Top


कोविड -१९


गोंयची कोविड-१९ स्तिथी(१८-जानेवारी-२०२१)
एकूण:५२४५८
सध्याचे दुयेंती:८६५
बरे जाल्लें:५०८३७
मरण:७५६
 

Click to view details
Click to view details
Click to view details
Click to view details
Click to view details
Click to view details

कोविड -१९ चे म्हत्वाचे आदेश/परिपत्रकां/सूचना

कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१७/०१/२०२१
English (479 KB) download Date: 17/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१६/०१/२०२१
English (443 KB) download Date: 16/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१५/०१/२०२१
English (478 KB) download Date: 15/01/2021
कोविद -१९ लसींखातीर कॉन्ट्रॅन्डिकेशन्स आनी फॅक्टशीट संदर्भात भारत सरकार आरोग्य आनी कुटुंब कल्याणचे अतिरिक्त सचिवाचे पत्र
English (496 KB) download Date: 15/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१४/०१/२०२१
English (364 KB) download Date: 14/01/2021
गोंयांत 16 जानेवारीक 100 भलायकी कर्मचाऱ्यांक लस दितले
कोंकणी (68 KB) download Date: 14/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१३/०१/२०२१
English (479 KB) download Date: 13/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१२/०१/२०२१
English (221 KB) download Date: 12/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :११/०१/२०२१
English (221 KB) download Date: 11/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१०/०१/२०२१
English (245 KB) download Date: 11/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९/०१/२०२१
English (667 KB) download Date: 09/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/०१/२०२१
English (365 KB) download Date: 08/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/०१/२०२१
English (365 KB) download Date: 07/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०६/०१/२०२१
English (365 KB) download Date: 06/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/०१/२०२१
English (364 KB) download Date: 05/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/०१/२०२१
English (364 KB) download Date: 04/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/०१/२०२१
English (443KB) download Date: 03/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/०१/२०२१
English (444 KB) download Date: 02/01/2021
०८/०१/२०२१ पासून ब्रिटन ते भारत पर्यंत मर्यादित उड्डाणांच्या नियमित नियमन परत सुरू करपा संदर्भात एसएआरएस-कोव्ही -२ च्या नवीन व्हेरिएंट खातीर एसओपी
English (131 KB) download Date: 02/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०१/०१/२०२१
कोंकणी (364 KB) download Date: 01/01/2021
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :३१/१२/२०२०
English (364 KB) download Date: 31/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :३०/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 30/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२९/१२/२०२०
English (365 KB) download Date: 30/12/2020
आदेश-३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता वाढयल्ल्या बद्दल राज्यांच्या मुखेल सचिवांक पत्र
English (2 MB) download Date: 29/12/2020
कोविड-१९ च्या परिस्तिथीत ऑप्थॅमॉलॉजी पद्धतीविषयी सुरक्षित मार्गदर्शक तत्त्वे
English (226 KB) download Date: 29/12/2020
आदेश-सर्व्हेलन्स , कंटेनमेंट आनी कौशन खातर मार्गदर्शक तत्वां ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत वाढयली
English (587 KB) download Date: 28/12/2020
आदेश- स्टेडिया व खेळां संकुल उघडपाखातर एसओपीबरोबर राज्यांच्या मुखेल सचिवांक पत्र
English (1 MB) download Date: 28/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२८/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 28/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२७/१२/२०२०
English (246KB) download Date: 27/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२६/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 26/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 25/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२४/१२/२०२०
English (665 KB) download Date: 24/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२३/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 23/12/2020
नवीन एसएआरएस कोव्ह -२ व्हेरिएंट खातीर पाळपाक मानक कार्यप्रणाली
English (241 KB) download Date: 23/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 22/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२१/१२/२०२०
English (667 KB) download Date: 21/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/१२/२०२०
English (478 KB) download Date: 20/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१९/१२/२०२०
English (480 KB) download Date: 19/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१८/१२/२०२०
English (668KB) download Date: 18/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१७/१२/२०२०
English (478 KB) download Date: 18/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१६/१२/२०२०
English (668 KB) download Date: 16/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१५/१२/२०२०
English (479 KB) download Date: 15/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१४/१२/२०२०
English (668 KB) download Date: 14/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१३/१२/२०२०
English (246KB) download Date: 13/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१२/१२/२०२०
English (666 KB) download Date: 12/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :११/१२/२०२०
English (365KB) download Date: 11/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१०/१२/२०२०
English (364 KB) download Date: 10/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९/१२/२०२०
English (365KB) download Date: 09/12/2020
जिल्हा परिषद निवडणूक २०२० चे आयोजन करपाखातर मार्गदर्शक तत्वां
English (2MB) download Date: 09/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/१२/२०२०
English (445 KB) download Date: 08/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/१२/२०२०
English (365 KB) download Date: 07/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०६/१२/२०२०
English (445KB) download Date: 06/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/१२/२०२०
English (445KB) download Date: 05/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/१२/२०२०
English (366KB) download Date: 04/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/१२/२०२०
English (471KB) download Date: 03/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/१२/२०२०
English (365 KB) download Date: 02/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०१/१२/२०२०
English (367 KB) download Date: 01/12/2020
कोविड-१९ चो प्रसार समाविष्ट करपाखातर बाजारपेठेत प्रतिबंधात्मक उपायांखातर एसओपी
English (89 KB) download Date: 01/12/2020
आदेश - उत्तर गोंय जिल्ह्यात हॉटेल्स / लॉजिंग मालकांखातर कोविड - १९ ची प्रतिबंधात्मक उपाय
English (168 KB) download Date: 01/12/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :३०/११/२०२०
English (366 KB) download Date: 30/11/2020
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्लो न्यायालयांच्या कामकाजाविशी एसओपी
English (1 MB) download Date: 30/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२९/११/२०२०
English (246KB) download Date: 29/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२८/११/२०२०
English (622 KB) download Date: 28/11/2020
आदेश - कलम १४४ दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध/बंदी
English (2 MB) download Date: 28/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२७/११/२०२०
English (366 KB) download Date: 27/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२६/११/२०२०
English (621 KB) download Date: 26/11/2020
गोंयांतल्या विमानतळाचेर आनी रेल्वे स्टेशनांचेर दुसर्‍या राज्यांतल्यान येवपी प्रवाशांकडल्यान कोविद १९ चो प्रसार समाविष्ट करपाखातर प्रतिबंधात्मक उपाय
English (88 KB) download Date: 25/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 25/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२४/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 24/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२३/११/२०२०
English (621 KB) download Date: 23/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/११/२०२०
English (609KB) download Date: 22/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२१/११/२०२०
English (466KB) download Date: 21/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/११/२०२०
English (366KB) download Date: 20/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१९/११/२०२०
English (622 KB) download Date: 19/11/2020
गोय संग्रहालयां विशींद्वारे पर्यटकांच्या सुरक्षितेखातीर मार्गदर्शक सूचना
English (148 KB) download Date: 18/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१८/११/२०२०
English (366 KB) download Date: 18/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१७/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 17/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१६/११/२०२०
English (622 KB) download Date: 16/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१५/११/२०२०
English (336KB) download Date: 15/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१४/११/२०२०
English (443KB) download Date: 14/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१३/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 13/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१२/११/२०२०
English (364 KB) download Date: 12/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :११/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 11/11/2020
२१ नोव्हेंबर २०२० च्यान धावी आनी बारावीची शाळा परत सुरू करची
English (1 MB) download Date: 10/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१०/११/२०२०
English (620 KB) download Date: 10/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९/११/२०२०
English (221 KB) download Date: 09/11/2020
कोविद-१९ महामारी कारण विद्यापीठ आनी महाविद्यालये लॉकडाऊन जाऊन परत सुरू करपा खातर युजीसीची मार्गदर्शक सूचना
English (796 KB) download Date: 09/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/११/२०२०
English (255KB) download Date: 08/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/११/२०२०
English (622 KB) download Date: 07/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०६/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 06/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/११/२०२०
English (364 KB) download Date: 05/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/११/२०२०
English (366 KB) download Date: 04/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 03/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/११/२०२०
English (365 KB) download Date: 02/11/2020
कोविड -१९ दरम्यान रुग्णालयात मानसिक आजार व्यवस्थापित करपाक खातर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (819 KB) download Date: 02/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०१ /११ /२०२०
English (621KB) download Date: 01/11/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :३१ /१०/२०२०
English (255KB) download Date: 31/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३० /१०/२०२०
English (621 KB) download Date: 30/10/2020
परिपत्रक - गोंय शिक्षण खातें शाळां खातर दिवाळी आनी नाताळची सुट्टी संदर्भात
English (370 KB) download Date: 30/10/2020
कार्यालय निवेदन-राज्य सरकाराच्या खात्यांनी / स्वायत्त संस्था /म्हामंडळांनी बायोमेट्रिक उपस्थिती परत सुरु करपाखातर
English (106KB) download Date: 29/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९ /१०/२०२०
English (255KB) download Date: 29/10/2020
आदेश - गृहराज्य मंत्रालयाची परत चालू जावचे म्हणून मार्गदर्शक सूचनां तारीख ३०/११/२०२० पर्यंत
English (443 KB) download Date: 28/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८/१०/२०२०
English (255 KB) download Date: 28/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २७/१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 27/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२६/१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 26/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/१०/२०२०
English (444KB) download Date: 25/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २४ /१०/२०२०
English (444 KB) download Date: 24/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २३ /१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 23/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २२ /१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 22/10/2020
योगा संस्था आनी व्यायामशाळांत कोविड-१९ चो प्रसारचो प्रतिबंधात्मक उपायां खातर मार्गदर्शक तत्त्वे खातर एसओपी
English (622 KB) download Date: 21/10/2020
कोविड-१९ पर्यावरणात क्रीडा व्यक्तीं खातर जलतरण प्रशिक्षण परत सुरू करपाखातर एसओपी आनी मार्गदर्शक
English (797 KB) download Date: 21/10/2020
कोविड-१९ खातर मनोरंजन पार्क आनी तसलेच आनी कसले जाग्या बद्दल प्रतिबंधात्मक उपाय बद्दल एसओपी
English (144 KB) download Date: 21/10/2020
कोविड-१९ खातर दुसरें एकत्रित महामारी आशिल्ल्या प्रवण रोगांसह सह-संयोजना करपाक मार्गदर्शक सूचना
English (121 KB) download Date: 21/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:२१ /१०/२०२०
English (365KB) download Date: 21/10/2020
परिपत्रक- कोविड -१९ खातर सार्वजनिक वर्तनावर परिणाम करपाक जनजागृती
कोंकणी (2 MB) download Date: 21/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:२०/१०/२०२०
English (364 KB) download Date: 20/10/2020
परिपत्रक - वॉटरपोर्ट्स आनी रिव्हर क्रूझ क्रियाकलापांखातर सुरक्षितता आनी स्वच्छता मार्गदर्शक
English (607 KB) download Date: 19/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१९/१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 19/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१८/१०/२०२०
English (255KB) download Date: 18/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१७/१०/२०२०
English (255 KB) download Date: 17/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१६/१०/२०२०
English (255KB) download Date: 16/10/2020
आदेश तारीख १४/१०/२०२० - उत्तर गोंय जिल्ह्यात बंदी / निर्बंध लागू
English (217 KB) download Date: 16/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१५/१०/२०२०
English (444 KB) download Date: 15/10/2020
आदेश तारीख १४/१०/२०२० - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात बंदी / निर्बंध लागू
कोंकणी (2 MB) download Date: 15/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातीर आरोग्य आनी सुरक्षाखातीर मार्गदर्शक सूचना
English (1 MB) download Date: 14/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातीर आरोग्य आनी सुरक्षाखातीर मार्गदर्शक सूचना खातीर एसओपीसंदर्भात सगळ्या राज्यांक पत्र
English (1 MB) download Date: 14/10/2020
कोविड -१९ चो प्रसार समाविष्ट करपंखातर प्रतिबंधात्मक उपायांवर चित्रपटांच्या प्रदर्शन करपाक एसओपी
English (650 KB) download Date: 14/10/2020
उत्सव दरम्यान कोविड -१९ चो प्रसार समाविष्ट करपंखातर प्रतिबंधात्मक उपायांवर एसओपी
English (93 KB) download Date: 14/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१४/१०/२०२०
English (366KB) download Date: 14/10/2020
कोविद-१९ खातर होम आसोलेशन खातर सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे
English (498 KB) download Date: 14/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१३/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 13/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:१२ /१०/२०२०
English (366KB) download Date: 12/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख:११ /१०/२०२०
English (562KB) download Date: 11/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१० /१०/२०२०
English (445 KB) download Date: 10/10/2020
परिपत्रक-उत्तर गोंय जिल्ल्यांत न्यायालयाच्या कामकाज संदर्भात तारीख : ०९/१०/२०२०
English (378 KB) download Date: 09/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९ /१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 09/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 08/10/2020
पोस्ट कोविड-१९ मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल
English (148 KB) download Date: 07/10/2020
उत्सव दरम्यान कोविड -१९ प्रसार समाविष्ट करपाच्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर मानक कार्यप्रणाली
English (93 KB) download Date: 07/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 07/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०६/१०/२०२०
English (366 KB) download Date: 06/10/2020
शाळा परत सुरू करपाखातर भलायकी आनी सुरक्षा प्रोटोकॉलखातर एसओपी / मार्गदर्शक तत्वां आनी शारीरिक / सामाजिक अंतर बद्दल शिकवण
English (426 KB) download Date: 06/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/१०/२०२०
English (365 KB) download Date: 05/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/१०/२०२०
English (567KB) download Date: 04/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/१०/२०२०
English (562KB) download Date: 03/10/2020
परिपत्रक-उत्तर गोंय जिल्ल्यांत न्यायालयाच्या कामकाज संदर्भात.
English (397KB) download Date: 03/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/१०/२०२०
English (443 KB) download Date: 02/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०१/१०/२०२०
English (443 KB) download Date: 01/10/2020
री-ओपनिंग च्या संदर्भांत मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत मुखेल सचिवांक पत्र तारीख:30.09.2020-गृह मंत्रालय
English (444KB) download Date: 01/10/2020
आदेश-री-ओपनिंग खातर मार्गदर्शक तत्वां तारीख:30.09.2020-गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 01/10/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :३०/०९/२०२०
English (366 KB) download Date: 30/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२९/०९/२०२०
English (364 KB) download Date: 29/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२८/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 28/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२७/०९/२०२०
English (562KB) download Date: 27/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२६/०९/२०२०
English (563 KB) download Date: 26/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/०९/२०२०
English (365KB) download Date: 25/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२४/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 24/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२३/०९/२०२०
English (366 KB) download Date: 23/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/०९/२०२०
English (175KB) download Date: 22/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२१/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 21/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/०९/२०२०
English (443KB) download Date: 20/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १९/०९/२०२०
English (374 KB) download Date: 19/09/2020
परिपत्रक - उत्तर गोंय जिल्ह्यातले सगळ्या न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत
English (1 MB) download Date: 19/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १८/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 18/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १७/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 17/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १६/०९/२०२०
English (443 KB) download Date: 16/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/०९/२०२०
English (364 KB) download Date: 15/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १४/०९/२०२०
English (365 KB) download Date: 14/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १३/०९/२०२०
English (214 KB) download Date: 13/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १२/०९/२०२०
English (286 KB) download Date: 12/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ११/०९/२०२०
English (287 KB) download Date: 11/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १०/०९/२०२०
English (223KB) download Date: 10/09/2020
कोविद -१९ दरम्यान परीक्षा घेवपाक प्रतिबंधात्मक उपायांवर सुधारितचो प्रसार करपाक एसओपी
English (144 KB) download Date: 10/09/2020
ऐच्छिक आधारावर इयत्ता 9 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांक शाळा सुरू करपाक एसओपी
English (151 KB) download Date: 09/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०९/०९/२०२०
English (223 KB) download Date: 09/09/2020
आदेश - झुआरीनगर, मुरगांव मधील वास्को द गामा, दक्षिण गोंय जिल्ह्यात मायक्रो कंटेनमेंट झोनाच्या बद्दल.
English (719 KB) download Date: 09/09/2020
कौशल्य / उद्योजकता प्रशिक्षण संस्था आनी उच्च शिक्षण संस्थान कोविड -१९ चो प्रतिबंधात्मक उपाययोजनान प्रसार करपाक एसओपी
English (156 KB) download Date: 09/09/2020
आदेश - वास्को-दा-गामा हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन
English (2 MB) download Date: 09/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०८/०९/२०२०
English (224KB) download Date: 08/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०७/०९/२०२०
English (302KB) download Date: 07/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०६/०९/२०२०
English (215KB) download Date: 06/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०५/०९/२०२०
English (286KB) download Date: 05/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०४/०९/२०२०
English (96 KB) download Date: 04/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०३/०९/२०२०
English (150KB) download Date: 03/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०२/०९/२०२०
English (151 KB) download Date: 02/09/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०१/०९/२०२०
English (150 KB) download Date: 01/09/2020
आदेश - बार, रेस्टॉरंट्स आनी टॅव्हर्न्सक सोरो वाटपा खातर परवानगी
English (113 KB) download Date: 01/09/2020
आदेश तारीख : ३१/०८/२०२० - उत्तर गोंय जिल्ह्यात कलम १४४ बंदी / निर्बंध
English (1 MB) download Date: 31/08/2020
आदेश तारीख : ३१/०८/२०२० - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात कलम १४४ बंदी / निर्बंध
English (1 MB) download Date: 31/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३१/०८/२०२०
English (144KB) download Date: 31/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३०/०८/२०२०
English (143 KB) download Date: 30/08/2020
आदेश-अनलॉक 4 संबंधित मुख्य सचिवांक व प्रशासकांक मार्गदर्शक सूचना:गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 29/08/2020
अनलॉक ४ खातर मार्गदर्शक सूचना -गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 29/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९/०८/२०२०
English (140 KB) download Date: 29/08/2020
कार्यालय निवेदन-सचिवालयाच्या खात्यांनी / कार्यालयांनी कोविड -१९ च्या वाड जाल्ल्या बद्दल सूचना
English (358KB) download Date: 28/08/2020
आदेश- फोंडा तालुक्यांतल्या कुर्ती खांडेपार गावांतलो कंटेनमेंट आनी बफर झोन न्ही असो जाहीर केला
English (1 MB) download Date: 28/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८/०८/२०२०
English (289KB) download Date: 28/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २७/०८/२०२०
English (141 KB) download Date: 27/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २६/०८/२०२०
English (700 KB) download Date: 26/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२५/०८/२०२०
English (503KB) download Date: 25/08/2020
गोयांत प्रवेश करपाखातर एसओपी
English (426KB) download Date: 25/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२४/०८/२०२०
English (851 KB) download Date: 24/08/2020
आदेश- फोंडा तालुक्यांतल्या उसगांव-गांजे गावांतलो कंटेनमेंट आनी बफर झोन न्ही असो जाहीर केला
English (809 KB) download Date: 24/08/2020
आदेश- सालसेट तालुक्यांतल्या राया गावांतलो आरलें गांव कंटेनमेंट आनी बफर झोन न्ही असो जाहीर केलो
English (883KB) download Date: 24/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२३/०८/२०२०
English (323 KB) download Date: 23/08/2020
सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांक पत्र व्यक्ती-वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय हालचालींबाबत
English (484KB) download Date: 23/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२२/०८/२०२०
English (329 KB) download Date: 22/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२१/०८/२०२०
English (961 KB) download Date: 21/08/2020
मातोळी आनी देखावा स्पर्धा रद्द
English (44 KB) download Date: 20/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/०८/२०२०
English (381 KB) download Date: 20/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१९/०८/२०२०
English (729KB) download Date: 19/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१८/०८/२०२०
English (716KB) download Date: 18/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१७/०८/२०२०
English (423KB) download Date: 17/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१६/०८/२०२०
English (445KB) download Date: 16/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१५/०८/२०२०
English (745 KB) download Date: 15/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१४/०८/२०२०
English (702 KB) download Date: 14/08/2020
आदेश - मोतीडोंगोर ( मोंन्टे हिल ) हांगा कंटेनमेंट झोन संदर्भात
English (585 KB) download Date: 14/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१३/०८/२०२०
English (351KB) download Date: 13/08/2020
एस.ओ.पी. - सोयी सुविधा असलेल्या कोविद रूमचे प्रेपरेशन / यूटिलायसेशन खातर
English (195 KB) download Date: 13/08/2020
आदेश - लक्षण नाशिल्ल्या कोरोना बाडितांक घरा वेगळे रावपाचो अर्ज करपाक खातर नोडल अधिकारीची निवडूक
English (270 KB) download Date: 12/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१२/०८/२०२०
English (666 KB) download Date: 12/08/2020
आदेश - कोविड हॉस्पिटलचे चार्जर्स ह्या आदेशान दिल्ल्या डॉक्टरांकडे दीतले तारीख : ११/०८/२०२०
English (613 KB) download Date: 12/08/2020
आदेश - वास्को-दा-गामा हांगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन
English (449 KB) download Date: 12/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :११/०८/२०२०
English (645 KB) download Date: 11/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :१०/०८/२०२०
English (465 KB) download Date: 10/08/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात कंटेनमेंट आनी मायक्रो कंटेनमेंट झोनाच्या बद्दल.
English (655 KB) download Date: 09/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०९/०८/२०२०
English (445KB) download Date: 09/08/2020
सणांखातर मार्गदर्शक सूचना.
English (2MB) download Date: 09/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०८/०८/२०२०
English (798 KB) download Date: 08/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०७/०८/२०२०
English (382 KB) download Date: 07/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०६/०८/२०२०
English (340 KB) download Date: 06/08/2020
आदेश - फक्त त्या नोंदणीकृत हॉटेल्संक परवानगी मेळतळी ज्यांनी हॉस्पिटॅलिटी व्यवसाय सुर करपाची ऑपरेशन्स चालू केल्या तारीख : ०८/०७/२०२०
English (956 KB) download Date: 06/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०५/०८/२०२०
English (640 KB) download Date: 06/08/2020
परिपत्रकां - शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ खातर फी वाडोवपा खातर फाटी घेवपाचे तारीख : ०९/०७/२०२०
English (517 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - उच्च माध्यमिक शाळांखातर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात तारीख : २४/०७/२०२०
English (334 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रिका - शिक्षक आनी न-शिक्षक कर्मचारीनी घराकडल्यान काम करपाचे आनी तांका विनाकारण खंच्यायी संस्थेनं आपोवपाचे नां
English (693 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - शाळा परत सुरू करण्याबाबत, प्रशिक्षण वर्ग, तारीख : ०३/०६/२०२०
English (2 MB) download Date: 04/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०४/०८/२०२०
English (626KB) download Date: 04/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०३/०८/२०२०
English (656 KB) download Date: 03/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :०२/०८/२०२०
English (371KB) download Date: 02/08/2020
परत उगड करपाखातर मार्गदर्शक सूचना 3-गृह सचिवालय
English (829KB) download Date: 01/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०१/०८/२०२०
English (766KB) download Date: 01/08/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३१ /०७/२०२०
English (729 KB) download Date: 31/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३० /०७/२०२०
English (607 KB) download Date: 30/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९ /०७/२०२०
English (756KB) download Date: 29/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८ /०७/२०२०
English (654 KB) download Date: 28/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २७ /०७/२०२०
English (442 KB) download Date: 27/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २६ /०७/२०२०
English (425 KB) download Date: 26/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २५ /०७/२०२०
English (683 KB) download Date: 25/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २४ /०७/२०२०
English (396KB) download Date: 24/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २३ /०७/२०२०
English (375KB) download Date: 23/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , फोंडा , हांगा कंटेनमेंट झोन
English (2 MB) download Date: 22/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , उसगाव , हांगा कंटेनमेंट झोन
English (2 MB) download Date: 22/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २२/०७/२०२०
English (792 KB) download Date: 22/07/2020
परिपत्रक - N-95 मास्क अनुचित वापरल्याबद्दल तारीख : २२/०७/२०२० - भौशीक भलायकी खातें
English (73 KB) download Date: 22/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , बाईंना , वास्क-ड-गामा , मोरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , मोतीडोंगोर , मडगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , खारीवाडा , वास्को-ड-गामा,मुरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , कुरतोरीं हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २१/०७/२०२०
English (431 KB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात ,सदा , वास्क-ड-गामा , मोरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , मांगोर , वास्को-ड-गामा हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - फातरप्या हांगा कंटेनमेंट झोन, दक्षिण गोंय जिल्हा
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्ह्यात बेतकी - काणडोळा मायक्रो कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश - दक्षिण गोंय जिल्हात , झुआरीनगर, मोरमुगांव हांगा कंटेनमेंट झोन
English (1 MB) download Date: 21/07/2020
आदेश-लॉकडावनांत गरजेच्यो सेवा सोडून हेर सगलें बंद तारीख - दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं १६-०७-२०२०
English (2MB) download Date: 20/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख :२०/०७/२०२०
English (632KB) download Date: 20/07/2020
आदेश-मोरमुगाव तालुक्यान प्रतिबंध / बंदी
English (1MB) download Date: 19/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १९/०७/२०२०
English (405KB) download Date: 19/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १८/०७/२०२०
English (686KB) download Date: 18/07/2020
आदेश - २०/०७/२०२० ते १०/०८/२०२० सीलबंद बाटल्यांतल्यान घाऊक विक्रेते आनी किरकोळ विक्रेत्यांकडून दारू विकपाक परवानगी
English (105 KB) download Date: 17/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १७/०७/२०२०
English (427KB) download Date: 17/07/2020
परिपत्रक - लॉकडाऊन खातर उत्तर गोंय जिल्ल्याच्या न्यायालयांच्या कामचो वेळ तारीख : १६/०७/२०२०
English (693 KB) download Date: 16/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १६/०७/२०२०
English (824 KB) download Date: 16/07/2020
१०/०८/२०२० पर्यंत रातचें 8:00 ते सकाळी 6:00 ह्या वेळा मदी अनावश्यक कामांखातर लोकांच्या हालचालीचेर निर्बंध
English (149KB) download Date: 16/07/2020
आदेश-लॉकडावनांत गरजेच्यो सेवा सोडून हेर सगलें बंद तारीख १६-०७-२०२०
English (1MB) download Date: 16/07/2020
सरकारी कर्मचाऱ्यांचो व ताच्या कुटुंबातल्या खंयच्याय वंगडयांचो कोरोना चांचणीचो अहवाल येवपाचो आसत जाल्यार अशा कर्मचाऱ्यान अहवाल येय मेरेन कामार येवचे न्हंय
English (107KB) download Date: 15/07/2020
कुचेलीत  मायक्रो कंटेनमेन्ट झोन
कोंकणी (42KB) download Date: 15/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/०७/२०२०
English (872 KB) download Date: 15/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १४/०७/२०२०
English (743KB) download Date: 14/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १३/०७/२०२०
English (953 KB) download Date: 13/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १२/०७/२०२०
English (484 KB) download Date: 12/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ११/०७/२०२०
English (442KB) download Date: 11/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १०/०७/२०२०
English (643 KB) download Date: 10/07/2020
परिपत्रक - शैक्षणिक वर्स २०२०-२०२१ खातीर फी वाडोवपाची ना - शिक्षण खाते
English (80 KB) download Date: 09/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०९/०७/२०२०
English (729 KB) download Date: 09/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०८/०७/२०२०
English (775 KB) download Date: 08/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०७-०७-२०२०
English (499KB) download Date: 07/07/2020
चिंबलाच्या इंदिरानगर वाठारांत मायक्रो कंटेनमेन्ट आनी बफर झोन
कोंकणी (206 KB) download Date: 06/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०६/०७/२०२०
English (373 KB) download Date: 06/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०५-०७-२०२०
English (465KB) download Date: 05/07/2020
हॉस्पिटॅलिटी व्यवसाय परत सुरू करपाखातर पर्यटन विभागान मंजूर केल्ली हॉटेलची यादी
कोंकणी (123 KB) download Date: 04/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०४/०७/२०२०
English (726KB) download Date: 04/07/2020
स्पष्टीकरण संबंधित : उत्तर जिल्हा दंडाधिकारीन गोडदेमल गांव हो डी-सील केलो
English (65 KB) download Date: 04/07/2020
पर्यटन विभागान परवानगी दिल्या ती हॉटेल्स सुरू करण्याखातर परिपत्र
English (988 KB) download Date: 03/07/2020
गोंयचे पर्यटन उद्योगा खातर सेफ्टी आनी हायजीन मार्गदर्शक - पर्यटन खाते
English (993 KB) download Date: 03/07/2020
गोंय पर्यटकांखातर परत उघडण्यासंदर्भात पर्यटकांक सल्लोगार
English (81 KB) download Date: 03/07/2020
सूचना - गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना - पर्यटन खाते
English (515 KB) download Date: 03/07/2020
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०३/०७/२०२०
English (416 KB) download Date: 03/07/2020
अनलॉक 2 च्या संबंधित मुख्य सचिवांक पत्र- गृह मंत्रालय
English (1MB) download Date: 30/06/2020
आदेश-अनलॉक 2 खातर मार्गदर्शक सूचना तारीख २९-०६-२०२०-गृह मंत्रालय
English (434KB) download Date: 30/06/2020
परिपत्रकां-कोविद -१९ खातीर एसओपी आनी गोंय राज्यात चित्रपट शूटिंगखातीर सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे
English (271 KB) download Date: 29/06/2020
कळंगुट रेजिडन्सी आनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कोवीड कॅअर सेंटर म्हुण अधिसूचीत
कोंकणी (69KB) download Date: 23/06/2020
अनावश्यक कारणांखातीर  भोंवपाचेंर निर्बंध
कोंकणी (63KB) download Date: 23/06/2020
पेडे म्हापशेंचे  चलयांचे खेळां हॉस्टेल कोवीड कॅअर सेंटर म्हुण अधिसूचीत
कोंकणी (59KB) download Date: 23/06/2020
कालकोंडा मडगांवचे  ‘ दैवज्ञ भवन’ कोवीड केअर सेंटर अधिसूचीत
कोंकणी (55 KB) download Date: 22/06/2020
चिंबलाचो शिरेंत वाठार मायक्रो कंटेनमेन्ट झोन
कोंकणी (46KB) download Date: 20/06/2020
कार्यालय निवेदन - सरकारी / अर्ध सरकारी आनी इतर स्वायत्त संस्थांन कार्यरत कर्मचार्‍यांक सूचना
English (134 KB) download Date: 19/06/2020
परिपत्रक- २ शिफ्टची व्यवस्था १९ जून पासून प्रभावी
English (301 KB) download Date: 18/06/2020
कोविड -१९ हेर लोकां कडल्यान घरांत वेगळे रावप आनी स्थानिक संस्थाची भूमिका
English (130 KB) download Date: 09/06/2020
कोविड -१९ च्या सर्वसाधारण काळजी घेवपाखातर मार्गदर्शक
English (2 MB) download Date: 09/06/2020
परिपत्रक क्रमांक स्पष्टीकरण - तारीख - ३०/०५/२०२०
English (215 KB) download Date: 08/06/2020
आदेश कलम १४४-8 जून 2020 च्यान उत्तर गोंयांत निर्बंध / बंदी
English (683KB) download Date: 07/06/2020
परिपत्रक- न्यायालयांचे कामकाज 8 जूनपासून 2 शिफटानीं चालू जातलें
English (1MB) download Date: 06/06/2020
कार्यालय निवेदन-ऑफिसांत कोविड १९. चो प्रसार थांबोवपाखातर प्रतिबंधक उपाय
English (2MB) download Date: 04/06/2020
परिपत्रक - शाळा सुरु जावपाच्यो तारख्यो फुडली सूचना येमेरेन फुडें धकल्ल्या
English (77 KB) download Date: 03/06/2020
गोंयांत रेल्वेमार्ग/एअरमार्गे प्रवास करणार्‍या प्रवासाखातर एसओपी संबंधी आदेश
English (991 KB) download Date: 02/06/2020
उत्तर गोंय जिल्ह्यान जिह्ल्ले आनी सगळे तालुका न्यायालयांत काम करपी अधिकाऱ्यांक केलेल्या व्यवस्थेबाबत परिपत्र
कोंकणी (1 MB) download Date: 02/06/2020
२९ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (490 KB) download Date: 01/06/2020
३० मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1 MB) download Date: 01/06/2020
३१ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 01/06/2020
आदेश - चरणबद्ध परत उघडपा खातर मार्गदर्शक तत्त्वे ( अनलॉक १) तारीख - ३०/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 30/05/2020
२८ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (380KB) download Date: 29/05/2020
२७ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (452KB) download Date: 29/05/2020
२६ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 29/05/2020
२४ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (594KB) download Date: 29/05/2020
२३ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (417KB) download Date: 29/05/2020
२२ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 29/05/2020
२५ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 29/05/2020
आंतरराष्ट्रीय आगमनाखातर मार्गदर्शक तत्वां-आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय
English (509KB) download Date: 25/05/2020
आदेश-एमएचए मार्गदर्शक तत्त्वां उल्लंघनांविषय आनी मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करपाखातर
English (1MB) download Date: 21/05/2020
कार्यस्थळांचेर कोविड-१९ चो प्रसार समाविष्ट करपाखातर प्रतिबंधात्मक उपायांखातर मार्गदर्शक तत्वां
English (188KB) download Date: 21/05/2020
बोर्डची परीक्षा आयोजित करपाखातर सूटसंदर्भात मुख्य सचिवांक पत्र तारीख-२०/५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (621 KB) download Date: 21/05/2020
१५ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (493 KB) download Date: 19/05/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचें हालचालींखातर ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल - तारीख : १९/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/05/2020
१६ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (441 KB) download Date: 19/05/2020
१७ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (719 KB) download Date: 19/05/2020
राज्यांखातर पत्र तारीख १७-०५-२०२०-आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय
English (602KB) download Date: 17/05/2020
31 मे 2020 पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो आनी त्याखातर मार्गदर्शक तत्त्वां-गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 17/05/2020
१४ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (535 KB) download Date: 15/05/2020
१३ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 15/05/2020
१२ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (816 KB) download Date: 15/05/2020
१० मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (626 KB) download Date: 12/05/2020
०८ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (673 KB) download Date: 11/05/2020
०९ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (580KB) download Date: 11/05/2020
आदेश - ट्रेननातल्यान लोकांची हालचाल खातर यस ओ पी तारीख : ११/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 11/05/2020
०७ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 10/05/2020
०६ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (855 KB) download Date: 08/05/2020
"अ‍ॅनिमल केअर ट्रॅव्हल पास" आनी "अ‍ॅनिमल फीडट्रॅव्हल परमिट" चे वैधतेचे विस्तार - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (1 MB) download Date: 06/05/2020
०५ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 06/05/2020
०४ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 05/05/2020
०२ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (815 KB) download Date: 05/05/2020
०३ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (988 KB) download Date: 05/05/2020
राज्य स्तरार अंतरमेट चालणूक सेलची निर्मितीखातर आदेश
English (235 KB) download Date: 04/05/2020
आदेश -कलम १४४ दक्षीण गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध / बंदी लागू
English (1 MB) download Date: 04/05/2020
२९ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2MB) download Date: 03/05/2020
३० एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 03/05/2020
०१ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 03/05/2020
आदेश -सीलबंद बाटल्यांतल्यान घाऊक विक्रेते आनी किरकोळ विक्रेत्यांकडून दारू विकपाक परवानगी
English (118KB) download Date: 03/05/2020
कार्यालय निवेदन-कामाच्या जाग्यांचेर पळपाच्यो सूचना तारीख ०३-०५-२०२०
English (527KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -कलम १४४ उत्तर गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध / बंदी लागू
English (680KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, वाईनरी आनी देशी दारूच्या बाटली युनिटांत उत्पादन व विक्री उपक्रम चलोवपाखातर परवानगी
English (123KB) download Date: 03/05/2020
आदेश - २ आठवड्यांखातर लॉकडाउन कालावधी वाढयला जो ०४-०५-२०२० च्यान लागु जातलो ह्या खातर नवीन मार्गदर्शकतत्त्वां तारीख ०१-०५-२०२०
English (945KB) download Date: 01/05/2020
लॉकडाउन वाडोवपाखातर नवीं मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मुदतीसंदर्भात पत्रकार प्रकाशन तारीख ०१-०५-२०२०
English (60KB) download Date: 01/05/2020
आदेश-रेल्वे मंत्रालयाद्वारा चलयल्ल्या विशेष गाड्यांद्वारा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अडकल्ल्या लोकांच्या हालचालींक परवानगी दिवपाक
English (158KB) download Date: 01/05/2020
२७ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (475KB) download Date: 30/04/2020
२६ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (647KB) download Date: 30/04/2020
२८ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (572KB) download Date: 30/04/2020
लॉडावनाक लागून शिरकून उरिल्ले स्थलांतरित कामगार,पर्यटक,हेर लोकांक आपल्या राज्यांक वचपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिली,ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वां
English (176KB) download Date: 29/04/2020
आदेश - २४/०४/२०२० च्या आदेशात केलेल्या सूक्ष्म हेतूखातर कर्मचार्‍यांचे प्राधिकरण
English (93 KB) download Date: 28/04/2020
२५ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 26/04/2020
सरकाराचो आदेश-व्यायामशाळा / सिनेमा थिएटर / सार्वजनिक जलतरण तलाव / स्पा / हॉटेल्स आनी हेर चलोवपाचेर बंदी
English (73KB) download Date: 25/04/2020
महानगरपालिका आनी त्यांच्या भितर आशिल्ल्या दुकानाबद्दल आदेश
English (810 KB) download Date: 25/04/2020
२४ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (982 KB) download Date: 25/04/2020
गोंय राज्यात कोविड -१९ चो प्रसार थांबोवपाखातर आदेश - भौशीक भलायकी खाते
English (106 KB) download Date: 24/04/2020
दिनांक २३-०४-२०२० रोजी उद्योगातले चुकीच्या मूल्यांबद्दल स्पष्टीकरण
English (1 MB) download Date: 24/04/2020
२३ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 24/04/2020
परिपत्रकां - स्वयंरोजगार आनी बांधकामाक परवानगी बाबत - पंचायती विशी
English (1 MB) download Date: 23/04/2020
२१ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 23/04/2020
२२ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (642 KB) download Date: 23/04/2020
ज्येष्ठ नागरिकांखातर सल्लोगार
English (80KB) download Date: 23/04/2020
वैद्यकीय आणीबाणीखातर आता गोंयांत आंतरराज्यीय परवानगी दिवपाक शक्य आसा
English (32KB) download Date: 23/04/2020
मंत्रालय आनी हेरांनी कठोर अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करपाचो एनईसीचो आदेश
English (628 KB) download Date: 21/04/2020
विशिष्ट सेवा आनी उपक्रमांच्या सवलतींबाबत स्पष्टीकरण तारीख २१/०४/२०२०
कोंकणी (613 KB) download Date: 21/04/2020
सामान्य लोकांखातर वैद्यकीय दूरसंचार
English (386 KB) download Date: 21/04/2020
२० एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (688 KB) download Date: 21/04/2020
सामान्य लोकांखातर महत्वाची मार्गदर्शक तत्त्वा
English (1 MB) download Date: 20/04/2020
२० एप्रिल उपरांत काळजी घेवपाखातर सूचना
English (246 KB) download Date: 20/04/2020
१९ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 20/04/2020
सूचना - परीक्षा फुडें धुकल्ले-एप्रिल २०२०-तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (143 KB) download Date: 20/04/2020
परिपत्रकां - तंत्रिकी शिक्षणिक संस्थां ३१ मे, २०२० पर्यंत बंद - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (497 KB) download Date: 20/04/2020
१८-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (688 KB) download Date: 19/04/2020
१७-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त - भाग २
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
१७-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त - भाग १
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कोविड -१९ मॅनेजमेंट खातर लोकांक जंतुनाशक फवारणीविरूद्ध सल्लागार - भलायकी सेवा संचालनालय
English (114 KB) download Date: 19/04/2020
आदेश - क्लिनिक / प्रयोगशाळा परत उगडपाची सर्व खासगी वैद्यकीय चिकित्सक / सल्लागार तारीख १९/०४/२०२० - भलायकी सेवा संचालनालय
English (47 KB) download Date: 19/04/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचो हालचाल दवरपाक ऑपरेटिंग सिस्टम तारीख - १९/०४/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कर्मचार्‍यांक खातर ड्युटी रोस्टर तयार करपाक विभाग प्रमुखकाक सूचना आनी मार्गदर्शक सूचना - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खाते
English (2 MB) download Date: 18/04/2020
परिपत्रक तारीख १७/०४/२०२० - आयटी आनी आयटीएस ट्रॅव्हल पास जारी करपाचे - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
कोंकणी (2 MB) download Date: 18/04/2020
सल्लागार-बसका , प्रशिक्षण आनी हेर खातर झूम वापरपाचो
English (1MB) download Date: 17/04/2020
जे ई आर सी मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार व्हाट्सअँप चेर मीटर रीडिंग - म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (71 KB) download Date: 17/04/2020
मार्गाप्रमाणे बोर्डिंग खातर जागे - म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (72 KB) download Date: 17/04/2020
कदंबा येरादारी म्हामंडळचो शासकीय सेवेचे योजना - म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (171 KB) download Date: 17/04/2020
सूचना - जी सी ई टी - २०२० स्थगीत - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (256 KB) download Date: 17/04/2020
पशुखाद्य व चाऱ्याच्या वाहतुकीच्या स्पष्टीकरणाचेर भारत सरकाराचे पत्र
English (1MB) download Date: 17/04/2020
१६-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 17/04/2020
आदेश -लॉकडाऊन दरम्यान सहकारी पतसंस्था उघड करपाखातर
English (66KB) download Date: 17/04/2020
परिपत्रक -कोविड -१९ खातर मुख्यमंत्री मदत निधी संदर्भात
English (1MB) download Date: 17/04/2020
१५-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (950 KB) download Date: 16/04/2020
नाशपात्रांचो आंतरराज्यीय चळवळी खातर राज्य सरकारानी समन्वय साधण खातर टोल फ्री नंबर्स भारत सरकार कॉल सेंटरची स्थापना
English (230 KB) download Date: 16/04/2020
आदेश -मंत्रालय / विभाग आनी हेर संस्था हांच्या कडक अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना.-गृह मंत्रालय
English (697KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - सोरो विक्रीची सगळीं दुकानां ३ मे मेरेन बंद आसतलीं -अबकारी खाते
English (50 KB) download Date: 16/04/2020
परिपत्रक - सरकारी अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी आपले इत्सेन आपलो एका दिसाचो पगार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड-गोवा कोवीड-19 खातीर दिवचो - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (649 KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - I - गृह मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 15/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - II - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 15/04/2020
सूचना- सगळ्या कार्यालयांत दिल्ल्यो परवानग्यो आनी प्रवास परवानग्यो ०३-०५-२०२० मेरेन वैध उरतल्यो - दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (151 KB) download Date: 15/04/2020
१४-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (930KB) download Date: 15/04/2020
आदेश-०३-०५-२०२० पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो -गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 14/04/2020
आदेश -वरिष्ठ अधिकारी आनी तांच्या समान आशिल्ले अधिकाऱ्यांक १५/०४/२०२० तारखेच्यान काम,हेर बाकीचे कर्मचाऱ्यांनी घराकडल्यान काम करचें
English (223KB) download Date: 14/04/2020
१२ -०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (601KB) download Date: 13/04/2020
१३-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (750KB) download Date: 13/04/2020
आदेश - सरकारचो आदेश परत काम सुरू करपाक सर्व शैक्षणिक संस्था आनी सगळ्या कर्मचार्‍यांक सूचना - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (523KB) download Date: 13/04/2020
११-०४-२०२० ह्या दिसा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त आनी कामगार आनी रोजगार खात्यान ०९-०४-२०२० दिसा काडिल्ले परिपत्रक
English (696KB) download Date: 13/04/2020
परिपत्रक-माध्यमिक शाळा परिक्षेखातर गरज पडटा तेन्ना शिक्षकांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमद्वारां भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें
English (88KB) download Date: 13/04/2020
आदेश - सरकारी विभागाचे काम परत सुरू करपाचे शासनान घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्व शासकीय विभागांक सूचना - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (582KB) download Date: 12/04/2020
११-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (591KB) download Date: 12/04/2020
परिपत्रक-व्यवस्थापनान थारायल्ल्या प्रमाणें गोंयंच्या कर्मचार्‍यांनी तांच्या कामाक येवचे-कामगार आनी रोजगार खातें
English (107KB) download Date: 12/04/2020
१०-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (498KB) download Date: 12/04/2020
गोंय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कोविड -१९ टेलिफोन निर्देशिका भाग १
English (2MB) download Date: 12/04/2020
गोंय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कोविड -१९ टेलिफोन निर्देशिका भाग २
English (2MB) download Date: 12/04/2020
मुखेलमंत्र्याचें सार्वजनिक आवाहन तारीख:११-०३-२०२०
English (72KB) download Date: 11/04/2020
फिशिंग वेसल / सहकारी संस्था / व्यक्ती / मत्स्यपालकांना तारीख ११/०४/२०२० आदेशचे सूचना पत्र - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (229 KB) download Date: 11/04/2020
आदेश - फिशिंग वेसल / सहकारी संस्था / व्यक्ती / मत्स्यपालकांना सूचना - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (184KB) download Date: 11/04/2020
०९-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (498KB) download Date: 10/04/2020
लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित मार्गदर्शन घेवप - गृह मंत्रालय
English (363 KB) download Date: 10/04/2020
आदेश-किंमतीपरस चड किमतीन विकपि वस्तूंचेर कडक कारवाई जातली - दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 10/04/2020
परिपत्रक - सगळ्या सरपंचानी / ग्रामपंचायती स्थलांतरित मजदुरांक ओळखून तांका पास / वर्क परमिट दिवपाचे/करपाचे निर्देशित
English (105KB) download Date: 10/04/2020
नॉडल अधिकारी अनिवासी गोंय संबंधित समस्येखातर नेमणूक - सचिव (महसूल) / सदस्य सचिव (एसईसी आणि एसडीएमए) कार्यालय
English (728KB) download Date: 10/04/2020
गोंय पोलिसांनी कॉव्हीड -१९ साथीच्या वेळा व्हॉट्सअऍपच्या अ‍ॅडमिन खातर असल्लागार जारी केल
English (167KB) download Date: 10/04/2020
गोंय पोलिसांनी ईएमआय पोस्टपोनमेंट घोटाळ्यासंदर्भात सल्लागार जारी केला
English (61KB) download Date: 10/04/2020
०८-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
कोंकणी (504 KB) download Date: 10/04/2020
प्रेस टीप – वीज मीटर रेकॉर्ड करपाक मीटर रीडर प्रत्येक घरा / निवासस्थानास भेट दीतले – वीज खाते
English (82 KB) download Date: 09/04/2020
अन्न उद्योग आनी पुरवठादारांचे सतत कामकाजाची गरज – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (1 MB) download Date: 09/04/2020
सुचना-फेज -१ च्या क्षेत्राच्या कामाचे आयोजन फुडें धकल्ले-नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं
English (73 KB) download Date: 08/04/2020
४ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (503 KB) download Date: 08/04/2020
६ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (175 KB) download Date: 08/04/2020
७ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (462 KB) download Date: 08/04/2020
आदेश – बर्ड फ्लू बाधित नाशिल्ल्या भागातल्यांत उत्तर गोयात तातया धाडपाक परवानगी दिवप -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (198 KB) download Date: 08/04/2020
नुस्ते विकपि नुस्तेकारांक सल्लोगार-मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (137 KB) download Date: 08/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
नुस्तेकारांक सुचोवणी – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (120 KB) download Date: 06/04/2020
खबर पत्रक -०५-०४ २०२० ह्या दिसा घरांतल्यो लायटी बंद करपाखातर आदरणीय पंतप्रधानांन दिल्ले आवाहन
English (56 KB) download Date: 04/04/2020
२२-०3-२०२० ह्या दिसा उड्डाण AI883 हातूंतल्यान प्रवास केल्लो आसत जाल्यार लोकांनी हेल्पलाईन किंवा लागीच्या सरकारी भलायकी केंद्रांत कळोवपाची मागणी -भलायकी सेवा संचालनालय
English (85 KB) download Date: 04/04/2020
२ एप्रिल २०२० ह्या दिसा राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, गोंय ची विशेष एसएलबीसीची बस्का जाली
English (361 KB) download Date: 04/04/2020
१९-०३-२०२० ह्या दिसा उड्डाण AI661 हातूंतल्यान प्रवास केल्लो आसत जाल्यार लोकांनी हेल्पलाईन किंवा लागीच्या सरकारी भलायकी केंद्रांत कळोवपाची मागणी -भलायकी सेवा संचालनालय
English (93 KB) download Date: 04/04/2020
२ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (365 KB) download Date: 04/04/2020
कोविड -१९ घटनेत शेतकर्‍यांक सल्लागार – कृषी खात्याविशीं
English (758 KB) download Date: 03/04/2020
यसईसी कोविद-१९ लढाई दत्तक घेतलेली पुनरावलोकने – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (76 KB) download Date: 03/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समिती वरवीं गोंयचे कोविड-19 चे आड घेतिल्ल्या उपाय योजनांचो नियाळ – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (70 KB) download Date: 03/04/2020
खबर पत्रक -योग्य किंमत लायणाऱ्या मालकांक वितरण ईपीओएस डिव्हाइचेर स्वत: प्रमाणित करपाक मागणी केल्या – नागरी पुरवण खातें
English (911KB) download Date: 02/04/2020
सुचना – उत्पादनाखातर वापरलेले गुणवत्ता, वितरण, किंमती आनी अल्कोहोलचे हेर घटक नियमित करा – नागरी पुरवण खातें
English (434 KB) download Date: 02/04/2020
दहावी च्या भुरग्यांखातर गणित व विज्ञान विषयांत ऑनलाईन परीक्षा आनी विषयानुसार ऑनलाईन वर्ग-एस.सी.इ.आर. टी
English (178 KB) download Date: 02/04/2020
खबर पत्रक -सहकारी दुकानांक,किरकोळ स्टोअर्स व पुरवण करणाऱ्यांक सरकार येरादारी व कामगार दितले- नागरी पुरवण खातें
English (1 MB) download Date: 02/04/2020
खबर पत्रक – होर्डिंग, ब्लॅक मार्केटींग किंवा चड किंमत लायली जाल्यार सर्वसामान्य लोकांनी दिल्ल्या क्रमांकचेर संदेश धाडचो अशी मागणी – नागरी पुरवण खातें
English (2 MB) download Date: 02/04/2020
आदेश – दिल्ल्या बचत गटांनी उल्लेख केल्लो तांदूळ उखलपाखातर तालुका नागरी पुरवण निरीक्षकांकडेन संपर्क साधू शकता – नागरी पुरवण खातें
English (905 KB) download Date: 02/04/2020
परिपत्रक -योग्य किंमत लायणाऱ्या मालकांक वितरण ईपीओएस डिव्हाइचेर स्वत: प्रमाणित करपाक मागणी केल्या – नागरी पुरवण खातें
English (590KB) download Date: 02/04/2020
गोंयांत कोविड-१९ ची स्थिती तारीख ०२-०४-२०२० – म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (257 KB) download Date: 02/04/2020
भलायकी सेवा दूरसंचार सेवा सुरू केली-म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (73 KB) download Date: 02/04/2020
सगळ्या गोंयांतल्या सहकारी दुकानांच्या आनी संबंधीत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कार्यरत रावपाखातर मागणी -नागरी पुरवण खातें
English (646KB) download Date: 02/04/2020
परिशिष्ट – तांदळाचे प्रमाण उखलपाखातर नमूद केल्ले एसजीएच – नागरी पुरवण खातें
English (572 KB) download Date: 02/04/2020
रेशनकार्ड धारकांक अतिरिक्त कोटा-नागरी पुरवण खातें
English (242 KB) download Date: 01/04/2020
गोंयांत कोविड-१९ ची स्थिती तारीख ०१-०४-२०२० – म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (70 KB) download Date: 01/04/2020
गोंय सरकारान गोवा ऑनलाईन चेर तात्पुरती पास सेवा सुरु केल्या-म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें
English (202 KB) download Date: 01/04/2020
गोंयकार दिल्लीत जाल्ल्या कार्यक्रमांत उपस्थित आशिल्ले जाल्यार तांणी भलायकी विभागाक कळोवचें अशी मागणी – भलायकी सेवा विभाग
English (57 KB) download Date: 01/04/2020
३१ मार्च २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 01/04/2020
आदेश – तारीख : ०१/०४/२०२० जिल्हाधिकारी कार्यालय (उत्तर) हांगा विशेष शुल्क (ओएसडी) अधिकारी तैनात केला – कार्मिक खातें
English (51 KB) download Date: 01/04/2020
जेवणाखातर मदत क्रमांक
English (98 KB) download Date: 31/03/2020
नियंत्रण कक्ष मदत क्रमांक
English (120 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर बॉर्डर चेक पोस्टचेर पीआय तैनात
English (156 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर प्रवास पासाची विनंती
English (111 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर नगरपालिका क्षेत्राखातर घटना कमांडर्सची वळेरी
English (129 KB) download Date: 31/03/2020
आदेश – स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मोबाइल एटीएमची गाडी उल्लेखित जाग्यार आसतली – पोलिस अधीक्षक कार्यालय
English (91 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१ १९ खातर तालुकांखातर ( नगरपालिका क्षेत्रा सोडून ) घटना कमांडर्सची वळेरी
English (139 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर गोंय राज्य सरकारच्या विभागांचे नोडल अधिकारी
English (214 KB) download Date: 31/03/2020
३० मार्च २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (89 KB) download Date: 31/03/2020
राज्य एसईओसी आनी डीईओसी चे संपर्काची माहिती आनी कोविद-१९ खातर नोडल अधिकारी – जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंय
English (425 KB) download Date: 31/03/2020
हॉटेलांन रावणाऱ्यांची गरजेची काळजी हॉटेलांनी घेवपाखातर परिपत्र – पर्यटन खाते
English (105 KB) download Date: 31/03/2020
कार्यालयाचो आदेश – चालू दवरपाची / अधिकृत करपाची वैधता वाडयली – गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
English (216 KB) download Date: 31/03/2020
प्रेस नोट -किरकोळ स्टोअर्स, स्टॉकएस्ट आनी होलसेलर धंदो चालू दवरात – नागरी पुरवण खाते
English (126 KB) download Date: 31/03/2020
वैद्यकीय मदत क्रमांक
English (103 KB) download Date: 31/03/2020
प्रेस नोट -वेगवेगळ्या तालुक्यात स्टॉकाची तपासणी करपाखातर नेमलेले अधिकारी – नागरी पुरवण खाते
English (143 KB) download Date: 30/03/2020
आदेश -स्टॉक म्हायतीची तपासणी करपाखातर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचो विशेष पंगड – नागरी पुरवण खाते
English (630 KB) download Date: 30/03/2020
वखदी कामगारांनी आपल्या कामार उपस्तिथ रावपाखातर अवाहन – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (45 KB) download Date: 30/03/2020
लोकांकखातर बऱ्या प्रमाणांत वखदां मेळची म्हणून कर्मचार्‍यांनी कामाचेर येवपाची मागणी-अन्न व औषध प्रशासनाचे संचालनालय
English (107 KB) download Date: 30/03/2020
सार्वजनिक सुचना – भलायकी सेवा संचालनालय
English (67 KB) download Date: 30/03/2020
आदेश-दक्षीण गोयांत जवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (105 KB) download Date: 29/03/2020
सूचना – ई-कॉमर्स ऑपरेटरांक आवश्यक गोष्टी वितरित करपाक परवानगी
English (162 KB) download Date: 29/03/2020
कोविड -१९ चो पसार थांबोवपाखातर मंत्रालय / खातीं आनी हेर संस्थानी घेवंक जाय आशिल्ल्या उपायांची मार्गदर्शक तत्वां
English (528 KB) download Date: 29/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
आदेश-उत्तर गोयांत जेवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (108 KB) download Date: 29/03/2020
६८ वर्षाच्या वृद्ध महिलाच्या मृत्यूबद्दल सरकारान स्पष्टीकरण दिलें-म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (78 KB) download Date: 29/03/2020
मीडिया बुलेटिन -गोयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (133 KB) download Date: 29/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
मडगांव व भोवतणीच्या जाग्यांचेर टेक अवे सेवा चालू करपाची परवानगी-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (240 KB) download Date: 29/03/2020
गोयांत महामारी कोविड १९ च्या व्यवस्थापनाखातर सीएसआर फंडाच्या योगदानाखातर बँक खाते तपशील
English (247 KB) download Date: 28/03/2020
१० मार्च २०२० तारीख जावन गोयांत आयिल्ल्या खयचाय स्थलांतरित कामगारांक गुंतविण्यासंबंधी सल्लागार-कामगार आनी रोजगार खाते
English (132 KB) download Date: 28/03/2020
मीडिया बुलेटिन -गोयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (105 KB) download Date: 28/03/2020
अन्नपुरवण व रसदशास्त्र विषयी बस्केची मिनिटां – सचिव (महसूल) / सदस्य सचिव (एसडीएमए) कार्यालय
English (112 KB) download Date: 28/03/2020
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चे मदत क्रमांक
English (117 KB) download Date: 28/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र – एसएआरएस-कोव्ही -२ संसर्गाखातर रोगप्रतिबंधक म्हणून हायड्रॉक्सी-क्लोरोक्विनचे वापराबद्दल सल्लो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (1 MB) download Date: 28/03/2020
आदेश-पेट्रोल पंप/एलपीजी एजन्सी नव्यो सूचनांसयत सद्यस्थितीत काम करप – नागरी पुरवण खाते
English (143 KB) download Date: 27/03/2020
लॉकडाउन खातर वस्तू घरपोत पावोपा खातर सेवा – डाक विभाग
English (110 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंय
English (111 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोंय
English (572 KB) download Date: 27/03/2020
एफआयडीएमार्फत सॅनिटायझर्स तयार करपाखातर विशेष परवानगी – अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालय
English (37KB) download Date: 27/03/2020
जीवनावश्यक वस्तूंच्या पूर्वणेखातर स्थायी कार्यपद्धती- तारीख . २६/०३/२०२०- घर मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 27/03/2020
कार्यक्षेत्रात घटनेचे कमांडर म्हणून सकयल दिल्ले निवडलेले अधिकारी – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (920 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसार थांबोवप व व्यवस्थापनाखातर वेगवेगळे उपक्रमांखातर विशेष शुल्क (ओएसडी) चेर तैनात अधिकारी -कार्मिक खातें
English (83 KB) download Date: 27/03/2020
राज्य नियंत्रण कक्ष (आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय समन्वयाखातर)नवीन – राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
English (81 KB) download Date: 27/03/2020
मुख्य सचिवांच्या कॉन्फरन्स हॉलांत आयोजित राज्य कार्यकारिणीचे समितीच्या बस्केची मिनिटा
English (244 KB) download Date: 27/03/2020
दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत घरपोत सामान पावोवपाची अधिकृत आस्थापना/दुकानां/स्वयंसेवकांची वळेरी
English (296 KB) download Date: 27/03/2020
कोविड-१९च्या दरम्यान अपंग लोकांग (दिव्यांगजन) संरक्षणाखातर आनी सुरक्षितते सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना
English (99 KB) download Date: 27/03/2020
कोविड -१९ खातर विविध राज्यस्तरीय संघांची स्थापना – मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (497 KB) download Date: 27/03/2020
लॉकडाउन उपायांचेर घर मंत्रालयाच्या आदेशातलो दुसरो परिशिष्ट (२७.०३.२०२०)-घर मंत्रालय
English (972 KB) download Date: 27/03/2020
कोविड -१९ लागून सर्वसामान्य लोकांक सूचना
English (57 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश- कोविड -१९ आपत्ती व्यवस्थापना संबंदात राज्य नोडल अधिकाऱ्याची निवड – पशुसंवर्धन आनी पशु सेवा संचालनालय
English (966 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश -संबंधित जिल्हाधिकारीच्या कार्यालयात मददत करपाक खातर नियुक्त लोक- पर्यटन खात्याविशी
English (208 KB) download Date: 26/03/2020
गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरीखातर अधिकृतता – तारीख : २५/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (304 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश – गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरीखातर अधिकृतता -तारीख: २५/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (970 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश- प्रवासाखातर पर्वांगी दिवप – तारीख: २५/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (966 KB) download Date: 26/03/2020
कोविड-१९ गोंयांत मेळिल्ल्याची खबर – भलायकी सेवा संचालनालय
English (32 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (803 KB) download Date: 25/03/2020
कोविड-१९ खातर वेगवेगळ्या राज्यस्तराचेर कार्यसंघाची स्थापना-मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (497 KB) download Date: 25/03/2020
खरेदी व दुधाच्या पूर्वनणेखातर गोवा डेअरीची हालचाल
English (538 KB) download Date: 25/03/2020
२५-०३-२०२० तारखेक जाल्ल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बस्केची मिनिटां-मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
२५-०३-२०२० तारखेची मार्गदर्शकतत्त्वांत परिशिष्टांबरोबर घर मंत्रालयाचो आदेश-घर मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
कोविड-१९ खातर गरजेची पुरवण व रसदविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी-कॅबिनेट सचिवालय
English (404 KB) download Date: 25/03/2020
राज्य नियंत्रण कक्ष (आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय समन्वयाखातर) – राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
English (69 KB) download Date: 25/03/2020
प्रवास परवानगी आनी गर्जेच्यो सेवा घरपोत पावोवप-उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (686 KB) download Date: 25/03/2020
शिपिंग आदेशाचे महासंचालक संबंधी स्पष्टीकरण क्र . ०४ २०२०चे आनी क्र .०५ २०२०चे – बंदर कप्तान
English (656 KB) download Date: 25/03/2020
आपत्ती व्यवस्थापन कायदो खाला २१ दिवसांखातर राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी करूक जाय आशिल्ले उपाय-घर मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 25/03/2020
माननीय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षाखाला उच्चस्तरीय कमिटी तारीख २४-०३-२०२० – मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (655 KB) download Date: 25/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२० – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
३१ मार्च पर्यंत पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खाते बंद आसतले -म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (46 KB) download Date: 24/03/2020
पदव्युत्तर पदवी आनी डिप्लोमा खातर ५०% कोटाची ऍडमिशना फुडें धुकल्ले – गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
English (63 KB) download Date: 24/03/2020
कोविड-१९ खातर कर्मचाऱ्यांक नोकरेवयल्यान काडपाचे ना व तांचो पगार कमी न करप – कामगार आनी रोजगार खातें
English (171 KB) download Date: 24/03/2020
उत्तर गोंय जिल्ल्यांत वाडयल्ल्या “जनता कर्फ्यू” आनी कोविद-१९ थांबोवपाच्या दरम्यान प्रतिबंधात्मक उपाय
English (90 KB) download Date: 24/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र – सगळ्या येणाऱ्या प्रवासी वाहतूकां खातर इम्मीग्रेशन चेकपोस्टची बंदी – बंदर कप्तान
English (1 MB) download Date: 24/03/2020
कोरोना व्हायरसचेर चुकीची खबर आनी चुकीची म्हायती थांबोवपाखातर सल्लागार तारीख २४-०३-२०२० – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (155 KB) download Date: 24/03/2020
परिशिष्ट -उत्तर गोंयांच्या बंदीखातर गरजेच्या सेवेंचो सूट तारीख :२३/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय खातें
English (240 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – वाहनांचे आंतरराज्यीय हालचालींचेर निर्बंध – येरादारी खातें
English (371 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ कोविड-१९ विशीं अफवा पसरवपाचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (194 KB) download Date: 23/03/2020
कोविड-१९ टाळपाखातर आशिल्ली स्थिती आनी उपाय – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (103KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारूच्या विक्रीचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (230 KB) download Date: 23/03/2020
परिशिष्ट -दक्षिण गोंयांच्या बंदीखातर गरजेच्या सेवेंचो सूट तारीख :२३/०३/२०२०-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (1 MB) download Date: 23/03/2020
प्रवास सल्लागार – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (276KB) download Date: 23/03/2020
सशुल्क सुट्टीची सूचना तारीख :२१-०३-२०२० -सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (343KB) download Date: 23/03/2020
कोरोना व्हायरस जाल्ल्या देशातल्यान येणाऱ्या प्रवाशांच्या /क्रूच्या आरोग्याच्या स्थितीबद्दल सदच्या अहवालाखातर स्वरूप – बंदर कप्तान
English (681 KB) download Date: 23/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- कर्मचाऱ्यांचे काम करपाचे तासां विशीं – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (362 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – जिल्हा पंचायत निवडणुक फाटी घेतली तारीख : २०-०३-२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खाते
English (391 KB) download Date: 23/03/2020
परिपत्रक -२३ ते २५ मार्च २०२० पर्यंत सार्वजनिक सुट्ट्यो जाहीर केल्यो तारीख :२३/०३/२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (349 KB) download Date: 23/03/2020
सगळ्या कॅसिनो जहाजंक सुचना – बंदर कप्तान
English (602 KB) download Date: 23/03/2020
सगळ्या कॅसिनो जहाजंक सल्लागार – बंदर कप्तान
English (81 KB) download Date: 23/03/2020
कोविद-१९ खातर देखरेख आनी पर्यवेक्षी कार्यसंघांची रचना – मुख्यमंत्र्यांची सचिव चे कार्यालय
English (555 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – चड संखेन लोकांग हाडणाऱ्या विमानाचेर निर्बंध- तारीख २३/०३/२०२०- नागरी उड्डाण मंत्रालय
English (520 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २१-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (75 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – साप्ताहिक बझार, पब, कोचिंग क्लासेस आनी शॉपिंग मॉल बंद – भलायकी सेवा संचालनालय
English (170 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (70KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र -लोकांकखातर मुखवटे वापरूपाची मार्गदर्शक सूचना- भलायकी सेवा संचालनालय
English (437 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी वेगवेगळे खावपाचें जागे बंद- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (67KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं बंद – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (69KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 22/03/2020
सामाजिक अंतर दवरपाखातर सल्लागार- भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (259 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (233 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (237KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (2MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं , खाजगी उद्योग व हेर दुसरी आस्थापनां बंद तारीख -२२/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (232KB) download Date: 22/03/2020
आदेश-खाजगी इस्पतळांनी आनी नर्सिंग होम हाणीं विदेशी नागरिकांबद्दल अहवाल दिवपाचो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (147KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं , खाजगी उद्योग व हेर दुसरी आस्थापनां बंद तारीख -२२/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (2 MB) download Date: 22/03/2020
सूचना – सरकारी / खाजगी कार्यालयांक सार्वजनिक सुट्टी तारीख – २२/०३/२०२० – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (42KB) download Date: 22/03/2020
वुहान शहरांतल्या नॉवेल कोरोना व्हायरसाचो उद्रेक- बंदर कप्तान खातें
English (136KB) download Date: 22/03/2020
कोविड -१ चेर नवो प्रवासी सल्लागारचेर अद्यतन – बंदर कप्तान खातें
English (83KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- सहभागी जावपाचें / चड प्रमाणांत मेळपाचें टाळा – भलायकी सेवा संचालनालय
English (56KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- सामाजिक अंतर मेजपाचो सल्लागार- भलायकी सेवा संचालनालय
English (930KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- प्रवास सल्लागार तारीख ११-०३-२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (1 MB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र – कोविद-१९ खातर अतिरिक्त प्रवास सल्लागार – भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय
English (358KB) download Date: 22/03/2020
कोविद-१९ खातर व्हिजाचेर प्रतिबंध – गृह मंत्रालय
English (313KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी विभाग, उद्योग व हेर आस्थापनां बंद तारीख :२१-०३-२०२० -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (244KB) download Date: 21/03/2020
मुखवटो आनी सेनिटायझर्स बद्दल प्रेस नोट – नागरी पुरवण खाते
English (959 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -वन्यजीव अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने सामान्य लोकांखातर बंद तारीख : १६/०३/२०२० – रानां खात्या विशीं
English (91 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ खावपाचे जागे बंद – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (282KB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम 144 लागू तारीख २०-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (285 KB) download Date: 21/03/2020
राज्याच्या भायर प्रवास न करपाक खातर उत्तर गोंयांच्या कर्मचाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक सल्लागार – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (146KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – जमीन मालकांकडेन आक्षेप / प्रतिनिधित्वाखातर आसल्यार आमंत्रण – रान खाते
English (107 KB) download Date: 21/03/2020
मुखवटो आनी सॅनिटायझर्सच्या किंमतींबद्दल प्रेस नोट- नागरी पुरवण खाते
English (1MB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम १४४ लागू तारीख २०-०३-२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (238 KB) download Date: 21/03/2020
कोविड -१९ च्या जागरूकतायेखातर पोस्टर प्रदर्शन – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (63KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ प्रवासी वाहनांच्या हालचालीचेर बंदी- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (174KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (172 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – रेंट अ कार आनी रेंट अ बाईक सेवा बंद तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (1 MB) download Date: 21/03/2020
कोविद-१९ खातर वेगळे दवरुपाच्या सोयेविशीं बस्केची मिनटां- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (158 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ चार व चड व्यक्तींची गर्दी करपाची बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (173KB) download Date: 21/03/2020
उत्तर गोंयांत कोविड -१९ सांबाळपाखातर बस्केची मिनटां – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (445KB) download Date: 21/03/2020
परिपत्रक – सगळी शैक्षणिक संस्था बंद,शिकयणाऱ्यानी व न-शिकयणाऱ्यानी घरातल्यान काम करप – उच्च शिक्षण खाते
English (125 KB) download Date: 21/03/2020
पारिपत्रक – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर जनता कर्फ्यू तारीख : २१/०३/२०२० – शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी )
English (646KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर परिवहन सेवेचे नियमन- येरादारी खाते
English (984 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – आरटीओ कार्यालयांत कमीत कमी नागरिकांच्यो सेवा उपलब्ध आसतल्यो तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (782 KB) download Date: 21/03/2020
फुडली सूचना येयपर्यंत नववी ते बारावी मेरेनच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यो -शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (390KB) download Date: 20/03/2020
फुडलो आदेश येयपर्यंत नववी व अकरावीच्या परीक्षेखातर स्थगिती संबंधित परिपत्रकाचे स्पष्टीकरण – शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (147) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक-दक्षिण गोंयांतल्या न्यायालयांच्या कामकाजाविशीं तारीख :१६/०३/२०२० -जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षीण गोंय
English (131 KB) download Date: 20/03/2020
कोविड-१९ टाळपाखातर खात्यांक सूचना – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (70 KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्रक-सरकारी खात्यांनीं कामाच्या जाग्याची निवळसाण दवरची – तारीख :१७/०३/२०२० – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (357KB) download Date: 19/03/2020
सूचना- गोंय राज्य संग्रहालय बंद
English (285KB) download Date: 18/03/2020
परिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकारपरिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (1 MB) download Date: 17/03/2020
नियमित वर्गांचे निलंबन संबंधित परिपत्रक तारीख : १४/०३/२०२० – तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (583KB) download Date: 16/03/2020
आदेश – जिम्नॅशियम, सिनेमा थिएटर, नाईट क्लब आनी हेर स्थळां बंद तारीख : १४/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (68 KB) download Date: 16/03/2020
अधिसूचित दुयेंसांवीशीं अधिसूचना(COVID 19 आनी H1N1)- भौशीक भलायकी सेवा विभाग
English (957 KB) download Date: 16/03/2020
गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां बंद -उच्च शिक्षण खातें
English (267 KB) download Date: 14/03/2020
गोंय विद्यापीठ , महाविद्यालयां बंद करपाच्या विशीं परिपत्रकाचें स्पष्टीकरण-उच्च शिक्षण खातें
English (168KB) download Date: 14/03/2020
कोविड -१९ खातर वर्ग बंद दवरपाचो आदेश – तारीख १४/०३/२०२० -शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (375 KB) download Date: 14/03/2020