८४०
Profile Pic
श्री पांडुरंग तलगांवकर
उप संचालक (अ‍ॅडमिन)
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७२४५
+९१ ८३२ २४३७८४०
Profile Pic
डॉ आशिष के. रेगे
प्राचार्य (प्राध्यापक)
डॉ.टी.बी. कुन्हा शैक्षणिक संकुल, अल्तिन्हो - पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३६४३५
Profile Pic
श्री.वरद एस सबनीस
सहाय्यक अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ
राभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें, रुआ दी ओरेम, पणजी, तिसवाडी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२
+९१ ८३२ २२८७९५
Profile Pic
श्री बालाजी सुदास शेनवी
आर्काइव्हिस्ट (प्रकाशन)
राभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें, रुआ दी ओरेम, पणजी, तिसवाडी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२
Profile Pic
श्री बालाजी सुदास शेनवी
आर्काइव्हिस्ट (प्रकाशन)
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं, रुआ दे ओरेम, पणजी - गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२
Profile Pic
श्री सगुन वेलीप
संचालक
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८५०९३७१९
telephone
+९१ ८३२ २४३७९४१
+९१ ८३२ २४०४६००
+९१ ८३२ २४०४६०२
Profile Pic
उप दिग्दर्शक -कला आणि संस्कृती
उप संचालक
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९९६०२८३६९०
telephone
+९१ ८३२ २४०४६६१
+९१ ८३२ २४३७९४२
Profile Pic
उप दिग्दर्शक - कला आणि संस्कृती
उप संचालक (अ‍ॅडमॅन अँड अकाउंट्स )
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४०४६६२/०८३२ २४७९४३
Profile Pic
सिस्टम विश्लेषक - कला आणि संस्कृती
प्रणाली विश्लेषक
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७९४५
+९१ ८३२ २४०४७१३
Profile Pic
श्री म. व . वेंगुर्लेकर
प्राचार्य- कला म्हाविद्यालय
गोंय कला म्हाविद्यालय, आल्तीन, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९८३३४००८८८
telephone
०८३२-२२२६१०४
Profile Pic
कॅप्टन जेम्स ब्रागेन्झा
बंदर कप्तान
बंदर कप्तान खातें, दयानंद बांदोडकार मार्ग, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९२२५९०५९२६
telephone
+९१ ८३२ २४२६१०९
Profile Pic
श्री कार्लोस एम. फर्नांडिस
क्युरेटर
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय, पी. बी २२, पणजी, गोंय-४०३००१
pio_contact_icon
+९१ ९४२३०५८००८
telephone
+९१ ८३२ २४३७९४७
+९१ ८३२ २४०४५०१
Profile Pic
श्री कुणाल (आयएएस)
मुखेल वेंचणूक अधिकारी
मुखेल वेंचणूक अधिकारी, पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत आल्तीन, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२५२२८
+९१ ८३२ २२२५२१५
१९ ८३२ २२२५४४८
Profile Pic
श्री नारायण सावंत
एडीडीएल .मुखेल वेंचणूक अधिकारी
मुखेल वेंचणूक अधिकारी, पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत आल्तीन, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२५२२८
+९१ ८३२ २२२५२१/८३२ २२२५४४८
Profile Pic
श्री विवेक मराठे
मुखेल निरीक्षक, कारखाने आनी बाष्पक
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण, आल्तीन, पणजी, गोंय- 403001
telephone
०८३२ २२२७६७०
०८३२ २४०४८५१
Profile Pic
श्री इवान एफ. रॉड्रिग्ज
बाष्पक खात्याचे निरीक्षक
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण, आल्तीन, पणजी, गोंय- ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४०४८६४
Profile Pic
श्री सिद्धिविनायक एस नाईक
संचालक
नागरी पुरवण खात्याविशीं ,पणजी- गोंय पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६०८४
Profile Pic
श्री. फ्रँकलिन फेरराव
सहाय्य संचालक
नागरी पुरवण खात्याविशीं ,पणजी- गोंय पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६०८४
Profile Pic
र मेनका , आयएएस
जिल्लोधिकारी (उत्तर गोंय)
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२३६१२
+९१ ८३२ २२२५३८३
+९१ ८३२ २४२७६९०
+९१ ८३२ २४२६७५८
Profile Pic
श्रीमती वंदना राव, आय.ए.एस.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-I
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२३४१८
०८३२ २२२५३८३
+९१ ८३२ २४२७६९०
+९१ ८३२ २४२६७५८
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - III (उत्तर गोंय)
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - III (उत्तर गोंय)
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२५३३१४
Profile Pic
उप जिल्हाधिकारी (येणावळ )/अतिरिक्त शुल्क उप. जिल्हाधिकारी (एलए)
उप जिल्हाधिकारी (येणावळ )/अतिरिक्त शुल्क उप. जिल्हाधिकारी (एलए)
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२५३८३
०८३२ २४२७६९०
०८३२ २४२६७५८
Profile Pic
श्री अजित रॉय, आय.ए.एस.
जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
pio_contact_icon
+९१ ९४२२४४७४७५
telephone
+९१ ८३२ २७९४४१४
Profile Pic
श्री पी . वी सावोईकर
स्पेसिअल न्यायाधीश, सी.बी.आय.कोर्ट मापुसा हांगा गोंयाखातर
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय पणजी रॅसिडन्सी म्हऱ्यांत पणजी, गोंय - 403 001
telephone
+९१ ८३२ २२६४२५०
+९१ ८३२ २२६४२५२
Profile Pic
श्री सुरेंद्र नाईक
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी -१,दक्षिण जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, गोंय.
pio_contact_icon
+९१ ९४२२४४७४७५
telephone
+९१ ८३२ २७९४४२१
Profile Pic
उप जिल्हाधिकारी (एल.ए.) (जिल्हाधिकारी कार्यालय - दक्षिण)
उप जिल्हाधिकारी (एल.ए.)
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २७९४३१५
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी (एल ए)(जिल्हाधिकारी कार्यालय-दक्षिण)
उपजिल्हाधिकारी(एल ए)
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २७९४३१८
Profile Pic
श्री एन. आर. कुलकर्णी
डी. आय. ओ . एन. आय. सी. मडगाव
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २७९४३६१
Profile Pic
श्रीमती. ज्योती जे सरदेसाई
संचालक
“धन्वंतरी” श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार बांबोळे, गोवा - ४०३२०२.
telephone
+९१ ८३२२४५९२२६
+९१ ८३२ २४५९२३०
Profile Pic
डॉ शमीला मोंटेयरो
संचालक
डी. बी. बांदोडकर मार्ग, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२४८३८
Profile Pic
श्री निलेश धैगोडकर
उप जिल्हाधिकारी - एसडीएम - क्विपम
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
Profile Pic
श्री अशोक मेनन
संचालक
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०४४
telephone
०८३२-२२२७६१६
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२३१०१
०८३२-२४२५१०१
Profile Pic
श्री राजेंद्र ए. हळदणकर
विभागीय अधिकारी, मध्य विभाग, फोंडा
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, फोनच्या खाते
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०५१
telephone
०८३२-२३१२०४४
०८३२-२३१५८६३
Profile Pic
श्री नितीन व. रायकर
उपसंचालक (अग्निशमन) दक्षिण विभाग
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, मडगांव भाग
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०५२
telephone
०८३२-२७१४६००
०८३२-२७१५८२५
Profile Pic
श्री अजित क. कामत
सहाय्यक विभागीय अधिकारी (ऑफ.) उत्तर विभाग, पणजी
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०५३
telephone
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२५१०१
Profile Pic
बेगम लोबो
उपसंचालक (प्रशासक)
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
telephone
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२५१०१
०८३२-२४२३१०१
Profile Pic
श्री. जॉन वेराक्रूझ
सहाय्य लेखा अधिकारी
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
telephone
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२३१०१
Profile Pic
श्री हरकुलानो सूजा
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी
अग्निशामक अधिकारी (ट्रग), मुख्यालय, पणजी
Profile Pic
श्री रूपेश सावंत
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
अग्निशमन केंद्र - मडगांव
telephone
२७१४६००
२७१५८२५
Profile Pic
श्री दिलीप गवस
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
अग्निशमन केंद्र - कुंडचडे
telephone
२६५०३०७
२६०५३४५
Profile Pic
श्री नामदेव परवार
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
अग्निशमन केंद्र - काणकोण
telephone
२६३३५००
२६३३११
Profile Pic
श्री सुभाष चंद्र, आयएफएस
प्रधान मुख्य रानां संरक्षक
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
+९१ ७७९८९८६१००
telephone
+९१ ८३२ २४९२५२१ +९१ ८३२ २४९२५३३
Profile Pic
उप संरक्षक - रानां खाते
उप संरक्षक - रानां खाते
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४२४३५२
+९१ ८३२ २२२५९२६
Profile Pic
उप संरक्षक - रानां खाते (वन्यजीव आनी इको टूरिझम)
उप संरक्षक - रानां खाते (वन्यजीव आनी इको टूरिझम)
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४२४३५२
+९१ ८३२ २२२५९२६
Profile Pic
उप संरक्षक - रानां खाते (दक्षिण गोंय )
उप संरक्षक - रानां खाते (दक्षिण गोंय )
मडगांव गोंय
telephone
०८३२ २७५६३०९
Profile Pic
उप संरक्षक - रानां खाते (संशोधन आनी उपयोगिता विभाग ) (दक्षिण गोंय )
उप संरक्षक - रानां खाते (संशोधन आनी उपयोगिता विभाग ) (दक्षिण गोंय )
मडगांव गोंय
telephone
०८३२ २७५६३०९
Profile Pic
उप संरक्षक - रानां खाते (देखरेख आनी मूल्यांकन)
उप संरक्षक - रानां खाते (देखरेख आनी मूल्यांकन)
गोमंतक मराठा समाज इमारत, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२४३५२
+९१ ८३२ २२२५९२६
Profile Pic
श्री. हेमंत कुमार, आयएस (एजीएमयूटी: २०१३)
आयुक्त
वेवसायीक कर आयुक्त, विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२९२२५
+९१ ८३२ २२२९४३०
Profile Pic
श्री. गोरीश कुर्तीकर
सहाय्य व्यावसायिक कर आयुक्त, II
वेवसायीक कर आयुक्त, विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२२७५७
+९१ ८३२ २२२९२२५
Profile Pic
उप संरक्षक - रानां खाते (मध्यवर्ती मोबाइल पथक)
उप संरक्षक - रानां खाते (मध्यवर्ती मोबाइल पथक)
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४२४३५२
+९१ ८३२ २२२५९२६
Profile Pic
श्री बृजेश शिरोडकर
जनरल मॅनेजर
तळ मजलो , एससीईआरटी बिल्डिंग, ऑल्टो-पर्वरी, गोंय
pio_contact_icon
+91 9403965809
telephone
+91 832 2411187
+91 832 2411186
Profile Pic
श्री ब स बोरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन, ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७२२०
+९१ ८३२ २४३७२४८
Profile Pic
श्रीमती. रेवती मजुमदार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन, ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७२२०
+९१ ८३२ २४३७२४८
Profile Pic
श्री हरीश आमोणकर
उप व्यवस्थापक
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन, ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७२२०
+९१ ८३२ २४३७२४८
Profile Pic
डॉ . म . स . कृपाशंकरा
प्राचार्य- गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय
गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
श्रीमती नेहा पनवेलकर
व्यावसायिक कर सहाय्यक आयुक्त
वेवसायीक कर कार्यालय, पणजी वार्ड, सेरा बिल्डिंग,ऑल इंडिया रेडिओ कडेन ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२२७५७
+९१ ८३२ २२२९२२५
Profile Pic
एचओडी - ई ई
एचओडी - ई ई
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
एचओडी - ईटीसी
एचओडी - ईटीसी
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
एचओडी - सिव्हिल
एचओडी - सिव्हिल
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
एचओडी - कॉम्प्युटर्स
एचओडी - कॉम्प्युटर्स
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
श्री राजू गवस
कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं, आयुक्त
श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो, पाटो प्लाझा
telephone
९१ ८३२ २४३७०८१
Profile Pic
एचओडी - यांत्रिक
एचओडी - यांत्रिक
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
एचओडी - आयटी
एचओडी - आयटी
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
एचओडी - खाण विभाग
एचओडी - खाण विभाग
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Profile Pic
श्री शशांक मणि त्रिपाठी, आय.ए.एस.
अबकारी आयुक्त
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत, पणजी गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२००४५
+९१ ८३२ ६६४२९५५
Profile Pic
श्रीमती निलिमा देसाई
कुलसचिव - ग्राहक कागाळ निवारण आयोग
ग्राहक कागाळ निवारण आयोग, पयली लिफ्ट, चौथो माळो, जुंता हाऊस, पणजी गोंय - ४०३००१
telephone
(०८३२)-२२२२४६६
Profile Pic
श्रीमती क्विन्सी गोन्साल्वीस
पालवी रजिस्ट्रार
हावजिंग बोर्ड वाणिज्य तशेंच निवासी संकुल, एफएफ1, बँक ऑफ महाराष्ट्रावयर, पर्वरे, बार्देस-गोंय. ४०३५२१
telephone
(०८३२)-२४१११४८
Profile Pic
उप कुलसचिव (टेक)
उप कुलसचिव (टेक)
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २४३७१३४
०८३२ २४३७१६५
०८३२ २४३७१७५
Profile Pic
श्री रमेश गावकर
उप कुलसचिव (प्रशासन) - सहकार्य
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २४३७१३४
०८३२ २४३७१६५
०८३२ २४३७१७५
Profile Pic
श्री दिपक देसाई
संचालक
क्राफ्ट्समन ट्रैनिंग श्रमशक्ती भवन, तिसरो माळो, पाटटो प्लाझा, पणजी
telephone
०८३२-२४३७०५९
Profile Pic
श्रीमती. ब्लॉसम मेदिरा
eed-gaz.goa@gov.in
जुंता घर ,४ थो माळो पणजी,गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८५०३२६०२०
telephone
+९१ ८३२ २२२६३०२
Profile Pic
श्री रमेश गावकर
उप संचालक (प्रशासक)
तिसरी माळी, श्रम शक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी- गोंय ,४०३४०१
telephone
०८३२-२४३७०५९
Profile Pic
श्री.अरविंद डी.लोलियेकर
वेवस्थापकी संचालक
गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ (जीएचआरएसएसआयडीसी), कारागिर संकुल, नेवगी नगर, रूआ दे औरे, पणजी, गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २२२८१५८
+९१ ८३२ २२२४४७८
Profile Pic
श्री. डेरिक पी. नेटो
व्यवस्थापकीय संचालक - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी)
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४३७४७०
+९१ ८३२ २४३७४७१
+९१ ८३२ २४३७४७२
+९१ ८३२ २४३७४७३
Profile Pic
डॉ. जॉसे दि ' सा
संचालक
भलायकी सेवा संचालनालय कांपाल,पणजी, गोवा-403001
telephone
८३२-२२२५५४०/२२२५६४६
Profile Pic
श्री. प्रसाद लोलायेकर
संचालक-उच्च शिक्षण संचालनालय
उच्च शिक्षण संचालनालय एससीआरटी इमारत , अल्टो पोरवोरी गोंय - ४०३५२१
telephone
०८३२-२४१०८२४/०८३२-२४१५५८५
Profile Pic
डॉ . महेश पैं
प्राचार्य - गोंय घरविज्ञान महाविद्यालय
परेड ग्रावंडा मुखार, कांपाल, पणजी,गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८२२९८०३४७
telephone
+९१ ८३२ २२२७६०३
Profile Pic
श्रीमती उपासना माझगावकर
सचिव
243, पट्टो कॉलनी, पणजी
telephone
+९१ ८३२ २४३७३८५
Profile Pic
श्री. दीपक बांदेकर
संचालक
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें, पयलो माळो, उद्योग भवन, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२२२४१
०८३२ २२२६३७७
Profile Pic
श्रीमती. मेघना शेटगावकर
संचालक
तिसरो माळो, उद्योग भवन, पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
telephone
०८३२ २२२३१५७
०८३२ २२२६०४७
Profile Pic
श्रीमती अंकिता आनंद ,आय ए एस(ए जी एम यु टी:२०१५)
संचालक (म्हायती तंत्रगिन्यान)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - 403001
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री. प्रवीण वोल्वोटकर
सहसंचालक
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - 403001
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्रीमती आशा हरमलकर
उपसंचालक (प्रशासन)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - 403001
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री हर्षद पवार
उपसंचालक
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९९२३१६४२७७
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री निजानंद वास्ता
उपसंचालक
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९०४९५७७०७७
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री सिद्धार्थ बोरकर
उपसंचालक (आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९८२३५८५९९१
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री आकाश स.कांतक
उपसंचालक (आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९८६०२०५३९६
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री गौरव सावळ
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९९२३१११६०४
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री राजेश पेडणेकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९४२२४४१२५१
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री हिरेन्द्र परूएकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९८२२५८२५७८
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्रीमती फिओना डिसोस्टा
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९८२३५८२७०६
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री सागर गुरव
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९०११०२५०१८
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्रीमती. प्रियातामा पाटील
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९९२३९८२७३४
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्रीमती. प्रशिला बोरकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९९२३४८४१२७
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री प्रदीप गावकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
९७६५१८२९९०
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Profile Pic
श्री. जी.पी. पिलारणेकर
बंदखण म्हनिरिक्षक
बंदखण म्हनिरिक्षक, कलेक्टर बिल्डिंग, पणजी, गोवा -403001
telephone
०८३२ २४२१९२१
Profile Pic
श्री दिगंबर कानकोणकर
सदस्य सचीव - मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
पोलिस मुख्यालयकडे , पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९८२२१०४१९४
telephone
०८३२ २२२४१४३
Profile Pic
श्रीमती कॅरोल नोरोन्हा
मुख्याध्यापक - नर्सिंग शिक्षण संस्था
होली क्रॉस श्रायन , बांबोळे गोंय - ४०३२०२
telephone
०८३२ २४५८१९१
Profile Pic
डॉ. शिवानंद एम बांडेकर
अधिष्ठातो/संचालक - आय.पी.एच.बी.
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था, होली श्रायन क्रॉसामुखार, बांबोळी
telephone
०८३२ २४५८६८७
Profile Pic
श्री. वासुदेव शेट्ये
संचालक - भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया), मळा, पणजी, गोंय – 403001
telephone
०८३२ २२२३३५६
०८३२ २२२१९३४
०८३२ २२२३३५७
Profile Pic
डॉ.राजेंद्र एच. प्रभुगावकर
व्यवस्थापकीय संचालक
सेसा घोर, तिसरो माळो , 3-ए आणि 3-बी, पाटो प्लाझा, प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. एक्सकॉप्लेक्स, पणजी,गोंय - ४०३००१
pio_contact_icon
+91 9822437117
telephone
+९१ ८३२ २४३७२४१
+९१ ८३२ २४३७२४२
Profile Pic
प्रॉ डॉ शिवानंद बांदेकर
डीन-गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१२७४८०
Profile Pic
श्रीमती. नेल्ली रॉड्रिग्ज
अध्यक्ष
गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान, फ्लॅट नं . C-1-2, जुंता क्वॉटर्स, पाजिफोंड, मडगांव, गोंय
pio_contact_icon
९८२२४८६७६५
Profile Pic
श्रीमती. सुशमा डी कामत
सचिव
श्रमशक्ती भवन, पयलो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४३७२५४
+९१ ८३२ २४३७७३९
Profile Pic
श्रीमती रुही रेडकर
राज्य प्रकल्प संचालक
पोन्नी यससीआरटी इमारत , आल्तो बेती गोंय ४०३५२१
telephone
०८३२२४१३९४९
०८३२२४१५१५९
Profile Pic
डॉ.एंजेलिका सियोना गोम्स
प्रकल्प संचालक
दयानंद स्मृती बिल्डिंग, पयलो माळो, स्वामी विवेकानंद मार्ग, पणजी, गोंय. 403001
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२५१८
telephone
०८३१ २४२७२८६/२४२१३८१/२४२२५१९
Profile Pic
अ‍ॅड. विश्वास आर. सातारकर
अध्यक्ष - गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
telephone
+९१ ८३२ २२२८०६७
Profile Pic
डॉ. प्रमोद सावंत
अध्यक्ष
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५६८
Profile Pic
श्रीमती. कमलिनी आर. पैनगींकर
अध्यक्ष
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ, 2रो माळो, हॉटेल पॅरडायझ इन पाटो , रुअ द ओरें, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२२५४७४
Profile Pic
डॉ . तारिक थॉमस , आय ये यस
सदस्य सचिव
श्रमशक्ती भवन, 6वो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय, 403001
telephone
+९१ ८३२ २४३७२१०
+९१ ८३२ २४३७०९४
Profile Pic
श्री. निखिल देसाई
व्यवस्थापकीय संचालक - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
पर्यटन भवन,तिसरो माळो पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय , भारत ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४३७१५९
Profile Pic
गोंय विद्यापीठ
गोंय विद्यापीठ
Profile Pic
डॉ पूर्णाकाला सामंत
प्राचार्य
सरकारी म्हाविद्यालय,खांडोळा
pio_contact_icon
९३२६१४२००१ / ७५०७१६४५०६
telephone
+९१ ८३२ २२८८३६९
Profile Pic
डॉ.फिलिप रॉड्रिक्स ई मेलो
प्राचार्य (कार्यवाहक)
सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणें
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२०१७६२
telephone
+९१ ८३२ २२२०१२१०
Profile Pic
डॉ . जोयदिप भट्टाचार्जी
प्राचार्य- सरकारी म्हाविद्यालय, केपें
सरकारी म्हाविद्यालय, केपें
pio_contact_icon
+९१ ९५७९६७१७०८
telephone
+९१ ८३२ २६६२३४२
Profile Pic
डॉ.गर्वासिओ एस.एफ.एल. मेंडेस
प्राचार्य
सरकारी कला , विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, सांखळी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २३६४२७१
Profile Pic
श्री.सुभाष पी. बोरकार
प्राचार्य
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
pio_contact_icon
+९१ ९९२१४४९९६१
Profile Pic
श्रीमती प्रमोदिनी गावकर
एचओडी (सिव्हिल इंजिनियरिंग)
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
Profile Pic
श्री महेश दानी
एचओडी (मेकॅनिकल इंजिनियरिंग)
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
pio_contact_icon
९८५०२३३२२०
Profile Pic
श्री एरी ह्यमाकर
प्रभारी एचओडी (खाण अभियंता)
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
pio_contact_icon
९९६०३२३१०१
telephone
०८३२ २३६१२३५
Profile Pic
सुशमा खरकंडे
(प्रभारी एचओडी) इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
pio_contact_icon
९२३६३४३१३
telephone
०८३२२३६१२३५
Profile Pic
श्री एल. आर. फर्नांडिस
प्राचार्य
अल्टिनहो, पणजी गोंय
telephone
०८३२ २४३२६६७
Profile Pic
डॉ इडा डी नॉरोन्हा डे अटाइड
डीन
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
श्रीमती नीला धारवाडकर
उप संचालक
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
Profile Pic
डॉ अजित डी. दिनकर
बांबोळे - गोंय
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
डॉ. ज्योती राव
पीरियडॉन्टिक्स प्राध्यापक
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
डॉ अनिता ई. स्पॅडिगाम
ओरल पॅथॉलॉजी
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
डॉ अमिता केंकरे कामत
समुदाय दंतचिकित्सा
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
Profile Pic
डॉ विकास धुपर
ओरल आणि मॅक्सिलोफेसियल सर्जरी प्राध्यापक
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
डॉ मीना ए अरस
प्रोस्थोडॉन्टिक् प्राध्यापक
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
डॉ नंदिनी कामत
प्रोफेसर ऑर्थोडोंटिक्स
बांबोळे - गोंय
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Profile Pic
श्री विकास गौणेकर
सहकारी संस्था निबंदक
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री भरत प देशपांडे
जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीह, दक्षीण गोंय.
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय मडगांव, गोंय - ४०३६०१
telephone
+९१ ८३२ २७३०४९५
Profile Pic
श्रीमती मीना नाईक गोलतेकर
जिल्लो ग्रामीण उदरगत एजंसी, दक्षिण गोंय
दक्षिण गोंय, जुनता क्वार्टर्स, पाजीफोंड मडगांव
telephone
+९१ ८३२ २७९४२३४
Profile Pic
श्री किरण व्ही. बालीकर
व्यवस्थापकीय संचालक
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२५४६४
Profile Pic
श्री बी.एस. बोरकर
सरव्यवस्थापक
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२४५१० ते १७
Profile Pic
श्री संतोष आमोणकर
संचालक, शिक्षण खातें
शिक्षण खातें, परवरी, गोंय-४०३५०१
telephone
+९१ ८३२ २४१६०२३
+९१ ८३२ २४१६०३३
Profile Pic
श्री आनंद मामलेकर
सहसंचालक
शिक्षण खातें, परवरी, गोंय-४०३५०१
telephone
+९१ ८३२ २४१६०२३
Profile Pic
मृणाल निकेत वाळके
महावेवस्थापक
मॅकनिझ पॅलस, पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट, कॅम्पल, पणजी- गोंय
Profile Pic
अध्यक्ष - कला अकादमी
अध्यक्ष - कला अकादमी
कांपाल, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २४२०४५१/५२/५३/५४
Profile Pic
उप अध्यक्ष - कला अकादमी
उप अध्यक्ष - कला अकादमी
कांपाल, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २४२०४५१/५२/५३/५४
Profile Pic
श्री प्रसाद शिरोडकर कायदेशीर
मापशास्त्राचो नियंत्रक
कायदेशीर मापशास्त्राचो नियंत्रक कायदेशीर मापशास्त्र पालिका उद्यानालागसार, दियागो दो कावंटो मार्ग, पणजी, गोंय, पीन कोड 403001
telephone
०८३२ २४१६४३२
Profile Pic
श्री विवेक एच पी, आयएएस
संचालक
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी - गोंय
pio_contact_icon
९८२२१२४८३६
telephone
०८३२ २४२६४३१
Profile Pic
श्री मॅनुएल बॅरेटो
उप संचालक I
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी - गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८५०७४१९५४
telephone
०८३२ २४२६४३१
Profile Pic
डॉ तारिक थॉमस, आयएएस
संचालक
पालिका प्रशासन संचालनालय, पयलो माळो , डेम्पो टॉवर्स, ईडीसी पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय
telephone
०८३२ - २४३८७०८
Profile Pic
श्रीमती राधा भावे
संचालक
ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४३८००६
Profile Pic
डॉ. शशांक एस मक्तेदार
प्राचार्य (अधिकारी)
गोंय संगीत म्हाविद्यालय आल्तिन, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९४२३०५७२४०
telephone
+९१ ८३२ २४३२५२८
Profile Pic
श्री शरद मराठे
लोकपाल ,अंतर्गत निरिक्षक कार्यालय
अंतर्गत निरिक्षकाचे कार्यालय जुंता हावज उपभवन, चवथी लिफ्ट, सव्वो माळो पणजी - गोंय
telephone
०८३२ २२२६३७३
Profile Pic
श्री नारायण गड
संचालक, पंचायत संचालनालय
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
pio_contact_icon
+९१ ८००७१३३८८७
telephone
+९१ ८३२ २४३२८२६
Profile Pic
श्रीमती. सिध्दी हळर्णकर
अतिरिक्त संचालक पंचायत-I (उत्तर )
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
pio_contact_icon
९४२३३२४१४०
telephone
०८३२-२२२२५८६
Profile Pic
डॉ वाय. दुर्गा प्रसाद
संचालक
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, पुंडलिक देवस्थानालागी, पुंडलिक नगर, आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
telephone
+९१ ८३२-२४१७४४५
२४१७४४३
Profile Pic
श्री विजय बी सक्सेना
सहसंचालक
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, पुंडलिक देवस्थानालागी, पुंडलिक नगर, आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
pio_contact_icon
+९१ ९८५०६८५०८०
telephone
+९१ ८३२-२४१७४४५
२४१७४४३
Profile Pic
गोंय पुलीस
निर्देशिका
पुलिस खात्याची दूरध्वनी वळेरी खातर : पुलिस खात्याची दूरध्वनी
Profile Pic
श्री राजेंद्र मिरजकर
संचालक
आझाद मैदानालागी, पणजी
telephone
+९१ ८३२ २४२६४९१
Profile Pic
श्री गुरुदास चारी
उप संचालक
आझाद मैदान कडेन , पणजी गोयं
telephone
०८३२ २४२६४४१
Profile Pic
त स सार्डीनहा
संचालक
अभियोग संचालनालय, श्रम शक्ती भवन, सातवो माळो, पाटो, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३८२७८
Profile Pic
श्री शिवाजी बी. देसाई
संचालक
भौशीक गाराणें खातें, चौथो माळो , उद्योग भवन, पुलीस मुख्यालया फुडल्यान , आझाद मैदान, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९८९०८११२१२
telephone
+९१ ८३२ २४२१८९५
+९१ ८३२ २४२१८९८
Profile Pic
श्री ब्रिजेश मणेरकर
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुख, नोंदणी खाते
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो, पाटो, पणजी - गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७१३६
Profile Pic
श्री व्ही.टी. हदकोणकर
जिल्हा रजीस्ट्र, उत्तर
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो, पाटो, पणजी - गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३७१३६
Profile Pic
श्री रामदास ल. पेडणेकर
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो दक्षिण विभाग प्रमुख
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो, पाटो, पणजी - गोंय
telephone
०८३२ २४३७१३६
Profile Pic
श्रीमती. निर्मला र.चिचिमणि
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार
इल्हास, तिसवाडी-गोय
telephone
०८३२ २२३१७९७
Profile Pic
श्री हनुमंत देसाई
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार
फोंडा गोयं
telephone
०८३२ २३१९०३७
Profile Pic
श्री अर्जुन स. शेट्टी
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार ,पेडणे गोयं
telephone
०८३२ २२०१२८५
Profile Pic
श्रीमती. आना जोक्विना सेसिलिया ब्रागांझा ई मेंडिस
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार ,मर्मागाव गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार ,मर्मागाव गोयं
telephone
०८३२ २५१७७१५
Profile Pic
श्री ननेश्वर चोपडेकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , वाळपई सत्तरी गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , वाळपई सत्तरी गोयं
telephone
०८३२ २३७४९९२
Profile Pic
श्री सूरज वर्णेकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , मडगांव गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , मडगांव गोयं
telephone
०८३२ २७१५१६९
Profile Pic
श्री चंद्रकांत पिसुर्लेकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , बार्देझ गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , बार्देझ गोयं
telephone
०८३२ २२६६०९५
Profile Pic
श्री दिगंबर खांडोलकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , केपे गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , केपे गोयं
telephone
०८३२ ३६६३८५७
Profile Pic
श्रीमती. शोबाना चोडणकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , सांग्या गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , सांग्या गोयं
telephone
०८३२ २६०४७५६
Profile Pic
श्री प्रभाकर नाईक
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , धारबांदोडया गोयं
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , धारबांदोडया गोयं
telephone
०८३२ २६१४००४
Profile Pic
श्री अशोक के. नाईक
प्रशासकीय-सह-लेखा अधिकारी
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
telephone
०८३२ २४१०७९०
Profile Pic
श्री विक्रमसिंहराजे भोसले
वरिष्ठ अधीक्षक, कार्यशाळा / रहदारी
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
telephone
०८३२ २४१५२८०
Profile Pic
श्री दिनेश भोबे
कार्यशाळा अधीक्षक
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
telephone
०८३२ २४१७७१०
Profile Pic
श्री सोहन शिरोडकर
वाहतूक अधिकारी
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
telephone
०८३२ २४१०८०१
Profile Pic
श्री मेजर वेणुगोपाल नायर
सचीव
सैनिक कल्याण खाते ग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२७१३८
Profile Pic
श्री.पडमाकर बी. सेलरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो, पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-६६४१४७७
Profile Pic
वीणा पी बकाल
लेखा अधिकारी
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो, पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-६६४१४७७
Profile Pic
श्री अरविंद करमाडी
जनरल मॅनेजर सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी (एपीआयओ)
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो, पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-६६४१४७७
Profile Pic
श्री संतोष कुंडईकर
संचालक - ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय
ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन, पणजी, गोंय. पीन -४०३००१
telephone
२४२३८६४
+९१ ८३२ २४३२६५८
Profile Pic
श्री. उमेशचंद्र जोशी
संचालक
गोंय सरकार १८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२३२२५७
Profile Pic
श्री सांतानो फर्नांडिस
उप संचालक
गोंय सरकार १८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९८८१४३५४६३
Profile Pic
श्री के.अशोक कुमार
सदस्य सचिव
चौथो माळो, डी विंग, ओसिया कमर्शियल आर्केड, एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे, मडगांव - गोंय .
telephone
०८३२-२७३१७८१
Profile Pic
श्री शशांक मणी त्रिपाठी
संचालक
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४६३२४५
+९१ ८३२ २४६४७८७
Profile Pic
श्री गुरुदास वर्णेकर
सहाय्यक संचालक( शारीरिक शिक्षण उत्त्तर)
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९८२२११२२३७
Profile Pic
श्रीमती जेनिफर फेराव ई गोन्साल्विस
सहाय्यक संचालक( शारीरिक शिक्षण उत्त्तर)
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९८२२११२२३७
Profile Pic
श्री न होननेकेरी
संचालक - राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ
अल्टो पोरवोरी , बार्देझ गोंय ४०३५०१
telephone
+९१ ८३२ २४१३६४९
+९१ ८३२ २४१७२७६
Profile Pic
श्री. मेलव्हिन वाज
श्री. मेलव्हिन वाज
नामोजोग्गर्स पार्क च्या मुकार , आल्तिन पणजी गोंय
pio_contact_icon
९८२३१२०६७९
telephone
२२३२६३१/२२३२६३२/२४३१८८१
Profile Pic
श्रीमती लॉरा ब्रित्तो इ मद्रे दे डीयुस
सचीव
नामोसेर्रा बिल्डिंग, आकाशवाणी लागसार, आल्तिन, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२३०१७९
Profile Pic
डॉ.विवेक बी कामत
संचालक
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१००८८३
telephone
+९१ ८३२ २४१३५७१
+९१ ८३२ २४१३५७२
Profile Pic
श्रीमती अश्वेता रेडकर
उपसंचालक(प्रशासन)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
९८२३१९९३९१
telephone
+९१ ८३२ २४१२१४५
Profile Pic
श्री न व त पेडणेकर
सचीव , तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया , पोरवरी गोयं
pio_contact_icon
९४२२४४४१९४
telephone
०८३२ २४१२१४६
Profile Pic
श्री प्रदिप के. कुसनूर
उप संचालक (प्रवेश विभाग)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
telephone
+९१ ८३२ २४१६३७०
Profile Pic
श्री.वी.सी.फर्नांडिस
सहाय्य संचालक (पॉलिटेक्निक)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
+९१ ९८२२३८७६९६
telephone
+९१ ८३२ २४१५१०६
Profile Pic
दिपक सी. एस गायतोंडे
सहाय्य संचालक (पदवी)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१८०६१७
telephone
+९१ ८३२ २४१६३७०
Profile Pic
श्री नितीन राव
सहाय्यक सचिव (तंत्रशिक्षण मंडळ)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
+९१ ९९२२२४६०८७
telephone
+९१ ८३२ २४१२१४६
Profile Pic
श्रीमती. क्लासी मोंतेरो
सहाय्यक सचिव (तंत्रशिक्षण मंडळ)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
+९१ ९१५८५६८६९९
telephone
+९१ ८३२ २४१२१४६
Profile Pic
कु. नीता नाईक
सहाय्यक संचालक (डिप्लोमा)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
pio_contact_icon
+९१ ९८२३८८३८६०
telephone
+९१ ८३२ २४१६३७०
Profile Pic
श्री अल्वितो डिसिल्वा
सहाय्यक संचालक (आस्थापन)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
telephone
+९१ ८३२ २४१५१०६
Profile Pic
श्री विवेक बेलोकर
सहाय्यक संचालक (महाविद्यालय)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
telephone
+९१ ८३२ २४१५१०६
Profile Pic
श्रीमती. अंजली ए सरदेसाई
प्रणाली विश्लेषक
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
Profile Pic
श्री सेझर डी'मेल्लो
सदस्य सचीव
एएस-1/एस-4, ब्लॉक अ, दुसरो माळो, कांपाल पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९०४९४४५५९७
telephone
+९१ ८३२ २२३०७३८
Profile Pic
श्री मेनिनो डिसोझा
संचालक - पर्यटन खाते
पर्यटन खाते, पाटो, पणजी-गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४३८७५५
+९१ ८३२ २४३८७५०
Profile Pic
श्री. एम. एस. शर्मा
कामाचे सर्वेक्षण करपी
मंडळ - तिसरो , मडगांव
telephone
०८३२ २७५९४२७
Profile Pic
श्री गणेश तेली
सहायक संचालक (नियोजन)
पर्यटन खाते, पाटो, पणजी-गोंय
telephone
०८३२ २४३८७५०/५१/५२
Profile Pic
जेम्स मेटीव्ह
मुखेल शार नियोजक
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
telephone
०८३२-२४३७३५३
Profile Pic
श्री राजेश जे नाईक
वरिष्ठ नगररचनाकार
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९८५००५५५६६
telephone
०८३२ २४३७३५३
Profile Pic
वर्तिका डागुर
शार नियोजक
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
telephone
०८३२ २४३७३५३
Profile Pic
श्री एम. श्रीकांत
उप शार नियोजक
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
telephone
०८३२ २४३७३५३
Profile Pic
श्री आनंद देशपांडे
उप शार नियोजक
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९९२१५७९३९०
telephone
०८३२ २४३७३५३
Profile Pic
श्री रितेश शिरोडकर
उप शार नियोजक
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९४२३८८२४३२
telephone
०८३२ २४३७३५३
Profile Pic
श्री एस. डी. पाटील
अधीक्षक अभियंता
मंडळ - तिसरो , मडगांव
pio_contact_icon
९४२२४३७४३५
telephone
०८३२ २७५९४२७
Profile Pic
श्री दिनेश महाले
सहाय्यक कामाचे सर्वेक्षण करपी - I
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एमएडीईआय) कार्यालय, जुंटा हाऊस (एनेक्सी), पणजी
pio_contact_icon
९४२०६९००७६
Profile Pic
श्री शिवप्रसाद प मुरारी
उप शार नियोजक
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
telephone
०८३२ २४३७३५३
Profile Pic
श्री राजन सातार्डेकर संचालक
येरादारी संचालनालय
जुंता हावज, पयलो माळो, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२५७२४
Profile Pic
श्रीमती दिपाली नाईक
संचालक- बायला आनी भुरगीं संचालनालय,सह संचालक,सदस्य सचीव
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग , १८ जून रोड, पणजी-गोंय .
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१५३२५२
telephone
+९१(०८३२) २२३५३०८ / २४२६११२
Profile Pic
श्री तुळशीदास शिरोडकर
उप संचालक (प्रशासन)
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग , १८ जून रोड, पणजी-गोंय .
Profile Pic
श्री. दिलीप कुडाळकर
अधीक्षक-कम-प्रोबेशन अधिकारी
पहिला मजला, शांता बिल्डिंग, सेंट इनेझ, पणजी
pio_contact_icon
९८२३५३७१९४
telephone
०८३२ २२३५३०८
Profile Pic
श्रीमती. वर्षा नाईक
समाज कल्याण अधिकारी / सीडीपीओ, आयसीडीएस-तिसवाडी.
पयलो माळो , शांता बिल्डिंग, सेंट इनेझ, पणजी - गोयं
pio_contact_icon
९४२२८०६९३४
telephone
०८३२ २२३५३०८
०८३२ २४२६११२
Profile Pic
श्रीमती. मारिया हेन्रिएटा डिसोझा
उप संचालक
अपना घर , मेर्षेय
pio_contact_icon
०८३२ २४४५०३०
Profile Pic
श्रीमती. प्रेमिला फर्नांडिस
अधीक्षक-कम-प्रोबेशन अधिकारी
अपना घर, मेर्षेय
pio_contact_icon
९४२३३१९०५०
telephone
०८३२ २४४५०३०
Profile Pic
श्री सी. फर्नांडिस
प्रधान दंडाधिकारी
न्याय मंडळ (उत्तर)
telephone
०८३२ २९०४०१४
Profile Pic
श्री. पी.एम.शिंदे
प्रधान दंडाधिकारी, किशोर
न्याय मंडळ (दक्षिण)
telephone
०८३२ २९०४०१४
Profile Pic
श्रीमती. पॉलिना लुरेन्को
सीडीपीओ
आयसीडीएस-बार्देझ
pio_contact_icon
९१५८९६०८१३
telephone
०८३२ २२६२९६३
Profile Pic
श्री श्रीकांत पाटील
मुखेल अभियंत्रक - उदकां स्त्रोत खाते
उदकां स्त्रोत खाते, जुंता हावज, पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९४२२४३७४३२
telephone
२२२३५०६
Profile Pic
श्रीमती. कॅथरीन फर्नांडिस
उप प्रशासन संचालक
उदकां स्त्रोत खाते, जुंता हावज, पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९४२०६९००८२
telephone
+९१ ८३२ २२२३५०६
Profile Pic
श्री. दिलीप हूम्रस्कर
संचालक
पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान, फाजेंदा इमारत, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२५५४८
०८३२ २२२५५२१
०८३२ २२२५५३१
Profile Pic
Dr. James Jose
Dy. Director (MandE and Surveillance)
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
pio_contact_icon
+91 9423883651
telephone
+91 832 2421381
+91 832 2421103
Profile Pic
Dr. Lalitha Umraskar
Dy. Director (STD)
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
pio_contact_icon
+91 9423883652
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422105
Profile Pic
Shri Umakant Sawant
Dy. Director (IEC)
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422114
Profile Pic
Dr. Y. Durga Prasad
Monitoring and Evaluation Office
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422106
Profile Pic
Shri Uday L. Naik Madkaikar
Asstt. Director (Finance)
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
pio_contact_icon
+91 9423883653
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422104
Profile Pic
Shri Levinson Martins
Member Secretary
Dempo Towers, 1st Floor, EDC Patto Plaza, Panaji, Goa
pio_contact_icon
+91 9822140087
telephone
+91 832 2438528
Profile Pic
Shri Sanjeev Joglekar
Environmental Engineer
Dempo Towers, 1st Floor, EDC Patto Plaza, Panaji, Goa
pio_contact_icon
+91 9158008605
telephone
+91 832 2438550
Profile Pic
श्रीमती वंदना राव, आय.ए.एस.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटिशन बोर्ड, पयलो माळो , स्पॅसीस(SPACES) , ईडीसी पाटो प्लाझा, पणजी गोंय -४०३००१
pio_contact_icon
८५१००७५५५५
Profile Pic
डॉ . सीमा फेर्नांडिस
उपसंचालक
एला ओल्ड गोयं ४०३४०२
telephone
०८३२-२२८५९८५
०८३२-२२८५७५५
Profile Pic
श्री मायकल डी'सौझा
संचालक - प्रशिक्षण
एला , पोन्ने गोंय ४०३४०२
Profile Pic
श्री. पी. मॅथ्यू सॅम्युअल
संचालक
एला ओल्ड गोवा ४०३४०२
telephone
२२८५९८५
२२८५७५५
Profile Pic
श्री काशिनाथ नाईक
व्यवस्थापकीय संचालक
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड; पणजी, सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २२२५६७०
Profile Pic
श्री विठ्ठल साजी वर्णेकर
अध्यक्ष
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड; पणजी, सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २२२५६७०
Profile Pic
श्री. राजेश लोलायेकर
सहाय्यक. संचालक (प्रशिक्षण)
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
Profile Pic
श्री. विनायक कांबळी
सहाय्यक संचालक (खरेदी)
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय - 403001
telephone
०८३२-२४३७०५९
२४३७३१४
Profile Pic
श्री. अक्षय शिरवाईकर
सहाय्यक नियंत्रक
नामोतिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२४३७०५९
२४३७३१४
Profile Pic
श्री. दत्तप्रसाद पळणी
सहाय्यक अप्रेंटिसशिप सल्लागार
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय - 403001
telephone
०८३२-२४३७०५९
२४३७३१४
Profile Pic
श्री. नरेश मंगेशकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी
तिसरो माळो , श्रमशक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी-गोयं
telephone
०८३२ २४३७०५९/२४३७३१४
Profile Pic
श्री प्रदीप नाईक
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीओ
धारबांदोडा , दक्षिण गोयं
Profile Pic
श्री सागर बाबुली गावडे
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) गोंय
Profile Pic
श्री कबीर कृष्णा शिरगावकर
उपजिल्हाधिकारी
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री रोहित कदम
उपजिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षीण गोंय, केपें
Profile Pic
फ्लोरिना कोलाको
पंचायतीचे अतिरिक्त संचालक -II(दक्षिण )
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
pio_contact_icon
९८२२१३०४७७
telephone
०८३२-२२२२५८६
Profile Pic
श्री दिनेश पवार
उपसंचालक (प्रशासक)
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
Profile Pic
श्री राजेश आजगावकर
उपसंचालक
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय भारत.
Profile Pic
कु. फिओना ऑड्रे कार्डोजो
उपसंचालक (उत्त्तर)
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
telephone
०८३२-२२२२५८६
२४३२५५०
Profile Pic
श्री. कुलदीप आरोलकर
उपसंचालक (दक्षिण)
माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्स, मडगांव ,सालसेत,गोंय
pio_contact_icon
९९२३८५२४०७
telephone
०८३२-२७९४२७४
Profile Pic
श्री. अजीत एम. गांवकार
प्रिन्सिपल
सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें काकोडा उद्देगीक वसणुकेकडेन काकोडा, गोवा
Profile Pic
श्री सुभाष साळकर
अध्यक्ष
नगरपालिका इमारत, १८ जून मार्ग, पणजी,गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२४६०१
Profile Pic
डॉ . महेश कांबळे
नोडल अधिकारी, ई-गव्हर्नन्स (आयटी),
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९५४५९०००६७
Profile Pic
श्रीमती. नीतल आमोणकर
सचीव
पोरनी शिक्षण संचालनालय,पयलो माळो 18 जून रोड, पणजी- गोंय
telephone
०८३२-२४२४०३३
Profile Pic
श्री प्रेमानंद गांवकर
विभाग अधिकारी
पोरनी शिक्षण संचालनालय,पयलो माळो 18 जून रोड, पणजी- गोंय
telephone
०८३२-२४२४०३१/३२
Profile Pic
श्री अँथनी जे डसूझा
संचालक एन.आर.आय.
केबिन नं १०५, दुसरो माळो, सेक्रेटरीयत ,पोर्वोरी
telephone
०८३२-२४१९४६०/६१
०८३२-२४१९५१७/ ५१८
Profile Pic
श्रीमती. माया पेडणेकर
अवर सचिव (कार्मिक खाते-II)
सचीवालय, पर्वरी, गोंय
pio_contact_icon
८३०८३८८११९
telephone
०८३२- २४१९४७६
Profile Pic
श्री हरीश आडकोनकर
सहसचिव ( कार्मिक खाते )
सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४५६/४५७
Profile Pic
श्री राजू गवस
कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं, आयुक्त
श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो, पाटो प्लाझा
telephone
+९१ ८३२ २४३७०८१
+९१ ८३२ २४३७०८२
Profile Pic
श्री संजय कुमार , आययेएस
सचिव
येणावळ खाते सचीवालय, पर्वरी- गोंय
telephone
०८३२-२४१९४२०/४२१
Profile Pic
श्री सुदीन नातू
अवर सचिव (येणावळ विशी-I)
येणावळ खाते सचीवालय, पर्वरी- गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४१९४४४
+९१ ८३२ २४१९४४६
Profile Pic
श्रीमती इशा सावंत
अवर सचीव(II)
येणावळ खाते सचीवालय, पर्वरी- गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४१९४४४
+९१ ८३२ २४१९४४६
Profile Pic
शांती एस भंडारी
सांख्यिकी सहाय्यक
2रो माळो, हॉटेल पॅरडायझ इन पाटो , रुअ द ओरें, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२२५४७४
Profile Pic
जे एल कार्लोस अल्मेडा
अध्यक्ष
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
pio_contact_icon
९८२२१८५८१८
telephone
२४१०१७१
Profile Pic
वेनॅन्सिओ फुर्ताडो
व्यवस्थापकीय संचालक
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
pio_contact_icon
९४२२४४७४७५
telephone
२४१५६०६
Profile Pic
श्री. यतींद्र एम. मारळकर
अध्यक्ष- गोंय भौशीक सेवा आयोग
इडीसी हावज, ब्लॉक सी, पयलो माळो, दादा वैद्य मार्ग, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२२६६८७
२२२३५०७
Profile Pic
संजय ल. घाटे
महावेवस्थापक
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
pio_contact_icon
९४२२४४१०४१
telephone
२४१५९०२
Profile Pic
जोर्ज फर्ननानडीस
व्यवस्थापक(ईडीपी )
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
pio_contact_icon
९४२३०५५७४३
Profile Pic
श्री राजू देसाई
अवर सचिव
प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय, सचिवालय, पर्वरी -गोंय
pio_contact_icon
+९१ ८९७५७८१३३३
telephone
०८३२२४१९४४२
Profile Pic
श्री व्ही. एम. प्रभु देसाई
कार्यकारी संचालक
पयलो माळो , अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, कुजीरा स्कूल कॉम्प्लेक्स लागी , गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळच्या मुखार , बांबोळी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ७०३०९४६१८१
Profile Pic
श्रीमती जोंनीता सिल्विया डायस
लेखा सहसंचालक
पयलो माळो , अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, कुजीरा स्कूल कॉम्प्लेक्स लागी , गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळच्या मुखार , बांबोळी, गोंय
pio_contact_icon
+९१ ७०३०९४६१८२
Profile Pic
श्रीमती. सयाली प्रभु देसाई
जी.आय. (सीओपीये )
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
pio_contact_icon
९४२१२४१२५१
Profile Pic
श्रीमती. टेसी जोसेफ
व्यावसायिक शिक्षक
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
pio_contact_icon
८८०५२०७२५२
Profile Pic
श्री. बैजू आयया
व्यावसायिक शिक्षक
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
pio_contact_icon
९४२२५७५२६६
Profile Pic
श्री. संजय गोणकर
व्यावसायिक शिक्षक
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
pio_contact_icon
८४०८०४४७६६
Profile Pic
श्री. एडविन फर्नांडिस
प्राचार्य
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
pio_contact_icon
९८२२१३८७३७
Profile Pic
श्री. शिरीष सांगेलकर
व्यावसायिक शिक्षक
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
telephone
८८०५५८२८०६
Profile Pic
श्री परिमल राय
मुख्य सचिव
गृह विभाग, सचिवालय,पर्वरी, गोवा
telephone
०८३२-२४१९४०२
Profile Pic
श्री. मुकेश कुमार मीना, आयपीएस
पोलिस महासंचालक / कार्यकारी कमांडंट जनरल होमगार्ड्स आनी संचालक नागरी संरक्षण
लिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
pio_contact_icon
७८७५७५६००१
telephone
२४२८३६०
Profile Pic
श्री दिनराज आर. गोवेनकर
उप कमांडंट जनरल होमगार्ड्स आनी उप-उप. संचालक नागरी संरक्षण
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
pio_contact_icon
७८७५७५६०१५
telephone
८३२-२२२००१९
Profile Pic
श्री नारायण व्ही. प्रभु देसाई
उप नियंत्रक, नागरी संरक्षण
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
pio_contact_icon
९९२१२०७३७०
telephone
०८३२-२४२५५३४
Profile Pic
डॉ परेश लवंडे
वैद्यकीय अधिकारी, नागरी संरक्षण
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
pio_contact_icon
९४२२०१८६३६
telephone
०८३२-२२२००१९
Profile Pic
श्री संजीव सि . गाउन्स देसाई
संचालक
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
९८२२३८३४८८
telephone
०८३२-२४२२१११
२२२६१८९
Profile Pic
डॉ स .प .नाईक गोलटेकर
अतिरिक्त संचालक
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
८८८८८८४६८५
telephone
०८३२-२४२२१११
Profile Pic
नथीने अराउजो
उपसंचालक
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
९८२२९८२२८६
telephone
०८३२-२४२२१११
Profile Pic
श्री शशिकांत कामत
वरिष्ठ तांत्रिक परीक्षक
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
९३२५३७९३०३
telephone
०८३२-२२२६३०६
Profile Pic
श्री शोभित सक्सेना, आई पी एस
पोलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचारविरोधी शाखा)
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
७८७५७५६०२०
telephone
०८३२-२२३२७३३
Profile Pic
मिस सुचिता देसाई
पोलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचारविरोधी शाखा)
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
pio_contact_icon
७८७५७५६१०४
telephone
०८३२-२२३२७३४/२२३२७३५
Profile Pic
श्री.सुरेश व्ही परब
विभाग अधिकारी
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९७७७/०८३२-२४१९७५२
Profile Pic
श्री.विजय एम.परांजपे
अतिरिक्त सचिव
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४६४/०८३२-२४१९७५२
Profile Pic
डॉ . गोपालकृष्ण राव
प्राचार्य
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९१५८०५५५३०
telephone
+९१ ८३२ २२२६८८२
Profile Pic
उमेशा ज
व्याख्याता ( सिव्हिल इंजिनिअरिंग) सिलेक्टशन ग्रेड
सरकारी पॉलीटॅक्नीक आल्तीन, पणजी, गोवा
telephone
०८३२-२४३२६६७
Profile Pic
डॉ. अरुण ब. जोशी
प्राध्यापक
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२६८८२
Profile Pic
आर. एम . भोबे
व्याख्याता ( यांत्रिक अभियांत्रिकी)
सरकारी पॉलीटॅक्नीक आल्तीन, पणजी, गोवा
telephone
०८३२-२४३२६६७
Profile Pic
डॉ. संजय पै. प. न.
प्राध्यापक
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
८३०८१७५५२०
telephone
०८३२ २२२६८८२
Profile Pic
राजेंद्र ग . हेगडे
एचओडी (सिव्हिल)
E-3-2, सरकारी पॉलीटॅक्नीक आल्तीन, पणजी, गोवा
telephone
०८३२-२४३२६६७
Profile Pic
डॉ. म. प. जोशी
प्राध्यापक
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९४२३०५९०३६
telephone
०८३२ २२२६८८२
Profile Pic
प्रशांत जे भिडे, डॉ
प्राध्यापक औषधनिर्माण विभाग एचओडी
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
pio_contact_icon
+९१९४२२६३८३२७
Profile Pic
श्री.जॉशुआ पीटर डी सौझा
उपाध्यक्ष
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५६९
Profile Pic
श्री.श्रीनेत कोठवाले
व्यवस्थापकीय संचालक
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७०
Profile Pic
श्री. पी.व्ही.के. नायर
मुख्य महाव्यवस्थापक
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७१
Profile Pic
श्री. दिलीप एस जोशी
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) - आय
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७२
Profile Pic
श्री. जुड ए डी कारवाल्हो
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) - III
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७४
Profile Pic
श्रीमती. लीना धारवाडकर
महाव्यवस्थापक (कायदेशीर)
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७६
Profile Pic
श्री . पी.व्ही के नायर
मुखेल महाव्यवस्थापक
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७१
Profile Pic
श्री.दिलीप स.जोशी
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल)
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७२
Profile Pic
श्रीमती लीना धारवाडकर
महाव्यवस्थापक (कायदेशीर)
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७६
Profile Pic
श्री.जुड अ.ड. कार्व्हाल्हो
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) -III
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७४
Profile Pic
वेनॅन्सिओ फुर्ताडो
व्यवस्थापकीय संचालक
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
pio_contact_icon
९४२२४४७४७५
telephone
२४१५६०६
Profile Pic
श्री. संदीप चोडणेकर
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) -II
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
telephone
०८३२-२४९३५७३
Profile Pic
कु.मामु हेगे
उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी -II
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) बार्देझ-II,गोंय
Profile Pic
श्री प्रीतीदास गांवकर
अवर सचिव I - (गृह) II- (गृह)
गृह विभाग, सचिवालय,पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२ २४१९४५०
Profile Pic
श्री राजेश आजगावकर
उपसंचालक (प्रशासन)
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
telephone
०८३२-२४३७३५३
Profile Pic
श्री कपिल चंद्रकांत फडते
उपसंचालक (प्रशासन)
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं
Profile Pic
श्री विशाल कुंडईकर
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी - द्वितीय, साल्सेटे कम्युनिडेड, दक्षिण विभागातील प्रशासकाचा अतिरिक्त प्रभार
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी - द्वितीय, साल्सेटे कम्युनिडेड, दक्षिण विभागातील प्रशासकाचा अतिरिक्त प्रभार
Profile Pic
श्रीमती व्हायोलेट गोम्स
मुखेल अधिकारी
पालिका परिषद कुंकोलिम
Profile Pic
श्री प्रीतीदास उपासना गावकर
उपजिल्हाधिकारी - एसडीओ
कॅनाकोना
Profile Pic
श्री अलेक्सो वाझ
सदस्य सचिव
कला मंदिर फोंडा
Profile Pic
श्रीमती. रोशेल ऑरिटा फर्नांडिस
अवर सचिव
येणावळ विशी
Profile Pic
श्री दीपेश नारायण प्रियोळकर
उपसंचालक
पालिका प्रशासन संचालनालया विशी
Profile Pic
श्री दीपेश नारायण प्रियोळकर
उपसंचालक (प्रशासन)
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री पुंडलिक व्ही. खोरजुयेकर
उपसंचालक (प्रशासन)
आदिवासी कल्याण संचालनालय, श्रम शक्ती भवन, पांचवो माळो, पाटो, पणजी-गोंय
Profile Pic
श्री पुंडलिक व्ही. खोरजुयेकर
उपनिबंधक
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री. अक्षय पोटेकर
उपजिल्हाधिकारी एसडीओ - I
बार्देझ
Profile Pic
श्री अजय गौडे
उपजिल्हाधिकारी एसडीओ - I साल्सेटे
उपजिल्हाधिकारी एसडीओ - I साल्सेटे
Profile Pic
श्री अँटोनियो सॅव्हिओ लुरेन्को
अवर सचिव
साळगांव सेमीनारीच्या मुखार, साळगांव बार्देज, गोंय-४०३५११
Profile Pic
श्री उदय प्रभुदेसाई
उपजिल्हाधिकारी
उपजिल्हाधिकारी
Profile Pic
श्री उदय प्रभुदेसाई
मुख्य अधिकारी
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
Profile Pic
श्री प्रसन्न आचार्य
सदस्य सचिव
रवींद्र भवन,मडगांव
Profile Pic
श्री क्लेन माडेयरा
उपसंचालक (विकास)
उच्च शिक्षण संचालनालय, एससीईआरटी बिल्डिंग, अल्टो, पोरव्होरिम
Profile Pic
श्री कबीर शिरगावकर
कम्यूनिडेडचे प्रशासक
च्या प्रशासक कम्युनिडाडे, उत्तर विभाग
Profile Pic
श्री प्रीतीदास उपासना गावकर
उपजिल्हाधिकारी
कॅनाकोना नगरपरिषद
Profile Pic
श्रीमती स्नेहल प्रभू
उपजिल्हाधिकारी (एलए)
उपजिल्हाधिकारी (एलए), दक्षिण
Profile Pic
कु. रोशेल फर्नांडिस
उपजिल्हाधिकारी (डीआरओ)
उपजिल्हाधिकारी (डीआरओ), दक्षिण
Profile Pic
श्री सोहन उसकाईकर
महावेवस्थापक
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
Profile Pic
श्री अलेक्सो वाझ
उपनिबंधक
भाऊसाहेब बांदोडकर तांत्रिक शिक्षण संकुल फर्मागुडी, फोंडा, गोंय-४०३४०१
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०२
+९१ ८३२ २३३६३०३
Profile Pic
श्रीमती. सँड्रा डिसोझा
उपजिल्हाधिकारी (एलए)
उपजिल्हाधिकारी (एलए)
Profile Pic
श्रीमती. सँड्रा डिसोझा
उपसंचालक (प्रशासन)
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्रीमती. आशा हरमलकार
उपजिल्हाधिकारी (येणावळ विशी)
उपजिल्हाधिकारी (येणावळ विशी)
Profile Pic
श्रीमती. आशा हरमलकर
उपजिल्हाधिकारी
उपजिल्हाधिकारी - उत्तर -I उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
Profile Pic
श्री केदार नाईक
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीओ
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीओ - फोंडा
Profile Pic
श्री केदार नाईक
मुख्य अधिकारी
मुख्य अधिकारी - फोंडा
Profile Pic
श्री केदार नाईक
मुखेल अधिकारी
मुखेल अधिकारी, फोंडें
Profile Pic
श्री रोहन कासकर
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी)
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटिशन बोर्ड, पयलो माळो , स्पॅसीस(SPACES) , ईडीसी पाटो प्लाझा, पणजी गोंय -४०३००१
Profile Pic
श्री तिपण्णा मड्डीमणी
प्रशासकीय अधिकारी
होस्पिसिओ हॉस्पिटल
Profile Pic
श्री शशांक ठाकूर
अवर सचीव (कार्मिक खाते -I)
कार्मिक खाते , सचिवालय , पर्वरी , गोंय
pio_contact_icon
९०४९४९७७३६
telephone
०८३२ २४१९४७५ ०९३२ २४७५९६३
Profile Pic
श्री विवेक एचपी, आयएएस
वेवस्थापकी संचालक
आयटी हब, तिसरो माळो ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
Profile Pic
श्री उमाकांत नाईक
व्यवस्थापक (आयटी)
आयटी हब, तिसरो माळो , अल्तिन , पणजी गोवा - 403001
telephone
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
Profile Pic
श्री विश्वेश व्ही. नाईक
उप. व्यवस्थापक (लेखा व प्रशासन)
आयटी हब, तिसरो माळो , अल्तिन , पणजी गोवा - 403001
telephone
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
Profile Pic
श्रीमती संगीता पोरोब
सहसंचालक / सदस्य सचिव
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग , १८ जून रोड, पणजी-गोंय
Profile Pic
श्रीमती मार्सेलिना परेरा
पालवी रजिस्ट्रार
ब्लॅसिंग पायोनियर वाणिज्य संकुल, जिल्लो न्यायालया मुखार, मडगांव, गोंय. ४०३६०१.
telephone
(०८३२)-२७१३०७३
Profile Pic
भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
टेलिफोन निर्देशिका
Profile Pic
श्री उत्तम पार्सेकर
मुखेल अभियंता (एनएच, आर आनी बी)
प्रधान मुखेल अभियंताचें कार्यालय, अल्तिन्हो -पणजी
pio_contact_icon
+९१ ९३२५३७९३१३
telephone
०९३२-२२२२५२३
Profile Pic
शैला ग भोसले
प्रधान मुख्य संरक्षक
वन विभाग सचिवालय, पर्वरी
telephone
+९१ ८३२ २४१९४४३
०८३२२४१९७९२
Profile Pic
श्री चंद्रकांत शेटकर
विशेष भूसंपादन अधिकारी
गोंय सरकार मुख्य कार्यालय, आल्तिन पणजी गोंय ४०३००१
Profile Pic
श्री अग्नेलो अ ज फेर्नांडिस
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (II) दक्षिण गोंय
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
pio_contact_icon
७०२०२७४६८९
Profile Pic
श्री विनय सहकारी
संचालक - बाल भवन
बाल भवन, कांपाल, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२२६८२३
०८३२-२२२३००२
Profile Pic
श्री.संजीत रॉड्रिग्ज
आयुक्त
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड, आल्तिन्हो , पणजी, गोंय ४०३००१
telephone
०८३२-२२२३३३९
Profile Pic
श्री सुधीर केरकर
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर पणजी - गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२६१५३
Profile Pic
श्री संजीत रॉड्रीगुएस
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय
telephone
+९१८३२ २४३८७७३ +९१८३२२४३७४१४ +९१८३२ २४३७४०९ +९१८३२२४३७४११
Profile Pic
वीज खात्याविशीं
विद्दुत भवन , तिसरो माळो, पणजी, गोंय
म्हायती खातर : ELECTRICITY DEPARTMENT
telephone
०८३२-२२३४१५५ ०८३२-२२२४६८०
Profile Pic
श्री श्रीपाद आर्लेकर
अवर सचिव
सर्वसामान्य प्रशासकीय विभाग, सचिवालय पर्वरी, गोवा
telephone
+९१ ८३२ २४१९४७२
Profile Pic
श्री. रामकृष्ण सामंत
अध्यक्ष
बार्देझ ,पोर्वोरी ,आल्तो बेतीं , गोवा ४०३५२१
telephone
+९१ ८३२ २४१७५९३
०८३२-२४१७५८४
Profile Pic
श्री संजीव जोगळेकर
सदस्य सचिव - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
पांचवो मालो, गोंय इडीसी इमारत पाटो पणजी - गोंय
telephone
०८३२-२४३७४०१
०८३२-२४३७४०२
Profile Pic
श्री. अलेक्सो फ्रान्सिस्को दा कोस्टा
सदस्य सचिव
तळ मजला, पूर्व विंग, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, तळीगाव गोवा- ४०३२२०६
telephone
९६०७९६१५७२/७३
Profile Pic
श्री गोपाल जी. मिडलगजनी
मुक्ख्यध्यापक
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, बोगदा, वास्को- गोंय ४०३८०२
telephone
०८३२ - २५२०९८४
Profile Pic
अजित पाचवडकर
मुख्य अधिकारी
मडगांव नगर परिषद
Profile Pic
श्री गोपाल पार्सेकर
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (II) उत्तर गोवा
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
Profile Pic
श्री आशुतोष आपटे
अतिरिक्त बंदखण म्हनिरिक्षक आनी कारागृह अधीक्षक म्हणून अतिरिक्त शुल्क
बंदखण म्हनिरिक्षक, कलेक्टर बिल्डिंग, पणजी
telephone
०८३२ २४२१९२१
Profile Pic
श्री दशरथ रेडकर
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (१)
कार्मिक खातें
Profile Pic
श्री पराग नागोर्सकर
एसएलएओ, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
Profile Pic
श्रीमती मेघना शेटगांवकर
संचालक
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज पणजी - तिसवाडी, गोंय
Profile Pic
श्रीमती. मेघना शेटगावकर
संचालक
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज पणजी - तिसवाडी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
Profile Pic
श्री निखिल देसाई
संचालक
गोंय हावसींग बोर्ड, मुख्य कार्यालय अल्त बेती, पर्वरे, बार्देज गोंय -४०३५२१
Profile Pic
श्री. विनेश आर्लेकर
संचालक
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग, (मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
Profile Pic
श्री पीपी टी मुरगांवकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
Profile Pic
श्री. डेरिक पी. नेटो
व्यवस्थापकीय संचालक - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी)
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
+९१ ८३२ २४३७४७०
+९१ ८३२ २४३७४७१
+९१ ८३२ २४३७४७२
+९१ ८३२ २४३७४७३
Profile Pic
श्री क्लॅफेसिओ डायस
कूनकोलीम मतदार संघ, अध्यक्ष (मोरमुगाव पीडीए)
कॉमर्स सेंटर, वास्को द गामा
telephone
०८३२ २५१३३४१
०८३२ २५१०२१५
Profile Pic
श्री के. अशोक कुमार
सदस्य सचिव
कॉमर्स सेंटर, वास्को द गामा
telephone
०८३२ २५१३३४१
०८३२ २५१०२१५
Profile Pic
श्री जॉन्सन ब. फेर्नांडिस
संचालक/सहसचिव - पर्यावरण विभाग
पयलो माळो , पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन, पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय
telephone
०८३२२४१६५८१/८२/८३/८४/८५
Profile Pic
रवींद्र भवन, मडगांव
रवींद्र भवन, मडगांव
फातोर्डा मडगांव गोंय
pio_contact_icon
०८३२-२७२६९८०
Profile Pic
रवींद्र भवन कुडचडें
रवींद्र भवन कुडचडें
मारुती गॅड कडेन , कुडचडें, केंपे - गोंय
telephone
०८३२ - २६५३०८३
Profile Pic
रवींद्र भवन, सांखळी
रवींद्र भवन, सांखळी
सरकारी कला , विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, सांखळी, गोंय
telephone
०८३२-२३६७०३६/३३
Profile Pic
रवींद्र भवन, बायना
रवींद्र भवन, बायना
बैना, वास्को
telephone
०८३२-२५००९६३/६५
Profile Pic
गोंय तियात्र अकादमी
गोंय तियात्र अकादमी
एएस-1/एस-4, ब्लॉक अ, दुसरो माळो, कांपाल पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२३०७३८
Profile Pic
कला अकादमी
कला अकादमी
कांपाल, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२०४५१
Profile Pic
राजीव गांधी कला मंदिर, फोंडा
राजीव गांधी कला मंदिर, फोंडा
फोंडा
telephone
०८३२-२३१३४५० / २३१५७९१
Profile Pic
मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
पोलिस मुख्यालयकडे , पणजी-गोंय
telephone
०८३२ २२२४१४३
Profile Pic
श्री वसंत ग धारगळकर
मुखेल कारकून
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२५३२०
Profile Pic
श्रीमती शीतल र मंगेशकर
कनिष्ठ लघुलेखनकार
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
telephone
०८३२ २२२५३२०
Profile Pic
श्री राम के. परवार
व्यवस्थापक (प्रकल्प)
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ९६५७९५२८४८
Profile Pic
श्री.देविदास गांवकर
व्यवस्थापकीय संचालक
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२४३८१८०
Profile Pic
श्रीमती. सुकन्या एस.सखंठणकर
सहाय्य व्यवस्थापक (प्रशासक)
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ९४२०६८८५५२
Profile Pic
श्री संजय ए. पेडणेकर
सहाय्य व्यवस्थापक (प्रकल्प)
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ९४२२४४२७९२
Profile Pic
श्री अशोक शेट्ये
तत्रिक अधिकारी
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर पणजी - गोंय
pio_contact_icon
७५८८४४६१६०
telephone
०८३२ २२२६१५३
Profile Pic
श्री र क . पंडिता
सदस्य सचीव , उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण
आर्चडायोसिस बिल्डिंग, पयलो माळो, माला लिंक मार्ग, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२५८३८
+९१ ८३२ २२२७७४१
Profile Pic
श्री बाला टी कोरगांवकर
सहाय्यक संचालक प्रशिक्षण
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर पणजी - गोंय
Profile Pic
श्री र क . पंडिता
सदस्य सचीव , उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण
आर्चडायोसिस बिल्डिंग, पयलो माळो, माला लिंक मार्ग, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२२५८३८
+९१ ८३२ २२२७७४१
Profile Pic
श्री कपिल अयगळ
मुख्याध्यापक
दिवचल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाळशी दिवचल गोंय
telephone
०८३२-२३६२३१५
Profile Pic
श्री स. स. गांवकर
प्राचार्य (वरिष्ठ पातळी)
फर्मागुडी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, फर्मागुडी -गोंय
telephone
०८३२-२९८००७०
Profile Pic
शीतल देसाई
मुख्याध्यापक
जिल्हा रुग्णालयाच्या फाटल्यान, पेडेम, मापुसा बार्देस गोंय - 403507
telephone
०८३२-२२६२६३७
Profile Pic
श्री रवीकिरण पावसकर
प्राचार्य
मडगांव गोंय
telephone
०८३२-२७१४८८७
Profile Pic
श्री. मारिनो सौझा
प्राचार्य / सहाय्यक परीक्षा नियंत्रक
पणजी सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अल्टिनो, पणजी, गोवा - 403001
telephone
०८३२ २२२६३३३
Profile Pic
श्री. दत्तप्रसाद व्ही. पलनी
प्राचार्य
पेडणें गोंय
telephone
०८३२-२२०१२३८
Profile Pic
श्री निलेश पी. गावस
प्राचार्य
सत्तरी सरकार आयटीआय, होंडा, सत्तरी, गोंय
telephone
०८३२ - २३७०२४२
Profile Pic
श्री. ग्लेन सौझा टिकलो
अध्यक्ष
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७४६९
Profile Pic
श्री. पेनिस गोम्स
मुख्य लेखा अधिकारी
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७४६८
Profile Pic
श्री. पराग नागरसेकर
विशिष्ट भू-संपादन अधिकारी
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७४७६
Profile Pic
श्री. प्रकाश बांदोडकर
३७-बी समिती, उपमहापौर. नगररचनाकार
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७४७० / ७३
Profile Pic
श्री. विजयकुमार होनावडे
जनरल मॅनेजर (सिव्हिल इंजिनियरिंग)
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७४७५
Profile Pic
श्री. हेमानकुश एम. भाटकर
सहाय्यक लेखा व्यवस्थापक
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७४७० - ७३ (Ext २५४)
Profile Pic
श्री. गिरीश बी.एस.प्रियोळकर
क्षेत्र व्यवस्थापक
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७ ४८१
२४३७४७० / ७३
Profile Pic
श्री. रामकृष्ण ठाकूर
कनिष्ठ प्रोग्रॅनर / डीआय चे होल्डिंग चार्ज जनरल मॅनेजर (ए) पीएसएल
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७ ४७० - ७३
(Ext २४७)
Profile Pic
जोस फ्रान्सिस्को बॅरेटो
फील्ड व्यवस्थापक
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
telephone
२४३७ ४७० - ७३
Profile Pic
सगले गोवा त्यले औद्योगिक वसाहतीचा संपर्क तपशील
निर्देशिका
Profile Pic
श्री दिगंबर कालापूरकर
उप संचालक (एच.आय.बी)
भलायकी सेवा संचालनालय कांपाल, पणजी, गोवा
telephone
०८३२-२२२५५४० / ०८३२-२२२५६४६
Profile Pic
श्री इर्शाद अगा
प्रधान जिल्हा आनी सत्र न्यायाधीश
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय पणजी रॅसिडन्सी म्हऱ्यांत पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२३०७९६
Profile Pic
श्री. राजन फाळकर
सदस्य
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
Profile Pic
श्री. श्रीकांत अनंत चोडनाकर
सदस्य
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
Profile Pic
श्री. नरहरी हळदणकर
सदस्य
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
Profile Pic
श्री. सोइरू एम. कोमारपंत
सदस्य
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
Profile Pic
श्री. अरविंद बुगडे
सदस्य
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
Profile Pic
श्री इसिडोर फेर्नांडिस, एम एल ए
अध्यक्ष
जुन्ता हावज, तिसरो माळो, पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
telephone
०८३२ २४२१७२८
०८३२-२४२१८४५
Profile Pic
श्री . संतोष कुमार, आय एफ यस
वेवस्थापकी संचालक
जुन्ता हावज, तिसरो माळो, पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
telephone
०८३२ २४२१७२८
०८३२-२४२१८४५
Profile Pic
श्री . राजू देसाई
महावेवस्थापक
जुन्ता हावज, तिसरो माळो, पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
telephone
०८३२ २४२१७२८
०८३२-२४२१८४५
Profile Pic
श्रीमती सविता अ काकोडकर
व्यवस्थापक (वित्त व प्रशासन.)
जुन्ता हावज, तिसरो माळो, पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
telephone
०८३२ २४२१७२८
०८३२-२४२१८४५
Profile Pic
श्रीमती. लिगिया गुदिन्हो
अवर सचिव
गोंय विधानसभा सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४९३३१५
०८३२-२४१०९१७
Profile Pic
मिस नम्रता उल्मन
सचिव - विधीमंडळ सचीवलया विशीं
गोंय विधानसभा सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४९३३१५
०८३२-२४१०९१७
Profile Pic
श्री. सिद्धिविनायक एस नाईक
सदस्य सचिव
कॅम्पल पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२४२०४५१/५२/५३/५४
Profile Pic
श्री राजेश काळे
उप पर्यटन संचालक (माहिती / उत्तर विभाग / दक्षिण विभाग)
२रो मालो पर्यटन भवन पाटो -पणजी गोंय -४०३००१
telephone
०८३२२४९४२०८
०८३२२७९४६३५
०८३२२७९४६३३
Profile Pic
श्री प्रसाद व्हॉल्वोईकर
उप संचालक पर्यटन (प्रशासन / महसूल / नियोजन) सार्वजनिक माहिती अधिकारी / लोक तक्रार अधिकारी (उत्तर)
२रो मालो पर्यटन भवन पाटो -पणजी गोंय -४०३००१
telephone
०८३२२४९४२२३
०८३२२४९४२००
Profile Pic
श्रीमती. सुनीता सिंह
उप संचालक (लेखा)
२रो मालो पर्यटन भवन पाटो -पणजी गोंय -४०३००१
telephone
०८३२२४९४२२४
०८३२२४९४२००
Profile Pic
श्री धीरज वागळे
सहाय्यक संचालक / पर्यटन / भौशीक म्हायती अधिकारी (दक्षिण)
ब्लॉक क्रमांक 43 जीआर माळो , माथानी साल्दाना प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स, मडगाव साल्सेटे-गोवा 403601
telephone
०८३२२७१५२०४
Profile Pic
श्री सुभाष कवळेकर
सहाय्यक संचालक / पर्यटन / पीआयओ (उत्तर) (नियोजन / उत्तर विभाग कार्यालय)
२रो मालो पर्यटन भवन पाटो -पणजी गोंय -४०३००१
telephone
०८३२२४९४२२५
०८३२२४९४२००
Profile Pic
श्री उदय वामन मडकईकर
मेयर
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड, आल्तिन्हो , पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री उदय वाडकर
सहाय्यक लेखाधिकारी
२रो मालो पर्यटन भवन पाटो -पणजी गोंय -४०३००१
telephone
०८३२२४९४२१८
०८३२२४९४२००
Profile Pic
श्री रॉडलिन मस्करेन्हास
सहाय्यक पर्यटन अधिकारी (दक्षिण)
ब्लॉक क्रमांक ४३ जीआर मजला, मॅथनी सालदाना प्रशासकीय संकुल, मडगांव गोंय
telephone
०८३२२७१५२०४
Profile Pic
श्री गजानन महाले
सहाय्यक पर्यटक अधिकारी - (महसूल)
2 रा मजला पर्यातन भवन पट्टो - पणजी गोंय - ४०३००१
telephone
०८३२२४९४२०७
Profile Pic
श्रीमती चित्रा वेंगुर्लेकर
सहाय्यक पर्यटक अधिकारी - I (उत्तर विभाग)
दुसरो माळो पर्यटन भवन पणजी गोंय
telephone
०८३२ २४९४२१३
Profile Pic
श्री प्रदीप बिन्नर
सहाय्यक पर्यटन अधिकारी (दक्षिण)
दुसरो माळो पर्यटन भवन पणजी गोंय
telephone
०८३२ २७१५२०४
Profile Pic
श्री जयेश कानकोणकर
सहाय्यक पर्यटक अधिकारी (माहिती)
दुसरो माळो पर्यटन भवन पणजी गोंय
telephone
०८३२ २४९४२१७
Profile Pic
श्री क्लिफर्ड डीमेलो
सहाय्यक पर्यटक अधिकारी - दुसरा (उत्तर विभाग)
दुसरो माळो , पर्यटन भवन , पाटो - पणजी गोंय
telephone
०८३२-२४९४२१३
Profile Pic
श्री मिलिंद चोडणकर
सहाय्यक नियोजन अधिकारी (नियोजन)
दुसरो माळो , पर्यटन भवन , पाटो - पणजी गोंय
telephone
०८३२-२४९४२११
Profile Pic
श्रीमती लोडोविना क्वाड्रोस
सहाय्यक पर्यटक अधिकारी - II
दुसरो माळो , पर्यटन भवन , पाटो - पणजी गोंय
telephone
०८३२-२४९४२३३
Profile Pic
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ
खाती निर्देशिके
Profile Pic
श्री. जयंत जी तारि
संचालक (प्रशासन)
विद्दुत भवन , तिसरो माळो, पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२३४१५५
०८३२-२२२४६८०
Profile Pic
श्री सुनील मसुरकर
अतिरिक्त सचिव
सचिवालय, पर्वरी, गोंय
Profile Pic
श्री प्रणब जी. भट
अवर सचिव
सचिवालय, पर्वरी, गोंय
pio_contact_icon
९०४९६५४२६०
telephone
०८३२-२४१९४४८
०८३२-२४१९६६४
Profile Pic
श्री अमीर वाय. परब
अवर सचिव (स्थापना)
नवे सचीवालय संकुल, पर्वरी, बार्देज, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४६९
०८३२-२४१९८१०
Profile Pic
श्री. संतोष खेडेकर
सहसंचालक (लेखा)
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
pio_contact_icon
९१५८२०४७४९
telephone
०८३२-२२२२५८६
Profile Pic
श्री. क्लिफर्ड पिंटो
उप संचालक (लेखा)
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
pio_contact_icon
९७६७२५२३९८
telephone
०८३२-२२२२५८६
Profile Pic
श्री सुरेश आमोणकर
अध्यक्ष
२४३, पट्टो कॉलनी, पणजी- गोंय
telephone
०८३२-२४३७३८५
०८३२-२४३७३८७
Profile Pic
श्री. कॅलडेरा
प्राचार्य
बोगदा, वास्को द गामा, मुरगांव - गोंय, ४०३८०२
telephone
०८३२-२५२४०३०
Profile Pic
श्रीमती. दीपाश्री धरणे
मुख्य लेखा अधिकारी
पोन्नी यससीईआरटी इमारत , आल्तो बेती गोंय ४०३५२१
telephone
०८३२ २४१३९४९
०८३२ २४१५१५९
Profile Pic
श्रीमती. सिल्व्हिया फर्नांडिस
सहाय्यक संचालक शिक्षण / जिल्हा प्रकल्प अधिकारी - दक्षिण
पोन्नी यससीईआरटी इमारत , आल्तो बेती गोंय ४०३५२१
telephone
०८३२ २४१३९४९
०८३२ २४१५१५९
डीपीओ - ०८३२ २७२६८६३
Profile Pic
श्रीमती. रश्मी एस बांदोडकर
जिल्हा प्रकल्प अधिकारी - उत्तर
पोन्नी यससीईआरटी इमारत , आल्तो बेती गोंय ४०३५२१
telephone
०८३२ २४२११५९
Profile Pic
श्री अभिर हेदे
उप संचालक II & III
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी - गोंय
pio_contact_icon
+९१ ९४२२३९४९१४
telephone
०८३२ २४२६४३१
Profile Pic
श्री. चंद्रकांत वेलीप
उपसंचालक
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोंय सरकार,बांदोडकर मार्ग पणजी, गोंय
telephone
०८३२-२२२४८३८
Profile Pic
श्री. संदीप फोल देसाई
व्यवस्थापकीय संचालक
कुल्लागोर, टोंका, कारंझलेम, गोंय
pio_contact_icon
९८२२९८३०६०
telephone
०८३२-२४६१२०२-०४ / २४६१२०३
Profile Pic
श्री. प्रवीण झांट्ये
अध्यक्ष
कुल्लागोर, टोंका, कारंझलेम, गोंय
pio_contact_icon
९८२२१०४८३८
telephone
०८३२-२४६१२०२ - ०४ / २४२७८७६ / २४२५१२० / २४६१२०३
Profile Pic
श्री. दत्तप्रसाद देसाई
व्यवस्थापक (फार्म)
कुल्लागोर, टोंका, कारंझलेम, गोंय
pio_contact_icon
९८२२१७५४३८
telephone
०८३२-२४६१२०२ - ०४ / २४६१२०३
Profile Pic
श्रीमती. मुग्धा नाईक
व्यवस्थापक (लेखा/प्रशासकीय)
कुल्लागोर, टोंका, कारंझलेम, गोंय
pio_contact_icon
८७८८७१३४४३ / ९६८९८८१२५६
telephone
०८३२-२४६१२०२ - ०४ / २४६१२०३
Profile Pic
श्री. एस. व्ही. नाईक
व्यवस्थापकीय संचालक
सकायलो माळो , एससीईआरटी बिल्डिंग, ऑल्टो-पर्वरी, गोंय.
telephone
+९१ ८३२ २४१११८७
+९१ ८३२ २४१११९४
Profile Pic
भलायकी सेवा विभागा विशीं
निर्देशिका
Profile Pic
श्रीमती. मारिया ई.अराझो
मुख्य लिपी
राज्य वेंचणूक आयोगाविशी, अल्टिनो, पणजी-गोंय
telephone
२२३२६३१/२२३२६३२/२४३१८८१
Profile Pic
श्री. रुपेश कुमार ठाकूर, आएस
सचीव
राजभवन, दोनापावला, गोंय – ४०३००४
telephone
०८३२ २४५३५०४
Profile Pic
श्री प्रणब जी भट
अवर सचिव - महसूल आनी नियंत्रण विभाग
सचिवालय
telephone
०८३२-२४१९४४८
०८३२-२४१९६६४
Profile Pic
कदंबा येरादारी म्हामंडळ
निर्दीशीक
कदंबा येरादारी म्हामंडळ दूरध्वनी वळेरी खातर : कदंबा येरादारी म्हामंडळ दूरध्वनी
Profile Pic
श्री.विजय एम. परांजपे
अतिरिक्त सचिव (एआरडी)
प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय सचीवालय, परवरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४६४
Profile Pic
श्रीमती फातिमा सालदिन्हा डी सौझा
अवर सचिव
सचिवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४४५
Profile Pic
कु.निधी ए. सतीजा, (आयईएस) २०१२
सहसचिव (अर्थसंकल्प)
सचिवालय
pio_contact_icon
८५१००७५५५५
Profile Pic
श्रीमती. माया पेडणेकर
अवर सचिव - अर्थसंकल्प
सचिवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४५१
Profile Pic
अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा खाती निर्देशिका
खाती निर्देशिका
खाती निर्देशिका पळोवपा खातर :हांगा क्लिक करा
Profile Pic
श्री गौरेश एस कुर्तीकर
सहसचिव
सर्वसामान्य प्रशासकीय विभाग, सचिवालय पर्वरी गोंय
telephone
०८३२-२४१९४६७
Profile Pic
श्री अ. स. महात्मे
अवर सचिव
कामगार खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२ २४१९४४५
Profile Pic
श्री अमरसेन राणे
अतिरिक्त सचिव (गृह)
सचीवालय, पर्वरी, गोंय
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४५३
Profile Pic
श्री अमीर परब
अवर सचिव (गृह)
गृह विभाग, सचिवालय,पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२ २४१९४५०
Profile Pic
श्री. आर. के. श्रीवास्तव (आयएएस सेवानिवृत्त)
आयुक्त
जोग्गर्स पार्क च्या मुकार , आल्तिन पणजी गोंय
telephone
+९१ ८३२ २२३२६३२
Profile Pic
श्री जॉन्सन फर्नांडिस
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (दक्षिण) आनी संचालक पर्यावरण
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
Profile Pic
श्री. संजीव सी. गौन्स देसाई
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
Profile Pic
श्री कबीर शिरगावकर
उपसंचालक (विकास) उच्च शिक्षण
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
telephone
८६६९००६१३२
Profile Pic
श्री प्रेमराज शिरोडकर
उपसंचालक (प्रशासन) उच्च शिक्षण
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
Profile Pic
डॉ गीता नागवेणकर
कम्युनिडेड सेंट्रल झोनचे प्रशासक
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
Profile Pic
श्री प्रसाद वोल्वोईकर
उपसंचालक (पर्यटन)
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
Profile Pic
श्री अलेक्सिओ वाझ
व्यावसायिक सहाय्यक आयुक्त
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
Profile Pic
श्री तुषार हलारनाकर
व्यावसायिक कर सहाय्यक आयुक्त
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
Profile Pic
डॉ पूजा मडकईकर
उपसंचालक (अ‍ॅडमिन) आयपीएचबी
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
Profile Pic
श्रीमती फिओना ऑड्रे कार्डोजो
उपसंचालक (पंचायत) उत्तर
विशेष शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी (उत्तर) म्हणून नियुक्त
Profile Pic
श्री कपिल फडते
उपसंचालक (प्रशासन) डीएसएलआर
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
Profile Pic
श्री कुलदीप आरोलकर
अवर सचिव (एआरडी)
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
Profile Pic
श्री अँटोनियो सॅव्हिओ लौरेन्को
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्रीचे अवर सचिव
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
Profile Pic
दर्शनी देसाई
व्यावसायिक कर सहाय्यक आयुक्त
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
telephone
९९२१०१७०५४
Profile Pic
नाथिन अराऊजो
उपसंचालक (दक्षता)
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
Profile Pic
श्री राजू देसाई
उपसंचालक (पंचायत)
विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी (दक्षिण)
telephone
९४२२०६३२१३
Profile Pic
श्री सतीश र प्रभू
मुख्य अधिकारी,काणकोण नगरपालिका परिषद
शार उदरगत / पालिका प्रशासन संचालनालय, पयलो माळो , डेम्पो टॉवर्स, ईडीसी पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय
Profile Pic
श्री सचिन स देसाई
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीएम मोरमुगाव / सदस्य सचिव, रवींद्र भवन बैना, वास्को (अतिरिक्त शुल्क)
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री कबीर शिरगावकर
मुख्य अधिकारी, मापुसा नगरपरिषद
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री मधु नार्वेकर
मुख्य अधिकारी, केपे नगरपरिषद
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय
Profile Pic
श्री सतीश र प्रभू
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीएम काणकोण
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री जोआव बी फर्नांडिस
उप जिल्हाधिकारी आनी एसडीओ (II) साल्सेटे
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय
Profile Pic
श्री दिनेश पोवार
उपसंचालक (प्रशासन)
परिवहन संचालनालय, गोंय सरकार, पयली लिफ्ट पयलो माळो , जुंता घर. 18 जून रोड, पणजी गोंय ४०३४०१
Profile Pic
श्री गुरुदास देसाई
उपजिल्हाधिकारी अधिकारी तिसवाडी
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत
Profile Pic
श्री.विनेश आर्लेकर
सचिव
कामत टॉवर ", सातवो माळो पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय- ४०३००१
Profile Pic
बिचोलीम तालुका कार्यालय
बिचोलीम तालुका कार्यालय
नगर केंद्र, नगरपालिका इमारत, बिचोलिम गोय
telephone
०८३२-२३६१३५६
Profile Pic
श्री दीपक वायंगणकर
उप-कलेक्टर आनी एसडीएम बिचोलिम
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री प्रवीण बराड
सदस्य सचिव
कांपाल, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्रीमती. बिजू नाईक
संचालक (प्रशासन)
गोंय सरकार मुख्य कार्यालय, आल्तिन पणजी गोंय ४०३००१
Profile Pic
श्री. गौरीश शंखावलकर
राज्यपालांचे सहसचिव
राजभवन, दोनापावला, गोंय
Profile Pic
सरिता सदाशिव मराठे
अतिरिक्त आयुक्त, वेवसायीक कर खात्याविशीं
वेवसायीक कर कार्यालय, पणजी वार्ड, सेरा बिल्डिंग,ऑल इंडिया रेडिओ कडेन , अल्तिन्हो , पणजी, गोंय .
Profile Pic
श्री विनायक वोलवोईकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
गोंय राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणा आनी इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचे कस्टोडियन
Profile Pic
श्री दीपक वायंगणकर
सदस्य सचिव
रवींद्र भवन सांखळी
Profile Pic
श्री शंकर गांवकर
संचालक (प्रशासन)
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, ताळगांव ,गोंय - ४०३२०६
Profile Pic
श्री संदीप गावडे
संयुक्त मामलेदार-I(बार्देझ)
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री विमोद दलाल
संयुक्त मामलेदार-I(काणकोण)
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री जितेंद्र बुगडे
जिल्हाधिकारी कार्यालय (दक्षिण) चो मामलेदार- II
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री मनोज कोरगांवकर
मुख्य अधिकारी, सांगे नगरपरिषद
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री दामोदर मोराजकर
मुखेल कार्यकारी अधिकारी
जुंता घर , दुसरो माळो, पणजी तिसवाडी, गोंय- ४०३००१
pio_contact_icon
९३७०९१९२१२
Profile Pic
श्रीमती अपुर्वा कर्पे
संयुक्त मामलेदार-III
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री सगुण गाऊनकर
संयुक्त मामलेदार-IV(सालसेट)
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
उमाकांत कोरकनकर
व्यावसायिक कर सहाय्यक आयुक्त
वेवसायीक कर कार्यालय, पणजी वार्ड, सेरा बिल्डिंग,ऑल इंडिया रेडिओ कडेन , अल्तिन्हो , पणजी, गोंय .
Profile Pic
उत्क्रिष्ट प्रसून, आयपीएस
एसपी (एसपीसीआर)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री शोभीत सक्सेना, आयपीएस, २०१५
एसपी (एटीएस) अतिरिक्त शुल्कासह एसपी (गुन्हे)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री अरविंद गावस, आयपीएस, २००९
एसपी (मुख्यालय)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री पंकज कुमार सिंह, आयपीएस, २००८
एसपी (दक्षिण) मार्गगाव
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री बॉस्को जॉर्ज, आयपीएस
कोस्टल सिक्युरिटी आनी डीसीजीएचजी व डीडीसीडी अतिरिक्त शुल्क असलेली सुरक्षा आनी वायरलेस
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री शेखर प्रभुदेसाई
कमांडंट आयआरबीएनचा अतिरिक्त प्रभार असलेले एसपी (प्रशिक्षण) / प्राचार्य (पीटीएस)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री सॅमी ट्रॅवरेस
एसपी (कोकण रेल्वे)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री महेश गावकर
एसपी (एएनसी) अडडिशनल चार्ज एसपी (एसबी - पणजी)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री सेराफिन डायस
एसपी (ईओसी) च्या अतिरिक्त शुल्क एसपी (एसीबी)
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री लॉरेन्स डिसोझा
एसपी (सीआयडी)
गोंय पुलीस, आझाद मैदान, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री गुरुदास देसाई
उपसंचालक खण
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर हांगा विशेष शुल्क
Profile Pic
श्री. अरविंद बुगडे
मुख्य अधिकारी
मुरगांव नगरपरिषद
Profile Pic
श्री चंद्रेश कुंकळकर
अतिरिक्त वेवसायीक कर आयुक्त
वेवसायीक कर कार्यालय, पणजी वार्ड, सेरा बिल्डिंग,ऑल इंडिया रेडिओ कडेन , अल्तिन्हो , पणजी, गोंय .
Profile Pic
श्री परेश फळदेसाई
सहसचिव
येणावळ विशी, सचीवालय, पर्वरी- गोंय
Profile Pic
श्री शंकर गावकर
संचालक (प्रशासन)
पयलो माळो , अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, कुजीरा स्कूल कॉम्प्लेक्स लागी , गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळच्या मुखार , बांबोळी, गोंय
Profile Pic
श्रीमती. त्रिवेणी वेलीप
सदस्य सचिव
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - ४०३००१
Profile Pic
श्री. सायश नाईक
मामलदार मुरगांव आनी सह मामिलदार I मुरगांव चो अतिरिक्त प्रभार
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री कृष्ण गौन्स
सह मामलेदार II मुरगांव
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्रीमती शर्मिला गावकर
संयुक्त मामलदार I धरबंदोराचा अतिरिक्त प्रभार असलेलो मामलदार धारबंदोरा
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री अनिल राणे सरदेसाई
मामलदार VI बार्देझ
जिल्लाधिकारी, उत्तर गोंय जिल्हो, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री राहुल देसाई
मामळदार तिसवाडी
जिल्लाधिकारी, उत्तर गोंय जिल्हो, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री रोजारियो कारवाल्हो
संयुक्त मामळदार I केपें अतिरिक्त प्रभार सह मामळदार केपें
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
Profile Pic
श्री एशांत वासुदेव सावंत
मुख्य अधिकारी वालपोई नगरपरिषदेचो अतिरिक्त प्रभार असलेलो मामळदार सत्तारी
जिल्लाधिकारी, उत्तर गोंय जिल्हो, पणजी, गोंय
Profile Pic
श्री सचिन एस देसाई
उप जिल्हाधिकारी आनी एसडीएम मॉर्मुगोंय / सदस्य सचिव, रवींद्र भवन बैना, वास्को (अतिरिक्त शुल्क)
जिल्हाधिकारी आनी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, दक्षिण गोंय जिल्हा, मडगांव गोंय
Profile Pic
श्री दीपक वायंगणकर
उपसंचालक आनी एसडीएम डिचोली
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
Profile Pic
श्री. संदीप नाईक
मुख्याध्यापक / भौशीक म्हायती अधिकारी
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था काकोरा , कुडचडे -गोंय, ४०३७०६
pio_contact_icon
९४२२६३५५१४
telephone
०८३२-२६५०२७०
Profile Pic
श्रीमती. संध्या कामत
संचालक
आदिवासी कल्याण संचालनालय, श्रम शक्ती भवन, पांचवो माळो, पाटो, पणजी-गोंय
pio_contact_icon
९४२३८८२६७०
telephone
+९१ ८३२ २४३८०२४
Profile Pic
श्री. लेवीन्सन मार्टीन्स
संचालक
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन, पयलो माळो, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन, पुंडलिक देवस्थानच्या फाटल्यान, संजय स्कूलकडे, पोरव्होरिम, बार्देझ -गोवा
telephone
+९१ ८३२ २४०६५८१/ २४१६५८३/ २४१६५८४
Profile Pic
श्री अमित सतीजा, आयएएस (एजीएमयूटी: २००८))
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मॅकिनेझ पॅलेस, पयलो माळो, पोन्ने जीएमसी हेरिटेज प्रेसीन्ट, डी.बी.मार्ग, कंपाल,पणजी, गोंय -403001
telephone
+९१ ८३२ २४२८१११
Profile Pic
श्री एच. एस. गावडे
सचिव
मेन-यार्ड, आर्लेम, रायया साल्टे - गोंय ४०३७२०
pio_contact_icon
९१५८५०७४४५
telephone
८३२२७४१९५७
Profile Pic
श्री. मुकेश कुमार मीना, आयपीएस
पुलीस महासंचालक
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय भारत.
telephone
०८३२ २४२८३६०
Profile Pic
प्रोफेसर वाय. व्ही. रेड्डी
कुलसचिव
गोंय विद्यापीठ, ताळगांव पठार, गोंय - ४०३२०६
pio_contact_icon
+९१-८६६९६०९००५
+९१-८६६९६०९३००
telephone
+९१-८३२-२४२८३६०
Profile Pic
श्रीमती. फ्रान्सक्विन्हा ऑलिव्हिएरा
सचीव
कांपाल, पणजी, गोंय
telephone
+९१ ८३२ २४२०४५१/२/३/४
Profile Pic
श्री विलफ्रेड डीसा
अध्यक्ष
चौथो माळो, डी विंग, ओसिया कमर्शियल आर्केड, एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे, मडगांव - गोंय .
telephone
०८३२-२७३१७८१
Profile Pic
डॉ.शमीला मोंटेयरो
सदस्य सचिव
पिलेर्न इंडस्ट्रीयल इस्टेटकडे , सालीगाव सेमिनरीच्या समोर, सालीगाव - बार्देझ गोंय -४०३५११
telephone
०८३२-२४०७७००
०८३२-२४०७७०१
०८३२-२४०७७०२
Profile Pic
कप्तान जेम्स ब्रागांझा
बंदर कप्तान
न्हंय येरादारी खाते बेतींच्या गुरूद्वारा मुखार, बार्देज - गोंय ४०३१०१
telephone
+९१ ८३२ २४१०७९०
Profile Pic
श्री. प्रसन्ना आचार्य
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दक्षिण
दक्षीण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
Profile Pic
श्री. अशोक राणे
सहसचिव
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१९४६४
Profile Pic
श्री. रुशिकेश हलेरणेकर
दक्षता अधिकारी / लेखा सहसंचालक
पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान, फाजेंदा इमारत, पणजी, गोंय
telephone
+९१८३२ २२२३९३०/ २०१
Profile Pic
श्री. उल्हास नाईक
लेखा उपसंचालक
पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान, फाजेंदा इमारत, पणजी, गोंय
telephone
+९१८३२ २२२३९३०/ २०१
Profile Pic
श्री . बोस्को जॉर्ज , आयपीएस
उप कमांडंट जनरल - गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार पणजी, गोंय(४०३००१)
pio_contact_icon
७८७५७५६००८
telephone
०८३२-२२२००१९
Profile Pic
श्रीमती . सुनीता सावंत
कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी, नागरी संरक्षण आनी जिल्हा कमांडंट होम गार्ड्स
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार पणजी, गोंय(४०३००१)
pio_contact_icon
७८७५७५६०९२
telephone
०८३२-२२२००१९
Profile Pic
श्री रोहन कासकर
उपसंचालक (प्रशासन)
उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं
telephone
०८३२ २२२२२४१
०८३२ २२२६३७७
Profile Pic
श्री तुषार हलारणकर
उपसंचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षण संचालनालय एससीआरटी इमारत , अल्टो पोरवोरी गोंय - ४०३५२१
telephone
०८३२-२४१०८२४
०८३२-२४१५५८५
Profile Pic
श्री सोहन उसकाईकर
उपसंचालक (प्रशासन)
“धन्वंतरी” श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार बांबोळे, गोवा - ४०३२०२.
Profile Pic
श्री अजित स. पावसकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण
भौशीक भलायकी खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
pio_contact_icon
९१८३२२४१९७२२
telephone
९१८३२२४१९४५५
Profile Pic
श्रीमती. तृप्ती मनेरकर
अवर सचिव, वैद्यकीय विभाग.
भौशीक भलायकी खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
pio_contact_icon
९८२३९१६३०४
telephone
०८३२-२४१९७९८
Profile Pic
श्रीमती. निला मोहनन, आयएएस
सचिव - भौशीक भलायकी खाते
भौशीक भलायकी खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
telephone
०८३२-२४१०४१५
Profile Pic
कामगार निरीक्षक कार्यालय
कामगार निरीक्षक
टाउन सेंटर बिल्डीग., वरील आर.टी.ओ. कार्यालय, बिचोलिम, गोय
telephone
०८३२-२३६२२९२
Profile Pic
कामगार निरीक्षक कार्यालय
कामगार निरीक्षक कार्यालय
नगरपालिका इमारत,दुसरो माळो, कर्चोरम, गोवा
telephone
०८३२-२६५००३३
Profile Pic
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय
सरकार कॉम्प्लेक्स बीएलडीजी., टिस्क, पोंडा - गोय
telephone
०८३२-२३१२००३
Profile Pic
मुख्य कार्यालय
आयुक्त कार्यालय, कामगार व रोजगार
दुसरो माळो,श्रमशक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी-गोय
telephone
०८३२२४३७०८१/८२/८३
Profile Pic
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय
सहाय्यक कामगार आयुक्त
सरकार कॉम्प्लेक्स बेलडीजी. फिश मार्केट लागी, मापुसा, गोय
telephone
०८३२२२६३२६३
Profile Pic
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय
डोराडो बीएलडीजी., वास्को-द-गामा,गोय
telephone
०८३२-५१३१३३
Profile Pic
कामगार न्यायालय - II
कामगार न्यायालय - II
श्रमशक्ती भवन,पयलो माळो पाटो प्लाझा, पणजी-गोय
telephone
०८३२-३४३७०८४
Profile Pic
औद्योगिक न्यायाधिकरण सह कामगार न्यायालय
औद्योगिक न्यायाधिकरण सह कामगार न्यायालय
श्रमशक्ती भवन,पयलो माळो पाटो प्लाझा, पणजी-गोय
telephone
०८३२-२४३७१०९
Profile Pic
कामगार कल्याण केंद्र, शासन
कामगार कल्याण केंद्र, शासन
सरकार कॉम्प्लेक्स बीएलडीजी., पेडणें, गोय
telephone
0832-2201843
Profile Pic
उप कामगार आयुक्त कार्यालय
उप कामगार आयुक्त कार्यालय
विरुद्ध जिल्हा सत्र न्यायालय, प्राप्तिकर कार्यालयाजवळ, मडगांव - गोय
telephone
०८३२-२७१४९०५
Profile Pic
मुख्य नगररचनाकार
प्रशासन आणि जमीन वापर
दुसरो माळो डेम्पो टॉवर,पाटो प्लाझा, पणजी,गोय ४०३००१
telephone
०८३२-२४३७३५२
Profile Pic
मुख्य नगररचनाकार
नियोजन
दुसरो माळो डेम्पो टॉवर, पाटो प्लाझा, पणजी,गोय ४०३००१
telephone
०८३२-२४३७३५५
Profile Pic
जिल्हा कार्यालय, उत्तर गोय
जिल्हा कार्यालय
शासकीय इमारत, नगरपालिका लागी मार्केट, मापुसा गोवा
telephone
०८३२-२२६२४४४
Profile Pic
पेडणें तालुका कार्यालय
पेडणें तालुका कार्यालय
जुने बसस्थानक लागी, पेडणें गोवा
telephone
०८३२-२२०१४४०
Profile Pic
तिसवाडी तालुका कार्यालय
तिसवाडी तालुका कार्यालय
कामत टॉवर, पाचवो माळो, पाटो पणजी गोय
telephone
०८३२-२४३७२५६
Profile Pic
जिल्हा कार्यालय, दक्षिण गोवा
जिल्हा कार्यालय, दक्षिण गोवा
ओसिया कमर्शियल आर्केड, बी ब्लॉक, चौथो माळो, एसजीपीडीए मार्केट, मडगाव-गोय
telephone
०८३२-२७०५७८५
Profile Pic
फोडा तालुका कार्यालय
फोडा तालुका कार्यालय
शासकीय इमारत, फोडा नगरपालिकेजवळ बाग,दुसरो माळो, फोडा गोवा
telephone
०८३२-२३१७२७९५
Profile Pic
केपे तालुका कार्यालय
दुसरो माळोतालुका कार्यालय
शासकीय इमारत, दुसरो माळो, दुसरो माळो-गोवा
telephone
०८३२-२६६२२१२
Profile Pic
मडगाव तालुका कार्यालय
मडगाव तालुका कार्यालय
व्यावसायिक इमारत, चौथो माळो, मासे बाजार लागी, वास्को-द-गामा
telephone
०८३२-२५१६०५३
Profile Pic
काणकोन तालुका कार्यालय
काणकोन तालुका कार्यालय
नगरपालिका इमारत, समोर.काणकोन नगर परिषद, काणकोन गोय
telephone
०८३२-२६४३३९८
Profile Pic
श्री अवित नाईक
सहाय्यक सह निबंधक सोसायटी, मुख्यालय, पणजी गोवा
चौथो माळो, सहकार संकुल, एडीसी कॉम्प्लेक्स, पाट्टो पणजी गोवा
pio_contact_icon
७७४१८३९४७८
telephone
०८३२-२४३७१६५/२४३७१७५/२४३७१३४
Profile Pic
श्री रूपेश ल. कोरडे
सहाय्यक सह निबंधक सोसायटी, ऑडिट, पणजी गोवा
चौथो माळो, सहकार संकुल, एडीसी कॉम्प्लेक्स, पाट्टो पणजी गोवा
pio_contact_icon
९४२३०५८४४१
telephone
reg[hyphen]ores[dot]goa[at]nic[dot]in
Profile Pic
श्री. विकास गौणेकर
सहकारी संस्थांचे निबंधक
सहकार संकुल चौथो आनी पांचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो - पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९८२२१५३२५२
telephone
०८३२-२४३७१६५ / ०८३२-२४३७१७५ / ०८३२-२४३७१३४
Profile Pic
श्री संतोष प. नाईक
सहाय्यक सह निबंधक संस्था (विपणन), मुख्यालय, पणजी गोय
चौथो माळो, सहकार संकुल, एडीसी कॉम्प्लेक्स, पाट्टो पणजी गोवा
pio_contact_icon
९७६३६२९०१३
telephone
०८३२-२४३७१६५/२४३७१७५/२४३७१३४
Profile Pic
श्री. रमेश गावकर
उप सहकारी संस्था निबंधक (प्रशासन)
सहकार संकुल चौथो आनी पांचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो - पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९४०४७५८५७५
telephone
०८३२-२४३७१६५ / ०८३२-२४३७१७५ / ०८३२-२४३७१३४
Profile Pic
श्री. पुंडलिक अ. परब
सहाय्यक सह निबंधक सोसायटी, दक्षिण विभाग
हाय्यक सह निबंधक सोसायटी, दक्षिण विभाग तिसरो माळो, गोमंत विद्या निकेतन बल्ग, मडगाव गोय
pio_contact_icon
९४२३०५९०७३
telephone
०८३२-२७३३५७८
Profile Pic
श्री. सूरज स. घैसास
सहाय्यक सहकारी संस्था निबंधक, केपे झोन
एच. क्र १४ पयलो माळो, बिप्टीमॉल, केपे -गोय
pio_contact_icon
९८२२९८२२६४
telephone
०८३२-२६६२२२७
Profile Pic
श्री. पुंडलिक खोर्जुवेकर
उप सहकारी संस्थांचे निबंधक (टेक)
सहकार संकुल चौथो आनी पांचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो - पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९४२०५९५०९५
telephone
०८३२-२४३७१६५ / ०८३२-२४३७१७५ / ०८३२-२४३७१३४
Profile Pic
श्री. पांडुरंग सावंत
सहकारी संस्था सहाय्यक निबंधक, मध्य विभाग, पणजी
सहकार संकुल चौथो आनी पांचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो - पणजी, गोंय
pio_contact_icon
९४०३२७०४३०
telephone
०८३२-२४३७१६५ / ०८३२-२४३७१७५ / ०८३२-२४३७१३४
Profile Pic
श्रीमती. प्रतिमा ज ब्रागांझा
सहाय्यक सहकारी संस्थांचे कुलसचिव, फोडा विभाग
सहकार भवन, कुर्ती, फोडा-गोय
pio_contact_icon
९४०३२७३०६७
telephone
०८३२-२३१३०२५
Profile Pic
श्री पंकज व. मराठे
सहाय्यक सहकारी सोसायटीचे रजिस्ट्रार, सांखळी विभाग
आय इमारत कारापूर, टिस्क, सांखळी, गोय
pio_contact_icon
९८२२९८६६५५
Profile Pic
श्री. म. न. कलगुटकर
सहाय्य करा. सहकारी संस्था निबंधक, उत्तर विभाग
शासकीय इमारत परिसर, मापुसा गोय
telephone
०८३२-२२६२६६२