Top

दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालया विशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालय जिल्लो प्रशासन कार्यालय आसा. ह्या स्थरार सरकाराची धोरणां अंमलात हाडपाची प्रक्रिया जाता आनी लोकांच्यो समस्यांचो अभ्यास जावन त्यो राज्य सरकारा मेरेन पावयतात. जिल्ल्यातलो दर एक नागरीक जिल्लो प्रशासनाच्या संपर्कात येता म्हणजेच जिल्लाधिकारी कार्यालय जे लोकांबरोबर काम करता ते जिल्लो स्थराचेर म्हत्वाच्या कागदपत्रांचे वितरण करता. ह्या वर्गीकरणांत जिल्लोधिकारी सगळ्यांत उंचेल्या पदाचेर वावुरता आनी विभागीय स्थरार उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी कार्यरत आसतात. तालुका पातळेचेर मामलतदार तालुक्याचे मुखेली आनी निमण्या पांवड्यार लोकांक मदत करपाक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून तलाठी आसता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अश्विन चंद्रू ए, आयएएस (एजीएमयूटी:2019)
ल्लाधिकारी आनी जिल्ला दंडाधिकारी दक्षीण गोंय जिल्लो
person_ic
नामो
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २७९४४१४
०८३२ २७९४३२४
person_ic
फॅक्स
०८३२ २७९४४०२
person_ic
ईमेल
cols[dot]goa[at]nic[dot]in