Top

सैम-पर्यटन

Eco-Tourism Protecting The Legacy Of Nature

खडबडीत पश्चिमी घाटाचो वाठार जायत्या पक्षी आनी जनावरांक रावपा खातीर एक योग्य ठिकाण थारता आनी स्थलांतरणा खातीरय एक बरो वाठार थारता. पश्चिमी घाट ज्यांका गोंयात सह्याद्री म्हण पाचारतात तांचो आपल्या पुराय 3702 किलोमीटरांतलो 600 किलोमीटर वाठार गोंयात आसपावता.पश्चिमी घाटांतलो सगळ्यांत व्हडलो रान प्रदेश गोंय आनी शेजारच्या कर्नाटक राज्यांत पडटा. दोंगराची उंचाय हांगा सगळ्यांत कमी आशिल्ल्यान हांगा चड पावस पडटा आनी म्हणून हांगा रान फुलता.दुसऱ्या वटेन दर्यादेगेचो वाठार हांगा उष्ण फांटभूय पुरयता. गोंयात जायती वनस्पत आनी झाडां सांपडटात आनी हातूंतली कांय पोर्तुगिजांनीय गोंयात हाडील्ली जातूंत हरव्या मिरसांगांचो आसपाव आसा जो आयज गोंयच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो भाग जाला.

 

गोंयचो उष्ण वाठार हांगच्या गरम आनी दमटी वातावरणाक तशेंच लॅटेरायट चिकण मातये सारक्या मातयेक जबाबदार आसा. सगळ्यांत चड थंडी आशिल्ले म्हयन्यांत लेगीत हांगचे हवामान 20 डिग्री सकयल आसना.हांगचो सर्वसादारण पावस पश्चिमी घाटांत 500 मिलीमिटर आनी हेर वाठारांत ताचे पेक्षा मातसो कमी आसता. पावस नाशील्लो कोरडो हवामान पाच ते स म्हयने उरता. ह्या सगळ्या कारणांक लागून हांगची मुखेल वनस्पत मोव पानझडीची आसता.गोंयाक सुमार 1512 संग्रहीत झाडापाल्यांची विवीधताय, 275 पक्ष्यांच्यो जाती, 48 जनावरांच्यो जाती आनी 60 सरपटपी प्राण्यांच्यो जाती अशी गिरेस्त सैम संपत्त लाभल्या.

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य
खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य

खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य

खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य
बोंडला रान

बोंडला रान

बोंडला रान
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

This site is registered on wpml.org as a development site.