Top


कोविड -१९

कामगार / कर्मचाऱ्यांची तक्रारी नोंदणी करपा खातर नियंत्रण कक्ष  |
कोविड -१९ खातर लॉकडाऊन आशिल्ल्यान गोंयांत आयटी आनी आयटीइएस कंपन्यांखातर ट्रॅव्हल परमिटखातर अंडरटेकिंग व अँनेक्शर  | 
गोंयांत आयटी आनी आयटीइएस कंपनी चालू करपाखातर ट्रॅव्हल पास खातर अर्ज  | 
कोविद-१९ विरूद्ध म्हायती आनी सतर्क रावपाखातर आरोग्यसेतू अँप डाउनलोड करा | 
सामान्य लोकांखातर महत्वाची मार्गदर्शक तत्त्वा  | 
कर्फ्यू चालू आसतना लोकांक प्रवास करपाखातर प्रवासी परवानगी | 
अ‍ॅनिमल केअर ट्रॅव्हल पास / अ‍ॅनिमल फीड ट्रॅव्हल परमिट मेळोवपाखातीर ऑनलाईन अर्ज (योग्य पद्धतीन भरून ह्या ई-मेल चेर धाडात : dir-ahvs.goa@nic.in | 
जेवणाखातर मदत क्रमांक | 
वैद्यकीय मदत क्रमांक  | 
नियंत्रण कक्ष मदत क्रमांक  | 
कोविड -१९ खातर प्रवास पासाची विनंती | 
कोविड -१९ खातर गोंय राज्य सरकारच्या विभागांचे नोडल अधिकारी | 
कोविड -१९ खातर नगरपालिका क्षेत्राखातर घटना कमांडर्सची वळेरी  | 
कोविड -१ १९ खातर तालुकांखातर ( नगरपालिका क्षेत्रा सोडून ) घटना कमांडर्सची वळेरी  | 
कोविड -१९ खातर बॉर्डर चेक पोस्टचेर पीआय तैनात

Click to view details
Click to view details
Click to view details
Click to view details
Click to view details
Click to view details

कोविड -१९ चे म्हत्वाचे आदेश / परिपत्रकां / सूचना

खातीं निवडात :
गोंयांत रेल्वेमार्ग/एअरमार्गे प्रवास करणार्‍या प्रवासाखातर एसओपी संबंधी आदेश
English (991 KB) download Date: 02/06/2020
उत्तर गोंय जिल्ह्यान जिह्ल्ले आनी सगळे तालुका न्यायालयांत काम करपी अधिकाऱ्यांक केलेल्या व्यवस्थेबाबत परिपत्र
कोंकणी (1 MB) download Date: 02/06/2020
३० मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1 MB) download Date: 01/06/2020
२९ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (490 KB) download Date: 01/06/2020
३१ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 01/06/2020
आदेश - चरणबद्ध परत उघडपा खातर मार्गदर्शक तत्त्वे ( अनलॉक १) तारीख - ३०/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 30/05/2020
२२ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 29/05/2020
२३ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (417KB) download Date: 29/05/2020
२७ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (452KB) download Date: 29/05/2020
२६ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 29/05/2020
२४ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (594KB) download Date: 29/05/2020
२५ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 29/05/2020
२८ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (380KB) download Date: 29/05/2020
आंतरराष्ट्रीय आगमनाखातर मार्गदर्शक तत्वां-आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय
English (509KB) download Date: 25/05/2020
आदेश-एमएचए मार्गदर्शक तत्त्वां उल्लंघनांविषय आनी मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करपाखातर
English (1MB) download Date: 21/05/2020
बोर्डची परीक्षा आयोजित करपाखातर सूटसंदर्भात मुख्य सचिवांक पत्र तारीख-२०/५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (621 KB) download Date: 21/05/2020
कार्यस्थळांचेर कोविड-१९ चो प्रसार समाविष्ट करपाखातर प्रतिबंधात्मक उपायांखातर मार्गदर्शक तत्वां
English (188KB) download Date: 21/05/2020
१६ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (441 KB) download Date: 19/05/2020
१७ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (719 KB) download Date: 19/05/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचें हालचालींखातर ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल - तारीख : १९/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/05/2020
१५ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (493 KB) download Date: 19/05/2020
राज्यांखातर पत्र तारीख १७-०५-२०२०-आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय
English (602KB) download Date: 17/05/2020
31 मे 2020 पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो आनी त्याखातर मार्गदर्शक तत्त्वां-गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 17/05/2020
१४ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (535 KB) download Date: 15/05/2020
१२ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (816 KB) download Date: 15/05/2020
१३ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 15/05/2020
१० मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (626 KB) download Date: 12/05/2020
०९ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (580KB) download Date: 11/05/2020
०८ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (673 KB) download Date: 11/05/2020
आदेश - ट्रेननातल्यान लोकांची हालचाल खातर यस ओ पी तारीख : ११/०५/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 11/05/2020
०७ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 10/05/2020
०६ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (855 KB) download Date: 08/05/2020
०५ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 06/05/2020
"अ‍ॅनिमल केअर ट्रॅव्हल पास" आनी "अ‍ॅनिमल फीडट्रॅव्हल परमिट" चे वैधतेचे विस्तार - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (1 MB) download Date: 06/05/2020
०४ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2 MB) download Date: 05/05/2020
०२ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (815 KB) download Date: 05/05/2020
०३ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (988 KB) download Date: 05/05/2020
राज्य स्तरार अंतरमेट चालणूक सेलची निर्मितीखातर आदेश
English (235 KB) download Date: 04/05/2020
आदेश -कलम १४४ दक्षीण गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध / बंदी लागू
English (1 MB) download Date: 04/05/2020
०१ मे २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 03/05/2020
३० एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 03/05/2020
२९ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (2MB) download Date: 03/05/2020
आदेश -सीलबंद बाटल्यांतल्यान घाऊक विक्रेते आनी किरकोळ विक्रेत्यांकडून दारू विकपाक परवानगी
English (118KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, वाईनरी आनी देशी दारूच्या बाटली युनिटांत उत्पादन व विक्री उपक्रम चलोवपाखातर परवानगी
English (123KB) download Date: 03/05/2020
कार्यालय निवेदन-कामाच्या जाग्यांचेर पळपाच्यो सूचना तारीख ०३-०५-२०२०
English (527KB) download Date: 03/05/2020
आदेश -कलम १४४ उत्तर गोंय जिल्ह्यांत निर्बंध / बंदी लागू
English (680KB) download Date: 03/05/2020
आदेश - २ आठवड्यांखातर लॉकडाउन कालावधी वाढयला जो ०४-०५-२०२० च्यान लागु जातलो ह्या खातर नवीन मार्गदर्शकतत्त्वां तारीख ०१-०५-२०२०
English (945KB) download Date: 01/05/2020
लॉकडाउन वाडोवपाखातर नवीं मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मुदतीसंदर्भात पत्रकार प्रकाशन तारीख ०१-०५-२०२०
English (60KB) download Date: 01/05/2020
आदेश-रेल्वे मंत्रालयाद्वारा चलयल्ल्या विशेष गाड्यांद्वारा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अडकल्ल्या लोकांच्या हालचालींक परवानगी दिवपाक
English (158KB) download Date: 01/05/2020
२६ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (647KB) download Date: 30/04/2020
२८ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (572KB) download Date: 30/04/2020
२७ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (475KB) download Date: 30/04/2020
लॉडावनाक लागून शिरकून उरिल्ले स्थलांतरित कामगार,पर्यटक,हेर लोकांक आपल्या राज्यांक वचपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिली,ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वां
English (176KB) download Date: 29/04/2020
आदेश - २४/०४/२०२० च्या आदेशात केलेल्या सूक्ष्म हेतूखातर कर्मचार्‍यांचे प्राधिकरण
English (93 KB) download Date: 28/04/2020
२५ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 26/04/2020
सरकाराचो आदेश-व्यायामशाळा / सिनेमा थिएटर / सार्वजनिक जलतरण तलाव / स्पा / हॉटेल्स आनी हेर चलोवपाचेर बंदी
English (73KB) download Date: 25/04/2020
महानगरपालिका आनी त्यांच्या भितर आशिल्ल्या दुकानाबद्दल आदेश
English (810 KB) download Date: 25/04/2020
२४ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (982 KB) download Date: 25/04/2020
गोंय राज्यात कोविड -१९ चो प्रसार थांबोवपाखातर आदेश - भौशीक भलायकी खाते
English (106 KB) download Date: 24/04/2020
दिनांक २३-०४-२०२० रोजी उद्योगातले चुकीच्या मूल्यांबद्दल स्पष्टीकरण
English (1 MB) download Date: 24/04/2020
२३ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 24/04/2020
२२ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (642 KB) download Date: 23/04/2020
२१ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 23/04/2020
ज्येष्ठ नागरिकांखातर सल्लोगार
English (80KB) download Date: 23/04/2020
परिपत्रकां - स्वयंरोजगार आनी बांधकामाक परवानगी बाबत - पंचायती विशी
English (1 MB) download Date: 23/04/2020
वैद्यकीय आणीबाणीखातर आता गोंयांत आंतरराज्यीय परवानगी दिवपाक शक्य आसा
English (32KB) download Date: 23/04/2020
मंत्रालय आनी हेरांनी कठोर अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करपाचो एनईसीचो आदेश
English (628 KB) download Date: 21/04/2020
विशिष्ट सेवा आनी उपक्रमांच्या सवलतींबाबत स्पष्टीकरण तारीख २१/०४/२०२०
कोंकणी (613 KB) download Date: 21/04/2020
२० एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (688 KB) download Date: 21/04/2020
सामान्य लोकांखातर वैद्यकीय दूरसंचार
English (386 KB) download Date: 21/04/2020
सामान्य लोकांखातर महत्वाची मार्गदर्शक तत्त्वा
English (1 MB) download Date: 20/04/2020
सूचना - परीक्षा फुडें धुकल्ले-एप्रिल २०२०-तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (143 KB) download Date: 20/04/2020
परिपत्रकां - तंत्रिकी शिक्षणिक संस्थां ३१ मे, २०२० पर्यंत बंद - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं
English (497 KB) download Date: 20/04/2020
१९ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 20/04/2020
२० एप्रिल उपरांत काळजी घेवपाखातर सूचना
English (246 KB) download Date: 20/04/2020
१८-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (688 KB) download Date: 19/04/2020
१७-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त - भाग १
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
आदेश - अडकलल्या कामगारांचो हालचाल दवरपाक ऑपरेटिंग सिस्टम तारीख - १९/०४/२०२० - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
आदेश - क्लिनिक / प्रयोगशाळा परत उगडपाची सर्व खासगी वैद्यकीय चिकित्सक / सल्लागार तारीख १९/०४/२०२० - भलायकी सेवा संचालनालय
English (47 KB) download Date: 19/04/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कोविड -१९ मॅनेजमेंट खातर लोकांक जंतुनाशक फवारणीविरूद्ध सल्लागार - भलायकी सेवा संचालनालय
English (114 KB) download Date: 19/04/2020
१७-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त - भाग २
English (1 MB) download Date: 19/04/2020
परिपत्रक तारीख १७/०४/२०२० - आयटी आनी आयटीएस ट्रॅव्हल पास जारी करपाचे - म्हायती तंत्रविज्ञान विभाग
कोंकणी (2 MB) download Date: 18/04/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र - कर्मचार्‍यांक खातर ड्युटी रोस्टर तयार करपाक विभाग प्रमुखकाक सूचना आनी मार्गदर्शक सूचना - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खाते
English (2 MB) download Date: 18/04/2020
जे ई आर सी मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार व्हाट्सअँप चेर मीटर रीडिंग - म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (71 KB) download Date: 17/04/2020
मार्गाप्रमाणे बोर्डिंग खातर जागे - म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (72 KB) download Date: 17/04/2020
कदंबा येरादारी म्हामंडळचो शासकीय सेवेचे योजना - म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (171 KB) download Date: 17/04/2020
सूचना - जी सी ई टी - २०२० स्थगीत - तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (256 KB) download Date: 17/04/2020
पशुखाद्य व चाऱ्याच्या वाहतुकीच्या स्पष्टीकरणाचेर भारत सरकाराचे पत्र
English (1MB) download Date: 17/04/2020
१६-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (1MB) download Date: 17/04/2020
आदेश -लॉकडाऊन दरम्यान सहकारी पतसंस्था उघड करपाखातर
English (66KB) download Date: 17/04/2020
सल्लागार-बसका , प्रशिक्षण आनी हेर खातर झूम वापरपाचो
English (1MB) download Date: 17/04/2020
परिपत्रक -कोविड -१९ खातर मुख्यमंत्री मदत निधी संदर्भात
English (1MB) download Date: 17/04/2020
आदेश -मंत्रालय / विभाग आनी हेर संस्था हांच्या कडक अंमलबजावणीखातर एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना.-गृह मंत्रालय
English (697KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - सोरो विक्रीची सगळीं दुकानां ३ मे मेरेन बंद आसतलीं -अबकारी खाते
English (50 KB) download Date: 16/04/2020
१५-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (950 KB) download Date: 16/04/2020
नाशपात्रांचो आंतरराज्यीय चळवळी खातर राज्य सरकारानी समन्वय साधण खातर टोल फ्री नंबर्स भारत सरकार कॉल सेंटरची स्थापना
English (230 KB) download Date: 16/04/2020
परिपत्रक - सरकारी अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी आपले इत्सेन आपलो एका दिसाचो पगार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड-गोवा कोवीड-19 खातीर दिवचो - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (649 KB) download Date: 16/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - I - गृह मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 15/04/2020
आदेश - लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शन घेवप - II - गृह मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 15/04/2020
सूचना- सगळ्या कार्यालयांत दिल्ल्यो परवानग्यो आनी प्रवास परवानग्यो ०३-०५-२०२० मेरेन वैध उरतल्यो - दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (151 KB) download Date: 15/04/2020
१४-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (930KB) download Date: 15/04/2020
आदेश-०३-०५-२०२० पर्यंत लॉकडाउन वाडयलो -गृह मंत्रालय
English (2MB) download Date: 14/04/2020
आदेश -वरिष्ठ अधिकारी आनी तांच्या समान आशिल्ले अधिकाऱ्यांक १५/०४/२०२० तारखेच्यान काम,हेर बाकीचे कर्मचाऱ्यांनी घराकडल्यान काम करचें
English (223KB) download Date: 14/04/2020
११-०४-२०२० ह्या दिसा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त आनी कामगार आनी रोजगार खात्यान ०९-०४-२०२० दिसा काडिल्ले परिपत्रक
English (696KB) download Date: 13/04/2020
आदेश - सरकारचो आदेश परत काम सुरू करपाक सर्व शैक्षणिक संस्था आनी सगळ्या कर्मचार्‍यांक सूचना - शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (523KB) download Date: 13/04/2020
परिपत्रक-माध्यमिक शाळा परिक्षेखातर गरज पडटा तेन्ना शिक्षकांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमद्वारां भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें
English (88KB) download Date: 13/04/2020
१२ -०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (601KB) download Date: 13/04/2020
१३-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (750KB) download Date: 13/04/2020
आदेश - सरकारी विभागाचे काम परत सुरू करपाचे शासनान घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्व शासकीय विभागांक सूचना - सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (582KB) download Date: 12/04/2020
परिपत्रक-व्यवस्थापनान थारायल्ल्या प्रमाणें गोंयंच्या कर्मचार्‍यांनी तांच्या कामाक येवचे-कामगार आनी रोजगार खातें
English (107KB) download Date: 12/04/2020
१०-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (498KB) download Date: 12/04/2020
गोंय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कोविड -१९ टेलिफोन निर्देशिका भाग १
English (2MB) download Date: 12/04/2020
गोंय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कोविड -१९ टेलिफोन निर्देशिका भाग २
English (2MB) download Date: 12/04/2020
११-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (591KB) download Date: 12/04/2020
आदेश - फिशिंग वेसल / सहकारी संस्था / व्यक्ती / मत्स्यपालकांना सूचना - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (184KB) download Date: 11/04/2020
फिशिंग वेसल / सहकारी संस्था / व्यक्ती / मत्स्यपालकांना तारीख ११/०४/२०२० आदेशचे सूचना पत्र - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (229 KB) download Date: 11/04/2020
मुखेलमंत्र्याचें सार्वजनिक आवाहन तारीख:११-०३-२०२०
English (72KB) download Date: 11/04/2020
परिपत्रक - सगळ्या सरपंचानी / ग्रामपंचायती स्थलांतरित मजदुरांक ओळखून तांका पास / वर्क परमिट दिवपाचे/करपाचे निर्देशित
English (105KB) download Date: 10/04/2020
गोंय पोलिसांनी कॉव्हीड -१९ साथीच्या वेळा व्हॉट्सअऍपच्या अ‍ॅडमिन खातर असल्लागार जारी केल
English (167KB) download Date: 10/04/2020
आदेश-किंमतीपरस चड किमतीन विकपि वस्तूंचेर कडक कारवाई जातली - दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 10/04/2020
०९-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
English (498KB) download Date: 10/04/2020
०८-०४-२०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी बस्केची कार्यवृत्त
कोंकणी (504 KB) download Date: 10/04/2020
लॉकडाउन उपायांखातर मंत्रालय / भारत सरकार आनी इतर विभागांनी आनी हेरांनी एकत्रित मार्गदर्शन घेवप - गृह मंत्रालय
English (363 KB) download Date: 10/04/2020
गोंय पोलिसांनी ईएमआय पोस्टपोनमेंट घोटाळ्यासंदर्भात सल्लागार जारी केला
English (61KB) download Date: 10/04/2020
नॉडल अधिकारी अनिवासी गोंय संबंधित समस्येखातर नेमणूक - सचिव (महसूल) / सदस्य सचिव (एसईसी आणि एसडीएमए) कार्यालय
English (728KB) download Date: 10/04/2020
अन्न उद्योग आनी पुरवठादारांचे सतत कामकाजाची गरज – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (1 MB) download Date: 09/04/2020
प्रेस टीप – वीज मीटर रेकॉर्ड करपाक मीटर रीडर प्रत्येक घरा / निवासस्थानास भेट दीतले – वीज खाते
English (82 KB) download Date: 09/04/2020
सुचना-फेज -१ च्या क्षेत्राच्या कामाचे आयोजन फुडें धकल्ले-नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं
English (73 KB) download Date: 08/04/2020
६ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (175 KB) download Date: 08/04/2020
७ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (462 KB) download Date: 08/04/2020
आदेश – बर्ड फ्लू बाधित नाशिल्ल्या भागातल्यांत उत्तर गोयात तातया धाडपाक परवानगी दिवप -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (198 KB) download Date: 08/04/2020
४ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त
English (503 KB) download Date: 08/04/2020
नुस्ते विकपि नुस्तेकारांक सल्लोगार-मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (137 KB) download Date: 08/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
कोविड -१९ परिस्थिती आनी पशुवैद्यची आनी पॅरा-पशुवैद्यकीयची भूमिका – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खाते
English (287 KB) download Date: 07/04/2020
नुस्तेकारांक सुचोवणी – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (120 KB) download Date: 06/04/2020
खबर पत्रक -०५-०४ २०२० ह्या दिसा घरांतल्यो लायटी बंद करपाखातर आदरणीय पंतप्रधानांन दिल्ले आवाहन
English (56 KB) download Date: 04/04/2020
२ एप्रिल २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (365 KB) download Date: 04/04/2020
१९-०३-२०२० ह्या दिसा उड्डाण AI661 हातूंतल्यान प्रवास केल्लो आसत जाल्यार लोकांनी हेल्पलाईन किंवा लागीच्या सरकारी भलायकी केंद्रांत कळोवपाची मागणी -भलायकी सेवा संचालनालय
English (93 KB) download Date: 04/04/2020
२२-०3-२०२० ह्या दिसा उड्डाण AI883 हातूंतल्यान प्रवास केल्लो आसत जाल्यार लोकांनी हेल्पलाईन किंवा लागीच्या सरकारी भलायकी केंद्रांत कळोवपाची मागणी -भलायकी सेवा संचालनालय
English (85 KB) download Date: 04/04/2020
२ एप्रिल २०२० ह्या दिसा राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, गोंय ची विशेष एसएलबीसीची बस्का जाली
English (361 KB) download Date: 04/04/2020
कोविड -१९ घटनेत शेतकर्‍यांक सल्लागार – कृषी खात्याविशीं
English (758 KB) download Date: 03/04/2020
राज्य कार्यकारिणी समिती वरवीं गोंयचे कोविड-19 चे आड घेतिल्ल्या उपाय योजनांचो नियाळ – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (70 KB) download Date: 03/04/2020
यसईसी कोविद-१९ लढाई दत्तक घेतलेली पुनरावलोकने – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (76 KB) download Date: 03/04/2020
गोंयांत कोविड-१९ ची स्थिती तारीख ०२-०४-२०२० – म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (257 KB) download Date: 02/04/2020
खबर पत्रक -योग्य किंमत लायणाऱ्या मालकांक वितरण ईपीओएस डिव्हाइचेर स्वत: प्रमाणित करपाक मागणी केल्या – नागरी पुरवण खातें
English (911KB) download Date: 02/04/2020
दहावी च्या भुरग्यांखातर गणित व विज्ञान विषयांत ऑनलाईन परीक्षा आनी विषयानुसार ऑनलाईन वर्ग-एस.सी.इ.आर. टी
English (178 KB) download Date: 02/04/2020
आदेश – दिल्ल्या बचत गटांनी उल्लेख केल्लो तांदूळ उखलपाखातर तालुका नागरी पुरवण निरीक्षकांकडेन संपर्क साधू शकता – नागरी पुरवण खातें
English (905 KB) download Date: 02/04/2020
खबर पत्रक – होर्डिंग, ब्लॅक मार्केटींग किंवा चड किंमत लायली जाल्यार सर्वसामान्य लोकांनी दिल्ल्या क्रमांकचेर संदेश धाडचो अशी मागणी – नागरी पुरवण खातें
English (2 MB) download Date: 02/04/2020
परिशिष्ट – तांदळाचे प्रमाण उखलपाखातर नमूद केल्ले एसजीएच – नागरी पुरवण खातें
English (572 KB) download Date: 02/04/2020
परिपत्रक -योग्य किंमत लायणाऱ्या मालकांक वितरण ईपीओएस डिव्हाइचेर स्वत: प्रमाणित करपाक मागणी केल्या – नागरी पुरवण खातें
English (590KB) download Date: 02/04/2020
भलायकी सेवा दूरसंचार सेवा सुरू केली-म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (73 KB) download Date: 02/04/2020
खबर पत्रक -सहकारी दुकानांक,किरकोळ स्टोअर्स व पुरवण करणाऱ्यांक सरकार येरादारी व कामगार दितले- नागरी पुरवण खातें
English (1 MB) download Date: 02/04/2020
सगळ्या गोंयांतल्या सहकारी दुकानांच्या आनी संबंधीत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कार्यरत रावपाखातर मागणी -नागरी पुरवण खातें
English (646KB) download Date: 02/04/2020
सुचना – उत्पादनाखातर वापरलेले गुणवत्ता, वितरण, किंमती आनी अल्कोहोलचे हेर घटक नियमित करा – नागरी पुरवण खातें
English (434 KB) download Date: 02/04/2020
आदेश – तारीख : ०१/०४/२०२० जिल्हाधिकारी कार्यालय (उत्तर) हांगा विशेष शुल्क (ओएसडी) अधिकारी तैनात केला – कार्मिक खातें
English (51 KB) download Date: 01/04/2020
३१ मार्च २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (1 MB) download Date: 01/04/2020
गोंय सरकारान गोवा ऑनलाईन चेर तात्पुरती पास सेवा सुरु केल्या-म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें
English (202 KB) download Date: 01/04/2020
गोंयांत कोविड-१९ ची स्थिती तारीख ०१-०४-२०२० – म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (70 KB) download Date: 01/04/2020
गोंयकार दिल्लीत जाल्ल्या कार्यक्रमांत उपस्थित आशिल्ले जाल्यार तांणी भलायकी विभागाक कळोवचें अशी मागणी – भलायकी सेवा विभाग
English (57 KB) download Date: 01/04/2020
रेशनकार्ड धारकांक अतिरिक्त कोटा-नागरी पुरवण खातें
English (242 KB) download Date: 01/04/2020
वैद्यकीय मदत क्रमांक
English (103 KB) download Date: 31/03/2020
जेवणाखातर मदत क्रमांक
English (98 KB) download Date: 31/03/2020
प्रेस नोट -किरकोळ स्टोअर्स, स्टॉकएस्ट आनी होलसेलर धंदो चालू दवरात – नागरी पुरवण खाते
English (126 KB) download Date: 31/03/2020
नियंत्रण कक्ष मदत क्रमांक
English (120 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर बॉर्डर चेक पोस्टचेर पीआय तैनात
English (156 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर प्रवास पासाची विनंती
English (111 KB) download Date: 31/03/2020
आदेश – स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मोबाइल एटीएमची गाडी उल्लेखित जाग्यार आसतली – पोलिस अधीक्षक कार्यालय
English (91 KB) download Date: 31/03/2020
राज्य एसईओसी आनी डीईओसी चे संपर्काची माहिती आनी कोविद-१९ खातर नोडल अधिकारी – जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंय
English (425 KB) download Date: 31/03/2020
हॉटेलांन रावणाऱ्यांची गरजेची काळजी हॉटेलांनी घेवपाखातर परिपत्र – पर्यटन खाते
English (105 KB) download Date: 31/03/2020
कार्यालयाचो आदेश – चालू दवरपाची / अधिकृत करपाची वैधता वाडयली – गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
English (216 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१ १९ खातर तालुकांखातर ( नगरपालिका क्षेत्रा सोडून ) घटना कमांडर्सची वळेरी
English (139 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर गोंय राज्य सरकारच्या विभागांचे नोडल अधिकारी
English (214 KB) download Date: 31/03/2020
३० मार्च २०२० ह्या दिसा वन भवन हांगा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बस्केची कार्यवृत्त.
English (89 KB) download Date: 31/03/2020
कोविड -१९ खातर नगरपालिका क्षेत्राखातर घटना कमांडर्सची वळेरी
English (129 KB) download Date: 31/03/2020
सार्वजनिक सुचना – भलायकी सेवा संचालनालय
English (67 KB) download Date: 30/03/2020
प्रेस नोट -वेगवेगळ्या तालुक्यात स्टॉकाची तपासणी करपाखातर नेमलेले अधिकारी – नागरी पुरवण खाते
English (143 KB) download Date: 30/03/2020
आदेश -स्टॉक म्हायतीची तपासणी करपाखातर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचो विशेष पंगड – नागरी पुरवण खाते
English (630 KB) download Date: 30/03/2020
वखदी कामगारांनी आपल्या कामार उपस्तिथ रावपाखातर अवाहन – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (45 KB) download Date: 30/03/2020
लोकांकखातर बऱ्या प्रमाणांत वखदां मेळची म्हणून कर्मचार्‍यांनी कामाचेर येवपाची मागणी-अन्न व औषध प्रशासनाचे संचालनालय
English (107 KB) download Date: 30/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
सूचना – ई-कॉमर्स ऑपरेटरांक आवश्यक गोष्टी वितरित करपाक परवानगी
English (162 KB) download Date: 29/03/2020
कोविड -१९ चो पसार थांबोवपाखातर मंत्रालय / खातीं आनी हेर संस्थानी घेवंक जाय आशिल्ल्या उपायांची मार्गदर्शक तत्वां
English (528 KB) download Date: 29/03/2020
मडगांव व भोवतणीच्या जाग्यांचेर टेक अवे सेवा चालू करपाची परवानगी-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (240 KB) download Date: 29/03/2020
मीडिया बुलेटिन -गोयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (133 KB) download Date: 29/03/2020
आदेश-उत्तर गोयांत जेवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (108 KB) download Date: 29/03/2020
६८ वर्षाच्या वृद्ध महिलाच्या मृत्यूबद्दल सरकारान स्पष्टीकरण दिलें-म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (78 KB) download Date: 29/03/2020
ऑर्डर – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी हेर खावपाचें जाग्यांक घरपोत पावोवपाक फक्त रांचीकूड चलोवपाची परवानगी – उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (256 KB) download Date: 29/03/2020
आदेश-दक्षीण गोयांत जवण व हेर गरजेच्यो वस्तू घरपोत पावोवपाखातर अधिकृत स्वाक्षरीकृत-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (105 KB) download Date: 29/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र – एसएआरएस-कोव्ही -२ संसर्गाखातर रोगप्रतिबंधक म्हणून हायड्रॉक्सी-क्लोरोक्विनचे वापराबद्दल सल्लो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (1 MB) download Date: 28/03/2020
गोयांत महामारी कोविड १९ च्या व्यवस्थापनाखातर सीएसआर फंडाच्या योगदानाखातर बँक खाते तपशील
English (247 KB) download Date: 28/03/2020
१० मार्च २०२० तारीख जावन गोयांत आयिल्ल्या खयचाय स्थलांतरित कामगारांक गुंतविण्यासंबंधी सल्लागार-कामगार आनी रोजगार खाते
English (132 KB) download Date: 28/03/2020
मीडिया बुलेटिन -गोयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (105 KB) download Date: 28/03/2020
अन्नपुरवण व रसदशास्त्र विषयी बस्केची मिनिटां – सचिव (महसूल) / सदस्य सचिव (एसडीएमए) कार्यालय
English (112 KB) download Date: 28/03/2020
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चे मदत क्रमांक
English (117 KB) download Date: 28/03/2020
कार्यक्षेत्रात घटनेचे कमांडर म्हणून सकयल दिल्ले निवडलेले अधिकारी – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (920 KB) download Date: 27/03/2020
लॉकडाउन खातर वस्तू घरपोत पावोपा खातर सेवा – डाक विभाग
English (110 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंय
English (111 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – रहिवाशांचे काम व घरातली सोयीसुविधा – जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोंय
English (572 KB) download Date: 27/03/2020
एफआयडीएमार्फत सॅनिटायझर्स तयार करपाखातर विशेष परवानगी – अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालय
English (37KB) download Date: 27/03/2020
जीवनावश्यक वस्तूंच्या पूर्वणेखातर स्थायी कार्यपद्धती- तारीख . २६/०३/२०२०- घर मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 27/03/2020
आदेश-पेट्रोल पंप/एलपीजी एजन्सी नव्यो सूचनांसयत सद्यस्थितीत काम करप – नागरी पुरवण खाते
English (143 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसार थांबोवप व व्यवस्थापनाखातर वेगवेगळे उपक्रमांखातर विशेष शुल्क (ओएसडी) चेर तैनात अधिकारी -कार्मिक खातें
English (83 KB) download Date: 27/03/2020
राज्य नियंत्रण कक्ष (आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय समन्वयाखातर)नवीन – राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
English (81 KB) download Date: 27/03/2020
मुख्य सचिवांच्या कॉन्फरन्स हॉलांत आयोजित राज्य कार्यकारिणीचे समितीच्या बस्केची मिनिटा
English (244 KB) download Date: 27/03/2020
दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत घरपोत सामान पावोवपाची अधिकृत आस्थापना/दुकानां/स्वयंसेवकांची वळेरी
English (296 KB) download Date: 27/03/2020
कोविड-१९च्या दरम्यान अपंग लोकांग (दिव्यांगजन) संरक्षणाखातर आनी सुरक्षितते सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना
English (99 KB) download Date: 27/03/2020
कोविड -१९ खातर विविध राज्यस्तरीय संघांची स्थापना – मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (497 KB) download Date: 27/03/2020
लॉकडाउन उपायांचेर घर मंत्रालयाच्या आदेशातलो दुसरो परिशिष्ट (२७.०३.२०२०)-घर मंत्रालय
English (972 KB) download Date: 27/03/2020
कोविड -१९ लागून सर्वसामान्य लोकांक सूचना
English (57 KB) download Date: 27/03/2020
आदेश- कोविड -१९ आपत्ती व्यवस्थापना संबंदात राज्य नोडल अधिकाऱ्याची निवड – पशुसंवर्धन आनी पशु सेवा संचालनालय
English (966 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश -संबंधित जिल्हाधिकारीच्या कार्यालयात मददत करपाक खातर नियुक्त लोक- पर्यटन खात्याविशी
English (208 KB) download Date: 26/03/2020
गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरीखातर अधिकृतता – तारीख : २५/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (304 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश – गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरीखातर अधिकृतता -तारीख: २५/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (970 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश- प्रवासाखातर पर्वांगी दिवप – तारीख: २५/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (966 KB) download Date: 26/03/2020
कोविड-१९ गोंयांत मेळिल्ल्याची खबर – भलायकी सेवा संचालनालय
English (32 KB) download Date: 26/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (803 KB) download Date: 25/03/2020
कोविड-१९ खातर वेगवेगळ्या राज्यस्तराचेर कार्यसंघाची स्थापना-मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (497 KB) download Date: 25/03/2020
खरेदी व दुधाच्या पूर्वनणेखातर गोवा डेअरीची हालचाल
English (538 KB) download Date: 25/03/2020
२५-०३-२०२० तारखेक जाल्ल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बस्केची मिनिटां-मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
२५-०३-२०२० तारखेची मार्गदर्शकतत्त्वांत परिशिष्टांबरोबर घर मंत्रालयाचो आदेश-घर मंत्रालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
कोविड-१९ खातर गरजेची पुरवण व रसदविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी-कॅबिनेट सचिवालय
English (404 KB) download Date: 25/03/2020
राज्य नियंत्रण कक्ष (आंतरराज्यीय आनी अंतरराज्यीय समन्वयाखातर) – राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
English (69 KB) download Date: 25/03/2020
प्रवास परवानगी आनी गर्जेच्यो सेवा घरपोत पावोवप-उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (686 KB) download Date: 25/03/2020
शिपिंग आदेशाचे महासंचालक संबंधी स्पष्टीकरण क्र . ०४ २०२०चे आनी क्र .०५ २०२०चे – बंदर कप्तान
English (656 KB) download Date: 25/03/2020
आपत्ती व्यवस्थापन कायदो खाला २१ दिवसांखातर राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी करूक जाय आशिल्ले उपाय-घर मंत्रालय
English (2 MB) download Date: 25/03/2020
माननीय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षाखाला उच्चस्तरीय कमिटी तारीख २४-०३-२०२० – मुख्यमंत्र्यांचे सचिव चे कार्यालय
English (655 KB) download Date: 25/03/2020
आदेश-कलम १४४ जिल्हा अधिकार्‍यांकडल्यान वाहनाच्या वाहतुकीचेर बंदी आनी प्रवासाची परवानगी दिल्ल्या बद्दल तारीख:२४-०३-२०२० – दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 25/03/2020
३१ मार्च पर्यंत पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खाते बंद आसतले -म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
English (46 KB) download Date: 24/03/2020
पदव्युत्तर पदवी आनी डिप्लोमा खातर ५०% कोटाची ऍडमिशना फुडें धुकल्ले – गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ
English (63 KB) download Date: 24/03/2020
कोविड-१९ खातर कर्मचाऱ्यांक नोकरेवयल्यान काडपाचे ना व तांचो पगार कमी न करप – कामगार आनी रोजगार खातें
English (171 KB) download Date: 24/03/2020
उत्तर गोंय जिल्ल्यांत वाडयल्ल्या “जनता कर्फ्यू” आनी कोविद-१९ थांबोवपाच्या दरम्यान प्रतिबंधात्मक उपाय
English (90 KB) download Date: 24/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र – सगळ्या येणाऱ्या प्रवासी वाहतूकां खातर इम्मीग्रेशन चेकपोस्टची बंदी – बंदर कप्तान
English (1 MB) download Date: 24/03/2020
कोरोना व्हायरसचेर चुकीची खबर आनी चुकीची म्हायती थांबोवपाखातर सल्लागार तारीख २४-०३-२०२० – म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें
English (155 KB) download Date: 24/03/2020
परिशिष्ट -उत्तर गोंयांच्या बंदीखातर गरजेच्या सेवेंचो सूट तारीख :२३/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय खातें
English (240 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – वाहनांचे आंतरराज्यीय हालचालींचेर निर्बंध – येरादारी खातें
English (371 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ कोविड-१९ विशीं अफवा पसरवपाचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (194 KB) download Date: 23/03/2020
कोविड-१९ टाळपाखातर आशिल्ली स्थिती आनी उपाय – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (103KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारूच्या विक्रीचेर बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (230 KB) download Date: 23/03/2020
परिशिष्ट -दक्षिण गोंयांच्या बंदीखातर गरजेच्या सेवेंचो सूट तारीख :२३/०३/२०२०-दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (1 MB) download Date: 23/03/2020
प्रवास सल्लागार – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (276KB) download Date: 23/03/2020
सशुल्क सुट्टीची सूचना तारीख :२१-०३-२०२० -सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (343KB) download Date: 23/03/2020
कोरोना व्हायरस जाल्ल्या देशातल्यान येणाऱ्या प्रवाशांच्या /क्रूच्या आरोग्याच्या स्थितीबद्दल सदच्या अहवालाखातर स्वरूप – बंदर कप्तान
English (681 KB) download Date: 23/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- कर्मचाऱ्यांचे काम करपाचे तासां विशीं – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (362 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – जिल्हा पंचायत निवडणुक फाटी घेतली तारीख : २०-०३-२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खाते
English (391 KB) download Date: 23/03/2020
परिपत्रक -२३ ते २५ मार्च २०२० पर्यंत सार्वजनिक सुट्ट्यो जाहीर केल्यो तारीख :२३/०३/२०२०-सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं
English (349 KB) download Date: 23/03/2020
सगळ्या कॅसिनो जहाजंक सुचना – बंदर कप्तान
English (602 KB) download Date: 23/03/2020
सगळ्या कॅसिनो जहाजंक सल्लागार – बंदर कप्तान
English (81 KB) download Date: 23/03/2020
कोविद-१९ खातर देखरेख आनी पर्यवेक्षी कार्यसंघांची रचना – मुख्यमंत्र्यांची सचिव चे कार्यालय
English (555 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश – चड संखेन लोकांग हाडणाऱ्या विमानाचेर निर्बंध- तारीख २३/०३/२०२०- नागरी उड्डाण मंत्रालय
English (520 KB) download Date: 23/03/2020
आदेश कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २१-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (75 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – साप्ताहिक बझार, पब, कोचिंग क्लासेस आनी शॉपिंग मॉल बंद – भलायकी सेवा संचालनालय
English (170 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (70KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र -लोकांकखातर मुखवटे वापरूपाची मार्गदर्शक सूचना- भलायकी सेवा संचालनालय
English (437 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स आनी वेगवेगळे खावपाचें जागे बंद- दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (67KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं बंद – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (69KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download Date: 22/03/2020
सामाजिक अंतर दवरपाखातर सल्लागार- भलायकी सेवा विभागा विशीं
English (259 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ दारू विकपाचेर मनाई आनी बंदी तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (233 KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (237KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक आनी वेगवेगळे खावपाचे जागे बंद तारीख : २२-०३-२०२०- दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (2MB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं , खाजगी उद्योग व हेर दुसरी आस्थापनां बंद तारीख -२२/०३/२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (232KB) download Date: 22/03/2020
आदेश-खाजगी इस्पतळांनी आनी नर्सिंग होम हाणीं विदेशी नागरिकांबद्दल अहवाल दिवपाचो – भलायकी सेवा संचालनालय
English (147KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी खातीं , खाजगी उद्योग व हेर दुसरी आस्थापनां बंद तारीख -२२/०३/२०२० – दक्षिण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (2 MB) download Date: 22/03/2020
सूचना – सरकारी / खाजगी कार्यालयांक सार्वजनिक सुट्टी तारीख – २२/०३/२०२० – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (42KB) download Date: 22/03/2020
वुहान शहरांतल्या नॉवेल कोरोना व्हायरसाचो उद्रेक- बंदर कप्तान खातें
English (136KB) download Date: 22/03/2020
कोविड -१ चेर नवो प्रवासी सल्लागारचेर अद्यतन – बंदर कप्तान खातें
English (83KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- सहभागी जावपाचें / चड प्रमाणांत मेळपाचें टाळा – भलायकी सेवा संचालनालय
English (56KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- सामाजिक अंतर मेजपाचो सल्लागार- भलायकी सेवा संचालनालय
English (930KB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र- प्रवास सल्लागार तारीख ११-०३-२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (1 MB) download Date: 22/03/2020
कार्यालय ज्ञापनपत्र – कोविद-१९ खातर अतिरिक्त प्रवास सल्लागार – भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय
English (358KB) download Date: 22/03/2020
कोविद-१९ खातर व्हिजाचेर प्रतिबंध – गृह मंत्रालय
English (313KB) download Date: 22/03/2020
आदेश – कलम १४४ सरकारी विभाग, उद्योग व हेर आस्थापनां बंद तारीख :२१-०३-२०२० -उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (244KB) download Date: 21/03/2020
मुखवटो आनी सेनिटायझर्स बद्दल प्रेस नोट – नागरी पुरवण खाते
English (959 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -वन्यजीव अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने सामान्य लोकांखातर बंद तारीख : १६/०३/२०२० – रानां खात्या विशीं
English (91 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ खावपाचे जागे बंद – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (282KB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम 144 लागू तारीख २०-०३-२०२० – दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (285 KB) download Date: 21/03/2020
राज्याच्या भायर प्रवास न करपाक खातर उत्तर गोंयांच्या कर्मचाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक सल्लागार – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (146KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – जमीन मालकांकडेन आक्षेप / प्रतिनिधित्वाखातर आसल्यार आमंत्रण – रान खाते
English (107 KB) download Date: 21/03/2020
मुखवटो आनी सॅनिटायझर्सच्या किंमतींबद्दल प्रेस नोट- नागरी पुरवण खाते
English (1MB) download Date: 21/03/2020
आदेश-कलम १४४ लागू तारीख २०-०३-२०२० – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (238 KB) download Date: 21/03/2020
कोविड -१९ च्या जागरूकतायेखातर पोस्टर प्रदर्शन – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (63KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ प्रवासी वाहनांच्या हालचालीचेर बंदी- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
English (174KB) download Date: 21/03/2020
आदेश -कलम १४४ वेगवेगळ्या राज्यांत एव्हीयन इन्फ्लुएन्झा (H5N1) चें पुष्टीकरण – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (172 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – रेंट अ कार आनी रेंट अ बाईक सेवा बंद तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (1 MB) download Date: 21/03/2020
कोविद-१९ खातर वेगळे दवरुपाच्या सोयेविशीं बस्केची मिनटां- उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (158 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कलम १४४ चार व चड व्यक्तींची गर्दी करपाची बंदी – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (173KB) download Date: 21/03/2020
उत्तर गोंयांत कोविड -१९ सांबाळपाखातर बस्केची मिनटां – उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
English (445KB) download Date: 21/03/2020
परिपत्रक – सगळी शैक्षणिक संस्था बंद,शिकयणाऱ्यानी व न-शिकयणाऱ्यानी घरातल्यान काम करप – उच्च शिक्षण खाते
English (125 KB) download Date: 21/03/2020
पारिपत्रक – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर जनता कर्फ्यू तारीख : २१/०३/२०२० – शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी )
English (646KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – कोविड -१९ चो पसर थांबोवपाखातर परिवहन सेवेचे नियमन- येरादारी खाते
English (984 KB) download Date: 21/03/2020
आदेश – आरटीओ कार्यालयांत कमीत कमी नागरिकांच्यो सेवा उपलब्ध आसतल्यो तारीख : २१/०३/२०२० – येरादारी खाते
English (782 KB) download Date: 21/03/2020
फुडली सूचना येयपर्यंत नववी ते बारावी मेरेनच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यो -शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (390KB) download Date: 20/03/2020
फुडलो आदेश येयपर्यंत नववी व अकरावीच्या परीक्षेखातर स्थगिती संबंधित परिपत्रकाचे स्पष्टीकरण – शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (147) download Date: 20/03/2020
परिपत्रक-दक्षिण गोंयांतल्या न्यायालयांच्या कामकाजाविशीं तारीख :१६/०३/२०२० -जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षीण गोंय
English (131 KB) download Date: 20/03/2020
कोविड-१९ टाळपाखातर खात्यांक सूचना – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (70 KB) download Date: 19/03/2020
परिपत्रक-सरकारी खात्यांनीं कामाच्या जाग्याची निवळसाण दवरची – तारीख :१७/०३/२०२० – सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया खातें
English (357KB) download Date: 19/03/2020
सूचना- गोंय राज्य संग्रहालय बंद
English (285KB) download Date: 18/03/2020
परिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकारपरिपत्रक-आठवीपर्यंतच्या वर्गांची परीक्षा रद्द- शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (1 MB) download Date: 17/03/2020
नियमित वर्गांचे निलंबन संबंधित परिपत्रक तारीख : १४/०३/२०२० – तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय
English (583KB) download Date: 16/03/2020
आदेश – जिम्नॅशियम, सिनेमा थिएटर, नाईट क्लब आनी हेर स्थळां बंद तारीख : १४/०३/२०२० – भलायकी सेवा संचालनालय
English (68 KB) download Date: 16/03/2020
अधिसूचित दुयेंसांवीशीं अधिसूचना(COVID 19 आनी H1N1)- भौशीक भलायकी सेवा विभाग
English (957 KB) download Date: 16/03/2020
गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां बंद -उच्च शिक्षण खातें
English (267 KB) download Date: 14/03/2020
गोंय विद्यापीठ , महाविद्यालयां बंद करपाच्या विशीं परिपत्रकाचें स्पष्टीकरण-उच्च शिक्षण खातें
English (168KB) download Date: 14/03/2020
कोविड -१९ खातर वर्ग बंद दवरपाचो आदेश – तारीख १४/०३/२०२० -शिक्षण खातें, गोंय सरकार
English (375 KB) download Date: 14/03/2020