Top
गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भितरल्या वाठारांनी शिंपडील्ल्या मसाल्यांच्या मळ्यांक तुमी भेट दिवची पडटली

सैमाचो एक ल्हानसो कोनसो

तुमच्या जेवणांतली तिखी खंयच्यान आयली वा जायफळ म्हळ्यार खरे कितें हे तुमी केन्नाय जाणा जावन घेवपाचो यत्न केला? तुमच्या घरांत ल्हान ल्हान प्लास्टीकच्या पोतयांनी आशिल्लो रंगयाळो पिठो कसो तयार जाता हे तुमका जाणा जावन घेवपाक जाय? तुमची जाप जर हय आसा जाल्यार गोंयच्या सोबीत अश्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भितरल्या वाठारांनी शिंपडील्ल्या मसाल्यांच्या मळ्यांक तुमी भेट दिवची पडटली.

गोंय हे एक सैम संपत्तीन नटील्ले राज्य जंय ताच्यो दर्यादेगो आनी पांचव्योचार दोंगुल्लो तशेंच ताची वनस्पत आनी वन्यजीव ताची गिरेस्तकाय वाडयता.

पुराय वर्सभर आशिल्ले फावो अशे हवामान आनी पावसाचे चड प्रमाण हांगच्या वनस्पत संपत्तीचि गिरेस्तकाय आनी विवीधताय वाडयता.

शेतीचे जायते पारंपारीक प्रकार राबोवन माड, सुपारी, अनसां आनी तरेकवार मसाल्यांचे पीक शेतकार काडटात. हांगच्या मळ्यांनी भोंवतना सांगाताक एक थळावो मनीस आसता जो भोंवतना तुमका मळ्यांतल्या वनस्पत आनी रोपां बद्दल म्हायती दिता.

ह्या भोंवडेत तुमका जाय जाल्यार मसाल्यांची खरेदीय करपाची संद मेळटा. ते उपरांत केळीच्या पानांचेर पारंपारीक मडक्यांनी शिजयल्ले जेवण जेवपाची रुच घेयात. हांगच्या निसर्गरम्य शांत अश्या वाठारा खातीर हे मळे तुमच्या गजबजील्ल्या ताकतिकीच्या वातावरणा पासून तुमकां पयस हाडटात.

सैम सफर आनी पदयात्रा हांचो हांगा आनंद लुटात. तुमकां कांय देवरायो पळोवंक मेळूंक शकतात.

कांय सेंद्रीय शेती पध्दतिंचो आसवाद तुमी हांगा लुटपाक शकतात. ओर्चीडस, एंथुरियम, अळमीं, अमेरीकन मको, तांबड्यो डब्बु मिरसांगो, कोकम, आंबो, काजू आनी हेर तरेकवार पध्दतिची भाजी ह्या चडश्या मळ्यांनी रोयिल्ली दिश्टी पडटा.

 

अत्रेय वेदीक फार्म

अत्रेय वेदीक फार्म

अत्रेय वेदीक फार्म
पश्चिमी घाटाच्या पायाकडेन मोले वाठारांत आशिल्ले अत्रेय वेदीक फार्म म्हळ्यार पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान केल्लो एक सुंदर यत्न.
नागेश लव फॉरेस्ट

नागेश लव फॉरेस्ट

नागेश लव फॉरेस्ट
नागेश लव फॉरेस्ट साश्ट तालुक्यातल्या गुडी पारोडा वाठारांत पडटा आनी सुमार 88000 चौखण मिटर जागेंत ताचो विस्तार आसा.
तणशिकार स्पायस फार्म

तणशिकार स्पायस फार्म

तणशिकार स्पायस फार्म
हे फार्म सांगे हांगा नेत्रावळी गांवात आसा आनी ते मडगांवच्यान 50 जाल्यार पाळोळे दर्यादेगे कडल्यान 32 किलोमीटर अंतराचेर शांत आनी गजबज नाशिल्ल्या वाठारांत आसा.
मंगल प्लांटेशन

मंगल प्लांटेशन

मंगल प्लांटेशन
पश्चिमी घाटाच्या पायाकडेन, केपें शारांत वसला मंगल प्लांटेशन जे एका गिरेस्त अश्या पुरातन वास्तुंत आसा जंय उपाट वनस्पत आनी देवरायो पळोवंक मेळटात.
सहकारी स्पायस फार्म

सहकारी स्पायस फार्म

सहकारी स्पायस फार्म
कुर्टी हांगा सहकारी स्पायस फार्म वसला. फोंडे तालुको पर्यटकां मदीं आपल्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी देवळां खातीर फामाद आसा.
एब्बीस

एब्बीस

एब्बीस
सावय वेरेंच्या लागींच मळबाक तेंकपी दोंगरा मदीं आनी सुंदर अश्या वातावरणांत अबीस्स वसला.
सावय प्लांटेशन

सावय प्लांटेशन

सावय प्लांटेशन
फोंडे शाराच्यान 10 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या सावय वेरें ह्या गांवात हे राज्यांतले सगळ्यांत पोन्ने लाक्षणीक स्पायस प्लांटेशन
रस्टीक प्लांटेशन

रस्टीक प्लांटेशन

रस्टीक प्लांटेशन
गोंयच्या उत्तरपुर्व वाठारांत पश्चिमी घाटांच्या पायाकडेन एका देंगणात सुमार 100 एकर ग्रामीण शेतकी जमनीचेर
पाश्कोल फार्म

पाश्कोल फार्म

पाश्कोल फार्म
मांडनी न्हंयेच्या दोंगुल्ल्यांनी खांडेपार वाठारांत वसला पाश्कोल फार्म