Top
मशिदी

नमाजगाह

नमाजगाह

नमाजगाह
ही मशिद फोंडे तालुक्यांत शाराच्या पयस अश्या सोबीत वाठारांत वसल्या आनी साफा मशिदीकडल्यान सुमार दोन ते तीन किलोमीटर अंतराचेर आसा.
साफा मशिद

साफा मशिद

साफा मशिद
इन्क्विजीशनाचे परिणाम भोगचे पडूंक नात अश्या 16व्या शेंकड्यातल्या दोन इतिहासीक मुस्लीम स्मारकांमदीं