Top


नकासो सोदप

नकाशाचेर आदारिल्लें उपयोजन (अ‍ॅप्लिकेशन) हो एक नवो उपक्रम आसा, ज्यांतूंत नागरीक विंगड विंगड सरकारी खातीं, म्हामंडळां आनी तांची उप-कार्यालयां सोदूं शकतात, तांच्यो सुवाती मेळोवं शकतात आनी तांचेमेरेन पावपाचो मार्ग जाणून घेवंक शकतात.
सोदपाची आनी मार्ग मेळोवपाची पद्दत:

 

1. सोदप:

  • तुमीं तुमच्या शारांतली सगलीं खातीं एका नकाशाचेर सोदून तांच्यो सुवाती जाणून घेवं शकतात.
  • कळीचो शब्द (की-वर्ड) टायप करून तुमीं खात्याचो (देखीक: माहिती तंत्रगिन्यान) सोद घेवं शकतात आनी ताका संबंदीत विभागांची वळेरी प्रदर्शीत जातली.

 

2. मार्ग सोदून काडप:

  • पयलीं सुरुवातीच्या आनी निमाण्या सुवातींची वळख करून घेयात.
  • सुरुवातीची सुवात वळखुपाखातर, एकाद्या खात्याचो सोद घेयात, ताचेर दावे-क्लिक (लॅफ्ट-क्लिक) करात आनी ती सुरुवातीची सुवात म्हूण सॅट करात.
  • निमाणी सुवात वळखुपाखातर, एकाद्या खात्याचो सोद घेयात, ताचेर उजवे-क्लिक (रायट-क्लिक) करात आनी ती निमाणी सुवात म्हूण सॅट करात.
  • नकाशाचे दावे वटेन प्रवासाचे (नॅव्हीगेशन) तपशील प्रदर्शीत जातले.

 


This site is registered on wpml.org as a development site.