Top

सावय प्लांटेशन

सावय प्लांटेशन
सावय प्लांटेशन

फोंडे शाराच्यान 10 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या सावय वेरें ह्या गांवात हे राज्यांतले सगळ्यांत पोन्ने लाक्षणीक स्पायस प्लांटेशन आसा जे मांडवी न्हंयच्या देगेर आसा आनी लोकांखातीर एक पर्वणी थारता.