Top

सोलार दोस कुलासो घर

सोलार दोस कुलासो घर
सोलार दोस कुलासो घर

हे घर मांडवी न्हंयच्या देगेर पोन्ने गोंय आनी पणजी हांचे मदीं रायबंदर हांगा आसा. बारोक पध्दतीन बांदिल्ले हे घरांतल्यान फुडे आशिल्ल्या बेटांचो तशेंच पोन्ने गोंयच्या इतिहासीक चर्चींचो सुंदर देखावो पळोवंक मेळटा. हे गोंयातले घडये एकमेव दायज घर जे न्हंयच्या देगेर वसला. त्या वेळच्या पध्दतीनुसार नाजारियो कुलासोन आपल्या जेवणाच्या कुडीच्या वण्टींत रामायणाचे देखावे कोंरातल्यात. मात घरांत आशिल्ल्या खाजगी कपेलाक पळयल्यार घराब्याचो समभार लक्षांत येता.