Top
शारां

वास्को

वास्को

वास्को
वास्को द गामा हे उद्देजीक शार पोर्तुगीज प्रवाश्याच्या नांवा फांटल्यान दवरला आनी राजधानी
फोंडें

फोंडें

फोंडें
फोंडे हे गोंयचे हिंदू काळीज अशें म्हणू येता.
मडगांव

मडगांव

मडगांव
गोंयची वेव्हारीक राजधानी म्हणून वळखुपी मडगांव शार हे साश्ट तालुको तशेंच दक्षीण गोंयची राजधानी.
म्हापशें

म्हापशें

म्हापशें
म्हापशे हे गोंयातले तिसरे व्हडले शार आनी उत्तरेच्या बार्देस तालुक्याची राजधानी.
पणजी (हाका पणजीम म्हणूनय वळखतात)

पणजी (हाका पणजीम म्हणूनय वळखतात)

पणजी (हाका पणजीम म्हणूनय वळखतात)
ही गोंयची तशेंच उत्तर गोंय जिल्ल्याची राजधानी.