Top

वस्तुसंग्रहालयां

वस्तुसंग्रहालयां
वस्तुसंग्रहालयां

पोन्नें गोंयचो वॅक्स वर्ल्ड संग्रहालय

पोन्नें गोंयचो वॅक्स वर्ल्ड संग्रहालय

पोन्नें गोंयचो वॅक्स वर्ल्ड संग्रहालय
पोन्नें गोंयचे हे संग्रहालय भारतांतले दुसरे अशें संग्रहालय आसा.
नौदल विमानचालन संग्रहालय

नौदल विमानचालन संग्रहालय

नौदल विमानचालन संग्रहालय
भारतांतलो एकमेव नौदल विमानचालन संग्रहालय वास्को बोगमाळो रस्त्याचेर वास्को शाराच्या 6 किलोमीटर अंतराचेर वसला.
थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज

थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज

थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज
दक्षीण गोंयातल्या कांसावले गांवात सोबीत अश्या तीन रायांच्या दोंगुल्लेच्या पायांकडेन हे संग्रहालय आसा.
गोवा चित्रा

गोवा चित्रा

गोवा चित्रा
गोवा चित्रा म्हळ्यार गोंय आनी चित्रा हांचो संगम.
पिलार संग्रहालय, गोवा वेल्हा

पिलार संग्रहालय, गोवा वेल्हा

पिलार संग्रहालय, गोवा वेल्हा
पिलार संग्रहालय पिलार सेमिनारी आशिल्ल्या पिलार दोंगुल्लेचेर आसा.
राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी

राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी

राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी
राज्य पुरातन वस्तु संग्रहालय पयली सांत इनेज हांगा भाड्याच्या वास्तुंत स्थित आशिल्ले.
क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय
आशिया खंडातलो एकमेव क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय पयली मडगांव लागसरच्या राशोल हांगच्या राशोल सेमिनारीत आशिल्लो.