Top

दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालया विशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालय जिल्लो प्रशासन कार्यालय आसा. ह्या स्थरार सरकाराची धोरणां अंमलात हाडपाची प्रक्रिया जाता आनी लोकांच्यो समस्यांचो अभ्यास जावन त्यो राज्य सरकारा मेरेन पावयतात. जिल्ल्यातलो दर एक नागरीक जिल्लो प्रशासनाच्या संपर्कात येता म्हणजेच जिल्लाधिकारी कार्यालय जे लोकांबरोबर काम करता ते जिल्लो स्थराचेर म्हत्वाच्या कागदपत्रांचे वितरण करता. ह्या वर्गीकरणांत जिल्लोधिकारी सगळ्यांत उंचेल्या पदाचेर वावुरता आनी विभागीय स्थरार उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी कार्यरत आसतात. तालुका पातळेचेर मामलतदार तालुक्याचे मुखेली आनी निमण्या पांवड्यार लोकांक मदत करपाक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून तलाठी आसता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अजीत रोय , आयएएस
ल्लाधिकारी आनी जिल्ला दंडाधिकारी दक्षीण गोंय जिल्लो
person_ic
नामो
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २७९४४१४
+९१ ८३२ २७९४३२४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २७९४४०२
person_ic
ईमेल
AFFIDAVIT-ANNEXURE-E
English (37 KB) download
ANNEXURE-C
English (37 KB) download
ANNEXURE-I
English (37 KB) download
ANNEXURE-J
English (37 KB) download
APPLICATION FOR AN ARM LICENCE-ANNEXURE-K
English (37 KB) download
CERTIFICATE OF CASTE-ANNEXURE-D
English (37 KB) download
DECLARATION-ANNEXURE-H
English (37 KB) download
DIVERGENCE CERTIFICATE-ANNEXURE-B
English (37 KB) download
FORM B ANNEXURE-M
English (37 KB) download
FORM F ANNEXURE-N
English (37 KB) download
FORM I ANNEXURE-Q
English (37 KB) download
FORM II ANNEXURE-R
English (37 KB) download
FORM VIII ANNEXURE-O
English (37 KB) download
INCOME CERTIFICATE-ANNEXURE-F
English (37 KB) download
LICENCE TO POSSESS EXPLOSIVES FOR USE-ANNEXURE-P
English (37 KB) download
REFUND OF MEDICAL EXPENSES-ANNEXURE-G
English (37 KB) download
REGISTRATION OF A MINOR CHILD-ANNEXURE-S
English (37 KB) download
RENEWAL OF ARMS LICENSE-ANNEXURE-L
English (37 KB) download
RESIDENTIAL CERTIFICATE-ANNEXURE-A
English (37 KB) download
RESIDENTIAL CERTIFICATE-ANNEXURE-A
English (37 KB) download
ANNEXURE-W
English (37 KB) download
ANNEXURE-X
English (37 KB) download
Profile Pic
श्री एल. एस. रॉनकॉन परेरा
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी- I / पीआयओ


address
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय,
मॅथनी साल्दान्हा प्रशासकीय संकुल मार्ग,
दक्षिण - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2794423
Profile Pic
जिल्हाधिकारी आनी जिल्हा दंडाधिकारी (दक्षिण गोवा) /
प्रथम अपील प्राधिकरण


address
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय,
मॅथनी साल्दान्हा प्रशासकीय संकुल मार्ग,
दक्षिण - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2794414
pio_fax_icon
+91 832 2794402

For more details : Right To Information New Link