Top

सालवादोर कोस्ता घर

सालवादोर कोस्ता घर
सालवादोर कोस्ता घर

दक्षीण गोंयातल्या लोटले गांवात आशिल्ल्या कितल्याश्याच दायज घरांपैकी हे एक. कोस्ता मँशन 19व्या शेंकड्यात पाद्री पेद्रीन्हो आनी पाद्री लॉरेन्सो ह्या दोगा गिरेस्त पाद्री भावांनी बांदिल्ले. भारतिय पध्दतीन (नळ्यांचे खोल छप्पर, व्हडले वारांद) बांदिल्ल्या ह्या घराक अतिरीक्त सोबाय मात युरोपियन पध्दतिची आसा (गोथीक पध्दतिची जनेलां, समुह स्तंभ) आनी ते खातीर गोंय राज्या सारकेच दोनय संस्कृतायेचे परिणाम ताचेर दिसतात.