Top

वेगळ्या थळांची भोवंडी

बुडबूड्या तळी
वेगळ्या थळांची भोवंडी

आदिल शाह राजवाडो

आदिल शाह राजवाडो

आदिल शाह राजवाडो
वसहात काळावेले थाराविक अशे बांदकाम दिसले तरीय सचिवालय म्हणून वळखतात ती पणजेची
बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)

बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)

बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)
नेत्रावळी(नेतुर्ली) हो ल्हानसो गांव सांगे तालुक्यांत पडटा आनी पणजेच्यान दक्षीण गोंयातल्या मडगांव आनी केपें शारांतल्यान थंय पावपाक दोन वरां लागतात.