Top


कोविड -१९

गोंयात मोफत कोविड-१९ उपचाराखातीर खासगी रुग्णालयात दाखल करपाक प्रक्रिया   || 
गोंयातल्या सगळ्या रुग्णालयात आशिल्ल्या कोविड बेड उपलब्ध बद्दल माहिती  || 
महत्त्वपूर्ण संपर्क नियुक्त रुग्णालय / सीएचसी / पीएचसी / यूएचसीतले डॉक्टरांचे   || 
होम आयेझोलेशनखातीर किधे करप या किधे करप ना   || 
होम आयेझोलेशनखातीर यसओपी   || 
नियुक्त रुग्णालय / सीएचसी / पीएचसी / यूएचसीतले डॉक्टरांचे महत्त्वपूर्ण संपर्क   || 
कामगार / कर्मचाऱ्यांची तक्रारी नोंदणी करपा खातर नियंत्रण कक्ष || 
चिंता या आनी कसली त्रास संबंधित समस्याखातीर हेल्पलाइन || 
कोविड -१९ खातर गोंय राज्य सरकारच्या विभागांचे नोडल अधिकारी   || 
कोविड -१९ खातर नियंत्रण कक्ष मदत क्रमांक

लसीकरण नोंदणी खातीर : 
Cowin Portal   Aarogya Setu Portal   Umang Portal
कोविद-१९ आनी जाल्ले लसीकरणचे माहिती खातीर : 
Cowin Portal
गोंयची कोविड-१९ स्तिथी (२४-१०-२०२१) :
एकूण:१७७८८६
सध्याचे दुयेंती: ५४५
बरे जाल्ले:१७३९८३
मरण:३३५८
कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/१०/२०२१
English (692 KB) download Date: 24/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/१०/२०२१
English (379 KB) download Date: 23/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/१०/२०२१
English (380 KB) download Date: 22/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/१०/२०२१
English (379 KB) download Date: 21/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/१०/२०२१
English (379 KB) download Date: 20/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/१०/२०२१
English (793 KB) download Date: 19/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/१०/२०२१
English (380 KB) download Date: 18/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/१०/२०२१
English (792 KB) download Date: 17/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/१०/२०२१
English (791 KB) download Date: 16/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/१०/२०२१
कोंकणी (793 KB) download Date: 15/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/१०/२०२१
कोंकणी (793 KB) download Date: 14/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/१०/२०२१
English (379 KB) download Date: 13/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/१०/२०२१
English (380 KB) download Date: 12/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/१०/२०२१
English (379 KB) download Date: 11/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/१०/२०२१
English (845 KB) download Date: 10/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/१०/२०२१
English (380 KB) download Date: 09/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/१०/२०२१
English (793 KB) download Date: 08/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/१०/२०२१
English (793 KB) download Date: 07/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/१०/२०२१
English (380 KB) download Date: 06/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/१०/२०२१
English (379 KB) download Date: 05/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/१०/२०२१
English (793 KB) download Date: 04/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/१०/२०२१
English (793 KB) download Date: 03/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/१०/२०२१ 
English (793 KB) download Date: 02/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/१०/२०२१
कोंकणी (793 KB) download Date: 01/10/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०९/२०२१
English (794 KB) download Date: 30/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०९/२०२१
English (380 KB) download Date: 29/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०९/२०२१
English (381 KB) download Date: 28/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०९/२०२१
English (381 KB) download Date: 27/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०९/२०२१
English (846 KB) download Date: 26/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०९/२०२१
English (380 KB) download Date: 25/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०९/२०२१
English (381 KB) download Date: 24/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०९/२०२१
English (380 KB) download Date: 23/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०९/२०२१
English (382 KB) download Date: 22/09/2021
कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्या मनशाच्या कुटुंबां खातीर सानुग्रह मजत येवजण
कोंकणी (203 KB) download Date: 22/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०९/२०२१
English (795 KB) download Date: 21/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०९/२०२१
English (381 KB) download Date: 20/09/2021
आदेश -उल्लेख केल्ल्या क्रियाकलाप / स्थापना / सुविधा / कार्यक्रम कोविड -१९ खातीर फुडलो आदेश येपर्यंत प्रतिबंधित आसतली
English (162 KB) download Date: 19/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०९/२०२१
English (794 KB) download Date: 19/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०९/२०२१
English (794 KB) download Date: 18/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०९/२०२१
English (794 KB) download Date: 17/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०९/२०२१
English (381 KB) download Date: 16/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०९/२०२१
English (382 KB) download Date: 15/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०९/२०२१
English (380 KB) download Date: 14/09/2021
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू आशिल्ल्यान आदेशांत दिल्ल्या सल्लागारचेर सक्त अनुपालन करपाचे आनी प्रतिबंध, बंदी १९ सप्टेंबर पर्यंत
English (1 MB) download Date: 14/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०९/२०२१
English (846 KB) download Date: 12/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०९/२०२१
कोंकणी (381 KB) download Date: 11/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १०/०९/२०२१
English (494 KB) download Date: 10/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०९/२०२१
English (794 KB) download Date: 09/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०९/२०२१
कोंकणी (380 KB) download Date: 08/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०९/२०२१
English (369 KB) download Date: 07/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०९/२०२१
English (619 KB) download Date: 06/09/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात काणकोण हांगा मायक्रो आनी बफर कंटेनमेंट अशे जाहीर केला
English (892 KB) download Date: 06/09/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात काणकोण हांगा मायक्रो आनी बफर कंटेनमेंट अशे जाहीर केला
English (858 KB) download Date: 06/09/2021
आदेश - दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत दिल्ल्या जाग्यात लॉलिए ,काणकोण हांगा मायक्रो कंटेनमेंट अशे जाहीर केला
English (483 KB) download Date: 06/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०९/२०२१
English (846 KB) download Date: 05/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०९/२०२१
English (380 KB) download Date: 04/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०९/२०२१
English (380 KB) download Date: 03/09/2021
गोयं राज्यांत दोनूय लसीकरण जाल्ल्या लोकांक प्रवेशाबाबत आदेश
कोंकणी (1 MB) download Date: 03/09/2021
येवजण्यो- कोविड -19 उपेक्षित/असंघटित क्षेत्रांक दिलासो
English (2 MB) download Date: 02/09/2021
कोव्हिड -19 येवजण्योखातीर उपेक्षित/असंगठित क्षेत्रांक अर्ज
English (486 KB) download Date: 02/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०९/२०२१
English (138 KB) download Date: 02/09/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०९/२०२१
English (381 KB) download Date: 01/09/2021
कार्यालय न्यायपत्र - राज्य सरकार विभाग आनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या अनुपालनाखातीर सूचना/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्या
English (751 KB) download Date: 09/08/2021
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या न्यायालयांच्या नियमित कार्याबाबत
English (626 KB) download Date: 30/07/2021