Top

सहकारी स्पायस फार्म

सहकारी स्पायस फार्म
सहकारी स्पायस फार्म

About

कुर्टी हांगा सहकारी स्पायस फार्म वसला. फोंडे तालुको पर्यटकां मदीं आपल्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी देवळां खातीर फामाद आसा. ह्या फार्मात तरेकवार मसाले आसात आनी हांगा तांच्या वखदी गुणांविशी म्हायती मेळटा.