Top

साफा मशिद

साफा मशिद
साफा मशिद
person_ic
नामो
साफा मशिद,
फोंडा, गोवा

इन्क्विजीशनाचे परिणाम भोगचे पडूंक नात अश्या 16व्या शेंकड्यातल्या दोन इतिहासीक मुस्लीम स्मारकांमदीं फोंडे ह्या गोंयातल्या केंद्रीय शारांतल्यान 2 किलोमीटर पश्चिमेक शाहपुर ह्या वाठारांत स्थापीत आशिल्ली साफा मशीद आसपावता. ही भव्य मशीद 1560 वर्सा बिजापुरचे सुलतान इब्राहिम आदील शाहा हांणी बांदिल्ली.

बागो आनी फव्वारे हांचे मदीं भव्य अश्या जाग्यांत आशिल्ली ही मशीद सगळ्यांचे लक्ष ओडून घेताली मात आता ह्यो बागो आनी फव्वारे नश्ट जाल्यात आनी उरल्या ती मशीद. मशिदीतली समकोणीय प्रार्थना सभाघर एका व्हड बुन्यादिचेर वसला आनी ताचे वयर एक टोकदार मातयेच्या नळ्यांचे छप्पर आसा.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

मशिदीच्या वण्टींचेर पितारील्ली सुंदर मुस्लिम आर्कां तांची सोबीतकाय वाडयतात. पुराय मशिदीत अश्टकोणी खांबांचे अवशेश दिश्टी पडटात, कदाचीत हे खांब भक्तांक सावळी दिवपाखातीर बांदील्ल्या मंडपाक आदार दिताले आसूंक जाय.

मशिदीच्या लागसाराक ल्हान कुडी आशिल्लो उदकाचो एक तालाव आसा ज्याचेर मेहराब नक्षी पितारील्ली आसा आनी हो तालाव प्रार्थना सभाघराच्या दक्षीणेक आसा जे हेर मशिदींच्या उरफाटे आसा कारण थंय तालाव सदांच मशिदीच्या मुखेल द्वाराकडेन आसता.

हाका लागून हो तालाव घडये थंय आशिल्ल्या आनीक खंयच्याय धार्मीक वास्तुचो भाग आशिल्लो असो तर्क लाव येता. थळावी आख्यायिका हेय सांगता की ह्या तलावांत ल्हिपील्ली बिळां आसात जी मुखार वचून एका व्हड उदकाच्या स्त्रोताक मेळटात.

थळावी मुस्लीम जमात ईद-उल-फीत्र आनी ईद-उल-जुहा हे उत्सव ह्या मशिदीत व्हडा उमेदीन मनयतात. फोंडेच्या मुखेल बसस्थानकाचेर उपलब्द आशिल्ल्यो रिक्षा तुमका साफा मशिदी मेरेन पावोवपाक शकतात.
[/read]