Top

शिल्प कला

Rock Art
शिल्प कला

सांगे म्हालातल्या पिर्ला गांवांत काजुर, पनासयमळ वाठारांत आनी सत्तरी म्हालातल्या मावशी वाठारांत दुर्मीळ अशें अश्मयुगातले पाशण कलाकृती मेळ्ळ्यात आनी ताका लागून इतिहासकार आनी पुरातत्वशास्त्रज्ञा मुखार नवे आव्हान उबे केला. पणजे आशिल्ल्या गोंय राज्य वस्तुसंग्रहालयान पनासयमळच्या ह्या पुराय सुवातीचो एक मॉडल तयार केला.